Απόκρυψη τιμών και ενδείξεων σφαλμάτων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν έχετε το σφάλματα που δεν χρειάζονται για να διορθώσετε τους τύπους σας, μπορείτε να βελτιώσετε την εμφάνιση των αποτελεσμάτων σας με την απόκρυψη τιμών και ενδείξεων σφαλμάτων στα κελιά.

Τύποι μπορούν να επιστρέφουν σφάλματα για πολλούς λόγους. Για παράδειγμα, Excel δεν μπορεί να γίνει η διαίρεση με το 0 και, εάν πληκτρολογήσετε τον τύπο = 1/0, το Excel επιστρέφει #DIV/0. Τιμές σφάλματος περιλαμβάνονται #DIV/0!, # δ/υ, #NAME?, #NULL!, #NUM!, #REF!, και #VALUE!. Κελιά με ενδείξεις σφάλματος, τα οποία εμφανίζονται ως τρίγωνα στην επάνω αριστερή γωνία ενός κελιού, περιέχουν σφάλματα τύπων.

Απόκρυψη ενδείξεων σφαλμάτων σε κελιά

Εάν ένα κελί περιέχει έναν τύπο που χωρίζει έναν κανόνα που χρησιμοποιεί το Excel για να ελέγξετε για προβλήματα, εμφανίζεται ένα τρίγωνο στην επάνω αριστερή γωνία του κελιού. Μπορείτε να αποτρέψετε την εμφάνιση αυτές τις ενδείξεις.

Κελί με σημαία με ένδειξη σφάλματος

Ένδειξη κελιού σφάλματος

 1. Στο μενού του Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 2. Στην περιοχή τύποι και λίστες, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος σφαλμάτων   Εικονίδιο ελέγχου σφαλμάτων και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Έλεγχος σφαλμάτων στο παρασκήνιο.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αποκρύψετε προηγούμενα και εξαρτώμενα βέλη ανίχνευσης αφού έχετε προσδιορίσει το κελί που προκαλεί σφάλμα να εμφανίζονται. Στην καρτέλα τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση βελών.

Περισσότερες επιλογές

 1. Επιλέξτε το κελί που περιέχει την τιμή σφάλματος.

 2. Αναδίπλωση γύρω από τον τύπο τον ακόλουθο τύπο στο κελί, όπου προηγούμενος_τύπος είναι ο τύπος που ήταν προηγουμένως στο κελί.

  = IF (ISERROR (προηγούμενος_τύπος),"", προηγούμενος_τύπος)

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για να εμφανίσετε

  Κάντε το εξής

  Μια παύλα όταν η τιμή είναι σφάλμα

  Πληκτρολογήστε μια παύλα (-) εντός των εισαγωγικών στον τύπο.

  NA όταν η τιμή είναι σφάλμα

  Τύπος NA μέσα στα εισαγωγικά στον τύπο.

  # Δ/υ, όταν η τιμή είναι σφάλμα

  Αντικαταστήστε τα εισαγωγικά στον τύπο με NA().

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του Συγκεντρωτικού πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Ανάλυση Συγκεντρωτικού πίνακα, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.

  Στην καρτέλα "Ανάλυση" του Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε κλικ στο στοιχείο "Επιλογές"

 3. Στην καρτέλα Εμφάνιση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου τιμές σφάλματος ως και, στη συνέχεια, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  Για να εμφανίσετε

  Κάντε το εξής

  Μια τιμή στη θέση τιμές σφάλματος

  Πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να εμφανίσετε αντί για σφάλματα.

  Ένα κενό κελί στη θέση τιμές σφάλματος

  Διαγράψτε όλους τους χαρακτήρες στο πλαίσιο.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αποκρύψετε προηγούμενα και εξαρτώμενα βέλη ανίχνευσης αφού έχετε προσδιορίσει το κελί που προκαλεί σφάλμα να εμφανίζονται. Στην καρτέλα τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση βελών.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του Συγκεντρωτικού πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Ανάλυση Συγκεντρωτικού πίνακα, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.

  Στην καρτέλα "Ανάλυση" του Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε κλικ στο στοιχείο "Επιλογές"

 3. Στην καρτέλα Εμφάνιση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου κενών κελιών ως και, στη συνέχεια, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  Για να εμφανίσετε

  Κάντε το εξής

  Μια τιμή σε κενά κελιά

  Πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να εμφανίζεται στα κενά κελιά.

