Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ημερολόγιο του Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ημερολόγιο του Outlook

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το ημερολόγιο στο Outlook 2016 με ένα πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να κάνετε τις απαραίτητες βασικές εργασίες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης JAWS. Μπορείτε να δημιουργήσετε νέα συμβάντα ημερολογίου, να διαβάσετε και να απαντήσετε σε προσκλήσεις σε σύσκεψη και ακόμα περισσότερα.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Ρύθμιση της προβολής ημερολογίου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ημερολόγιό σας για να εμφανίζει έναν επιλεγμένο αριθμό ημερών, μια εργάσιμη εβδομάδα, μια πλήρη εβδομάδα ή ένα μήνα, ανάλογα με τον τρόπο εργασίας που προτιμάτε.

 1. Στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+2 για να ανοίξετε το ημερολόγιο. Θα ακούσετε το όνομα της τρέχουσας προβολής, για παράδειγμα, "Προβολή εργάσιμης εβδομάδας".

 2. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου για να επιλέξετε την προβολή ημερολογίου:

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + έναν αριθμό-κλειδί για να εμφανίσετε έναν αριθμό ημερών από το 1 έως 10, ξεκινώντας από σήμερα. Για παράδειγμα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+0 για την εμφάνιση 10 ημερών.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Alt+2, για να εμφανίσετε την προβολή εργάσιμης εβδομάδας.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Alt+3, για να εμφανίσετε την προβολή πλήρους εβδομάδας.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Alt+4, για να εμφανίσετε την προβολή μήνα.

Ανάγνωση και επεξεργασία συμβάντων ημερολογίου

 1. Στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+2 για να ανοίξετε το ημερολόγιο. Θα ακούσετε το όνομα της τρέχουσας προβολής, για παράδειγμα, "Προβολή εργάσιμης εβδομάδας," ακολουθούμενο από τον αριθμό των συμβάντων στην προβολή.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+τελεία (.) για να αναζητήσετε τα συμβάντα στην τρέχουσα προβολή. Για κάθε συμβάν, θα ακούσετε το όνομα, την ώρα και τον διοργανωτή. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+κόμμα (,) για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο συμβάν.

 3. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου για να μετακινηθείτε στο ημερολόγιο:

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+δεξιό ή αριστερό πλήκτρο βέλους για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή προηγούμενη ημέρα.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+επάνω ή κάτω βέλος για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη εβδομάδα.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+πλήκτρο Page down ή Page up για να μετακινηθείτε στον επόμενο ή τον προηγούμενο μήνα.

 4. Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε το τρέχον επιλεγμένο συμβάν, πατήστε το πλήκτρο Enter και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου για να αλλάξετε τις λεπτομέρειές του:

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α για να μετακινήσετε την εστίαση στο πεδίο Θέμα και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να επεξεργαστείτε το κείμενο.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Θ για να μετακινήσετε την εστίαση στο πεδίο Τοποθεσία και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να επεξεργαστείτε το κείμενο.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ν για να μεταβείτε στην γραμμή Ώρα έναρξης. Για να αλλάξετε την ημερομηνία έναρξης, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινήσετε την ημερομηνία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά μία ημέρα. Για να αλλάξετε την ώρα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ώρα έναρξης" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινήσετε την ώρα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά μισή ώρα.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Λ για να μετακινήσετε την εστίαση στη γραμμή Ώρα λήξης. Για να αλλάξετε την ημερομηνία λήξης, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινήσετε την ημερομηνία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά μία ημέρα. Για να αλλάξετε την ώρα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Ώρα λήξης" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινήσετε την ώρα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά μισή ώρα.

 5. Για να επεξεργαστείτε την περιγραφή του συμβάντος, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Μήνυμα, επεξεργασία" και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να επεξεργαστείτε το κείμενο. Στο JAWS, θα ακούσετε: "Σημειώσεις, επεξεργασία".

 6. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ, Ζ και Π. Κλείνει το παράθυρο συμβάντος και η εστίαση επιστρέφει στο ημερολόγιο.

Ανάγνωση και απάντηση σε προσκλήσεις σε σύσκεψη

 1. Στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+1 για να ανοίξετε την προβολή αλληλογραφίας.

 2. Στη λίστα μηνυμάτων, μετακινηθείτε στην πρόσκληση σε σύσκεψη.

 3. Για να διαβάσετε την πρόσκληση σε σύσκεψη, πατήστε το πλήκτρο F6. Η εστίαση μετακινείται στο παράθυρο "Ανάγνωση". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Caps Lock+M για να ακούσετε το μήνυμα που διαβάζεται από τον Αφηγητή. Στο JAWS, πατήστε τα πλήκτρα Insert+κάτω βέλος.

 4. Για να αποδεχτείτε την πρόσκληση σε σύσκεψη, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Αποδοχή'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Στο JAWS, θα ακούσετε: "Γραμμή εργαλείων, κουμπί 'Αποδοχή'". Μπορείτε να αποδεχτείτε την πρόσκληση με 3 διαφορετικούς τρόπους:

  • Για την επεξεργασία της απάντησης πριν από την αποστολή, πατήστε το πλήκτρο Ε. Θα ακούσετε "Κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας μηνυμάτων, επεξεργασία". Πληκτρολογήστε την απάντησή σας και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+S για αποστολή.

  • Για αποστολή της απάντησης χωρίς επεξεργασία, πατήστε το πλήκτρο S.

  • Για να επιλέξετε να μην στείλετε μια απάντηση, πατήστε D.

Συμβουλή: Για να απορρίψετε την πρόσκληση σε σύσκεψη, αφού ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αποδοχή'", πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί "Απόρριψη'" και έπειτα πατήστε το πλήκτρο Enter. Οι ίδιες επιλογές απάντησης είναι διαθέσιμες.

Προγραμματισμός σύσκεψης

Όταν δημιουργείτε μια σύσκεψη στο Outlook, μπορείτε να ελέγξετε εάν τα άτομα που θέλετε να προσκαλέσετε είναι διαθέσιμα την ώρα που έχετε επιλέξει, ώστε να γνωρίζετε εάν θα πρέπει να επιλέξετε κάποια άλλη ώρα. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια περιοδική σύσκεψη, για παράδειγμα, για να έχετε μια γρήγορη σύσκεψη έργου κάθε ημέρα της εβδομάδας την ίδια στιγμή.

Δημιουργία νέας σύσκεψης

 1. Για να δημιουργήσετε μια πρόσκληση σε σύσκεψη από οπουδήποτε στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Q. Θα ακούσετε "Χωρίς τίτλο, σύσκεψη, προς, επεξεργασία" και η εστίαση μετακινείται στο πεδίο Προς της νέας πρόσκλησης. Στο JAWS, θα ακούσετε: "Χωρίς τίτλο, παύλα, σύσκεψη, προς επεξεργασία".

 2. Για να προσκαλέσετε άτομα στη σύσκεψη, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Εάν θέλετε να προσκαλέσετε περισσότερα από ένα άτομα, χρησιμοποιήστε ελληνικό ερωτηματικό για να διαχωρίσετε τις διευθύνσεις.

 3. Για να ελέγξετε εάν τα άτομα που έχετε προσκαλέσει είναι διαθέσιμα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Ο για να ανοίξετε τη δυνατότητα Βοηθός προγραμματισμού. Θα ακούσετε τη φράση: "Όλοι οι συμμετέχοντες, πλαίσιο λίστας". Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μεταβείτε στους συμμετέχοντες και να ακούσετε τις πληροφορίες διαθεσιμότητας, για παράδειγμα, "Διαθέσιμος". Για να επαναφέρετε την εστίαση στην πρόσκληση σε σύσκεψη μετά τον έλεγχο της διαθεσιμότητας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ, P και, στη συνέχεια, P.

  Σημειώσεις: 

  • Εάν ακούσετε τη φράση "Χωρίς πληροφορίες" μετά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός συμμετέχοντα, αυτό σημαίνει ότι το Outlook δεν μπορεί να ανακτήσει τις πληροφορίες ημερολογίου αυτού του ατόμου. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν το άτομο ανήκει σε κάποια άλλη εταιρεία.

  • Ο Βοηθός προγραμματισμού λειτουργεί μόνο με το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης "Αφηγητής".

