Απόκρυψη κώδικα VBA από τους χρήστες

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν η βάση δεδομένων της Access περιέχει κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA), μπορείτε να αποκρύψετε αυτόν τον κώδικα, αποθηκεύοντας το βάση δεδομένων σας στη μορφή αρχείου. accde. Η αποθήκευση μιας βάσης δεδομένων ως αρχείου. accde συγκεντρώνει όλες τις λειτουργικές μονάδες κώδικα VBA, καταργεί όλα τα επεξεργάσιμα πηγαίο κώδικα και συμπυκνώνει τη βάση δεδομένων προορισμού. Ο κώδικας VBA διατηρεί τη λειτουργικότητά του, αλλά δεν είναι δυνατή η προβολή ή η επεξεργασία του κώδικα. Γενικά, η βάση δεδομένων θα συνεχίσει να λειτουργεί ως συνήθως — εξακολουθείτε να μπορείτε να ενημερώνετε δεδομένα και να εκτελείτε αναφορές.

Σε αυτό το άρθρο

Δημιουργία αρχείου. accde

Λειτουργικότητα που έχει αλλάξει σε αρχείο. accde

Προβλήματα με την τροποποίηση φορμών, εκθέσεων ή λειτουργικών μονάδων

Περιορισμοί κατά την αποθήκευση μιας βάσης δεδομένων ως αρχείου. accde

Πώς λειτουργούν οι αναφορές με αρχεία. accde

Δημιουργία αρχείου. accde

Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να δημιουργήσετε ένα αρχείο. accde. Αυτή η διαδικασία αφήνει το αρχικό αρχείο. accdb μη τροποποιημένο.

 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο _GT_ Αποθήκευση ως.

 2. Στην περιοχή Αποθήκευση ως , στην περιοχή Αποθήκευση βάσης δεδομένων ως, επιλέξτε Δημιουργία ACCDE και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως , μεταβείτε στη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο. accde.

 4. Προαιρετικά, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το αρχείο στο πλαίσιο όνομα αρχείου .

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

  Εάν υπάρχει ήδη ένα αρχείο με το όνομα που καθορίζετε, η Access σας ζητά να αντικαταστήσετε το υπάρχον αρχείο. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι για να αντικαταστήσετε το υπάρχον αρχείο. accde ή κάντε κλικ στο κουμπί Όχι για να επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως και πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα αρχείου.

Η Access δημιουργεί το αρχείο. accde, κλείνει το αρχικό αρχείο. accdb και, στη συνέχεια, ανοίγει το αρχείο. accde.

Λειτουργικότητα που έχει αλλάξει σε αρχείο. accde

Η αποθήκευση της βάσης δεδομένων της Access ως αρχείου. accde δεν αποτρέπει πλήρως τις αλλαγές στη σχεδίαση της βάσης δεδομένων. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών σε ένα αρχείο. accde:

 • Τροποποίηση ή δημιουργία φορμών, εκθέσεων ή λειτουργικών μονάδων.

 • Χρήση του παραθύρου διαλόγου " αναφορές VBA " για την προσθήκη, διαγραφή ή αλλαγή αναφορών σε βιβλιοθήκες αντικειμένων ή βάσεις δεδομένων.

 • Προβολή ή τροποποίηση του κώδικα VBA.

 • Εισαγωγή ή εξαγωγή φορμών, εκθέσεων ή λειτουργικών μονάδων της Access. Ωστόσο, οι πίνακες, τα ερωτήματα και οι μακροεντολές μπορούν να εισαχθούν ή να εξαχθούν σε βάσεις δεδομένων. accdb.

Προβλήματα με την τροποποίηση φορμών, εκθέσεων ή λειτουργικών μονάδων

Φροντίστε να διατηρήσετε ένα αντίγραφο της αρχικής βάσης δεδομένων της Access. Εάν θέλετε να τροποποιήσετε τη σχεδίαση των φορμών, των εκθέσεων ή των λειτουργικών μονάδων σε ένα αρχείο. accde, πρέπει να τροποποιήσετε την αρχική βάση δεδομένων της Access (το αρχείο. accdb) και, στη συνέχεια, να το αποθηκεύσετε ξανά ως αρχείο. accde. Η αποθήκευση μιας βάσης δεδομένων της Access που περιέχει πίνακες ως αρχείο. accde μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με τη συμφιλίωση διαφορετικών εκδόσεων των δεδομένων, εάν αργότερα θέλετε να τροποποιήσετε τη σχεδίαση των φορμών, των εκθέσεων ή των λειτουργικών μονάδων. Για αυτόν το λόγο, η αποθήκευση μιας βάσης δεδομένων της Access ως αρχείου. accde είναι η καταλληλότερη για τη βάση δεδομένων προσκηνίου ενός εφαρμογή προσκηνίου/παρασκηνίου.

