Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel 2016 για Mac

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel 2016 για Mac

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Μπορείτε να εκτελέσετε εύκολα βασικές εργασίες, όπως καταχώρηση δεδομένων και εκτύπωσης της εργασίας σας, με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όπως το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Mac OS, στο Excel 2016 για Mac.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας και τις δυνατότητες που λειτουργούν στη συσκευή σας, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365. Για να βρείτε βοήθεια για την εκτέλεση κοινών εργασιών στο Excel 2016 για Mac, ανατρέξτε στο θέμα Υποστήριξη προσβασιμότητας για το Excel.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel 2016 για Mac.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι έχετε ενεργοποιήσει την πρόσβαση μέσω του πληκτρολογίου πλήρους οθόνης, καθώς και ότι έχετε ενεργοποιήσει το VoiceOver και είστε εξοικειωμένοι με την εντολή VO. (Για να χρησιμοποιήσετε την εντολή VO, πατήστε Control + Option.)

 • Πολλά πληκτρολόγια αντιστοιχίζουν ειδικές λειτουργίες σε πλήκτρα λειτουργιών, από προεπιλογή. Για να χρησιμοποιήσετε ένα πλήκτρο λειτουργιών για άλλους σκοπούς, πρέπει να πατήσετε Fn + το πλήκτρο λειτουργιών. Εάν δεν θέλετε να πατάτε το πλήκτρο Fn κάθε φορά που χρησιμοποιείτε ένα πλήκτρο λειτουργιών, μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις συστήματος Apple. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της κορδέλας και άλλων εντολών ή για να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις των πλήκτρων λειτουργιών, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας από ένα πρότυπο ή από την αρχή.

Δημιουργία κενού βιβλίου εργασίας

Στο Excel, πατήστε Command + N. Το Excel ανοίγει ένα νέο βιβλίο εργασίας σε ξεχωριστό παράθυρο, τοποθετώντας την εστίαση στο πρώτο κελί στο φύλλο. Θα ακούσετε τη φράση "Το Excel είναι έτοιμο".

Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας από πρότυπο

 1. Πατήστε Command+Shift+P. Θα ακούσετε τη φράση "Δημιουργία από πρότυπο" και το Excel θα ανοίξει μια συλλογή με πρότυπα.

 2. Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ένα πρότυπο, πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε τη φράση "Αναζήτηση σε όλα τα πρότυπα".

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο αναζήτησης που υποδεικνύει τον τύπο του προτύπου που θέλετε να βρείτε. Το Excel πραγματοποιεί αναζήτηση καθώς πληκτρολογείτε το κείμενο και, στη συνέχεια, αλλάζει το πλέγμα ώστε να παραθέτει τα πρότυπα που ταιριάζουν με την αναζήτησή σας.

 4. Για να δείτε τα διαθέσιμα πρότυπα, πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε τη φράση "Πλέγμα, έχουν επιλεγεί μηδέν στοιχεία". Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε μέσα στα πρότυπα. Θα ακούσετε μια περιγραφή για κάθε πρότυπο.

 5. Για να ξεκινήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας με το τρέχον επιλεγμένο πρότυπο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Χρησιμοποιώντας το πρότυπο, το Excel ανοίγει το βιβλίο εργασίας σε ένα νέο παράθυρο και τοποθετεί την εστίαση στο πρώτο λογικό κελί στο βιβλίο εργασίας.

Εισαγωγή δεδομένων

 1. Για να μετακινηθείτε μεταξύ των κελιών, πατήστε VO+βέλος ή VO+κάτω βέλος. Θα ακούτε τα ονόματα των κελιών καθώς μετακινείστε ανάμεσα τους. Τα κελιά προσδιορίζονται σύμφωνα με τη γραμμή και τη στήλη τους στο φύλλο εργασίας, δηλαδή το κελί A1 βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της στήλης A. Εάν το κελί περιέχει κείμενο, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης εκφωνεί το συγκεκριμένο κείμενο.

