Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint 2016 με πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο στα Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να δημιουργήσετε, να διαβάσετε και να επεξεργαστείτε παρουσιάσεις. Μια παρουσίαση του PowerPoint είναι μια σειρά διαφανειών. Κάθε διαφάνεια είναι ένας καμβάς για τις εικόνες, τις λέξεις και τα σχήματα που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε να πείτε.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, μεταβείτε στο θέμα Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσιάσεων PowerPoint.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Πολλές διαδικασίες σε αυτό το θέμα αναφέρονται στην προβολή Backstage. Στα προγράμματα του Office, όπως το PowerPoint, η προβολή Backstage είναι η σελίδα που ανοίγει αφού επιλέξετε την καρτέλα Αρχείο. Η προβολή Backstage περιέχει το σύνολο των εντολών που χρησιμοποιείτε για να κάνετε πράγματα σε ένα αρχείο παρουσίασης, όπως το άνοιγμα και η αποθήκευση του αρχείου, ενώ η κορδέλα περιέχει το σύνολο των εντολών για εργασία μέσα σε μια παρουσίαση, όπως η εισαγωγή μιας διαφάνειας ή η προσθήκη ενός σχολίου.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα του PowerPoint

Για να ανοίξετε το PowerPoint 2016, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows, πληκτρολογήστε PowerPoint και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το PowerPoint ανοίγει σε μια προβολή που δείχνει τις πρόσφατες παρουσιάσεις, ένα πεδίο αναζήτησης, πρότυπα και θέματα. Η εστίαση είναι στο πρότυπο Κενή παρουσίαση.

Άνοιγμα παρουσίασης

Το PowerPoint διατηρεί μια λίστα με τα αρχεία που έχετε ανοίξει πρόσφατα, επομένως, είναι εύκολο να τα βρείτε ξανά.

 1. Μετά το άνοιγμα του PowerPoint 2016, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα μιας παρουσίασης, ακολουθούμενο από τη φράση "Κουμπί, Alt, Α, 1".

 2. Εάν η πρώτη πρόσφατη παρουσίαση είναι αυτή που θέλετε να ανοίξετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη σωστή παρουσίαση και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Εάν η παρουσίαση που αναζητάτε δεν είναι στη λίστα των πρόσφατων παρουσιάσεων, πατώντας το πλήκτρο κάτω βέλους μεταφέρεστε στην υπερ-σύνδεση Άνοιγμα άλλων παρουσιάσεων, στο τέλος της λίστας. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε το παράθυρο Άνοιγμα, όπου μπορείτε να αναζητήσετε αρχεία στον υπολογιστή σας και σε θέσεις δικτύου όπου είστε συνδεδεμένοι, όπως OneDrive.

Ανάγνωση περιεχομένων διαφανειών σε κανονική προβολή

Οι κύριες περιοχές στην Κανονική προβολή ανοίγουν στο παράθυρο μικρογραφιών, στην περιοχή επεξεργασίας διαφανειών και στο παράθυρο Σημειώσεις. Για να μετακινηθείτε σε αυτές τις περιοχές, πατήστε το πλήκτρο F6.

Κάθε διαφάνεια έχει ένα ή περισσότερα σύμβολα κράτησης θέσης, δηλαδή, πλαίσια κειμένου και άλλα στοιχεία περιεχομένου.

 1. Όταν η εστίαση είναι σε μια διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε μεταξύ των συμβόλων κράτησης θέσης της διαφάνειας. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που χρησιμοποιείτε ανακοινώνει τον τύπο του συμβόλου κράτησης θέσης, καθώς μετακινείστε μεταξύ τους, για παράδειγμα, "Πλαίσιο κειμένου 'Τίτλος', επεξεργασία."

 2. Για να διαβάσετε τα περιεχόμενα του συμβόλου κράτησης θέσης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Caps Lock+M κατά τη χρήση του Αφηγητή.

 3. Μετά την ανάγνωση των περιεχομένων, πατήστε το πλήκτρο Esc για να επιστρέψετε στη διαφάνεια.

Ανάγνωση περιεχομένων διαφανειών σε άλλες προβολές

Εκτός από την Κανονική προβολή, το PowerPoint παρέχει διάφορες άλλες προβολές για εργασία με διαφάνειες. Κάθε προβολή προσφέρει μοναδικές δυνατότητες. Οι ακόλουθες προβολές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες:

 • Διάρθρωση. Παρέχει μια προβολή των περιεχομένων των διαφανειών μόνο με κείμενο. Για να ανοίξετε την προβολή διάρθρωσης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Θ, Π και, στη συνέχεια, Ρ. Για εναλλαγή μεταξύ μικρογραφιών και διάρθρωσης στην Κανονική προβολή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Tab.

  Σημείωση: Ο Αφηγητής ορισμένες φορές δεν εκφωνεί την προβολή Διάρθρωση μετά το πάτημα του συνδυασμού πλήκτρων Alt+Θ, Π, Ρ.

 • Ταξινόμηση διαφανειών. Εμφανίζει όλες τις διαφάνειές σας με τη σειρά οριζόντια σε γραμμές, ώστε να μπορείτε να κάνετε εύκολα αποκοπή, αντιγραφή, επικόλληση και αναδιάταξη των διαφανειών. Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης αναγνωρίζουν τις διαφάνειες από τον τίτλο και τον αριθμό τους. Για να ανοίξετε την προβολή Ταξινόμηση διαφανειών, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Θ, ΤΤ. Για να επιστρέψετε στην Κανονική προβολή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Θ, Κ.

 • Ανάγνωση. Παρέχει έναν τρόπο για να εξετάσετε μια παρουσίαση που είναι παρόμοια με την Προβολή παρουσίασης. Για να ανοίξετε την Προβολή ανάγνωσης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Θ, ΠΠ. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη προβολή, πατήστε το πλήκτρο Esc.

 • Υπόδειγμα διαφανειών. Σας επιτρέπει να κάνετε αλλαγές σχεδίασης που ισχύουν για όλες τις διαφάνειες. Για να ανοίξετε την προβολή Υπόδειγμα διαφανειών , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Θ, Φ. Η καρτέλα Υπόδειγμα διαφανειών (Alt+Β) προστίθεται στην κορδέλα, ανάμεσα στις καρτέλες Αρχείο και Κεντρική. Για να κλείσετε την προβολή Υπόδειγμα διαφανειών, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Β, Κ2.

 • Προβολή παρουσίασης. Παρέχει μια προβολή πλήρους οθόνης των διαφανειών σας για να τις δει το ακροατήριο, ενώ κάνετε παρουσίαση σε αυτό. Για να ξεκινήσετε μια προβολή παρουσίασης, πατήστε το πλήκτρο F5. Για να προχωρήσετε, πατήστε το πλήκτρο Page Down. Για να επιστρέψετε, πατήστε το πλήκτρο Page Up. Για να τερματίσετε, πατήστε το πλήκτρο Esc.

 • Προβολή παρουσιαστή. Εργαστείτε με την παρουσίασή σας με τις σημειώσεις ομιλητή σε έναν υπολογιστή (για παράδειγμα, στον φορητό υπολογιστή σας), ενώ το ακροατήριο βλέπει την παρουσίαση χωρίς τις σημειώσεις σε άλλη οθόνη. Αν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε μια δεύτερη οθόνη, όταν ξεκινάτε την παρουσίαση στην Προβολή παρουσίασης, η Προβολή παρουσιαστή ανοίγει αυτόματα στην οθόνη του υπολογιστή σας. Εάν εργάζεστε σε μία μόνο οθόνη, για να ανοίξετε την Προβολή παρουσιαστή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10, R.

  Για την ανάγνωση αντικειμένων σε μια διαφάνεια, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συντομεύσεις:

  • Για να μεταβείτε στην προεπισκόπηση της διαφάνειας, πατήστε Caps Lock+πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους και στη συνέχεια πατήστε Caps Lock+Enter για να μεταφέρετε την εστίαση στο παράθυρο Προβολή παρουσίασης.

  • Στο παράθυρο Προβολή παρουσίασης, πατήστε Caps Lock+πλήκτρο δεξιού ή αριστερού βέλους για να περιηγηθείτε σε όλα τα αντικείμενα. Για την ανάγνωση αντικειμένων, πατήστε Caps Lock+M.

  • Για να επιστρέψετε στο παράθυρο Προβολή παρουσιαστή, πατήστε Caps Lock+πλήκτρο δεξιού βέλους επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επιστροφή στην Προβολή παρουσιαστή" και, στη συνέχεια, πατήστε Caps Lock+Enter.

   Σημείωση: Αν κάνετε παρουσίαση χωρίς να χρησιμοποιείτε την Προβολή παρουσιαστή, δεν θα ακουστεί η φράση "Επιστροφή στην Προβολή παρουσιαστή".

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα θέματα Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για την πραγματοποίηση παρουσίασης και Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προβολή της παρουσίασής σας με το PowerPoint.

Περιήγηση στις διαφάνειες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο μικρογραφιών, για να μετακινηθείτε γρήγορα μεταξύ των διαφανειών.

 1. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση "Διαφάνεια", ακολουθούμενη, για παράδειγμα, από τον τίτλο και τη φράση "1 από 2". Αυτό σας ενημερώνει ότι η εστίαση είναι στο παράθυρο μικρογραφιών.

 2. Όταν η εστίαση είναι στο παράθυρο μικρογραφιών, τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διαβάζουν τους τίτλους των διαφανειών καθώς μετακινείστε ανάμεσα στις διαφάνειες. Για να μεταβείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους.

Συμβουλή: Ορισμένες φορές, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης χάνει την εστίαση και δεν μπορεί να διαβάσει έναν τίτλο διαφάνειας. Εάν συμβεί αυτό, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Tab δύο φορές για να δοκιμάσετε να μετακινήσετε την εστίαση εκτός του παραθύρου του PowerPoint και να επιστρέψετε στις μικρογραφίες.

Επιλογή θέματος και δημιουργία παρουσίασης

Το θέμα είναι ένα προκαθορισμένο σχέδιο διαφάνειας που περιέχει μια διάταξη διαφάνειας, χρώματα και γραμματοσειρές. Ορισμένα θέματα περιλαμβάνουν επίσης διακοσμητικά γραφικά, όπως μια εικόνα φόντου, μια οριζόντια γραμμή ή ένα διακοσμητικό περίγραμμα. Η χρήση ενός θέματος μπορεί να σας βοηθήσει να δώσετε στην παρουσίασή σας μια προσεγμένη εμφάνιση.

Σημείωση: Δεν είναι όλα τα θέματα προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

 1. Όταν ξεκινάτε το PowerPoint, αυτό ανοίγει στην προβολή Backstage, όπου μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα ενσωματωμένα θέματα και πρότυπα.

  Σημείωση: Συνιστάται να επιλέξετε την προεπιλεγμένη κενή παρουσίαση, εκτός από την περίπτωση που η ομάδα σας έχει δημιουργήσει ένα προσβάσιμο πρότυπο θέματος του PowerPoint και το έχει κάνει διαθέσιμο στη συλλογή Backstage.

  Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε μεταξύ των θεμάτων. Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης αναγνωρίζουν τα θέματα με βάση το όνομα, όχι με βάση το χρώμα ή το σχέδιο.

 2. Για να επιλέξετε το θέμα που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει ένα παράθυρο προεπισκόπησης και ακούτε τη φράση: "Κουμπί 'Δημιουργία <όνομα θέματος>'". Η εστίαση είναι στο κουμπί Δημιουργία.

 3. Για να δημιουργήσετε την παρουσίαση, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η παρουσίαση ανοίγει σε Κανονική προβολή με μια διαφάνεια τίτλου. Θα ακούσετε τη φράση: "Διαφάνεια 1, διαφάνεια".

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινήσετε την εστίαση στο πλαίσιο κράτησης θέσης τίτλου στην πρώτη διαφάνεια και ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το κείμενο για τον τίτλο.

 5. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση, πατήστε το πλήκτρο Esc.

 6. Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο κράτησης θέσης, το οποίο προορίζεται για τον υπότιτλο, πατήστε το πλήκτρο Tab και έπειτα αρχίστε να πληκτρολογείτε.

