Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Απρόσκοπτη συνεργασία

Από κοινού επεξεργασία ενός εγγράφου του Word

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Όταν έχετε ένα έγγραφο στο οποίο εργάζεστε με τους συναδέλφους σας, η επεξεργασία από κοινού στο Word για το web είναι χρήσιμη. Παρακολουθήστε το βίντεο για να δείτε πώς λειτουργεί αυτό στο πρόγραμμα περιήγησης σε έναν υπολογιστή και κάντε κύλιση προς τα κάτω για να δείτε πώς μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν την εργασία σε διάφορες συσκευές.

Η παρακάτω διαδικασία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτήν την εργασία χρησιμοποιώντας το Word για το web σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web σε έναν υπολογιστή. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια άλλη συσκευή. Ανατρέξτε στο θέμα ειδικές οδηγίες για τη συσκευή σας.

Σημαντικό: Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι το έγγραφό σας έχει αποθηκευτεί σε μια ηλεκτρονική θέση, όπως OneDrive για επιχειρήσεις και ότι το έγγραφο είναι κοινόχρηστο με άλλους. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το έγγραφο παραδείγματός μας, μπορείτε να το κάνετε λήψη εδώ: http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=723570και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το στη βιβλιοθήκη του OneDrive για επιχειρήσεις.

Για να επεξεργαστείτε από κοινού ένα έγγραφο του Word χρησιμοποιώντας το Word για το web

 1. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης Web στη συσκευή σας, μεταβείτε στο http://Portal.Office.com και Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 για επαγγελματικούς λόγους χρησιμοποιώντας τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν το αρχείο που θέλετε να επεξεργαστείτε είναι δικό σας, είτε από την αρχική οθόνη είτε από την εκκίνηση εφαρμογών, επιλέξτε OneDriveκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα έγγραφο του Word για να το ανοίξετε στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησής σας.

  • Εάν κάποιος έκανε κοινή χρήση ενός εγγράφου μαζί σας και θέλετε να επεξεργαστείτε αυτό το αρχείο, επιλέξτε OneDriveκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε κοινή χρήση με εμένα. Στη συνέχεια, επιλέξτε έγγραφο για να το ανοίξετε στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησής σας.

   (Το παράδειγμά μας ονομάζεται παράδειγμα Document. docx.)

 3. Στο μενού Επεξεργασία εγγράφου , επιλέξτε επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης.

 4. Για να δείτε τη σύνταξη από κοινού σε πραγματικό χρόνο, ζητήστε από έναν ή περισσότερους συμπαίκτες να ανοίξουν το ίδιο έγγραφο για επεξεργασία στις συσκευές τους. Εάν οι συνάδελφοί σας χρησιμοποιούν Word 2016 ή Word για το web, θα δείτε τις αλλαγές τους σε πραγματικό χρόνο.

Ειδικές οδηγίες για τη συσκευή σας

Για να επεξεργαστείτε από κοινού ένα έγγραφο του Word χρησιμοποιώντας το Word για το web στον υπολογιστή ή το tablet με Windows

 1. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης Web στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στο http://Portal.Office.com και Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 για επαγγελματικούς λόγους χρησιμοποιώντας τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν το αρχείο που θέλετε να επεξεργαστείτε είναι δικό σας, είτε από την αρχική οθόνη είτε από την εκκίνηση εφαρμογών, επιλέξτε OneDriveκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα έγγραφο του Word για να το ανοίξετε στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησής σας.

  • Εάν κάποιος έκανε κοινή χρήση ενός εγγράφου μαζί σας και θέλετε να επεξεργαστείτε αυτό το αρχείο, επιλέξτε OneDriveκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε κοινή χρήση με εμένα. Στη συνέχεια, επιλέξτε έγγραφο για να το ανοίξετε στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησής σας.

   (Το παράδειγμά μας ονομάζεται παράδειγμα Document. docx.)

 3. Στο μενού Επεξεργασία εγγράφου , επιλέξτε επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης. Εναλλακτικά, εάν έχετε εγκαταστήσει Word 2016, επιλέξτε επεξεργασία στο Word.

 4. Για να δείτε τη σύνταξη από κοινού σε πραγματικό χρόνο, ζητήστε από έναν ή περισσότερους συμπαίκτες να ανοίξουν το ίδιο έγγραφο για επεξεργασία στις συσκευές τους. Εάν οι συνάδελφοί σας χρησιμοποιούν Word 2016 ή Word για το web, θα δείτε τις αλλαγές τους σε πραγματικό χρόνο.

