Αρχείο καταγραφής ελέγχου λεπτομερείς ιδιότητες στο Office 365

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν εξάγετε τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης αρχείου καταγραφής ελέγχου από την Κέντρο συμμόρφωσης και ασφάλειας του Office 365, έχετε την επιλογή για να κάνετε λήψη όλων των αποτελεσμάτων που ικανοποιούν τα κριτήρια αναζήτησης. Κάνετε αυτό, επιλέγοντας Εξαγωγή αποτελεσμάτων > λήψη όλων των αποτελεσμάτων στη σελίδα αναζήτησης αρχείου καταγραφής ελέγχου στην το Κέντρο συμμόρφωσης και ασφάλειας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αναζήτηση ελέγχου συνδεθείτε στο Office 365 ασφάλειας & Κέντρο συμμόρφωσης.

Όταν η εξαγωγή όλα τα αποτελέσματα για μια αναζήτηση στο αρχείο καταγραφής ελέγχου, τα ανεπεξέργαστα δεδομένα από το αρχείο καταγραφής ελέγχου ενιαίου Office 365 αντιγράφεται σε ένα αρχείο τιμή (CSV) τιμές διαχωρισμένες με κόμμα, αυτό γίνεται λήψη στον τοπικό σας υπολογιστή. Αυτό το αρχείο περιέχει πρόσθετες πληροφορίες από την καταχώρηση του αρχείου καταγραφής ελέγχου σε μια στήλη με το όνομα λεπτομερειών. Αυτή η στήλη περιέχει μια ιδιότητα πολλαπλών τιμών για πολλές ιδιότητες από την εγγραφή αρχείου καταγραφής ελέγχου. Καθένα από τα ζεύγη property:value σε αυτήν την ιδιότητα πολλαπλών τιμών διαχωρίζονται με κόμματα.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις ιδιότητες που περιλαμβάνονται, ανάλογα με την υπηρεσία Office 365 στο οποίο προκύπτει ένα συμβάν — στη στήλη λεπτομερειών πολλών ιδιότητα. Η στήλη που έχει αυτήν την ιδιότητα υπηρεσίας Office 365    υποδεικνύει την υπηρεσία και τύπο δραστηριότητας (χρήστη ή διαχειριστή) που περιλαμβάνει την ιδιότητα. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ιδιότητες ή σχετικά με τις ιδιότητες που δεν μπορεί να αναφέρεται σε αυτό το θέμα, ανατρέξτε στο θέμα Office 365 διαχείρισης δραστηριότητας API του σχήματος.

Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Power Query στο Excel για να διαιρέσετε αυτήν τη στήλη σε πολλές στήλες, έτσι ώστε κάθε ιδιότητα θα έχει το δικό της στήλης. Αυτό θα σας ταξινόμηση και φιλτράρισμα σε μία ή περισσότερες από αυτές τις ιδιότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα "Διαίρεση στήλης κατά οριοθέτη" στο Διαίρεση στήλης κειμένου (Power Query).

Ιδιότητα

Περιγραφή

υπηρεσία Office 365 που έχει αυτήν την ιδιότητα

Παράγοντα

Ο λογαριασμός χρήστη ή μια υπηρεσία που έχει πραγματοποιηθεί την ενέργεια. Το

Azure Active Directory

AddOnName

Το όνομα ενός πρόσθετου που έγινε προσθήκη, κατάργηση ή ενημέρωση σε μια ομάδα. Ο τύπος των πρόσθετων στο Microsoft Teams είναι μια bot, μια γραμμή σύνδεσης ή μια καρτέλα.

Microsoft Teams

AddOnType

Ο τύπος του ένα πρόσθετο που έγινε προσθήκη, κατάργηση ή ενημέρωση σε μια ομάδα. Τις παρακάτω τιμές υποδεικνύουν τον τύπο του προσθέτου.

1    υποδεικνύει μια bot.

2    υποδεικνύει μια γραμμή σύνδεσης.

3    υποδεικνύει μια καρτέλα.

Microsoft Teams

AzureActiveDirectoryEventType

Ο τύπος του συμβάντος Azure Active Directory. Τις παρακάτω τιμές υποδεικνύουν τον τύπο του συμβάντος.

