Αυτόματη αποθήκευση απεσταλμένων στοιχείων στο γραμματοκιβώτιο του delegator

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Γραμματοκιβωτίων στο Office 365 μπορεί να ρυθμιστεί κάποιο άτομο (όπως μια διοικητική Βοηθός) και να έχουν πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιο του άλλου ατόμου (όπως διαχειριστής) και αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως τους. Αυτά τα άτομα ονομάζονται συχνά του πληρεξουσίου και delegator, αντίστοιχα. Θα πρόγραμμα τους "Βοηθός" και "Διαχείριση" για χάρη της απλότητα. Όταν ένας Βοηθός έχει εκχωρηθεί πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιο του διαχειριστή, ονομάζεται αναθέσει πρόσβαση.

Στους χρήστες τη ρύθμιση συχνά αναθέσει πρόσβαση και αποστολή δικαιώματα για να επιτρέψετε ένα βοηθό για τη διαχείριση ενός διευθυντή ημερολογίου όπου χρειάζονται αποστολής και απάντησης σε προσκλήσεις σε σύσκεψη. Από προεπιλογή, όταν μια Βοηθού αποστέλλει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ως ή εκ μέρους του, διαχειριστής, το απεσταλμένο μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο Απεσταλμένα του Βοηθού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το άρθρο για να αλλάξετε αυτήν τη συμπεριφορά ώστε να είναι αποθηκευμένο το απεσταλμένο μήνυμα σε τόσο του Βοηθού και οι φάκελοι Απεσταλμένα του διευθυντή.

Ας ρίξουμε μια ματιά σε ένα γρήγορο παράδειγμα του τρόπου αυτό θα λειτουργίας στο πραγματική ζωή:

 • Mary είναι μόνος του καθολικού πωλήσεων. Χρήστης έχει ένα πολύ απασχολημένοι χρονοδιάγραμμα και έχει Ιωάννης, το Βοηθό διοικητική, για βοήθεια στη διαχείριση του ημερολογίου.

 • Για να Mary, Ιωάννης του έχει αναθέσει παρέχεται πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιο του Mary και για την αποστολή μηνυμάτων για το λογαριασμό. Αυτό σας επιτρέπει να δείτε τι υπάρχει στην το ημερολόγιο. Προγραμματισμός, αποδοχή και απόρριψη προσκλήσεων σε σύσκεψη; και να απαντούν σε μηνύματα.

 • Τα μηνύματα που στέλνει Ιωάννης εκ μέρους Mary αποθηκεύονται στο του φακέλου "Απεσταλμένα". Mary θέλει ένα αντίγραφο, ώστε να Ιωάννης αντιγράφει με μη αυτόματο τρόπο μηνύματα είναι σας έστειλε το λογαριασμό από το φάκελο "Απεσταλμένα" το φάκελο Απεσταλμένα.

 • Θαύματα του Ιωάννης εάν υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος για να χειριστείτε απεσταλμένα, ώστε εσείς ζητά από το γραφείο βοήθειας IT. Εσείς μαθαίνει γραμματοκιβώτιο της Mary μπορεί να ρυθμιστεί για την αποθήκευση μηνυμάτων αυτός στέλνει εκ μέρους της τόσο τα απεσταλμένα και της Απεσταλμένα αυτόματα. Αυτό είναι ακριβώς τι θέλει, ώστε εσείς ζητά από το γραφείο βοήθειας για να ρυθμίσετε.

Αποστολή ως... Αποστολή εκ μέρους του... Κάντε τι σημαίνουν και που πρέπει να επιλέξω;

Όταν ορίζετε κάποιον ως πληρεξουσίου στο γραμματοκιβώτιο του διαχειριστή, μπορείτε να επιλέξετε εάν αυτές "Αποστολή ως" ο διευθυντής ή "Αποστολή εκ μέρους του" τους. Η διαφορά είναι διακριτική, αλλά μπορεί να είναι σημαντική σε ορισμένους οργανισμούς:

 • Αποστολή ως    Όταν κάποιος χρήστης έχει δικαιώματα "Αποστολή ως" σε ένα γραμματοκιβώτιο, τα μηνύματα που στέλνουν από συγκεκριμένο γραμματοκιβώτιο θα εμφανίσει μόνο ο κάτοχος του γραμματοκιβωτίου του ονόματος στη γραμμή από: πεδίο του μηνύματος. Στο παραπάνω παράδειγμα, εάν Ιωάννης έχει δικαιώματα "Αποστολή ως" στο γραμματοκιβώτιο του Mary, μηνύματα αυτός στέλνει από το γραμματοκιβώτιο θα εμφανίσει από: Mary στους παραλήπτες.

 • Αποστολή εκ μέρους του    Όταν κάποιος χρήστης έχει δικαιώματα "Αποστολή εκ μέρους του" σε ένα γραμματοκιβώτιο, μηνύματα αποστολή από το γραμματοκιβώτιο του κατόχου θα εμφανιστεί το μήνυμα έχει σταλεί από κάποιον εκ μέρους του κατόχου του γραμματοκιβωτίου. Στο παραπάνω παράδειγμα, εάν Ιωάννης έχει δικαιώματα "Αποστολή εκ μέρους του" στο γραμματοκιβώτιο του Mary, μηνύματα αυτός στέλνει από το γραμματοκιβώτιο θα εμφανίσει από: Ιωάννης εκ μέρους Mary στους παραλήπτες.