 4. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πεδίο Θέμα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το θέμα της σύσκεψης.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο πεδίο Τοποθεσία και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την τοποθεσία.

 6. Για να καθορίσετε τη διάρκεια της σύσκεψης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ημερομηνία έναρξης", πληκτρολογήστε την ημερομηνία της σύσκεψης, για παράδειγμα, 15 Ιουνίου 2017, και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το Outlook μπορεί να χρειαστεί λίγο χρόνο για να μετατρέψει την ημερομηνία που γράψατε στη δική του μορφή. Όταν ακούσετε τη φράση "Ώρα έναρξης", μπορείτε να συνεχίσετε.

 7. Πληκτρολογήστε την ώρα έναρξης της σύσκεψης και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Για να παραλείψετε την επιλογή ημερομηνίας λήξης (η οποία, από προεπιλογή, είναι ίδια με την ημερομηνία έναρξης της σύσκεψης), πατήστε το πλήκτρο Tab δύο φορές. Θα ακούσετε τη φράση: "Ώρα λήξης".

 8. Πληκτρολογήστε την ώρα λήξης της σύσκεψης και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 9. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Μήνυμα, επεξεργασία," και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να γράψετε την πρόσκληση. Στο JAWS, θα ακούσετε: "Σημειώσεις, επεξεργασία".

 10. Για να προσθέσετε μια σύνδεση του Skype για επιχειρήσεις στη σύσκεψή σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ, O και, στη συνέχεια, M. Η σύνδεση εισάγεται κάτω από την τρέχουσα θέση του δρομέα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να μπορέσετε να προσθέσετε μια σύνδεση, το Skype για επιχειρήσεις πρέπει να εκτελείται.

 11. Για να στείλετε την πρόσκληση σε σύσκεψη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α. Το παράθυρο κλείνει και η εστίαση επιστρέφει στην προηγούμενη προβολή.

Μετατροπή της σύσκεψης σε περιοδική

 1. Όταν έχετε μια πρόσκληση σε σύσκεψη ανοιχτή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ, ΗE για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Περιοδικότητα συνάντησης. Θα ακούσετε τη φράση: "Περιοδικότητα συνάντησης, έναρξη". Θα ακούσετε επίσης την ώρα έναρξης της σύσκεψης.

 2. Για να μετακινήσετε την εστίαση στην περιοχή Μοτίβο περιοδικότητας του παραθύρου διαλόγου Περιοδικότητα συνάντησης, πατήστε το πλήκτρο Tab τρεις φορές. Θα ακούσετε το όνομα του επιλεγμένου μοτίβου, για παράδειγμα, "Εβδομαδιαίο".

 3. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου για να επιλέξετε το μοτίβο περιοδικότητας:

  • Για να επιλέξετε το στοιχείο Ημερήσια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Μ. Εάν θέλετε η σύσκεψη να επαναλαμβάνεται κάθε ημέρα της εβδομάδας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ψ.

  • Για να επιλέξετε το στοιχείο Εβδομαδιαία, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ε.

  • Για να επιλέξετε το στοιχείο Μηνιαία, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Η.

  • Για να επιλέξετε το στοιχείο Ετήσια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Σ.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Περιοδικότητα συνάντησης.

 5. Για να στείλετε την πρόσκληση σε σύσκεψη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α. Το παράθυρο κλείνει και η εστίαση επιστρέφει στην προηγούμενη προβολή.

Προγραμματισμός συνάντησης

Δημιουργία νέας συνάντησης

 1. Στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+2 για να ανοίξετε το ημερολόγιο. Θα ακούσετε το όνομα της τρέχουσας προβολής, για παράδειγμα, "Προβολή εργάσιμης εβδομάδας," ακολουθούμενο από τον αριθμό των συμβάντων στην προβολή.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ και έπειτα πατήστε το πλήκτρο 9 για να ανοίξετε ένα παράθυρο κενής συνάντησης. Στο JAWS, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο 1 αφού πατήσετε 9. Η εστίαση είναι στο πεδίο Θέμα.

 3. Πληκτρολογήστε το θέμα της συνάντησης και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινήσετε την εστίαση στο πεδίο Τοποθεσία.

 4. Πληκτρολογήστε μια τοποθεσία για τη συνάντηση και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινήσετε την εστίαση στο πεδίο Ημερομηνία έναρξης.

 5. Για να αλλάξετε την ημερομηνία έναρξης, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινήσετε την ημερομηνία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά μία ημέρα. Για να αλλάξετε την ώρα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ώρα έναρξης" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινήσετε την ώρα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά μισή ώρα.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Ημερομηνία λήξης". Για να αλλάξετε την ημερομηνία λήξης, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινήσετε την ημερομηνία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά μία ημέρα. Για να αλλάξετε την ώρα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Ώρα λήξης" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινήσετε την ώρα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά μισή ώρα.

 7. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Μήνυμα, επεξεργασία" και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε τις πληροφορίες που θέλετε για τη συνάντηση. Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση "Σημειώσεις, επεξεργασία".

 8. Για να αποθηκεύσετε τη συνάντησή σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ, Ζ και έπειτα Π. Κλείνει το παράθυρο συνάντησης και η εστίαση επιστρέφει στο ημερολόγιο.

Ενημέρωση διαθεσιμότητας

Μπορείτε να προσθέσετε μια ένδειξη κατάστασης στη συνάντησή σας ώστε οι άλλοι να γνωρίζουν τη διαθεσιμότητά σας. Εάν κάποιος επιχειρήσει να προγραμματίσει μια σύσκεψη με εσάς, θα μάθει αν είστε διαθέσιμος ή όχι.

 1. Όταν έχετε μια συνάντηση ανοιχτή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ, ΜΜ, για να ανοίξετε το μενού Εμφάνιση ως.

 2. Πατήστε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών διαθεσιμότητας:

  • Διαθέσιμος

  • Εργασία σε άλλη θέση

  • Αβέβαιος

  • Απασχολημένος

  • Εκτός γραφείου

  Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε μια επιλογή και να κλείσετε το μενού Εμφάνιση ως.

 3. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ, πατήστε Ζ και έπειτα πατήστε Π. Κλείνει το παράθυρο συνάντησης και η εστίαση επιστρέφει στο ημερολόγιο.

Εκτύπωση συμβάντος

 1. Στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+2 για να ανοίξετε το ημερολόγιο. Θα ακούσετε το όνομα της τρέχουσας προβολής, για παράδειγμα, "Προβολή εργάσιμης εβδομάδας," ακολουθούμενο από τον αριθμό των συμβάντων στην προβολή.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+τελεία (.) για να αναζητήσετε τα συμβάντα στην τρέχουσα προβολή. Για κάθε συμβάν, θα ακούσετε το όνομα, την ώρα και τον διοργανωτή. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+κόμμα (,) για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο συμβάν.

 3. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου για να μετακινηθείτε στο ημερολόγιο:

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+δεξιό ή αριστερό πλήκτρο βέλους για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή προηγούμενη ημέρα.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+επάνω ή κάτω βέλος για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη εβδομάδα.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+πλήκτρο Page down ή Page up για να μετακινηθείτε στον επόμενο ή τον προηγούμενο μήνα.

 4. Για να ανοίξετε το τρέχον επιλεγμένο συμβάν, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Ε. Ανοίγει το μενού Εκτύπωση.

 6. Επιλέξτε τον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε I, βρείτε τον εκτυπωτή με τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 7. Για να εκτυπώσετε το συμβάν, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Ε.

 8. Εάν εκτυπώνετε σε αρχείο, για παράδειγμα, για να μετατρέψετε το συμβάν σε μορφή PDF, πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να δημιουργήσετε το αρχείο.

  Το μενού Εκτύπωση κλείνει και η εστίαση επιστρέφει στο προηγούμενο παράθυρο.