Τιμή 0    δείχνει ότι ένα συμβάν σύνδεσης λογαριασμού.

1    υποδεικνύει συμβάντος Azure εφαρμογής ασφαλείας.

Azure Active Directory

ChannelGuid

Το Αναγνωριστικό του καναλιού Microsoft Teams. Ομάδας στην οποία βρίσκεται το κανάλι στο προσδιορίζεται από τις ιδιότητες TeamName και TeamGuid .

Microsoft Teams

ChannelName

Το όνομα του καναλιού Microsoft Teams. Ομάδας στην οποία βρίσκεται το κανάλι στο προσδιορίζεται από τις ιδιότητες TeamName και TeamGuid .

Microsoft Teams

Πρόγραμμα-πελάτης

Η συσκευή-πελάτη, η συσκευή λειτουργικό σύστημα και το πρόγραμμα περιήγησης συσκευή που χρησιμοποιούνται για το συμβάν σύνδεσης (για παράδειγμα, Nokia Lumnia 920; Windows Phone 8. IE Mobile 11).

Azure Active Directory

ClientInfoString

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση της λειτουργίας, όπως μια έκδοση του προγράμματος περιήγησης, έκδοση του Outlook και πληροφορίες για τις κινητές συσκευές

Exchange (γραμματοκιβωτίου δραστηριότητα)

ClientIP

Η διεύθυνση IP της συσκευής που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δραστηριότητα που καταγράφηκε. Η διεύθυνση IP εμφανίζεται στη μορφή διεύθυνσης μια IPv4 ή IPv6.

Exchange και Azure Active Directory

ClientIPAddress

Ίδιο με ClientIP.

SharePoint

CreationTime

Ημερομηνίας και ώρας σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) όταν ο χρήστης που εκτελείται τη δραστηριότητα.

Όλα

DestinationFileExtension

Η επέκταση αρχείου ενός αρχείου που έχει αντιγραφεί ή μετακινηθεί. Αυτή η ιδιότητα εμφανίζεται μόνο για τις δραστηριότητες χρήστη FileCopied και FileMoved.

SharePoint

DestinationFileName

Το όνομα του αρχείου είναι αντιγράφονται ή μετακινούνται. Αυτή η ιδιότητα εμφανίζεται μόνο για τις ενέργειες FileCopied και FileMoved.

SharePoint

DestinationRelativeUrl

Η διεύθυνση URL του φακέλου προορισμού όπου αντιγράψατε ή μετακίνηση ενός αρχείου. Ο συνδυασμός των τιμών για το SiteURL, το DestinationRelativeURLκαι τις ιδιότητες DestinationFileName είναι ίδια με την τιμή για την ιδιότητα ObjectID , η οποία είναι το πλήρες όνομα διαδρομής για το αρχείο που έχει αντιγραφεί. Αυτή η ιδιότητα εμφανίζεται μόνο για τις δραστηριότητες χρήστη FileCopied και FileMoved.

SharePoint

Προέλευση_συμβάντος

Προσδιορίζει που προέκυψε κάποιο συμβάν στο SharePoint. Πιθανές τιμές είναι το SharePoint και ObjectModel.

SharePoint

ExternalAccess

Για τις δραστηριότητες διαχείρισης Exchange, καθορίζει αν το cmdlet εκτελέστηκε από το χρήστη στον οργανισμό σας, από το προσωπικό κέντρου δεδομένων του Microsoft ή λογαριασμού σε υπηρεσία Κέντρο δεδομένων ή από το διαχειριστή της ανάθεση. Η τιμή False δηλώνει ότι το cmdlet εκτελέστηκε από κάποιον στην εταιρεία σας. Η τιμή True υποδεικνύει ότι το cmdlet έχει εκτελεστεί, κέντρο δεδομένων του προσωπικού, ένα λογαριασμό υπηρεσίας κέντρο δεδομένων ή ένα πληρεξούσιου διαχειριστή.

Για τη δραστηριότητα γραμματοκιβωτίου Exchange, καθορίζει αν έχει πρόσβαση σε ένα γραμματοκιβώτιο από ένα χρήστη εκτός της εταιρείας σας.

