Βασικές αρχές μακροεντολών στην Access 2007

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το άρθρο εξηγεί τι είναι οι μακροεντολές και πώς μπορούν να αποθηκεύσουν σας χρόνο χάρη στην αυτοματοποίηση εργασιών που εκτελείτε συχνά. Αυτό παρουσιάζει τις θεμελιώδεις αρχές πίσω από τη δημιουργία και χρήση των μακροεντολών και αναφέρεται στις βελτιώσεις σε μακροεντολές στο Microsoft Office Access 2007.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι μια μακροεντολή;

Κατανόηση των μακροεντολών

Νέες δυνατότητες μακροεντολής στην Office Access 2007

Δημιουργία μακροεντολής

Εκτέλεση μιας μακροεντολής

Τι είναι μια μακροεντολή;

Μια μακροεντολή είναι ένα εργαλείο που σας επιτρέπει να αυτοματοποιήσετε εργασίες και να προσθέτετε λειτουργικότητα για τις φόρμες, εκθέσεις και στοιχεία ελέγχου. Για παράδειγμα, εάν προσθέσετε ένα κουμπί εντολής σε μια φόρμα, μπορείτε να συσχετίσετε συμβάν OnClick του κουμπιού σε μακροεντολή, και η μακροεντολή περιέχει τις εντολές που θέλετε να εκτελεί κάθε φορά που το κάνετε κλικ το κουμπί.

Στην Access, είναι χρήσιμο να σκεφτείτε ως μια απλοποιημένη γλώσσα προγραμματισμού που συντάσσετε, δημιουργώντας μια λίστα ενεργειών για να εκτελέσετε μακροεντολές. Όταν δημιουργείτε μια μακροεντολή, επιλέξτε κάθε ενέργεια από μια αναπτυσσόμενη λίστα και, στη συνέχεια, συμπληρώστε τις απαιτούμενες πληροφορίες για κάθε ενέργεια. Οι μακροεντολές σάς επιτρέπουν να προσθέσετε λειτουργικότητα σε φόρμες, εκθέσεις και στοιχεία ελέγχου χωρίς τη σύνταξη κώδικα σε μια Visual Basic for Applications (VBA) λειτουργική μονάδα. Οι μακροεντολές παρέχουν ένα υποσύνολο από τις εντολές που είναι διαθέσιμες στο VBA και οι περισσότεροι είναι ευκολότερο να δημιουργήσετε μια μακροεντολή από τη σύνταξη κώδικα VBA.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να ξεκινήσετε μια έκθεση απευθείας από μία από τις φόρμες καταχώρησης δεδομένων. Μπορείτε να προσθέσετε ένα κουμπί στη φόρμα σας και, στη συνέχεια, δημιουργήστε μια μακροεντολή που ξεκινά την έκθεση. Η μακροεντολή μπορεί να είναι μια αυτόνομη μακροεντολή (ένα ξεχωριστό αντικείμενο στη βάση δεδομένων), που συνδέεται στη συνέχεια με το συμβάν OnClick του κουμπιού ή της μακροεντολής μπορεί να ενσωματωθεί απευθείας στο συμβάν με το κλικ του ίδιου του κουμπιού — μια νέα δυνατότητα στο Office Access 2007. Σε κάθε περίπτωση, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί, η μακροεντολή εκτελείται και ξεκινά την έκθεση.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια μακροεντολή χρησιμοποιώντας τη Λειτουργία δόμησης μακροεντολών, που εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα.

Λειτουργία δόμησης μακροεντολών

Για να εμφανίσετε τη λειτουργία δόμησης μακροεντολών:

 • Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή μακροεντολή. Εάν αυτή η εντολή δεν είναι διαθέσιμη, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από την ενότητα ή το κουμπί Λειτουργική μονάδα κλάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή μακροεντολή. Εικόνα κουμπιού

  Συμβουλή: Η λειτουργία δόμησης μακροεντολών σχεδιάστηκε με την Access 2010 ώστε να είναι ακόμα πιο εύκολη δημιουργία, τροποποίηση και την κοινή χρήση των μακροεντολών πρόσβασης.

Αρχή της σελίδας

Κατανόηση των μακροεντολών

Ο όρος μακροεντολή χρησιμοποιείται συχνά για να ανατρέξετε σε αντικείμενα μακροεντολής μεμονωμένη (δηλαδή, τα αντικείμενα που βλέπετε στην περιοχή μακροεντολές στο παράθυρο περιήγησης), αλλά στην πραγματικότητα, ένα αντικείμενο μακροεντολής μπορεί να περιέχει πολλές μακροεντολές. Σε αυτή την περίπτωση, αναφέρεται ως ομάδα μακροεντολών. Μια ομάδα μακροεντολών εμφανίζεται στο παράθυρο περιήγησης ως ένα μεμονωμένο αντικείμενο μακροεντολής, αλλά μια ομάδα μακροεντολών στην πραγματικότητα περιέχει περισσότερες από μία μακροεντολή. Φυσικά, είναι δυνατή η δημιουργία κάθε μακροεντολή σε ένα ξεχωριστό αντικείμενο μακροεντολής, αλλά συχνά έχει νόημα να ομαδοποιείτε πολλές συσχετισμένες μακροεντολές σε ένα μεμονωμένο αντικείμενο μακροεντολής. Το όνομα της στήλης Όνομα μακροεντολής προσδιορίζει κάθε μακροεντολή.

Μια μακροεντολή αποτελείται από μεμονωμένες ενέργειες μακροεντολής. Οι περισσότερες ενέργειες απαιτούν ένα ή περισσότερα ορίσματα. Επιπλέον, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ονόματα σε κάθε μακροεντολή σε μια ομάδα μακροεντολών και μπορείτε να προσθέσετε συνθήκες για να ελέγξετε τον τρόπο εκτέλεσης κάθε ενέργεια. Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν κάθε μία από αυτές τις δυνατότητες με περισσότερες λεπτομέρειες.

