Αποφασίστε εάν μπορείτε να εμπιστευτείτε μια βάση δεδομένων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Microsoft Office Access 2007 χρησιμοποιεί ένα νέο μοντέλο ασφάλειας που είναι πιο απλή από προηγούμενες εκδόσεις. Στην Access 2007, μπορείτε να υποδείξετε εάν θεωρείτε αξιόπιστη μια βάση δεδομένων και όλες τις υπόλοιπες αποφάσεις ασφαλείας πραγματοποιούνται για εσάς αυτόματα, με βάση απόφασή σας αξιοπιστίας. Σε αυτό το άρθρο περιέχει μια επισκόπηση του τρόπου λειτουργίας της αξιοπιστίας στην Access 2007, τον τρόπο με τον διαφέρει από ασφαλείας σε προηγούμενες εκδόσεις και των παραγόντων που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν αποφασίζετε εάν θα εμπιστευτείτε μια βάση δεδομένων.

Σε αυτό το άρθρο εξηγεί τη χρήση των ψηφιακών υπογραφών σε αποφάσεις αξιοπιστίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εμφάνιση αξιοπιστίας, προσθέτοντας μια ψηφιακή υπογραφή.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν αποφασίζετε εάν θα εμπιστευτείτε μια βάση δεδομένων

Τρόποι για να εμπιστευτείτε μια βάση δεδομένων

Επισκόπηση

Εάν έχετε χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες ασφαλείας σε προηγούμενες εκδόσεις της Access, θα έπρεπε να κάνετε μια σειρά από επιλογές κατά το άνοιγμα μιας βάσης δεδομένων. Για παράδειγμα, θα έπρεπε να επιλέξετε ανάμεσα σε επίπεδα ασφαλείας (χαμηλή, μεσαίο ή υψηλό) και, εάν θέλατε να εκτελέσετε ενδεχομένως επισφαλή κώδικα ή όχι. Δεν χρειάζεται πλέον να κάνετε αυτά τα είδη των αποφάσεις κατά το άνοιγμα μιας βάσης δεδομένων στην Access 2007. Από προεπιλογή, η Access 2007 απενεργοποιεί όλον τον ενδεχομένως επισφαλή κώδικα ή άλλα στοιχεία σε μια βάση δεδομένων, ανεξάρτητα από την έκδοση της Access που χρησιμοποιήσατε για να δημιουργήσετε τη βάση δεδομένων.

Όταν η Access απενεργοποιεί περιεχόμενο, σας ενημερώνει για την ενέργεια, εμφανίζοντας τη γραμμή μηνυμάτων.

Γραμμή μηνυμάτων

Εάν βλέπετε τη γραμμή μηνυμάτων, μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να ορίσετε ως αξιόπιστο το απενεργοποιημένο περιεχόμενο στη βάση δεδομένων. Εάν επιλέξετε να ορίσετε ως αξιόπιστο το απενεργοποιημένο περιεχόμενο, μπορείτε να το κάνετε με δύο τρόπους:

 • Αξιόπιστη τη βάση δεδομένων μόνο για την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας (ενώ η βάση δεδομένων είναι ανοιχτό)    Κάντε κλικ στις Επιλογές στη γραμμή μηνυμάτων. Ένα παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται με την οποία μπορείτε να επιλέξετε να εμπιστευτείτε τη βάση δεδομένων. Όταν επιλέγετε αυτήν την επιλογή, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία κάθε φορά που ανοίγετε τη βάση δεδομένων.

 • Η βάση δεδομένων θα είναι πάντα αξιόπιστη    Τοποθετήστε τη βάση δεδομένων σε αξιόπιστη θέση — έναν φάκελο σε μια μονάδα δίσκου ή σε ένα δίκτυο που έχετε χαρακτηρίσει αξιόπιστο. Όταν κάνετε αυτήν την επιλογή, δεν εμφανίζεται πλέον η γραμμή μηνυμάτων και δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε ξανά το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων, εφ' όσον αυτή παραμένει στην αξιόπιστη θέση.

Εάν δεν θέλετε να εμπιστευτείτε τη βάση δεδομένων, παραβλέψτε ή κλείστε τη γραμμή μηνυμάτων. Όταν παραβλέπετε ή κλείνετε τη γραμμή μηνυμάτων, μπορείτε ακόμη να προβάλετε τα δεδομένα στη βάση δεδομένων και να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε στοιχεία της που δεν απενεργοποίησε η Access.

Αρχή της σελίδας

Παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν αποφασίζετε εάν θα χαρακτηρίσετε μια βάση δεδομένων ως αξιόπιστη

Πριν αποφασίσετε εάν θα εμπιστευτείτε μια βάση δεδομένων, λάβετε υπόψη τους παρακάτω παράγοντες.

