Ασφάλιση μιας βάσης δεδομένων Access 2007

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο βελτίωσης της ασφάλειας των βάσεων δεδομένων της Microsoft Office Access 2007. Εξηγεί τις έννοιες που πρέπει να κατανοήσετε για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε σωστά τις δυνατότητες ασφαλείας της Office Access 2007 καθώς και τον τρόπο χρήσης των εργαλείων που παρέχει η Access για να σας βοηθήσει να ασφαλίσετε μια βάση δεδομένων.

Σε αυτό το άρθρο

Τι νέο υπάρχει για την ασφάλεια της Office Access 2007

Χρήση μιας βάσης δεδομένων της Office Access 2007 σε μια αξιόπιστη τοποθεσία

Συσκευασία, υπογραφή και διανομή μιας βάσης δεδομένων της Office Access 2007

Ενεργοποίηση περιεχομένου που είναι απενεργοποιημένο κατά το άνοιγμα μιας βάσης δεδομένων

Χρήση κωδικού πρόσβασης βάσης δεδομένων για την κρυπτογράφηση μιας βάσης δεδομένων της Office Access 2007

Τρόπος λειτουργίας της ασφάλειας με βάσεις δεδομένων παλαιότερων εκδόσεων της Access που έχουν ανοιχτεί στην Office Access 2007

Εκτέλεση μη ασφαλών παραστάσεων (απενεργοποίηση κατάστασης λειτουργίας sandbox)

Τι νέο υπάρχει για την ασφάλεια της Office Access 2007

Η Office Access 2007 παρέχει ένα βελτιωμένο μοντέλο ασφαλείας, το οποίο σας βοηθά να απλοποιήσετε τη διαδικασία εφαρμογής ασφαλείας σε μια βάση δεδομένων και τη διαδικασία ανοίγματος μιας βάσης δεδομένων που έχει ενεργοποιημένη τη δυνατότητα ασφαλείας.

Σημείωση: Παρόλο που το μοντέλο και τεχνικές που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο αυξάνουν την ασφάλεια, ο πιο ασφαλής τρόπος για την προστασία των δεδομένων σας είναι να αποθηκεύσετε τους πίνακες σε ένα διακομιστή, όπως έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows SharePoint Services 3.0, και να αποθηκεύσετε τις φόρμες και αναφορές σε τοπική υπολογιστές ή σε δίκτυο κοινή χρήση. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση βάσεων δεδομένων της Access με Windows SharePoint Services 3.0, ανατρέξτε στα άρθρα Εξαγωγή πίνακα ή ερωτήματος σε μια τοποθεσία του SharePoint και Εισαγωγή από ή σύνδεση δεδομένων σε μια λίστα του SharePoint.

Ακολουθεί μια λίστα με τα νέα στοιχεία για την ασφάλεια στην Office Access 2007:

 • Η δυνατότητα προβολής δεδομένων ακόμα και όταν δεν θέλετε να ενεργοποιήσετε οποιονδήποτε απενεργοποιημένο κώδικα VBA (Microsoft Visual Basic for Applications) ή οποιαδήποτε στοιχεία μιας βάσης δεδομένων. Στη Microsoft Office Access 2003, για να μπορέσετε να προβάλετε τα δεδομένα μιας βάσης δεδομένων στην περίπτωση που είχατε ορίσει το επίπεδο ασφαλείας της σε "Υψηλή", θα έπρεπε να εισαγάγετε ψηφιακή υπογραφή και να την θεωρήσετε ως αξιόπιστη. Στην Office Access 2007, μπορείτε να ανοίξετε βάσεις δεδομένων και να προβάλετε δεδομένα χωρίς να χρειάζεται να αποφασίσετε αν πρέπει να ενεργοποιήσετε μια βάση δεδομένων.

 • Μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση. Εάν τοποθετήσετε αρχεία βάσης δεδομένων (είτε με τη νέα μορφή αρχείου της Office Access 2007 είτε με παλαιότερες μορφές αρχείου) σε μια αξιόπιστη τοποθεσία, όπως ένα φάκελο αρχείων ή ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου τα οποία έχετε καθορίσει ως ασφαλή, τα αρχεία αυτά θα ανοίξουν και θα εκτελεστούν χωρίς την εμφάνιση προειδοποιητικών μηνυμάτων και χωρίς να σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε οποιοδήποτε απενεργοποιημένο περιεχόμενο. Επίσης, στην περίπτωση που ανοίξετε βάσεις δεδομένων από παλαιότερες εκδόσεις της Access, όπως αρχεία .mdb ή .mde στην Office Access 2007 και αυτές οι βάσεις δεδομένων έχουν ψηφιακή υπογραφή και θεωρείται ότι προέρχονται από αξιόπιστο εκδότη, τα αρχεία αυτά θα εκτελεστούν χωρίς να χρειαστεί να αποφασίσετε αν είναι αξιόπιστα. Ωστόσο, να θυμάστε ότι ο κώδικας VBA σε μια βάση δεδομένων με υπογραφή δεν θα εκτελεστεί μέχρι να θεωρήσετε αξιόπιστο τον εκδότη ούτε όταν θα εκτελεστεί όταν ακυρωθεί η ψηφιακή υπογραφή. Μια υπογραφή γίνεται άκυρη όταν κάποιο άτομο διαφορετικό από αυτό που την εισήγαγε επέμβει στο περιεχόμενο μιας βάσης δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπογραφή βάσεων δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα Τρόπος λειτουργίας της ασφάλειας με βάσεις δεδομένων παλαιότερων εκδόσεων της Access που έχουν ανοιχτεί στην Office Access 2007.

  Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι πρέπει να εμπιστευτείτε ένα πιστοποιητικό, το άρθρο Πώς μπορείτε να εξακριβώσετε εάν μια ψηφιακή υπογραφή είναι αξιόπιστη παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο των ημερομηνιών και άλλων στοιχείων ενός πιστοποιητικού, ώστε να διαπιστώσετε ότι είναι έγκυρο.

 • Το "Κέντρο αξιοπιστίας". Το "Κέντρο αξιοπιστίας" είναι ένα παράθυρο διαλόγου που παρέχει μια ενιαία θέση για τη ρύθμιση και την αλλαγή ρυθμίσεων ασφαλείας της Access. Το "Κέντρο αξιοπιστίας" χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ή την αλλαγή αξιόπιστων τοποθεσιών και για τον ορισμό επιλογών ασφαλείας για την Office Access 2007. Οι ρυθμίσεις αυτές επηρεάζουν τον τρόπο συμπεριφοράς των νέων και των υπαρχουσών βάσεων δεδομένων όταν τις ανοίγετε σε αυτήν την εμφάνιση της Access. Το "Κέντρο αξιοπιστίας" περιέχει επίσης λογική για την αποτίμηση των στοιχείων μιας βάσης δεδομένων και για να εξακριβωθεί αν η βάση δεδομένων είναι ασφαλές να ανοιχτεί ή αν το "Κέντρο αξιοπιστίας" πρέπει να απενεργοποιήσει τη βάση δεδομένων και να σας επιτρέψει να αποφασίσετε αν θα την ενεργοποιήσετε. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της δυνατότητας "Κέντρο αξιοπιστίας" στην Access, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση μιας βάσης δεδομένων της Office Access 2007 σε μια αξιόπιστη τοποθεσία, παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

  Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Κέντρου αξιοπιστίας, ανατρέξτε στο άρθρο Προβολή ρυθμίσεων ασφαλείας και προστασίας προσωπικών δεδομένων στο Κέντρο αξιοπιστίας.