Ονόματα μακροεντολών

Εάν το αντικείμενο της μακροεντολής σας περιέχει μόνο μία μακροεντολή, ονόματα μακροεντολών είναι δεν είναι απαραίτητες. Μπορείτε απλώς να ανατρέξετε τη μακροεντολή από το όνομα του αντικειμένου μακροεντολής. Ωστόσο, στην περίπτωση μιας ομάδας μακροεντολών, πρέπει να αντιστοιχίσετε ένα μοναδικό όνομα σε κάθε μακροεντολή. Εάν δεν είναι ορατός στη λειτουργία δόμησης μακροεντολών της στήλης Όνομα μακροεντολής, κάντε κλικ στην επιλογή Ονόματα μακροεντολών Εικόνα κουμπιού στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη στην καρτέλα " Σχεδίαση ". Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση των μακροεντολών σε ομάδες μακροεντολών εμφανίζονται παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Ορίσματα

Ένα όρισμα είναι μια τιμή που παρέχει πληροφορίες για την ενέργεια, όπως ποιες συμβολοσειρά που θα εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο μηνύματος, ποιο στοιχείο ελέγχου θα λειτουργεί, και ούτω καθεξής. Κάποια ορίσματα είναι απαραίτητα και κάποια άλλα είναι προαιρετικό. Τα ορίσματα εμφανίζονται στο παράθυρο Ορίσματα ενεργειών στο κάτω μέρος τη λειτουργία δόμησης μακροεντολών.

Εισαγωγή ορισμάτων ενέργειας

Μια νέα δυνατότητα των Office Access 2007 λειτουργία δόμησης μακροεντολών είναι η στήλη ορίσματα, η οποία σας επιτρέπει να προβάλετε (αλλά όχι να τα επεξεργαστείτε) ορίσματα μιας ενέργειας στην ίδια γραμμή με την ενέργεια. Αυτό καθιστά λίγο πιο εύκολη την ανάγνωση της μακροεντολής, επειδή δεν χρειάζεται πλέον να επιλέγετε κάθε ενέργεια για να εμφανίσετε τα ορίσματά της. Για να εμφανίσετε τη στήλη ορίσματα, κάντε κλικ στην επιλογή ορίσματα Εικόνα κουμπιού στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη στην καρτέλα " Σχεδίαση ".

Συνθήκες

Μια συνθήκη καθορίζει ορισμένα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται πριν από μια ενέργεια θα εκτελεστεί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε παράσταση που αξιολογείται σε True/False ή Ναι/Όχι. Η ενέργεια δεν θα εκτελείται εάν η παράσταση είναι False, όχι, ή 0 (μηδέν). Εάν η παράσταση που αξιολογείται σε οποιαδήποτε άλλη τιμή, η ενέργεια θα εκτελείται.

Μπορείτε να έχετε μία συνθήκη ελέγχου περισσότερες από μία ενέργειες πληκτρολογώντας μια έλλειψη (...) στη στήλη κατάσταση για κάθε επόμενη ενέργεια που θέλετε τη συνθήκη για να εφαρμόσετε. Εάν η παράσταση είναι False, όχι, ή 0 (μηδέν), καμία από τις ενέργειες δεν εκτελείται. Εάν η συνθήκη είναι οποιαδήποτε άλλη τιμή, όλες οι ενέργειες που εκτελούνται.

Για να εμφανίσετε τη στήλη συνθήκες σε τη λειτουργία δόμησης μακροεντολών, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη, κάντε κλικ στην επιλογή συνθηκών Εικόνα κουμπιού .

Χρησιμοποιήστε αυτή την παράσταση για να εκτελέσετε την ενέργεια

Εάν:

[Πόλη]="Παρίσι"

"Παρίσι" είναι η τιμή "Πόλη" στο πεδίο της φόρμας από την οποία εκτελέστηκε η μακροεντολή.

DCount ("[ΚωδΠαραγγελίας]", "Παραγγελίες") > 35

Υπάρχουν περισσότερες από 35 καταχωρήσεις στο πεδίο "OrderID" του πίνακα "Orders".

DCount ("*", "Λεπτομέρειες παραγγελίας", "[ΚωδΠαραγγελίας] = Forms! [ Παραγγελιών]! [ΚωδΠαραγγελίας] ") > 3

Υπάρχουν περισσότερες από 3 καταχωρήσεις στον πίνακα "Λεπτομέρειες παραγγελίας" για την οποία το πεδίο OrderID του πίνακα ταιριάζει με το πεδίο "Κωδικός παραγγελίας" στη φόρμα "Παραγγελίες".

[Ημερομηνία_αποστολής] Between #2-Φεβ-2006 # και #2-Μαρ-2006 #

Η τιμή του πεδίου "Ημερομηνία_αποστολής" στη φόρμα από την οποία εκτελείται η μακροεντολή είναι όχι νωρίτερα από 2-Φεβ-2006 και όχι αργότερα από 2-Μαρ-2006.

Forms! [Προϊόντα]! [Λεπτομέρειες] < 5

Η τιμή του πεδίου UnitsInStock της φόρμας "Προϊόντα" είναι μικρότερη του 5.

IsNull([Όνομα])

Η τιμή "όνομα" στη φόρμα από την οποία εκτελείται η μακροεντολή είναι null (δεν έχει τιμή). Αυτή η παράσταση είναι ισοδύναμο με [όνομα] Is Null.

[Χώρα/περιοχή] = "ΗΒ" και φόρμες! [SalesTotals]! [Σύνολο_Παραγγελιών] > 100

Η τιμή στο πεδίο "χώρα/περιοχή" στη φόρμα από την οποία εκτελείται η μακροεντολή είναι Ηνωμένο Βασίλειο και η τιμή του πεδίου Σύνολο_Παραγγελιών στην το φόρμας "Σύνολο_Πωλήσεων" είναι μεγαλύτερη από 100.

