Αυτόματη συμπλήρωση δεδομένων σε κελιά φύλλων εργασίας

Αυτόματη συμπλήρωση δεδομένων σε κελιά φύλλων εργασίας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αντί να εισαγάγετε δεδομένα με μη αυτόματο τρόπο σε ένα φύλλο εργασίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αυτόματης Καταχώρησης για να γεμίσετε κελιά με δεδομένα που ακολουθούν ένα μοτίβο ή που βασίζονται σε δεδομένα σε άλλα κελιά.

Αυτό το άρθρο δεν εξηγεί τον τρόπο εισαγωγής δεδομένων με μη αυτόματο τρόπο ή εισαγωγής δεδομένων ταυτόχρονα σε πολλά φύλλα εργασίας. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μη αυτόματης εισαγωγής δεδομένων, ανατρέξτε στο άρθρο Μη αυτόματη εισαγωγή δεδομένων σε κελιά φύλλου εργασίας.

Αυτόματη επανάληψη τιμών που υπάρχουν ήδη στη στήλη

Εάν οι πρώτοι χαρακτήρες που πληκτρολογείτε σε ένα κελί ταιριάζουν με μια υπάρχουσα καταχώρηση αυτής της στήλης, το Excel εισάγει αυτόματα τους υπόλοιπους χαρακτήρες. Το Excel συμπληρώνει αυτόματα μόνο τις καταχωρήσεις που περιέχουν κείμενο ή συνδυασμό κειμένου και αριθμών. Οι καταχωρήσεις που περιέχουν μόνο αριθμούς, ημερομηνίες ή ώρες δεν συμπληρώνονται αυτόματα.

Όταν το Excel συμπληρώσει αυτό που ξεκινήσατε να πληκτρολογείτε, κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να αποδεχτείτε μια προτεινόμενη καταχώρηση, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Η συμπληρωμένη καταχώρηση έχει ακριβώς την ίδια μορφή κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων με την υπάρχουσα καταχώρηση.

 • Για να αντικαταστήσετε τους χαρακτήρες που εισάγονται αυτόματα, συνεχίστε την πληκτρολόγηση.

 • Για να διαγράψετε τους χαρακτήρες που εισάγονται αυτόματα, πατήστε το πλήκτρο Backspace.

Σημείωση: 

 • Το Excel συμπληρώνει μια καταχώρηση, μόνο όταν ο δρομέας βρίσκεται στο τέλος των περιεχομένων του τρέχοντος κελιού.

 • Το Excel βασίζει τη λίστα πιθανών καταχωρήσεων της Αυτόματης Καταχώρησης στη στήλη που περιέχει το ενεργό κελί. Οι καταχωρήσεις που επαναλαμβάνονται μέσα σε μια γραμμή δεν συμπληρώνονται αυτόματα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης συμπλήρωσης των τιμών σε κελιά

Εάν δεν θέλετε το Excel να συμπληρώσει αυτόματα τις τιμές κελιών, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές.

 2. Επιλέξτε Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, στην περιοχή Επιλογές επεξεργασίας, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ενεργοποίηση αυτόματης καταχώρησης για τις τιμές των κελιών για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη καταχώρηση τιμών κελιών.

Συμπλήρωση δεδομένων σε γειτονικά κελιά χρησιμοποιώντας τη λαβή συμπλήρωσης

Για να συμπληρώσετε γρήγορα διάφορους τύπους σειράς δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε τα κελιά και να σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης Λαβή συμπλήρωσης . Για να χρησιμοποιήσετε τη λαβή συμπλήρωσης, επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως βάση για τη συμπλήρωση πρόσθετων κελιών και, στη συνέχεια, σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης κατά μήκος ή προς τα κάτω στα κελιά που θέλετε να συμπληρώσετε.

Η λαβή συμπλήρωσης εμφανίζεται από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να την αποκρύψετε ή να την εμφανίσετε εάν είναι κρυμμένη.

Αφού σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης, εμφανίζεται το κουμπί Επιλογές Αυτόματης Συμπλήρωσης. Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται το κουμπί Επιλογές Αυτόματης Συμπλήρωσης κάθε φορά που σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε. Παρομοίως, εάν το κουμπί Επιλογές Αυτόματης Συμπλήρωσης δεν εμφανίζεται όταν σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης, μπορείτε να το ενεργοποιήσετε.

Εμφάνιση ή απόκρυψη της λαβής συμπλήρωσης

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές.

 2. Στην κατηγορία Για προχωρημένους στην περιοχή Επιλογές επεξεργασίας, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ενεργοποίηση λαβής συμπλήρωσης και μεταφοράς και απόθεσης κελιών για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τη λαβή συμπλήρωσης.

 3. Για να αποφύγετε την αντικατάσταση των υπαρχόντων δεδομένων κατά τη μεταφορά της λαβής συμπλήρωσης, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Προειδοποίηση πριν από την αντικατάσταση κελιών. Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε μήνυμα για την αντικατάσταση κελιών που δεν είναι κενά, μπορείτε να καταργήσετε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου.

Μεταφορά της λαβής συμπλήρωσης για τη συμπλήρωση δεδομένων σε συνεχόμενα κελιά

 1. Επιλέξτε τα κελιά που περιέχουν τα δεδομένα που θέλετε να συμπληρώσετε σε συνεχόμενα κελιά.

 2. Σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης κατά μήκος των κελιών που θέλετε να συμπληρώσετε.

 3. Για να αλλάξετε τον τρόπο συμπλήρωσης της επιλογής, επιλέξτε Επιλογές Αυτόματης Συμπλήρωσης Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε τη συμπλήρωση μόνο της μορφοποίησης κελιών, επιλέγοντας Μορφοποίηση γεμίσματος μόνο ή μπορείτε να επιλέξετε τη συμπλήρωση μόνο του περιεχομένου ενός κελιού, επιλέγοντας Γέμισμα χωρίς μορφοποίηση.

Σημείωση: Εάν σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης προς τα επάνω ή προς τα αριστερά μιας επιλογής και σταματήσετε στα επιλεγμένα κελιά, χωρίς να προσπεράσετε την πρώτη στήλη ή την επάνω γραμμή της επιλογής, το Excel διαγράφει τα δεδομένα μέσα στην επιλογή. Θα πρέπει να σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης έξω από την επιλεγμένη περιοχή, πριν να απελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού.

Τρόπος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του κουμπιού Επιλογές Αυτόματης Συμπλήρωσης

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές.

 2. Επιλέξτε Για προχωρημένους, και, στη συνέχεια, στην περιοχή Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση κουμπιού επιλογών επικόλλησης όταν γίνεται επικόλληση περιεχομένου για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή.

Συμπλήρωση δεδομένων σε γειτονικά κελιά χρησιμοποιώντας την εντολή "Συμπλήρωση"

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Συμπλήρωση για να συμπληρώσετε το ενεργό κελί ή μια επιλεγμένη περιοχή με το περιεχόμενο ενός γειτονικού κελιού ή περιοχής.

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να συμπληρώσετε το ενεργό κελί με τα περιεχόμενα ενός γειτονικού κελιού, επιλέξτε ένα κενό κελί που είναι κάτω, δεξιά, επάνω ή αριστερά του κελιού που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να συμπληρώσετε τη κενό κελί.

  • Για να συμπληρώσετε πολλά διαδοχικά κελιά, επιλέξτε το κελί με το περιεχόμενο που θέλετε να συμπληρώσετε και τα γειτονικά κελιά στα οποία θέλετε να συμπληρώσετε το περιεχόμενο.

 2. Στην καρτέλα Κεντρική, στην ομάδα Επεξεργασία επιλέξτε Συμπλήρωση και, στη συνέχεια, Προς τα κάτω, Δεξιά, Προς τα επάνω ή Αριστερά.

Εικόνα της Κορδέλας του Excel

Συντόμευση πληκτρολογίου    Για να γεμίσετε γρήγορα ένα κελί με τα περιεχόμενα ενός γειτονικού κελιού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+D για συμπλήρωση από το κελί επάνω ή Ctrl+R για συμπλήρωση από το κελί στα αριστερά.

Συμπλήρωση τύπων σε συνεχόμενα κελιά

 1. Επιλέξτε το κελί που περιέχει τον τύπο που θέλετε να συμπληρώσετε σε συνεχόμενα κελιά.