 • Λιγότερα προειδοποιητικά μηνύματα. Οι παλαιότερες εκδόσεις Access επέβαλλαν το χειρισμό μιας ποικιλίας μηνυμάτων προειδοποίησης — όπως η ασφάλεια μακροεντολών και η κατάσταση λειτουργίας sandbox, αν θέλουμε απλά να ονομάσουμε δύο από αυτά. Από προεπιλογή, στην περίπτωση που ανοίξετε μια βάση δεδομένων της Office Access 2007 έξω από μια αξιόπιστη τοποθεσία, θα δείτε ένα ενιαίο εργαλείο που ονομάζεται "Γραμμή μηνυμάτων".

  Γραμμή μηνυμάτων

  Εάν γνωρίζετε ότι μπορείτε να θεωρήσετε αξιόπιστη τη βάση δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη "Γραμμή μηνυμάτων" για να ενεργοποιήσετε οποιαδήποτε απενεργοποιημένα στοιχεία — ερωτήματα ενέργειας (ερωτήματα που προσθέτουν, διαγράφουν ή αλλάζουν δεδομένα), μακροεντολές, στοιχεία ελέγχου ActiveX, παραστάσεις (συναρτήσεις που αποτιμώνται με μια μεμονωμένη τιμή) και κώδικα VBA — όταν ανοίγετε μια βάση δεδομένων που περιέχει ένα ή περισσότερα από αυτά τα στοιχεία.

 • Νέοι τρόποι για την υπογραφή και τη διανομή αρχείων που δημιουργήθηκαν σε μορφή αρχείου της Office Access 2007. Σε παλαιότερες εκδόσεις της Access, χρησιμοποιούσατε την Επεξεργασία της Visual Basic για να εφαρμόσετε ένα πιστοποιητικό ασφαλείας σε μεμονωμένα στοιχεία βάσης δεδομένων. Στην Office Access 2007, συσκευάζετε τη βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, προσθέτετε υπογραφή και διανέμετε το πακέτο. Εάν μεταφέρετε μια βάση δεδομένων από ένα υπογεγραμμένο πακέτο σε μια αξιόπιστη τοποθεσία, η βάση δεδομένων εκτελείται χωρίς να εμφανιστεί η "Γραμμή μηνυμάτων". Εάν μεταφέρετε μια βάση δεδομένων από ένα υπογεγραμμένο πακέτο σε μια μη αξιόπιστη τοποθεσία, αλλά έχετε θεωρήσει αξιόπιστο το πιστοποιητικό πακέτου και η υπογραφή είναι έγκυρη, δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε με την αξιοπιστία. Όταν συσκευάζετε και προσθέτετε υπογραφή σε μια βάση δεδομένων που δεν είναι αξιόπιστη ή που περιέχει μια μη έγκυρη ψηφιακή υπογραφή, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη "Γραμμή μηνυμάτων", ώστε να θεωρείται αξιόπιστη η βάση δεδομένων κάθε φορά που την ανοίγετε, εκτός αν την τοποθετήσετε σε μια αξιόπιστη τοποθεσία.

 • Ένας ισχυρότερος αλγόριθμος για την κρυπτογράφηση βάσεων δεδομένων σε μορφή αρχείου της Office Access 2007, που χρησιμοποιεί τη δυνατότητα κωδικού πρόσβασης βάσης δεδομένων. Η κρυπτογράφηση μιας βάσης δεδομένων ανακατεύει τα δεδομένα των πινάκων σας και βοηθά στην αποτροπή της ανάγνωσης των δεδομένων σας από ανεπιθύμητους χρήστες.

 • Μια νέα υποκατηγορία ενεργειών μακροεντολών που εκτελούνται όταν η βάση δεδομένων είναι απενεργοποιημένη. Αυτές οι ασφαλέστερες μακροεντολές περιέχουν επίσης δυνατότητες αντιμετώπισης σφαλμάτων. Μπορείτε ακόμη να ενσωματώσετε μακροεντολές (ακόμη και εκείνες που περιέχουν ενέργειες τις οποίες απενεργοποιεί η Access) απευθείας σε οποιαδήποτε μορφή, αναφορά ή ιδιότητα στοιχείου ελέγχου που λογικά θα λειτουργούσε σε μια λειτουργική μονάδα κώδικα VBA ή σε μια μορφή μακροεντολής από μια προηγούμενη έκδοση της Access.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μακροεντολές, ανατρέξτε στο άρθρο Βασικές αρχές μακροεντολών στην Access 2007.

Τέλος, να θυμάστε τους παρακάτω κανόνες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας:

 • Αν ανοίξετε τη βάση δεδομένων σε μια αξιόπιστη τοποθεσία, όλα τα στοιχεία εκτελούνται χωρίς να υπάρχει ανάγκη λήψης αποφάσεων για την αξιοπιστία.

 • Αν συσκευάσετε, υπογράψετε και αναπτύξετε μια βάση δεδομένων από μια προηγούμενη έκδοση της Access (αρχείο .mdb ή .mde), όλα τα στοιχεία εκτελούνται χωρίς να υπάρχει ανάγκη να ληφθούν αποφάσεις για την αξιοπιστία, αν η βάση δεδομένων περιέχει μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή από αξιόπιστο εκδότη και εσείς θεωρείτε αξιόπιστο το πιστοποιητικό.

 • Εάν υπογράψετε και αναπτύξετε μια μη αξιόπιστη βάση δεδομένων σε μια μη αξιόπιστη τοποθεσία, το "Κέντρο αξιοπιστίας" απενεργοποιεί τη βάση δεδομένων από προεπιλογή και πρέπει να επιλέξετε την ενεργοποίηση της βάσης δεδομένων κάθε φορά που την ανοίγετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση απενεργοποιημένου περιεχομένου κατά το άνοιγμα μιας βάσης δεδομένων.

Office Access 2007 και ασφάλεια επιπέδου χρήστη

Η Office Access 2007 δεν παρέχει ασφάλεια επιπέδου χρήστη για βάσεις δεδομένων που δημιουργούνται στη νέα μορφή αρχείου (αρχεία .accdb και .accde). Ωστόσο, εάν ανοίξετε μια βάση δεδομένων από μια παλαιότερη έκδοση της Access στην Office Access 2007 και σε αυτή τη βάση δεδομένων εφαρμόζεται ασφάλεια επιπέδου χρήστη, οι ρυθμίσεις αυτές θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν.

Εάν μετατρέψετε μια βάση δεδομένων παλαιότερης έκδοσης της Access με ασφάλεια επιπέδου χρήστη στην καινούργια μορφή αρχείου, η Access αφαιρεί αυτόματα όλες τις ρυθμίσεις ασφαλείας και εφαρμόζονται οι κανόνες για την ασφάλιση ενός αρχείου .accdb ή .accde.