[Χώρα/περιοχή] In ("Γαλλία", "Ιταλία"; "Ισπανία") και Len([PostalCode]) <> 5

Η τιμή στο πεδίο "χώρα/περιοχή" στη φόρμα από την οποία εκτελείται η μακροεντολή είναι Γαλλία, Ιταλία ή Ισπανία και ο ταχυδρομικός κώδικας είναι δεν 5 χαρακτήρες.

MsgBox("Επιβεβαίωση αλλαγών;",1)=1

Κάνετε κλικ στο κουμπί OK σε ένα παράθυρο στο οποίο η συνάρτηση MsgBox εμφανίζει "Επιβεβαίωση changes?". Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί " Ακύρωση " στο παράθυρο διαλόγου, η Access αγνοεί την ενέργεια.

[Προσωρινές μεταβλητές]! [MsgBoxResult] = 2

Προσωρινής μεταβλητής που χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσετε το αποτέλεσμα ενός πλαισίου μηνύματος συγκρίνεται με 2 (vbCancel = 2).

Συμβουλή: Για να προκαλέσει την Access για να παρακάμψετε προσωρινά μια ενέργεια, πληκτρολογήστε False ως συνθήκη. Προσωρινά παράλειψη μια ενέργεια μπορεί να είναι χρήσιμο όταν αντιμετωπίζετε μια μακροεντολή.

Ενέργειες μακροεντολών

Οι ενέργειες είναι τα βασικά μπλοκ δόμησης μακροεντολών. Η Access παρέχει ένα μεγάλο αριθμό ενεργειών από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε, ενεργοποίηση μια μεγάλη ποικιλία εντολές. Για παράδειγμα, ορισμένες από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ενέργειες μπορούν να ανοίξετε μια αναφορά, βρείτε μια εγγραφή, εμφανίζεται ένα πλαίσιο μηνύματος, ή εφαρμογή φίλτρου σε μια φόρμα ή έκθεση.

Αρχή της σελίδας

Νέες δυνατότητες μακροεντολής Office Access 2007

Σε παλαιότερες εκδόσεις της Access, πολλές συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται συχνά δεν ήταν δυνατή η χωρίς τη σύνταξη κώδικα VBA. Στο Office Access 2007, νέες δυνατότητες και τις ενέργειες μακροεντολών έχουν προστεθεί για να σας βοηθήσει να αποφύγετε την ανάγκη για κώδικα. Αυτό διευκολύνει για να προσθέσετε λειτουργικότητα στη βάση δεδομένων σας και σας βοηθά να είναι πιο ασφαλή.

 • Οι ενσωματωμένες μακροεντολές    Τώρα έχετε τη δυνατότητα για την ενσωμάτωση των μακροεντολών σε ένα από τα συμβάντα που παρέχεται από μια φόρμα, έκθεση ή στοιχείο ελέγχου. Μια ενσωματωμένη μακροεντολή δεν είναι ορατή στο παράθυρο περιήγησης. Αυτό γίνεται μέρος του τη φόρμα, έκθεση ή στοιχείο ελέγχου στην οποία δημιουργήθηκε. Εάν δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του μια φόρμα, έκθεση ή στοιχείο ελέγχου που περιέχει ενσωματωμένες μακροεντολές, οι μακροεντολές υπάρχουν επίσης στο αντίγραφο.

 • Αυξημένη ασφάλεια    όταν δεν θα είναι επισημασμένο το κουμπί Εμφάνιση όλων των ενεργειών Εικόνα κουμπιού στη λειτουργία δόμησης μακροεντολών, μόνο μακροεντολής ενεργειών και εκτέλεση εντολής τα ορίσματα που είναι διαθέσιμες για χρήση είναι εκείνα που δεν απαιτούν αξιόπιστων κατάστασης για να εκτελέσετε. Μια μακροεντολή που έχει δημιουργηθεί με αυτές τις ενέργειες θα εκτελείται ακόμη και όταν η βάση δεδομένων βρίσκεται σε κατάσταση απενεργοποίησης (όταν VBA δεν μπορούν να εκτελεστούν). Βάσεις δεδομένων που περιέχουν ενέργειες μακροεντολών που δεν είναι στη λίστα των αξιόπιστων — ή σε βάσεις δεδομένων που έχουν κώδικα VBA — πρέπει να είναι ρητά παρέχεται αξιόπιστη κατάσταση.

 • Σφάλμα χειρισμού και τον εντοπισμό σφαλμάτων   Office Access 2007 παρέχει νέα ενέργεια μακροεντολής OnError (παρόμοια με την πρόταση "Στο σφάλμα" σε VBA) και Εκκαθάριση σφάλματος μακροεντολής, που σας επιτρέπουν να εκτελούν συγκεκριμένες ενέργειες όταν παρουσιάζονται σφάλματα, ενώ εκτελείται η μακροεντολή. Επιπλέον, η νέα ενέργεια μακροεντολής SingleStep σάς επιτρέπει να εισαγάγετε βήμα-προς-λειτουργία σε οποιοδήποτε σημείο στη μακροεντολή σας, ώστε να μπορείτε να παρατηρήσετε πώς λειτουργεί η μακροεντολή σας την ίδια ενέργεια κάθε φορά. 

 • Προσωρινές μεταβλητές    Τρεις νέες ενέργειες μακροεντολών (SetTempVarRemoveTempVarκαι RemoveAllTempVars) σάς επιτρέπουν να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε προσωρινές μεταβλητές σε μακροεντολές σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε εκφράσεις υπό συνθήκη για να ελέγξετε την εκτέλεση των μακροεντολών, ή για τη μεταβίβαση δεδομένων προς και από αναφορές ή φόρμες ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που απαιτεί προσωρινός χώρος αποθήκευσης για μια τιμή. Αυτές οι προσωρινές μεταβλητές είναι προσβάσιμα στη VBA, επίσης, ώστε να μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τους για να επικοινωνήσετε δεδομένων προς και από λειτουργικές μονάδες VBA.