Δείτε επίσης

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την περιήγηση στο Ημερολόγιο στο Outlook

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Outlook χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το ημερολόγιο στο Outlook 2016 για Mac με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να κάνετε τις απαραίτητες βασικές εργασίες. Μπορείτε να δημιουργήσετε νέα συμβάντα ημερολογίου, να διαβάσετε και να απαντήσετε σε προσκλήσεις σε σύσκεψη και ακόμα περισσότερα.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Ρύθμιση της προβολής ημερολογίου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ημερολόγιό σας για να εμφανίζει μια επιλεγμένη ημέρα, μια εργάσιμη εβδομάδα, μια πλήρη εβδομάδα ή ένα μήνα, ανάλογα με τον τρόπο εργασίας που προτιμάτε.

 1. Στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+2 για να ανοίξετε το ημερολόγιο. Θα ακούσετε το χρονικό πλαίσιο που εμφανίζεται.

 2. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου για να επιλέξετε την προβολή ημερολογίου:

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Command+1 για να εμφανίσετε την προβολή ημέρας.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Command+2 για να εμφανίσετε την προβολή εργάσιμης εβδομάδας.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Command+3 για να εμφανίσετε την προβολή πλήρους εβδομάδας.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Command+4 για να εμφανίσετε την προβολή μήνα.

Άνοιγμα, ανάγνωση και επεξεργασία συμβάντων ημερολογίου

Για να μπορείτε να τα βγάζετε πέρα με το πολυάσχολο πρόγραμμά σας, μπορείτε να διαβάζετε και να επεξεργάζεστε γρήγορα τις λεπτομέρειες συμβάντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να επεξεργαστείτε μόνο τα συμβάντα που έχετε δημιουργήσει. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε προσκλήσεις σε σύσκεψη που έχετε λάβει από κάποιον άλλο.

 1. Στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+2 για να ανοίξετε το ημερολόγιο. Θα ακούσετε τη χρονική περίοδο και εάν έχουν προγραμματιστεί οποιαδήποτε συμβάντα.

 2. Ανάλογα με την προβολή, κάντε ένα από τα εξής για να μετακινηθείτε στο ημερολόγιο:

  • Για να μετακινηθείτε στην επόμενη ημέρα, εβδομάδα ή μήνα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+Δεξιό πλήκτρο βέλους.

  • Για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη ημέρα, εβδομάδα ή μήνα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+Αριστερό πλήκτρο βέλους.

 3. Σε οποιαδήποτε προβολή, πατήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab για να αναζητήσετε τα συμβάντα για τη χρονική περίοδο που εμφανίζεται. Καθώς μετακινήστε, το VoiceOver ανακοινώνει τα συμβάντα ως "<ημερομηνία>, <ώρες>, <θέμα συμβάντος>, <τοποθεσία συμβάντος>".

 4. Για να ελέγξετε το συμβάν με περισσότερες λεπτομέρειες, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Το συμβάν ανοίγει σε ένα νέο παράθυρο. Για να κλείσετε το παράθυρο, πατήστε το πλήκτρο Esc.

 5. Για να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε το συμβάν, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+O. Ανοίγει το παράθυρο συμβάντος και ακούτε τη φράση: "Τώρα στο <θέμα συμβάντος>, <Συνάντηση/Σύσκεψη>".

 6. Για να περιηγηθείτε στις λεπτομέρειες και τις επιλογές του συμβάντος, πατήστε το πλήκτρο Tab. Το VoiceOver ανακοινώνει τις λεπτομέρειες και τις επιλογές καθώς μετακινήστε.

 7. Μόλις τελειώσετε, κάντε ένα από τα εξής:

  • Αν επεξεργάζεστε μια σύσκεψη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Κουμπί 'Αποστολή ενημέρωσης'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  • Αν επεξεργάζεστε μια συνάντηση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Κουμπί 'Αποθήκευση και κλείσιμο'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 8. Το συμβάν έχει αλλάξει και η εστίαση μετακινείται στο Ημερολόγιο.

Ανάγνωση και απάντηση σε προσκλήσεις σε σύσκεψη

Μπορείτε εύκολα να αποδεχτείτε, να αποδεχτείτε με αβεβαιότητα ή να απορρίψετε μια πρόσκληση απευθείας από το Ημερολόγιο στο Outlook 2016 για Mac. Το VoiceOver ανακοινώνει τυχόν νέες προσκλήσεις σε σύσκεψη κατά την άφιξή τους.

 1. Μεταβείτε στη σύσκεψη, σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας Άνοιγμα, ανάγνωση και επεξεργασία συμβάντων ημερολογίου, και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+O.

 2. Για να απαντήσετε στην πρόσκληση, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αποδεχτείτε την πρόσκληση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση, "κουμπί μενού 'Αποδοχή'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να απορρίψετε την πρόσκληση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση, "κουμπί μενού 'Απόρριψη'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  • Αν δεν είστε βέβαιοι για την συμμετοχή σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση, "κουμπί μενού 'Αβέβαιος'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 3. Ανοίγει μια λίστα με επιλογές απάντησης. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να απαντήσετε με σχόλια, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω. Θα ακούσετε τη φράση: "Απάντηση με σχόλια". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε. Ανοίγει ένα παράθυρο απάντησης με την εστίαση στο πεδίο κειμένου "Σχόλιο". Πληκτρολογήστε τα σχόλια και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+Enter. Η απάντηση στάλθηκε.

  • Για να απαντήσετε χωρίς σχόλια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Απάντηση χωρίς σχόλια" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Η απάντηση στάλθηκε.

Προγραμματισμός νέας συνάντησης ή σύσκεψης

Αφήστε το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης να σας βοηθήσει να προγραμματίσετε μια συνάντηση ή σύσκεψη.

 1. Στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+M. Θα ακούσετε τη φράση: "Γραμμή μενού, Apple". Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Αρχείο". Για να ανοίξετε το μενού Αρχείο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 2. Για να ανοίξετε το υπομενού Δημιουργία, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους και, στη συνέχεια, το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε μια νέα συνάντηση, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Συνάντηση" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει ένα νέο παράθυρο συνάντησης με την εστίαση στο πεδίο κειμένου Θέμα.

  • Για να δημιουργήσετε μια νέα σύσκεψη, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Σύσκεψη" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει ένα παράθυρο σύσκεψης με την εστίαση στο πεδίο κειμένου Προς:.

 4. Για να αναζητήσετε τις επιλογές συνάντησης ή σύσκεψης, πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab.

  • Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια σύσκεψη, πληκτρολογήστε τις επαφές στο πεδίο κειμένου Προς:.

  • Για να ονομάσετε το συμβάν, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Θέμα, επεξεργασία κειμένου" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το συμβάν.

  • Για να ορίσετε μια τοποθεσία για τη σύσκεψη, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επεξεργασία κειμένου τοποθεσίας" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την τοποθεσία που θέλετε.

  • Για να ορίσετε την ημερομηνία έναρξης και λήξης, και την ώρα για το συμβάν, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τις προεπιλεγμένες τιμές. Για να αλλάξετε τις τιμές, πληκτρολογήστε νέες τιμές.

   Συμβουλή: Για να δημιουργήσετε ένα ολοήμερο συμβάν, πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ολοήμερο συμβάν, μη επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να ορίσετε το χρόνο υπενθύμισης για το συμβάν, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αναδυόμενο κουμπί υπενθύμισης" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να προσθέσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συμβάν, για παράδειγμα, μια ημερήσια διάταξη σύσκεψης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κείμενου εγγράφου" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες που θέλετε.

 5. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία προσθήκης λεπτομερειών στο συμβάν, κάντε ένα από τα εξής:

  • Αν δημιουργείτε μια συνάντηση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Κουμπί 'Αποθήκευση και κλείσιμο'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  • Αν δημιουργείτε μια σύσκεψη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Κουμπί 'Αποστολή'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 6. Το παράθυρο νέου συμβάντος κλείνει και η εστίαση επιστρέφει στην προηγούμενη προβολή του Outlook.

Μετατροπή σε περιοδική

Εάν προγραμματίζετε, για παράδειγμα, μια εβδομαδιαία σύσκεψη, μπορείτε εύκολα να μετατρέψετε τη σύσκεψή σας σε περιοδική σύσκεψη. Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να προσθέτετε μια σύσκεψη για κάθε εβδομάδα ξεχωριστά.

 1. Στο παράθυρο του συμβάντος, πατήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Περιοδικότητα'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει ένα νέο παράθυρο, όπου μπορείτε να ορίσετε τις επιλογές για το επαναλαμβανόμενο συμβάν, με την εστίαση στο αναδυόμενο κουμπί Επαναλήψεις.