Τα δικαιώματα αποστολή που κάποιος χρήστης έχει στο γραμματοκιβώτιο του άλλου χρήστες είναι σημαντικό όταν σκέφτεστε πώς αποστέλλονται προς επεξεργασία στοιχείων. Αυτό συμβαίνει επειδή μπορείτε να αποφασίσετε, για κάθε επίπεδο δικαιωμάτων, εάν τα μηνύματα πρέπει να αποθηκεύονται σε μόνο φάκελο Απεσταλμένα του Βοηθού ή σε τόσο του Βοηθού και οι φάκελοι Απεσταλμένα του διευθυντή. Office 365 η προεπιλογή για την αποθήκευση "Απεσταλμένα" για τα μηνύματα που αποστέλλονται με "Αποστολή ως" και τα δικαιώματα "Αποστολή εκ μέρους του" στο του Βοηθού Απεσταλμένα μόνο. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την προεπιλεγμένη συμπεριφορά ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Συμβουλή: Οι διαχειριστές μπορεί να έχει πολλές βοηθούς με διαφορετικά επίπεδα δικαιωμάτων. Στο παραπάνω παράδειγμα, ενώ Ιωάννης ενδέχεται να μπορείτε να στέλνετε μηνύματα εκ μέρους Mary, που θα μπορούσε να έχει μια άλλη Βοηθός που μπορεί να στείλει ως Mary. Εάν αυτό ήταν την υπόθεση, Mary του τμήμα IT μπορεί να ακολουθήστε τα βήματα για το "Αποστολή ως" και δικαιώματα "Αποστολή εκ μέρους του".

Όταν κάνετε αυτά τα βήματα, τυχόν μηνύματα που αποστέλλονται ως    η διαχείριση του οποίου το γραμματοκιβώτιο διαμορφώνετε τις παραμέτρους του, θα αποθηκεύεται στο φάκελο Απεσταλμένα του διευθυντή. Για να ρυθμίσετε αυτή, απλώς ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το Windows PowerShell για να ολοκληρώσετε τα βήματα; Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν, μεταβείτε στη Χρήση του PowerShell με το Exchange Online για οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση. Υπάρχει επίσης ένα εξαιρετικό βίντεο!

 1. Ανοίξτε το Windows PowerShell και, ακολουθώντας τις οδηγίες στη Χρήση του PowerShell με το Exchange Online, συνδεθείτε με το PowerShell του Exchange Online.

 2. Λάβετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαχειριστή.

 3. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή στο παράθυρο του PowerShell.

  Set-Mailbox <manager's email address> –MessageCopyForSentAsEnabled $true

  Για παράδειγμα, εάν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Mary είναι mary@contoso.com, το τμήμα IT θα εκτελεστεί η εντολή Set-Mailbox mary@contoso.com –MessageCopyForSentAsEnabled $true.

Αυτό είναι! Ο διευθυντής τώρα θα λάβουν αυτόματα ένα αντίγραφο του τυχόν μηνύματα που αποστέλλονται από ένα βοηθό, στον φάκελο "Απεσταλμένα".

Συμβουλή: Αυτό μπορείτε να το απενεργοποιήσετε διέρχονται από τα παραπάνω βήματα και αντικαθιστώντας $true με $false στην εντολή Set-Mailbox . Για παράδειγμα, για να την απενεργοποιήσετε για Mary, αυτά θα εκτελεστεί η εντολή Set-Mailbox mary@contoso.com –MessageCopyForSentAsEnabled $false.

Όταν κάνετε αυτά τα βήματα, τυχόν μηνύματα που αποστέλλονται εκ μέρους του    τη διαχείριση του οποίου το γραμματοκιβώτιο διαμορφώνετε τις παραμέτρους του, θα αποθηκεύεται στο φάκελο Απεσταλμένα του διευθυντή. Για να ρυθμίσετε αυτή, απλώς ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το Windows PowerShell για να ολοκληρώσετε τα βήματα; Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν, μεταβείτε στη Χρήση του PowerShell με το Exchange Online για οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση. Υπάρχει επίσης ένα εξαιρετικό βίντεο!

 1. Ανοίξτε το Windows PowerShell και, ακολουθώντας τις οδηγίες στη Χρήση του PowerShell με το Exchange Online, συνδεθείτε με το PowerShell του Exchange Online.

 2. Λάβετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαχειριστή.

 3. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή στο παράθυρο του PowerShell.

  Set-Mailbox <manager's email address> –MessageCopyForSendOnBehalfEnabled $true

  Για παράδειγμα, εάν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Mary είναι mary@contoso.com, το τμήμα IT θα εκτελεστεί η εντολή Set-Mailbox mary@contoso.com –MessageCopyForSendOnBehalfEnabled $true.

Αυτό είναι! Ο διευθυντής τώρα θα λάβουν αυτόματα ένα αντίγραφο του τυχόν μηνύματα που αποστέλλονται από ένα βοηθό, στον φάκελο "Απεσταλμένα".

Συμβουλή: Αυτό μπορείτε να το απενεργοποιήσετε διέρχονται από τα παραπάνω βήματα και αντικαθιστώντας $true με $false στην εντολή Set-Mailbox . Για παράδειγμα, για να την απενεργοποιήσετε για Mary, αυτά θα εκτελεστεί η εντολή Set-Mailbox mary@contoso.com –MessageCopyForSendOnBehalfEnabled $false.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×