Εισαγωγή νέας διαφάνειας

Όταν τελειώσετε με τη διαφάνεια τίτλου, είστε έτοιμοι να προσθέσετε διαφάνειες για το υπόλοιπο της παρουσίασής σας. Κάθε θέμα έχει μια συλλογή από προκαθορισμένες διατάξεις διαφάνειας. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει μια διαφάνεια τίτλου, μια διαφάνεια που περιλαμβάνει ένα πλαίσιο τίτλου και ένα πλαίσιο περιεχομένου και μια διαφάνεια που είναι τακτοποιημένη σε δύο στήλες.

Συμβουλή: Για να κάνετε προσβάσιμη τη διαφάνειά σας, είναι σημαντικό να δώσετε έναν τίτλο σε κάθε διαφάνεια.

Για να προσθέσετε μια νέα διαφάνεια με βάση τη διάταξη της τρέχουσας διαφάνειας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+M.

Για να προσθέσετε μια διαφάνεια που χρησιμοποιεί μία από τις άλλες διατάξεις του επιλεγμένου θέματος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Για να ανοίξετε τη λίστα με διατάξεις διαφανειών, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ, ΙΔ. Η εστίαση μετακινείται στη λίστα και ακούγεται το όνομα της πρώτης διάταξης διαφάνειας.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μεταβείτε στη διάταξη διαφάνειας που θέλετε. Θα ακούσετε το όνομα της διάταξης, για παράδειγμα, Δύο περιεχόμενα ή Περιεχόμενο με λεζάντα. Για να εισαγάγετε μια νέα διαφάνεια στην τρέχουσα επιλεγμένη διάταξη, πατήστε Enter.

Συμβουλή: Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο μιας διαφάνειας και των περιεχομένων της, μετακινήστε την εστίαση στη διαφάνεια ή στην εικόνα της διαφάνειας στο παράθυρο μικρογραφιών διαφανειών και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+D. Στον Αφηγητή, όταν η εστίαση είναι στο παράθυρο μικρογραφιών διαφανειών, θα ακούσετε τη λέξη "Διαφάνεια", ακολουθούμενη από τον τίτλο της και, για παράδειγμα, τη φράση "1 από 2". Όταν η εστίαση βρίσκεται σε μια διαφάνεια, θα ακούσετε τον αριθμό της διαφάνειας και τη λέξη "Διαφάνεια".

Αποθήκευση παρουσίασης

Καλό είναι να αποθηκεύετε συχνά την εργασία σας. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ονομάσετε και να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας για πρώτη φορά:

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α, Υ2, για να ανοίξετε την προβολή Backstage με την εστίαση στην καρτέλα Αποθήκευση ως. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να θέσετε την εστίαση στην πρώτη θέση για φακέλους αρχείων που εμφανίζεται στο παράθυρο Αποθήκευση ως. Θα ακούσετε το όνομα της προεπιλεγμένης θέσης, όπως "OneDrive – Microsoft".

  Για να επιλέξετε μια διαφορετική θέση, όπως τον φάκελο Έγγραφα στον υπολογιστή σας, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα των διαθέσιμων θέσεων μέχρι να φτάσετε σε αυτήν που θέλετε. Για παράδειγμα, μπορεί να περάσετε από άλλες θέσεις Web στο στοιχείο "Αυτός ο υπολογιστής".

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στην περιοχή ονομασίας του αρχείου. Η εστίαση μεταφέρεται στο κουμπί Περιήγηση προς τα επάνω.

  • Εάν θέλετε να συνεχίσετε την αναζήτηση για τον φάκελο που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Διαφορετικά, πατήστε το πλήκτρο Tab για να ακούσετε το όνομα του φακέλου. Για παράδειγμα, μπορεί να ακούσετε τη λέξη: "Έγγραφα".

 3. Για να μετακινηθείτε στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πατήστε το πλήκτρο Tab.

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την παρουσίασή σας.

  Συμβουλή: Από προεπιλογή, το PowerPoint θα αποθηκεύσει την παρουσίασή σας ως ένα τυπικό αρχείο του PowerPoint 2016, με την επέκταση αρχείου .pptx. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε την παρουσίαση ως διαφορετικό τύπο αρχείου, πατήστε το πλήκτρο Tab και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στις επιλογές. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κάτω και επάνω βέλους για να μεταβείτε στις επιλογές και πατήστε το πλήκτρο Enter για να κάνετε την επιλογή σας.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Κουμπί "Εκτύπωση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Για να αποθηκεύσετε την εργασία σας οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+S.

Προσθήκη κειμένου σε διαφάνεια

Για να προσθέσετε περιεχόμενο σε μια διαφάνεια, θα πρέπει να είστε σε Κανονική προβολή.

Προσθήκη κειμένου σε "Κανονική" προβολή

 1. Για να μετακινήσετε την εστίαση σε μια διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τον αριθμό της διαφάνειας και τη λέξη "Διαφάνεια".

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε σε ένα πλαίσιο κράτησης θέσης κειμένου. Θα ακούσετε, για παράδειγμα, "Πλαίσιο κειμένου τίτλου, επεξεργασία", για τον τίτλο της διαφάνειας.

 3. Αρχίστε να πληκτρολογείτε το κείμενο που θέλετε στη διαφάνεια.

 4. Για να μετακινήσετε το σημείο εισαγωγής στο επόμενο πλαίσιο κράτησης θέσης τίτλου ή σώματος κειμένου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Enter.

  Σημείωση: Εάν δεν υπάρχουν άλλα πλαίσια κράτησης θέσης κειμένου, το πάτημα του συνδυασμού πλήκτρων Ctrl+Enter εισάγει μια νέα διαφάνεια με την ίδια διάταξη όπως στην αρχική διαφάνεια και τοποθετεί την εστίαση στο πρώτο πλαίσιο κράτησης θέσης της νέας διαφάνειας.

Μορφοποίηση κειμένου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά στυλ γραμματοσειράς, όπως έντονη ή πλάγια γραφή και να δημιουργήσετε λίστες με κουκκίδες ή αρίθμηση, χρησιμοποιώντας συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Αλλαγή στυλ γραμματοσειράς

 1. Σε ένα πλαίσιο κράτησης θέσης κειμένου, επιλέξτε το κείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κουκκίδες ή αρίθμηση.

  Συμβουλή: Για να μάθετε πώς να επιλέγετε κείμενο στο PowerPoint με το πληκτρολόγιό σας, μεταβείτε στην ενότητα Επιλογή και επεξεργασία κειμένου και αντικειμένων στο θέμα Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσίασης.

 2. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου για να αλλάξετε στυλ γραμματοσειράς:

  • Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+B, για να εφαρμόσετε έντονη γραφή στο επιλεγμένο κείμενο.

  • Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Ι, για να εφαρμόσετε πλάγια γραφή στο επιλεγμένο κείμενο.

  • Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+U, για να προσθέσετε υπογράμμιση στο επιλεγμένο κείμενο.

  • Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+πλήκτρο διαστήματος, για να καταργήσετε όλα τα στυλ από το επιλεγμένο κείμενο.

Δημιουργία λίστας με κουκκίδες κατά την πληκτρολόγηση

 1. Στην αρχή μιας νέας γραμμής, πληκτρολογήστε * (αστερίσκος) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος ή το πλήκτρο Tab.

 2. Πληκτρολογήστε όποιο κείμενο θέλετε. Δημιουργείται αυτόματα μια συμπαγής στρογγυλή κουκκίδα μόλις πατήσετε το πλήκτρο Enter.

 3. Για να δημιουργήσετε ένα νέο στοιχείο λίστας, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Για να διακόψετε τη δημιουργία της λίστας, πατήστε το πλήκτρο Enter και, στη συνέχεια, το πλήκτρο Backspace.

Δημιουργία αριθμημένης λίστας κατά την πληκτρολόγηση

 1. Στην αρχή μιας γραμμής, πληκτρολογήστε 1. (τον αριθμό 1 ακολουθούμενο από μια τελεία) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος ή το πλήκτρο Tab.

 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε. Δημιουργείται αυτόματα μια αριθμημένη κουκκίδα μόλις πατήσετε το πλήκτρο Enter.

 3. Για να δημιουργήσετε ένα νέο στοιχείο λίστας, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Για να διακόψετε τη δημιουργία της λίστας, πατήστε το πλήκτρο Enter και, στη συνέχεια, το πλήκτρο Backspace.

Προσθήκη εικόνων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γραφικά και φωτογραφίες, για να κάνετε πιο ζωντανές τις παρουσιάσεις σας.

Σημείωση: Τα παρακάτω βήματα προϋποθέτουν ότι οι εικόνες σας είναι αποθηκευμένες στον φάκελο Εικόνες του Υπολογιστή σας.

 1. Όταν η εστίαση είναι σε μια διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στα σύμβολα κράτησης θέσης της διαφάνειας. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που χρησιμοποιείτε ανακοινώνει τον τύπο του συμβόλου κράτησης θέσης καθώς μετακινείστε, για παράδειγμα, "Πλαίσιο κειμένου 'Τίτλος', επεξεργασία".

 2. Όταν βρείτε το σύμβολο κράτησης θέσης όπου θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Z, Θ. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας. Από προεπιλογή, το παράθυρο διαλόγου εμφανίζει τον φάκελο Εικόνες του Υπολογιστή σας.

 3. Η εστίαση είναι αρχικά στο πεδίο Όνομα αρχείου. Πληκτρολογήστε τα αρχικά γράμματα του ονόματος αρχείου της εικόνας σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στα αποτελέσματα αναζήτησης.

  • Ο Αφηγητής δεν διαβάζει το πρώτο αποτέλεσμα που ταιριάζει αυτόματα. Ακούτε μόνο τη φράση: "Τέλος γραμμής". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Caps Lock+D για να ακούσετε το όνομα του αρχείου.

  • Εάν υπάρχουν περισσότερα αποτελέσματα, πατώντας το πλήκτρο κάτω βέλους, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης θα τα διαβάσει.

  • Εάν δεν υπάρχουν αποτελέσματα, θα ακούσετε τη φράση "Κάτω βέλος" αντί για "Τέλος γραμμής".

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να προσθέσετε την εικόνα στο επιλεγμένο σύμβολο κράτησης θέσης στην παρουσίασή σας.

Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή

Μπορείτε να τοποθετήσετε χρήσιμα στοιχεία και σχόλια στις σημειώσεις ομιλητή και να αναφερθείτε σε αυτά καθώς κάνετε την παρουσίαση.

 1. Για να βεβαιωθείτε ότι το παράθυρο Σημειώσεις είναι ανοιχτό για τη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε σχόλια, εμφανίστε την Κανονική προβολή, πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Θ, Κ.

 2. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο 'Σημειώσεις διαφάνειας'".

 3. Πληκτρολογήστε τις σημειώσεις σας.

 4. Για να επιστρέψετε την εστίαση στη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τον τίτλο της διαφάνειας, ακολουθούμενο από τη λέξη "Διαφάνεια".

  Συμβουλή: Ορισμένες φορές, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης χάνει την εστίαση και δεν μπορεί να διαβάσει έναν τίτλο διαφάνειας. Εάν συμβεί αυτό, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Tab δύο φορές για να δοκιμάσετε να μετακινήσετε την εστίαση εκτός του παραθύρου του PowerPoint και να επιστρέψετε.

Παρουσίαση

Μόλις η παρουσίασή σας είναι έτοιμη, η προβολή της στους άλλους χρήστες είναι εύκολη.

 1. Ανοίξτε την παρουσίασή σας στο PowerPoint.

 2. Για να ξεκινήσετε την παρουσίαση, πατήστε το πλήκτρο F5.

 3. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να μετακινηθείτε στην επόμενη διαφάνεια. Για να μεταβείτε στην προηγούμενη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο Backspace.