 2. Για να επιλέξετε τη συχνότητα της σύσκεψης, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος, και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη συχνότητα που θέλετε να επαναλαμβάνεται η συνάντηση (Ημερήσια, Εβδομαδιαία, Μηνιαία, Ετήσια). Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 3. Για να αναζητήσετε άλλες επιλογές, πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab. Μόλις τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προεπιλεγμένο κουμπί OK" και έπειτα πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Εμφάνιση διαθεσιμότητας

Εμφανίστε σε άλλα άτομα τη διαθεσιμότητά σας στη διάρκεια διεξαγωγής του συμβάντος.

 1. Στο παράθυρο του συμβάντος, πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα κατάσταση διαθεσιμότητας (για παράδειγμα, "Απασχολημένος") και τη φράση "Εμφάνιση ως, αναδυόμενο κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 2. Για να επιλέξετε τη διαθεσιμότητα, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος, και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη διαθεσιμότητα που θέλετε να εμφανιστεί. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Πρόσκληση άλλων ατόμων σε σύσκεψη

Προσκαλέστε άλλα άτομα να συμμετάσχουν και μετατρέψτε μια συνάντηση σε σύσκεψη.

 1. Στο παράθυρο συνάντησης, πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί ΄Πρόσκληση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να τη μετατρέψετε σε σύσκεψη.

 2. Η εστίαση μετακινείται σε ένα πεδίο κειμένου Προς που μόλις δημιουργήσατε και στο οποίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε τις επαφές που θέλετε να προσκαλέσετε στη σύσκεψη.

 3. Μόλις τελειώσετε, για να στείλετε τις προσκλήσεις, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση, "κουμπί 'Αποστολή'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Έλεγχος διαθεσιμότητας προσκεκλημένου

Αφού εισαγάγετε ονόματα σε μια πρόσκληση σε σύσκεψη, μπορείτε να ελέγξετε για να δείτε όταν είναι διαθέσιμοι.

 1. Στο παράθυρο σύσκεψης, πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προγραμματισμός, απενεργοποιημένο πλαίσιο ελέγχου," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε την προβολή Προγραμματισμός.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Πίνακας κατάστασης συμμετέχοντος, γραμμή 1 από (...), <όνομα διοργανωτή>, <κατάσταση>". Για να αναζητήσετε την κατάσταση του προσκεκλημένου, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Το VoiceOver ανακοινώνει το όνομα και τη διαθεσιμότητα του προσκεκλημένου καθώς μετακινήστε.

 3. Για να επιστρέψετε στην προβολή Συνάντηση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε "Συνάντηση, μη επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Μετατροπή σε σύσκεψη Skype

Μπορείτε εύκολα να μετατρέψετε τη σύσκεψή σας σε ηλεκτρονική σύσκεψη Skype.

 1. Στο παράθυρο της σύσκεψης, πατήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ηλεκτρονική σύσκεψη, κουμπί μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 2. Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση σύσκεψης Skype, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Το Outlook προσθέτει τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής σύσκεψης και τη σύνδεση στο πεδίο Περιγραφή.

Εκτύπωση του ημερολογίου σας

Εκτυπώστε μια επιλεγμένη ημέρα, εβδομάδα ή μήνα ημερολογίου στο Outlook.

 1. Στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+2 για να ανοίξετε το ημερολόγιο. Θα ακούσετε τη χρονική περίοδο που εμφανίζεται καθώς και εάν έχουν προγραμματιστεί οποιαδήποτε συμβάντα.

 2. Ρυθμίστε το ημερολόγιο για να εμφανίζει την προβολή που θέλετε να εκτυπώσετε (Ημέρα, Εργάσιμη εβδομάδα, Εβδομάδα ή Μήνα). Στη συνέχεια, μεταβείτε στην ημέρα, εβδομάδα ή μήνα που θέλετε να συμπεριλάβετε στην εκτύπωση.

 3. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης, πατήστε το συνδυασμό Command+P. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου. Θα ακούσετε το όνομα του προεπιλεγμένου εκτυπωτή.

 4. Για να επιλέξετε έναν εκτυπωτή, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Για να αναζητήσετε άλλες επιλογές εκτύπωσης, πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab. Μόλις τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προεπιλεγμένο κουμπί 'Εκτύπωση'" και έπειτα πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Το ημερολόγιο εκτυπώνεται.

Δείτε επίσης

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook για Mac

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Outlook χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το ημερολόγιο στο Outlook για iOS με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να κάνετε τις απαραίτητες βασικές εργασίες. Μπορείτε να δημιουργήσετε νέα συμβάντα ημερολογίου, να διαβάσετε και να απαντήσετε σε προσκλήσεις σε σύσκεψη και ακόμα περισσότερα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

Σε αυτό το θέμα

Ρύθμιση της προβολής ημερολογίου

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρεις επιλογές προβολής του ημερολογίου: Ατζέντα, Ημέρα ή 3-ήμερη προβολή. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Ατζέντα.

 1. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα προβολή, για παράδειγμα, "Προβολή ατζέντας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Ανοίγει μια λίστα με τις επιλογές προβολής. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Άνοιγμα, ανάγνωση και επεξεργασία συμβάντων ημερολογίου

Για να μπορείτε να τα βγάζετε πέρα με το πολυάσχολο πρόγραμμά σας, μπορείτε να διαβάζετε και να επεξεργάζεστε γρήγορα τις λεπτομέρειες συμβάντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να επεξεργαστείτε μόνο τα συμβάντα που έχετε δημιουργήσει. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε προσκλήσεις σε σύσκεψη που έχετε λάβει από κάποιον άλλο.

 1. Σε οποιαδήποτε προβολή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το πρώτο συμβάν για την ημέρα. Για να μεταβείτε σε άλλα συμβάντα στο μέλλον, κάντε σάρωση προς τα επάνω. Το VoiceOver ανακοινώνει τον τίτλο, την ημερομηνία, την ώρα, την τοποθεσία και τη διάρκεια του συμβάντος, καθώς μετακινείστε στα συμβάντα.

 2. Για να ελέγξετε το συμβάν με περισσότερες λεπτομέρειες, πατήστε δύο φορές την οθόνη όταν είστε σε ένα συμβάν. Το συμβάν ανοίγει σε ένα νέο παράθυρο.

 3. Για να ακούσετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά ή σύρετε ένα δάκτυλο προς τα κάτω στο παράθυρο λεπτομερειών συμβάντος.

 4. Για να επεξεργαστείτε το συμβάν, στο παράθυρο λεπτομερειών συμβάντος, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Επεξεργασία" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το παράθυρο Επεξεργασία συμβάντος.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη και κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

 6. Μόλις τελειώσετε, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Τέλος" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Ανάγνωση και απάντηση σε προσκλήσεις σε σύσκεψη

Μπορείτε εύκολα να αποδεχτείτε, να αποδεχτείτε με αβεβαιότητα ή να απορρίψετε μια πρόσκληση απευθείας από το Ημερολόγιο στο Outlook για iOS. Το VoiceOver ανακοινώνει τυχόν νέες προσκλήσεις σε σύσκεψη κατά την άφιξή τους.

 1. Ανοίξτε και διαβάστε το συμβάν σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας Άνοιγμα, ανάγνωση και επεξεργασία συμβάντων ημερολογίου.

 2. Για να απαντήσετε στην πρόσκληση, στο παράθυρο λεπτομερειών συμβάντος, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί RSVP" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει μια λίστα με επιλογές απάντησης.

 3. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Για να αλλάξετε την απόκρισή σας, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Επεξεργασία RSVP'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Κάντε σάρωση στην νέα επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Προγραμματισμός νέας συνάντησης ή σύσκεψης

Αφήστε το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης να σας βοηθήσει να προγραμματίσετε μια συνάντηση ή σύσκεψη.

 1. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Δημιουργία συμβάντος'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Ανοίγει το παράθυρο Νέο συμβάν, η εστίαση είναι στο πεδίο κειμένου Τίτλος και το πληκτρολόγιο οθόνης είναι στην κάτω μισό της οθόνης.