 2. Σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης Λαβή συμπλήρωσης κατά μήκος των κελιών που θέλετε να συμπληρώσετε.

 3. Για να επιλέξετε τον τρόπο συμπλήρωσης της επιλογής, επιλέξτε Επιλογές Αυτόματης Συμπλήρωσης Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Σημείωση: Εάν δεν έχει ενεργοποιηθεί ο αυτόματος υπολογισμός βιβλίου εργασίας, οι τύποι δεν θα επαναϋπολογίζονται όταν συμπληρώνετε κελιά. Για να δείτε τις επιλογές υπολογισμού του βιβλίου εργασίας σας, κάντε τα ακόλουθα:

 4. Κάνετε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 5. Στην περιοχή Excel, επιλέξτε Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην κατηγορία Τύποι.

 6. Στην ενότητα Επιλογές υπολογισμού, κοιτάξτε κάτω από τον τίτλο Υπολογισμός βιβλίου εργασίας.

  • Αυτόματος    Ο υπολογισμός των τύπων επαναλαμβάνεται αυτόματα.

  • Αυτόματος εκτός από πίνακες δεδομένων    Ο υπολογισμός των τύπων επαναλαμβάνεται, εκτός εάν ο τύπος είναι σε έναν πίνακας δεδομένων.

  • Μη αυτόματος    Ο υπολογισμός των τύπων δεν επαναλαμβάνεται ποτέ αυτόματα.

  • Νέος υπολογισμός βιβλίου εργασίας πριν από την αποθήκευση    Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν ο Υπολογισμός βιβλίου εργασίας έχει οριστεί σε Μη αυτόματος. Εάν αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο, οι τύποι δεν επαναϋπολογίζονται αυτόματα, έως ότου αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας. Έχετε υπόψη ότι πολλές άλλες ενέργειες μπορούν να προκαλέσουν αποθήκευση του βιβλίου εργασίας, όπως η χρήση της εντολής Αποστολή.

   Σημειώσεις: 

   • Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε το ενεργό κελί με τον τύπο ενός γειτονικού κελιού, χρησιμοποιώντας την εντολή Συμπλήρωση (στην καρτέλα Κεντρική στην ομάδα Επεξεργασία) ή πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+D για να συμπληρωθεί ένα κελί που βρίσκεται από κάτω ή το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+R για να συμπληρωθεί ένα κελί που βρίσκεται δεξιά από το κελί, το οποίο περιέχει τον τύπο.

   • Μπορείτε να συμπληρώσετε αυτόματα έναν τύπο προς τα κάτω, για όλα τα συνεχόμενα κελιά στα οποία εφαρμόζεται, κάνοντας διπλό κλικ στη λαβή συμπλήρωσης του πρώτου κελιού, που περιέχει τον τύπο. Για παράδειγμα, τα κελιά A1:A15 και B1:B15 περιέχουν αριθμούς, και πληκτρολογείτε τον τύπο =A1+B1 στο κελί C1. Για να αντιγράψετε τον τύπο στα κελιά C2:C15, επιλέξτε το κελί C1 και κάντε διπλό κλικ στη λαβή συμπλήρωσης.

Συμπλήρωση μιας σειράς αριθμών, ημερομηνιών ή άλλων στοιχείων ενσωματωμένης σειράς

Μπορείτε να συμπληρώσετε γρήγορα κελιά σε μια περιοχή με μια σειρά από αριθμούς ή ημερομηνίες ή με μια ενσωματωμένη σειρά για ημέρες, εργάσιμες ημέρες, μήνες ή έτη χρησιμοποιώντας τη λαβή συμπλήρωσης ή την εντολή Συμπλήρωση.

Συμπλήρωση κελιών με μια σειρά χρησιμοποιώντας τη λαβή συμπλήρωσης

 1. Επιλέξτε το πρώτο κελί της περιοχής που θέλετε να συμπληρώσετε.

 2. Πληκτρολογήστε την τιμή έναρξης της σειράς.

 3. Πληκτρολογήστε μια τιμή στο επόμενο κελί για να καθορίσετε το μοτίβο.

  Για παράδειγμα, εάν θέλετε να συμπληρώσετε τη σειρά 1, 2, 3, 4, 5..., πληκτρολογήστε 1 και 2 στα δύο πρώτα κελιά. Εάν θέλετε να συμπληρώσετε τη σειρά 2, 4, 6, 8..., πληκτρολογήστε 2 και 4. Εάν θέλετε τη σειρά 2, 2, 2, 2...,μπορείτε να αφήσετε κενό το δεύτερο κελί.

 4. Επιλέξτε το κελί ή τα κελιά που περιέχουν τις τιμές έναρξης.

 5. Σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης Λαβή συμπλήρωσης κατά μήκος της περιοχής που θέλετε να συμπληρώσετε.

  Για να συμπληρώσετε κατά αύξουσα τάξη μεγέθους, σύρετε προς τα κάτω ή προς τα δεξιά. Για να συμπληρώσετε κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους, σύρετε προς τα επάνω ή προς τα αριστερά.

  Σημείωση: 

 6. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τον τύπο της σειράς, χρησιμοποιώντας το δεξί κουμπί του ποντικιού, για να σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης επάνω στην περιοχή και κάνοντας κλικ στην κατάλληλη εντολή από το μενού συντόμευσης. Για παράδειγμα, αν η τιμή έναρξης είναι η ημερομηνία Ιαν-2007, επιλέξτε την εντολή Συμπλήρωση μηνών για τη σειρά Φεβ-2007, Μαρ-2007 και ούτω καθ' εξής ή επιλέξτε την εντολή Συμπλήρωση ετών για τη σειρά Ιαν-2007, Ιαν-2008 και ούτω καθ' εξής.

 7. Εάν η επιλογή περιέχει αριθμούς, μπορείτε να ελέγξετε τον τύπο σειράς που θέλετε να δημιουργήσετε.

 8. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την Αυτόματη συμπλήρωση, αν κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης μιας επιλογής δύο ή περισσότερων κελιών. Οι επιλεγμένες τιμές αντιγράφονται στα συνεχόμενα κελιά και το Excel δεν πραγματοποιεί επέκταση μιας σειράς.

Συμπλήρωση κελιών με μια σειρά χρησιμοποιώντας την εντολή "Συμπλήρωση"

 1. Επιλέξτε το πρώτο κελί της περιοχής που θέλετε να συμπληρώσετε.

 2. Πληκτρολογήστε την τιμή έναρξης της σειράς.

 3. Στην καρτέλα Κεντρική, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Συμπλήρωση και, στη συνέχεια, Σειρά.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 4. Στο πλαίσιο Τύπος, κάντε κλικ σε μία από τις παρακάτω επιλογές:

  • Αριθμητική πρόοδος    Δημιουργεί μια σειρά που υπολογίζεται με την πρόσθεση της τιμής στο πλαίσιο Τιμή βήματος σε κάθε τιμή κελιού με τη σειρά.

  • Γεωμετρική πρόοδος    Δημιουργεί μια σειρά που υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό της τιμής στο πλαίσιο Τιμή βήματος με κάθε τιμή κελιού με τη σειρά.

  • Ημερομηνία    Δημιουργεί μια σειρά που συμπληρώνει τιμές ημερομηνίας με βήματα με την τιμή στο πλαίσιο Τιμή βήματος και ανάλογα με τη μονάδα που έχει οριστεί στη λίστα Μονάδα ημερομηνίας.

  • Αυτόματη Συμπλήρωση    Δημιουργεί μια σειρά που παράγει τα ίδια αποτελέσματα με τη μεταφορά της λαβής συμπλήρωσης.

 5. Για να καθορίσετε ένα μοτίβο για τη σειρά, στην την Τιμή βήματος και στην Τελική τιμή, πληκτρολογήστε τις τιμές που θέλετε.

Παραδείγματα σειρών που μπορείτε να συμπληρώσετε

Όταν συμπληρώνετε μια σειρά, οι επιλογές επεκτείνονται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Σε αυτόν τον πίνακα, τα στοιχεία που διαχωρίζονται με κόμματα περιέχονται σε μεμονωμένα γειτονικά κελιά στο φύλλο εργασίας.