Exchange

ExtendedProperties

Πρόσθετες ιδιότητες ενός συμβάντος Azure Active Directory.

Azure Active Directory

Αναγνωριστικό

Το Αναγνωριστικό της καταχώρησης αναφοράς. Το Αναγνωριστικό προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο η εγγραφή αναφοράς.

Όλα

InternalLogonType

Δεσμευμένο για εσωτερική χρήση.

Exchange (γραμματοκιβωτίου δραστηριότητα)

Τύπος στοιχείου

Τον τύπο του αντικειμένου που έχει πρόσβαση ή τροποποιηθεί. Οι πιθανές τιμές περιλαμβάνουν αρχείο, φάκελο, Web, τοποθεσία, μισθωτή και DocumentLibrary.

SharePoint

LoginStatus

Εντοπίζει login σφάλματα που μπορεί να έχουν προκύψει.

Azure Active Directory

LogonType

Ο τύπος της πρόσβασης γραμματοκιβωτίου. Τις παρακάτω τιμές υποδεικνύουν τον τύπο του χρήστη για τον οποίο η πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιο.

Η τιμή 0    δηλώνει έναν κάτοχο γραμματοκιβωτίου.

1    υποδεικνύει ένα διαχειριστή.

2    υποδεικνύει πληρεξούσιος.

3    υποδεικνύει την υπηρεσία μεταφοράς στο κέντρο δεδομένων της Microsoft.

4    υποδεικνύει ένα λογαριασμό υπηρεσίας στο κέντρο δεδομένων της Microsoft.

6    υποδεικνύει ένα πληρεξούσιου διαχειριστή.

Exchange (γραμματοκιβωτίου δραστηριότητα)

MailboxGuid

Το Exchange GUID του γραμματοκιβωτίου στο οποίο έχει πρόσβαση.

Exchange (γραμματοκιβωτίου δραστηριότητα)

MailboxOwnerUPN

Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου που ανήκει το γραμματοκιβώτιο που έχει πρόσβαση.

Exchange (γραμματοκιβωτίου δραστηριότητα)

Μέλη

Παραθέτει τους χρήστες που έχουν προστεθεί ή καταργηθεί από μια ομάδα. Τις παρακάτω τιμές υποδεικνύουν τον τύπο ρόλο που έχουν εκχωρηθεί στο χρήστη.

1      Δηλώνει τον ρόλο "Κάτοχος".

2      Δηλώνει τον ρόλο "Μέλος".

3      Δηλώνει τον ρόλο "Επισκέπτης".

Η ιδιότητα "Μέλη" περιλαμβάνει επίσης το όνομα του οργανισμού σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μέλους.

Microsoft Teams

ModifiedProperties (όνομα, Νέα_τιμή, OldValue)

Η ιδιότητα περιλαμβάνεται για συμβάντα διαχείρισης, όπως η προσθήκη ενός χρήστη ως μέλος μιας τοποθεσίας ή μια ομάδα διαχείρισης συλλογής τοποθεσιών. Η ιδιότητα περιλαμβάνει το όνομα της ιδιότητας που τροποποιήθηκαν (για παράδειγμα, στην ομάδα διαχειριστών τοποθεσίας) στη νέα τιμή της ιδιότητας τροποποίησης (όπως το χρήστη που έχει προστεθεί ως διαχειριστής τοποθεσιών και την προηγούμενη τιμή του αντικειμένου έχουν τροποποιηθεί.

Όλες (διαχείρισης δραστηριότητα)

ObjectID

Για Exchange διαχείρισης ελέγχου καταγραφή, το όνομα του αντικειμένου που τροποποιήθηκε από το cmdlet.

SharePoint δραστηριότητας, το πλήρες όνομα διαδρομής της διεύθυνσης URL του αρχείου ή φακέλου προσβάσιμη από ένα χρήστη.

Για τη δραστηριότητα Azure AD, το όνομα του λογαριασμού χρήστη που έχει τροποποιηθεί.