Τέλος, να θυμάστε ότι όλοι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν συνέχεια όλα τα αντικείμενα βάσης δεδομένων όταν ανοίγετε βάσεις δεδομένων που δημιουργήθηκαν στην Office Access 2007.

Αρχιτεκτονική ασφαλείας της Office Access 2007

Για να κατανοήσετε την αρχιτεκτονική ασφαλείας της Office Access 2007, πρέπει να θυμάστε ότι μια βάση δεδομένων της Access δεν είναι ένα αρχείο υπό την ίδια έννοια με ένα βιβλίο εργασίας της Microsoft Office Excel 2007 ή ένα έγγραφο της Microsoft Office Word 2007. Αντίθετα, μια βάση δεδομένων της Access είναι ένα σύνολο αντικειμένων — πινάκων, φορμών, ερωτημάτων, μακροεντολών, εκθέσεων κ.ο.κ. — τα οποία για να λειτουργήσουν εξαρτώνται το ένα από το άλλο. Για παράδειγμα, εάν δημιουργήσετε μια φόρμα καταχώρησης δεδομένων, δεν μπορείτε να καταχωρήσετε ή να αποθηκεύσετε δεδομένα σε αυτή τη φόρμα εκτός αν συνδέσετε τα στοιχεία ελέγχου της φόρμας με έναν πίνακα.

Πολλά στοιχεία της Access είναι δυνατό να παρουσιάσουν κινδύνους ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ερωτημάτων ενέργειας (ερωτήματα τα οποία εισαγάγουν, διαγράφουν ή αλλάζουν δεδομένα), των μακροεντολών, των εκφράσεων (λειτουργίες που αποδίδουν μια μεμονωμένη τιμή) και του κώδικα VBA. Για να ενισχυθεί η ασφάλεια των δεδομένων σας, η Office Access 2007 και το "Κέντρο αξιοπιστίας" εκτελούν ένα σύνολο ελέγχων ασφαλείας κάθε φορά που ανοίγετε μια βάση δεδομένων. Η διαδικασία λειτουργεί ως εξής:

 • Όταν ανοίγετε ένα αρχείο .accdb ή .accde στην Office Access 2007, η Access καταθέτει την τοποθεσία της βάσης δεδομένων στο "Κέντρο αξιοπιστίας". Στην περίπτωση που η τοποθεσία είναι αξιόπιστη, η βάση δεδομένων λειτουργεί εκτελεί όλες τις λειτουργίες. Εάν ανοίξετε μια βάση δεδομένων από μια παλαιότερη έκδοση της Access στην Office Access 2007, η Access καταθέτει τη θέση και τις λεπτομέρειες της ψηφιακής υπογραφής που εφαρμόστηκε σε αυτήν τη βάση δεδομένων, αν υπάρχουν.

  Το "Κέντρο αξιοπιστίας" ελέγχει αυτήν την "κατάθεση" για να εκτιμήσει την αξιοπιστία της βάσης δεδομένων και, στη συνέχεια, ενημερώνει την Access σχετικά με τον τρόπο ανοίγματος της βάσης δεδομένων. Η Access απενεργοποιεί τη βάση δεδομένων ή την ανοίγει με πλήρη λειτουργικότητα.

  Σημείωση: Να θυμάστε ότι οι ρυθμίσεις που επιλέγετε εσείς ή ο διαχειριστής του συστήματός σας από το "Κέντρο αξιοπιστίας" ελέγχουν τις αποφάσεις αξιοπιστίας που πραγματοποιούνται κατά το άνοιγμα μιας βάσης δεδομένων από την Access.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της δυνατότητας "Κέντρο αξιοπιστίας", ανατρέξτε στο άρθρο Προβολή των προσωπικών μου ρυθμίσεων ασφάλειας και απορρήτου στο "Κέντρο αξιοπιστίας".

 • Αν το Κέντρο αξιοπιστίας απενεργοποιήσει κάποιο περιεχόμενο, εμφανίζεται η Γραμμή μηνυμάτων όταν ανοίξει η βάση δεδομένων.

  Γραμμή μηνυμάτων

  Για να ενεργοποιήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο που έχει απενεργοποιηθεί, κάνετε κλικ στο στοιχείο Επιλογές και, στη συνέχεια, ενεργοποιείτε τις δυνατότητες στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται. Η Access ενεργοποιεί το απενεργοποιημένο περιεχόμενο και η βάση δεδομένων ανοίγει ξανά με πλήρη λειτουργικότητα. Διαφορετικά, τα απενεργοποιημένα στοιχεία δεν θα λειτουργήσουν.

 • Εάν ανοίξετε μια βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε με παλαιότερη μορφή αρχείου (αρχεία .mdb ή .mde) και αυτή η βάση δεδομένων δεν είναι υπογεγραμμένη ούτε θεωρείται αξιόπιστη, από προεπιλογή, η Access απενεργοποιεί κάθε εκτελέσιμο περιεχόμενο.

Κατανόηση της απενεργοποιημένης κατάστασης

Όταν το "Κέντρο αξιοπιστίας" εκτιμήσει ότι μια βάση δεδομένων δεν είναι αξιόπιστη, η Office Access 2007 ανοίγει αυτήν τη βάση δεδομένων σε απενεργοποιημένη κατάσταση — αυτό σημαίνει ότι, απενεργοποιεί όλο το εκτελέσιμο περιεχόμενο. Αυτό ισχύει για βάσεις δεδομένων που δημιουργήθηκαν στη νέα μορφή αρχείου της Office Access 2007 καθώς και για αρχεία που δημιουργήθηκαν σε παλαιότερες εκδόσεις της Access.

Η Office Access 2007 απενεργοποιεί τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Τον κώδικα VBA και οποιεσδήποτε αναφορές σε αυτόν, συν όλες τις παραστάσεις που δεν είναι ασφαλείς .

 • Τις μη ασφαλείας ενέργειες όλων των μακροεντολών. "Μη ασφαλείς" θεωρούνται οι ενέργειες που θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε ένα χρήστη να τροποποιήσει τη βάση δεδομένων ή να αποκτήσει πρόσβαση σε πόρους που βρίσκονται έξω από τη βάση δεδομένων. Ωστόσο, οι ενέργειες που απενεργοποιεί η Access είναι ορισμένες φορές δυνατό να θεωρηθούν ότι είναι "ασφαλείς." Για παράδειγμα, εάν εμπιστεύεστε το πρόσωπο που δημιούργησε τη βάση δεδομένων, μπορείτε να εμπιστευτείτε οποιεσδήποτε μη ασφαλείς ενέργειες μακροεντολών.

 • Διάφοροι τύποι ερωτημάτων:

  • Ερωτήματα ενέργειας    Προσθέτουν, ενημερώνουν και διαγράφουν δεδομένα.

  • Ερωτήματα γλώσσας ορισμού δεδομένων (DDL)    Χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ή την τροποποίηση αντικειμένων σε μια βάση δεδομένων, όπως είναι οι πίνακες και οι διαδικασίες.

  • Ερωτήματα διαβίβασης SQL    Αποστέλλουν εντολές απευθείας σε ένα διακομιστή βάσης δεδομένων που υποστηρίζει το πρότυπο ODBC (Open Database Connectivity). Τα ερωτήματα διαβίβασης λειτουργούν με τους πίνακες του διακομιστή χωρίς να εμπλακεί ο μηχανισμός βάσης δεδομένων της Access.