 4. Για να τερματίσετε την προβολή παρουσίασης, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για παράδοση παρουσίασης.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εκτύπωση παρουσιάσεων στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για ανάγνωση ή προσθήκη σημειώσεων ομιλητή και σχολίων στο PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσιάσεων PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για την προβολή παρουσιάσεων PowerPoint

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint 2016 για Mac με πληκτρολόγιο και το VoiceOver, το ενσωματωμένο στο Mac OS πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να δημιουργήσετε, να διαβάσετε και να επεξεργαστείτε παρουσιάσεις. Μια παρουσίαση του PowerPoint είναι μια σειρά διαφανειών. Κάθε διαφάνεια είναι ένας καμβάς για τις εικόνες, τις λέξεις και τα σχήματα που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε να πείτε.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint 2016 για Mac.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

 • Το PowerPointέχει διαφορετικές προβολές που έχουν σχεδιαστεί για την εκτέλεση διάφορων εργασιών. Για παράδειγμα, για να προσθέσετε περιεχόμενο στις διαφάνειές σας, συνήθως εργάζεστε σε Κανονική προβολή ή ίσως σε Προβολή διάρθρωσης, εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια διάρθρωση ή έναν πίνακα διάταξης για την παρουσίαση. Η προβολή Παρουσίαση χρησιμεύει για την παρουσίαση των διαφανειών σας σε έναν υπολογιστή, ενώ η Προβολή παρουσιαστή για την εμφάνιση διαφορετικών οθονών για τον παρουσιαστή και το ακροατήριο.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα του PowerPoint

 1. Στο Mac σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+Shift+A για να ανοίξετε την προβολή Εφαρμογές στο Finder.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος για να εισέλθετε στην ομάδα Εφαρμογές και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε στις εφαρμογές.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Εφαρμογή Microsoft PowerPoint". Για να ανοίξετε το PowerPoint, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Στην προβολή που ανοίγει, υπάρχουν 5 κουμπιά στο παράθυρο στην αριστερή πλευρά. Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά, μπορείτε να συνδεθείτε στον Λογαριασμό Microsoft, να δημιουργήσετε μια νέα παρουσίαση, να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσφατα αρχεία και κοινόχρηστες παρουσιάσεις και να ανοίξετε μια παρουσίαση από μια θέση αρχείου.

  Για να περιηγηθείτε στο τμήμα παραθύρου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Είσοδος, κουμπί μενού" ή "Δημιουργία κουμπί επιλογής". Για να περιηγηθείτε στα άλλα κουμπιά του παραθύρου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους. Για να επιλέξετε ένα κουμπί, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  Για να μετακινηθείτε στη λίστα των αρχείων, πατήστε το πλήκτρο Tab και, στη συνέχεια, μετακινηθείτε με τα πλήκτρα βέλους. Για να επιλέξετε και να ανοίξετε μια παρουσίαση, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Άνοιγμα παρουσίασης

 1. Στο PowerPoint, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Command+O.

  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου για την επιλογή της θέσης και το αρχείο ανοίγει. Εάν έχετε ανοίξει ένα αρχείο PowerPoint προηγουμένως, αυτό το αρχείο είναι ήδη επιλεγμένο.

 2. Για να μετακινηθείτε στο παράθυρο διαλόγου, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab και τα πλήκτρα βέλους. Το VoiceOver εκφωνεί τα στοιχεία καθώς μετακινείστε. Για εισαγωγή στη λίστα του παραθύρου διαλόγου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+πλήκτρο κάτω βέλους. Για να επιλέξετε και να ανοίξετε ένα αρχείο, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος όταν είστε στο αρχείο.

Ανάγνωση του περιεχομένου της διαφάνειας

Ανάγνωση περιεχομένων διαφανειών σε κανονική προβολή

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+1, για να μεταβείτε στην Κανονική προβολή.

 2. Στην παρουσίαση του PowerPoint, πατήστε το πλήκτρο F6 επανειλημμένα, για να μεταβείτε στο Παράθυρο μικρογραφιών.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος για να εισέλθετε στο τμήμα παραθύρου.

 4. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στις διαφάνειες στο Παράθυρο μικρογραφιών. Το VoiceOver ανακοινώνει τους τίτλους των διαφανειών καθώς μετακινείστε.

 5. Όταν είστε στη μικρογραφία μιας διαφάνειας που θέλετε να διαβάσετε, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στην περιοχή της διαφάνειας.

 6. Για να επιλέξετε τα περιεχόμενα της διαφάνειας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος. Το VoiceOver διαβάζει το πλήθος των στοιχείων της διαφάνειας και το όνομα του στοιχείου που είναι επιλεγμένο τη συγκεκριμένη στιγμή. Για παράδειγμα, σε μια διαφάνεια που περιέχει ένα πλαίσιο κειμένου τίτλου και ένα πλαίσιο κειμένου με περιεχόμενο κειμένου, το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Στο παράθυρο προγράμματος επεξεργασίας διαφανειών, περιοχή διάταξης, 2 στοιχεία, πλαίσιο κειμένου τίτλου, πλαίσιο κειμένου".

 7. Για να επιλέξετε και να διαβάσετε τα περιεχόμενα ενός πλαισίου κειμένου, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος και το VoiceOver θα αρχίσει να διαβάζει το κείμενο.

 8. Για να μετακινηθείτε στο επόμενο στοιχείο της διαφάνειας, πατήστε πρώτα τα πλήκτρα Control+Option+Shift+επάνω βέλος για να επιστρέψετε πίσω και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους.

 9. Για να επιλέξετε και να διαβάσετε τα περιεχόμενα του στοιχείου, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος και το VoiceOver θα αρχίσει να διαβάζει το κείμενο.

Ανάγνωση τίτλων διαφανειών στην προβολή "Ταξινόμηση διαφανειών"

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή Ταξινόμηση διαφανειών, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+2.

 2. Πατήστε το πλήκτρο F6 επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Ταξινόμηση διαφανειών, λίστα".

 3. Για να εισέλθετε στη λίστα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+πλήκτρο κάτω βέλους. Το VoiceOver διαβάζει τον τίτλο της διαφάνειας που είναι επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή.

 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στις διαφάνειες και τις ενότητες. Το VoiceOver διαβάζει τους τίτλους, καθώς μετακινείστε.

Ανάγνωση σημειώσεων διαφανειών στην προβολή "Σελίδα σημειώσεων"

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+3, για να μεταβείτε στην προβολή Σελίδα σημειώσεων.

 2. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Προβολή 'Σελίδα σημειώσεων', περιοχή διάταξης".

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος για να επιλέξτε τη σελίδα και να μεταβείτε στο πρώτο στοιχείο στη σελίδα. Το πρώτο στοιχείο είναι μια εικόνα της διαφάνειας.

 4. Για να μετακινηθείτε στην ενότητα Σελίδα σημειώσεων, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Πλαίσιο κειμένου, πλαίσιο κειμένου."

 5. Για να διαβάσετε τα κείμενα των σημειώσεων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος.

Ανάγνωση περιεχομένων διαφανειών στην "Προβολή διάρθρωσης"

 1. Για να μεταβείτε στην Προβολή διάρθρωσης, πατήστε Command+4.

 2. Πατήστε F6 επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Παράθυρο διάρθρωσης, περιοχή διάταξης".

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+πλήκτρο κάτω βέλους για να επιλέξετε το παράθυρο. Το VoiceOver ξεκινά την ανάγνωση των περιεχομένων των διαφανειών, ξεκινώντας από την πρώτη διαφάνεια.

Ανάγνωση σημειώσεων παρουσιαστή στην "Προβολή παρουσιαστή"

 1. Για να μεταβείτε στην Προβολή παρουσιαστή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Enter.

 2. Για να μεταβείτε στην ενότητα σημειώσεων παρουσιαστή, πατήστε το πλήκτρο του δεξιού ή αριστερού βέλους επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Παράθυρο σημειώσεων, περιοχή διάταξης".

 3. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος για να επιλέξετε τις σημειώσεις, οπότε το VoiceOver θα αρχίσει να εκφωνεί τις σημειώσεις. Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+επάνω βέλος.

Ανάγνωση περιεχομένων διαφανειών στην "Προβολή παρουσίασης"

 1. Για να ξεκινήσετε μια προβολή παρουσίασης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+Shift+Enter.

 2. Για να διαβάσετε όλα τα στοιχεία που είναι σε μια διαφάνεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+A.

  Για να διαβάσετε τα στοιχεία ξεχωριστά, πατήστε πρώτα το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος για να εισαγάγετε τη διαφάνεια. Στη συνέχεια, μεταβείτε στις περιοχές με τα πλήκτρα βέλους. Το VoiceOver διαβάζει τα στοιχεία και τα κείμενα καθώς θα μεταβαίνετε σε αυτά.

Περιήγηση στις διαφάνειες

Για να περιηγηθείτε στις διαφάνειες στην "Προβολή παρουσίασης"

 • Πατήστε το πλήκτρο Ν για να μετακινηθείτε στην επόμενη διαφάνεια.

 • Πατήστε το πλήκτρο Ρ για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη διαφάνεια.

 • Πατήστε το πλήκτρο Function+πλήκτρο δεξιού βέλους για να μετακινηθείτε στην τελευταία διαφάνεια.

 • Πατήστε το πλήκτρο Function+πλήκτρο αριστερού βέλους για να μετακινηθείτε στην πρώτη διαφάνεια.

 • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+M για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος. Μετακινηθείτε στις επιλογές του μενού με το πλήκτρο κάτω βέλους. Το VoiceOver εκφωνεί τα στοιχεία καθώς μετακινείστε.

  Για παράδειγμα, για να εντοπίσετε μια συγκεκριμένη διαφάνεια στην παρουσίασή σας, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Κατά τίτλο, υπομενού". Πατήστε μία φορά το πλήκτρο δεξιού βέλους για να μετακινηθείτε στο υπομενού και το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στις διαφάνειες. Το VoiceOver ανακοινώνει τους τίτλους των διαφανειών καθώς μετακινείστε σε αυτές. Όταν φτάσετε σε μια διαφάνεια που θέλετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος και θα ανοίξει η διαφάνεια.

Επιλογή θέματος και δημιουργία κενής παρουσίασης

Το θέμα είναι ένα προκαθορισμένο σχέδιο διαφάνειας που περιέχει μια διάταξη διαφάνειας, χρώματα και γραμματοσειρές. Ορισμένα θέματα περιλαμβάνουν επίσης διακοσμητικά γραφικά, όπως μια εικόνα φόντου, μια οριζόντια γραμμή ή ένα διακοσμητικό περίγραμμα. Η χρήση ενός θέματος μπορεί να σας βοηθήσει να δώσετε στην παρουσίασή σας μια προσεγμένη εμφάνιση.

 1. Ξεκινήστε το PowerPoint. Το PowerPoint ανοίγει σε μια προβολή όπου μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα ενσωματωμένα θέματα και πρότυπα. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μία φορά. Το VoiceOver ανακοινώνει: "Αναζήτηση σε όλα τα πρότυπα". Είστε σε ένα πεδίο αναζήτησης.

 2. Για να βρείτε τα πιο προσβάσιμα θέματα, πληκτρολογήστε προσβάσιμα στο πεδίο.

 3. Για να μεταβείτε στα αποτελέσματα αναζήτησης, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μία φορά. Το VoiceOver ανακοινώνει: "Πλέγμα, αυτή τη στιγμή είστε σε πλέγμα".

 4. Για να περιηγηθείτε στα αποτελέσματα αναζήτησης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+Βέλος προς τα κάτω μία φορά και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε. Για να εισαγάγετε ένα θέμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Για να μετακινηθείτε στο πλαίσιο κράτησης θέσης για τον τίτλο της πρώτης διαφάνειας, πατήστε το πλήκτρο Tab. Το VoiceOver ανακοινώνει: "Επεξεργασία κειμένου, είναι επιλεγμένη η διάταξη τίτλου". Για να καταργήσετε το κείμενο του πλαισίου κράτησης θέσης, πατήστε το πλήκτρο Backspace και πληκτρολογήστε το δικό σας τίτλο. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση, πατήστε το πλήκτρο Esc.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο πλαίσιο κράτησης θέσης για τον υπότιτλο. Το VoiceOver ανακοινώνει: "Επεξεργασία κειμένου, είναι επιλεγμένος ο υπότιτλος". Για να καταργήσετε το κείμενο του πλαισίου κράτησης θέσης, πατήστε το πλήκτρο Backspace και πληκτρολογήστε τον δικό σας υπότιτλο. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Εισαγωγή νέας διαφάνειας

Για να προσθέσετε μια νέα διαφάνεια με βάση τη διάταξη της τρέχουσας διαφάνειας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+M.