Όλα

Λειτουργία

Το όνομα της δραστηριότητας χρήστη ή διαχειριστή. Η τιμή αυτής της ιδιότητας αντιστοιχεί στην τιμή που έχει επιλεγεί στις δραστηριότητες αναπτυσσόμενη λίστα. Εάν έχει επιλεγεί η Εμφάνιση αποτελεσμάτων για όλες τις δραστηριότητες, η αναφορά θα συμπεριληφθεί καταχωρήσεις για όλες τις δραστηριότητες χρηστών και διαχείρισης για όλες τις υπηρεσίες. Για μια περιγραφή των λειτουργιών/δραστηριοτήτων που έχουν καταγραφεί στο το Office 365 αρχείο καταγραφής ελέγχου, βλέπετε την καρτέλα δραστηριότητες Audited στην Αναζήτηση ελέγχου συνδεθείτε στο Office 365 ασφάλειας & Κέντρο συμμόρφωσης.

Για τις δραστηριότητες διαχείρισης Exchange, αυτήν την ιδιότητα προσδιορίζει το όνομα του το cmdlet που εκτελέστηκε.

Όλα

OrganizationID

Το GUID για την εταιρεία σας Office 365.

Όλα

Διαδρομή

Το όνομα του φακέλου γραμματοκιβωτίου όπου βρίσκεται το μήνυμα που έχει πρόσβαση. Αυτή η ιδιότητα προσδιορίζει επίσης το φάκελο μια θέση δημιουργείται ή αντιγραφεί/μετακινηθεί σε ένα μήνυμα.

Exchange (γραμματοκιβωτίου δραστηριότητα)

Παράμετροι

Για Exchange διαχείρισης δραστηριότητας, το όνομα και η τιμή για όλες τις παραμέτρους που χρησιμοποιήθηκαν με το cmdlet που προσδιορίζεται στην ιδιότητα λειτουργία.

Exchange (διαχείρισης δραστηριότητα)

RecordType

Ο τύπος της εργασίας που υποδεικνύεται από την εγγραφή. Τις παρακάτω τιμές υποδεικνύουν τον τύπο εγγραφής.

1    υποδεικνύει μια εγγραφή από το αρχείο καταγραφής ελέγχου διαχειριστή Exchange.

2    υποδεικνύει μια εγγραφή από το γραμματοκιβώτιο Exchange αρχείο καταγραφής για μια εργασία που εκτελείται σε ένα γραμματοκιβώτιο singled στοιχείο ελέγχου.

3    υποδεικνύει επίσης μια εγγραφή από το αρχείο καταγραφής ελέγχου για το γραμματοκιβώτιο του Exchange. Αυτός ο τύπος εγγραφής δηλώνει τη λειτουργία πραγματοποιήθηκε σε πολλά στοιχεία στο γραμματοκιβώτιο προέλευσης (όπως μετακίνηση πολλαπλών στοιχείων στο φάκελο Διαγραμμένα ή οριστική διαγραφή πολλαπλών στοιχείων).

4    υποδεικνύει μια λειτουργία διαχείρισης τοποθεσίας σε SharePoint, όπως ένα διαχειριστή ή χρήστη εκχώρηση δικαιωμάτων σε μια τοποθεσία.

6    υποδεικνύει ένα αρχείο ή φάκελο που σχετίζονται με λειτουργία σε SharePoint, όπως ένας χρήστης προβολή ή τροποποίηση ενός αρχείου.

Εκτέλεση μιας λειτουργίας διαχείρισης στο Azure Active Directory υποδεικνύει 8    .

9    υποδεικνύει OrgId συμβάντα σύνδεσης στο Azure Active Directory. Αυτόν τον τύπο εγγραφής που χρησιμοποιείται.

10    υποδεικνύει συμβάντα cmdlet ασφαλείας που έχουν πραγματοποιηθεί από προσωπικό της Microsoft στο κέντρο δεδομένων.

11    υποδεικνύει συμβάντα προστασία (DLP) απώλεια δεδομένων στο SharePoint.

12    υποδεικνύει Sway συμβάντα.

14    υποδεικνύει κοινής χρήσης συμβάντα στο SharePoint.

15    συμβάντων σύνδεσης υποδεικνύει ασφαλούς διακριτικού υπηρεσίας (STS) στο Azure Active Directory.

18    υποδεικνύει Κέντρο συμμόρφωσης και ασφάλειας συμβάντα.

