Αυτόματης στοίχιση, αυτόματη απόσταση και αυτόματη αναδιάταξη σχημάτων σε διάγραμμα

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Το Visio διαθέτει διάφορα εργαλεία για να σας βοηθήσει να διατάξετε σχημάτων και γραμμών σύνδεσης αποτελεσματικά και ομοιόμορφα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά εργαλεία σε διαφορετικούς χρόνους κατά τη δημιουργία διαγραμμάτων. Ορισμένα να κάνετε μικρές προσαρμογές για τις θέσεις του σχήματος και αναδιάταξη ολόκληρο διαγράμματα Βοήθεια. Τα εργαλεία οργανώνονται σε αυτές τις τέσσερις περιοχές:

 • Κουμπί Αυτόματη στοίχιση και απόσταση: χρήση Αυτόματη στοίχιση και απόσταση Εάν είστε ικανοποιημένοι με τη διάταξη του διαγράμματός σας, αλλά απλώς θέλετε να κάνετε πιο τακτοποιημένο και ευθείες γραμμές σύνδεσης χωρίς να τα μετακινήσετε πολύ πράγματα.

 • Εντολές θέση: Χρησιμοποιήστε τις εντολές κάτω από το κουμπί θέση, εάν θέλετε να διορθώσετε το πρόβλημα μόνο της στοίχισης ή μόνο τα διαστήματα από επιλεγμένα σχήματα ή εάν θέλετε να περιστρέψετε ή να αναστρέψετε το διάγραμμα.

 • Επανάληψη διάταξης σελίδας: Χρησιμοποιήστε τη συλλογή Επανάληψη διάταξης σελίδας, εάν θέλετε να δοκιμάσετε μια νέα διάταξη του διαγράμματός σας, χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα για να διατηρήσετε το αρχικό τις θέσεις από τα σχήματα.

 • Εντολές διάταξης αφορούν συγκεκριμένα το πρότυπο: ορισμένα πρότυπα διαγράμματος συνοδεύουν τις δικές τους εντολές διάταξης που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτόν τον τύπο διάγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων οργανόγραμμα και διάγραμμα καταιγισμού ιδεών.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Κουμπί Αυτόματη στοίχιση & Ορισμός διαστήματος

Αυτή η επιλογή έχει σχεδιαστεί για να αφήσετε τα σχήματά σας όσο το δυνατόν να τρέχουσες θέσεις τους, αλλά στοιχισμένα μεταξύ τους και ισοκατανεμημένες.

 1. Επιλέξτε τα σχήματα που θέλετε να στοιχίσετε και ο χώρος ή κάντε κλικ έξω από το διάγραμμα για να καταργήσετε οποιαδήποτε επιλογή. Εάν δεν έχει επιλεγεί τίποτα, θα επηρεαστεί η όλα τα σχήματα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα κεντρική, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη θέση (στην ομάδα Τακτοποίηση ) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αυτόματη στοίχιση και απόσταση.

Εντολές θέση

Το κουμπί " θέση " βρίσκεται στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα " Τακτοποίηση ". Κάντε κλικ στο βέλος για να δείτε τις εντολές για τη στοίχιση, διαστήματα και orienting επιλεγμένα σχήματα.

Στοίχιση σχημάτων

Οι εντολές σε αυτήν την ενότητα Στοίχιση σχημάτων χωρίς να αλλάξετε την απόσταση μεταξύ αυτών. Μπορείτε να κρατήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε μια εντολή για να δείτε μια προεπισκόπηση του εφέ θα έχει πριν να αναφέρετε την αλλαγή.

Για να χρησιμοποιήσετε την Αυτόματη στοίχιση
 1. Επιλέξτε τα σχήματα που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη στοίχιση.

Για να καθορίσετε μια κατεύθυνση στοίχισης
 1. Επιλέξτε το σχήμα στο οποίο θέλετε να στοιχίσετε άλλα σχήματα, και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο SHIFT και κάντε κλικ στα σχήματα που θέλετε να στοιχίσετε σε αυτήν.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση και επιλέξτε μια επιλογή στοίχισης.

Σημείωση: Οι συγκεκριμένες εντολές Στοίχισης στοιχίζουν τα επιλεγμένα σχήματα με το πρωτεύον σχήμα. Ωστόσο, η εντολή Αυτόματη στοίχιση δεν πραγματοποιεί στοίχιση με ένα πρωτεύον σχήμα.

