Αυτόματη στοίχιση των στοιχείων ελέγχου σε μια φόρμα

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Από προεπιλογή, όταν δημιουργείτε μια νέα φόρμα, χρησιμοποιώντας ένα από τα εργαλεία φόρμας στην καρτέλα Δημιουργία ή όταν προσθέτετε πεδία σε μια φόρμα, ενώ είναι ανοιχτό σε προβολή διάταξης, Access 2007 τοποθετεί πλαίσια κειμένου και άλλων στοιχείων ελέγχου σε οδηγούς που ονομάζεται διατάξεις. Μια διάταξη, που υποδεικνύεται από ένα πορτοκαλί πλέγμα γύρω από τα στοιχεία ελέγχου, σας βοηθά να οριζόντια στοίχιση των στοιχείων ελέγχου και κατακόρυφα για να δώσετε μια ομοιόμορφη εμφάνιση της φόρμας. Σε αυτό το άρθρο σάς δείχνει πώς μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να αναδιατάξετε στοιχεία ελέγχου στις διατάξεις.

Σε αυτό το άρθρο

Για τις διατάξεις

Δημιουργία νέας διάταξης

Αλλαγή διάταξης από σε μορφή πίνακα για να σωρευμένο ή αντίστροφα

Διαιρέστε μια διάταξη σε δύο διατάξεις

Αναδιάταξη των στοιχείων ελέγχου σε μια διάταξη

Προσθήκη στοιχείων ελέγχου σε μια διάταξη

Κατάργηση στοιχείων ελέγχου από μια διάταξη

Για τις διατάξεις

Διαθέσιμες διατάξεις σε δύο μορφές: σε μορφή πίνακα ή σε στοίβα.

 • Στις διατάξεις σε μορφή πίνακα, στοιχεία ελέγχου τακτοποιούνται σε γραμμές και στήλες, όπως ένα υπολογιστικό φύλλο, με ετικέτες στο επάνω μέρος. Διατάξεις σε μορφή πίνακα εκτείνονται πάντα σε δύο ενότητες μιας φόρμας. μία ενότητα είναι τα στοιχεία ελέγχου, οι ετικέτες είναι στην προηγούμενη ενότητα.

  Βασική διάταξη στοιχείων ελέγχου σε πίνακα

 • Στις διατάξεις στοίβας, τα στοιχεία ελέγχου τοποθετούνται κατακόρυφα, όπως θα εμφανίζονταν σε μια έντυπη φόρμα, με μια ετικέτα στα αριστερά κάθε στοιχείου ελέγχου. Οι διατάξεις στοίβας περιέχονται πάντα μέσα σε μια μεμονωμένη ενότητα φόρμας.

  Βασική διάταξη στοιχείων ελέγχου σε στοίβα

Μπορείτε να έχετε πολλές διατάξεις του τύπου είτε σε μια φόρμα. Για παράδειγμα, ενδέχεται να έχετε μια διάταξη πίνακα για να δημιουργήσετε μια γραμμή δεδομένων για κάθε εγγραφή και, στη συνέχεια, μία ή περισσότερες διατάξεις στοίβας από κάτω, που περιέχει περισσότερα δεδομένα από την ίδια εγγραφή.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία νέας διάταξης

Η Access δημιουργεί αυτόματα διατάξεις σε στοίβα σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα φόρμα κάνοντας κλικ στην επιλογή Φόρμα της ομάδας Φόρμας στην καρτέλα Δημιουργία.

 • Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα φόρμα κάνοντας κλικ στην επιλογή Κενή φόρμα της ομάδας Φόρμες στην καρτέλα Δημιουργία και, κατόπιν, σύροντας ένα πεδίο από το παράθυρο Λίστα πεδίων στη φόρμα.

Σε μια υπάρχουσα φόρμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα διάταξη, κάνοντας τα εξής:

 1. Επιλέξτε ένα στοιχείο ελέγχου που θέλετε να προσθέσετε στη διάταξη.

 2. Εάν θέλετε να προσθέσετε άλλα στοιχεία ελέγχου στην ίδια διάταξη, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και επιλέξτε αυτά τα στοιχεία ελέγχου.

 3. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Στην καρτέλα Τακτοποίηση, στην ομάδα Διάταξη στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Εικόνα κουμπιού ή σε στοίβα Εικόνα κουμπιού .

  • Δεξί κλικ στο επιλεγμένο στοιχείο ελέγχου ή στοιχεία ελέγχου, τοποθετήστε το δείκτη στη διάταξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Εικόνα κουμπιού ή σε στοίβα Εικόνα κουμπιού .

Η Access δημιουργεί τη διάταξη και προσθέτει τα επιλεγμένα στοιχεία ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή διάταξης από σε μορφή πίνακα για να σωρευμένο ή αντίστροφα

Για την εναλλαγή μιας ολόκληρης διάταξης από τον έναν τύπο διάταξης σε άλλον τύπο διάταξης:

 • Επιλέξτε τη διάταξη, κάνοντας κλικ στον επιλογέα πορτοκαλί διάταξης στην επάνω αριστερή γωνία της διάταξης. Επιλέγονται όλα τα κελιά στη διάταξη.

 • Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στην καρτέλα Τακτοποίηση, στην ομάδα Διάταξη στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στον τύπο διάταξης που θέλετε (σε πίνακα Εικόνα κουμπιού ή σε στοίβα Εικόνα κουμπιού ).

  • Κάντε δεξί κλικ στη διάταξη, τοποθετήστε το δείκτη στη διάταξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον τύπο διάταξης που θέλετε.