 • Τη δική σας πολιτική ασφαλείας    Εσείς ή η εταιρεία σας ενδέχεται να ακολουθείτε μια πολιτική ασφαλείας που καθορίζει τον τρόπο χειρισμού των αρχείων βάσης δεδομένων της Access. Για παράδειγμα, μπορεί να διαθέτετε ένα πολύ ισχυρό σύστημα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και να αποφασίσετε ότι είστε πρόθυμοι να εμπιστευτείτε τα περισσότερα αρχεία βάσης δεδομένων, εκτός εάν έχετε έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο για να μη το κάνετε. Αντίθετα, ενδέχεται να μην έχετε ένα πολύ καλό σύστημα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και σε αυτήν την περίπτωση ίσως να πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί όταν αποφασίζετε εάν θα εμπιστευτείτε μια βάση δεδομένων.

 • Ο στόχος σας    Όταν η Access απενεργοποιεί περιεχόμενο σε μια βάση δεδομένων που δεν έχετε εμπιστευτεί, δεν εμποδίζει την πρόσβαση στα δεδομένα στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων. Εάν θέλετε να εξετάσετε τα δεδομένα σε μια βάση δεδομένων και δεν θέλετε να εκτελέσετε τις ενέργειες που ενδεχομένως μη ασφαλής, όπως εκτελεί ένα ερώτημα ενέργειας ή με συγκεκριμένες ενέργειες μακροεντολών, δεν χρειάζεται να θεωρήσετε αξιόπιστη τη βάση δεδομένων. Εάν δεν είστε βέβαιοι εάν μια ενέργεια θεωρείται μη ασφαλής, μπορείτε να δοκιμάσετε να εκτελέσετε την ενέργεια, ενώ το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων έχει αποκλειστεί από την κατάσταση απενεργοποίησης. Εάν η ενέργεια είναι ενδεχομένως μη ασφαλής, θα αποκλειστούν σε αυτήν την περίπτωση.

 • Προέλευση της βάσης δεδομένων    Εάν έχετε δημιουργήσει τη βάση δεδομένων ή εάν γνωρίζετε ότι προέρχονται από μια πηγή που εμπιστεύεστε, μπορείτε να αποφασίσετε να εμπιστευτείτε τη βάση δεδομένων. Εάν η βάση δεδομένων ήταν από πιθανώς μη αξιόπιστη προέλευση, μπορείτε να αφήσετε τη βάση δεδομένων δεν είναι αξιόπιστη μέχρι να μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο είναι ασφαλής.

 • Τα περιεχόμενα του αρχείου βάσης δεδομένων    Εάν δεν είναι δυνατό να πάρετε μια απόφαση αξιοπιστίας βάσει άλλων πληροφοριών, μπορείτε να εξετάσετε προσεκτικά τα περιεχόμενα της βάσης δεδομένων για να δείτε τι επισφαλές περιεχόμενο ενδέχεται να περιέχει. Αφού διεξαγάγετε έναν πλήρη έλεγχο και βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο είναι ασφαλές, μπορείτε να αποφασίσετε να εμπιστευτείτε τη βάση δεδομένων.

 • Η ασφάλεια των στη θέση όπου είναι αποθηκευμένη η βάση δεδομένων    Ακόμα και αν γνωρίζετε ότι τα περιεχόμενα του αρχείου βάσης δεδομένων είναι ασφαλής, εάν το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε μια θέση που δεν είναι πλήρως ασφαλής, είναι πιθανό ότι κάποιος μπορεί να προκαλέσει μη ασφαλές περιεχόμενο στο τη βάση δεδομένων. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν αποφασίζετε για να ορίσετε ως αξιόπιστο αρχείων βάσης δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε τοποθεσίες που ενδέχεται να μην είναι ασφαλή.

Αρχή της σελίδας

Τρόποι για να ορίσετε μια βάση δεδομένων αξιόπιστη

Αφού αποφασίσετε να εμπιστευτείτε μια βάση δεδομένων, μπορείτε να την εμπιστευτείτε μία φορά — και ενεργοποίηση του περιεχομένου της βάσης δεδομένων για μια περίοδο λειτουργίας — ή μπορείτε να την εμπιστευτείτε απεριόριστο χρονικό διάστημα, τοποθετώντας το αρχείο βάσης δεδομένων σε μια αξιόπιστη θέση.

Ενεργοποίηση περιεχομένου της βάσης δεδομένων για μια περίοδο λειτουργίας

Για να ενεργοποιήσετε το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων για μια περίοδο λειτουργίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή μηνυμάτων.

Γραμμή μηνυμάτων

Η γραμμή μηνυμάτων εμφανίζεται ακριβώς κάτω από την κορδέλα και είναι μέρος του Microsoft Office Fluent περιβάλλον εργασίας χρήστη.