Αρχή της σελίδας


Δημιουργία μακροεντολής

Στο Office Access 2007, μια μακροεντολή ή μια μακροεντολή ομάδας μπορούν να περιέχονται σε ένα αντικείμενο μακροεντολής (μερικές φορές ονομάζεται μιας αυτόνομης μακροεντολής) ή μπορεί να ενσωματωθεί μια μακροεντολή στην ιδιότητα συμβάντος από μια φόρμα, έκθεση ή στοιχείο ελέγχου. Οι ενσωματωμένες μακροεντολές γίνονται μέρος του αντικειμένου ή του στοιχείου ελέγχου στο οποίο είναι ενσωματωμένες. Μεμονωμένη μακροεντολές είναι ορατές στο παράθυρο περιήγησης, στην περιοχή μακροεντολών; δεν είναι ενσωματωμένες μακροεντολές.

Δυνατότητες λειτουργία δόμησης μακροεντολών

Δημιουργία μιας αυτόνομης μακροεντολής

Δημιουργία μιας ομάδας μακροεντολών

Δημιουργία μακροεντολής

Παράδειγμα: Ενσωμάτωση μακροεντολής στο συμβάν δεν υπάρχουν δεδομένα μιας αναφοράς

Επεξεργασία μακροεντολής

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ενέργειες μακροεντολών

Δυνατότητες λειτουργία δόμησης μακροεντολών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία δόμησης μακροεντολών για να δημιουργήσετε και να τροποποιήσετε μακροεντολές. Για να ανοίξετε τη λειτουργία δόμησης μακροεντολών:

 • Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή μακροεντολή. Εάν αυτή η εντολή δεν είναι διαθέσιμη, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από την ενότητα ή το κουμπί Λειτουργική μονάδα κλάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή μακροεντολή. Εικόνα κουμπιού

  Η Access εμφανίζει τη λειτουργία δόμησης μακροεντολών.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία δόμησης μακροεντολών για να δημιουργήσετε τη λίστα των ενεργειών που θέλετε να εκτελέσετε όταν εκτελείται η μακροεντολή. Όταν ανοίγετε τη λειτουργία δόμησης μακροεντολών για πρώτη φορά, εμφανίζονται της στήλης ενέργεια, η στήλη ορίσματα και τη στήλη σχολίου.

Στην περιοχή Ορισμάτων ενέργειας, πληκτρολογήστε και επεξεργαστείτε ορίσματα για κάθε ενέργεια μακροεντολής, εάν απαιτούνται. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο περιγραφής που παρέχει μια σύντομη περιγραφή κάθε ενέργειας ή ορίσματος. Κάντε κλικ σε μια ενέργεια ή ένα όρισμα ενέργειας για να διαβάσετε την περιγραφή στο πλαίσιο.

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τις εντολές που είναι διαθέσιμες στην καρτέλα " Σχεδίαση " από τη λειτουργία δόμησης μακροεντολών.

Ομαδοποίηση

Εντολή

Περιγραφή

Εργαλεία   

Εκτέλεση   

Εκτελεί τις ενέργειες που αναφέρονται στη μακροεντολή.

Βήμα προς βήμα   

Ενεργοποιεί τη λειτουργία βήμα προς βήμα. Όταν εκτελείτε τη μακροεντολή σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας, κάθε ενέργεια είναι έχει πραγματοποιηθεί μία κάθε φορά. Αφού ολοκληρωθεί κάθε ενέργεια, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Μακροεντολή βήμα προς βήμα. Κάντε κλικ στο βήμα στο παράθυρο διαλόγου για να προχωρήσετε στην επόμενη ενέργεια. Κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή όλων των μακροεντολών για να διακόψετε αυτή και τυχόν άλλες μακροεντολές που εκτελούνται. Κάντε κλικ στο κουμπί συνέχεια για να βγείτε από την κατάσταση βήμα-προς- και να πραγματοποιήσετε τις υπόλοιπες ενέργειες χωρίς διακοπή.

Λειτουργία δόμησης   

Όταν εισάγετε ένα όρισμα ενέργειας που μπορεί να περιέχει μια παράσταση, αυτό το κουμπί είναι ενεργοποιημένη. Κάντε κλικ στο κουμπί Δόμηση για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Δόμηση παραστάσεων, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε την παράσταση.

Γραμμές   

Εισαγωγή γραμμών   

Εισάγει μία ή περισσότερες κενές γραμμές ενέργειας επάνω από την επιλεγμένη γραμμή ή τις γραμμές.

Διαγραφή γραμμών   

Διαγράφει την επιλεγμένη ενέργεια γραμμή ή τις γραμμές.

Εμφάνιση/Απόκρυψη   

Εμφάνιση όλων των ενεργειών   

Εμφανίζει περισσότερα ή λιγότερα ενέργειες μακροεντολών στην αναπτυσσόμενη λίστα Action.

 • Για να εμφανίσετε μια μεγαλύτερη λίστα ενεργειών μακροεντολής, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων των ενεργειών. Όταν η λίστα των ενεργειών μακροεντολών είναι διαθέσιμη, εμφανίζεται επιλεγμένο το κουμπί Εμφάνιση όλων των ενεργειών. Εάν επιλέξετε μια ενέργεια μακροεντολής από αυτή την μεγαλύτερη λίστα ενεργειών μακροεντολής, στη συνέχεια, ίσως χρειαστεί να εκχωρήσετε την κατάσταση της βάσης δεδομένων ρητή αξιοπιστία μπορέσετε να εκτελέσετε την ενέργεια.

 • Για να μεταβείτε από μια μεγαλύτερη λίστα ενεργειών μακροεντολής σε μια μικρότερη που εμφανίζει μόνο αυτές τις ενέργειες μακροεντολών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια βάση δεδομένων που δεν έχει αξιόπιστη, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμένο το κουμπί Εμφάνιση όλων των ενεργειών.

  Συμβουλή: Εάν είναι επιλεγμένο το κουμπί Εμφάνιση όλων των ενεργειών, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση όλων των ενεργειών για να καταργήσετε την επιλογή.