 • Στοιχεία ελέγχου ActiveX.

Όταν μια βάση δεδομένων ανοίξει, η Access ενδέχεται να προσπαθήσει να φορτώσει πρόσθετα — προγράμματα που επεκτείνουν τη λειτουργικότητα της Access ή της ανοιχτής βάσης δεδομένων. Μπορεί επίσης να θελήσετε να εκτελέσετε οδηγούς οι οποίοι δημιουργούν αντικείμενα στη βάση δεδομένων που είναι ανοιχτή. Όταν φορτωθεί ένα πρόσθετο ή ξεκινήσει ένας οδηγός, η Access καταθέτει στοιχεία στο "Κέντρο αξιοπιστίας", τα οποία βοηθούν στη λήψη πρόσθετων αποφάσεων αξιοπιστίας και ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το αντικείμενο ή την ενέργεια. Κάθε φορά που το "Κέντρο αξιοπιστίας" απενεργοποιεί μια βάση δεδομένων και δεν συμφωνείτε με αυτήν την απόφαση, μπορείτε σχεδόν πάντοτε να χρησιμοποιήσετε τη "Γραμμή μηνυμάτων" για να ενεργοποιήσετε το περιεχόμενο. Τα πρόσθετα παρέχουν την εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. Εάν, στο "Κέντρο αξιοπιστίας" (του παραθύρου Πρόσθετα), επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Απαιτείται προσθήκη υπογραφής στις επεκτάσεις εφαρμογών από αξιόπιστο εκδότη, η Access σας ζητά να ενεργοποιήσετε το πρόσθετο, αλλά αυτή η διαδικασία δεν εμπλέκει τη "Γραμμή μηνυμάτων". Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της δυνατότητας "Κέντρο αξιοπιστίας", ανατρέξτε στο θέμα Χρήση μιας βάσης δεδομένων της Office Access 2007 σε μια αξιόπιστη τοποθεσία, παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Χρήση μιας βάσης δεδομένων της Office Access 2007 σε μια αξιόπιστη τοποθεσία

Όταν τοποθετείτε μια βάση δεδομένων της Office Access 2007 σε μια αξιόπιστη τοποθεσία, ο κώδικας VBA, οι μακροεντολές και οι ασφαλείς παραστάσεις εκτελούνται κάθε φορά που ανοίγετε τη βάση δεδομένων. Δεν χρειάζεται να λάβετε αποφάσεις σχετικά με την αξιοπιστία κατά το άνοιγμα της βάσης δεδομένων.

Η διαδικασία χρήσης μιας βάσης δεδομένων της Office Access 2007 σε μια αξιόπιστη τοποθεσία ακολουθεί τα εξής γενικά βήματα:

 1. Χρησιμοποιήστε το "Κέντρο αξιοπιστίας" για να βρείτε ή να δημιουργήσετε μια αξιόπιστη τοποθεσία.

 2. Αποθήκευση, μετακίνηση ή αντιγραφή μιας βάσης δεδομένων της Office Access 2007 στην αξιόπιστη τοποθεσία.

 3. Ανοίξτε και χρησιμοποιήστε τη βάση δεδομένων.

Τα ακόλουθα σύνολα βημάτων εξηγούν τον τρόπο εύρεσης ή δημιουργίας μιας αξιόπιστης τοποθεσίας και, στη συνέχεια, την προσθήκη μιας βάσης δεδομένων σε αυτήν την τοποθεσία.

Εκκίνηση του "Κέντρου αξιοπιστίας"

 • Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές της Access.

  Σημείωση: Δεν χρειάζεται να ανοίξετε μια βάση δεδομένων.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές της Access.

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο αξιοπιστίας και από το στοιχείο Κέντρο αξιοπιστίας της Microsoft Office Access, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας.

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Αξιόπιστες τοποθεσίες και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Σημειώστε τη διαδρομή μιας ή περισσότερων αξιόπιστων τοποθεσιών.

  • Δημιουργήστε μια νέα, αξιόπιστη τοποθεσία. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκης νέας τοποθεσίας και, στη συνέχεια, συμπληρώστε τις επιλογές στο παράθυρο διαλόγου Αξιόπιστη θέση του Microsoft Office.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία μιας αξιόπιστης τοποθεσίας, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία, κατάργηση ή αλλαγή μιας αξιόπιστης τοποθεσίας για τα αρχεία σας.

Τοποθέτηση μιας βάσης δεδομένων σε μια αξιόπιστη τοποθεσία

 • Χρησιμοποιήστε την τεχνική που προτιμάτε για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε ένα αρχείο βάσης δεδομένων σε μια αξιόπιστη τοποθεσία. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την "Εξερεύνηση των Windows" για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε το αρχείο ή μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο στην Access και να το αποθηκεύσετε στην αξιόπιστη τοποθεσία.

Άνοιγμα μιας βάσης δεδομένων σε μια αξιόπιστη τοποθεσία

 • Χρησιμοποιήστε την τεχνική που προτιμάτε για το άνοιγμα ενός αρχείου. Για παράδειγμα, μπορείτε να εντοπίσετε και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο στην Εξερεύνηση των Windows, ή, εάν εκτελείται η Access, μπορείτε να επιλέξετε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office για να εντοπίσετε και να ανοίξετε το αρχείο.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Συσκευασία, προσθήκη υπογραφής και διανομή μιας βάσης δεδομένων της Office Access 2007

Office Access 2007 καθιστά εύκολη και γρήγορη για να συνδεθείτε και να διανέμετε μια βάση δεδομένων. Όταν δημιουργείτε ένα αρχείο .accdb ή .accde, μπορείτε να συσκευάσετε το αρχείο εφαρμόσετε μια ψηφιακή υπογραφή στο πακέτο και, στη συνέχεια, να διανείμετε το υπογεγραμμένο πακέτο σε άλλους χρήστες. Το εργαλείο συσκευασία και υπογραφή τοποθετεί τη βάση δεδομένων σε ένα αρχείο Access ανάπτυξης (.accdc), πραγματοποιεί το αρχείο και, στη συνέχεια, τοποθετεί το υπογεγραμμένο πακέτο σε μια θέση που καθορίζετε. Οι χρήστες, στη συνέχεια, να εξαγάγετε τη βάση δεδομένων από το πακέτο και να εργαστείτε απευθείας στη βάση δεδομένων (όχι στο αρχείο πακέτου).

Καθώς προχωράτε, να έχετε υπόψη τα εξής δεδομένα:

 • Η συσκευασία μιας βάσης δεδομένων και η υπογραφή του πακέτου είναι ένας τρόπος για την παραχώρηση αξιοπιστίας. Όταν συσκευάζετε και υπογράφετε μια βάση δεδομένων, η ψηφιακή υπογραφή επιβεβαιώνει ότι η βάση δεδομένων δεν έχει τροποποιηθεί αφού δημιουργήσατε το πακέτο.

 • Αφού γίνει εξαγωγή της βάσης δεδομένων από το πακέτο, δεν υπάρχει πλέον σύνδεση μεταξύ του υπογεγραμμένου πακέτου και της εξαγόμενης βάσης δεδομένων.