Προσθήκη κειμένου σε διαφάνεια

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+1 για να βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στην Κανονική προβολή.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε περιεχόμενο στις διαφάνειές σας στην Προβολή διάρθρωσης. Για να μεταβείτε στην Προβολή διάρθρωσης, πατήστε Command+4.

 2. Για να μετακινηθείτε σε ένα πλαίσιο κράτησης θέσης στη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο Tab.

 3. Για να καταργήσετε το κείμενο του πλαισίου κράτησης θέσης, πατήστε το πλήκτρο Backspace και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

Μορφοποίηση κειμένου

Με τη μορφοποίηση, μπορείτε να βελτιώσετε την αναγνωσιμότητα του κειμένου σας και να τραβήξετε την προσοχή σε ό,τι είναι σημαντικό. Το PowerPoint προσφέρει πολλές επιλογές για τη μορφοποίηση του περιεχομένου, όπως λίστες, υπερ-συνδέσεις, χρώματα και διαφορετικές επιλογές μορφοποίησης γραμματοσειράς.

 • Για να προσθέσετε λίστες στο κείμενό σας:

  • Για να εισαγάγετε μια λίστα με κουκκίδες, πληκτρολογήστε *, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος, πληκτρολογήστε το στοιχείο λίστας και πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να εισαγάγετε μια αριθμημένη λίστα, πληκτρολογήστε 1., πατήστε το πλήκτρο διαστήματος, πληκτρολογήστε το στοιχείο λίστας και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 • Για να χρησιμοποιήσετε άλλες επιλογές μορφοποίησης κειμένου:

  • Για να εφαρμόσετε μορφοποίηση κειμένου με έντονη γραφή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+B.

  • Για να εφαρμόσετε πλάγια γραφή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+Ι.

  • Για να εφαρμόσετε υπογράμμιση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+U.

  • Για να αυξήσετε το μέγεθος γραμματοσειράς, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+Shift+>.

  • Για να μειώσετε το μέγεθος γραμματοσειράς, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+Shift+<.

  • Για πρόσθετες επιλογές γραμματοσειράς, όπως το χρώμα γραμματοσειράς, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+T για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο παράθυρο διαλόγου. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 • Για να προσθέσετε μια υπερ-σύνδεση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+K.

Αποθήκευση παρουσίασης

Για να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+S. Για να αποθηκεύσετε την ίδια παρουσίαση με διαφορετικό όνομα, θέση ή μορφή αρχείου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+Shift+S.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποθήκευσης σε άλλη μορφή αρχείου ή σε μορφή που είναι συμβατή με παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση μιας παρουσίασης με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

Προσθήκη εικόνων

 1. Πατήστε το πλήκτρο F6 επανειλημμένα μέχρι να φτάσετε σε μια καρτέλα.

  Υπάρχουν 8 καρτέλες συνολικά και αυτή που αναζητάτε είναι η καρτέλα Εισαγωγή, η οποία είναι η δεύτερο από τα αριστερά. Για να μετακινηθείτε μεταξύ των καρτελών, πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους. Όταν βρίσκεστε στην καρτέλα Εισαγωγή, το VoiceOver ανακοινώνει: "Εισαγωγή, καρτέλα, 2 από 8". Για να επιλέξετε την καρτέλα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι το VoiceOver να ανακοινώσει: "Εικόνες, κουμπί μενού". Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Για να μετακινηθείτε στο μενού, πατήστε το πλήκτρο κάτω ή επάνω βέλους. Το VoiceOver ανακοινώνει τις επιλογές μενού. Για να επιλέξετε μια δυνατότητα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου για την επιλογή ενός αρχείου. Για να μετακινηθείτε στο παράθυρο διαλόγου, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab και τα πλήκτρα βέλους. Για να εισαγάγετε την εικόνα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με εικόνες, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και την επεξεργασία εικόνων και πινάκων στο PowerPoint.

Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή

Μπορείτε να προσθέσετε σημειώσεις ομιλητή για να σας βοηθήσουν να θυμάστε τι πρέπει να πείτε όταν κάνετε παρουσίαση σε ένα ακροατήριο.

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+F1, για να μεταβείτε στην Κανονική προβολή.

  Συμβουλή: Για να προσθέσετε σημειώσεις ομιλητή στην προβολή "Σελίδα σημειώσεων", ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή.

 2. Μεταβείτε στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε σημειώσεις και πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι το VoiceOver να ανακοινώσει: "Παράθυρο σημειώσεων, περιοχή διάταξης".

 3. Πληκτρολογήστε τις σημειώσεις σας για τη διαφάνεια. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο F6 για να κλείσετε το παράθυρο σημειώσεων.

Παρουσίαση

 1. Για να ξεκινήσετε μια προβολή παρουσίασης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+Shift+Enter.

 2. Για να προχωρήσετε στην επόμενη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο N.

  Συμβουλή: Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο P.

Έξοδος από την προβολή παρουσίασης

Για να τερματίσετε την προβολή παρουσίασης, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εκτύπωση παρουσιάσεων στο PowerPoint

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint 2016 για Mac

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint 2016 για iOS με το VoiceOver, το ενσωματωμένο στο iOS πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να δημιουργήσετε, να διαβάσετε και να επεξεργαστείτε παρουσιάσεις. Μια παρουσίαση του PowerPoint είναι μια σειρά διαφανειών. Κάθε διαφάνεια είναι ένας καμβάς για τις εικόνες, τις λέξεις και τα σχήματα που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε να πείτε.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο PowerPoint 2016 για iOS, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το PowerPoint για iPhone.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα του PowerPoint

 1. Στο iPhone, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά με τρία δάχτυλα για να μεταβείτε στην αρχική οθόνη όπου βρίσκεται η εφαρμογή PowerPoint.

 2. Στη συνέχεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι το VoiceOver να ανακοινώσει την εφαρμογή.

 3. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να ανοίξετε την εφαρμογή.

Άνοιγμα παρουσίασης

 1. Όταν ανοίγετε το PowerPoint, αυτό θα ανοίξει στην προβολή όπου το αφήσατε προηγουμένως. Εάν έχετε κλείσει την εφαρμογή πλήρως, αυτή ανοίγει στην προβολή με τις πιο πρόσφατες παρουσιάσεις. Για να περιηγηθείτε στη λίστα και τα στοιχεία που βρίσκονται σε αυτήν, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε το VoiceOver να ανακοινώνει τα στοιχεία της λίστας.

 2. Εάν δεν έχετε πρόσφατα αρχεία ή θέλετε να ανοίξετε ένα άλλο αρχείο, συνεχίστε να κάνετε κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Κουμπί 'Άνοιγμα'." Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να το επιλέξετε.

 3. Για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός στη λίστα θέσεων, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά. Για να επιστρέψετε στη λίστα, κάντε κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά. Για να ανοίξετε ένα φάκελο ή ένα αρχείο, πατήστε δύο φορές την οθόνη όταν είστε στο στοιχείο.

Ανάγνωση του περιεχομένου της διαφάνειας

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση στο PowerPoint.

 2. Σαρώστε προς τα δεξιά επανειλημμένα μέχρι να φτάσετε στο πλαίσιο κειμένου του τίτλου της διαφάνειας. Το VoiceOver διαβάζει τον τίτλο της διαφάνειας.

 3. Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο κειμένου στη διαφάνεια, κάντε ξανά κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά. Το VoiceOver διαβάζει τα περιεχόμενα του πλαισίου κειμένου.

 4. Για να μεταβείτε σε άλλη διαφάνεια, συνεχίστε την κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να φτάσετε στο παράθυρο μικρογραφιών της διαφάνειας κάτω από την τρέχουσα διαφάνεια. Για να μετακινηθείτε στο παράθυρο μικρογραφιών, συνεχίστε την κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε VoiceOver να ανακοινώνει την επόμενη διαφάνεια. Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε και να ανοίξετε τη διαφάνεια.

  Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με οριζόντιο προσανατολισμό, εμφανίζεται το παράθυρο μικρογραφιών διαφάνειας στα αριστερά της διαφάνειας και πρέπει να κάνετε κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά.

 5. Για να διαβάσετε τα περιεχόμενα της διαφάνειας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά επανειλημμένα μέχρι να φτάσετε στη διαφάνεια. Το VoiceOver διαβάζει τα περιεχόμενα.

  Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με οριζόντιο προσανατολισμό, πρέπει να κάνετε κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά για να διαβάσετε τα περιεχόμενα της διαφάνειας.

Περιήγηση στις διαφάνειες

Για να περιηγηθείτε στις μικρογραφίες διαφανειών στην Κανονική προβολή (την προβολή που ανοίγει όταν ανοίγετε μια παρουσίαση του PowerPoint), συνεχίστε την κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να φτάσετε στο παράθυρο μικρογραφίας διαφάνειας. Το VoiceOver εκφωνεί, για παράδειγμα: "Διαφάνεια 1 από 9, <τίτλος διαφάνειας>". Για να μεταβείτε στην επόμενη μικρογραφία, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά.

Για να περιηγηθείτε στις διαφάνειες στην Προβολή παρουσίασης:

 • Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά με τρία δάχτυλα για να μετακινηθείτε στην επόμενη διαφάνεια.

 • Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά με τρία δάχτυλα για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη διαφάνεια.

Επιλογή θέματος

Όταν ξεκινάτε τη δημιουργία μιας νέας παρουσίασης του PowerPoint, μπορείτε να επιλέξετε ένα θέμα για να σας βοηθήσει να βελτιώσετε την εμφάνιση της παρουσίασής σας. Το θέμα είναι ένα προκαθορισμένο σχέδιο διαφάνειας που περιέχει μια διάταξη διαφάνειας, χρώματα και γραμματοσειρές. Ορισμένα θέματα περιλαμβάνουν επίσης διακοσμητικά γραφικά, όπως μια εικόνα φόντου, γραμμές ή ένα διακοσμητικό περίγραμμα.

 1. Ανοίξτε το PowerPoint.

  Το PowerPoint ανοίγει σε μια προβολή όπου μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα ενσωματωμένα θέματα και πρότυπα.

  Σημείωση: Εάν έχετε εργαστεί ή προβάλει παρουσιάσεις του PowerPoint στο παρελθόν, το PowerPoint ανοίγει εμφανίζοντας τα πρόσφατα στοιχεία αντί για τα νέα θέματα. Για να μετακινηθείτε στο κουμπί Δημιουργία για την εμφάνιση των θεμάτων, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "κουμπί 'Δημιουργία'". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να επιλέξετε.

 2. Για να περιηγηθείτε στα διαθέσιμα θέματα, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά. Το VoiceOver εκφωνεί τα θέματα καθώς φτάνετε σε αυτά.

 3. Όταν φτάσετε σε ένα θέμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Εισαγωγή νέας διαφάνειας

Μπορείτε να προσθέσετε μια νέα διαφάνεια στην παρουσίασή σας, χρησιμοποιώντας ένα κουμπί στο παράθυρο μικρογραφιών στο PowerPoint. Για να μετακινηθείτε στο κουμπί, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Κουμπί 'Νέα διαφάνεια'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να προσθέσετε μια νέα διαφάνεια.

Αποθήκευση παρουσίασης

 1. Στην παρουσίαση του PowerPoint, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Αποθήκευση και κλείσιμο, κουμπί". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να επιλέξετε.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε το δάκτυλό σας στην οθόνη και να το σύρετε αργά για να εξερευνήσετε τα στοιχεία στην οθόνη. Το VoiceOver εκφωνεί τα στοιχεία καθώς φτάνετε σε αυτά. Για παράδειγμα, για να βρείτε το κουμπί Αποθήκευση και κλείσιμο, σύρετε το δάχτυλό σας στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης.