Αρχική επιλογή

Επέκταση σειράς

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9:00

10:00, 11:00, 12:00,...

Δευ

Τρι, Τετ, Πεμ...

Δευτέρα

Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη...

Ιαν

Φεβ, Μαρ, Απρ,...

Ιαν, Απρ

Ιουλ, Οκτ, Ιαν...

Ιαν-07, Απρ-07

Ιουλ-07, Οκτ-07, Ιαν-08,...

15-Ιαν, 15-Απρ

15-Ιουλ, 15-Οκτ,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

1-Ιαν, 1-Μαρ

1-Μαϊ, 1-Ιουλ, 1-Σεπ,...

Τρ3 (ή Τρίμηνο3)

Τρ4, Τρ1, Τρ2,...

κείμενο1, κείμενοA

κείμενο2, κείμενοA, κείμενο3, κείμενοA,...

1η περίοδος

2η περίοδος, 3η περίοδος,...

Προϊόν 1

Προϊόν 2, Προϊόν 3,...

Συμπλήρωση δεδομένων με χρήση μιας προσαρμοσμένης σειράς συμπλήρωσης

Για τη διευκόλυνση της εισαγωγής μιας συγκεκριμένης αλληλουχίας δεδομένων (όπως μια λίστα ονομάτων ή περιοχών πωλήσεων), μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη σειρά συμπλήρωσης. Η προσαρμοσμένη σειρά συμπλήρωσης μπορεί να είναι βασισμένη σε μια λίστα υπαρχόντων στοιχείων σε ένα φύλλο εργασίας ή μπορείτε να πληκτρολογήσετε τη λίστα από την αρχή. Δεν είναι δυνατό να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε μια ενσωματωμένη σειρά συμπλήρωσης (όπως μια σειρά συμπλήρωσης για μήνες ή ημέρες), αλλά μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε μια προσαρμοσμένη σειρά συμπλήρωσης.

Σημείωση: Μια προσαρμοσμένη λίστα μπορεί να περιέχει κείμενο ή κείμενο και αριθμούς.

Χρήση μιας προσαρμοσμένης σειράς συμπλήρωσης που βασίζεται σε μια υπάρχουσα λίστα στοιχείων.

 1. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε τη λίστα με τα στοιχεία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη σειρά συμπλήρωσης.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές.

 3. Επιλέξτε Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, στην περιοχή Γενικά, επιλέξτε Επεξεργασία προσαρμοσμένων λιστών.

 4. Βεβαιωθείτε ότι η αναφορά κελιού της λίστας στοιχείων που έχετε επιλέξει εμφανίζεται στο πλαίσιο Εισαγωγή λίστας από τα κελιά και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή.

  Τα στοιχεία της λίστας που έχετε επιλέξει προστίθενται στο πλαίσιο Προσαρμοσμένες λίστες.

 5. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο OK.

 6. Στο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ σε ένα κελί και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το στοιχείο της προσαρμοσμένης σειράς συμπλήρωσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να ξεκινήσετε τη λίστα.

 7. Σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης Λαβή συμπλήρωσης κατά μήκος των κελιών που θέλετε να συμπληρώσετε.

Χρήση μιας προσαρμοσμένης σειράς συμπλήρωσης που βασίζεται σε μια νέα λίστα στοιχείων.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές.

 2. Επιλέξτε Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, στην περιοχή Γενικά, επιλέξτε Επεξεργασία προσαρμοσμένων λιστών.

 3. Στο πλαίσιο Προσαρμοσμένες λίστες, επιλέξτε ΝΕΑ ΛΙΣΤΑ και στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις καταχωρήσεις στο πλαίσιο Εγγραφές λίστας, αρχίζοντας με την πρώτη εγγραφή.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter μετά από κάθε καταχώρηση.

 5. Μόλις ολοκληρωθεί η λίστα, κάντε επιλέξτε Προσθήκη και στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο OK.

 6. Στο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ σε ένα κελί και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το στοιχείο της προσαρμοσμένης σειράς συμπλήρωσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να ξεκινήσετε τη λίστα.

 7. Σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης Λαβή συμπλήρωσης κατά μήκος των κελιών που θέλετε να συμπληρώσετε.

Επεξεργασία ή διαγραφή προσαρμοσμένης σειράς συμπλήρωσης

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές.

 2. Κάντε κλικ στην κατηγορία Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, στην περιοχή Γενικά, επιλέξτε Επεξεργασία προσαρμοσμένων λιστών.

 3. Στο πλαίσιο Προσαρμοσμένες λίστες, επιλέξτε τη λίστα που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε και στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επεξεργαστείτε μια σειρά συμπλήρωσης, κάντε τις αλλαγές που θέλετε στο πλαίσιο Εγγραφές λίστας και κατόπιν επιλέξτε Προσθήκη.

  • Για να διαγράψετε μια σειρά συμπλήρωσης, επιλέξτε Διαγραφή.

Αυτό το άρθρο δεν εξηγεί τον τρόπο εισαγωγής δεδομένων με μη αυτόματο τρόπο ή εισαγωγής δεδομένων ταυτόχρονα σε πολλά φύλλα εργασίας. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μη αυτόματης εισαγωγής δεδομένων, ανατρέξτε στο άρθρο Μη αυτόματη εισαγωγή δεδομένων σε κελιά φύλλου εργασίας.

Αυτόματη επανάληψη τιμών που υπάρχουν ήδη στη στήλη

Εάν οι πρώτοι χαρακτήρες που πληκτρολογείτε σε ένα κελί ταιριάζουν με μια υπάρχουσα καταχώρηση αυτής της στήλης, το Excel εισάγει αυτόματα τους υπόλοιπους χαρακτήρες. Το Excel συμπληρώνει αυτόματα μόνο τις καταχωρήσεις που περιέχουν κείμενο ή συνδυασμό κειμένου και αριθμών. Οι καταχωρήσεις που περιέχουν μόνο αριθμούς, ημερομηνίες ή ώρες δεν συμπληρώνονται αυτόματα.

Όταν το Excel συμπληρώσει αυτό που ξεκινήσατε να πληκτρολογείτε, κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να αποδεχτείτε μια προτεινόμενη καταχώρηση, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Η συμπληρωμένη καταχώρηση έχει ακριβώς την ίδια μορφή κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων με την υπάρχουσα καταχώρηση.

 • Για να αντικαταστήσετε τους χαρακτήρες που εισάγονται αυτόματα, συνεχίστε την πληκτρολόγηση.

 • Για να διαγράψετε τους χαρακτήρες που εισάγονται αυτόματα, πατήστε το πλήκτρο BACKSPACE.

Σημειώσεις: 

 • Το Excel συμπληρώνει μια καταχώρηση, μόνο όταν ο δρομέας βρίσκεται στο τέλος των περιεχομένων του τρέχοντος κελιού.

 • Το Excel βασίζει τη λίστα πιθανών καταχωρήσεων της Αυτόματης Καταχώρησης στη στήλη που περιέχει το ενεργό κελί. Οι καταχωρήσεις που επαναλαμβάνονται μέσα σε μια γραμμή δεν συμπληρώνονται αυτόματα.

Απενεργοποίηση της αυτόματης συμπλήρωσης των τιμών σε κελιά

Εάν δεν θέλετε το Excel να συμπληρώσει αυτόματα τις τιμές κελιών, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα.

 1. Κάνετε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Στην περιοχή Excel, επιλέξτε Επιλογές.

 3. Επιλέξτε Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, στην περιοχή Επιλογές επεξεργασίας, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ενεργοποίηση αυτόματης καταχώρησης για τις τιμές των κελιών για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη καταχώρηση τιμών κελιών.

Χρήση της λαβής συμπλήρωσης για τη συμπλήρωση δεδομένων

Για να συμπληρώσετε γρήγορα διάφορους τύπους σειράς δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε τα κελιά και να σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης Λαβή συμπλήρωσης . Για να χρησιμοποιήσετε τη λαβή συμπλήρωσης, επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως βάση για τη συμπλήρωση πρόσθετων κελιών και, στη συνέχεια, σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης κατά μήκος ή προς τα κάτω στα κελιά που θέλετε να συμπληρώσετε.

Απόκρυψη ή εμφάνιση της λαβής συμπλήρωσης

Η λαβή συμπλήρωσης εμφανίζεται από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να την αποκρύψετε ή να την εμφανίσετε εάν είναι κρυμμένη.