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο συσκευασία και υπογραφή μόνο με βάσεις δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί σε μορφή αρχείου Office Access 2007. Access 2007 παρέχει επίσης εργαλεία για να συνδεθείτε και να διανείμετε βάσεις δεδομένων που δημιουργήθηκαν σε παλαιότερη μορφή αρχείου. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ψηφιακή υπογραφή που είναι κατάλληλη για τη μορφή αρχείου βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείτε.

 • Μπορείτε να προσθέσετε μόνο μία βάση δεδομένων σε ένα πακέτο.

 • Με αυτή τη διαδικασία, τοποθετείται ψηφιακή υπογραφή σε ένα πακέτο το οποίο περιέχει ολόκληρη τη βάση δεδομένων, και όχι μόνο μακροεντολές ή λειτουργικές μονάδες.

 • Η διαδικασία συμπιέζει το αρχείο πακέτου για να σας βοηθήσει να μειώσετε τους χρόνους φόρτωσης.

 • Μπορείτε να εξαγάγετε βάσεις δεδομένων από πακέτα αρχείων που βρίσκονται σε διακομιστές Windows SharePoint Services 3.0.

Τα βήματα των ακόλουθων ενοτήτων εξηγούν τον τρόπο δημιουργίας ενός υπογεγραμμένου αρχείου πακέτου, καθώς και τον τρόπο εξαγωγής και χρήσης της βάσης δεδομένων από ένα αρχείο πακέτου με ψηφιακή υπογραφή.

Δημιουργία υπογεγραμμένου πακέτου

 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων που θέλετε να συσκευάσετε και να υπογράψετε.

 2. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή συσκευασία και υπογραφή.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογή πιστοποιητικού.

 3. Επιλέξτε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία υπογεγραμμένου πακέτου Microsoft Office Access.

 4. Στη λίστα Αποθήκευση σε, επιλέξτε μια θέση για το υπογεγραμμένο πακέτο βάσης δεδομένων.

 5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το υπογεγραμμένο πακέτο στο πλαίσιο Όνομα αρχείου και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

  Η Access δημιουργεί το αρχείο .accdc και το τοποθετεί στη θέση που επιλέξατε.

Εξαγωγή και χρήση ενός υπογεγραμμένου πακέτου

 • Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα.

 • Ως τύπο αρχείου, επιλέξτε Υπογεγραμμένα πακέτα της Microsoft Office Access (*.accdc).

 • Από τη λίστα Διερεύνηση σε, εντοπίστε τον φάκελο που περιέχει το αρχείο .accdc, επιλέξτε το αρχείο και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 • Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν επιλέξετε να εμπιστευτείτε το πιστοποιητικό ασφαλείας που χρησιμοποιήθηκε για την υπογραφή του πακέτου ανάπτυξης, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή βάσης δεδομένων σε. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

  • Εάν δεν έχετε θεωρήσει ήδη αξιόπιστο το πιστοποιητικό ασφαλείας, εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα.

   Συμβουλευτικό μήνυμα

   Εάν θεωρείτε αξιόπιστη τη βάση δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.Εάν θεωρείτε αξιόπιστο οποιοδήποτε πιστοποιητικό από αυτή την υπηρεσία παροχής, κάντε κλικ στην επιλογή Να θεωρείται αξιόπιστο ό,τι προέρχεται από αυτόν τον εκδότη.Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή βάσης δεδομένων σε.

   Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε ένα πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής για την τοποθέτηση υπογραφής σε ένα πακέτο βάσης δεδομένων και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στην επιλογή Να θεωρείται αξιόπιστο ό,τι προέρχεται από αυτόν τον εκδότη όταν ανοίγετε το συγκεκριμένο πακέτο, τα πακέτα που υπογράφονται με τα πιστοποιητικά αυτόματης υπογραφής, θα θεωρούνται πάντα αξιόπιστα.

 • Προαιρετικά, στη λίστα Αποθήκευση σε, επιλέξτε μια θέση για τη βάση δεδομένων που εξαγάγατε και έπειτα πληκτρολογήστε στο πλαίσιο Όνομα αρχείου ένα διαφορετικό όνομα για τη βάση δεδομένων που εξαγάγατε.

  Συμβουλή: Εάν εξάγετε τη βάση δεδομένων σε μια αξιόπιστη τοποθεσία, τα περιεχόμενά της θα ενεργοποιούνται αυτόματα όποτε την ανοίγετε. Εάν επιλέξετε μια μη αξιόπιστη τοποθεσία, κάποιο περιεχόμενο της βάσης δεδομένων μπορεί να απενεργοποιηθεί από προεπιλογή.

 • Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι πρέπει να εμπιστευθείτε ένα πιστοποιητικό, το άρθρο Πώς μπορείτε να εξακριβώσετε εάν μια ψηφιακή υπογραφή είναι αξιόπιστη παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο των ημερομηνιών και άλλων στοιχείων σε ένα πιστοποιητικό, ώστε να διαπιστώσετε ότι είναι έγκυρο.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση περιεχομένου που είναι απενεργοποιημένο κατά το άνοιγμα μιας βάσης δεδομένων

Από προεπιλογή, η Access απενεργοποιεί ολόκληρο το εκτελέσιμο περιεχόμενο μιας βάσης δεδομένων, εκτός αν την θεωρείτε αξιόπιστη ή αν την έχετε τοποθετήσει σε μια αξιόπιστη τοποθεσία. Όταν ανοίγετε μια βάση δεδομένων, η Access απενεργοποιεί το περιεχόμενο και εμφανίζει τη "Γραμμή μηνυμάτων".

Γραμμή μηνυμάτων

Αντίθετα με την Access 2003, η Office Access 2007 δεν εμφανίζει ένα σύνολο αποκλειστικών παραθύρων διαλόγου (παραθύρων διαλόγου που απαιτούν τη λήψη απόφασης για την εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης ενέργειας) κατά το άνοιγμα μιας βάσης δεδομένων. Ωστόσο, εάν θέλετε να ρυθμίσετε την Office Access 2007 ώστε να επαναφέρεται σε παλαιότερη συμπεριφορά, μπορείτε να προσθέσετε ένα κλειδί μητρώου και να εμφανίσετε ένα παλαιότερο αποκλειστικό παράθυρο διαλόγου. Τα βήματα στο τέλος αυτής της ενότητας εξηγούν τον τρόπο αλλαγής του κλειδιού μητρώου.

Ανεξάρτητα από τον τρόπο συμπεριφοράς της Access κατά το άνοιγμα μιας βάσης δεδομένων, εάν αυτή η βάση δεδομένων προέρχεται από έναν αξιόπιστο εκδότη, μπορείτε να επιλέξετε την ενεργοποίηση των εκτελέσιμων στοιχείων του αρχείου.

Χαρακτηρισμός μιας βάσης δεδομένων ως αξιόπιστης

 1. Στη "Γραμμή μηνυμάτων", κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές ασφαλείας του Microsoft Office.

 2. Επιλέξτε το στοιχείο Ενεργοποίηση αυτού του περιεχομένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται η "Γραμμή μηνυμάτων"

 • Από την καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων της ομάδας Εμφάνιση/απόκρυψη, κάντε κλικ στη Γραμμή μηνυμάτων.