20    υποδεικνύει συμβάντα Power BI.

22    υποδεικνύει Yammer συμβάντα.

24    υποδεικνύει συμβάντα eDiscovery. Αυτός ο τύπος καρτέλας υποδεικνύει δραστηριοτήτων που έχουν πραγματοποιηθεί, εκτελώντας αναζήτηση περιεχομένου και τη Διαχείριση υποθέσεων eDiscovery στο το Κέντρο συμμόρφωσης και ασφάλειας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αναζήτηση για τις δραστηριότητες eDiscovery στο Office 365 αρχείο καταγραφής ελέγχου.

25, 26, ή 27      Υποδεικνύει Microsoft Teams συμβάντα.

Όλα

ResultStatus

Υποδεικνύει εάν η ενέργεια (που καθορίζεται στην ιδιότητα λειτουργίας ) ολοκληρώθηκε με επιτυχία ή όχι.

Για τις δραστηριότητες διαχείρισης Exchange, η τιμή είναι True (επιτυχής) ή False (απέτυχε).

Όλα

SecurityComplianceCenterEventType

Υποδεικνύει ότι η δραστηριότητα ήταν ένα συμβάν Κέντρο συμμόρφωσης και ασφάλειας. Όλες οι δραστηριότητες Κέντρο συμμόρφωσης και ασφάλειας θα έχει τιμή 0 για αυτήν την ιδιότητα.

Κέντρο συμμόρφωσης και ασφάλειας του Office 365

SharingType

Ο τύπος των δικαιωμάτων κοινής χρήσης που έχει εκχωρηθεί στο χρήστη που ο πόρος έχει θέσει σε κοινή χρήση με. Αυτός ο χρήστης προσδιορίζεται στην ιδιότητα UserSharedWith .

SharePoint

Τοποθεσία

Το GUID της τοποθεσίας όπου βρίσκεται το αρχείο ή φάκελο προσβάσιμη από το χρήστη.

SharePoint

SiteUrl

Η διεύθυνση URL της τοποθεσίας όπου βρίσκεται το αρχείο ή φάκελο προσβάσιμη από το χρήστη.

SharePoint

SourceFileExtension

Η επέκταση αρχείου του αρχείου που έχει πρόσβαση από το χρήστη. Αυτή η ιδιότητα είναι κενό, εάν το αντικείμενο που έχει πρόσβαση σε ένα φάκελο.

SharePoint

SourceFileName

Το όνομα του αρχείου ή του φακέλου προσβάσιμη από το χρήστη.

SharePoint

SourceRelativeUrl

Η διεύθυνση URL του φακέλου που περιέχει το αρχείο προσβάσιμη από το χρήστη. Ο συνδυασμός των τιμών για το SiteURL, το SourceRelativeURLκαι τις ιδιότητες SourceFileName είναι ίδια με την τιμή για την ιδιότητα ObjectID , η οποία είναι το πλήρες όνομα διαδρομής για το αρχείο προσβάσιμη από το χρήστη.

SharePoint

Θέμα

Γραμμή θέματος του μηνύματος που έχει πρόσβαση.

Exchange (γραμματοκιβωτίου δραστηριότητα)

TabType

Ο τύπος στηλοθέτη προσθέσει, καταργηθεί ή ενημερωθεί σε μια ομάδα. Οι πιθανές τιμές για αυτήν την ιδιότητα είναι:

  • Excelpin    Μια καρτέλα του Excel.

  • Επέκταση    Όλες οι ιδίου κατασκευαστή και τρίτων κατασκευαστών εφαρμογές; όπως η οργάνωση VSTS και φορμών.

  • Σημειώσεις    Στην καρτέλα OneNote.

  • Pdfpin    Μια καρτέλα PDF.

  • Powerbi    Μια καρτέλα PowerBI.

  • Powerpointpin    Μια καρτέλα PowerPoint.

  • Sharepointfiles    Μια καρτέλα του SharePoint.

  • Ιστοσελίδα    Μια καρτέλα καρφιτσωμένη τοποθεσίας Web.

  • Καρτέλα wiki    Μια καρτέλα wiki.

  • Wordpin    Μια καρτέλα του Word.