 2. Αν αποθηκεύετε την παρουσίαση για πρώτη φορά, το PowerPoint επιβεβαιώνει ότι θέλετε πραγματικά να αποθηκεύσετε. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Κουμπί 'Αποθήκευση'". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να επιλέξετε.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την παρουσίαση χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.

 4. Σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη για να βρείτε μια θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε, όπως το τηλέφωνό σας ή μια θέση στο OneDrive. Το VoiceOver εκφωνεί τις θέσεις καθώς μετακινείστε. Όταν βρεθείτε στη θέση που θέλετε να αποθηκεύσετε, ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Εάν υπάρχουν φάκελοι για να ανοίξετε, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να φτάσετε σε ένα φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές για να τον ανοίξετε.

 5. Για να αποθηκεύσετε την παρουσίαση, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Κουμπί 'Αποθήκευση'". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να επιλέξετε. Η παρουσίασή σας αποθηκεύεται.

Προσθήκη κειμένου σε διαφάνεια

 1. Σε μια παρουσίαση του PowerPoint, μεταβείτε στη διαφάνεια όπου θέλετε να προσθέσετε κείμενο. Για ένα πλαίσιο κειμένου τίτλου, το VoiceOver ανακοινώνει: "Πλαίσιο κειμένου τίτλου, πλαίσιο κειμένου, πεδίο κειμένου". Για ένα πλαίσιο κειμένου, το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Πλαίσιο κειμένου, πλαίσιο κειμένου, πεδίο κειμένου". Πατήστε δύο φορές για να επιλέξετε το πλαίσιο κειμένου.

 2. Για να πληκτρολογήσετε με το πληκτρολόγιο οθόνης, σύρετε το δάχτυλό σας στο κάτω μέρος της οθόνης, μέχρι το VoiceOver να ανακοινώσει το γράμμα που θέλετε. Για να επιλέξετε το γράμμα, ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση, τοποθετήστε το δάκτυλό σας στην οθόνη και σύρετέ το στο κουμπί Απόκρυψη πληκτρολογίου που βρίσκεται στα μισά της οθόνης, κοντά στο δεξιό άκρο. Για να αποκρύψετε το πληκτρολόγιο, ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 3. Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο κειμένου, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι το VoiceOver να ανακοινώσει το άλλο πλαίσιο κειμένου.

 4. Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ξεκινήσετε να προσθέτετε κείμενο στο πεδίο. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε.

Μορφοποίηση κειμένου

Με τη μορφοποίηση, μπορείτε να βελτιώσετε την αναγνωσιμότητα του κειμένου σας και να τραβήξετε την προσοχή σε ό,τι είναι σημαντικό. Το PowerPoint προσφέρει πολλές επιλογές για τη μορφοποίηση του περιεχομένου, όπως λίστες, υπερ-συνδέσεις, χρώματα και διαφορετικές επιλογές μορφοποίησης γραμματοσειράς.

 1. Στη διαφάνεια όπου θέλετε να μορφοποιήσετε κείμενο, επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου που περιέχει το κείμενο.

 2. Βεβαιωθείτε ότι το πληκτρολόγιο είναι κρυφό. Για να αποκρύψετε το πληκτρολόγιο, τοποθετήστε το δάκτυλό σας στην οθόνη και σύρετέ το στο κουμπί Απόκρυψη πληκτρολογίου που βρίσκεται στα μισά της οθόνης, κοντά στο δεξιό άκρο. Όταν το VoiceOver εκφωνήσει το κουμπί, ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 3. Για να επιλέξετε βασικές επιλογές μορφοποίησης γραμματοσειράς, όπως έντονη γραφή, πλάγια γραφή ή υπογράμμιση, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι το VoiceOver να ανακοινώσει το κουμπί που θέλετε. Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να εφαρμοστεί η επιλογή.

Προσθήκη λίστας με κουκκίδες

 1. Σε μια διαφάνεια, επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου όπου θέλετε να προσθέσετε τη λίστα.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Κουκκίδες, κουμπί". Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ξεκινήσετε μια λίστα με κουκκίδες.

Προσθήκη αριθμημένης λίστας

 1. Σε μια διαφάνεια, επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου όπου θέλετε να προσθέσετε τη λίστα.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Αρίθμηση, κουμπί". Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ξεκινήσετε μια λίστα με αρίθμηση.

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς

 1. Σε μια διαφάνεια, επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου που περιέχει το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Εμφάνιση κορδέλας, κουμπί". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να επιλέξετε.

 3. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Γραμματοσειρές, <όνομα τρέχουσας γραμματοσειράς>, <μέγεθος τρέχουσας γραμματοσειράς>, κουμπί". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να επιλέξετε.

 4. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Συν, κουμπί". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να αυξήσετε το μέγεθος κατά ένα σημείο.

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς

 1. Σε μια διαφάνεια, επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου που περιέχει το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Εμφάνιση κορδέλας, κουμπί". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να επιλέξετε.

 3. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Γραμματοσειρές, <όνομα τρέχουσας γραμματοσειράς>, <μέγεθος τρέχουσας γραμματοσειράς>, κουμπί". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να επιλέξετε.

 4. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Μείον, κουμπί." Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να μειώσετε το μέγεθος κατά ένα σημείο.

Αλλαγή χρώματος γραμματοσειράς

 1. Σε μια διαφάνεια, επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου που περιέχει το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Εμφάνιση κορδέλας, κουμπί". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να επιλέξετε το κουμπί.

 3. Ανοίγει το μενού Κεντρική. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Κουμπί 'Χρώμα γραμματοσειράς'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ανοίξετε το μενού Χρώμα γραμματοσειράς.

 4. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά για να μεταβείτε στις επιλογές. Όταν φτάσετε σε ένα χρώμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή

Μπορείτε να προσθέσετε σημειώσεις ομιλητή για να σας βοηθήσουν να θυμάστε τι πρέπει να πείτε όταν κάνετε παρουσίαση σε ένα ακροατήριο.

 1. Ανοίξτε την παρουσίασή σας στην Κανονική προβολή στο PowerPoint.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Σημειώσεις, κουμπί". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να επιλέξετε.

 3. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Σημειώσεις διαφάνειας, πλαίσιο κειμένου, πεδίο κειμένου". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να ανοίξετε την περιοχή σημειώσεων για επεξεργασία.

 4. Πληκτρολογήστε τις σημειώσεις σας χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.

 5. Όταν είστε έτοιμοι, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι το VoiceOver να ανακοινώσει το κουμπί Κλείσιμο. Για να κλείσετε την περιοχή σημειώσεων ομιλητή, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Παρουσίαση

 1. Ανοίξτε την παρουσίασή σας στο PowerPoint.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Έναρξη προβολής παρουσίασης από αυτή τη διαφάνεια, κουμπί". Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ξεκινήσει η προβολή παρουσίασης.

 3. Για να προχωρήσετε στην επόμενη διαφάνεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά με τρία δάχτυλα. Για να μεταβείτε στην προηγούμενη διαφάνεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά με τρία δάχτυλα.

 4. Το VoiceOver διαβάζει τα περιεχόμενα του πρώτου πλαισίου κειμένου, καθώς φτάνετε σε μια διαφάνεια. Για να διαβάσετε τα υπόλοιπα περιεχόμενα της διαφάνειας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο. Η εστίαση μετακινείται στο επόμενο στοιχείο και το VoiceOver διαβάζει τα περιεχόμενα.

  Συμβουλή: Όταν ακούσετε ένα χτύπημα, έχετε φτάσει στο τέλος της διαφάνειας και δεν υπάρχει άλλο περιεχόμενο για ανάγνωση.

Έξοδος από την προβολή παρουσίασης

Για να κλείσετε την προβολή παρουσίασης στο τέλος της παρουσίασης, απλώς κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά με τρία δάχτυλα. Η προβολή παρουσίασης τελειώνει και μπορείτε να επιστρέψετε στην Κανονική προβολή.

Για να κλείσετε την προβολή παρουσίασης οποιαδήποτε στιγμή:

 1. Στην Προβολή παρουσίασης, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα κάτω με τρία δάχτυλα για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων της προβολής παρουσίασης.

 2. Τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη και σύρετέ το αργά στην επάνω αριστερή γωνία. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Τερματισμός προβολής παρουσίασης, κουμπί".

 3. Ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να τερματίσετε την προβολή παρουσίασης.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προβολή της παρουσίασής σας με το PowerPoint

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint για Android με το TalkBack, το ενσωματωμένο στο Android πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να δημιουργήσετε, να διαβάσετε και να επεξεργαστείτε παρουσιάσεις. Μια παρουσίαση του PowerPoint είναι μια σειρά διαφανειών. Κάθε διαφάνεια είναι ένας καμβάς για τις εικόνες, τις λέξεις και τα σχήματα που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε να πείτε.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο PowerPoint για Android, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το PowerPoint για Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα του PowerPoint για Android

Αξιοποιήστε στο έπακρο τις δυνατότητες του PowerPoint για Android και πάρτε τις παρουσιάσεις σας μαζί σας όπου κι αν βρίσκεστε πραγματοποιώντας είσοδο στο PowerPoint για Android. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή χωρίς να πραγματοποιήσετε είσοδο.

 1. Στην αρχική οθόνη ή στο μενού Εφαρμογές της συσκευής σας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "PowerPoint" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Ανοίγει το PowerPoint για Android.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Είσοδος" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Είστε αποτελεσματικοί εν κινήσει".

 3. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Είσοδος'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  Σημείωση: Εάν δεν έχετε ένα λογαριασμό, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Εγγραφείτε δωρεάν" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 4. Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο οθόνης, πατήστε δύο φορές στην οθόνη και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιήσατε για να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας.

 5. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Επόμενο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 6. Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο οθόνης, πατήστε δύο φορές στην οθόνη και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.

 7. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Είσοδος'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Άνοιγμα παρουσίασης

Στο PowerPoint για Android, μπορείτε να ανοίξετε γρήγορα μια παρουσίαση στην οποία έχετε εργαστεί πρόσφατα ή μπορείτε να αναζητήσετε το αρχείο στο OneDrive ή στη συσκευή σας.

 1. Στην προβολή ανοίγματος του PowerPoint για Android, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Άνοιγμα'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  Συμβουλή: Για να ανοίξετε γρήγορα μια παρουσίαση στην οποία εργαστήκατε πρόσφατα, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα της παρουσίασης και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 2. Στο μενού Άνοιγμα, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη θέση που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 3. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε το όνομα της παρουσίασης και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Η παρουσίαση ανοίγει στην προβολή ανάγνωσης.

 4. Για να μεταβείτε στην προβολή επεξεργασίας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Διαφάνεια ένα, επιλέχθηκε".

 5. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Επεξεργασία'".

 6. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Η παρουσίαση ανοίγει στην προβολή επεξεργασίας.

Ανάγνωση περιεχομένου διαφάνειας στην προβολή επεξεργασίας

Μπορείτε να ελέγξετε το περιεχόμενο της διαφάνειας ενώ εργάζεστε στην παρουσίασή σας στην προβολή επεξεργασίας.

 1. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Αριθμός διαφάνειας, στοιχείο ελέγχου επεξεργασίας διαφάνειας". Η εστίαση είναι τώρα στην περιοχή κύριου περιεχομένου.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά για να εκφωνήσει το TalkBack το πρώτο στοιχείο της διαφάνειας. Εάν το στοιχείο είναι ένα στοιχείο κειμένου, το TalkBack διαβάζει το περιεχόμενό του.

 3. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά έως ότου ακούσετε όλα τα στοιχεία στη διαφάνεια.

 4. Εάν η διαφάνεια έχει σημειώσεις ομιλητή, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Σημειώσεις διαφάνειας, <οι σημειώσεις ομιλητή>".

Ανάγνωση περιεχομένων διαφανειών σε άλλες προβολές

 • Στην προβολή παρουσίασης, το TalkBack εκφωνεί αυτόματα το περιεχόμενο της διαφάνειας όταν ανοίγετε τη διαφάνεια. Μπορείτε επίσης να σύρετε ένα δάχτυλο αργά στο επάνω μέρος της οθόνης για να εκφωνήσει το TalkBack τα στοιχεία της διαφάνειας και το περιεχόμενό τους.