Σχήματα χώρου

Οι εντολές σε αυτήν την ενότητα του ακόμα και την απόσταση μεταξύ των σχημάτων χωρίς αλλαγή της στοίχισης τους. Μπορείτε να κρατήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε μια εντολή για να δείτε μια προεπισκόπηση του εφέ θα έχει πριν να αναφέρετε την αλλαγή.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτόματο διάστημα
 1. Επιλέξτε τα σχήματα που θέλετε στο χώρο ή κάντε κλικ έξω από το διάγραμμα για να καταργήσετε οποιαδήποτε επιλογή. Εάν δεν έχει επιλεγεί τίποτα, θα επηρεαστεί η όλα τα σχήματα.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή θέση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματο διάστημα.

  Αυτό σας μετακινεί όλα τα επιλεγμένα σχήματα σε μια καθορισμένη απόσταση από γειτονικά σχήματα.

 3. Για να αλλάξετε την απόσταση, κάντε κλικ στην επιλογή θέση, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές διαστήματος και, στη συνέχεια, ορίστε την απόσταση.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές κατανομής

Οι εντολές διαστημάτων από προηγούμενες εκδόσεις του Visio είναι ακόμα διαθέσιμες, παρουσιάζοντας διαφορετικές επιλογές διαστημάτων.

 1. Επιλέξτε τρία ή περισσότερα σχήματα, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT ή CTRL ενώ κάνετε κλικ σε σχήματα.

  Σημείωση: Οι εντολές για τη διανομή σχήματα είναι απενεργοποιημένες, εάν δεν επιλέξετε τρία ή περισσότερα σχήματα.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στη θέση και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το δείκτη σε Σχήματα χώρο.

 3. Επιλέξτε μια επιλογή διανομής. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές διανομή για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Διανομή σχημάτων.

  • Στην κατακόρυφη κατανομή, τα όρια ορίζονται από το επάνω και το κάτω σχήμα στην επιλογή.

  • Στην οριζόντια κατανομή, τα όρια ορίζονται από τα σχήματα που βρίσκονται στο αριστερό και δεξιό σχήμα στην επιλογή.

  • Για να προσθέσετε οδηγούς και να επικολλήσετε τα σχήματα σε αυτούς, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δημιουργία οδηγών και επικόλληση σχημάτων σε αυτούς. Εάν κάνετε αυτή την επιλογή, μπορείτε να μετακινήσετε έναν εξωτερικό οδηγό για να ανακατανείμετε όλα τα σχήματα.

Μετακίνηση σχημάτων από τις αλλαγές σελίδας

Εάν ένα διάγραμμα πρόκειται να εκτυπωθεί, να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σχήματα χωρίζονται με αλλαγές σελίδας.

 1. Επιλέξτε τα σχήματα που θέλετε να μετακινήσετε από τις αλλαγές σελίδας, ή κάντε κλικ έξω από το διάγραμμα για να καταργήσετε οποιαδήποτε επιλογή. Εάν δεν έχει επιλεγεί τίποτα, θα επηρεαστεί η όλα τα σχήματα.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή θέση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση Απενεργοποίηση αλλαγών σελίδας.

Μια άλλη επιλογή είναι να ορίσετε επιλογές αυτόματη στοίχιση και αυτόματο διάστημα, ώστε αυτές οι εντολές δεν επιτρέπεται να τοποθετούν σχήματα σε αλλαγές σελίδας.

 • Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή θέση και ελέγξτε εάν Αποφύγετε αλλαγές σελίδας είναι επιλεγμένο. Εάν όχι, κάντε κλικ στην επιλογή για να την επιλέξετε.

Προσανατολισμός σχημάτων

Οι επιλογές στο δευτερεύον μενού Περιστροφή σχημάτων περιστροφή ή αναστροφή ενός επιλεγμένου σχήματος.

 • Επιλέξτε ένα σχήμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κατάλληλη εντολή.

 • Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή θέση, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή περιστροφή σχημάτων και ενεργοποιήστε μια επιλογή.

Εάν περισσότερα από ένα σχήμα είναι επιλεγμένο, αυτές οι εντολές περιστροφή ή αναστροφή διατηρώντας τις σχετικές τους θέσεις μεταξύ τους, σαν να ήταν ενεργοποιημένη η σελίδα.

Αντίθετα, τις εντολές στο δευτερεύον μενού Περιστροφή διαγράμματος περιστροφή ή αναστροφή τον προσανατολισμό του διαγράμματος, αλλά αφήσετε τον προσανατολισμό του σχήματος, όπως ήταν.

Επανάληψη διάταξης σελίδας

Επανάληψη διάταξης σελίδας βρίσκεται στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα διάταξη. Εάν έχετε ενός απλού διαγράμματος και δεν είστε βέβαιοι σχετικά με τον καλύτερο τρόπο για την τακτοποίηση, επιλέξτε τα σχήματα που θέλετε να αναδιατάξετε ή κάντε κλικ έξω από το διάγραμμα για να καταργήσετε οποιαδήποτε επιλογή και επηρεάζουν όλα τα σχήματα. Στη συνέχεια, δοκιμάστε να κρατώντας πατημένο το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα διάφορα σχέδια στη συλλογή για να δείτε τι εφέ έχουν. Μπορείτε να δείτε μια προεπισκόπηση χωρίς την οριστικοποίηση των σε μια διάταξη, μέχρι να κάνετε κλικ σε αυτό.