 2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το συμβάν.

 3. Για να ορίσετε την ημερομηνία έναρξης και λήξης του συμβάντος καθώς και την ώρα για το συμβάν, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τις προεπιλεγμένες τιμές. Για να αλλάξετε τις τιμές, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα επάνω ή προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε την τιμή που θέλετε. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Τέλος'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  Συμβουλή: Για να δημιουργήσετε ένα ολοήμερο συμβάν, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ολοήμερο, κουμπί εναλλαγής, απενεργοποίηση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Για να ορίσετε μια τοποθεσία για τη σύσκεψη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Τοποθεσία'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Αρχίστε να πληκτρολογείτε την τοποθεσία. Η λίστα προτεινόμενων τοποθεσιών ενημερώνεται κατά την πληκτρολόγηση. Για να επιλέξετε μια τοποθεσία, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την τοποθεσία που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 5. Για να ορίσετε το χρόνο ειδοποίησης για το συμβάν, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ειδοποίηση, <τιμή τρέχουσας ειδοποίησης>" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 6. Για να προσθέσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συμβάν, για παράδειγμα, μια ατζέντα σύσκεψης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Περιγραφή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το πληκτρολόγιο οθόνης είναι στο κάτω μισό της οθόνης. Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες και, όταν τελειώσετε, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Τέλος" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία προσθήκης των λεπτομερειών του συμβάντος, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Τέλος'"και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Πρόσκληση άλλων ατόμων σε σύσκεψη

Προσκαλέστε άλλα άτομα να συμμετάσχουν και μετατρέψτε μια συνάντηση σε σύσκεψη.

 1. Κατά την επεξεργασία ή τη δημιουργία ενός συμβάντος, στο παράθυρο Επεξεργασία συμβάντος ή Νέο συμβάν, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Άτομα'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Ανοίγει το παράθυρο Άτομα, η εστίαση είναι σε ένα πεδίο επεξεργάσιμου κειμένου και το πληκτρολόγιο οθόνης είναι στο κάτω μισό της οθόνης.

 2. Αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα μιας επαφής. Η λίστα προτεινόμενων επαφών ενημερώνεται καθώς πληκτρολογείτε. Για να επιλέξετε μια επαφή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για όλες τις επαφές που θέλετε να προσκαλέσετε.

 3. Μόλις τελειώσετε, κάντε σάρωση προς τα αριστερά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Τέλος" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Μετατροπή σε σύσκεψη Skype

Μπορείτε εύκολα να μετατρέψετε τη σύσκεψή σας σε ηλεκτρονική σύσκεψη Skype.

 1. Κατά την επεξεργασία ή τη δημιουργία ενός συμβάντος, στο παράθυρο Επεξεργασία συμβάντος ή Νέο συμβάν, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κλήση Skype, κουμπί εναλλαγής, απενεργοποίηση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Τέλος" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Το Outlook προσθέτει τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής σύσκεψης και τη σύνδεση στο πεδίο Περιγραφή.

 3. Για να συμμετάσχετε σε μια σύσκεψη Skype, ανοίξτε το συμβάν και, στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Συμμετοχή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Outlook χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το ημερολόγιο στο Outlook για Android με το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να κάνετε τις απαραίτητες βασικές εργασίες. Μπορείτε να δημιουργήσετε νέα συμβάντα ημερολογίου, να διαβάσετε και να απαντήσετε σε προσκλήσεις σε σύσκεψη και ακόμα περισσότερα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

Σε αυτό το θέμα

Ρύθμιση της προβολής ημερολογίου

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρεις επιλογές προβολής του ημερολογίου: Ατζέντα, Ημέρα ή 3-ήμερη προβολή. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Ατζέντα.

 1. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αλλαγή της <τρέχουσα προβολή>" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Ανοίγει μια λίστα με τις επιλογές προβολής. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Άνοιγμα, ανάγνωση και επεξεργασία συμβάντων ημερολογίου

Για να μπορείτε να τα βγάζετε πέρα με το πολυάσχολο πρόγραμμά σας, μπορείτε να διαβάζετε και να επεξεργάζεστε γρήγορα τις λεπτομέρειες συμβάντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να επεξεργαστείτε μόνο τα συμβάντα που έχετε δημιουργήσει. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε προσκλήσεις σε σύσκεψη που έχετε λάβει από κάποιον άλλο.

 1. Σε οποιαδήποτε προβολή, σύρετε ένα δάκτυλο κατά μήκος της οθόνης μέχρι να ακούσετε τον τίτλο του συμβάντος που θέλετε να ανοίξετε και, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το συμβάν σε ένα νέο παράθυρο που εμφανίζει τις λεπτομέρειες του συμβάντος.

 2. Για να ακούσετε τον τίτλο, την ημέρα, την ημερομηνία, την ώρα, την τοποθεσία και άλλες πληροφορίες για το συμβάν, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά ή σύρετε ένα δάχτυλο προς τα κάτω, στο παράθυρο λεπτομερειών συμβάντος.

 3. Για να επεξεργαστείτε το συμβάν, στο παράθυρο λεπτομερειών συμβάντος, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Επεξεργασία" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το παράθυρο Επεξεργασία συμβάντος με το πληκτρολόγιο οθόνης ανοιχτό.

  Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τις λεπτομέρειες συμβάντος που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε. Μόλις τελειώσετε, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Αποθήκευση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Για να κλείσετε το παράθυρο λεπτομερειών του συμβάντος, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Πίσω'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Ανάγνωση και απάντηση σε προσκλήσεις σε σύσκεψη

Μπορείτε εύκολα να αποδεχτείτε, να αποδεχτείτε με αβεβαιότητα ή να απορρίψετε μια πρόσκληση απευθείας από το Ημερολόγιο στο Outlook για Android. Θα ακούσετε έναν ήχο όταν φτάσει μια νέα πρόσκληση σε σύσκεψη.

 1. Ανοίξτε και διαβάστε το συμβάν σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας Άνοιγμα, ανάγνωση και επεξεργασία συμβάντων ημερολογίου.

 2. Για να απαντήσετε στην πρόσκληση, στο παράθυρο λεπτομερειών συμβάντος, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί RSVP" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει μια λίστα με επιλογές απάντησης.

 3. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Για να αλλάξετε την απόκρισή σας, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Επεξεργασία RSVP'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Κάντε σάρωση στην νέα επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Προγραμματισμός νέας συνάντησης ή σύσκεψης

Αφήστε το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης να σας βοηθήσει να προγραμματίσετε μια συνάντηση ή σύσκεψη.

 1. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Προσθήκη νέου συμβάντος'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το παράθυρο Νέο συμβάν, η εστίαση είναι στο πεδίο κειμένου Τίτλος και το πληκτρολόγιο οθόνης είναι στο κάτω μισό της οθόνης.

 2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το συμβάν.

 3. Για να ορίσετε την ημερομηνία έναρξης και λήξης του συμβάντος καθώς και την ώρα για το συμβάν, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τις προεπιλεγμένες τιμές. Για να αλλάξετε τις τιμές, πατήστε δύο φορές την οθόνη, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'ΟΚ'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Συμβουλή: Για να δημιουργήσετε ένα ολοήμερο συμβάν, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ολοήμερο συμβάν" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Για να ορίσετε μια τοποθεσία για τη σύσκεψη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Τοποθεσία" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να πληκτρολογήσετε το όνομα της τοποθεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Η λίστα προτεινόμενων τοποθεσιών ενημερώνεται κατά την πληκτρολόγηση. Για να επιλέξετε μια τοποθεσία, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την τοποθεσία που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 5. Εάν χρησιμοποιείτε πολλά ημερολόγια, μπορείτε να καθορίσετε ποιο ημερολόγιο θα προσθέσετε στο νέο συμβάν. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ημερολόγιο, <ο τρέχων λογαριασμός ημερολογίου>" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το ημερολόγιο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 6. Για να ορίσετε το χρόνο ειδοποίησης για το συμβάν, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ειδοποίηση, <τιμή τρέχουσας ειδοποίησης>" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 7. Για να προσθέσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συμβάν, για παράδειγμα, μια ατζέντα σύσκεψης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περιγραφή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το πληκτρολόγιο οθόνης εμφανίζεται στο κάτω μισό της οθόνης. Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες και, όταν τελειώσετε, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Τέλος" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 8. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία προσθήκης των λεπτομερειών του συμβάντος, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση"και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Πρόσκληση άλλων ατόμων σε σύσκεψη

Προσκαλέστε άλλα άτομα να συμμετάσχουν και μετατρέψτε μια συνάντηση σε σύσκεψη.