 • Στην προβολή ανάγνωσης, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Το TalkBack εκφωνεί τον αριθμό της διαφάνειας, την επικεφαλίδα και εάν η διαφάνεια έχει σημειώσεις ή σχόλια.

Περιήγηση στις διαφάνειες

Ελέγξτε ότι οι διαφάνειες είναι στη σωστή σειρά και ότι όλο το περιεχόμενο βρίσκεται στην παρουσίασή σας.

 • Στην προβολή επεξεργασίας, για να μετακινηθείτε στην επόμενη διαφάνεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα επάνω με δύο δάχτυλα. Για να μεταβείτε στην προηγούμενη διαφάνεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα κάτω με δύο δάχτυλα.

 • Στην προβολή ανάγνωσης, για να μετακινηθείτε στην επόμενη διαφάνεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο. Για να μεταβείτε στην προηγούμενη διαφάνεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά με ένα δάχτυλο.

Επιλογή θέματος

Για να κάνετε πιο ελκυστική την παρουσίασή σας ή για να δώσετε στις διαφάνειες μια ενιαία εμφάνιση και αίσθηση, επιλέξτε και εφαρμόστε ένα θέμα από τις πολλές σχεδιάσεις του PowerPoint για Android.

 1. Στην προβολή επεξεργασίας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ανάπτυξη, διακόπτης, μη επιλεγμένος" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Μενού καρτελών, <τρέχουσα καρτέλα> επιλέχθηκε".

 2. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Ανοίγει το μενού καρτελών.

 3. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Καρτέλα 'Σχεδίαση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 4. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μενού 'Θέματα'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε: "Θέματα".

 5. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το θέμα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Το επιλεγμένο μενού εφαρμόζεται σε ολόκληρη την παρουσίαση και η εστίαση επιστρέφει στην καρτέλα Σχεδίαση.

Εισαγωγή νέας διαφάνειας

Μπορείτε να προσθέσετε όσες διαφάνειες θέλετε στην παρουσίασή σας.

 1. Στην προβολή επεξεργασίας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ανάπτυξη, διακόπτης, μη επιλεγμένος" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Μενού καρτελών, <τρέχουσα καρτέλα> επιλέχθηκε".

 2. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Ανοίγει το μενού καρτελών.

 3. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Καρτέλα 'Εισαγωγή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 4. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Νέα διαφάνεια'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Η νέα διαφάνεια έχει τώρα προστεθεί και εμφανίζεται στην κύρια περιοχή περιεχομένου.

Αποθήκευση παρουσίασης

Εάν έχετε πραγματοποιήσει είσοδο, το PowerPoint για Android αποθηκεύει αυτόματα την παρουσίασή σας στο OneDrive καθώς εργάζεστε. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο της παρουσίασης στη συσκευή σας, με το TalkBack είναι εύκολο.

 1. Στην προβολή ανάγνωσης, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αρχείο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Μενού 'Αρχείο' ανοιχτό".

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αποθήκευση ως'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 3. Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο οθόνης, πατήστε δύο φορές στην οθόνη και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου με το οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο σας.

 4. Όταν τελειώσετε, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο, για παράδειγμα, "Αυτή η συσκευή, παρουσιάσεις". Για να επιλέξετε τη θέση, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 5. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στον φάκελο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 6. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αποθήκευση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Το αρχείο έχει αποθηκευτεί και η εστίαση επιστρέφει στην προβολή ανάγνωσης.

Προσθήκη κειμένου

Χρησιμοποιήστε το TalkBack για να προσθέσετε εύκολα κείμενο στις διαφάνειες και να στείλετε το μήνυμά σας.

 1. Στην προβολή επεξεργασίας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Αριθμός διαφάνειας, στοιχείο ελέγχου επεξεργασίας διαφάνειας". Η εστίαση είναι τώρα στην περιοχή κύριου περιεχομένου.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά για να εκφωνήσει το TalkBack το πρώτο στοιχείο της διαφάνειας. Εάν το στοιχείο είναι ένα στοιχείο κειμένου, θα ακούσετε: "Πλαίσιο κειμένου τίτλου" ή "Πλαίσιο κειμένου".

 3. Στο στοιχείο κειμένου, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "<τύπος πλαισίου κειμένου>, επιλέχθηκε, κουμπί 'Αποκοπή'". Αναδύεται ένα μενού περιβάλλοντος, με την εστίαση στο κουμπί Αποκοπή.

 4. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Επεξεργασία κειμένου'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Εμφάνιση πληκτρολογίου <γλώσσα πληκτρολογίου>".

  Συμβουλή: Για να επικολλήσετε ένα αντιγραμμένο τμήμα κειμένου, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "' Επικόλληση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 5. Για να πληκτρολογήσετε κείμενο, σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος του κάτω μισού της οθόνης. Το TalkBack εκφωνεί τους χαρακτήρες στο πληκτρολόγιο οθόνης. Όταν ακούσετε ένα χαρακτήρα που θέλετε, σηκώστε το δάχτυλό σας. Ο χαρακτήρας προστίθεται στο πλαίσιο κειμένου.

  Εάν έχει ενεργοποιηθεί η προγνωστική εισαγωγή κειμένου, μπορείτε να επιλέξετε τις προτεινόμενες λέξεις με τον ίδιο τρόπο.

Μορφοποίηση κειμένου

Για να κάνετε την παρουσίασή σας πιο προσβάσιμη για διαφορετικά ακροατήρια, μπορείτε, για παράδειγμα, να αυξήσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς ή να εφαρμόσετε μορφοποίηση έντονης γραφής για να κάνετε το κείμενο πιο ευανάγνωστο.

 1. Στην προβολή επεξεργασίας, μετακινηθείτε στο πλαίσιο κειμένου που θέλετε να μορφοποιήσετε σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα Προσθήκη κειμένου.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ανάπτυξη, διακόπτης, μη επιλεγμένος" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Μενού καρτελών, <τρέχουσα καρτέλα> επιλέχθηκε".

 3. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Ανοίγει το μενού καρτελών.

 4. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κεντρική καρτέλα" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 5. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή μορφοποίησης κειμένου που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  Ορισμένες επιλογές έχουν υπομενού για τη μορφοποίηση. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα υπομενού, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "<Επιλογή μορφοποίησης>, μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά στο υπομενού μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Προσθήκη εικόνων

Μερικές φορές μια εικόνα λέει περισσότερες από χίλιες λέξεις, επομένως μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα για να ζωντανέψετε την παρουσίασή σας. Μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα από τη συσκευή σας ή από χώρο αποθήκευσης στο cloud.

 1. Στην προβολή επεξεργασίας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Φωτογραφίες'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Μενού 'Πρόσφατες'". Ανοίγει το μενού Άνοιγμα από. Η εστίαση είναι στην επιλογή Πρόσφατες.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη θέση από την οποία θέλετε να προσθέσετε την εικόνα και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 3. Στην επιλεγμένη θέση, μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 4. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αποθήκευση εικόνας'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Η εικόνα προστίθεται στη διαφάνεια.

Για πιο αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την προσθήκη εικόνων, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και την επεξεργασία εικόνων και πινάκων στο PowerPoint.

Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή

Με τις σημειώσεις ομιλητή, μπορείτε να προσθέσετε υπενθυμίσεις ή σημεία συζήτησης για τον παρουσιαστή.

 1. Στην προβολή επεξεργασίας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Σημειώσεις'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Ανοίγει το τμήμα παραθύρου σημειώσεων στο κάτω μέρος της οθόνης.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Στοιχείο ελέγχου σημειώσεων" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Εμφάνιση πληκτρολογίου <γλώσσα πληκτρολογίου>".

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο των σημειώσεων σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα Προσθήκη κειμένου. Οι χαρακτήρες ή οι λέξεις προστίθενται στο τμήμα παραθύρου σημειώσεων.

 4. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση, πατήστε μία φορά στην οθόνη.

 5. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Τέλος'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Η εστίαση επιστρέφει στη διαφάνεια.

Εκτέλεση της παρουσίασης

Όταν έρθει η στιγμή να μοιραστείτε την παρουσίαση με το ακροατήριό σας, ξεκινήστε την προβολή παρουσίασης.

 1. Στην προβολή επεξεργασίας, με την πρώτη διαφάνεια της παρουσίασης ανοιχτή, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Παρουσίαση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Διαφάνεια ένα, επιλέχθηκε". Ανοίγει η προβολή παρουσίασης με την εστίαση στην πρώτη διαφάνεια στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών.

 2. Για να εμφανίσετε την επόμενη διαφάνεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Για να γυρίσετε πίσω και να εμφανίσετε την προηγούμενη διαφάνεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Έξοδος από την προβολή παρουσίασης

Όταν θελήσετε να διακόψετε την παρουσίαση, στην προβολή παρουσίασης, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Τέλος προβολής'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint Mobile με τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο στα Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να δημιουργήσετε, να διαβάσετε και να επεξεργαστείτε παρουσιάσεις. Μια παρουσίαση του PowerPoint είναι μια σειρά διαφανειών. Κάθε διαφάνεια είναι ένας καμβάς για τις εικόνες, τις λέξεις και τα σχήματα που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε να πείτε.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο PowerPoint Mobile, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το PowerPoint Mobile για Windows 10.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με Windows Phone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το tablet ή το PC.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα του PowerPoint

 1. Στην αρχική οθόνη της συσκευής σας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "PowerPoint" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση "Σελίδα έναρξης, τμήμα παραθύρου" και έπειτα το όνομα του λογαριασμού σας και "Κουμπί".

Σημείωση: Εάν αφήσατε μια παρουσίαση ανοιχτή την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε το PowerPoint, η εφαρμογή θα ανοίξει εκεί που είχατε σταματήσει.

Άνοιγμα παρουσίασης

Η σελίδα έναρξης έχει μια λίστα των παρουσιάσεων που ανοίχτηκαν πρόσφατα.

 1. Στη σελίδα έναρξης του PowerPoint, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα μιας παρουσίασης και έπειτα τη θέση του αρχείου. Εάν η πρώτη παρουσίαση στη λίστα δεν είναι η σωστή, συνεχίστε να κάνετε κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να βρείτε αυτή που θέλετε.

 2. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να ανοίξετε την επιλεγμένη παρουσίαση. Θα ακούσετε τη φράση "Παράθυρο του PowerPoint, διαφάνεια" και έπειτα τον τίτλο της πρώτης διαφάνειας. Τώρα είστε στην προβολή επιλογής διαφάνειας.

Περιήγηση στις διαφάνειες

 1. Στην προβολή επιλογής διαφάνειας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να περιηγηθείτε μεταξύ των διαφανειών. Ο Αφηγητής διαβάζει τον τίτλο και τον αριθμό σελίδας κάθε διαφάνειας.

 2. Όταν εντοπίσετε τη διαφάνεια που θέλετε να ανοίξετε, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 3. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Επεξεργασία'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Η διαφάνεια ανοίγει στην προβολή επεξεργασίας και θα ακούσετε: "Διαφάνεια, τμήμα παραθύρου".

 4. Για να επιστρέψετε στην προβολή επιλογής διαφάνειας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Απενεργοποιημένο, πίσω, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Ανάγνωση του περιεχομένου της διαφάνειας

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση που θέλετε να διαβάσετε στο PowerPoint.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Παρουσίαση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Οριζόντιος προσανατολισμός". Περιστρέψτε τη συσκευή αριστερόστροφα κατά 90 μοίρες, διαφορετικά οι οδηγίες σάρωσης που δίνονται εδώ θα λειτουργούν διαφορετικά.

 3. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Πλαίσιο κειμένου τίτλου" ή "Πλαίσιο κειμένου" και, στη συνέχεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα κάτω με 3 δάχτυλα για να διαβάσετε τα περιεχόμενα.

