Αυτοματοποίηση εργασιών με την Καταγραφή μακροεντολής

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Για να αυτοματοποιήσετε μια επαναλαμβανόμενη εργασία, μπορείτε να καταγράψετε μια μακροεντολή με την "Καταγραφή μακροεντολής" στο Microsoft Excel. Φανταστείτε ότι έχετε ημερομηνίες σε τυχαίες μορφές και θέλετε να εφαρμόσετε μία ενιαία μορφοποίηση σε όλες. Μια μακροεντολή μπορεί να το κάνει αυτό για εσάς. Μπορείτε να καταγράφετε μια μακροεντολή εφαρμόζοντας τη μορφοποίηση που θέλετε και, στη συνέχεια, να αναπαραγάγετε τη μακροεντολή όποτε είναι απαραίτητο.

Παρακολουθήστε ένα βίντεο που δείχνει πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια μακροεντολή που μορφοποιεί ημερομηνίες στο Excel.

Όταν καταγράφετε μια μακροεντολή, η Καταγραφή μακροεντολής καταγράφει όλα τα βήματα σε κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA). Αυτά τα βήματα μπορεί να περιλαμβάνουν την πληκτρολόγηση κειμένου ή αριθμών, το κλικ για την επιλογή κελιών ή εντολών στην κορδέλα ή στο μενού, τη μορφοποίηση κελιών, γραμμών ή στηλών ή ακόμη και την εισαγωγή δεδομένων από μια εξωτερική προέλευση, όπως η Microsoft Access. Η Visual Basic Application (VBA) είναι ένα υποσύνολο της ισχυρής γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic και περιλαμβάνεται στις περισσότερες εφαρμογές του Office. Παρόλο που η VBA σάς παρέχει τη δυνατότητα αυτοματοποίησης διαδικασιών εντός και μεταξύ των εφαρμογών του Office, δεν χρειάζεται να γνωρίζετε κώδικα VBA ή προγραμματισμό υπολογιστή εάν η Καταγραφή μακροεντολής κάνει αυτό που θέλετε.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι όταν καταγράφετε μια μακροεντολή, η Καταγραφή μακροεντολής καταγράφει σχεδόν κάθε ενέργεια που κάνετε. Επομένως, εάν κάνετε κάποιο λάθος στην ακολουθία, για παράδειγμα, κατά λάθος κλικ σε ένα κουμπί, η Καταγραφή μακροεντολής θα το καταγράψει. Η λύση είναι να καταγράψετε ξανά ολόκληρη την ακολουθία ή να τροποποιήσετε τον ίδιο τον κώδικα VBA. Αυτός είναι ο λόγος που κάθε φορά που κάνετε καταγραφή, είναι καλύτερα να καταγράφετε μια διαδικασία με την οποία είστε πολύ καλά εξοικειωμένοι. Όσο πιο ομαλά καταγράφετε μια ακολουθία, τόσο πιο αποτελεσματικά θα εκτελείται η μακροεντολή κατά την αναπαραγωγή της.

Οι μακροεντολές και τα εργαλεία VBA βρίσκονται στην καρτέλα Προγραμματιστής, η οποία είναι κρυφή από προεπιλογή, επομένως, θα πρέπει πρώτα να την ενεργοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματιστής".

Καρτέλα "Προγραμματιστής" στην κορδέλα

Καταγραφή μιας μακροεντολής

Υπάρχουν μερικά χρήσιμα πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τις μακροεντολές:

 • Όταν καταγράφετε μια μακροεντολή για την εκτέλεση ενός συνόλου εργασιών σε μια περιοχή του Excel, η μακροεντολή θα εκτελείται μόνο στα κελιά που βρίσκονται εντός της περιοχής. Επομένως, εάν έχετε προσθέσει μια επιπλέον γραμμή στην περιοχή, η μακροεντολή δεν θα εκτελέσει τη διαδικασία στη νέα γραμμή, αλλά μόνο στα κελιά που βρίσκονται εντός του εύρους.