Οι εντολές αφορούν συγκεκριμένα το πρότυπο διάταξης

Εάν το πρότυπο που χρησιμοποιείτε για ένα διάγραμμα έχει μια καρτέλα διατίθεται για αυτόν τον τύπο συγκεκριμένες διάγραμμα, όπως κάνατε τα πρότυπα οργανόγραμμα και διάγραμμα καταιγισμού ιδεών, ελέγξτε εάν έχει μια εντολή διάταξη που έχει σχεδιαστεί για αυτό το διάγραμμα. Αν Ναι, δοκιμάστε το και δείτε εάν θέλετε τα αποτελέσματα.

Κουμπί Αυτόματη στοίχιση & Ορισμός διαστήματος

Το κουμπί Αυτόματη στοίχιση και απόσταση βρίσκεται στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα " Τακτοποίηση ". Αυτό το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για να αφήσετε τα σχήματά σας όσο το δυνατόν να τρέχουσες θέσεις τους, αλλά στοιχισμένα μεταξύ τους και ισοκατανεμημένες.

 1. Επιλέξτε τα σχήματα που θέλετε να στοιχίσετε και ο χώρος ή κάντε κλικ έξω από το διάγραμμα για να καταργήσετε οποιαδήποτε επιλογή. Εάν δεν έχει επιλεγεί τίποτα, θα επηρεαστεί η όλα τα σχήματα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη στοίχιση & διάστημα.

Εντολές θέση

Το κουμπί " θέση " βρίσκεται στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα " Τακτοποίηση ". Κάντε κλικ στο βέλος για να δείτε τις εντολές για τη στοίχιση, διαστήματα και orienting επιλεγμένα σχήματα.

Στοίχιση σχημάτων

Οι εντολές σε αυτήν την ενότητα Στοίχιση σχημάτων χωρίς να αλλάξετε την απόσταση μεταξύ αυτών. Μπορείτε να κρατήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε μια εντολή για να δείτε μια προεπισκόπηση του εφέ θα έχει πριν να αναφέρετε την αλλαγή.

Για να χρησιμοποιήσετε την Αυτόματη στοίχιση
 1. Επιλέξτε τα σχήματα που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή θέση.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη στοίχιση.

Για να καθορίσετε μια κατεύθυνση στοίχισης
 1. Επιλέξτε το σχήμα στο οποίο θέλετε να στοιχίσετε άλλα σχήματα, και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο SHIFT και κάντε κλικ στα σχήματα που θέλετε να στοιχίσετε σε αυτήν.

  Στο κύριο σχήμα έχει μια παχύ ματζέντα περίγραμμα.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή θέση.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή στοίχισης που θέλετε.

Οι συγκεκριμένες εντολές Στοίχισης στοιχίζουν τα επιλεγμένα σχήματα με το πρωτεύον σχήμα. Ωστόσο, η εντολή Αυτόματη στοίχιση δεν πραγματοποιεί στοίχιση με ένα πρωτεύον σχήμα.

Σχήματα χώρου

Οι εντολές σε αυτήν την ενότητα του ακόμα και την απόσταση μεταξύ των σχημάτων χωρίς αλλαγή της στοίχισης τους. Μπορείτε να κρατήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε μια εντολή για να δείτε μια προεπισκόπηση του εφέ θα έχει πριν να αναφέρετε την αλλαγή.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτόματο διάστημα
 1. Επιλέξτε τα σχήματα που θέλετε στο χώρο ή κάντε κλικ έξω από το διάγραμμα για να καταργήσετε οποιαδήποτε επιλογή. Εάν δεν έχει επιλεγεί τίποτα, θα επηρεαστεί η όλα τα σχήματα.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή θέση.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματο διάστημα, για να μετακινήσετε όλα τα επιλεγμένα σχήματα σε μια καθορισμένη απόσταση από τα γειτονικά σχήματα.

  Για να αλλάξετε την απόσταση, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές διαστήματος και, στη συνέχεια, ορίστε την απόσταση.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές κατανομής

Οι εντολές διαστημάτων από προηγούμενες εκδόσεις του Visio είναι ακόμα διαθέσιμες, παρουσιάζοντας διαφορετικές επιλογές διαστημάτων.

