Αυτόματη διαγραφή παλαιότερων στοιχείων RSS

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η ένταση του περιεχομένου σε ορισμένες τροφοδοσίες RSS μπορεί να είναι πολύ υψηλή. Όταν προσθέτετε περισσότερες τροφοδοσίες RSS σε Microsoft Office Outlook 2007, ενδέχεται να ανακαλύψετε ότι σας Microsoft Exchange γραμματοκιβώτιο ή Αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst) γρήγορα αύξηση μεγέθους.

Η δυνατότητα αυτόματης αρχειοθέτησης στο Microsoft Outlook παρέχει έναν αυτόματο τρόπο για να διαγράψετε στοιχεία που είναι παλαιότερα από μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Πολλές τροφοδοσίες RSS περιλαμβάνουν συζητήσεων ή άλλες πληροφορίες με χρονικό όριο. Χρειάζεται να διατηρήσετε παλαιότερα στοιχεία δεν είναι συνήθως σημαντική με διατήρηση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημείωση: Οι διαδικασίες σε αυτό το άρθρο απαιτούν τη χρήση της δυνατότητας αυτόματης αρχειοθέτησης. Αυτόματη Αρχειοθέτηση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη εάν οποιαδήποτε από το προφίλ του Outlook στον υπολογιστή σας περιλαμβάνει ένα λογαριασμό του Exchange με την ανταλλαγή μηνυμάτων διαχείρισης εγγραφών.

Σε αυτό το άρθρο

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αυτόματη αρχειοθέτηση

Προσαρμογή αυτόματης αρχειοθέτησης για τα στοιχεία RSS

Ενεργοποιήστε την αυτόματη αρχειοθέτηση

Καθορισμός ρυθμίσεων αυτόματης αρχειοθέτησης για κάθε φάκελο τροφοδοσίες RSS

Μη αυτόματη αρχειοθέτηση ή διαγραφή

Περισσότερες πληροφορίες για την αυτόματη αρχειοθέτηση.

Η Αυτόματη αρχειοθέτηση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και εκτελείται αυτόματα σε προγραμματισμένα διαστήματα αρχειοθετώντας και, εάν καθοριστεί, καταργώντας παλαιότερα στοιχεία από όλους τους φακέλους του Outlook. Παλαιότερα στοιχεία είναι εκείνα που έχουν φθάσει μια καθορισμένη ηλικία αρχειοθέτησης.

Από προεπιλογή, το Outlook δημιουργεί τα αρχεία αρχειοθέτησης στην ακόλουθη θέση:

 • Windows Vista    

  drive:\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  Αν δεν βλέπετε το φάκελο Local, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι κρυμμένος. Για πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση των κρυμμένων φακέλων, ανατρέξτε στη βοήθεια των Microsoft Windows.

 • Microsoft Windows XP ή Microsoft Windows Server 2003    

  μονάδα_δίσκου: \Documents και ρυθμίσεις\χρήστης\τοπικές ρυθμίσεις\δεδομένα Data\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  Αν δεν βλέπετε το φάκελο Local Settings, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι κρυμμένος. Για πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση των κρυμμένων φακέλων, ανατρέξτε στη βοήθεια των Microsoft Windows.

Αφού το Outlook αρχειοθετήσει στοιχεία, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα στοιχεία απευθείας από Φάκελοι αρχειοθέτησης στο παράθυρο περιήγησης στο Outlook. Για να δείτε τους Φακέλους αρχειοθέτησης της Access στο παράθυρο περιήγησης, στο μενού Μετάβαση, κάντε κλικ στην επιλογή Λίστα φακέλων.

Όταν ανοίξετε το φάκελο Φάκελοι αρχειοθέτησης, θα δείτε ότι το Outlook διατηρεί τη δομή του υπάρχοντος φακέλου σας. Αν υπάρχει γονικός φάκελος επάνω από το φάκελο που επιλέξατε να αρχειοθετήσετε, ο γονικός φάκελος δημιουργείται στο αρχείο αρχειοθέτησης, αλλά εντός του γονικού φακέλου αρχειοθετούνται μόνο τα στοιχεία που ανταποκρίνονται στα κριτήρια της αυτόματης αρχειοθέτησης. Αν αποφασίσετε ότι θέλετε τα αρχειοθετημένα στοιχεία να επιστρέψουν στο κυρίως γραμματοκιβώτιό σας, μπορείτε να εισαγάγετε όλα τα στοιχεία του αρχείου αρχειοθέτησης στους αρχικούς φακέλους τους ή σε άλλους φακέλους που καθορίζετε ή μπορείτε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε, μη αυτόματα, τα στοιχεία, καθώς και να τα σύρετε μεταξύ φακέλων.