 1. Κατά την επεξεργασία ή τη δημιουργία ενός συμβάντος, στο παράθυρο Επεξεργασία συμβάντος ή Νέο συμβάν, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Άτομα" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Ανοίγει το παράθυρο Προσθήκη ατόμων, η εστίαση είναι σε ένα πεδίο επεξεργάσιμου κειμένου και το πληκτρολόγιο οθόνης είναι στο κάτω μισό της οθόνης.

 2. Αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα μιας επαφής. Η λίστα προτεινόμενων επαφών ενημερώνεται καθώς πληκτρολογείτε. Για να επιλέξετε μια επαφή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για όλες τις επαφές που θέλετε να προσκαλέσετε.

 3. Μόλις τελειώσετε, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Τέλος" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Μετατροπή σε σύσκεψη Skype

Μπορείτε εύκολα να μετατρέψετε τη σύσκεψή σας σε ηλεκτρονική σύσκεψη Skype.

 1. Κατά την επεξεργασία ή τη δημιουργία ενός συμβάντος, στο παράθυρο Επεξεργασία συμβάντος ή Νέο συμβάν, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Skype", "Σύσκεψη Skype", ή "Κουμπί απενεργοποίησης" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Αποθήκευση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Το Outlook προσθέτει τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής σύσκεψης και τη σύνδεση στο πεδίο Περιγραφή.

 3. Για να συμμετάσχετε σε μια σύσκεψη Skype, ανοίξτε το συμβάν και, στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την περιγραφή και, στη συνέχεια, τη διεύθυνση URL της σύσκεψης Skype και, τέλος, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή εικόνας στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Outlook χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το Ημερολόγιο του Outlook με τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να κάνετε τις απαραίτητες βασικές εργασίες. Μπορείτε να δημιουργήσετε νέα συμβάντα ημερολογίου, να διαβάσετε και να απαντήσετε σε προσκλήσεις σε σύσκεψη και ακόμα περισσότερα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με Windows Phone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το tablet ή το PC.

Σε αυτό το θέμα

Ρύθμιση της προβολής ημερολογίου

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πέντε επιλογές προβολής του ημερολογίου: Ατζέντα, ημέρα, Εβδομάδα, Μήνα ή Έτος. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Ατζέντα.

 1. Κάντε σάρωση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε "Στοιχεία", στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Σύμπτυξη κουμπιού Προβολής" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Ανοίγει μια λίστα με τις επιλογές προβολής. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Άνοιγμα, ανάγνωση και επεξεργασία συμβάντων ημερολογίου

Για να μπορείτε να τα βγάζετε πέρα με το πολυάσχολο πρόγραμμά σας, μπορείτε να διαβάζετε και να επεξεργάζεστε γρήγορα τις λεπτομέρειες συμβάντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να επεξεργαστείτε μόνο τα συμβάντα που έχετε δημιουργήσει. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε προσκλήσεις σε σύσκεψη που έχετε λάβει από κάποιον άλλο.

 1. Στην προβολή Ατζέντα, κάντε σάρωση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση "Στοιχεία" και, στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε το πρώτο συμβάν. Για να μεταβείτε σε άλλα συμβάντα στο μέλλον, κάντε σάρωση προς τα δεξιά. Ο "Αφηγητής" ανακοινώνει τον τίτλο, την ημερομηνία, την ώρα, την τοποθεσία και τον διοργανωτή καθώς μετακινείστε στα συμβάντα.

 2. Για να ελέγξετε το συμβάν με περισσότερες λεπτομέρειες, πατήστε δύο φορές την οθόνη όταν είστε σε ένα συμβάν. Το συμβάν ανοίγει σε ένα νέο παράθυρο.

 3. Για να ακούσετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

 4. Για να επεξεργαστείτε το συμβάν, στο παράθυρο λεπτομερειών συμβάντος, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Επεξεργασία'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά, μέχρι να ακούσετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη και κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

 5. Μόλις τελειώσετε, κάντε ένα από τα εξής:

  • Αν επεξεργάζεστε μια σύσκεψη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Κουμπί 'Αποστολή ενημέρωσης'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Αν επεξεργάζεστε μια σύσκεψη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Κουμπί 'Αποθήκευση και κλείσιμο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Το συμβάν αλλάζει, το παράθυρο συμβάντος κλείνει και η εστίαση μετακινείται στην προβολή Ατζέντα.

Ανάγνωση και απάντηση σε προσκλήσεις σε σύσκεψη

Μπορείτε εύκολα να αποδεχτείτε, να αποδεχτείτε με αβεβαιότητα ή να απορρίψετε μια πρόσκληση απευθείας από το Ημερολόγιο του Outlook.

 1. Ανοίξτε και διαβάστε το συμβάν σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας Άνοιγμα, ανάγνωση και επεξεργασία συμβάντων ημερολογίου.

 2. Για να απαντήσετε στην πρόσκληση, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αποδεχτείτε την πρόσκληση, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποδοχή, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να απορρίψετε την πρόσκληση, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Απόρριψη, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Εάν δεν είστε βέβαιοι για τη συμμετοχή σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αβέβαιος, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Για να στείλετε την απάντηση, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποστολή της απάντησης τώρα" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Η απάντηση αποστέλλεται, το παράθυρο συμβάντος κλείνει και η εστίαση μετακινείται στην προβολή Ατζέντα.

Προγραμματισμός νέας συνάντησης ή σύσκεψης

Αφήστε το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης να σας βοηθήσει να προγραμματίσετε μια συνάντηση ή σύσκεψη.

 1. Σε οποιαδήποτε προβολή, κάντε σάρωση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε "Στοιχεία", στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Νέο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το παράθυρο νέου συμβάντος.

 2. Για να δώσετε το συμβάν ένα όνομα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Όνομα συμβάντος", πατήστε δύο φορές την οθόνη και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το συμβάν, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.

  Συμβουλή: Μπορείτε να βρείτε το πληκτρολόγιο, εξερευνώντας τα στοιχεία στην οθόνη. Για να εξερευνήσετε, τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη και σύρετέ το τριγύρω. Ο Αφηγητής εκφωνεί τα στοιχεία καθώς φτάνετε σε αυτά. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 3. Για να ορίσετε μια τοποθεσία για τη σύσκεψη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Τοποθεσία, κείμενο με δυνατότητα επεξεργασίας", πατήστε δύο φορές την οθόνη και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την τοποθεσία χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.

 4. Για να ορίσετε την ημερομηνία έναρξης και λήξης του συμβάντος καθώς και την ώρα για το συμβάν, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε την προεπιλεγμένη ημερομηνία ή ώρα. Για να αλλάξετε τις τιμές, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι να ακούσετε την ημερομηνία ή ώρα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε μια τιμή.

  Συμβουλή: Για να δημιουργήσετε ένα ολοήμερο συμβάν, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μην επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου 'Ολοήμερο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Για να προσθέσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συμβάν κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περιγραφή συμβάντος, κείμενο με δυνατότητα επεξεργασίας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις επιπλέον πληροφορίες χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.

 6. Εάν δημιουργείτε μια σύσκεψη, για να προσκαλέσετε άτομα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Πρόσκληση ατόμου, επεξεργάσιμο κείμενο," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να προσθέσετε μια επαφή, πληκτρολογήστε την επαφή χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης και, στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Εισαγωγή" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Για να ορίσετε ώρα ειδοποίησης για το συμβάν, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι να ακούσετε την επιλογή "κουμπί 'Υπενθύμιση'" και, στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 8. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία προσθήκης λεπτομερειών στο συμβάν, κάντε ένα από τα εξής:

  • Αν δημιουργείτε μια συνάντηση, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Κουμπί 'Αποθήκευση και κλείσιμο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Αν δημιουργείτε μια σύσκεψη, πατήστε και κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Κουμπί 'Αποστολή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 9. Το παράθυρο νέου συμβάντος κλείνει και η εστίαση επιστρέφει στην προβολή ημερολογίου.