Σημαντικό: Όταν ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, η Access ενεργοποιεί ολόκληρο το απενεργοποιημένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένως επιβλαβούς κώδικα, μέχρι να κλείσετε τη βάση δεδομένων. Στην περίπτωση που ο επιβλαβής κώδικας προξενήσει βλάβη στα δεδομένα ή στον υπολογιστή σας, η Access δεν έχει τη δυνατότητα να αναιρέσει τη βλάβη.

Κλείσιμο μιας βάσης δεδομένων

 • Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο της βάσης δεδομένων.

Όταν ανοίγετε ξανά τη βάση δεδομένων, εμφανίζεται ξανά η "Γραμμή μηνυμάτων". Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να κλείσετε τη "Γραμμή μηνυμάτων", αφήνοντας το απενεργοποιημένο περιεχόμενο σε απενεργοποιημένη κατάσταση ή κάνοντας απόκρυψη της γραμμής. Και οι δύο ενέργειες έχουν το ίδιο αποτέλεσμα — ολόκληρο το απενεργοποιημένο περιεχόμενο θα παραμείνει απενεργοποιημένο.

Απενεργοποίηση περιεχομένου

 1. Στη "Γραμμή μηνυμάτων", κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές ασφαλείας του Microsoft Office.

 2. Επιλέξτε το στοιχείο Προστασία από άγνωστο περιεχόμενο (συνιστάται) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Η Access απενεργοποιεί όλα τα ενδεχομένως επικίνδυνα στοιχεία.

Απόκρυψη της γραμμής μηνυμάτων

 • Χωρίς να λάβετε απόφαση σχετικά με την αξιοπιστία, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (X) που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία της "Γραμμής μηνυμάτων".

  Η γραμμή μηνυμάτων κλείνει

Εμφάνιση της γραμμής μηνυμάτων

 • Από την καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων της ομάδας Εμφάνιση/απόκρυψη, κάντε κλικ στη Γραμμή μηνυμάτων. Μπορείτε επίσης να κλείσετε και να ανοίξετε ξανά τη βάση δεδομένων για την εμφάνιση της γραμμής μηνυμάτων.

Προσθήκη του κλειδιού μητρώου ώστε να εμφανίζει αποκλειστικά παράθυρα διαλόγου

Προσοχή Η εσφαλμένη επεξεργασία του μητρώου ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο λειτουργικό σας σύστημα, με αποτέλεσμα να χρειάζεται η επανάληψη της εγκατάστασής του. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων που προκύπτουν από την εσφαλμένη επεξεργασία του μητρώου. Πριν την επεξεργασία του μητρώου, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των πολύτιμων δεδομένων. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την προστασία του μητρώου του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στη Βοήθεια των Microsoft Windows.

 1. Στα Microsoft Windows, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.

 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα, πληκτρολογήστε regedit και πατήστε ENTER.

  Ξεκινά ο "Επεξεργαστής μητρώου".

 3. Αναπτύξτε το φάκελο HKEY_CURRENT_USER και μετακινηθείτε στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:

  Software\Microsoft\Office\12.0\Access\Security

 4. Στο αριστερό παράθυρο του Επεξεργαστή Μητρώου, κάντε δεξιό κλικ στην κενή περιοχή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο στοιχείο Δημιουργία και κάντε κλικ στο στοιχεί Τιμή DWORD. Μια νέα, κενή τιμή DWORD εμφανίζεται.

 5. Πληκτρολογήστε το παρακάτω όνομα για την τιμή: ModalTrustDecisionOnly.

 6. Κάντε διπλό κλικ στη νέα τιμή.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τιμής DWORD.

 7. Στο πεδίο Δεδομένα τιμής, αλλάξτε την τιμή 0 σε 1 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 8. Κλείστε τον "Επεξεργαστή μητρώου".

Τώρα, κάθε φορά που ανοίγετε μια βάση δεδομένων που περιέχει μη ασφαλές περιεχόμενο, μπορείτε να δείτε μια σειρά από παράθυρα διαλόγου αντί για τη "Γραμμή μηνυμάτων". Για επαναφορά στην αρχική συμπεριφορά, επαναλάβετε αυτά τα βήματα και αλλάξτε την τιμή 1 σε 0.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Χρήση ενός κωδικού πρόσβασης βάσης δεδομένων για την κρυπτογράφηση μιας βάσης δεδομένων της Office Access 2007

Το εργαλείο κρυπτογράφησης της Office Access 2007 συνδυάζει και βελτιώνει δύο παλαιότερα εργαλεία — την κωδικοποίηση και τους κωδικούς πρόσβασης βάσεων δεδομένων. Όταν χρησιμοποιείτε έναν κωδικό πρόσβασης για την κρυπτογράφηση μιας βάσης δεδομένων, όλα τα δεδομένα γίνονται μη αναγνώσιμα από άλλα εργαλεία και επιβάλλεται στους χρήστες να καταχωρήσουν έναν κωδικό πρόσβασης για να χρησιμοποιήσουν τη βάση δεδομένων. Η κρυπτογράφηση που εφαρμόζεται στην Office Access 2007 χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο που είναι ισχυρότερος από αυτόν που χρησιμοποιούσαν οι παλαιότερες εκδόσεις της Access.

Κρυπτογράφηση με τη χρήση κωδικού πρόσβασης βάσης δεδομένων

 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων που θέλετε να κρυπτογραφήσετε σε λειτουργία αποκλειστικής χρήσης.

  Άνοιγμα της βάσης δεδομένων σε λειτουργία αποκλειστικής χρήσης

  • Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

  • Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, πραγματοποιήστε αναζήτηση του αρχείου που θέλετε να ανοίξετε και στη συνέχεια επιλέξτε το αρχείο.

  • Κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στο κουμπί Άνοιγμα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα σε αποκλειστική χρήση.

   Άνοιγμα αρχείου σε αποκλειστική χρήση

 2. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Εργαλεία βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Κρυπτογράφηση με κωδικό πρόσβασης.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ορισμός κωδικού πρόσβασης βάσης δεδομένων.

 3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης και πληκτρολογήστε τον ξανά στο πεδίο Επιβεβαίωση.

  Σημειώσεις: 

  • Χρησιμοποιείτε πάντοτε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης που συνδυάζουν κεφαλαία με πεζά γράμματα, αριθμούς και σύμβολα. Οι απλοί κωδικοί πρόσβασης δεν συνδυάζουν αυτά τα στοιχεία. Ισχυρός κωδικός πρόσβασης: Y6dh!et5. Απλός κωδικός πρόσβασης: House27. Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να έχουν μήκος 8 ή περισσότερων χαρακτήρων. Μια φράση πρόσβασης που χρησιμοποιεί 14 ή περισσότερους χαρακτήρες είναι προτιμότερη.

  • Είναι σημαντικό να θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, η Microsoft δεν είναι δυνατό να τον ανακτήσει. Αποθηκεύστε τους κωδικούς πρόσβασης που σημειώνετε σε ασφαλές σημείο και μακριά από τις πληροφορίες, για τις οποίες βοηθούν την προστασία τους.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αποκρυπτογράφηση και άνοιγμα μιας βάσης δεδομένων

 1. Ανοίξτε την κρυπτογραφημένη βάση δεδομένων με τον τρόπο που ανοίγετε συνήθως οποιαδήποτε άλλη βάση δεδομένων.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Απαιτείται κωδικός πρόσβασης.