Αρχή της σελίδας

Προσαρμογή της αυτόματης αρχειοθέτησης για στοιχεία RSS

Υπάρχουν δύο σύνολα ρυθμίσεων αυτόματης αρχειοθέτησης — καθολικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις ανά φάκελο:

 • Καθολικές ρυθμίσεις    Ονομάζεται επίσης τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, καθολικές ρυθμίσεις καθορίζουν εάν αυτόματης αρχειοθέτησης εκτελείται και τι κάνει από προεπιλογή με τα στοιχεία σε οποιονδήποτε φάκελο του Outlook εκτός από τις επαφές, που είναι εξαιρούνται από την αυτόματη αρχειοθέτηση.

 • Ρυθμίσεις ανά φάκελο    Αυτές οι ρυθμίσεις αντικαθιστούν τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ώστε να μπορείτε να αρχειοθετήσετε μεμονωμένους φακέλους διαφορετικά.

Εάν δεν καθορίσετε ρυθμίσεις αυτόματης αρχειοθέτησης για ένα συγκεκριμένο φάκελο, ο φάκελος δεν έχει αρχειοθετηθεί. Ρυθμίσεις αυτόματης αρχειοθέτησης εφαρμόζονται μόνο στο τρέχον γραμματοκιβώτιο. Αυτό σημαίνει ότι εάν επιλέξετε ένα φάκελο στο λογαριασμό σας Exchange και, στη συνέχεια, ορίστε καθολικών ρυθμίσεων για αυτόματη αρχειοθέτηση, οι ρυθμίσεις θα ισχύουν μόνο για το λογαριασμό του Exchange.

Σημείωση: Επιπλέον, με τις ρυθμίσεις Αυτόματης Αρχειοθέτησης, τα στοιχεία στο γραμματοκιβώτιό σας μπορεί να υπόκεινται και στις πολιτικές διατήρησης ή στη διαχείριση αρχείων μηνυμάτων τις οποίες επιβάλλει ο οργανισμός σας. Οι πολιτικές διατήρησης και η διαχείριση αρχείων μηνυμάτων περιορίζουν τη διατήρηση στοιχείων σε μία σταθερή χρονική περίοδο, όπως ορίζεται από την πολιτική του οργανισμού. Αυτές οι πολιτικές προηγούνται έναντι των ρυθμίσεων Αυτόματης Αρχειοθέτησης. Η αυτόματη αρχειοθέτηση καταργείται από όλα τα προφίλ του Outlook στον υπολογιστή σας όταν είναι ενεργοποιημένη η διαχείριση αρχείων μηνυμάτων σε οποιονδήποτε λογαριασμό Exchange σε οποιοδήποτε προφίλ Outlook στον υπολογιστή σας.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση της αυτόματης αρχειοθέτησης

Παρόλο που η αυτόματη αρχειοθέτηση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, μπορείτε να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα όταν απαιτείται. Αυτόματη Αρχειοθέτηση, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για τις διαδικασίες σε αυτό το άρθρο για να εργαστείτε.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιείτε την Αυτόματη αρχειοθέτηση μόνο για φακέλους τροφοδοσιών RSS, συνιστάται να τροποποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ώστε η Αυτόματη αρχειοθέτηση να είναι ενεργοποιημένη αλλά να μην γίνεται κάποια ενέργεια παρά μόνο στους φακέλους με αυτήν τη ρύθμιση παραμέτρων. Έτσι μπορείτε να αποφύγετε την από λάθος αρχειοθέτηση ή διαγραφή φακέλων που δεν θέλατε να επηρεάσετε.

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Στην καρτέλα Άλλες, κλικ στο κουμπί Αυτόματη αρχειοθέτηση.

  ρυθμίσεις Αυτόματης αρχειοθέτησης

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εκτέλεση Αυτόματης Αρχειοθέτησης κάθε ν ημέρες.