η Access τακτοποιεί ξανά τα στοιχεία ελέγχου στον τύπο διάταξης που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Διαίρεση μίας διάταξης σε δύο διατάξεις

Μπορείτε να διαιρέσετε μια διάταξη σε δύο διατάξεις, κάνοντας τα εξής:

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και κάντε κλικ στα στοιχεία ελέγχου που θέλετε να μετακινήσετε στη νέα διάταξη.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στην καρτέλα Τακτοποίηση, στην ομάδα Διάταξη στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στον τύπο διάταξης που θέλετε για τη νέα διάταξη (σε πίνακα Εικόνα κουμπιού ή σε στοίβα Εικόνα κουμπιού ).

  • Κάντε δεξί κλικ στα επιλεγμένα στοιχεία ελέγχου, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Διάταξη και στη συνέχεια, κάντε κλικ στον τύπο διάταξης που θέλετε.

Η Access δημιουργεί μια νέα διάταξη και προσθέτει τα επιλεγμένα στοιχεία ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Αναδιοργάνωση των στοιχείων ελέγχου σε μια διάταξη

 • Μπορείτε να μετακινήσετε ένα στοιχείο ελέγχου σε μια διάταξη, σύροντάς το στη θέση που θέλετε. Καθώς σύρετε το πεδίο, μια οριζόντια ή κατακόρυφη γραμμή υποδεικνύει το σημείο όπου θα τοποθετηθεί όταν αφήσετε το κουμπί του ποντικιού.

 • Μπορείτε να μετακινήσετε ένα στοιχείο ελέγχου από μια διάταξη σε μια άλλη διάταξη του ίδιου τύπου. Για παράδειγμα, μπορείτε να σύρετε ένα στοιχείο ελέγχου από μια διάταξη στοίβας σε μια άλλη διάταξη στοίβας, αλλά όχι σε διάταξη πίνακα.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη στοιχείων ελέγχου σε μια διάταξη

Για να προσθέσετε ένα νέο πεδίο από το παράθυρο Λίστα πεδίων σε μια υπάρχουσα διάταξη   

 • Σύρετε το πεδίο από το παράθυρο Λίστα πεδίων στη διάταξη. Μια οριζόντια ή κατακόρυφη γραμμή υποδεικνύει τη θέση τοποθέτησης του πεδίου μετά την απελευθέρωση του κουμπιού του ποντικιού.

Για να προσθέσετε υπάρχοντα στοιχεία ελέγχου σε μια υπάρχουσα διάταξη   

 1. Επιλέξτε το πρώτο στοιχείο ελέγχου που θέλετε να προσθέσετε στη διάταξη.

 2. Εάν θέλετε να προσθέσετε άλλα στοιχεία ελέγχου για την ίδια διάταξη, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και επιλέξτε επίσης αυτά τα στοιχεία ελέγχου. Μπορείτε να επιλέξετε στοιχεία ελέγχου σε άλλες διατάξεις.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν η φόρμα είναι ανοιχτή στην προβολή σχεδίασης, σύρετε τα επιλεγμένα πεδία στη διάταξη. Μια οριζόντια ή κατακόρυφη γραμμή υποδεικνύει τη θέση τοποθέτησης των πεδίων μετά την απελευθέρωση του κουμπιού του ποντικιού.

  • Εάν η φόρμα είναι στην προβολή διάταξης:

   1. Στην καρτέλα Τακτοποίηση, στην ομάδα Διάταξη στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στον τύπο της διάταξης στην οποία θέλετε να προσθέσετε τα στοιχεία ελέγχου. Εάν πρόκειται να προσθέσετε στοιχεία ελέγχου σε μια διάταξη σε μορφή πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή σε πίνακα Εικόνα κουμπιού . Εάν πρόκειται να προσθέσετε στοιχεία ελέγχου σε Σωρευμένη διάταξη, κάντε κλικ στην επιλογή Σωρευμένη Εικόνα κουμπιού .

    Η Access δημιουργεί μια νέα διάταξη και προσθέτει τα επιλεγμένα στοιχεία ελέγχου.

   2. Θα εμφανιστεί μια μπλε, οριζόντια γραμμή που υποδεικνύει τη θέση του πεδίου, εφόσον απελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση στοιχείων ελέγχου από μια διάταξη

Κατάργηση ενός στοιχείου ελέγχου από μια διάταξη σάς επιτρέπει να το τοποθετήσετε σε οποιοδήποτε σημείο στη φόρμα χωρίς να επηρεάζεται η θέση άλλων στοιχείων ελέγχου.

 • Επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου που θέλετε να καταργήσετε από τη διάταξη. Για να επιλέξετε πολλά στοιχεία ελέγχου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και μετά κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου που θέλετε να διαγράψετε. Για να επιλέξετε όλα τα στοιχεία ελέγχου της διάταξης, κάντε κλικ στο πλαίσιο δείκτη επιλογής διάταξης στην επάνω αριστερή γωνία της διάταξης.

 • Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στην καρτέλα Τακτοποίηση, στην ομάδα Διάταξη στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση Εικόνα κουμπιού .

  • Κάντε δεξί κλικ σε ένα από τα επιλεγμένα στοιχεία ελέγχου, τοποθετήστε το δείκτη στη διάταξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση Εικόνα κουμπιού .

   Η Access καταργεί τα επιλεγμένα στοιχεία ελέγχου από τη διάταξη.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×