 2. Για να εισαγάγετε ή να αντικαταστήσετε κείμενο σε ένα κελί, πληκτρολογήστε το κείμενο, τον αριθμό ή τον τύπο.

 3. Για να μετακινηθείτε στο επόμενο κελί, πατήστε το πλήκτρο Enter ή το πλήκτρο Tab.

Χρήση της Αυτόματης Άθροισης για πρόσθεση δεδομένων

Μετά την εισαγωγή αριθμών στο φύλλο σας, μπορεί να θέλετε να τους προσθέσετε. Ένας γρήγορος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αυτόματη Άθροιση.

 1. Μετακινηθείτε στο κελί που βρίσκεται στα δεξιά ή ακριβώς κάτω από τους αριθμούς που θέλετε να προσθέσετε.

 2. Για να εισαγάγετε τον τύπο αυτόματης άθροισης, πατήστε Command+Shift+T.

Η Αυτόματη Άθροιση θα προσθέσει τους αριθμούς και θα τοποθετήσει το αποτέλεσμα στο κελί που επιλέξατε.

Δημιουργία απλού τύπου

Με το Excel μπορείτε να κάνετε πολλές άλλες μαθηματικές πράξεις εκτός από την πρόσθεση αριθμών. Ακολουθούν οδηγίες για τη δημιουργία απλών τύπων για την πρόσθεση, την αφαίρεση, τον πολλαπλασιασμό ή τη διαίρεση.

 1. Μεταβείτε σε ένα κελί και πληκτρολογήστε ένα σύμβολο ίσον (=). Αυτό υποδεικνύει στο Excel ότι αυτό το κελί θα περιέχει τύπο.

 2. Για να δημιουργήσετε τον τύπο, πληκτρολογήστε ένα συνδυασμό αριθμών και τελεστών υπολογισμού, όπως το σύμβολο συν (+) για πρόσθεση, το σύμβολο πλην (-) για αφαίρεση, τον αστερίσκο (*) για πολλαπλασιασμό ή την κάθετο (/) για διαίρεση. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε =2+4, =4-2, =2*4 ή =4/2.

 3. Για να αποθηκεύσετε τον τύπο και να εκτελέσετε τον υπολογισμό, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εναλλακτικά, για να εκτελέσετε τον υπολογισμό διατηρώντας το δρομέα στο ενεργό κελί, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Enter.

Το Excel θα εκτελέσει τον υπολογισμό και θα εμφανίσει το αποτέλεσμα στο κελί.

Εφαρμογή μορφής αριθμών

Μπορείτε να εμφανίσετε διαφορετικούς τύπους αριθμών στο Excel, εφαρμόζοντας μια μορφή, όπως νομισματική μονάδα, ποσοστό ή ημερομηνία.

 1. Επιλέξτε το κελί ή τα κελιά που θέλετε να μορφοποιήσετε. (Για να επιλέξετε μια σειρά κελιών, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+πλήκτρο βέλος.)

 2. Για να εμφανίσετε το παράθυρο Μορφοποίηση κελιών, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+1. Θα ακούσετε τη φράση "Μορφοποίηση κελιών".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab για μετακίνηση μέσα στη λίστα.

 4. Για να μετακινηθείτε στη λίστα και να επιλέξετε έναν τύπο μορφοποίησης, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους. Θα ακούσετε το όνομα της κατηγορίας, όπως Νομισματική μονάδα ή Ημερομηνία.

 5. Ορισμένες κατηγορίες παρέχουν μια ποικιλία μορφών. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη μορφή ημερομηνίας, όπως 14/3/15 ή 14-Μαρ-15. Για να ακούσετε τους τύπους μορφοποίησης για μια δεδομένη κατηγορία, πατήστε το πλήκτρο Tab. Για να ακούσετε τις επιλογές μορφοποίησης, πατήστε το πλήκτρο επάνω βέλους ή κάτω βέλους.

 6. Για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη μορφή και να την εφαρμόσετε στα επιλεγμένα κελιά, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αποθήκευση εργασίας

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+S. Εάν έχετε ήδη αποθηκεύσει την εργασία σας, είστε έτοιμοι.