Για να επεξεργαστείτε από κοινού ένα έγγραφο του Word χρησιμοποιώντας το Word για το web στο Mac σας

 1. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης Web στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στο http://Portal.Office.com και Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 για επαγγελματικούς λόγους χρησιμοποιώντας τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν το αρχείο που θέλετε να επεξεργαστείτε είναι δικό σας, είτε από την αρχική οθόνη είτε από την εκκίνηση εφαρμογών, κάντε κλικ στην επιλογή OneDriveκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα έγγραφο του Word για να το ανοίξετε στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησής σας.

  • Εάν κάποιος έκανε κοινή χρήση ενός εγγράφου μαζί σας και θέλετε να επεξεργαστείτε αυτό το αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή OneDriveκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κοινή χρήση με εμένα. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο έγγραφο για να το ανοίξετε στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

   (Το παράδειγμά μας ονομάζεται παράδειγμα Document. docx.)

 3. Στο μενού Επεξεργασία εγγράφου , επιλέξτε επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης.

 4. Για να δείτε τη σύνταξη από κοινού σε πραγματικό χρόνο, ζητήστε από έναν ή περισσότερους συμπαίκτες να ανοίξουν το ίδιο έγγραφο για επεξεργασία στις συσκευές τους. Εάν οι συνάδελφοί σας χρησιμοποιούν Word 2016 ή Word για το web, θα δείτε τις αλλαγές τους σε πραγματικό χρόνο.

Για να επεξεργαστείτε από κοινού ένα έγγραφο του Word χρησιμοποιώντας το Word για το web σε τηλέφωνο ή tablet Android

 1. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης Web στο τηλέφωνο ή το tablet σας, μεταβείτε στο http://Portal.Office.com και Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 για επαγγελματικούς λόγους χρησιμοποιώντας τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν το αρχείο που θέλετε να επεξεργαστείτε είναι δικό σας, είτε από την αρχική οθόνη είτε από την εκκίνηση εφαρμογών, επιλέξτε OneDriveκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα έγγραφο του Word για να το ανοίξετε στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησής σας.

  • Εάν κάποιος έκανε κοινή χρήση ενός εγγράφου μαζί σας και θέλετε να επεξεργαστείτε αυτό το αρχείο, επιλέξτε OneDriveκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε κοινή χρήση με εμένα. Στη συνέχεια, επιλέξτε έγγραφο για να το ανοίξετε στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησής σας.

   (Το παράδειγμά μας ονομάζεται παράδειγμα Document. docx.)

 3. Στο μενού Επεξεργασία εγγράφου , επιλέξτε επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης.

 4. Για να δείτε τη σύνταξη από κοινού σε πραγματικό χρόνο, ζητήστε από έναν ή περισσότερους συμπαίκτες να ανοίξουν το ίδιο έγγραφο για επεξεργασία στις συσκευές τους. Εάν οι συνάδελφοί σας χρησιμοποιούν Word 2016 ή Word για το web, θα δείτε τις αλλαγές τους σε πραγματικό χρόνο.

Για να επεξεργαστείτε από κοινού ένα έγγραφο του Word χρησιμοποιώντας το Word για το web στο iPad ή το iPhone σας

 1. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης Web στο τηλέφωνο ή το tablet σας, μεταβείτε στο http://Portal.Office.com και Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 για επαγγελματικούς λόγους χρησιμοποιώντας τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν το αρχείο που θέλετε να επεξεργαστείτε είναι δικό σας, είτε από την αρχική οθόνη είτε από την εκκίνηση εφαρμογών, επιλέξτε OneDriveκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα έγγραφο του Word για να το ανοίξετε στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησής σας.

  • Εάν κάποιος έκανε κοινή χρήση ενός εγγράφου μαζί σας και θέλετε να επεξεργαστείτε αυτό το αρχείο, επιλέξτε OneDriveκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε κοινή χρήση με εμένα. Στη συνέχεια, επιλέξτε έγγραφο για να το ανοίξετε στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησής σας.

   (Το παράδειγμά μας ονομάζεται παράδειγμα Document. docx.)

 3. Στο μενού Επεξεργασία εγγράφου , επιλέξτε επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης.

 4. Για να δείτε τη σύνταξη από κοινού σε πραγματικό χρόνο, ζητήστε από έναν ή περισσότερους συμπαίκτες να ανοίξουν το ίδιο έγγραφο για επεξεργασία στις συσκευές τους. Εάν οι συνάδελφοί σας χρησιμοποιούν Word 2016 ή Word για το web, θα δείτε τις αλλαγές τους σε πραγματικό χρόνο.