Μετατροπή σε περιοδική

Εάν προγραμματίζετε, για παράδειγμα, μια εβδομαδιαία σύσκεψη, μπορείτε εύκολα να μετατρέψετε τη σύσκεψή σας σε περιοδική σύσκεψη. Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να προσθέτετε μια σύσκεψη για κάθε εβδομάδα ξεχωριστά.

 1. Στο παράθυρο συμβάντος, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή τα αριστερά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί επανάληψης, 'Απενεργοποίηση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει μια νέα καρτέλα, όπου μπορείτε να επιλέξετε τις επιλογές για το επαναλαμβανόμενο συμβάν.

 2. Για να επιλέξετε τη συχνότητα της σύσκεψης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επανάληψη μοτίβου εβδομαδιαία". Εάν θέλετε μια συχνότητα εκτός από Εβδομαδιαία, πατήστε δύο φορές την οθόνη και, στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη συχνότητα με την οποία θέλετε να πραγματοποιείται η σύσκεψη. Για να επιλέξετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Για να κάνετε αναζήτηση σε άλλες επιλογές, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Ο Αφηγητής εκφωνεί τις επιλογές καθώς μετακινείστε.

Εμφάνιση διαθεσιμότητας

Εμφανίστε σε άλλα άτομα τη διαθεσιμότητά σας στη διάρκεια διεξαγωγής του συμβάντος.

 1. Στο παράθυρο συμβάντος, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή τα αριστερά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εμφάνιση ως'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού Εμφάνιση ως.

 2. Για να επιλέξετε τη διαθεσιμότητα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη διαθεσιμότητα που θέλετε να εμφανίζεται. Για να επιλέξετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Πρόσκληση άλλων ατόμων σε σύσκεψη

Προσκαλέστε άλλα άτομα να συμμετάσχουν και μετατρέψτε μια συνάντηση σε σύσκεψη.

 1. Κατά την επεξεργασία ή τη δημιουργία ενός συμβάντος, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Πρόσκληση ατόμου, επεξεργάσιμο κείμενο," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Για να προσθέσετε μια επαφή, πληκτρολογήστε την επαφή χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης και, στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Εισαγωγή" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Εάν θέλετε να προσθέσετε περισσότερες επαφές, επαναλάβετε για άλλους προσκεκλημένους.

 3. Για να στείλετε τις προσκλήσεις, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αποστολή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Εκτύπωση του ημερολογίου σας

Εκτυπώστε μια επιλεγμένη ημέρα, εβδομάδα ή μήνα ημερολογίου στο Ημερολόγιο του Outlook.

 1. Σε οποιαδήποτε προβολή ημερολογίου, κάντε σάρωση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε "Στοιχεία", στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εκτύπωση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προβολή εκτύπωσης με την εστίαση στην επιλογή προβολής εκτύπωσης. Θα ακούσετε τη φράση: "<επιλογή τρέχουσας προβολής>, σύνθετο πλαίσιο μόνο για ανάγνωση".

 3. Για να επιλέξετε την προβολή εκτύπωσης, πατήστε δύο φορές την οθόνη και, στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την προβολή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές για να επιλέξετε.

 4. Για να επιλέξετε τις ημερομηνίες όπου ξεκινά η προβολή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Από" και την προεπιλεγμένη ημερομηνία, και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε το αναπτυσσόμενο ημερολόγιο. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να αναζητήσετε τις ημερομηνίες, και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 5. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προεπισκόπηση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά για να μεταβείτε στις επιλογές εκτύπωσης. Μόλις τελειώσετε, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εκτύπωση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το ημερολόγιο εκτυπώνεται.

Δείτε επίσης

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Outlook χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το ημερολόγιο στην εφαρμογή "Το Outlook στο Web" με τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να κάνετε τις απαραίτητες βασικές εργασίες. Μπορείτε να δημιουργήσετε νέα συμβάντα ημερολογίου, να διαβάσετε και να απαντήσετε σε προσκλήσεις σε σύσκεψη και ακόμα περισσότερα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Outlook στο web.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Επειδή το Το Outlook στο Web εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, επομένως οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε Ctrl+F6 αντί για F6 για τη μετάβαση προς και από τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+Ο (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Το Outlook στο Web.

Σε αυτό το θέμα

Ρύθμιση της προβολής ημερολογίου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ημερολόγιό σας για να εμφανίζει μια επιλεγμένη ημέρα, μια εργάσιμη εβδομάδα, μια πλήρη εβδομάδα ή ένα μήνα, ανάλογα με τον τρόπο εργασίας που προτιμάτε.

 1. Στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+2 για να ανοίξετε το ημερολόγιο. Ο Αφηγητής θα εκφωνήσει τη φράση: "Φόρτωση <αριθμός συμβάντων> συμβάντων σε ένα επιλεγμένο ημερολόγιο".

 2. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου για να επιλέξετε την προβολή ημερολογίου:

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Alt+1 για να εμφανίσετε την προβολή ημέρας.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Alt+2 για να εμφανίσετε την προβολή εργάσιμης εβδομάδας.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Alt+3 για να εμφανίσετε την προβολή πλήρους εβδομάδας.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Alt+4 για να εμφανίσετε την προβολή μήνα.

Άνοιγμα, ανάγνωση και επεξεργασία συμβάντων ημερολογίου

Για να μπορείτε να τα βγάζετε πέρα με το πολυάσχολο πρόγραμμά σας, μπορείτε να διαβάζετε και να επεξεργάζεστε γρήγορα τις λεπτομέρειες συμβάντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να επεξεργαστείτε μόνο τα συμβάντα που έχετε δημιουργήσει. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε προσκλήσεις σε σύσκεψη που έχετε λάβει από κάποιον άλλο.

 1. Στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+2 για να ανοίξετε το ημερολόγιο. Θα ακούσετε τη φράση: "Φόρτωση <αριθμός συμβάντων> συμβάντων σε ένα επιλεγμένο ημερολόγιο".

 2. Ανάλογα με την προβολή, κάντε ένα από τα εξής για να μετακινηθείτε στο ημερολόγιο:

  • Για να μετακινηθείτε στην επόμενη ημέρα, εβδομάδα ή μήνα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Δεξιό πλήκτρο βέλους.

  • Για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη ημέρα, εβδομάδα ή μήνα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Αριστερό πλήκτρο βέλους.

 3. Σε οποιαδήποτε προβολή, πατήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab για να αναζητήσετε τα συμβάντα για τη χρονική περίοδο που εμφανίζεται. Καθώς μετακινείστε, ο Αφηγητής ανακοινώνει τα συμβάντα ως "Συμβάν από <ημερομηνία>, <ώρες>, <τίτλος συμβάντος>, <τοποθεσία συμβάντος>, <διοργανωτής>".

 4. Για να εξετάσετε το συμβάν με περισσότερες λεπτομέρειες ή να ανοίξετε το συμβάν για να το επεξεργαστείτε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο Λεπτομέρειες του συμβάντος. Θα ακούσετε τη φράση: "Προσθήκη τίτλου για το συμβάν".

 5. Για να περιηγηθείτε στις λεπτομέρειες και τις επιλογές του συμβάντος, πατήστε το πλήκτρο Tab. Ο Αφηγητής εκφωνεί τις λεπτομέρειες και τις επιλογές καθώς μετακινείστε.

 6. Μόλις τελειώσετε, κάντε ένα από τα εξής:

  • Αν επεξεργάζεστε μια σύσκεψη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Κουμπί 'Αποστολή'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Αν επεξεργάζεστε μια συνάντηση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Κουμπί 'Αποθήκευση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

   Εάν δεν μπορείτε να αλλάξετε τίποτα στο συμβάν, για να κλείσετε το παράθυρο Λεπτομέρειες, πατήστε το πλήκτρο Esc.

 7. Το συμβάν αλλάζει και η εστίαση μετακινείται στο Ημερολόγιο.