  Όταν δεν είναι επιλεγμένο το κουμπί Εμφάνιση όλων των ενεργειών, είναι διαθέσιμη η μικρότερη λίστα ενεργειών μακροεντολής αξιόπιστων.

Ονόματα μακροεντολών   

Εμφάνιση ή απόκρυψη της στήλης Όνομα μακροεντολής. Ονόματα μακροεντολών απαιτούνται στις ομάδες μακροεντολών για το διαχωρισμό των μεμονωμένων μακροεντολών μεταξύ τους, αλλά διαφορετικά ονόματα μακροεντολών είναι προαιρετικό. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία μιας ομάδας μακροεντολών, παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Συνθήκες   

Εμφάνιση ή απόκρυψη της στήλης συνθήκη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη στήλη για να εισάγετε παραστάσεις που ελέγχουν όταν εκτελείται μια ενέργεια.

Ορίσματα   

Εμφάνιση ή απόκρυψη της στήλης ορίσματα. Η στήλη αυτή εμφανίζει τα ορίσματα για κάθε ενέργεια μακροεντολής και διευκολύνει την ανάγνωση της μακροεντολής. Εάν δεν εμφανίζεται η στήλη ορίσματα, πρέπει να κάντε κλικ στην επιλογή κάθε ενέργεια και να διαβάσετε τα ορίσματα στην περιοχή Ορισμάτων ενέργειας. Δεν μπορείτε να εισαγάγετε ορίσματα στη στήλη ορίσματα.

Αρχή της ενότητας

Δημιουργία μιας αυτόνομης μακροεντολής

 • Στην καρτέλα <ui>Δημιουργία</ui>, στην ομάδα <ui>Άλλο</ui>, κάντε κλικ στην επιλογή <ui>Μακροεντολή</ui>. Αν αυτή η εντολή δεν είναι διαθέσιμη, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται κάτω από το κουμπί <ui>Λειτουργική μονάδα</ui> ή το κουμπί <ui>Λειτουργική μονάδα κλάσης</ui> και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή <ui>Μακροεντολή</ui>.

 • Εμφανίζεται η λειτουργία δόμησης μακροεντολών.

 • Προσθέστε μια ενέργεια μακροεντολής:

  1. Στη λειτουργία δόμησης μακροεντολών, κάντε κλικ στο πρώτο κενό κελί στη στήλη ενέργεια.

  2. Πληκτρολογήστε την ενέργεια που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή κάντε κλικ στο βέλος για να εμφανίσετε το λίστα ενεργειών και, στη συνέχεια, επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  3. Στην περιοχή Ορισμάτων ενέργειας, καθορίστε ορίσματα για την ενέργεια, αν απαιτούνται. Για να δείτε μια σύντομη περιγραφή κάθε ορίσματος, κάντε κλικ στο πλαίσιο του ορίσματος και, στη συνέχεια, διαβάστε την περιγραφή στη δεξιά πλευρά του ορίσματος.
   Συμβουλές

   • Για τα ορίσματα ενέργειας των οποίων οι ρυθμίσεις είναι ένα όνομα αντικειμένου βάσης δεδομένων, μπορείτε να ορίσετε το όρισμα σύροντας το αντικείμενο από το παράθυρο περιήγησης στο πλαίσιο ορίσματος Όνομα αντικειμένου την ενέργεια.

   • Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια ενέργεια με μεταφορά ενός αντικειμένου βάσης δεδομένων από το παράθυρο περιήγησης σε μια κενή γραμμή στη λειτουργία δόμησης μακροεντολών. Εάν σύρετε πίνακα, ερώτημα, φόρμα, έκθεση ή λειτουργική μονάδα για τη λειτουργία δόμησης μακροεντολών, η Access προσθέτει μια ενέργεια που ανοίγει το πίνακα, ερώτημα, φόρμα ή έκθεση. Εάν σύρετε μια μακροεντολή για τη λειτουργία δόμησης μακροεντολών, η Access προσθέτει μια ενέργεια που εκτελείται η μακροεντολή.

  4. Προαιρετικά, πληκτρολογήστε ένα σχόλιο για την ενέργεια.

 • Για να προσθέσετε περισσότερες ενέργειες στη μακροεντολή, μετακίνηση σε άλλη γραμμή ενέργειας και, στη συνέχεια, επαναλάβετε το βήμα 2. Η Access εκτελεί τις ενέργειες με τη σειρά με την οποία έχετε λίστα τους.

Αρχή της ενότητας

Δημιουργία μιας ομάδας μακροεντολών

Εάν θέλετε να ομαδοποιήσετε πολλές συσχετισμένες μακροεντολές σε ένα αντικείμενο μακροεντολής, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα μακροεντολών.

 • Στην καρτέλα <ui>Δημιουργία</ui>, στην ομάδα <ui>Άλλο</ui>, κάντε κλικ στην επιλογή <ui>Μακροεντολή</ui>. Αν αυτή η εντολή δεν είναι διαθέσιμη, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται κάτω από το κουμπί <ui>Λειτουργική μονάδα</ui> ή το κουμπί <ui>Λειτουργική μονάδα κλάσης</ui> και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή <ui>Μακροεντολή</ui>.

 • Εμφανίζεται η λειτουργία δόμησης μακροεντολών.

 • Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη, κάντε κλικ στην επιλογή Ονόματα μακροεντολών Εικόνα κουμπιού , εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένο. Στήλη " Όνομα μακροεντολής " εμφανίζεται στη λειτουργία δόμησης μακροεντολών.

  Σημείωση: Στις ομάδες μακροεντολών, ονόματα μακροεντολών είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό των μεμονωμένων μακροεντολών. Εμφανίζεται το όνομα της μακροεντολής στην ίδια γραμμή ως πρώτη ενέργεια της μακροεντολής. Στήλη "Όνομα μακροεντολής" είναι κενή για τυχόν επόμενες ενέργειες στη μακροεντολή. Η μακροεντολή ολοκληρώνεται με την επόμενη καταχώρηση στη στήλη Όνομα μακροεντολής.