Microsoft Teams

Στόχος

Ο χρήστης που έχει εκτελεστεί η ενέργεια (που αναγνωρίζονται στην ιδιότητα Operation ) σε. Για παράδειγμα, εάν ένας χρήστης επισκέπτη προστίθεται σε SharePoint ή μια ομάδα της Microsoft, αυτός ο χρήστης θα παρατεθούν σε αυτήν την ιδιότητα.

Azure Active Directory

TeamGuid

Το Αναγνωριστικό μιας ομάδας στο Microsoft Teams.

Microsoft Teams

TeamName

Το όνομα μιας ομάδας στο Microsoft Teams.

Microsoft Teams

Παράγοντα χρήστη

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησης.

SharePoint

UserDomain

Ταυτότητα πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μισθωτή του χρήστη (παράγοντα) που έχει πραγματοποιηθεί την ενέργεια.

Azure Active Directory

UserID

Ο χρήστης που έχει πραγματοποιηθεί η ενέργεια (που καθορίζεται στην ιδιότητα Operation ) που οδήγησε στην εγγραφή που καταγράφεται. Σημειώστε ότι οι εγγραφές για τη δραστηριότητα που έχει εκτελεστεί από τους λογαριασμούς του συστήματος (όπως SHAREPOINT\system ή NT AUTHORITY\SYSTEM) περιλαμβάνονται επίσης στο αρχείο καταγραφής ελέγχου.

Όλα

UserKey

Εναλλακτικό Αναγνωριστικό για το χρήστη που προσδιορίζονται στην ιδιότητα UserID . Για παράδειγμα, αυτή η ιδιότητα συμπληρώνεται με το passport μοναδικό Αναγνωριστικό (PUID) συμβάντα που έχει εκτελεστεί από τους χρήστες σε SharePoint. Αυτήν την ιδιότητα επίσης μπορεί να καθορίσετε την ίδια τιμή με την ιδιότητα UserID για συμβάντα που συμβαίνουν σε άλλες υπηρεσίες και συμβάντα που έχει εκτελεστεί από τους λογαριασμούς του συστήματος.

Όλα

UserSharedWith

Ο χρήστης που ένας πόρος έχει θέσει σε κοινή χρήση με. Εάν η τιμή για την ιδιότητα Operation είναι SharingSet περιλαμβάνεται αυτήν την ιδιότητα. Αυτός ο χρήστης είναι επίσης αναφέρεται στη στήλη κοινή χρήση με στην αναφορά.

SharePoint

UserType

Ο τύπος του χρήστη που έχει πραγματοποιηθεί η λειτουργία. Τις παρακάτω τιμές υποδηλώνουν τον τύπο του χρήστη.

0    τακτικός χρήστης.

2    ο διαχειριστής της εταιρείας σας Office 365.

3    ένα κέντρο δεδομένων διαχειριστή ή κέντρου δεδομένων του συστήματος λογαριασμό Microsoft.

4    ένα λογαριασμό συστήματος.

5    μια εφαρμογή.

6    υπηρεσία αρχής.

Όλα

Έκδοση

Υποδεικνύει τον αριθμό έκδοσης της δραστηριότητας (που αναγνωρίζονται από την ιδιότητα Operation ) που είναι συνδεδεμένος.

Όλα

Φόρτο εργασίας

Η υπηρεσία Office 365 όπου παρουσιάστηκε τη δραστηριότητα. Οι πιθανές τιμές για αυτήν την ιδιότητα είναι:

SharePoint

OneDrive

Exchange

AzureActiveDirectory

DataCenterSecurity

Συμμόρφωση

Sway

SecurityComplianceCenter

PowerBI

MicrosoftTeams

Όλα

Σημειώστε ότι οι ιδιότητες που περιγράφεται παραπάνω εμφανίζονται επίσης όταν κάνετε κλικ στο κουμπί περισσότερες πληροφορίες, όταν προβάλετε τις λεπτομέρειες ενός συγκεκριμένου συμβάντος.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Περισσότερες πληροφορίες" για να προβάλετε τις λεπτομερείς ιδιότητες της εγγραφής συμβάντος του αρχείου καταγραφής ελέγχου

Επιστροφή στην αρχή

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×