 4. Εάν υπάρχουν περισσότερα πλαίσια κειμένου στη διαφάνεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά για να μεταβείτε στο επόμενο και, στη συνέχεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα κάτω με 3 δάχτυλα για να διαβάσετε τα περιεχόμενα.

  Συμβουλή: Όταν ακούσετε "Πίσω, κουμπί σε σύμπτυξη" μετά την κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά, αυτό σημαίνει ότι η διαφάνεια δεν έχει άλλο περιεχόμενο.

 5. Για να μεταβείτε στην επόμενη διαφάνεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Επόμενη διαφάνεια'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 6. Όταν φτάσετε στην τελευταία διαφάνεια, θα ακούσετε τη φράση "Τέλος της προβολής παρουσίασης". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για έξοδο από την προβολή παρουσίασης.

  Συμβουλή: Για έξοδο από την προβολή παρουσίασης σε οποιοδήποτε σημείο, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Πίσω, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 7. Περιστρέψτε τη συσκευή δεξιόστροφα κατά 90 μοίρες για να επαναφέρετε τη συσκευή σας σε κατακόρυφο προσανατολισμό. Θα ακούσετε τη φράση: "Κατακόρυφος προσανατολισμός".

Επιλογή θέματος

 1. Κατά την προβολή μιας διαφάνειας στο PowerPoint, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση "Κεντρική, κουμπί σε σύμπτυξη".

 2. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Σχεδίαση, 4 από 8" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 3. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Θέματα'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 4. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε το θέμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, για παράδειγμα, "Γκαλερί" ή "Ουράνιο" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε "Εφαρμογή θέματος".

  Σημείωση: Ο Αφηγητής ανακοινώνει εάν πρέπει να κάνετε λήψη των γραμματοσειρών που λείπουν στη συσκευή σας για να εφαρμόσετε το επιλεγμένο θέμα.

 5. Για να κλείσετε το μενού Σχεδίαση, σύρετε το δάχτυλό σας στο κάτω άκρο της οθόνης μέχρι να ακούσετε "Πίσω, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Εισαγωγή νέας διαφάνειας

Το PowerPoint προσθέτει μια νέα διαφάνεια μετά τη διαφάνεια που ανοίξατε τελευταία, επομένως, πριν προσθέσετε μια νέα διαφάνεια, πρέπει να μεταβείτε στην κατάλληλη θέση όπως περιγράφεται στην ενότητα Περιήγηση στις διαφάνειες.

 1. Στην προβολή επιλογής διαφάνειας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Νέα διαφάνεια'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Αποθήκευση παρουσίασης

 1. Στην προβολή επιλογής διαφάνειας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Αρχείο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αποθήκευση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε το όνομα της παρουσίασης, το οποίο είναι "Παρουσίαση" από προεπιλογή.

 3. Για να αλλάξετε το όνομα, πατήστε δύο φορές στην οθόνη και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε το νέο όνομα. Ολοκληρώστε την πληκτρολόγηση του ονόματος επιλέγοντας Enter στο πληκτρολόγιο.

 4. Για να κλείσετε το μενού Αποθήκευση, σύρετε το δάχτυλό σας στο κάτω άκρο της οθόνης μέχρι να ακούσετε "Πίσω, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Το PowerPoint αποθηκεύει αυτόματα όλες τις αλλαγές στην παρουσίασή σας με το όνομα που πληκτρολογήσατε.

Προσθήκη κειμένου

 1. Κατά την προβολή μιας διαφάνειας στο PowerPoint, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να βρείτε το πλαίσιο κειμένου όπου θέλετε να προσθέσετε κείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να ανοίξετε το πλαίσιο κειμένου για επεξεργασία.

 2. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε το κείμενό σας.

 3. Σύρετε το δάχτυλό σας γύρω από το κάτω άκρο της οθόνης μέχρι να ακούσετε: "Πίσω, κουμπί σε σύμπτυξη". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να κλείσετε το πληκτρολόγιο.

  Η εστίαση παραμένει στο κουμπί Πίσω. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιστρέψετε στην προβολή επιλογής διαφάνειας.

Μορφοποίηση κειμένου

Μπορείτε να προσθέσετε μια λίστα με κουκκίδες ή μια αριθμημένη λίστα σε οποιοδήποτε πλαίσιο κειμένου στην παρουσίασή σας. Οι λίστες σάς βοηθούν να οργανώσετε το κείμενο.

 1. Κατά την προβολή μιας διαφάνειας στο PowerPoint, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να βρείτε το πλαίσιο κειμένου όπου θέλετε να προσθέσετε κουκκίδες ή αριθμούς και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να ανοίξετε το πλαίσιο κειμένου για επεξεργασία.

 2. Για να προσθέσετε κουκκίδες ή αρίθμηση:

  • Για να προσθέσετε ένα στοιχείο λίστας με κουκκίδες, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Απενεργοποιημένο, κουκκίδες, κουμπί, πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  • Για να προσθέσετε ένα στοιχείο αριθμημένης λίστας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Απενεργοποιημένο, αρίθμηση, κουμπί, πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε το στοιχείο λίστας.

 4. Για να προσθέσετε άλλο ένα στοιχείο λίστας, σύρετε το δάχτυλό σας γύρω από την κάτω δεξιά γωνία της οθόνης μέχρι να ακούσετε: "Εισαγωγή". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να εισαγάγετε ένα νέο στοιχείο λίστας και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε.

 5. Για να ολοκληρώσετε τη λίστα σας, σύρετε το δάχτυλό σας γύρω από το κάτω άκρο της οθόνης μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Πίσω, κουμπί σε σύμπτυξη". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να κλείσετε το πληκτρολόγιο.

  Η εστίαση παραμένει στο κουμπί Πίσω. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιστρέψετε στην προβολή επιλογής διαφάνειας.

Προσθήκη εικόνων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην παρουσίασή σας οποιαδήποτε εικόνα έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή σας.

 1. Κατά την προβολή μιας διαφάνειας στο PowerPoint, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Φωτογραφίες'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο φωτογραφιών". Η εστίαση είναι στην πιο πρόσφατη φωτογραφία και ο Αφηγητής εκφωνεί το όνομα του αρχείου.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να βρείτε την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε "Επιλέχθηκε" και έπειτα το όνομα αρχείου της εικόνας.

 3. Σύρετε το δάχτυλό σας στο κάτω άκρο της οθόνης μέχρι να ακούσετε "Εισαγωγή, κουμπί γραμμής εφαρμογής" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  Η εφαρμογή Φωτογραφίες κλείνει και η εικόνα εισάγεται στη διαφάνεια.

Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σημειώσεις ομιλητή για να συμπεριλάβετε πρόσθετες πληροφορίες ή σχόλια που δεν θέλετε να συμπεριληφθούν στην πραγματική παρουσίαση.

 1. Κατά την προβολή μιας διαφάνειας στο PowerPoint, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Απενεργοποιημένο, σημειώσεις, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Σημειώσεις διαφάνειας, επεξεργάσιμο κείμενο" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τη σημείωσή σας.

 4. Σύρετε το δάχτυλό σας στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Κλείσιμο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να κλείσετε το πληκτρολόγιο.

 5. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να κλείσετε το τμήμα παραθύρου σημειώσεων.

Παρουσίαση

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση που θέλετε να πραγματοποιήσετε στο PowerPoint.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Παρουσίαση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Οριζόντιος προσανατολισμός". Περιστρέψτε τη συσκευή αριστερόστροφα κατά 90 μοίρες, διαφορετικά οι οδηγίες σάρωσης που δίνονται εδώ θα λειτουργούν διαφορετικά.

 3. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Διαφάνεια 1" και έπειτα τον τίτλο και τη φράση "Στοιχείο ελέγχου προβολής παρουσίασης". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να μετακινηθείτε στην επόμενη διαφάνεια.

 4. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός στην παρουσίαση. Όταν φτάσετε στην τελευταία διαφάνεια, θα ακούσετε τη φράση "Τέλος της προβολής παρουσίασης". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για έξοδο από την προβολή παρουσίασης.

 5. Επαναφέρετε τη συσκευή σας σε κατακόρυφο προσανατολισμό. Θα ακούσετε τη φράση: "Κατακόρυφος προσανατολισμός".

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint Online με πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο στα Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να δημιουργήσετε, να διαβάσετε και να επεξεργαστείτε παρουσιάσεις. Μια παρουσίαση του PowerPoint είναι μια σειρά διαφανειών. Κάθε διαφάνεια είναι ένας καμβάς για τις εικόνες, τις λέξεις και τα σχήματα που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε να πείτε.

Σημειώσεις: 

 • Αν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή με την ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update, πρέπει να απενεργοποιήσετε την κατάσταση σάρωσης για να είναι δυνατή η επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων με το Office Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση εικονικής λειτουργίας ή κατάστασης περιήγησης στην ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update.

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint Online.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το PowerPoint Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το PowerPoint Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το PowerPoint Online.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα του PowerPoint Online

Πραγματοποιήστε είσοδο στο PowerPoint Online και πάρτε τις παρουσιάσεις σας μαζί σας όπου κι αν βρίσκεστε.

 1. Στο πρόγραμμα περιήγησης, μεταβείτε στο Office Online.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "PowerPoint, σύνδεση" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Για να πραγματοποιήσετε είσοδο με τον λογαριασμό Microsoft που διαθέτετε, πατήστε Alt+A. Για να πραγματοποιήσετε είσοδο με έναν εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό, πατήστε Alt+N.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Πληκτρολογήστε τα διαπιστευτήριά σας και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Ανοίγει το PowerPoint Online. Θα ακούσετε τη φράση: "Microsoft PowerPoint Online". Η εστίαση είναι στην καρτέλα Αρχείο, σε μια επιλογή νέας κενής παρουσίασης.

Άνοιγμα παρουσίασης

Στο PowerPoint Online, μπορείτε να ανοίξετε γρήγορα μια παρουσίαση στην οποία έχετε εργαστεί πρόσφατα ή μπορείτε να περιηγηθείτε στους φακέλους σας στο OneDrive για να βρείτε το αρχείο σας.

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, πατήστε το πλήκτρο Tab ή Shift+Tab μέχρι να ακούσετε είτε το όνομα της παρουσίασης στην οποία θέλετε να εργαστείτε είτε "Άνοιγμα από το OneDrive" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Εάν επιλέξατε Άνοιγμα από το OneDrive, ανοίγει το OneDrive. Πατήστε το πλήκτρο Tab και τα πλήκτρα βέλους για να εντοπίσετε το αρχείο σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   Συμβουλή: Εάν εργάζεστε ήδη σε μια διαφάνεια στην προβολή επεξεργασίας, για να μεταβείτε στο μενού Άνοιγμα, πατήστε Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα καρτέλα και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα F, O. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στη θέση αρχείου ή αποθήκευσης στο μενού Άνοιγμα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Το αρχείο ανοίγει στην προβολή ανάγνωσης. Για να μεταβείτε σε προβολή επεξεργασίας, πατήστε Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επεξεργασία παρουσίασης" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Ανάγνωση περιεχομένου διαφάνειας στην προβολή επεξεργασίας

Μπορείτε να ελέγξετε το περιεχόμενο της διαφάνειας ενώ εργάζεστε στην παρουσίασή σας στην προβολή επεξεργασίας.

 1. Πατήστε Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε "Πίνακας διαφανειών" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης εκφωνεί το πρώτο στοιχείο στη διαφάνεια και διαβάζει το περιεχόμενό του.

 2. Για να μετακινηθείτε στο επόμενο στοιχείο και να το διαβάσετε, πατήστε το πλήκτρο Tab.

Ανάγνωση περιεχομένων διαφανειών σε άλλες προβολές

Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης μπορεί να διαβάσει το περιεχόμενο της διαφάνειας στις προβολές ανάγνωσης και παρουσίασης.

Ανάγνωση περιεχομένου διαφάνειας στην προβολή ανάγνωσης

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή ανάγνωσης, στην προβολή επεξεργασίας, πατήστε Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα καρτέλα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο W. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλέχθηκε, καρτέλα 'Προβολή'".

 2. Πατήστε το πλήκτρο D. Ανοίγει η προβολή ανάγνωσης.

