Απόκρυψη τιμών και ενδείξεων σφαλμάτων στα κελιά

Απόκρυψη τιμών και ενδείξεων σφαλμάτων στα κελιά

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ας υποθέσουμε ότι οι τύποι του υπολογιστικού σας φύλλου περιέχουν σφάλματα, τα οποία δεν χρειάζονται διόρθωση, αλλά θέλετε να βελτιώσετε την εμφάνιση των αποτελεσμάτων σας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για αποκρύψετε τιμές και ενδείξεις σφαλμάτων στα κελιά.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι τύποι αποδίδουν σφάλματα. Για παράδειγμα, η διαίρεση με το 0 δεν επιτρέπεται και αν εισαγάγετε τον τύπο =1/0, το Excel θα αποδώσει την τιμή #ΔΙΑΙΡ/0. Στις τιμές σφάλματος περιλαμβάνονται οι τιμές #ΔΙΑΙΡ/0!, #Δ/Υ, #ΟΝΟΜΑ?, #ΚΕΝΟ!, #ΑΡΙΘ!, #ΑΝΑΦ! και #ΤΙΜΗ!.

Μετατροπή του σφάλματος σε μηδέν και χρήση μορφοποίησης για την απόκρυψη της τιμής

Μπορείτε να αποκρύψετε τις τιμές σφαλμάτων μετατρέποντάς τις σε έναν αριθμό όπως το 0 και, στη συνέχεια, εφαρμόζοντας έναν τύπο υπό όρους που αποκρύπτει την τιμή.

Δημιουργήστε ένα παράδειγμα σφάλματος

 1. Ανοίξτε ένα κενό βιβλίο εργασίας ή δημιουργήστε ένα νέο φύλλο εργασίας.

 2. Καταχωρήστε 3 στο κελί B1, καταχωρήστε 0 στο κελί C1 και στο κελί A1 καταχωρήστε τον τύπο =B1/C1.
  Το σφάλμα #ΔΙΑΙΡ./0! εμφανίζεται στο κελί A1.

 3. Επιλέξτε το κελί A1 και πατήστε το πλήκτρο F2, για να επεξεργαστείτε τον τύπο.

 4. Μετά το σύμβολο του ίσον (=), πληκτρολογήστε IFERROR ακολουθούμενο από μια αριστερή παρένθεση.
  IFERROR(

 5. Μετακινήστε το δρομέα στο τέλος του τύπου.

 6. Πληκτρολογήστε ;0) – δηλαδή ένα ερωτηματικό ακολουθούμενο από το μηδέν και μια δεξιά παρένθεση.
  Ο τύπος =B1/C1 γίνεται =IFERROR(B1/C1;0).

 7. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ολοκληρώσετε τον τύπο.
  Τα περιεχόμενα του κελιού θα πρέπει να εμφανίζουν 0 αντί για το σφάλμα #ΔΙΑΙΡ./0!.

Εφαρμόστε τη μορφοποίηση υπό όρους

 1. Επιλέξτε το κελί που περιέχει το σφάλμα και, στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε Μορφοποίηση υπό όρους.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία κανόνα.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Νέος κανόνας μορφοποίησης, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση μόνο των κελιών που περιέχουν.

 4. Στην περιοχή Μορφοποίηση μόνο των κελιών με, βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η Τιμή κελιού στο πρώτο πλαίσιο λίστας, ότι εμφανίζεται το στοιχείο ίση με στο δεύτερο πλαίσιο λίστας και πληκτρολογήστε 0 στο πλαίσιο κειμένου στα δεξιά.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Μορφή.

 6. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αριθμός και, στη συνέχεια, στην περιοχή Κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή.

 7. Στο πλαίσιο Τύπος, εισαγάγετε ;;; (τρία ελληνικά ερωτηματικά) και, στη συνέχεια, επιλέξτε ΟΚ. Επιλέξτε ξανά ΟΚ.
  Η τιμή 0 στο κελί χάνεται. Αυτό συμβαίνει επειδή η προσαρμοσμένη μορφοποίηση ;;; έχει ως αποτέλεσμα οποιοσδήποτε αριθμός βρίσκεται στο κελί να μην εμφανίζεται. Ωστόσο, η πραγματική τιμή (0) παραμένει στο κελί.

Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία, για να μορφοποιήσετε κελιά που περιέχουν σφάλματα, ώστε το κείμενό τους να εμφανίζεται με λευκή γραμματοσειρά. Έτσι, το κείμενο σφάλματος αυτών των κελιών γίνεται στην ουσία αόρατο.

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών που περιέχουν την τιμή σφάλματος.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση κανόνων.
  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση κανόνων μορφοποίησης υπό όρους.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία κανόνα.
  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Νέος κανόνας μορφοποίησης.

 4. Στην περιοχή Επιλογή τύπου κανόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση μόνο κελιών που περιέχουν.

 5. Στην περιοχή Επεξεργασία της περιγραφής κανόνα, στη λίστα Μορφοποίηση μόνο των κελιών με, επιλέξτε το στοιχείο Σφάλματα.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Μορφοποίηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Γραμματοσειρά.

 7. Κάντε κλικ στο βέλος για να ανοίξετε τη λίστα χρώμα και, στην περιοχή Χρώματα θέματος, επιλέξτε το λευκό χρώμα.

Μπορεί να υπάρχουν φορές όταν δεν θέλετε vales σφάλματος για να εμφανίζονται στα κελιά, και θα προτιμούσατε που μια συμβολοσειρά κειμένου, όπως "# δ/υ," μια παύλα, ή τη συμβολοσειρά "ΔΥ" εμφανίζεται αντί για αυτό. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις IFERROR και NA , όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα.

Παράδειγμα

Λεπτομέρειες συνάρτησης

IFERROR    Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συνάρτηση, για να προσδιορίσετε αν ένα κελί περιέχει σφάλμα ή αν τα αποτελέσματα ενός τύπου θα επιστρέψουν σφάλμα.

NA    Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συνάρτηση για να επιστρέψετε τη συμβολοσειρά # δ/υ σε κελί. Η σύνταξη είναι =NA().

 1. Κάντε κλικ στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.
  Εμφανίζονται τα Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Excel 2016 και Excel 2013: στην καρτέλα " ανάλυση ", στην ομάδα Συγκεντρωτικού πίνακα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.

  Excel 2010 και Excel 2007: στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Συγκεντρωτικού πίνακα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη & Μορφοποίηση και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Αλλαγή εμφάνισης σφάλματος     Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση για τιμές σφάλματος στην περιοχή Μορφοποίηση. Στο πλαίσιο, πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να εμφανίσετε αντί για σφάλματα. Για να εμφανίσετε τα σφάλματα ως κενά κελιά, διαγράψτε τους χαρακτήρες στο πλαίσιο.

  • Αλλαγή εμφάνισης κενών κελιών     Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση για κενά κελιά. Στο πλαίσιο, πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να εμφανίζεται στα κενά κελιά. Για να εμφανίσετε κενά κελιά, διαγράψτε τους χαρακτήρες στο πλαίσιο. Για να εμφανίσετε μηδενικά, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου.

Εάν ένα κελί περιέχει τύπο που επιστρέφει σφάλμα, στην επάνω αριστερή γωνία του κελιού εμφανίζεται ένα τρίγωνο (μια ένδειξη σφάλματος). Μπορείτε να αποτρέψετε την εμφάνιση αυτών των ενδείξεων, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διαδικασία.

Κελί με πρόβλημα τύπου

Κελί με πρόβλημα τύπου

 1. Στο Excel 2016, Excel 2013 και Excel 2010: κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Επιλογές >τύποι.

  Στο Excel 2007: Επιλέξτε το κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office > Επιλογές του Excel > τύποι.

 2. Στην περιοχή Έλεγχος σφαλμάτων, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Έλεγχος σφαλμάτων στο παρασκήνιο.

Δείτε επίσης

Συνάρτηση IFERROR

Συνάρτηση NA

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×