 • Εάν έχετε προγραμματίσει την καταγραφή μιας μακροσκελούς διαδικασίας εργασιών, κανονίστε να έχει μικρότερες σχετικές μακροεντολές αντί για μια μεγάλη μακροεντολή.

 • Δεν είναι απαραίτητο να καταγράψετε μόνο εργασίες στο Excel σε μια μακροεντολή. Η δική σας διαδικασία μακροεντολής μπορεί να εκτείνεται και σε άλλες εφαρμογές του Office, καθώς και σε οποιεσδήποτε άλλες εφαρμογές που υποστηρίζουν Visual Basic Applications (VBA). Για παράδειγμα, μπορείτε να καταγράψετε μια μακροεντολή όπου ενημερώνετε πρώτα έναν πίνακα στο Excel και, στη συνέχεια, ανοίγετε το Outlook για να στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τον πίνακα σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καταγράψετε μια μακροεντολή.

 1. Πρέπει να πρώτα ενεργοποιήστε τις μακροεντολές στο Excel. Για να το κάνετε αυτό:

  1. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Κώδικας, επιλέξτε Ασφάλεια μακροεντολών.

  2. Στην περιοχή Ρυθμίσεις μακροεντολών, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση όλων των μακροεντολών (δεν συνιστάται, είναι δυνατό να εκτελεστεί ενδεχομένως επικίνδυνος κώδικας) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Προσοχή:  Η ύπαρξη κακόβουλου κώδικα μακροεντολών μπορεί να βλάψει σοβαρά τον υπολογιστή σας. Για να αποτρέψετε την εκτέλεση ενδεχομένως επικίνδυνου κώδικα, συνιστάται να έχετε εγκατεστημένη μια εφαρμογή εντοπισμού ιών και να επιστρέφετε στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις μακροεντολών μόλις ολοκληρώσετε την εργασία με τις μακροεντολές.

 2. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Κώδικας, κάντε κλικ στην εντολή Καταγραφή μακροεντολής.

  -Ή-

  Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+T+M+R .

  Εντολή "Καταγραφή μακροεντολής" στην ομάδα "Κώδικας" της καρτέλας "Προγραμματιστής"
 3. Στο πλαίσιο Όνομα μακροεντολής, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη μακροεντολή. Βεβαιωθείτε ότι το όνομα είναι όσο το δυνατόν περιγραφικό, ώστε να μπορείτε να το βρείτε γρήγορα εάν δημιουργήσετε περισσότερες από μία μακροεντολές.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο πρώτος χαρακτήρας του ονόματος της μακροεντολής πρέπει να είναι γράμμα. Οι ακόλουθοι χαρακτήρες μπορεί να είναι γράμματα, αριθμοί ή χαρακτήρες υπογράμμισης. Διαστήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο όνομα μακροεντολής, ενώ ο χαρακτήρας υπογράμμισης χρησιμεύει επίσης και ως διαχωριστικό λέξεων. Εάν χρησιμοποιείτε ένα όνομα μακροεντολής που αποτελεί επίσης μια αναφορά κελιού, ενδέχεται να λάβετε μήνυμα σφάλματος ότι το όνομα της μακροεντολής δεν ισχύει.

 4. Για να αντιστοιχίσετε ένα πλήκτρο συντόμευσης συνδυασμού Control (Ctrl) για την εκτέλεση της μακροεντολής, στο πλαίσιο Πλήκτρο συντόμευσης, πληκτρολογήστε οποιοδήποτε γράμμα (κεφαλαίο ή πεζό) που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε τους συνδυασμούς πλήκτρων συντόμευσης Ctrl + Shift (κεφαλαίο), επειδή το πλήκτρο συντόμευσης υπερισχύει οποιωνδήποτε ισοδύναμων προεπιλεγμένων πλήκτρων συντόμευσης του Excel, όσο είναι ανοικτό το βιβλίο εργασίας που περιέχει τη μακροεντολή. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + z (Αναίρεση), θα χάσετε τη δυνατότητα αναίρεσης σε αυτή την παρουσία του Excel.