 2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης βάσης δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αφαίρεση κωδικού πρόσβασης

 • Στην καρτέλα " Εργαλεία βάσης δεδομένων ", στην ομάδα " Εργαλεία βάσης δεδομένων ", κάντε κλικ στην επιλογή Αποκρυπτογράφηση βάσης δεδομένων.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ακύρωση κωδικού πρόσβασης βάσης δεδομένων.

 • Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης και έπειτα πατήστε OK.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Πώς λειτουργεί η ασφάλεια με βάσεις δεδομένων παλαιότερων εκδόσεων της Access που ανοίγουν στην Office Access 2007

Όταν ανοίγετε μια βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε σε μια παλαιότερη έκδοση της Access, όλες οι δυνατότητες ασφαλείας που εφαρμόστηκαν σε αυτήν τη βάση δεδομένων εξακολουθούν να λειτουργούν. Για παράδειγμα, εάν εφαρμόσατε ασφάλεια επιπέδου χρήστη σε μια βάση δεδομένων, η δυνατότητα λειτουργεί και στην Office Access 2007.

Από προεπιλογή, η Access ανοίγει όλες τις παλαιότερες μη αξιόπιστες βάσεις δεδομένων σε απενεργοποιημένη κατάσταση και τις διατηρεί σε αυτήν την κατάσταση. Μπορείτε να επιλέξετε την ενεργοποίηση οποιουδήποτε απενεργοποιημένου περιεχόμενου κάθε φορά που ανοίγετε την παλαιότερη βάση δεδομένων ή μπορείτε να εφαρμόσετε μια ψηφιακή υπογραφή, χρησιμοποιώντας ένα πιστοποιητικό από έναν αξιόπιστο εκδότη ή, μπορείτε να τοποθετήσετε τη βάση δεδομένων σε μια αξιόπιστη τοποθεσία.

Σημαντικό: Τα βήματα αυτής της ενότητας δεν ισχύουν για βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούν μία από τις νέες μορφές αρχείων.

Παλαιότερη από το Office Access 2007, για τις βάσεις δεδομένων μπορείτε να εφαρμόσετε ένα ψηφιακή υπογραφή για τα στοιχεία της βάσης δεδομένων. Μια ψηφιακή υπογραφή επιβεβαιώνει ότι τυχόν μακροεντολές, λειτουργικές μονάδες κώδικα και άλλα στοιχεία εκτελέσιμο στη βάση δεδομένων δημιουργήθηκε με τον υπογράφοντα και ότι κανένα άτομο δεν έχει τροποποιηθεί τους από τη βάση δεδομένων που υπογράφτηκε.

Για να εφαρμόσετε μια υπογραφή στη βάση δεδομένων που χρησιμοποιείτε, χρειάζεστε πρώτα ένα ψηφιακό πιστοποιητικό. Στην περίπτωση που δημιουργείτε βάσεις δεδομένων για εμπορική διανομή, πρέπει να αποκτήσετε ένα πιστοποιητικό από μια εμπορική αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (CA). Οι αρχές έκδοσης πιστοποιητικών εκτελούν ελέγχους στο παρασκήνιο για να επιβεβαιωθεί ότι τα άτομα που δημιουργούν περιεχόμενο (όπως βάσεις δεδομένων) είναι ευυπόληπτα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρχές έκδοσης πιστοποιήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες για προϊόντα της Microsoft, ανατρέξτε στην ενότητα Δείτε επίσης.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια βάση δεδομένων για σενάρια προσωπικής χρήσης ή περιορισμένης χρήσης σε ομάδες εργασίας, το Microsoft Office Professional 2007 παρέχει ένα εργαλείο για τη δημιουργία ενός αυτο-υπογεγραμμένου πιστοποιητικού.Τα βήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα σενάρια εξηγούν τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης ενός εργαλείου που ονομάζεται SelfCert.exe για τη δημιουργία ενός αυτο-υπογεγραμμένου πιστοποιητικού.

Δημιουργία αυτο-υπογεγραμμένου πιστοποιητικού

 1. Στα Microsoft Windows, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα, έπειτα στην επιλογή Microsoft Office, μετά στην επιλογή Εργαλεία του Microsoft Office και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Ψηφιακό πιστοποιητικό για έργα της VBA.

  -ή-

  Πραγματοποιήστε αναζήτηση στο φάκελο που περιέχει τα αρχεία προγραμμάτων του Office Professional 2007. Ο προεπιλεγμένος φάκελος είναι στη Μονάδα δίσκου:\Program Files\Microsoft Office\Office12. Στο φάκελο αυτό, εντοπίστε και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο SelfCert.exe.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία ψηφιακού πιστοποιητικού.

 2. Στο πλαίσιο Όνομα πιστοποιητικού, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο δοκιμαστικό πιστοποιητικό.

 3. Κάντε δυο φορές κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε την εντολή Ψηφιακό πιστοποιητικό για έργα της VBA ή δεν μπορείτε να βρείτε SelfCert.exe, ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε το SelfCert.

Προσθήκη ψηφιακής υπογραφής σε μια βάση δεδομένων

Σημείωση: Να θυμάστε ότι αυτά τα βήματα ισχύουν μόνο όταν χρησιμοποιείτε βάσεις δεδομένων σε Office Access 2007 που χρησιμοποιούν μία από τις προηγούμενες μορφές αρχείων βάσης δεδομένων, όπως ένα αρχείο .mdb. Για να πραγματοποιήσετε νεότερες βάσεις δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα πακέτου, πραγματοποιήστε είσοδο, και διανομή βάσης δεδομένων Office Access 2007.

 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε υπογραφή.

 2. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Μακροεντολή, επιλέξτε Visual Basic για να ξεκινήσετε την Επεξεργασία Visual Basic.

  Συντόμευση πληκτρολογίου: Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+F11.

 3. Στο παράθυρο του "Εξερεύνηση έργου", επιλέξτε τη βάση δεδομένων ή το έργο της Visual Basic for Applications (VBA) όπου θέλετε να προσθέσετε υπογραφή.

 4. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Ψηφιακή υπογραφή.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ψηφιακή υπογραφή.

 5. Κάντε στην εντολή Επιλογή για να επιλέξετε το δοκιμαστικό πιστοποιητικό.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογή πιστοποιητικού.

 6. Επιλέξτε το πιστοποιητικό που θέλετε να εφαρμόσετε.

  Στην περίπτωση που ακολουθήσατε τα βήματα της προηγούμενης ενότητας, επιλέξτε το πιστοποιητικό που δημιουργήσατε με τη χρήση του SelfCert.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό και κάντε ξανά κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Ψηφιακή υπογραφή.

Συμβουλές για την προσθήκη ψηφιακής υπογραφής σε βάσεις δεδομένων νεότερης έκδοσης

 • Εάν θέλετε να προλάβετε την κατά λάθος τροποποίηση του έργου της VBA και την ακύρωση της υπογραφής σας από τους χρήστες, κλειδώστε το έργο της VBA, προτού το υπογράψετε.