 4. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό μεταξύ 1 και 60 στο πλαίσιο για πόσο συχνά θέλετε εκτέλεσης της αυτόματης αρχειοθέτησης.

  Για να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά Αυτόματη Αρχειοθέτηση με φακέλους τροφοδοσίες RSS, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μια τιμή μεταξύ 1 και 7 ημερών. Δεν είναι ο αριθμός των ημερών που στοιχεία διατηρούνται, αλλά τη συχνότητα της αυτόματης αρχειοθέτησης. Όσο πιο συχνά εκτέλεση αυτόματης αρχειοθέτησης, τόσο πιο ακριβή είναι οι περίοδοι διατήρησης.

 5. Στην περιοχή During Archive, καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου Διαγραφή των στοιχείων που έχουν λήξει (μόνον σε φακέλους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και Αρχειοθέτηση ή διαγραφή παλιών στοιχείων.

  Εάν καταργήσετε την επιλογή αυτών των πλαισίων ελέγχου, δεν μπορεί να εκτελεστεί από λάθος κάποια ενέργεια Αυτόματης αρχειοθέτησης σε φακέλους που δεν σκοπεύετε να επηρεάσετε. Στη συνέχεια του άρθρου, θα καθορίσετε τις ρυθμίσεις Αυτόματης αρχειοθέτησης ανά φάκελο.

  Εάν χρησιμοποιείτε ήδη την Αυτόματη αρχειοθέτηση και ορισμένοι από τους φακέλους σας χρησιμοποιούν τις προεπιλεγμένες καθολικές ρυθμίσεις, δεν είναι απαραίτητο να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας.

Αρχή της σελίδας

Καθορίστε ρυθμίσεις αυτόματης αρχειοθέτησης για κάθε φάκελο τροφοδοσίας RSS

Πρέπει να καθορίσετε τις ρυθμίσεις αυτόματης αρχειοθέτησης για κάθε φάκελο τροφοδοσίες RSS. Ιδιότητες αυτόματης αρχειοθέτησης δεν είναι περιοδικότητας — ιδιότητες δεν μεταβιβάζονται από ένα γονικό φάκελο.

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στο φάκελο τροφοδοσίες RSS που θέλετε να καθορίσετε ρυθμίσεις για και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή " Ιδιότητες " στο μενού συντόμευσης.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αυτόματη Αρχειοθέτηση.

  Ρυθμίσεις αυτόματης αρχειοθέτησης για κάθε φάκελο τροφοδοσίας

 3. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Αρχειοθέτηση του φακέλου με χρήση αυτών των ρυθμίσεων.

 4. Στο Καθαρισμός στοιχείων παλιότερων από τελεία n , όπου n αντιπροσωπεύει την αριθμητική τιμή 1 και 999 και περίοδο ισούται με μήνες, ημέρες ή εβδομάδες, εισαγάγετε το μέγιστο χρονικό διάστημα που θέλετε να διατηρηθούν των στοιχείων RSS.

 5. Κάντε κλικ στην εντολή Μόνιμη διαγραφή των παλιών στοιχείων.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Επαναλάβετε για κάθε φάκελο τροφοδοσίας RSS που περιέχει στοιχεία που θέλετε να διαγράφονται αυτόματα.

Αρχή της σελίδας

Μη αυτόματη αρχειοθέτηση ή διαγραφή

 1. Από το μενού Αρχείο, επιλέξτε την εντολή Αρχειοθέτηση.

 2. Καθορίστε εάν θέλετε να αρχειοθετήσετε όλους τους φακέλους, χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις αυτόματης αρχειοθέτησης (δηλαδή, είτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ή ρυθμίσεις ανά φάκελο που έχετε καθορίσει για μεμονωμένους φακέλους) ή εάν θέλετε να αρχειοθετήσετε ένα μεμονωμένο φάκελο, χρησιμοποιώντας τις επιλογές που έχετε καθορίσει στο σε αυτό το παράθυρο διαλόγου.

Σημείωση: Για να αρχειοθετήσετε σε ένα αρχείο από το προεπιλεγμένο, καθορίστε ένα διαφορετικό όνομα αρχείου στο πλαίσιο αρχείο αρχειοθέτησης. Το Outlook δημιουργεί αυτόματα ένα άλλο αρχείο αρχειοθέτησης για τα στοιχεία στον επιλεγμένο φάκελο.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×