 1. Κάνετε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Στην περιοχή Excel, επιλέξτε Επιλογές.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, στην περιοχή Επιλογές επεξεργασίας, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ενεργοποίηση λαβής συμπλήρωσης και μεταφοράς και απόθεσης κελιών για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τη λαβή συμπλήρωσης.

 4. Για να αποφύγετε την αντικατάσταση των υπαρχόντων δεδομένων κατά τη μεταφορά της λαβής συμπλήρωσης, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Προειδοποίηση πριν από την αντικατάσταση κελιών. Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε μήνυμα για την αντικατάσταση κελιών που δεν είναι κενά, μπορείτε να καταργήσετε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου.

Χρήση των επιλογών αυτόματης συμπλήρωσης για αλλαγή του τρόπου συμπλήρωσης της επιλογής

Αφού σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης, εμφανίζεται το κουμπί Επιλογές Αυτόματης Συμπλήρωσης Εικόνα κουμπιού , ώστε να μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο συμπλήρωσης της επιλογής. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε τη συμπλήρωση μόνο της μορφοποίησης κελιών, επιλέγοντας Μορφοποίηση γεμίσματος μόνο ή μπορείτε να επιλέξετε τη συμπλήρωση μόνο του περιεχομένου ενός κελιού, επιλέγοντας Γέμισμα χωρίς μορφοποίηση.

Τρόπος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του κουμπιού Επιλογές Αυτόματης Συμπλήρωσης

Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται το κουμπί Επιλογές Αυτόματης Συμπλήρωσης κάθε φορά που σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε. Παρομοίως, εάν το κουμπί Επιλογές Αυτόματης Συμπλήρωσης δεν εμφανίζεται όταν σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης, μπορείτε να το ενεργοποιήσετε.

 1. Κάνετε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Στην περιοχή Excel, επιλέξτε Επιλογές.

 3. Επιλέξτε Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, στην περιοχή Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση κουμπιού επιλογών επικόλλησης όταν γίνεται επικόλληση περιεχομένου.

Συμπλήρωση δεδομένων σε γειτονικά κελιά χρησιμοποιώντας την εντολή "Συμπλήρωση"

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Συμπλήρωση για να συμπληρώσετε το ενεργό κελί ή μια επιλεγμένη περιοχή με το περιεχόμενο ενός γειτονικού κελιού ή περιοχής, καθώς επίσης και να συμπληρώσετε γρήγορα γειτονικά κελιά σύροντας τη λαβή συμπλήρωσης Λαβή συμπλήρωσης .

Συμπλήρωση του ενεργού κελιού με τα περιεχόμενα ενός γειτονικού κελιού

 1. Επιλέξτε ένα κενό κελί που είναι κάτω, δεξιά, επάνω ή αριστερά του κελιού που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να συμπληρώσετε το κενό κελί.

 2. Στην καρτέλα Κεντρική, στην ομάδα Επεξεργασία επιλέξτε Συμπλήρωση και, στη συνέχεια, Προς τα κάτω, Δεξιά, Προς τα επάνω ή Αριστερά.

Εικόνα της Κορδέλας του Excel

Συμβουλή: Για να συμπληρώσετε γρήγορα ένα κελί με τα περιεχόμενα ενός γειτονικού κελιού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+D για συμπλήρωση από το κελί επάνω ή CTRL+R για συμπλήρωση από το κελί στα αριστερά. Για να συμπληρώσετε ένα κελί με τα περιεχόμενα ενός κελιού που βρίσκεται κάτω από αυτό (δηλαδή, να συμπληρώσετε προς τα επάνω), στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Συμπλήρωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επάνω. Για να συμπληρώσετε ένα κελί με τα περιεχόμενα ενός κελιού που βρίσκεται στα δεξιά του (δηλαδή, να συμπληρώσετε προς τα αριστερά), στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Συμπλήρωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αριστερά.

Μεταφορά της λαβής συμπλήρωσης για τη συμπλήρωση δεδομένων σε συνεχόμενα κελιά

 1. Επιλέξτε τα κελιά που περιέχουν τα δεδομένα που θέλετε να συμπληρώσετε σε συνεχόμενα κελιά.

 2. Σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης κατά μήκος των κελιών που θέλετε να συμπληρώσετε.

 3. Για να αλλάξετε τον τρόπο συμπλήρωσης της επιλογής, επιλέξτε Επιλογές Αυτόματης Συμπλήρωσης Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

Σημείωση: Εάν σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης προς τα επάνω ή προς τα αριστερά μιας επιλογής και σταματήσετε στα επιλεγμένα κελιά, χωρίς να προσπεράσετε την πρώτη στήλη ή την επάνω γραμμή της επιλογής, το Excel διαγράφει τα δεδομένα μέσα στην επιλογή. Θα πρέπει να σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης έξω από την επιλεγμένη περιοχή, πριν να απελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού.

Συμπλήρωση τύπων σε συνεχόμενα κελιά

 1. Επιλέξτε το κελί που περιέχει τον τύπο που θέλετε να συμπληρώσετε σε συνεχόμενα κελιά.

 2. Σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης Λαβή συμπλήρωσης επάνω από τα κελιά που θέλετε να συμπληρώσετε.

 3. Για να επιλέξετε τον τρόπο συμπλήρωσης της επιλογής, επιλέξτε Επιλογές Αυτόματης Συμπλήρωσης Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Σημείωση: Εάν δεν έχει ενεργοποιηθεί ο αυτόματος υπολογισμός βιβλίου εργασίας, οι τύποι δεν θα επαναϋπολογίζονται όταν συμπληρώνετε κελιά. Για να δείτε τις επιλογές υπολογισμού του βιβλίου εργασίας σας, κάντε τα ακόλουθα:

 4. Κάνετε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 5. Στην περιοχή Excel, επιλέξτε Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην κατηγορία Τύποι.

 6. Στην ενότητα Επιλογές υπολογισμού, κοιτάξτε κάτω από τον τίτλο Υπολογισμός βιβλίου εργασίας.

  • Αυτόματος    Ο υπολογισμός των τύπων επαναλαμβάνεται αυτόματα.

  • Αυτόματος εκτός από πίνακες δεδομένων    Ο υπολογισμός των τύπων επαναλαμβάνεται, εκτός εάν ο τύπος είναι σε έναν πίνακας δεδομένων.

  • Μη αυτόματος    Ο υπολογισμός των τύπων δεν επαναλαμβάνεται ποτέ αυτόματα.

  • Νέος υπολογισμός βιβλίου εργασίας πριν από την αποθήκευση    Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν ο Υπολογισμός βιβλίου εργασίας έχει οριστεί σε Μη αυτόματος. Εάν αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο, οι τύποι δεν επαναϋπολογίζονται αυτόματα, έως ότου αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας. Έχετε υπόψη ότι πολλές άλλες ενέργειες μπορούν να προκαλέσουν αποθήκευση του βιβλίου εργασίας, όπως η χρήση της εντολής Αποστολή.

Συμβουλές

 • Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε το ενεργό κελί με τον τύπο ενός γειτονικού κελιού, χρησιμοποιώντας την εντολή Συμπλήρωση (στην καρτέλα Κεντρική στην ομάδα Επεξεργασία) ή πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+D για να συμπληρωθεί ένα κελί που βρίσκεται από κάτω ή το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+R για να συμπληρωθεί ένα κελί που βρίσκεται δεξιά από το κελί, το οποίο περιέχει τον τύπο.

 • Μπορείτε να συμπληρώσετε αυτόματα έναν τύπο προς τα κάτω, για όλα τα συνεχόμενα κελιά στα οποία εφαρμόζεται, κάνοντας διπλό κλικ στη λαβή συμπλήρωσης του πρώτου κελιού, που περιέχει τον τύπο. Για παράδειγμα, τα κελιά A1:A15 και B1:B15 περιέχουν αριθμούς, και πληκτρολογείτε τον τύπο =A1+B1 στο κελί C1. Για να αντιγράψετε τον τύπο στα κελιά C2:C15, επιλέξτε το κελί C1 και κάντε διπλό κλικ στη λαβή συμπλήρωσης.