 2. Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που αποθηκεύετε αυτό το αρχείο:

  1. Η εστίαση θα είναι στο πλαίσιο κειμένου Αποθήκευση ως. Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το βιβλίο εργασίας.

  2. Για να αποθηκεύσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας, πατήστε VO+κάτω βέλος μέχρι να ακούσετε "Πού". Πατήστε VO+πλήκτρο διαστήματος και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη λίστα για να μεταβείτε στη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας σας:

   • Για να ακούσετε τα ονόματα των φακέλων, πατήστε το πλήκτρο επάνω βέλους ή κάτω βέλους.

   • Για να επιλέξετε ένα φάκελο, πατήστε VO+πλήκτρο διαστήματος.

  3. Για να αποθηκεύσετε το αρχείο online, πατήστε VO+κάτω βέλος μέχρι να ακούσετε "Θέσεις στο Internet". Πατήστε VO+πλήκτρο διαστήματος.

   • Για να μετακινηθείτε σε περιοχές λίστας, όπως στη λίστα θέσεων του OneDrive και του SharePoint, πατήστε VO+δεξιό βέλος.

   • Για να μετακινηθείτε μέσα στα στοιχεία μιας λίστας, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους. Για να δείτε τα στοιχεία που υπάρχουν σε μια online θέση, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους. Για να επιλέξετε ένα όνομα φακέλου ή αρχείου, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω βέλους ή το πλήκτρο κάτω βέλους.

  4. Πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Εκτύπωση της εργασίας

 1. Πατήστε Command+P.

 2. Για να επιλέξετε έναν εκτυπωτή από τη λίστα εκτυπωτών, πατήστε VO+δεξιό βέλος και, στη συνέχεια, για να ακούσετε τα ονόματα των εκτυπωτών στη λίστα, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους.

 3. Για να επιλέξετε έναν εκτυπωτή, πατήστε το πλήκτρο Return.

 4. Πατήστε VO+δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε "Κουμπί Εκτύπωση".

 5. Πατήστε VO+πλήκτρο διαστήματος.

Παροχή σχολίων σχετικά με την προσβασιμότητα στο Excel για Mac

Εργαζόμαστε συνεχώς για να σας παρέχουμε εξαιρετικές δυνατότητες προσβασιμότητας και έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε.

Θα χαρούμε ιδιαίτερα να μάθουμε τι σας άρεσε και τι θα θέλατε να βελτιώσουμε. Δείτε πώς μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας. Σε ένα αρχείο του Excel:

 1. Για να μετακινηθείτε στις καρτέλες της κορδέλας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων VO+αριστερό βέλος ή το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση "Βρίσκεστε αυτή τη στιγμή σε μια καρτέλα...μέσα σε μια ομάδα καρτελών".

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Συμβολή στη βελτίωση του Office".

 3. Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε VO + πλήκτρο διαστήματος και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να επιλέξετε είτε "Πείτε μας τι σας αρέσει" είτε "Πείτε μας τι χρειάζεται βελτίωση". Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο Return.

 4. Για να εισαγάγετε τα σχόλιά σας, χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου. Για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων ελέγχου, πατήστε το πλήκτρο Tab. Υπάρχουν τρία πεδία: ένα πεδίο κειμένου για τα σχόλιά σας, ένα κουμπί εναλλαγής για να συμπεριλάβετε ένα στιγμιότυπο οθόνης ή όχι (είναι ρυθμισμένο σε συμπερίληψη από προεπιλογή) και ένα πεδίο όπου μπορείτε να δώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (προαιρετικό). Η εστίαση είναι στην περιοχή κειμένου όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε το σχόλιό σας.

Για να μπορέσουμε να το βρούμε εύκολα, συμπεριλάβετε τη λέξη Προσβασιμότητα στα σχόλιά σας.

Δείτε επίσης

Προσβασιμότητα υπολογιστικών φύλλων του Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel 2016 για Mac

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Excel χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×