Αυτόματη προώθηση και ανακατεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αυτόματη προώθηση και ανακατεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Όταν χρησιμοποιείτε έναν κανόνα, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε και που ικανοποιούν τις συνθήκες που καθορίζονται από τον κανόνα, μπορούν να είναι προωθηθούν ή να ανακατευθυνθούν σε άλλο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για παράδειγμα, όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προέρχονται από έναν συγκεκριμένο αποστολέα ή που έχουν ένα θέμα που έχετε καθορίσει, μπορούν να είναι προωθηθούν ή να ανακατευθυνθούν.

Προώθηση και ανακατεύθυνση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η βασική διαφορά μεταξύ προώθησης και ανακατεύθυνσης είναι ότι οι παραλήπτες βλέπουν αν προωθήθηκε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αντίθετα, σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει ανακατευθυνθεί δεν θα μπορείτε να προσδιορίσετε ότι δεν προέρχεται απευθείας από τον αρχικό αποστολέα. Χρησιμοποιήστε αυτούς τους κανόνες με προσοχή. Φροντίστε να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα να λαμβάνουν οι παραλήπτες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν πρέπει να δουν.

 • Προώθηση   

  Όταν ένας κανόνας προωθεί αυτόματα ένα μήνυμα που λαμβάνετε, ο κανόνας προσθέτει τον χαρακτηρισμό "ΠΡ:" πριν από την αρχή της γραμμής θέματος, αλλάζει τη μορφοποίηση του μηνύματος και προωθεί το μήνυμα στον λογαριασμό που καθορίζεται από τον κανόνα. Ο παραλήπτης βλέπει ότι το μήνυμα προήλθε από εσάς. Ένα αντίγραφο του μηνύματος που λάβατε παραμένει στο φάκελο "Εισερχόμενα" ή στο φάκελο στον οποίο παραδόθηκε αρχικά το μήνυμα.

 • Ανακατεύθυνση   

  Όταν ένας κανόνας ανακατευθύνει αυτόματα ένα μήνυμα που λαμβάνετε, ο κανόνας στέλνει το μήνυμα, χωρίς καμία αλλαγή, στον λογαριασμό που καθορίζεται από τον κανόνα. Στον παραλήπτη, το μήνυμα εμφανίζεται σαν να προήλθε απευθείας από τον αρχικό αποστολέα. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το μήνυμα παραδόθηκε μέσω του λογαριασμού σας. Ένα αντίγραφο του μηνύματος που λάβατε παραμένει στο φάκελο "Εισερχόμενα" ή στο φάκελο στον οποίο παραδόθηκε αρχικά το μήνυμα. Η ανακατεύθυνση απαιτεί να χρησιμοποιείτε ένα λογαριασμό Microsoft Exchange Server.

  Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο, εάν δεν θέλετε οι παραλήπτες των ανακατευθυνόμενων μηνυμάτων να γνωρίζουν ότι τα μηνύματα παραδόθηκαν μέσω του δικού σας λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όσον αφορά την προώθηση και την ανακατεύθυνση, μόνο ο αρχικός αποστολέας μπορεί να καταργήσει οποιαδήποτε περιορισμένα δικαιώματα σε ένα μήνυμα. Τα μηνύματα που χρησιμοποιούνται με τη Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM) για να αποτρέψουν τους παραλήπτες να θέσουν σε κοινή χρήση τα περιεχόμενα του μηνύματος με άλλους παραλήπτες, προσδιορίζονται με σαφήνεια μέσω ενός μηνύματος στη Γραμμή πληροφοριών.

Για αυτόματη προώθηση ή ανακατεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Από προεπιλογή, οι λογαριασμοί του Microsoft Exchange Server (ξεκινώντας με τον Exchange Server 2010) δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν κανόνες για την προώθηση μηνυμάτων σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκτός της εταιρείας σας. Αυτή η ρύθμιση βοηθά να αποτραπεί η κοινοποίηση εμπιστευτικών και ιδιωτικών εταιρικών πληροφοριών. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από ένα διαχειριστή του Exchange.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσδιορισμός της έκδοσης του Microsoft Exchange Server με τον οποίο συνδέεται ο λογαριασμός μου.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση κανόνων & προειδοποιήσεων.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Κανόνες και ειδοποιήσεις, στην καρτέλα Κανόνες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία κανόνα.

 4. Στην περιοχή Έναρξη από κενό κανόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή κανόνα στα μηνύματα που λαμβάνωκαι μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Στην περιοχή Βήμα 1: Επιλογή συνθηκών, επιλέξτε τις συνθήκες που θέλετε να πληροί το μήνυμα προκειμένου να εφαρμοστεί ο κανόνας.