Συμπλήρωση μιας σειράς αριθμών, ημερομηνιών ή άλλων στοιχείων ενσωματωμένης σειράς

Με τη λαβή συμπλήρωσης, μπορείτε να συμπληρώσετε γρήγορα κελιά σε μια περιοχή με μια σειρά από αριθμούς ή ημερομηνίες ή με μια ενσωματωμένη σειρά για ημέρες, εργάσιμες ημέρες, μήνες ή έτη.

 1. Επιλέξτε το πρώτο κελί της περιοχής που θέλετε να συμπληρώσετε.

 2. Πληκτρολογήστε την τιμή έναρξης της σειράς.

 3. Πληκτρολογήστε μια τιμή στο επόμενο κελί για να καθορίσετε το μοτίβο.

  Για παράδειγμα, εάν θέλετε να συμπληρώσετε τη σειρά 1, 2, 3, 4, 5..., πληκτρολογήστε 1 και 2 στα δύο πρώτα κελιά. Εάν θέλετε να συμπληρώσετε τη σειρά 2, 4, 6, 8..., πληκτρολογήστε 2 και 4. Εάν θέλετε τη σειρά 2, 2, 2, 2...,μπορείτε να αφήσετε κενό το δεύτερο κελί.

Περισσότερα παραδείγματα σειρών που μπορείτε να συμπληρώσετε

Όταν συμπληρώνετε μια σειρά, οι επιλογές επεκτείνονται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Σε αυτόν τον πίνακα, τα στοιχεία που διαχωρίζονται με κόμματα περιέχονται σε μεμονωμένα γειτονικά κελιά στο φύλλο εργασίας.

Αρχική επιλογή

Επέκταση σειράς

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9:00

10:00, 11:00, 12:00,...

Δευ

Τρι, Τετ, Πεμ...

Δευτέρα

Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη...

Ιαν

Φεβ, Μαρ, Απρ,...

Ιαν, Απρ

Ιουλ, Οκτ, Ιαν...

Ιαν-07, Απρ-07

Ιουλ-07, Οκτ-07, Ιαν-08,...

15-Ιαν, 15-Απρ

15-Ιουλ, 15-Οκτ,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

1-Ιαν, 1-Μαρ

1-Μαϊ, 1-Ιουλ, 1-Σεπ,...

Τρ3 (ή Τρίμηνο3)

Τρ4, Τρ1, Τρ2,...

κείμενο1, κείμενοA

κείμενο2, κείμενοA, κείμενο3, κείμενοA,...

1η περίοδος

2η περίοδος, 3η περίοδος,...

Προϊόν 1

Προϊόν 2, Προϊόν 3,...

 1. Επιλέξτε το κελί ή τα κελιά που περιέχουν τις τιμές έναρξης.

 2. Σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης Λαβή συμπλήρωσης κατά μήκος της περιοχής που θέλετε να συμπληρώσετε.

  Για να συμπληρώσετε κατά αύξουσα τάξη μεγέθους, σύρετε προς τα κάτω ή προς τα δεξιά. Για να συμπληρώσετε κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους, σύρετε προς τα επάνω ή προς τα αριστερά.

Συμβουλές

 • Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τον τύπο της σειράς, χρησιμοποιώντας το δεξί κουμπί του ποντικιού, για να σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης επάνω στην περιοχή και κάνοντας κλικ στην κατάλληλη εντολή από το μενού συντόμευσης. Για παράδειγμα, αν η τιμή έναρξης είναι η ημερομηνία Ιαν-2007, επιλέξτε την εντολή Συμπλήρωση μηνών για τη σειρά Φεβ-2007, Μαρ-2007 και ούτω καθ' εξής ή επιλέξτε την εντολή Συμπλήρωση ετών για τη σειρά Ιαν-2007, Ιαν-2008 και ούτω καθ' εξής.

 • Εάν η επιλογή περιέχει αριθμούς, μπορείτε να ελέγξετε τον τύπο σειράς που θέλετε να δημιουργήσετε.

Συμπλήρωση κελιών με μια σειρά αριθμών

 1. Στην καρτέλα Κεντρική, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Συμπλήρωση και, στη συνέχεια, Σειρά.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 2. Στο πλαίσιο Τύπος, κάντε κλικ σε μία από τις παρακάτω επιλογές:

  • Αριθμητική πρόοδος    Δημιουργεί μια σειρά που υπολογίζεται με την πρόσθεση της τιμής στο πλαίσιο Τιμή βήματος σε κάθε τιμή κελιού με τη σειρά.

  • Γεωμετρική πρόοδος    Δημιουργεί μια σειρά που υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό της τιμής στο πλαίσιο Τιμή βήματος με κάθε τιμή κελιού με τη σειρά.

  • Ημερομηνία    Δημιουργεί μια σειρά που συμπληρώνει τιμές ημερομηνίας με βήματα με την τιμή στο πλαίσιο Τιμή βήματος και ανάλογα με τη μονάδα που έχει οριστεί στη λίστα Μονάδα ημερομηνίας.

  • Αυτόματη Συμπλήρωση    Δημιουργεί μια σειρά που παράγει τα ίδια αποτελέσματα με τη μεταφορά της λαβής συμπλήρωσης.

 3. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την Αυτόματη Συμπλήρωση, εάν κρατάτε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης μιας επιλογής δύο ή περισσότερων κελιών. Οι επιλεγμένες τιμές αντιγράφονται στα συνεχόμενα κελιά και το Excel δεν πραγματοποιεί επέκταση μιας σειράς.

Συμπλήρωση δεδομένων με χρήση μιας προσαρμοσμένης σειράς συμπλήρωσης

Για τη διευκόλυνση της εισαγωγής μιας συγκεκριμένης αλληλουχίας δεδομένων (όπως μια λίστα ονομάτων ή περιοχών πωλήσεων), μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη σειρά συμπλήρωσης. Η προσαρμοσμένη σειρά συμπλήρωσης μπορεί να είναι βασισμένη σε μια λίστα υπαρχόντων στοιχείων σε ένα φύλλο εργασίας ή μπορείτε να πληκτρολογήσετε τη λίστα από την αρχή. Δεν είναι δυνατό να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε μια ενσωματωμένη σειρά συμπλήρωσης (όπως μια σειρά συμπλήρωσης για μήνες ή ημέρες), αλλά μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε μια προσαρμοσμένη σειρά συμπλήρωσης.

Σημείωση: Μια προσαρμοσμένη λίστα μπορεί να περιέχει κείμενο ή κείμενο και αριθμούς. Για μια προσαρμοσμένη λίστα που περιέχει μόνο αριθμούς, όπως από το 0 έως το 100, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε μια λίστα με αριθμούς που έχει μορφοποιηθεί ως κείμενο.

Μορφοποίηση αριθμών ως κείμενο

 1. Επιλέξτε αρκετά κελιά για τη λίστα των αριθμών που θέλετε να μορφοποιήσετε ως κείμενο.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Αριθμός, κάντε κλικ στο βέλος στο πλαίσιο Μορφή αριθμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κείμενο.

Εικόνα της κορδέλας του Excel

Συμβουλή: Ίσως χρειαστεί να κάνετε κλικ στην επιλογή Περισσότερες μορφές αριθμών για να δείτε τη μορφή Κείμενο στη λίστα.

 1. Στα μορφοποιημένα κελιά, πληκτρολογήστε τη λίστα των αριθμών.

Χρήση μιας προσαρμοσμένης σειράς συμπλήρωσης που βασίζεται σε μια υπάρχουσα λίστα στοιχείων.

 1. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε τη λίστα με τα στοιχεία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη σειρά συμπλήρωσης.

 2. Κάνετε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 3. Στην περιοχή Excel, επιλέξτε Επιλογές.

 4. Επιλέξτε Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, στην περιοχή Γενικά, επιλέξτε Επεξεργασία προσαρμοσμένων λιστών.

 5. Βεβαιωθείτε ότι η αναφορά κελιού της λίστας στοιχείων που έχετε επιλέξει εμφανίζεται στο πλαίσιο Εισαγωγή λίστας από τα κελιά και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή.

  Τα στοιχεία της λίστας που έχετε επιλέξει προστίθενται στο πλαίσιο Προσαρμοσμένες λίστες.

 6. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο OK.

