Αυτόματη διόρθωση ορθογραφίας, εισαγωγή κειμένου και συμβόλων στο Word 2016 για Mac

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης διόρθωσης για να διορθώσετε τυπογραφικά και ορθογραφικά λάθη, καθώς και για να εισαγάγετε σύμβολα και άλλα τμήματα του κειμένου. Αυτόματη Διόρθωση ρυθμίζεται αυτόματα με μια λίστα των τυπικών ορθογραφικών λαθών και συμβόλων, αλλά μπορείτε να τροποποιήσετε τα έγγραφά σας σύμφωνα με αυτήν τη λίστα.

Σημειώσεις: 

Τι θέλετε να κάνετε;

Κατανόηση της δυνατότητας Αυτόματης Διόρθωσης

Προσθήκη καταχώρησης κειμένου στη λίστα Αυτόματης Διόρθωσης

Αλλαγή των περιεχομένων μιας καταχώρησης κειμένου στη λίστα Αυτόματης Διόρθωσης

Μετονομασία μιας καταχώρησης κειμένου στη λίστα Αυτόματης Διόρθωσης

Κατανόηση της δυνατότητας Αυτόματης Διόρθωσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αυτόματης Διόρθωσης για να κάνετε τα ακόλουθα:

 • Αυτόματος εντοπισμός και Διόρθωση τυπογραφικών λαθών και λέξεων με ορθογραφικά λάθη     Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε το, ακολουθούμενο από ένα διάστημα, η Αυτόματη Διόρθωση αντικαθιστά αυτό που πληκτρολογήσατε με το. Ή, εάν πληκτρολογήσετε αυτή είναι τνη, ακολουθούμενο από ένα διάστημα, η Αυτόματη Διόρθωση αντικαθιστά που πληκτρολογήσατε με το σπίτι.

 • Γρήγορη εισαγωγή συμβόλων     Για παράδειγμα, όταν πληκτρολογείτε (c), η Αυτόματη Διόρθωση εισάγει © ως αντικατάσταση. Εάν η Αυτόματη Διόρθωση δεν εισαγάγετε ήδη ένα σύμβολο που θέλετε, μπορείτε να το προσθέσετε στη λίστα, ώστε να κάνει.

 • Γρήγορη εισαγωγή οποιαδήποτε μεγάλων τμημάτων κειμένου     Για παράδειγμα, εάν θέλετε να εισάγετε επανειλημμένα μια φράση, όπως Επιστροφή επένδυσης, μπορείτε να ρυθμίσετε Αυτόματη Διόρθωση για να εισαγάγετε αυτόματα τη φράση όταν πληκτρολογείτε κάτι μικρότερη, όπως την απόδοση της επένδυσης.

Όλες αυτές οι χρήσεις της Αυτόματης Διόρθωσης υποστηρίζονται από δύο παράλληλες λίστες λέξεων ή σύμβολα. Στην πρώτη στήλη είναι το word ή τα σύμβολα που πληκτρολογείτε και στη δεύτερη στήλη είναι το λέξη, φράση ή σύμβολα που Αυτόματης Διόρθωσης εισάγεται ως αντικατάσταση.

Η Αυτόματη Διόρθωση ζεύγη κείμενο της λίστας που προσδιορίζει αυτόματης διόρθωσης για αντικατάσταση με το κείμενο που εισάγει ως αντικατάσταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Λίστα Αυτόματης Διόρθωσης είναι καθολικά αποτελεσματική σε όλα τα προγράμματα του Microsoft Office που υποστηρίζουν Αυτόματης Διόρθωσης, γεγονός που σημαίνει ότι κατά την προσθήκη ή διαγραφή μιας λέξης από τη λίστα σε ένα πρόγραμμα του Office, τα άλλα προγράμματα του Office επηρεάζονται.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη καταχώρησης κειμένου στη λίστα Αυτόματης Διόρθωσης

Μπορείτε να προσθέσετε μια ανορθόγραφη λέξη ή ένα σύνολο σύμβολα που θέλετε αυτόματης διόρθωσης για την Αυτόματη αντικατάσταση με μια σωστή λέξη, φράση ή ένα σύμβολο που καθορίζετε. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να το κάνετε αυτό.

 1. Στο μενού του Word, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 2. Στις Προτιμήσεις του Word, κάντε κλικ στην επιλογή " Αυτόματη Διόρθωση ".