  Ένα κενό κελί στα κενά κελιά

  Διαγράψτε όλους τους χαρακτήρες στο πλαίσιο.

  Μηδενικού σε κενά κελιά

  Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου κενών κελιών ως.

Απόκρυψη ενδείξεων σφαλμάτων σε κελιά

Εάν ένα κελί περιέχει έναν τύπο που χωρίζει έναν κανόνα που χρησιμοποιεί το Excel για να ελέγξετε για προβλήματα, εμφανίζεται ένα τρίγωνο στην επάνω αριστερή γωνία του κελιού. Μπορείτε να αποτρέψετε την εμφάνιση αυτές τις ενδείξεις.

Κελί με σημαία με ένδειξη σφάλματος

Ένδειξη κελιού σφάλματος

 1. Στο μενού του Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 2. Στην περιοχή τύποι και λίστες, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος σφαλμάτων   Κουμπί προτιμήσεων ελέγχου σφαλμάτων στο Excel και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Έλεγχος σφαλμάτων στο παρασκήνιο.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αποκρύψετε προηγούμενα και εξαρτώμενα βέλη ανίχνευσης αφού έχετε προσδιορίσει το κελί που προκαλεί σφάλμα να εμφανίζονται. Στην καρτέλα τύποι, στην περιοχή Τύποι ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση βελών   Κουμπί "Κατάργηση όλων των βελών" .

Περισσότερες επιλογές

 1. Επιλέξτε το κελί που περιέχει την τιμή σφάλματος.

 2. Αναδίπλωση γύρω από τον τύπο τον ακόλουθο τύπο στο κελί, όπου προηγούμενος_τύπος είναι ο τύπος που ήταν προηγουμένως στο κελί.

  = IF (ISERROR (προηγούμενος_τύπος),"", προηγούμενος_τύπος)

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για να εμφανίσετε

  Κάντε το εξής

  Μια παύλα όταν η τιμή είναι σφάλμα

  Πληκτρολογήστε μια παύλα (-) εντός των εισαγωγικών στον τύπο.

  NA όταν η τιμή είναι σφάλμα

  Τύπος NA μέσα στα εισαγωγικά στον τύπο.

  # Δ/υ, όταν η τιμή είναι σφάλμα

  Αντικαταστήστε τα εισαγωγικά στον τύπο με NA().

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του Συγκεντρωτικού πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Συγκεντρωτικός Πίνακας, στην περιοχή Δεδομένα, κάντε κλικ στις Επιλογές.

  Καρτέλα "Συγκεντρωτικός Πίνακας", ομάδα "Δεδομένα"

 3. Στην καρτέλα Εμφάνιση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου τιμές σφάλματος ως και, στη συνέχεια, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  Για να εμφανίσετε

  Κάντε το εξής

  Μια τιμή στη θέση τιμές σφάλματος

  Πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να εμφανίσετε αντί για σφάλματα.

  Ένα κενό κελί στη θέση τιμές σφάλματος

  Διαγράψτε όλους τους χαρακτήρες στο πλαίσιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε επίσης να αποκρύψετε βέλη Ανίχνευση προηγουμένων και εξαρτώμενα αφού έχετε προσδιορίσει το κελί που προκαλεί σφάλμα να εμφανίζονται. Στην καρτέλα τύποι, στην περιοχή Τύποι ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση βελών   Κουμπί "Κατάργηση όλων των βελών" .

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του Συγκεντρωτικού πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Συγκεντρωτικός Πίνακας, στην περιοχή Δεδομένα, κάντε κλικ στις Επιλογές.

  Καρτέλα "Συγκεντρωτικός Πίνακας", ομάδα "Δεδομένα"

 3. Στην καρτέλα Εμφάνιση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου κενών κελιών ως και, στη συνέχεια, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  Για να εμφανίσετε

  Κάντε το εξής

  Μια τιμή σε κενά κελιά

  Πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να εμφανίζεται στα κενά κελιά.

  Ένα κενό κελί στα κενά κελιά

  Διαγράψτε όλους τους χαρακτήρες στο πλαίσιο.

  Μηδενικού σε κενά κελιά

  Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου κενών κελιών ως.

Δείτε επίσης

Κατάργηση ή όχι μιας κυκλικής αναφοράς

Προσθήκη γραμμών σφάλματος ή άνω και κάτω ράβδοι σε γράφημα

Διόρθωση τύπο χωρίς συνέπεια

Εμφάνιση ή απόκρυψη των μηδενικών τιμών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×