 7. Στο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ σε ένα κελί και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το στοιχείο της προσαρμοσμένης σειράς συμπλήρωσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να ξεκινήσετε τη λίστα.

 8. Σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης Λαβή συμπλήρωσης επάνω από τα κελιά που θέλετε να συμπληρώσετε.

Χρήση μιας προσαρμοσμένης σειράς συμπλήρωσης που βασίζεται σε μια νέα λίστα στοιχείων.

 1. Κάνετε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Στην περιοχή Excel, επιλέξτε Επιλογές.

 3. Επιλέξτε Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, στην περιοχή Γενικά, επιλέξτε Επεξεργασία προσαρμοσμένων λιστών.

 4. Στο πλαίσιο Προσαρμοσμένες λίστες, επιλέξτε ΝΕΑ ΛΙΣΤΑ και στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις καταχωρήσεις στο πλαίσιο Εγγραφές λίστας, αρχίζοντας με την πρώτη εγγραφή.

 5. Πατήστε το πλήκτρο ENTER μετά από κάθε καταχώρηση.

 6. Μόλις ολοκληρωθεί η λίστα, κάντε επιλέξτε Προσθήκη και στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο OK.

 7. Στο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ σε ένα κελί και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το στοιχείο της προσαρμοσμένης σειράς συμπλήρωσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να ξεκινήσετε τη λίστα.

 8. Σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης Λαβή συμπλήρωσης κατά μήκος των κελιών που θέλετε να συμπληρώσετε.

Επεξεργασία ή διαγραφή προσαρμοσμένης σειράς συμπλήρωσης

 1. Κάνετε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Στην περιοχή Excel, επιλέξτε Επιλογές.

 3. Κάντε κλικ στην κατηγορία Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, στην περιοχή Γενικά, επιλέξτε Επεξεργασία προσαρμοσμένων λιστών.

 4. Στο πλαίσιο Προσαρμοσμένες λίστες, επιλέξτε τη λίστα που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε και στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επεξεργαστείτε μια σειρά συμπλήρωσης, κάντε τις αλλαγές που θέλετε στο πλαίσιο Εγγραφές λίστας και κατόπιν επιλέξτε Προσθήκη.

  • Για να διαγράψετε μια σειρά συμπλήρωσης, επιλέξτε Διαγραφή.

Αρχή της σελίδας

Αντί να εισαγάγετε δεδομένα με μη αυτόματο τρόπο σε ένα φύλλο εργασίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αυτόματης Συμπλήρωσης για να συμπληρώσετε κελιά με δεδομένα που ακολουθούν ένα μοτίβο ή που βασίζονται σε δεδομένα σε άλλα κελιά. Αυτό το άρθρο δεν εξηγεί τον τρόπο εισαγωγής δεδομένων μη αυτόματα ή τον τρόπο εισαγωγής δεδομένων ταυτόχρονα σε πολλά φύλλα εργασίας. Για πληροφορίες σχετικά με το μη αυτόματο τρόπο εισαγωγής δεδομένων, ανατρέξτε στο άρθρο Μη αυτόματη εισαγωγή δεδομένων.

Αυτόματη επανάληψη τιμών που υπάρχουν ήδη στη στήλη

Εάν οι πρώτοι χαρακτήρες που πληκτρολογείτε σε ένα κελί ταιριάζουν με μια υπάρχουσα καταχώρηση αυτής της στήλης, το Excel εισάγει αυτόματα τους υπόλοιπους χαρακτήρες. Το Excel συμπληρώνει αυτόματα μόνο τις καταχωρήσεις που περιέχουν κείμενο ή συνδυασμό κειμένου και αριθμών. Οι καταχωρήσεις που περιέχουν μόνο αριθμούς, ημερομηνίες ή ώρες δεν συμπληρώνονται αυτόματα.

Όταν το Excel συμπληρώσει αυτό που ξεκινήσατε να πληκτρολογείτε, κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να αποδεχτείτε μια προτεινόμενη καταχώρηση, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Η συμπληρωμένη καταχώρηση έχει ακριβώς την ίδια μορφή κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων με την υπάρχουσα καταχώρηση.

 • Για να αντικαταστήσετε τους χαρακτήρες που εισάγονται αυτόματα, συνεχίστε την πληκτρολόγηση.

 • Για να διαγράψετε τους χαρακτήρες που εισάγονται αυτόματα, πατήστε το πλήκτρο BACKSPACE.

Σημειώσεις: 

 • Το Excel συμπληρώνει μια καταχώρηση, μόνο όταν ο δρομέας βρίσκεται στο τέλος των περιεχομένων του τρέχοντος κελιού.

 • Το Excel βασίζει τη λίστα πιθανών καταχωρήσεων της Αυτόματης Καταχώρησης στη στήλη που περιέχει το ενεργό κελί. Οι καταχωρήσεις που επαναλαμβάνονται μέσα σε μια γραμμή δεν συμπληρώνονται αυτόματα.

Απενεργοποίηση της αυτόματης συμπλήρωσης των τιμών σε κελιά

Εάν δεν θέλετε το Excel να συμπληρώσει αυτόματα τις τιμές κελιών, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του Excel.

 2. Επιλέξτε Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, στην περιοχή Επιλογές επεξεργασίας, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ενεργοποίηση αυτόματης καταχώρησης για τις τιμές των κελιών για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη καταχώρηση τιμών κελιών.

Χρήση της λαβής συμπλήρωσης για τη συμπλήρωση δεδομένων

Για να συμπληρώσετε γρήγορα διάφορους τύπους σειράς δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε τα κελιά και να σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης Λαβή συμπλήρωσης . Για να χρησιμοποιήσετε τη λαβή συμπλήρωσης, επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως βάση για τη συμπλήρωση πρόσθετων κελιών και, στη συνέχεια, σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης κατά μήκος ή προς τα κάτω στα κελιά που θέλετε να συμπληρώσετε.

Απόκρυψη ή εμφάνιση της λαβής συμπλήρωσης

Η λαβή συμπλήρωσης εμφανίζεται από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να την αποκρύψετε ή να την εμφανίσετε εάν είναι κρυμμένη.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του Excel.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους και, στην περιοχή Επιλογές επεξεργασίας, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ενεργοποίηση λαβής συμπλήρωσης και μεταφοράς και απόθεσης κελιών για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τη λαβή συμπλήρωσης.

 3. Για να αποφύγετε την αντικατάσταση των υπαρχόντων δεδομένων κατά τη μεταφορά της λαβής συμπλήρωσης, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Προειδοποίηση πριν από την αντικατάσταση κελιών. Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε μήνυμα για την αντικατάσταση κελιών που δεν είναι κενά, μπορείτε να καταργήσετε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου.

Χρήση των επιλογών αυτόματης συμπλήρωσης για αλλαγή του τρόπου συμπλήρωσης της επιλογής

Αφού σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης, εμφανίζεται το κουμπί Επιλογές Αυτόματης Συμπλήρωσης Εικόνα κουμπιού , ώστε να μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο συμπλήρωσης της επιλογής. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε τη συμπλήρωση μόνο της μορφοποίησης κελιών, επιλέγοντας Μορφοποίηση γεμίσματος μόνο ή μπορείτε να επιλέξετε τη συμπλήρωση μόνο του περιεχομένου ενός κελιού, επιλέγοντας Γέμισμα χωρίς μορφοποίηση.

Τρόπος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του κουμπιού Επιλογές Αυτόματης Συμπλήρωσης

Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται το κουμπί Επιλογές Αυτόματης Συμπλήρωσης κάθε φορά που σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε. Παρομοίως, εάν το κουμπί Επιλογές Αυτόματης Συμπλήρωσης δεν εμφανίζεται όταν σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης, μπορείτε να το ενεργοποιήσετε.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του Excel.

 2. Επιλέξτε Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, στην περιοχή Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση κουμπιών επιλογών επικόλλησης.

Συμπλήρωση δεδομένων σε γειτονικά κελιά χρησιμοποιώντας την εντολή "Συμπλήρωση"

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Συμπλήρωση για να συμπληρώσετε το ενεργό κελί ή μια επιλεγμένη περιοχή με το περιεχόμενο ενός γειτονικού κελιού ή περιοχής, καθώς επίσης και να συμπληρώσετε γρήγορα γειτονικά κελιά σύροντας τη λαβή συμπλήρωσης Λαβή συμπλήρωσης .

