Απόκρυψη κώδικα VBA από τους χρήστες

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν η βάση δεδομένων περιέχει Visual Basic for Applications (VBA) κώδικα, μπορείτε να αποκρύψετε αυτόν τον κώδικα με την αποθήκευση του Microsoft Office Access βάση δεδομένων στη μορφή αρχείου .accde. Αποθήκευση μιας βάσης δεδομένων ως αρχείο .accde συγκεντρώνει όλες λειτουργικές μονάδες κώδικα VBA, καταργεί όλα με δυνατότητα επεξεργασίας πηγαίου κώδικα και συμπιέζει τη βάση δεδομένων προορισμού. Ο κώδικας VBA διατηρεί τη λειτουργικότητα, αλλά δεν είναι δυνατό να προβολή ή την επεξεργασία του κώδικα. Σε γενικές γραμμές, η βάση δεδομένων θα συνεχίσει να λειτουργεί ως συνήθως — μπορείτε να εξακολουθεί να ενημερώνετε δεδομένα και να εκτελείτε εκθέσεις.

Σε αυτό το άρθρο

Δημιουργία ενός αρχείου .accde

Λειτουργικότητα που έχει αλλάξει σε ένα αρχείο .accde

Προβλήματα με την τροποποίηση φόρμες, εκθέσεις ή λειτουργικές μονάδες

Περιορισμοί σχετικά με την αποθήκευση μιας βάσης δεδομένων ως αρχείο .accde

Πώς λειτουργούν οι αναφορές με τα αρχεία .accde

Δημιουργία αρχείου .accde

Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να δημιουργήσετε ένα αρχείο .accde. Αυτή η διαδικασία δεν τροποποιεί το πρωτότυπο αρχείο .accdb.

 1. Στην καρτέλα " Εργαλεία βάσης δεδομένων ", στην ομάδα " Εργαλεία βάσης δεδομένων ", κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ACCDE.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, μεταβείτε στη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο .accde.

 3. Προαιρετικά, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το αρχείο στο πλαίσιο Όνομα αρχείου.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

  Εάν υπάρχει ήδη ένα αρχείο με το όνομα που προσδιορίσατε, η Access σάς προτείνει να αντικαταστήσετε το υπάρχον αρχείο. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να αντικαταστήσετε το υπάρχον αρχείο .accde ή στο κουμπί Όχι για να επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως και πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα αρχείου.

Η Access δημιουργεί το αρχείο .accde, κλείνει το πρωτότυπο αρχείο .accdb και, στη συνέχεια, ανοίγει το αρχείο .accde.

Αρχή της σελίδας

Λειτουργικότητα που έχει αλλάξει σε ένα αρχείο .accde

Η αποθήκευση της βάση δεδομένων της Access ως αρχείο .accde δεν εμποδίζει τελείως τις αλλαγές στον σχεδιασμό της βάσης δεδομένων. Ωστόσο, σε ένα αρχείο .accde δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:

 • Τροποποίηση ή δημιουργία φορμών, εκθέσεων ή λειτουργικών μονάδων.

 • Χρήση του παραθύρου διαλόγου Αναφορές VBA για προσθήκη, διαγραφή ή αλλαγή των αναφορών σε βιβλιοθήκες αντικειμένων ή βάσεις δεδομένων.

 • Προβολή ή τροποποίηση του κώδικα VBA.

 • Εισαγωγή ή εξαγωγή φορμών, εκθέσεων ή λειτουργικών μονάδων της Access. Ωστόσο, μπορείτε να εισαγάγετε ή να εξαγάγετε πίνακες, ερωτήματα και μακροεντολές από ή προς βάσεις δεδομένων .accdb.

Αρχή της σελίδας

Θέματα με την τροποποίηση φορμών, εκθέσεων ή λειτουργικών μονάδων

Φροντίστε να διατηρείτε ένα αντίγραφο της πρωτότυπης βάσης δεδομένων της Access. Εάν θέλετε να τροποποιήσετε το σχεδιασμό των φορμών, των εκθέσεων ή των λειτουργικών μονάδων σε ένα αρχείο .accde, πρέπει να τροποποιήσετε την πρωτότυπη βάση δεδομένων της Access (το αρχείο .accdb) και, στη συνέχεια, να το αποθηκεύσετε ξανά ως αρχείο .accde. Η αποθήκευση μιας βάσης δεδομένων της Access που περιέχει πίνακες ως αρχείο .accde μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με τη διευθέτηση διαφορετικών εκδόσεων των δεδομένων, εάν αργότερα θελήσετε να τροποποιήσετε το σχεδιασμό των φορμών, των εκθέσεων ή των λειτουργικών μονάδων. Για αυτόν το λόγο, η αποθήκευση μιας βάσης δεδομένων της Access ως αρχείο .accde είναι πιο κατάλληλη για τη βάση δεδομένων του προσκηνίου μιας εφαρμογή προσκηνίου/παρασκηνίου.