  Στις προτιμήσεις του Word, κάντε κλικ στην επιλογή αυτόματης διόρθωσης για να αλλάξετε τι Αυτόματης Διόρθωσης αλλαγές στο έγγραφό σας.
 3. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση.

  Επιλέξτε Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση για να προκαλέσει αυτόματης διόρθωσης για να κάνετε διορθώσεις κατά την πληκτρολόγηση.
 4. Στο πλαίσιο Αντικατάσταση, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που συχνά πληκτρολογείτε λάθος ή γράφετε ανορθόγραφα — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε τη λέξη σηνύθως.

  Προσθήκη ή τροποποίηση επιλεγμένα στοιχεία στη λίστα Αυτόματης Διόρθωσης, πληκτρολογώντας στο αντικατάσταση και με πλαίσια.
 5. Στο πλαίσιο Με, πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία της λέξης — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε τη λέξη συνήθως.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή των περιεχομένων μιας καταχώρησης κειμένου στη λίστα Αυτόματης Διόρθωσης

Η παρακάτω διαδικασία περιγράφει πώς μπορείτε να τροποποιήσετε το κείμενο που εισάγεται ως αντικατάσταση για μια συγκεκριμένη λέξη με ορθογραφικά λάθη με Αυτόματης Διόρθωσης. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη διόρθωση που ισχύει αυτόματης διόρθωσης για ένα συγκεκριμένο ορθογραφικό λάθος, χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία.

 1. Στο μενού του Word, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 2. Στις Προτιμήσεις του Word, κάντε κλικ στην επιλογή " Αυτόματη Διόρθωση ".

  Στις προτιμήσεις του Word, κάντε κλικ στην επιλογή αυτόματης διόρθωσης για να αλλάξετε τι Αυτόματης Διόρθωσης αλλαγές στο έγγραφό σας.
 3. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση.

  Επιλέξτε Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση για να προκαλέσει αυτόματης διόρθωσης για να κάνετε διορθώσεις κατά την πληκτρολόγηση.
 4. Επιλέξτε την καταχώρηση στη λίστα που θέλετε να αλλάξετε.

  Στα πλαίσια Αντικατάσταση και με το Word εμφανίζει τα περιεχόμενα της εγγραφής.

 5. Πληκτρολογήστε το νέο κείμενο στο πλαίσιο με.

  Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα αυτόματης διόρθωσης για να αλλάξετε το κείμενο αντικατάστασης στο πλαίσιο με.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση.

Αρχή της σελίδας

Μετονομασία μιας καταχώρησης κειμένου στη λίστα Αυτόματης Διόρθωσης

Η παρακάτω διαδικασία περιγράφει πώς μπορείτε να τροποποιήσετε το κείμενο που προσδιορίζει Αυτόματης Διόρθωσης ως μια λανθασμένη λέξη. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη λανθασμένη λέξη που Αυτόματη Διόρθωση ισχύει μια συγκεκριμένη διόρθωση, χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία.

 1. Στο μενού του Word, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 2. Στις Προτιμήσεις του Word, κάντε κλικ στην επιλογή " Αυτόματη Διόρθωση ".

  Στις προτιμήσεις του Word, κάντε κλικ στην επιλογή αυτόματης διόρθωσης για να αλλάξετε τι Αυτόματης Διόρθωσης αλλαγές στο έγγραφό σας.
 3. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

  Επιλέξτε Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση για να προκαλέσει αυτόματης διόρθωσης για να κάνετε διορθώσεις κατά την πληκτρολόγηση.
 4. Επιλέξτε την καταχώρηση στη λίστα που θέλετε να αλλάξετε.

  Στα πλαίσια Αντικατάσταση και με το Word εμφανίζει τα περιεχόμενα της εγγραφής.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

  Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα αυτόματης διόρθωσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή για να την καταργήσετε.

  Το Word αφήνει την καταχώρηση τιμών στα πλαίσια Αντικατάσταση και με, ώστε να μπορείτε να κάνετε αλλαγές σε αυτά.

 6. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο Αντικατάσταση.

 7. Πατήστε Προσθήκη.

  Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη για να προσθέσετε το κείμενο στο αντικατάσταση και με πλαίσια στη λίστα αυτόματης διόρθωσης.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×