Περιορισμοί κατά την αποθήκευση μιας βάσης δεδομένων ως αρχείου. accde

Ορισμένοι περιορισμοί μπορούν να σας εμποδίσουν να αποθηκεύσετε τη βάση δεδομένων της Access ως αρχείο. accde:

 • Πρέπει να έχετε πρόσβαση με κωδικό πρόσβασης στον κώδικα VBA.

 • Εάν η βάση δεδομένων της Access αναφέρεται σε μια άλλη βάση δεδομένων της Access ή σε μια πρόσθετο, πρέπει να αποθηκεύσετε όλες τις βάσεις δεδομένων ή τα πρόσθετα της Access στην αλυσίδα αναφορών ως αρχεία. accde.

Εάν κρυπτογραφήσετε μια βάση δεδομένων με κωδικό πρόσβασης πριν την αποθηκεύσετε ως αρχείο. accde, το αρχείο. accde θα κρυπτογραφηθεί επίσης και θα πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που το ανοίγετε. Εάν δεν θέλετε το αρχείο. accde να κρυπτογραφηθεί, πρέπει να αποκρυπτογραφήσετε το αρχείο. accdb πριν το αποθηκεύσετε ως αρχείο. accde. Αφού αποθηκεύσετε τη βάση δεδομένων ως αρχείο. accde, μπορείτε να κρυπτογραφήσετε ξανά το αρχείο. accdb. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να αποκρυπτογραφήσετε ένα αρχείο. accdb:

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποκρυπτογράφηση βάσης δεδομένων

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ακύρωση κωδικού πρόσβασης βάσης δεδομένων.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ακύρωση κωδικού πρόσβασης βάσης δεδομένων , στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης , πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης της βάσης δεδομένων.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Πώς λειτουργούν οι αναφορές με αρχεία. accde

Εάν προσπαθήσετε να δημιουργήσετε ένα αρχείο. accde από μια βάση δεδομένων του Access (. accdb) ή από ένα πρόσθετο του Access (. accda) που αναφέρεται σε μια άλλη βάση δεδομένων ή πρόσθετο της Access, το Access εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος και δεν σας επιτρέπει να ολοκληρώσετε τη λειτουργία. Για να αποθηκεύσετε μια βάση δεδομένων που αναφέρεται σε μια άλλη βάση δεδομένων ως αρχείο. accde, πρέπει να αποθηκεύσετε όλες τις βάσεις δεδομένων στην αλυσίδα των αναφορών ως αρχεία. accde, ξεκινώντας από την πρώτη βάση δεδομένων στην οποία γίνεται αναφορά. Αφού αποθηκεύσετε την πρώτη βάση δεδομένων ως αρχείο. accde, πρέπει να ενημερώσετε την αναφορά στην επόμενη βάση δεδομένων ώστε να οδηγεί στο νέο αρχείο. accde πριν από την αποθήκευσή του ως αρχείου. accde και ούτω καθεξής.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι οι αναφορές Database1. accdb Database2. accdb και Database2. accdb παραπομπές Database3. accda. Για να αποθηκεύσετε το Database1. accdb ως αρχείο. accde, κάντε τα εξής:

 1. Αποθηκεύστε το Database3. accda ως Database3. accde.

 2. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων 2. accdb και αλλάξτε την αναφορά της ώστε να παραπέμπει στο νέο αρχείο με το όνομα Database3. accde.

 3. Αποθηκεύστε το Database2. accdb ως Database2. accde.

 4. Ανοίξτε το Database1. accdb και αλλάξτε την αναφορά του ώστε να παραπέμπει στο νέο αρχείο με το όνομα Database2. accde.

 5. Αποθηκεύστε το Database1. accdb ως Database1. accde.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×