Αρχή της σελίδας

Περιορισμοί αποθήκευσης μιας βάσης δεδομένων ως αρχείου .accde

Ορισμένοι περιορισμοί είναι δυνατό να σας εμποδίζουν να αποθηκεύσετε τη βάση δεδομένων της Access ως αρχείο .accde:

 • Πρέπει να διαθέτετε πρόσβαση κωδικού πρόσβασης στον κώδικα VBA.

 • Αν η βάση δεδομένων Access αναφέρεται σε μια άλλη βάση δεδομένων της Access ή μια πρόσθετο, πρέπει να αποθηκεύσετε όλες τις βάσεις δεδομένων της Access ή πρόσθετα στην αλυσίδα παραπομπών ως αρχεία .accde.

Εάν κρυπτογραφήσετε μια βάση δεδομένων με έναν κωδικό πρόσβασης πριν την αποθηκεύσετε ως αρχείο .accde, το αρχείο .accde θα κρυπτογραφηθεί και εσείς θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που την ανοίγετε. Εάν δεν θέλετε να κρυπτογραφηθεί το αρχείο .accde, θα πρέπει πριν να το αποθηκεύσετε ως αρχείο .accde να το αποκρυπτογραφήσετε. Αφού αποθηκεύσετε τη βάση δεδομένων ως αρχείο .accde, μπορείτε να κρυπτογραφήσετε ξανά το αρχείο .accdb. Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία για να αποκρυπτογραφήσετε ένα αρχείο .accdb:

 1. Στην καρτέλα " Εργαλεία βάσης δεδομένων ", στην ομάδα " Εργαλεία βάσης δεδομένων ", κάντε κλικ στην επιλογή Αποκρυπτογράφηση βάσης δεδομένων.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ακύρωση κωδικού πρόσβασης στη βάση δεδομένων, στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης της βάσης δεδομένων.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Τρόπος λειτουργίας των αναφορών με αρχεία .accde

Εάν προσπαθήσετε να δημιουργήσετε ένα αρχείο .accde από μια βάση δεδομένων της Access 2007 (.accdb) ή από ένα πρόσθετο της Access 2007 (.accda) το οποίο περιέχει αναφορές σε μια άλλη βάση δεδομένων ή ένα άλλο πρόσθετο της Access, η Access 2007 εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος και δεν σας επιτρέπει να ολοκληρώσετε τη λειτουργία. Για να αποθηκεύσετε μια βάση δεδομένων που περιέχει αναφορές σε μια άλλη βάση δεδομένων ως αρχείο .accde, πρέπει να αποθηκεύσετε όλες τις βάσεις δεδομένων στην αλυσίδα αναφορών ως αρχεία .accde, ξεκινώντας από τη βάση δεδομένων που αναφέρεται πρώτη. Αφού αποθηκεύσετε την πρώτη βάση δεδομένων ως αρχείο .accde, στη συνέχεια, πρέπει να ενημερώσετε την αναφορά στην επόμενη βάση δεδομένων ώστε να οδηγεί στο νέο αρχείο .accde πριν την αποθηκεύσετε ως αρχείο .accde και ούτω καθεξής.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι το αρχείο Database1.accdb αναφέρεται στο αρχείο Database2.accdb και ότι το αρχείο Database2.accdb αναφέρεται στο αρχείο Database3.accda. Για να αποθηκεύσετε το αρχείο Database1.accdb ως αρχείο .accde, κάντε τα εξής:

 1. Αποθηκεύστε το αρχείο Database3.accda ως αρχείο Database3.accde.

 2. Ανοίξτε το αρχείο Database 2.accdb και αλλάξτε την αναφορά του ώστε να οδηγεί στο νέο αρχείο με όνομα Database3.accde.

 3. Αποθηκεύστε το αρχείο Database2.accdb ως Database2.accde.

 4. Ανοίξτε το αρχείο Database1.accdb και αλλάξτε την αναφορά του ώστε να οδηγεί στο νέο αρχείο με όνομα Database2.accde.

 5. Αποθηκεύστε το αρχείο Database1.accdb ως Database1.accde.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×