 • Στη στήλη Όνομα μακροεντολής, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την πρώτη μακροεντολή στην ομάδα μακροεντολών.

 • Προσθέστε τις ενέργειες που θέλετε να πραγματοποιεί η πρώτη μακροεντολή:

  1. Στη στήλη ενέργεια, κάντε κλικ στο βέλος για να εμφανίσετε τη λίστα ενεργειών.

  2. Κάντε κλικ στην ενέργεια που θέλετε να προσθέσετε.

  3. Στην περιοχή Ορισμάτων ενέργειας, καθορίστε ορίσματα για την ενέργεια, αν απαιτούνται. Για να δείτε μια σύντομη περιγραφή κάθε ορίσματος, κάντε κλικ στο πλαίσιο του ορίσματος και, στη συνέχεια, διαβάστε την περιγραφή στη δεξιά πλευρά του ορίσματος.
   Συμβουλές

   • Για τα ορίσματα ενέργειας των οποίων οι ρυθμίσεις είναι ένα όνομα αντικειμένου βάσης δεδομένων, μπορείτε να ορίσετε το όρισμα σύροντας το αντικείμενο από το παράθυρο περιήγησης στο πλαίσιο ορίσματος Όνομα αντικειμένου την ενέργεια.

   • Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια ενέργεια με μεταφορά ενός αντικειμένου βάσης δεδομένων από το παράθυρο περιήγησης σε μια κενή γραμμή στη λειτουργία δόμησης μακροεντολών. Εάν σύρετε πίνακα, ερώτημα, φόρμα, έκθεση ή λειτουργική μονάδα για τη λειτουργία δόμησης μακροεντολών, η Access προσθέτει μια ενέργεια που ανοίγει το πίνακα, ερώτημα, φόρμα ή έκθεση. Εάν σύρετε μια μακροεντολή για τη λειτουργία δόμησης μακροεντολών, η Access προσθέτει μια ενέργεια που εκτελείται η μακροεντολή.

  4. Προαιρετικά, πληκτρολογήστε ένα σχόλιο για την ενέργεια.

 • Μετακίνηση στη στήλη Όνομα μακροεντολής του επόμενου κενή γραμμή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την επόμενη μακροεντολή στην ομάδα μακροεντολών.

 • Προσθέστε τις ενέργειες που θέλετε να πραγματοποιεί η μακροεντολή.

 • Επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 για κάθε μακροεντολή στην ομάδα.

Σημείωση: 

 • Εάν εκτελείτε μια ομάδα μακροεντολών κάνοντας διπλό κλικ επάνω στο παράθυρο περιήγησης ή κάνοντας κλικ στην επιλογή Εκτέλεση Εικόνα κουμπιού στην ομάδα " Εργαλεία " της καρτέλας Σχεδίαση, η Access εκτελεί μόνο την πρώτη μακροεντολή, σταματά όταν φτάσει το δεύτερο όνομα της μακροεντολής.

 • Όταν αποθηκεύετε την ομάδα μακροεντολών, το όνομα που καθορίζετε είναι το όνομα του ολόκληρη την ομάδα των μακροεντολών. Αυτό το όνομα εμφανίζεται στην περιοχή μακροεντολές στο παράθυρο περιήγησης. Για να ανατρέξετε σε μια μεμονωμένη μακροεντολή μέσα σε μια ομάδα μακροεντολή, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη σύνταξη:

  όνομα

  Για παράδειγμα, "κουμπιά.προϊόντα" αναφέρεται στη μακροεντολή προϊόντα στην ομάδα μακροεντολή κουμπιά. Σε μια λίστα των μακροεντολών, όπως τη λίστα ορισμάτων όνομα μακροεντολής για την ενέργεια "Εκτέλεση μακροεντολής" , η Access εμφανίζει τη μακροεντολή προϊόντα ως "κουμπιά.προϊόντα".

Αρχή της ενότητας

Δημιουργία μακροεντολής

Οι ενσωματωμένες μακροεντολές διαφέρουν από αυτόνομη μακροεντολές σε που είναι αποθηκευμένες οι ενσωματωμένες μακροεντολές σε περίπτωση που ιδιότητες φορμών, εκθέσεων ή στοιχείων ελέγχου. Δεν εμφανίζονται ως αντικείμενα στην περιοχή μακροεντολές στο παράθυρο περιήγησης. Αυτό μπορεί να διευκολύνουν τη βάση δεδομένων για να διαχειριστείτε, επειδή δεν έχετε για να παρακολουθείτε ξεχωριστά αντικείμενα μακροεντολών που περιέχουν μακροεντολές για μια φόρμα ή μια έκθεση. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να δημιουργήσετε μια ενσωματωμένη μακροεντολή.

 1. Ανοίξτε τη φόρμα ή την έκθεση που θα περιέχει τη μακροεντολή σε προβολή σχεδίασης ή προβολή διάταξης. Για να ανοίξετε μια φόρμα ή έκθεση, κάντε δεξί κλικ στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης Εικόνα κουμπιού ή Προβολή διάταξης Εικόνα κουμπιού .

 2. Εάν το φύλλο ιδιοτήτων δεν εμφανίζεται ήδη, πατήστε F4 για να το εμφανίσετε.

 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου ή την ενότητα που περιέχει την ιδιότητα συμβάντος στην οποία θέλετε να ενσωματώσετε στη μακροεντολή.

  Για να επιλέξετε ολόκληρη τη φόρμα ή έκθεση, κάντε κλικ στην αναφορά, στην αναπτυσσόμενη λίστα στο επάνω μέρος του φύλλου ιδιοτήτων.

 4. Στο φύλλο ιδιοτήτων, κάντε κλικ στην καρτέλα συμβάν.