Ανάγνωση και απάντηση σε προσκλήσεις σε σύσκεψη

Μπορείτε εύκολα να αποδεχτείτε, να αποδεχτείτε με αβεβαιότητα ή να απορρίψετε μια πρόσκληση απευθείας από το Ημερολόγιο στην εφαρμογή "Το Outlook στο Web".

 1. Μεταβείτε στη σύσκεψη, σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας Άνοιγμα, ανάγνωση και επεξεργασία συμβάντων ημερολογίου, και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο Λεπτομέρειες της σύσκεψης.

 2. Για να απαντήσετε στην πρόσκληση, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αποδεχτείτε την πρόσκληση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποδοχή, κουμπί μενού σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποστολή της απάντησης τώρα" και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να απορρίψετε την πρόσκληση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Απόρριψη, κουμπί σε σύμπτυξη". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποστολή της απάντησης τώρα" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  • Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να συμμετέχετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab και, στη συνέχεια, το πλήκτρο δεξιού βέλους. Θα ακούσετε τη φράση: "Αβέβαιος, κουμπί σε σύμπτυξη". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποστολή της απάντησης τώρα" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να στείλετε μια πιο λεπτομερή απάντηση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Απάντηση, κουμπί σε σύμπτυξη". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε. Ανοίγει ένα παράθυρο απάντησης με την εστίαση στο πεδίο σώματος κειμένου του μηνύματος. Πληκτρολογήστε το μήνυμα που θέλετε να στείλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Αποστολή'" και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 3. Η απόκριση αποστέλλεται και η εστίαση επιστρέφει στο Ημερολόγιο.

Προγραμματισμός νέας συνάντησης ή σύσκεψης

Αφήστε το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης να σας βοηθήσει να προγραμματίσετε μια συνάντηση ή σύσκεψη.

 1. Στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+2 για να ανοίξετε το ημερολόγιο. Ακούτε τη φράση "Φόρτωση <αριθμός συμβάντων> συμβάντων σε ένα επιλεγμένο ημερολόγιο".

 2. Για να δημιουργήσετε ένα νέο συμβάν, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+N. Ανοίγει ένα νέο παράθυρο συμβάντος Λεπτομέρειες με την εστίαση στο πεδίο κειμένου τίτλου του συμβάντος. Θα ακούσετε τη φράση: "Προσθήκη τίτλου για το συμβάν".

 3. Για να αναζητήσετε τις επιλογές συμβάντος, πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab.

  • Για να ονομάσετε το συμβάν, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πεδίο κειμένου τίτλου συμβάντος.

  • Εάν δημιουργείτε μια σύσκεψη, πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε τη φράση: "Προσθήκη επαφών, επεξεργασία". Για να προσθέσετε μια επαφή, πληκτρολογήστε την επαφή και πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να ορίσετε μια τοποθεσία για τη σύσκεψη, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επεξεργασία" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την τοποθεσία που θέλετε.

  • Για να ορίσετε την ημερομηνία έναρξης και λήξης, και την ώρα για το συμβάν, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τις προεπιλεγμένες τιμές. Για να αλλάξετε την ημερομηνία, κατά την ημερομηνία έναρξης ή λήξης, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε το αναπτυσσόμενο ημερολόγιο και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε στο αναπτυσσόμενο ημερολόγιο και πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε. Για να αλλάξετε τις ώρες, πληκτρολογήστε τις νέες τιμές.

  • Για να προσθέσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συμβάν, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Σώμα συμβάντος, επεξεργασία" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες που θέλετε.

 4. Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Αποστολή" (για μια σύσκεψη) ή "Κουμπί 'Αποθήκευση'" (για μια συνάντηση) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Το παράθυρο νέου συμβάντος κλείνει και η εστίαση μετακινείται στο Ημερολόγιο.

Πρόσκληση άλλων ατόμων σε σύσκεψη

Προσκαλέστε άλλα άτομα να συμμετάσχουν και μετατρέψτε μια συνάντηση σε σύσκεψη.

 1. Στο παράθυρο Λεπτομέρειες της συνάντησης, πατήστε Tab ή Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Προσθήκη επαφών, επεξεργασία".

 2. Για να προσθέσετε μια επαφή, πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός συμμετέχοντα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Επαναλάβετε τη διαδικασία και για άλλους συμμετέχοντες.

Έλεγχος διαθεσιμότητας προσκεκλημένου

Αφού εισαγάγετε ονόματα σε μια πρόσκληση σε σύσκεψη, το Outlook μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε μια ώρα όταν κάθε προσκεκλημένος είναι διαθέσιμος.

 1. Στο παράθυρο Λεπτομέρειες της σύσκεψης, πατήστε Tab ή Shift+Tab μέχρι να ακούσετε μια προτεινόμενη ώρα της σύσκεψης. Ο Αφηγητής θα εκφωνήσει τη φράση: "Προτεινόμενη ώρα σύσκεψης στις <ημερομηνία συμβάντος> από <ώρες>".

 2. Για να αναζητήσετε περισσότερες προτεινόμενες ώρες, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την προτεινόμενη χρονική υποδιαίρεση που θέλετε. Ο Αφηγητής εκφωνεί τις προτεινόμενες ώρες καθώς μετακινείστε. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε μια ώρα.

 3. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε κάποια διαθέσιμη ώρα για τη συγκεκριμένη ημέρα, μπορείτε να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα των προσκεκλημένων για μια άλλη μέρα. Για να κάνετε αναζήτηση για άλλες ημέρες, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Άνοιγμα επιλογής μήνα, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα επιλεγμένη ημέρα και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε στις ημέρες. Για να επιλέξετε μια ημέρα, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Μετατροπή σε σύσκεψη Skype

Μπορείτε εύκολα να μετατρέψετε τη σύσκεψή σας σε ηλεκτρονική σύσκεψη Skype.

 1. Στο παράθυρο Λεπτομέρειες της σύσκεψης, πατήστε Tab ή Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Αποστολή'".

 2. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε: "Κουμπί 'Προσθήκη σύσκεψης Skype'". Για να δημιουργήσετε μια σύσκεψη Skype, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 3. Το Outlook προσθέτει τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής σύσκεψης και τη σύνδεση στο σώμα του συμβάντος μετά την αποστολή της πρόσκλησης.

Ορισμός επιλογών για το ημερολόγιό σας

Στις ρυθμίσεις ημερολογίου, μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση του ημερολογίου σας ή να επιλέξετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις. Μπορείτε, επίσης, να τροποποιήσετε τα μηνύματα "εκτός γραφείου" καθώς και τον τρόπο αποστολής τους.

 1. Στο Outlook, για να ανοίξετε το παράθυρο Ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο ρυθμίσεων" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους.

 2. Για να περιηγηθείτε μεταξύ των διαθέσιμων ρυθμίσεων στο τμήμα παραθύρου, πατήστε Tab ή Shift+Tab. Ο Αφηγητής ανακοινώνει τις ρυθμίσεις, καθώς μετακινήστε στο παράθυρο.

 3. Για να επιλέξετε μια ρύθμιση ή να ανοίξετε επιπλέον επιλογές από μια ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο Enter. Για να μετακινηθείτε μεταξύ των ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab.

 4. Μόλις τελειώσετε, για να κλείσετε το παράθυρο Ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Εκτύπωση του ημερολογίου σας

Εκτυπώστε μια επιλεγμένη ημέρα, εβδομάδα ή μήνα ημερολογίου στο Outlook.

 1. Στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+2 για να ανοίξετε το ημερολόγιο.

 2. Επιλέξτε την προβολή ημερολογίου που θέλετε να εκτυπώσετε.

 3. Στο κύριο παράθυρο στο Ημερολόγιο, πατήστε Tab ή Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Νέο, κουμπί σε σύμπτυξη". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εκτύπωση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει μια προ- προβολή εκτύπωσης και ακούτε: "Εκτύπωση".

 4. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου με την εστίαση στο σύνθετο πλαίσιο Εκτυπωτής.

 5. Για να επιλέξετε έναν εκτυπωτή, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 6. Για να αναζητήσετε άλλες επιλογές εκτύπωσης, πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab. Μόλις τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Εκτύπωση'" και έπειτα πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Το ημερολόγιο εκτυπώνεται.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Outlook στο web

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Outlook χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×