Για να επεξεργαστείτε από κοινού ένα έγγραφο του Word χρησιμοποιώντας το Word για το web στο Windows Phone

 1. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης Web στο τηλέφωνο ή το tablet σας, μεταβείτε στο http://Portal.Office.com και Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 για επαγγελματικούς λόγους χρησιμοποιώντας τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν το αρχείο που θέλετε να επεξεργαστείτε είναι δικό σας, είτε από την αρχική οθόνη είτε από την εκκίνηση εφαρμογών, επιλέξτε OneDriveκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα έγγραφο του Word για να το ανοίξετε στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησής σας.

  • Εάν κάποιος έκανε κοινή χρήση ενός εγγράφου μαζί σας και θέλετε να επεξεργαστείτε αυτό το αρχείο, επιλέξτε OneDriveκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε κοινή χρήση με εμένα. Στη συνέχεια, επιλέξτε έγγραφο για να το ανοίξετε στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησής σας.

   (Το παράδειγμά μας ονομάζεται παράδειγμα Document. docx.)

 3. Στο μενού Επεξεργασία εγγράφου , επιλέξτε επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης.

 4. Για να δείτε τη σύνταξη από κοινού σε πραγματικό χρόνο, ζητήστε από έναν ή περισσότερους συμπαίκτες να ανοίξουν το ίδιο έγγραφο για επεξεργασία στις συσκευές τους. Εάν οι συνάδελφοί σας χρησιμοποιούν Word 2016 ή Word για το web, θα δείτε τις αλλαγές τους σε πραγματικό χρόνο.

 1. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης Web στη συσκευή σας, μεταβείτε στο http://Portal.Office.com και Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 για επαγγελματικούς λόγους χρησιμοποιώντας τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν το αρχείο που θέλετε να επεξεργαστείτε είναι δικό σας, είτε από την αρχική οθόνη είτε από την εκκίνηση εφαρμογών, επιλέξτε OneDriveκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα έγγραφο του Word για να το ανοίξετε στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησής σας.

  • Εάν κάποιος έκανε κοινή χρήση ενός εγγράφου μαζί σας και θέλετε να επεξεργαστείτε αυτό το αρχείο, επιλέξτε OneDriveκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε κοινή χρήση με εμένα. Στη συνέχεια, επιλέξτε έγγραφο για να το ανοίξετε στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησής σας.

   (Το παράδειγμά μας ονομάζεται παράδειγμα Document. docx.)

 3. Στο μενού Επεξεργασία εγγράφου , επιλέξτε επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης.

 4. Για να δείτε τη σύνταξη από κοινού σε πραγματικό χρόνο, ζητήστε από έναν ή περισσότερους συμπαίκτες να ανοίξουν το ίδιο έγγραφο για επεξεργασία στις συσκευές τους. Εάν οι συνάδελφοί σας χρησιμοποιούν Word 2016 ή Word για το web, θα δείτε τις αλλαγές τους σε πραγματικό χρόνο.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Συνεργασία σε έγγραφα του Word με σύνταξη από κοινού σε πραγματικό χρόνο

Βασικές εργασίες στο Word για το Web

Βίντεο: Αποστολή εγγράφων στο OneDrive για επιχειρήσεις

Η ομάδα μου εργάζεται σε πολλά έγγραφα μάρκετινγκ αυτή την εβδομάδα.

Επειδή τα έγγραφά μας αποθηκεύονται στο OneDrive για την επιχείρηση, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση και να τα επεξεργαστούμε ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, πρέπει να ενημερώσουμε το σύντομο έγγραφο εκκίνησης του προϊόντος.

Χρησιμοποιώ μια συσκευή που δεν έχει εγκατεστημένο το Word. Αλλά με Word για το web, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Μπορώ να επεξεργαστώ το έγγραφο σε ένα πρόγραμμα περιήγησης.

Και εδώ είναι, έτοιμο για επεξεργασία.

Φαίνεται ότι ο Γκαρθ, ένας από τους συμπαίκτες μου, μόλις άρχισε να εργάζεται.

Και τώρα η Μόλι το επεξεργάζεται.

Με τρεις από εμάς να εργαζόμαστε μαζί στο έγγραφο, θα έχουμε τη δυνατότητα να λαμβάνουμε γρήγορα τις ενημερώσεις.

Μπορώ να δω πού βρίσκονται ο Γκαρθ και η Molly στο έγγραφο και τι επεξεργάζονται.

Ο Γκαρθ και η Molly μπορεί να χρησιμοποιούν το Word ή το Word για το web, σε έναν υπολογιστή ή σε μια κινητή συσκευή.

Ανεξάρτητα από αυτό, μπορούμε να συνεργαστούμε όλοι μαζί ακριβώς όπως αυτό, και όλες οι αλλαγές μας αποθηκεύονται αυτόματα.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×