 5. Κάντε κλικ στην ιδιότητα συμβάντος στην οποία θέλετε να ενσωματώσετε στη μακροεντολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Δόμηση" δίπλα στο πλαίσιο.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή δόμησης, κάντε κλικ στην επιλογή Λειτουργία δόμησης μακροεντολών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Στη λειτουργία δόμησης μακροεντολών, κάντε κλικ στην πρώτη γραμμή της στήλης ενέργεια.

 8. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Action, κάντε κλικ στην ενέργεια που θέλετε.

 9. Συμπληρώστε οποιαδήποτε απαιτούμενα ορίσματα στο παράθυρο Ορίσματα ενέργειας και, στη συνέχεια, μετακινηθείτε στην επόμενη γραμμή ενέργειας.

 10. Επαναλάβετε τα βήματα 8 και 9 μέχρι να ολοκληρωθεί η μακροεντολή.

 11. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο Εικόνα κουμπιού .

Η μακροεντολή θα εκτελείται κάθε φορά που ενεργοποιείται το συμβάν.

Σημείωση: Η Access σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε μια ομάδα μακροεντολών ως μια ενσωματωμένη μακροεντολή. Ωστόσο, μόνο την πρώτη μακροεντολή στην ομάδα εκτελείται κατά την ενεργοποίηση του συμβάντος. Οι επόμενες μακροεντολές παραβλέπονται, εκτός εάν ονομάζονται από μέσα την ίδια την ενσωματωμένη μακροεντολή (για παράδειγμα, από την ενέργεια OnError ).

Αρχή της ενότητας

Παράδειγμα: Ενσωμάτωση μακροεντολής στο συμβάν δεν υπάρχουν δεδομένα μιας αναφοράς

Όταν εκτελείτε μια έκθεση και το αρχείο προέλευσης δεδομένων δεν περιέχει εγγραφές, η αναφορά εμφανίζει μια κενή σελίδα — δηλαδή, μια σελίδα που δεν έχει δεδομένα. Προτιμάτε να έχουν ένα πλαίσιο μηνύματος εμφανίζεται αντί για αυτό και ότι η αναφορά δεν θα εμφανίζεται σε όλες. Χρήση μιας ενσωματωμένης μακροεντολής είναι η ιδανική λύση για αυτό το πρόβλημα.

 1. Ανοίξτε την έκθεση σε προβολή σχεδίασης ή προβολή διάταξης.

 2. Εάν το φύλλο ιδιοτήτων δεν εμφανίζεται ήδη, πατήστε F4 για να το εμφανίσετε.

 3. Στο φύλλο ιδιοτήτων, κάντε κλικ στην καρτέλα Συμβάν.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή χωρίς δεδομένα.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Δόμηση" .

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή δόμησης, κάντε κλικ στην επιλογή Λειτουργία δόμησης μακροεντολών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Εισαγάγετε τις ενέργειες και ορίσματα από τον παρακάτω πίνακα.

Ενέργεια

Ορίσματα

Πλαίσιο μηνύματος

Δεν βρέθηκαν εγγραφές., Ναι, πληροφορίες, δεν υπάρχουν δεδομένα

Ακύρωση συμβάντος

[χωρίς ορίσματα]

 1. Σημειώστε ότι ο προηγούμενος πίνακας παρουσιάζει τα ορίσματα όπως εμφανίζονται στη στήλη ορίσματα. Στην πραγματικότητα καταχωρούνται στην περιοχή Ορισμάτων ενέργειας, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

Όρισμα ενέργειας

Τιμή

Μήνυμα

Δεν βρέθηκαν εγγραφές.

Ηχητικό σήμα

Ναι

Type

Πληροφορίες

Τίτλος

Δεν υπάρχουν δεδομένα

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

  Κλείνει τη λειτουργία δόμησης μακροεντολών και το συμβάν Δεν υπάρχουν δεδομένα εμφανίζει [Ενσωματωμένη μακροεντολή].

 2. Αποθηκεύστε και κλείστε την έκθεση.

Την επόμενη φορά που εκτελείτε την έκθεση και δεν εγγραφές βρίσκονται, εμφανίζεται το πλαίσιο μηνύματος. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί OK στο παράθυρο μηνύματος, ακυρώνει την έκθεση χωρίς να εμφανίσει την κενή σελίδα.

Αρχή της ενότητας

Επεξεργασία μακροεντολής

 • Για να εισαγάγετε μια γραμμή ενεργειών     Κάντε κλικ στη μακροεντολή γραμμή επάνω από το οποίο θέλετε να εισαγάγετε τη νέα ενέργεια και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα " γραμμές ", κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή γραμμών Εικόνα κουμπιού .

 • Για να διαγράψετε μια γραμμή ενεργειών     Κάντε κλικ στη γραμμή ενεργειών που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα " γραμμές ", κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή γραμμών Εικόνα κουμπιού .

 • Για να μετακινήσετε μια γραμμή ενεργειών    Επιλέξτε την ενέργεια, κάνοντας κλικ στο δείκτη επιλογής γραμμής αριστερά από το όνομα της ενέργειας. Σύρετε το δείκτη επιλογής γραμμής για να μετακινήσετε την ενέργεια σε μια νέα θέση.

Αρχή της σελίδας

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ενέργειες μακροεντολών

Ενώ εργάζεστε σε λειτουργία δόμησης μακροεντολών, μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με μια ενέργεια ή ένα όρισμα κάνοντας κλικ σε αυτό και, στη συνέχεια, διαβάζοντας την περιγραφή στο πλαίσιο στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου "Λειτουργία δόμησης μακροεντολών". Επίσης, κάθε ενέργεια μακροεντολής έχει ένα άρθρο της Βοήθειας που σχετίζονται με αυτό. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με μια ενέργεια, κάντε κλικ στην ενέργεια στη λίστα ενεργειών και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F1.