Χρησιμοποιήστε τη γραμμή μηνυμάτων για να ενεργοποιήσετε το περιεχόμενο

Εάν δεν βλέπετε τη γραμμή μηνυμάτων, ενδέχεται να είναι κρυφές ή να απενεργοποιηθεί. Για να χρησιμοποιήσετε, πρέπει πρώτα να εμφανίσετε ή να την ενεργοποιήσετε.

Εμφάνιση της γραμμής μηνυμάτων

Εάν βλέπετε τη γραμμή μηνυμάτων, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα.

 • Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Γραμμή μηνυμάτων.

  Εάν το πλαίσιο ελέγχου Γραμμή μηνυμάτων είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε.

Ενεργοποίηση της γραμμής μηνυμάτων

Εάν το πλαίσιο ελέγχου Γραμμή μηνυμάτων είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές της Access.

 2. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου διαλόγου Επιλογές της Access, κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο αξιοπιστίας.

 3. Στο δεξιό παράθυρο, στην περιοχή Κέντρο αξιοπιστίας της Microsoft Office Access, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Κέντρου αξιοπιστίας.

 4. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου διαλόγου Κέντρο αξιοπιστίας, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή μηνυμάτων.

 5. Στο δεξιό παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση της γραμμής μηνυμάτων σε όλες τις εφαρμογές, όταν έχει αποκλειστεί περιεχόμενο και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Κλείστε και ανοίξτε ξανά τη βάση δεδομένων για να εφαρμόσετε την αλλαγμένη ρύθμιση.

Μόλις η γραμμή μηνυμάτων εμφανιστεί και ενεργοποιηθεί, μπορείτε να την χρησιμοποιείτε για ενεργοποίηση περιεχομένου.

Ενεργοποίηση περιεχομένου χρησιμοποιώντας τη γραμμή μηνυμάτων
 1. Στη γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στις Επιλογές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές ασφαλείας του Microsoft Office, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση αυτού του περιεχόμενου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση μιας βάσης δεδομένων από προεπιλογή

Για να καθορίσετε ότι μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων είναι αξιόπιστη και ότι πρέπει να ενεργοποιείται από προεπιλογή, βεβαιωθείτε ότι το αρχείο της βάσης δεδομένων βρίσκεται σε μια αξιόπιστη θέση. Μια αξιόπιστη θέση είναι ένας φάκελος ή διαδρομή αρχείου στον υπολογιστή ή μια θέση στο intranet από όπου θεωρείται ασφαλής η εκτέλεση κώδικα. Οι προεπιλεγμένες αξιόπιστες θέσεις περιλαμβάνουν τους φακέλους "Πρότυπα", "Πρόσθετα" και "Εκκίνηση". Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τις δικές σας αξιόπιστες θέσεις.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να γνωρίζετε τη διαδρομή της τρέχουσας βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιοτήτων της βάσης δεδομένων. Στην καρτέλα Γενικά του παραθύρου διαλόγου Ιδιοτήτων της βάσης δεδομένων εμφανίζεται η πλήρης διαδρομή της θέσης της τρέχουσας βάσης δεδομένων.

Μετακίνηση αρχείου βάσης δεδομένων σε αξιόπιστη θέση

 • Ανοίξτε το φάκελο όπου βρίσκεται το αρχείο της βάσης δεδομένων τη δεδομένη στιγμή και, στη συνέχεια, αντιγράψτε το αρχείο της βάσης δεδομένων στην αξιόπιστη θέση που θέλετε.

Καθορισμός αξιόπιστης θέσης

 1. Στη γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στις Επιλογές.

 2. Στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Επιλογές ασφαλείας του Microsoft Office, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα του Κέντρου αξιοπιστίας.

 3. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου διαλόγου Κέντρο αξιοπιστίας, κάντε κλικ στην επιλογή Αξιόπιστες θέσεις.

 4. Για να προσθέσετε μια θέση δικτύου, στο δεξιό παράθυρο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπονται οι αξιόπιστες θέσεις του δικτύου.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη νέας θέσης.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Αξιόπιστη θέση του Microsoft Office, κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο πλαίσιο Διαδρομή, πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή της θέσης που θέλετε να προσθέσετε.

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να αναζητήσετε τη θέση.

 7. Για να καθορίσετε ότι οι υποφάκελοι των νέων αξιόπιστων θέσεων πρέπει επίσης να θεωρούνται αξιόπιστοι, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Οι υποφάκελοι αυτής της θέσης θεωρούνται επίσης αξιόπιστοι.

 8. Προαιρετικά, στο πλαίσιο Περιγραφή, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για την αξιόπιστη θέση.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×