 3. Πατήστε Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε "Ομάδα" και, στη συνέχεια, πατήστε Caps Lock + M. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης αρχίζει να διαβάζει το περιεχόμενο της διαφάνειας.

 4. Για να διακόψετε το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, πατήστε το πλήκτρο Ctrl.

Ανάγνωση περιεχομένου διαφάνειας στην προβολή παρουσίασης

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή παρουσίασης, στην προβολή επεξεργασίας, πατήστε Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα καρτέλα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο W. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλέχθηκε, καρτέλα 'Προβολή'".

 2. Πατήστε το πλήκτρο B. Η πρώτη διαφάνεια της παρουσίασης ανοίγει στην προβολή παρουσίασης.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα της παρουσίασής σας και, στη συνέχεια, πατήστε Caps Lock + M. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης αρχίζει να διαβάζει το περιεχόμενο της διαφάνειας.

 4. Για να διακόψετε το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, πατήστε το πλήκτρο Ctrl.

Ανάγνωση περιεχομένου διαφάνειας σε μια προσβάσιμη προβολή

 1. Για να μεταβείτε στην πιο προσβάσιμη προβολή, στην προβολή ανάγνωσης ή παρουσίασης, πατήστε Ctrl+; (ερωτηματικό).

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα της παρουσίασής σας και, στη συνέχεια, πατήστε Caps Lock + M. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης αρχίζει να διαβάζει το περιεχόμενο της διαφάνειας.

 3. Για να διακόψετε το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, πατήστε το πλήκτρο Ctrl.

Περιήγηση στις διαφάνειες

Ελέγξτε ότι οι διαφάνειες είναι στη σωστή σειρά και ότι περιλαμβάνεται όλο το περιεχόμενο.

 1. Στην προβολή επεξεργασίας, πατήστε Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε τον αριθμό και τον τίτλο της τρέχουσας καρτέλας. Η εστίαση είναι στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών.

 2. Για να περιηγηθείτε στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών, πατήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης εκφωνεί τον αριθμό και τον τίτλο της διαφάνειας και εάν η διαφάνεια έχει σημειώσεις ή σχόλια.

 3. Για να μετακινηθείτε από το τμήμα παραθύρου μικρογραφιών στη διαφάνεια, πατήστε Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε "Πίνακας διαφανειών" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab.

 4. Για να περιηγηθείτε στη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο Tab έως ότου περάσετε από όλα τα στοιχεία στη διαφάνεια.

Επιλογή θέματος

Για να κάνετε πιο ελκυστική την παρουσίασή σας ή για να δώσετε στις διαφάνειες μια ενιαία εμφάνιση και αίσθηση, επιλέξτε και εφαρμόστε ένα θέμα από τις πολλές σχεδιάσεις που είναι διαθέσιμες στο PowerPoint Online.

 1. Πατήστε Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα καρτέλα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο G. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλέχθηκε, καρτέλα 'Σχεδίαση'".

 2. Πατήστε το πλήκτρο H. Θα ακούσετε: "Θέμα του Office".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το θέμα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Εισαγωγή νέας διαφάνειας

Μπορείτε να προσθέσετε όσες διαφάνειες θέλετε στην παρουσίασή σας.

 1. Πατήστε Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε "Κεντρική καρτέλα" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν η εστίαση είναι σε άλλη καρτέλα, πατήστε το πλήκτρο Tab ή Shift+Tab μέχρι να ακούσετε "Κεντρική καρτέλα" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Νέα διαφάνεια'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Νέα διαφάνεια και θα ακούσετε το όνομα της επιλεγμένης διάταξης διαφάνειας.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη διάταξη διαφάνειας που θέλετε να εισαγάγετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter ή Alt+Enter.

Συμβουλή: Για να προσθέσετε γρήγορα μια νέα κενή διαφάνεια που βασίζεται σε μια υπάρχουσα διάταξη διαφάνειας, πατήστε Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε τον αριθμό και τον τίτλο της τρέχουσας διαφάνειας. Η εστίαση είναι στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη διαφάνεια που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε Ctrl+M.

Αποθήκευση παρουσίασης

Το PowerPoint Online αποθηκεύει αυτόματα την παρουσίασή σας στο OneDrive καθώς εργάζεστε. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο της παρουσίασης στη συσκευή σας, είναι εύκολο με το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης και τις συντομεύσεις πληκτρολογίου. Μπορείτε να κάνετε λήψη της παρουσίασής σας ως αρχείο PowerPoint PPTX, PDF ή ODP.

Σημείωση: Οι αλλαγές που κάνετε στο τοπικό αντίγραφο δεν θα αποθηκευτούν αυτόματα στο αρχικό αρχείο στο OneDrive.

 1. Πατήστε Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα καρτέλα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F. Θα ακούσετε τη φράση: "Αρχείο, κλείσιμο μενού, στοιχείο μενού".

 2. Πατήστε το πλήκτρο L. Ανοίγει το μενού Λήψη ως.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή λήψης που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Κάντε κλικ εδώ για λήψη του <η επιλεγμένη μορφή λήψης>, σύνδεση". Για να επιλέξετε τη σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Πατήστε Caps Lock + πλήκτρο δεξιού ή αριστερού βέλος μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Αποθήκευση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το αρχείο έχει ληφθεί στη συσκευή σας.

Προσθήκη κειμένου

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης και τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για να προσθέσετε εύκολα κείμενο στις διαφάνειες και να στείλετε το μήνυμά σας.

 1. Για να μετακινήσετε την εστίαση σε μια επεξεργάσιμη περιοχή σε μια διαφάνεια, πατήστε Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε: "Πίνακας διαφανειών".

 2. Για να μετακινηθείτε στο πρώτο σύμβολο κράτησης θέσης στη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο Tab. Εκφωνείται ο τύπος του συμβόλου κράτησης θέσης. Εάν πρόκειται για σύμβολο κράτησης θέσης κειμένου, πατήστε το πλήκτρο Enter και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το περιεχόμενο.

 3. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο F2.

 4. Για να μετακινηθείτε στο επόμενο σύμβολο κράτησης θέσης, πατήστε το πλήκτρο Tab. Για να επεξεργαστείτε το σύμβολο κράτησης θέσης, πατήστε το πλήκτρο Enter. Για έξοδο, πατήστε το πλήκτρο F2. Επαναλάβετε για όλα τα σύμβολα κράτησης θέσης στη διαφάνεια.

Μορφοποίηση κειμένου

Για να κάνετε την παρουσίασή σας πιο προσβάσιμη για διαφορετικά ακροατήρια, μπορείτε, για παράδειγμα, να αυξήσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς ή να εφαρμόσετε μορφοποίηση έντονης γραφής για να κάνετε το κείμενο πιο ευανάγνωστο.

 1. Πατήστε Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε "Κεντρική καρτέλα" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν η εστίαση είναι σε άλλη καρτέλα, πατήστε το πλήκτρο Tab ή Shift+Tab μέχρι να ακούσετε "Κεντρική καρτέλα" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Για να μετακινήσετε την εστίαση σε μια επεξεργάσιμη περιοχή σε μια διαφάνεια, πατήστε Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε: "Πίνακας διαφανειών".

 3. Για να μετακινηθείτε στην πρώτη επεξεργάσιμη περιοχή στη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο Tab.

 4. Για να επιλέξετε την επεξεργάσιμη περιοχή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Για να επιλέξετε όλο το κείμενο στην περιοχή, πατήστε Ctrl+A. Για να επιλέξετε ένα μέρος του κειμένου στην περιοχή, πατήστε τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε το κείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε Ctrl + Shift + πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το τμήμα του κειμένου που θέλετε.

 6. Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συντομεύσεις για να εφαρμόσετε τις πιο συνηθισμένες επιλογές μορφοποίησης στο επιλεγμένο κείμενο:

  • Έντονη γραφή: Ctrl+B

  • Πλάγια γραφή: Ctrl+I

  • Υπογράμμιση: Ctrl+U

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς: Ctrl+]

  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς: Ctrl+[

 7. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές μορφοποίησης, έχοντας επιλεγμένο το κείμενο, πατήστε Caps Lock + πλήκτρο αριστερού βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή μορφοποίησης που θέλετε, για παράδειγμα, "Κουμπί 'Κουκκίδες'". Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Για να αναπτύξετε τα σύνθετα πλαίσια, πατήστε Alt + πλήκτρο κάτω βέλους.

Προσθήκη εικόνων

Μερικές φορές μια εικόνα λέει περισσότερες από χίλιες λέξεις, επομένως μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα για να ζωντανέψετε την παρουσίασή σας. Στο PowerPoint Online, μπορείτε να προσθέσετε εικόνες από το δικό σας αποθετήριο ή να χρησιμοποιήσετε εικόνες απευθείας από το Internet.

Συμβουλή: Για να προσθέσετε εικόνες στο σωστό σημείο και με ακριβές μέγεθος, χρησιμοποιήστε μια διαφάνεια που βασίζεται σε μια διάταξη διαφάνειας που έχει σχεδιαστεί για εικόνες, όπως η διάταξη Εικόνα με λεζάντα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή εικόνας με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο PowerPoint Online.

Προσθήκη εικόνων από τη συσκευή σας

 1. Σε μια διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα, πατήστε Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα καρτέλα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο N. Θα ακούσετε: "Επιλέχθηκε, καρτέλα 'Εισαγωγή'".

 2. Πατήστε το πλήκτρο P. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα των Windows, με την εστίαση στο πεδίο ονόματος αρχείου.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab και τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε το αρχείο εικόνας που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Προσθήκη εικόνων από το Internet

 1. Στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα, πατήστε Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα καρτέλα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο N. Θα ακούσετε: "Επιλέχθηκε, καρτέλα 'Εισαγωγή'".

 2. Πατήστε το πλήκτρο F. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση στις Εικόνες Bing, με την εστίαση στο πεδίο αναζήτησης.

 3. Πληκτρολογήστε τις λέξεις αναζήτησης και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το πρώτο αποτέλεσμα αναζήτησης.

 5. Πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε την εικόνα που θέλετε να εισαγάγετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εισαγωγή'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή

Με τις σημειώσεις ομιλητή, μπορείτε να προσθέσετε υπενθυμίσεις ή σημεία συζήτησης για τον παρουσιαστή.

 1. Στη διαφάνεια όπου θέλετε να προσθέσετε σημειώσεις ομιλητή, πατήστε Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε την προεπιλεγμένη γλώσσα, για παράδειγμα, "Αγγλικά, ΗΠΑ, κουμπί".

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Απενεργοποιημένο, κουμπί 'Σημειώσεις'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν ακούσετε τη φράση "Ενεργοποιημένο, κουμπί 'Σημειώσεις'", μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

 3. Πατήστε Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Σημειώσεις διαφάνειας, επεξεργασία".

 4. Πληκτρολογήστε τις σημειώσεις ομιλητή για τη διαφάνεια.

Παρουσίαση

Όταν έρθει η στιγμή να μοιραστείτε την παρουσίαση με το ακροατήριό σας, χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου και το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να ξεκινήσετε την προβολή παρουσίασης.

 1. Στην προβολή επεξεργασίας, πατήστε Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα καρτέλα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο W. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλέχθηκε, καρτέλα 'Προβολή'".

 2. Πατήστε το πλήκτρο B. Η προβολή παρουσίασης αρχίζει από την πρώτη διαφάνεια στην παρουσίαση.

  Συμβουλή: Για να αρχίσετε την προβολή παρουσίασης από την τρέχουσα διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο C.

 3. Στην προβολή παρουσίασης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα της παρουσίασης. Η εστίαση μετακινείται στην προβολή παρουσίασης.

 4. Για να μεταβείτε στην επόμενη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο N. Για να μεταβείτε στην προηγούμενη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο P.

Έξοδος από την προβολή παρουσίασης

Όταν θελήσετε να διακόψετε την παρουσίαση, πατήστε το πλήκτρο Esc. Η εστίαση επιστρέφει στην προβολή επεξεργασίας.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint Online

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×