 5. Στη λίστα Αποθήκευση μακροεντολής σε, επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύσετε τη μακροεντολή.

  Γενικά, μπορείτε να αποθηκεύσετε τη μακροεντολή σας στη θέση Αυτό το βιβλίο εργασίας , αλλά, εάν θέλετε η μακροεντολή να είναι διαθέσιμη κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το Excel, επιλέξτε Βιβλίο προσωπικών μακροεντολών. Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Βιβλίο προσωπικών μακροεντολών, το Excel δημιουργεί ένα κρυφό βιβλίο προσωπικών μακροεντολών (Personal.xlsb), εάν δεν υπάρχει ήδη και αποθηκεύει τη μακροεντολή σε αυτό το βιβλίο εργασίας. Στα Windows 10, Windows 7 και Windows Vista, αυτό το βιβλίο εργασίας αποθηκεύεται στο φάκελο C:\Χρήστες\όνομα χρήστη\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart. Στα Microsoft Windows XP, αυτό το βιβλίο εργασίας αποθηκεύεται στο φάκελο C:\Έγγραφα και ρυθμίσεις\όνομα χρήστη\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart. Τα βιβλία εργασίας στο φάκελο XLStart ανοίγουν αυτόματα κάθε φορά που ξεκινά το Excel και κάθε κώδικας που έχετε αποθηκεύσει στο Βιβλίο εργασίας προσωπικών μακροεντολών θα εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου "Μακροεντολή", που περιγράφεται στην επόμενη ενότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αποθήκευση μακροεντολής.

 6. Στο πλαίσιο Περιγραφή, πληκτρολογήστε προαιρετικά μια σύντομη περιγραφή για το τι κάνει η μακροεντολή.

  Παρόλο που το πεδίο περιγραφής είναι προαιρετικό, συνιστάται να εισαγάγετε ένα. Επίσης, δοκιμάστε να εισαγάγετε μια χαρακτηριστική περιγραφή με όλες τις πληροφορίες που μπορεί να είναι χρήσιμες για εσάς ή για άλλους χρήστες που θα εκτελέσουν τη μακροεντολή. Εάν δημιουργήσετε πολλές μακροεντολές, η περιγραφή μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε γρήγορα τι κάνει η κάθε μακροεντολή, διαφορετικά, ίσως χρειαστεί να μαντέψετε.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 8. Εκτελέστε τις ενέργειες που επιθυμείτε να καταγράψετε.

 9. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Κώδικας, επιλέξτε Διακοπή καταγραφής Εικόνα κουμπιού .

  -Ή-

  Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+T+M+R.

Εργασία με καταγεγραμμένες μακροεντολές στο Excel

Στην καρτέλα Προγραμματιστής, κάντε κλικ στην επιλογή Μακροεντολές για να προβάλετε τις μακροεντολές που σχετίζονται με ένα βιβλίο εργασίας. Ή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+ F8. Με τον τρόπο αυτό θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Μακροεντολή.

Παράθυρο διαλόγου "Μακροεντολή"

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι μακροεντολές δεν είναι δυνατό να αναιρεθούν. Προτού εκτελέσετε μια μακροεντολή για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι είτε έχετε αποθηκεύσει το βιβλίο εργασίας όπου θέλετε να εκτελέσετε τη μακροεντολή ή, ακόμα καλύτερα, εργάζεστε σε ένα αντίγραφο του βιβλίου εργασίας για να αποτρέψετε τυχόν ανεπιθύμητες αλλαγές. Εάν εκτελέσετε μια μακροεντολή και δεν κάνει αυτό που θέλετε, μπορείτε να κλείσετε το βιβλίο εργασίας χωρίς να το αποθηκεύσετε.

Δείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εργασία με μακροεντολές στο Excel.

Εργασία

Περιγραφή

Αλλαγή ρυθμίσεων ασφαλείας μακροεντολών στο Excel

Διαβάστε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις ασφαλείας μακροεντολών και τη σημασία τους.

Εκτέλεση μακροεντολής

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι εκτέλεσης μιας μακροεντολής, όπως η χρήση ενός πλήκτρου συντόμευσης, ενός αντικειμένου γραφικών, της γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, ενός κουμπιού ή ακόμη και κατά το άνοιγμα ενός βιβλίου εργασίας.

Επεξεργασία μακροεντολής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Επεξεργασία της Visual Basic για να επεξεργαστείτε τις μακροεντολές που συνδέονται με ένα βιβλίο εργασίας.

Αντιγραφή λειτουργικής μονάδας μακροεντολής σε άλλο βιβλίο εργασίας

Εάν ένα βιβλίο εργασίας περιέχει μια μακροεντολή VBA που θέλετε να χρησιμοποιήσετε αλλού, μπορείτε να αντιγράψετε τη λειτουργική μονάδα που περιέχει τη μακροεντολή σε άλλο ανοικτό βιβλίο εργασίας χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα επεξεργασίας Microsoft Visual Basic.

Αντιστοίχιση μακροεντολής σε ένα αντικείμενο, γραφικό ή στοιχείο ελέγχου

 1. Σε ένα φύλλο εργασίας, κάντε δεξί κλικ στο αντικείμενο, γραφικό ή στοιχείο ελέγχου στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε μια υπάρχουσα μακροεντολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αντιστοίχιση μακροεντολής.

 2. Στο πλαίσιο Αντιστοίχιση μακροεντολής, κάντε κλικ στη μακροεντολή που επιθυμείτε να αντιστοιχίσετε.

Αντιστοίχιση μακροεντολής σε κουμπί

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια μακροεντολή σε ένα εικονίδιο γραφικού και να το προσθέσετε στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης ή στην κορδέλα.

Αντιστοίχιση μακροεντολής σε στοιχείο ελέγχου ενός φύλλου εργασίας

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μακροεντολές σε φόρμες και στοιχεία ελέγχου ActiveX σε ένα φύλλο εργασίας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μακροεντολών σε αρχεία του Office

Μάθετε πώς να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε μακροεντολές σε αρχεία του Office.

Άνοιγμα της Επεξεργασίας Visual Basic

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+F11

Βοήθεια για τη χρήση της Επεξεργασίας της Visual Basic

Μάθετε πώς μπορείτε να βρίσκετε Βοήθεια για τα στοιχεία της Visual Basic.

Εργασία με καταγεγραμμένο κώδικα στην Επεξεργασία Visual Basic (VBE)

Μπορείτε να εργαστείτε με καταγεγραμμένο κώδικα στο πρόγραμμα επεξεργασίας Visual Basic (VBE) και να προσθέσετε τις δικές σας μεταβλητές, δομές ελέγχου και άλλον κώδικα που δεν είναι δυνατό να καταγράψει η Καταγραφή μακροεντολής. Εφόσον η Καταγραφή μακροεντολής καταγράφει σχεδόν κάθε βήμα που κάνετε κατά την καταγραφή, μπορείτε επίσης να εκκαθαρίσετε οποιονδήποτε μη απαραίτητο καταγεγραμμένο κώδικα που δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό στη μακροεντολή. Η αναθεώρηση του καταγεγραμμένου κώδικά σας είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να μάθετε ή να αυξήσετε τις δεξιότητες προγραμματισμού της VBA που χρησιμοποιείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση καταγεγραμμένου κώδικα σε ένα παράδειγμα, ανατρέξτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τη VBA στο Excel.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Γρήγορη εκκίνηση: Δημιουργήστε συντομεύσεις πληκτρολογίου

μακροεντολής στο Excel για Windows

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για Mac

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×