Αρχή της σελίδας

Εκτέλεση μακροεντολής

Μεμονωμένη μακροεντολές μπορεί να εκτελεστεί σε οποιονδήποτε από τους εξής τρόπους: απευθείας (για παράδειγμα, από το παράθυρο περιήγησης), σε μια ομάδα μακροεντολών, από μια άλλη μακροεντολή, από μια λειτουργική μονάδα VBA, ή ως απόκριση σε ένα συμβάν που προκύπτει σε μια φόρμα, έκθεση ή στοιχείο ελέγχου. Μια μακροεντολή ενσωματωμένη σε μια φόρμα, έκθεση ή στοιχείο ελέγχου μπορεί να εκτελεστεί κάνοντας κλικ στην επιλογή Εκτέλεση Εικόνα κουμπιού στην καρτέλα Σχεδίαση, ενώ η μακροεντολή βρίσκεται σε προβολή σχεδίασης. Διαφορετικά, η μακροεντολή θα εκτελείται μόνο όταν ενεργοποιείται το συσχετισμένο συμβάν.

Εκτέλεση μιας μακροεντολής απευθείας

Για να εκτελέσετε μια μακροεντολή απευθείας, κάντε ένα από τα εξής:

 • Μεταβείτε στη μακροεντολή στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο όνομα της μακροεντολής.

 • Στην καρτέλα " Εργαλεία βάσης δεδομένων ", στην ομάδα μακροεντολή, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση μακροεντολής Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στη μακροεντολή από τη λίστα Όνομα μακροεντολής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 • Εάν η μακροεντολή είναι ανοιχτή σε προβολή σχεδίασης, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση Εικόνα κουμπιού στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εργαλεία. Για να ανοίξετε τη μακροεντολή σε προβολή σχεδίασης, κάντε δεξί κλικ στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

Εκτέλεση μακροεντολής που βρίσκεται σε μια ομάδα μακροεντολών

Για να εκτελέσετε μια μακροεντολή που βρίσκεται σε μια ομάδα μακροεντολών, κάντε ένα από τα εξής:

 • Στην καρτέλα " Εργαλεία βάσης δεδομένων ", στην ομάδα μακροεντολή, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση μακροεντολής Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη μακροεντολή στη λίστα Όνομα μακροεντολής.

  Η Access περιλαμβάνει μια καταχώρηση για κάθε μακροεντολή σε κάθε ομάδα μακροεντολών, με τη μορφή όνομα.

 • Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 • Καθορίστε τη μακροεντολή είτε ως μια ρύθμιση ιδιότητα συμβάντος σε μια φόρμα ή έκθεση είτε ως το όρισμα όνομα μακροεντολής της ενέργειας RunMacro . Ανατρέξτε στη μακροεντολή, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη σύνταξη:

  όνομα

  Για παράδειγμα, η παρακάτω ρύθμιση ιδιότητας συμβάντος εκτελεί μια μακροεντολή με το όνομα κατηγορίες σε μια ομάδα μακροεντολών με το όνομα φόρμας πίνακα επιλογών κουμπιά:

  Κουμπιά πίνακα επιλογών φόρμας.κατηγορίες

 • Εκτέλεση μακροεντολής που βρίσκεται σε μια ομάδα μακροεντολών από μέσω μιας διαδικασίας VBA, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο RunMacro του αντικειμένου DoCmd και χρησιμοποιώντας τη σύνταξη που παρουσιάζεται παραπάνω για να ανατρέξετε στις τη μακροεντολή.

Εκτέλεση μιας μακροεντολής από μια άλλη μακροεντολή ή από μια διαδικασία VBA

Προσθέστε την ενέργεια RunMacro στη μακροεντολή ή τη διαδικασία.

 • Για να προσθέσετε την ενέργεια RunMacro σε μια μακροεντολή, κάντε κλικ στην επιλογή "Εκτέλεση μακροεντολής" στη λίστα ενεργειών σε μια κενή γραμμή ενέργειας και, στη συνέχεια, ορίστε το όρισμα Όνομα μακροεντολής στο όνομα της μακροεντολής που θέλετε να εκτελέσετε.

 • Για να προσθέσετε την ενέργεια RunMacro μιας διαδικασίας VBA, προσθέστε τη μέθοδο RunMacro του αντικειμένου DoCmd στη διαδικασία σας και, στη συνέχεια, καθορίστε το όνομα της μακροεντολής που θέλετε να εκτελέσετε. Για παράδειγμα, η παρακάτω εμφάνιση της μεθόδου RunMacro εκτελείται η μακροεντολή με το όνομα μακροεντολής μου:

DoCmd.RunMacro "My Macro"

Εκτέλεση μιας μακροεντολής σε απόκριση σε ένα συμβάν σε μια φόρμα, έκθεση ή στοιχείο ελέγχου

Παρόλο που μπορείτε να ενσωματώσετε τώρα μακροεντολές απευθείας σε ιδιότητες συμβάντος φόρμες, εκθέσεις και στοιχεία ελέγχου, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε αυτόνομη μακροεντολές και, στη συνέχεια, να τις συνδέετε σε συμβάντα, δηλαδή τον τρόπο χρήσης των μακροεντολών σε προηγούμενες εκδόσεις της Access.

 1. Αφού δημιουργήσετε αυτόνομη μακροεντολή, ανοίξτε τη φόρμα ή την έκθεση σε προβολή σχεδίασης ή προβολή διάταξης.

 2. Ανοίξτε το φύλλο ιδιοτήτων για τη φόρμα ή την έκθεση ή για μια ενότητα ή στοιχείο ελέγχου σε φόρμα ή την έκθεση.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα συμβάν.

 4. Κάντε κλικ στην ιδιότητα συμβάντος για το συμβάν που θέλετε να ενεργοποιεί τη μακροεντολή. Για παράδειγμα, για να ξεκινήσετε τη μακροεντολή στο συμβάν Αλλαγή , κάντε κλικ στην ιδιότητα Με την αλλαγή .

 5. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, κάντε κλικ στο όνομα της αυτόνομης μακροεντολής.

 6. Αποθηκεύστε τη φόρμα ή την έκθεση.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×