  Σημείωση: Το κλείδωμα του έργου της VBA δεν αποτρέπει έναν άλλο χρήστη να αντικαταστήσει την ψηφιακή υπογραφή με άλλη υπογραφή.Οι εταιρικοί διαχειριστές μπορούν να υπογράφουν ξανά πρότυπα και πρόσθετα ώστε να μπορούν να ελέγχουν ακριβώς τα στοιχεία που εκτελούν οι χρήστες στους υπολογιστές τους.

 • Όταν υπογράφετε ψηφιακά ένα έργο της VBA, σκεφθείτε να αποκτήσετε μια χρονική σήμανση, ώστε να είναι δυνατή η επαλήθευση της υπογραφής από άλλους χρήστες, ακόμη και εάν το πιστοποιητικό που χρησιμοποιήθηκε για την υπογραφή έχει λήξει. Ανατρέξτε στις Microsoft Office Online για περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια της VBA και τις χρονικές σημάνσεις.

Σημείωση: Να θυμάστε ότι αυτά τα βήματα ισχύουν μόνο όταν χρησιμοποιείτε βάσεις δεδομένων που δημιουργήθηκαν σε παλαιότερες εκδόσεις της Access στην Office Access 2007. Για να προσθέσετε υπογραφή σε νεότερες βάσεις δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα Συσκευασία, προσθήκη υπογραφής και διανομή μιας βάσης δεδομένων της Office Access 2007.

Εγκατάσταση SelfCert.exe

 1. Ξεκινήστε το CD εγκατάστασης του Office Professional 2007 ή οποιοδήποτε άλλο μέσο εγκατάστασης.

 2. Στην Εγκατάσταση, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση δυνατοτήτων και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.

  Σημείωση: Αν εργάζεστε σε περιβάλλον στο οποίο το Office Professional 2007 έχει εγκατασταθεί σε μεμονωμένους υπολογιστές από διαχειριστές πληροφορικής παρά από CD, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Στα Microsoft Windows κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.

  2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.

  3. Επιλέξτε 2007 Microsoft Office system και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή.

   Ξεκινάει το πρόγραμμα εγκατάστασης.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση δυνατοτήτων και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια.

  5. Συνεχίστε με τα παρακάτω βήματα.

 3. Διευρύνετε τους κόμβους Microsoft Office και Κοινόχρηστες δυνατότητες του Office κάνοντας κλικ στα σύμβολα συν (+) που βρίσκονται δίπλα τους.

 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Ψηφιακό πιστοποιητικό για έργα της VBA

 5. Κάντε κλικ στο στοιχείο Εκτέλεση από τον υπολογιστή μου.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια για να εγκαταστήσετε το στοιχείο.

 7. Επιλέξτε Κλείσιμο μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και έπειτα μεταβείτε πίσω στα πρώτα βήματα αυτής της ενότητας.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Εκτέλεση μη ασφαλών παραστάσεων (απενεργοποίηση κατάστασης λειτουργίας sandbox)

Όταν προσθέτετε μια παράσταση σε μια βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, θεωρήσετε τη βάση δεδομένων αξιόπιστη ή την τοποθετήσετε σε μια αξιόπιστη τοποθεσία, η Access εκτελεί αυτήν την έκφραση σε ένα λειτουργικό περιβάλλον που ονομάζεται κατάσταση λειτουργίας sandbox. Η Access εκτελεί αυτή τη διαδικασία για βάσεις δεδομένων που δημιουργήθηκαν είτε στην Office Access 2007 είτε σε παλαιότερες μορφές αρχείου της Access. Η Access ενεργοποιεί την κατάσταση λειτουργίας sandbox από προεπιλογή και η κατάσταση λειτουργίας απενεργοποιεί πάντοτε τις μη ασφαλείας παραστάσεις, ακόμα και αφού θεωρήσετε ότι μια βάση δεδομένων είναι αξιόπιστη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραστάσεις που απενεργοποιεί η κατάσταση λειτουργίας sandbox, ανατρέξτε στο άρθρο του Microsoft Office Online Πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας sandbox του Microsoft Jet Expression Service.

Στην περίπτωση που θεωρείτε αξιόπιστη μια βάση δεδομένων και θέλετε να εκτελέσετε μια παράσταση την οποία απενεργοποιεί η κατάσταση λειτουργίας sandbox, μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν την έκφραση αλλάζοντας ένα κλειδί μητρώου και απενεργοποιώντας την κατάσταση λειτουργίας sandbox. Να θυμάστε ότι για να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα πρέπει πρώτα να θεωρήσετε αξιόπιστη μια βάση δεδομένων.

Το ακόλουθο σχέδιο δείχνει τη διαδικασία λήψης απόφασης, την οποία πρέπει να ακολουθήσετε για την εκτέλεση μη ασφαλών παραστάσεων.

Διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη λειτουργία φίλτρου

Προσοχή Η εσφαλμένη επεξεργασία του μητρώου ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο λειτουργικό σας σύστημα, με αποτέλεσμα να χρειάζεται η επανάληψη της εγκατάστασής του. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων που προκύπτουν από την εσφαλμένη επεξεργασία του μητρώου. Πριν την επεξεργασία του μητρώου, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των πολύτιμων δεδομένων. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την προστασία του μητρώου του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στη Βοήθεια των Microsoft Windows.

Στην περίπτωση που δεν είστε εξοικειωμένοι με το μητρώο ή δεν έχετε εμπειρία όσον αφορά την αλλαγή κλειδιών μητρώου, επικοινωνήστε με κάποιον που έχει ή εξετάστε το ενδεχόμενο να μετατρέψετε την παλαιότερη μορφή αρχείου της βάσης δεδομένων της Access σε μορφή αρχείου της Office Access 2007. Επίσης, πρέπει να διαθέτετε δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή για να μπορέσετε να αλλάξετε τις τιμές μητρώου.

Αλλαγή του κλειδιού μητρώου

Σημαντικό: Ακολουθώντας αυτά τα βήματα επιτρέπετε στις μη ασφαλείς εκφράσεις να εκτελούνται σε κάθε εμφάνιση της Access για όλους τους χρήστες του υπολογιστή.

 1. Στα Microsoft Windows, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.

 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα, πληκτρολογήστε regedit και πατήστε ENTER.

  Ξεκινά ο Επεξεργαστής Μητρώου.

 3. Αναπτύξτε το φάκελο HKEY_LOCAL_MACHINE και περιηγηθείτε στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:

  \Software\Microsoft\Office\12.0\Access Connectivity Engine\Engines

 4. Στο δεξιό τμήμα παραθύρου του "Επεξεργαστή μητρώου", κάντε διπλό κλικ στην τιμή SandboxMode.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τιμής DWORD.

 5. Στο πεδίο Δεδομένα τιμής, αλλάξτε την τιμή από 3 σε 2 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου.

Σημαντικό    Να θυμάστε ότι εάν δεν θεωρήσετε πρώτα αξιόπιστη τη βάση δεδομένων, η Access απενεργοποιεί όλες τις μη ασφαλείς παραστάσεις, ανεξάρτητα από το εάν αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση μητρώου.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×