Συμπλήρωση του ενεργού κελιού με τα περιεχόμενα ενός γειτονικού κελιού

 1. Επιλέξτε ένα κενό κελί που είναι κάτω, δεξιά, επάνω ή αριστερά του κελιού που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να συμπληρώσετε το κενό κελί.

 2. Στην καρτέλα Κεντρική, στην ομάδα Επεξεργασία επιλέξτε Συμπλήρωση και, στη συνέχεια, Προς τα κάτω, Δεξιά, Προς τα επάνω ή Αριστερά.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

Συμβουλή: Για να συμπληρώσετε γρήγορα ένα κελί με τα περιεχόμενα ενός γειτονικού κελιού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+D για συμπλήρωση από το κελί επάνω ή CTRL+R για συμπλήρωση από το κελί στα αριστερά. Για να συμπληρώσετε ένα κελί με τα περιεχόμενα ενός κελιού που βρίσκεται κάτω από αυτό (δηλαδή, να συμπληρώσετε προς τα επάνω), στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Συμπλήρωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επάνω. Για να συμπληρώσετε ένα κελί με τα περιεχόμενα ενός κελιού που βρίσκεται στα δεξιά του (δηλαδή, να συμπληρώσετε προς τα αριστερά), στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Συμπλήρωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αριστερά.

Μεταφορά της λαβής συμπλήρωσης για τη συμπλήρωση δεδομένων σε συνεχόμενα κελιά

 1. Επιλέξτε τα κελιά που περιέχουν τα δεδομένα που θέλετε να συμπληρώσετε σε συνεχόμενα κελιά.

 2. Σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης κατά μήκος των κελιών που θέλετε να συμπληρώσετε.

 3. Για να αλλάξετε τον τρόπο συμπλήρωσης της επιλογής, επιλέξτε Επιλογές Αυτόματης Συμπλήρωσης Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

Σημείωση: Εάν σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης προς τα επάνω ή προς τα αριστερά μιας επιλογής και σταματήσετε στα επιλεγμένα κελιά, χωρίς να προσπεράσετε την πρώτη στήλη ή την επάνω γραμμή της επιλογής, το Excel διαγράφει τα δεδομένα μέσα στην επιλογή. Θα πρέπει να σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης έξω από την επιλεγμένη περιοχή, πριν να απελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού.

Συμπλήρωση τύπων σε συνεχόμενα κελιά

 1. Επιλέξτε το κελί που περιέχει τον τύπο που θέλετε να συμπληρώσετε σε συνεχόμενα κελιά.

 2. Σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης Λαβή συμπλήρωσης επάνω από τα κελιά που θέλετε να συμπληρώσετε.

 3. Για να επιλέξετε τον τρόπο συμπλήρωσης της επιλογής, επιλέξτε Επιλογές Αυτόματης Συμπλήρωσης Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

Σημείωση: Εάν δεν έχει ενεργοποιηθεί ο αυτόματος υπολογισμός βιβλίου εργασίας, οι τύποι δεν θα επαναϋπολογίζονται όταν συμπληρώνετε κελιά. Για να δείτε τις επιλογές υπολογισμού του βιβλίου εργασίας σας, κάντε τα ακόλουθα:

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κατηγορία Τύποι.

 2. Στην ενότητα Επιλογές υπολογισμού, κοιτάξτε κάτω από τον τίτλο Υπολογισμός βιβλίου εργασίας.

  • Αυτόματος    Ο υπολογισμός των τύπων επαναλαμβάνεται αυτόματα.

  • Αυτόματος εκτός από πίνακες δεδομένων    Ο υπολογισμός των τύπων επαναλαμβάνεται, εκτός εάν ο τύπος είναι σε έναν πίνακας δεδομένων.

  • Μη αυτόματος    Ο υπολογισμός των τύπων δεν επαναλαμβάνεται ποτέ αυτόματα.

  • Νέος υπολογισμός βιβλίου εργασίας πριν από την αποθήκευση    Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν ο Υπολογισμός βιβλίου εργασίας έχει οριστεί σε Μη αυτόματος. Εάν αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο, οι τύποι δεν επαναϋπολογίζονται αυτόματα, έως ότου αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας. Έχετε υπόψη ότι πολλές άλλες ενέργειες μπορούν να προκαλέσουν αποθήκευση του βιβλίου εργασίας, όπως η χρήση της εντολής Αποστολή.

Συμβουλές

 • Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε το ενεργό κελί με τον τύπο ενός γειτονικού κελιού, χρησιμοποιώντας την εντολή Συμπλήρωση (στην Κεντρική καρτέλα στην ομάδα Επεξεργασία) ή πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+D για να συμπληρωθεί ένα κελί που βρίσκεται από κάτω ή το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+R για να συμπληρωθεί ένα κελί που βρίσκεται δεξιά από το κελί, το οποίο περιέχει τον τύπο.

 • Μπορείτε να συμπληρώσετε αυτόματα έναν τύπο προς τα κάτω, για όλα τα συνεχόμενα κελιά στα οποία εφαρμόζεται, κάνοντας διπλό κλικ στη λαβή συμπλήρωσης του πρώτου κελιού, που περιέχει τον τύπο. Για παράδειγμα, τα κελιά A1:A15 και B1:B15 περιέχουν αριθμούς, και πληκτρολογείτε τον τύπο =A1+B1 στο κελί C1. Για να αντιγράψετε τον τύπο στα κελιά C2:C15, επιλέξτε το κελί C1 και κάντε διπλό κλικ στη λαβή συμπλήρωσης.

Συμπλήρωση μιας σειράς αριθμών, ημερομηνιών ή άλλων στοιχείων ενσωματωμένης σειράς

Με τη λαβή συμπλήρωσης, μπορείτε να συμπληρώσετε γρήγορα κελιά σε μια περιοχή με μια σειρά από αριθμούς ή ημερομηνίες ή με μια ενσωματωμένη σειρά για ημέρες, εργάσιμες ημέρες, μήνες ή έτη.

 1. Επιλέξτε το πρώτο κελί της περιοχής που θέλετε να συμπληρώσετε.

 2. Πληκτρολογήστε την τιμή έναρξης της σειράς.

 3. Πληκτρολογήστε μια τιμή στο επόμενο κελί για να καθορίσετε το μοτίβο.

  Για παράδειγμα, εάν θέλετε να συμπληρώσετε τη σειρά 1, 2, 3, 4, 5..., πληκτρολογήστε 1 και 2 στα δύο πρώτα κελιά. Εάν θέλετε να συμπληρώσετε τη σειρά 2, 4, 6, 8..., πληκτρολογήστε 2 και 4. Εάν θέλετε τη σειρά 2, 2, 2, 2...,μπορείτε να αφήσετε κενό το δεύτερο κελί.

  Περισσότερα παραδείγματα σειρών που μπορείτε να συμπληρώσετε

  Όταν συμπληρώνετε μια σειρά, οι επιλογές επεκτείνονται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Σε αυτόν τον πίνακα, τα στοιχεία που διαχωρίζονται με κόμματα περιέχονται σε μεμονωμένα γειτονικά κελιά στο φύλλο εργασίας.

Αρχική επιλογή

Επέκταση σειράς

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9:00

10:00, 11:00, 12:00,...

Δευ

Τρι, Τετ, Πεμ...

Δευτέρα

Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη...

Ιαν

Φεβ, Μαρ, Απρ,...

Ιαν, Απρ

Ιουλ, Οκτ, Ιαν...

Ιαν-07, Απρ-07

Ιουλ-07, Οκτ-07, Ιαν-08,...

15-Ιαν, 15-Απρ

15-Ιουλ, 15-Οκτ,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

1-Ιαν, 1-Μαρ

1-Μαϊ, 1-Ιουλ, 1-Σεπ,...

Τρ3 (ή Τρίμηνο3)

Τρ4, Τρ1, Τρ2,...

κείμενο1, κείμενοA

κείμενο2, κείμενοA, κείμενο3, κείμενοA,...

1η περίοδος

2η περίοδος, 3η περίοδος,...

Προϊόν 1

Προϊόν 2, Προϊόν 3,...

 1. Επιλέξτε το κελί ή τα κελιά που περιέχουν τις τιμές έναρξης.