 1. Επιλέξτε τρία ή περισσότερα σχήματα, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT ή CTRL ενώ κάνετε κλικ σε σχήματα. Οι εντολές για τη διανομή σχήματα είναι απενεργοποιημένες, εάν δεν επιλέξετε τρία ή περισσότερα σχήματα.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στη θέση και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το δείκτη σε Σχήματα χώρο.

 3. Επιλέξτε μια επιλογή διανομής. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές διανομή για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Διανομή σχημάτων.

  • Στην κατακόρυφη κατανομή, τα όρια ορίζονται από το επάνω και το κάτω σχήμα στην επιλογή.

  • Στην οριζόντια κατανομή, τα όρια ορίζονται από τα σχήματα που βρίσκονται στο αριστερό και δεξιό σχήμα στην επιλογή.

  • Για να προσθέσετε οδηγούς και να επικολλήσετε τα σχήματα σε αυτούς, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δημιουργία οδηγών και επικόλληση σχημάτων σε αυτούς. Εάν κάνετε αυτή την επιλογή, μπορείτε να μετακινήσετε έναν εξωτερικό οδηγό για να ανακατανείμετε όλα τα σχήματα.

Μετακίνηση σχημάτων από τις αλλαγές σελίδας

Εάν ένα διάγραμμα πρόκειται να εκτυπωθεί, να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σχήματα χωρίζονται με αλλαγές σελίδας.

 1. Επιλέξτε τα σχήματα που θέλετε να μετακινήσετε από τις αλλαγές σελίδας, ή κάντε κλικ έξω από το διάγραμμα για να καταργήσετε οποιαδήποτε επιλογή. Εάν δεν έχει επιλεγεί τίποτα, θα επηρεαστεί η όλα τα σχήματα.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή θέση.

 3. Τοποθετήστε το δείκτη σε Σχήματα χώρου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση Απενεργοποίηση αλλαγών σελίδας.

Μια άλλη επιλογή είναι να ρυθμίσετε αυτόματη στοίχιση και αυτόματο διάστημα συμπεριφορά, ώστε αυτές οι εντολές δεν επιτρέπεται να τοποθετούν σχήματα σε αλλαγές σελίδας.

 1. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή θέση.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη σε Σχήματα χώρου και ελέγξτε εάν Αποφύγετε αλλαγές σελίδας είναι επιλεγμένο. Εάν όχι, κάντε κλικ στην επιλογή για να την επιλέξετε.

Προσανατολισμός σχημάτων

Οι εντολές στο δευτερεύον μενού Περιστροφή σχημάτων περιστροφή ή αναστροφή ενός επιλεγμένου σχήματος.

 • Επιλέξτε ένα σχήμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κατάλληλη εντολή.

Εάν περισσότερα από ένα σχήμα είναι επιλεγμένο, αυτές οι εντολές περιστροφή ή αναστροφή διατηρώντας τις σχετικές τους θέσεις μεταξύ τους, σαν να ήταν ενεργοποιημένη η σελίδα.

Αντίθετα, τις εντολές στο δευτερεύον μενού Περιστροφή διαγράμματος περιστροφή ή αναστροφή τον προσανατολισμό του διαγράμματος, αλλά αφήσετε προσανατολισμό σχήματος, όπως ήταν.

Επανάληψη διάταξης σελίδας

Επανάληψη διάταξης σελίδας βρίσκεται στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα διάταξη. Εάν έχετε ενός απλού διαγράμματος και δεν είστε βέβαιοι σχετικά με τον καλύτερο τρόπο για την τακτοποίηση, επιλέξτε τα σχήματα που θέλετε να αναδιατάξετε ή κάντε κλικ έξω από το διάγραμμα για να καταργήσετε οποιαδήποτε επιλογή και επηρεάζουν όλα τα σχήματα. Στη συνέχεια, δοκιμάστε να κρατώντας πατημένο το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα διάφορα σχέδια στη συλλογή για να δείτε τι εφέ έχουν. Μπορείτε να δείτε μια προεπισκόπηση χωρίς την οριστικοποίηση των σε μια διάταξη, μέχρι να κάνετε κλικ σε αυτό.

Οι εντολές αφορούν συγκεκριμένα το πρότυπο διάταξης

Εάν το πρότυπο που χρησιμοποιείτε για ένα διάγραμμα έχει μια καρτέλα διατίθεται για αυτόν τον τύπο συγκεκριμένες διάγραμμα, όπως κάνατε τα πρότυπα οργανόγραμμα και διάγραμμα καταιγισμού ιδεών, ελέγξτε εάν έχει μια εντολή διάταξη που έχει σχεδιαστεί για αυτό το διάγραμμα. Αν Ναι, δοκιμάστε το και δείτε εάν θέλετε τα αποτελέσματα.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×