 6. Στην περιοχή Βήμα 2: Επεξεργασία περιγραφής κανόνα, κάντε κλικ σε κάθε τμήμα υπογραμμισμένου κείμενου, καθορίστε τιμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Στο Βήμα 1: Επιλογή ενεργειών, επιλέξτε μία από τις εξής επιλογές:

  • προώθηση προς άτομα ή δημόσια ομάδα

  • ανακατεύθυνση σε άτομα ή δημόσια ομάδα

 8. Στην περιοχή Βήμα 2: Επεξεργασία περιγραφής κανόνα, κάντε κλικ στο υπογραμμισμένο κείμενο για την επιλογή άτομα ή δημόσια ομάδα, καθορίστε τα άτομα ή τη δημόσια ομάδα στην οποία θέλετε να προωθείτε μηνύματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 9. Στην περιοχή Βήμα 1: Επιλογή εξαιρέσεων (αν χρειάζεται), επιλέξτε τις εξαιρέσεις που θέλετε.

 10. Στην περιοχή Βήμα 2: Επεξεργασία περιγραφής κανόνα, κάντε κλικ σε κάθε τμήμα υπογραμμισμένου κείμενου, καθορίστε τιμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 11. Στην περιοχή Βήμα 1: Καθορισμός ονόματος για αυτόν τον κανόνα, εισαγάγετε ένα όνομα.

 12. Στην περιοχή Βήμα 2: Επιλογές εγκατάστασης κανόνα, επιλέξτε τα πλαίσια για τις επιλογές που θέλετε.

  • Εάν θέλετε να εκτελέσετε αυτόν τον κανόνα σε μηνύματα που βρίσκονται ήδη στα Εισερχόμενα, επιλέξτε το πλαίσιο Άμεση εφαρμογή του κανόνα σε μηνύματα του φακέλου "Εισερχόμενα".

  • Από προεπιλογή, ο νέος κανόνας είναι ενεργοποιημένος. Για να απενεργοποιήσετε τον κανόνα, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο Ενεργοποίηση του κανόνα.

  • Για να εφαρμόσετε αυτόν τον κανόνα σε όλους τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν ρυθμιστεί στο Outlook, επιλέξτε το πλαίσιο Δημιουργία αυτού του κανόνα σε όλους τους λογαριασμούς.

 13. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να δημιουργήσετε έναν κανόνα για ένα δημόσιο φάκελο, πρέπει να το κάνετε από το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του φακέλου.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλληλογραφία από το Παράθυρο περιήγησης.

 2. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Κανόνες και ειδοποιήσεις.

 3. Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο προφίλ σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook, τότε, στη λίστα Εφαρμογή αλλαγών σε αυτόν το φάκελο, κάντε κλικ στο φάκελο "Εισερχόμενα", στον οποίο θέλετε να εφαρμοστεί ο νέος κανόνας.

 4. Επιλέξτε Δημιουργία κανόνα.

 5. Στην περιοχή Έναρξη από κενό κανόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος μηνυμάτων κατά την άφιξή τους, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

 6. Στο Βήμα 1: Επιλογή συνθηκών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε κάθε συνθήκη με την οποία θέλετε να συμφωνεί κάθε εισερχόμενο μήνυμα.

 7. Στο Βήμα 2: Επεξεργασία της περιγραφής κανόνα, κάντε κλικ στην υπογραμμισμένη τιμή που αντιστοιχεί στη συνθήκη, και, στη συνέχεια, επιλέξτε ή πληκτρολογήστε τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συνθήκη.

  1. Στο Βήμα 1: Επιλογή συνθηκών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου από άτομα ή λίστα διανομής.

  2. Στο Βήμα 2: Επεξεργασία της περιγραφής του κανόνα, κάντε κλικ στην επιλογή άτομα ή λίστα διανομής.

  3. Σε μία από τις λίστες διευθύνσεων, κάντε διπλό κλικ στο όνομα του παραλήπτη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 9. Στο Βήμα 1: Επιλογή ενεργειών, επιλέξτε ένα από τα εξής πλαίσια ελέγχου:

  • προώθηση προς άτομα ή δημόσια ομάδα

  • ανακατεύθυνση σε άτομα ή δημόσια ομάδα

 10. Στο Βήμα 2: Επεξεργασία της περιγραφής του κανόνα, κάντε κλικ στην επιλογή άτομα ή λίστα διανομής.

 11. Σε μία από τις λίστες διευθύνσεων, κάντε διπλό κλικ στο όνομα ή τη λίστα διανομής στα οποία θέλετε να προωθούνται τα μηνύματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 12. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο δύο φορές.

 13. Στο Βήμα 1: Καθορισμός ονόματος για αυτόν τον κανόνα, πληκτρολογήστε ένα όνομα.

  Για να εκτελέσετε αυτόν τον κανόνα σε μηνύματα που υπάρχουν ήδη στους φακέλους σας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άμεση εφαρμογή του κανόνα σε μηνύματα που υπάρχουν ήδη στο "φάκελο".

  Για να εφαρμόσετε αυτόν τον κανόνα σε όλους τους λογαριασμούς και τα εισερχόμενα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δημιουργία αυτού του κανόνα σε όλους τους λογαριασμούς. Αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, εάν δεν έχετε περισσότερους από ένα λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φακέλους "Εισερχόμενα".

 14. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×