 2. Σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης Λαβή συμπλήρωσης κατά μήκος της περιοχής που θέλετε να συμπληρώσετε.

  Για να συμπληρώσετε κατά αύξουσα τάξη μεγέθους, σύρετε προς τα κάτω ή προς τα δεξιά. Για να συμπληρώσετε κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους, σύρετε προς τα επάνω ή προς τα αριστερά.

Συμβουλές

 • Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τον τύπο της σειράς, χρησιμοποιώντας το δεξί κουμπί του ποντικιού, για να σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης επάνω στην περιοχή και κάνοντας κλικ στην κατάλληλη εντολή από το μενού συντόμευσης. Για παράδειγμα, αν η τιμή έναρξης είναι η ημερομηνία Ιαν-2007, επιλέξτε την εντολή Συμπλήρωση μηνών για τη σειρά Φεβ-2007, Μαρ-2007 και ούτω καθ' εξής ή επιλέξτε την εντολή Συμπλήρωση ετών για τη σειρά Ιαν-2007, Ιαν-2008 και ούτω καθ' εξής.

 • Εάν η επιλογή περιέχει αριθμούς, μπορείτε να ελέγξετε τον τύπο σειράς που θέλετε να δημιουργήσετε.

  Συμπλήρωση κελιών με μια σειρά αριθμών

  1. Στην καρτέλα Κεντρική, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Συμπλήρωση και, στη συνέχεια, Σειρά.

   Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  2. Στο πλαίσιο Τύπος, κάντε κλικ σε μία από τις παρακάτω επιλογές:

   • Αριθμητική πρόοδος    Δημιουργεί μια σειρά που υπολογίζεται με την πρόσθεση της τιμής στο πλαίσιο Τιμή βήματος σε κάθε τιμή κελιού με τη σειρά.

   • Γεωμετρική πρόοδος    Δημιουργεί μια σειρά που υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό της τιμής στο πλαίσιο Τιμή βήματος με κάθε τιμή κελιού με τη σειρά.

   • Ημερομηνία    Δημιουργεί μια σειρά που συμπληρώνει τιμές ημερομηνίας με βήματα με την τιμή στο πλαίσιο Τιμή βήματος και ανάλογα με τη μονάδα που έχει οριστεί στη λίστα Μονάδα ημερομηνίας.

   • Αυτόματη Συμπλήρωση    Δημιουργεί μια σειρά που παράγει τα ίδια αποτελέσματα με τη μεταφορά της λαβής συμπλήρωσης.

 • Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την Αυτόματη Συμπλήρωση, εάν κρατάτε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης μιας επιλογής δύο ή περισσότερων κελιών. Οι επιλεγμένες τιμές αντιγράφονται στα συνεχόμενα κελιά και το Excel δεν πραγματοποιεί επέκταση μιας σειράς.

Συμπλήρωση δεδομένων με χρήση μιας προσαρμοσμένης σειράς συμπλήρωσης

Για τη διευκόλυνση της εισαγωγής μιας συγκεκριμένης αλληλουχίας δεδομένων (όπως μια λίστα ονομάτων ή περιοχών πωλήσεων), μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη σειρά συμπλήρωσης. Η προσαρμοσμένη σειρά συμπλήρωσης μπορεί να είναι βασισμένη σε μια λίστα υπαρχόντων στοιχείων σε ένα φύλλο εργασίας ή μπορείτε να πληκτρολογήσετε τη λίστα από την αρχή. Δεν είναι δυνατό να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε μια ενσωματωμένη σειρά συμπλήρωσης (όπως μια σειρά συμπλήρωσης για μήνες ή ημέρες), αλλά μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε μια προσαρμοσμένη σειρά συμπλήρωσης.

Σημείωση: Μια προσαρμοσμένη λίστα μπορεί να περιέχει κείμενο ή κείμενο και αριθμούς. Για μια προσαρμοσμένη λίστα που περιέχει μόνο αριθμούς, όπως από το 0 έως το 100, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε μια λίστα με αριθμούς που έχει μορφοποιηθεί ως κείμενο.

Μορφοποίηση αριθμών ως κείμενο

 1. Επιλέξτε αρκετά κελιά για τη λίστα των αριθμών που θέλετε να μορφοποιήσετε ως κείμενο.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Αριθμός, κάντε κλικ στο βέλος στο πλαίσιο Μορφή αριθμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κείμενο.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  Συμβουλή: Ίσως χρειαστεί να κάνετε κλικ στην επιλογή Περισσότερα για να δείτε τη μορφή Κείμενο στη λίστα.

 3. Στα μορφοποιημένα κελιά, πληκτρολογήστε τη λίστα των αριθμών.

Χρήση μιας προσαρμοσμένης σειράς συμπλήρωσης που βασίζεται σε μια υπάρχουσα λίστα στοιχείων.

 1. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε τη λίστα με τα στοιχεία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη σειρά συμπλήρωσης.

 2. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του Excel.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημοφιλείς και, στη συνέχεια, στην περιοχή Καλύτερες επιλογές για την εργασία με το Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία προσαρμοσμένων λιστών.

 4. Βεβαιωθείτε ότι η αναφορά κελιού της λίστας στοιχείων που έχετε επιλέξει εμφανίζεται στο πλαίσιο Εισαγωγή λίστας από τα κελιά και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή.

  Τα στοιχεία της λίστας που έχετε επιλέξει προστίθενται στο πλαίσιο Προσαρμοσμένες λίστες.

 5. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο OK.

 6. Στο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ σε ένα κελί και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το στοιχείο της προσαρμοσμένης σειράς συμπλήρωσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να ξεκινήσετε τη λίστα.

 7. Σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης Λαβή συμπλήρωσης επάνω από τα κελιά που θέλετε να συμπληρώσετε.

Χρήση μιας προσαρμοσμένης σειράς συμπλήρωσης που βασίζεται σε μια νέα λίστα στοιχείων.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του Excel.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημοφιλείς και, στη συνέχεια, στην περιοχή Καλύτερες επιλογές για την εργασία με το Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία προσαρμοσμένων λιστών.

 3. Στο πλαίσιο Προσαρμοσμένες λίστες, επιλέξτε ΝΕΑ ΛΙΣΤΑ και στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις καταχωρήσεις στο πλαίσιο Εγγραφές λίστας, αρχίζοντας με την πρώτη εγγραφή.

  Πατήστε το πλήκτρο ENTER μετά από κάθε καταχώρηση.

 4. Μόλις ολοκληρωθεί η λίστα, κάντε επιλέξτε Προσθήκη και στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο OK.

 5. Στο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ σε ένα κελί και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το στοιχείο της προσαρμοσμένης σειράς συμπλήρωσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να ξεκινήσετε τη λίστα.

 6. Σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης Λαβή συμπλήρωσης κατά μήκος των κελιών που θέλετε να συμπληρώσετε.

Επεξεργασία ή διαγραφή προσαρμοσμένης σειράς συμπλήρωσης

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του Excel.

 2. Κάντε κλικ στην κατηγορία Δημοφιλείς και, στη συνέχεια, στην περιοχή Καλύτερες επιλογές για την εργασία με το Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία προσαρμοσμένων λιστών.

 3. Στο πλαίσιο Προσαρμοσμένες λίστες, επιλέξτε τη λίστα που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε και στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επεξεργαστείτε μια σειρά συμπλήρωσης, κάντε τις αλλαγές που θέλετε στο πλαίσιο Εγγραφές λίστας και κατόπιν επιλέξτε Προσθήκη.

  • Για να διαγράψετε μια σειρά συμπλήρωσης, επιλέξτε Διαγραφή.

Αρχή της σελίδας

Γνωρίζατε ότι...

Εάν δεν έχετε μια συνδρομή στο Office 365 ή την πιο πρόσφατη έκδοση του Office, μπορείτε να το δοκιμάσετε τώρα:

Δοκιμάστε το Office 365 ή την τελευταία έκδοση του Excel

Έχετε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με τη συνάρτηση;

Δημοσιεύστε μια ερώτηση στο φόρουμ κοινότητας του Excel

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το Excel

Έχετε προτάσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την επόμενη έκδοση του Excel; Εάν ναι, ρίξτε μια ματιά στα θέματα του Excel User Voice

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×