Αποτύπωση πληροφοριών υποστήριξης σε σχεδιασμό έργου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Διαχείριση ενός έργου συχνά αφορά περισσότερη εργασία από το μόνο τη Διαχείριση λογισμικό διαχείρισης έργου. Ένα τυπικό έργο μπορεί να έχει πολλά έγγραφα σε διαφορετικές μορφές που σχετίζονται με αυτό, όπως προτάσεις, υπολογιστικά φύλλα, οργανογραμμάτων και παρουσιάσεις. Πρόσθεση, σημειώσεις, γραφικά, αρχεία ήχου και βίντεο μπορείτε επίσης να το επισυνάψετε αρχεία του έργου.

Σε αυτό το άρθρο

Μπορείτε να το επισυνάψετε τι είδους πληροφορίες έργου;

Πού μπορώ να προσθέσω τις πληροφορίες;

Πώς μπορείτε να βρείτε των πληροφοριών;

Μπορείτε να το επισυνάψετε τι είδους πληροφορίες έργου;

Για να επισυνάψετε πληροφορίες υποστήριξης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω μεθόδους:

 • Προσθήκη σημείωσης σε εργασία, πόρο ή ανάθεση     Μπορείτε να προσθέσετε πληροφορίες σχετικά με αυτό το στοιχείο, όπως κείμενο υπενθυμίσεις, υπερ-συνδέσεις ή συνδέσεις σε άλλα αρχεία. Για παράδειγμα, προσθέστε μια σημείωση για να υποδείξετε το σύνολο δεξιοτήτων ένα συγκεκριμένο πόρο ή μια υπενθύμιση σχετικά με το πότε πρέπει να επιστραφεί ακόμα πραγματοποιήστε. Ή σύνδεση σε ένα αρχείο από μια σημείωση για να συμπεριλάβετε φωτογραφία του πόρου, για να επισυνάψετε μια παρουσίαση που εξηγεί μια διαδικασία ή να συμπεριλάβετε άλλα σχετικές πληροφορίες.

  Μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε μια σημείωση σε μια εργασία, έναν πόρο ή έργο.

 • Δημιουργήστε μια υπερ-σύνδεση σε πληροφορίες υποστήριξης     Μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπερ-σύνδεση σε ένα αρχείο ή φάκελο σε έναν υπολογιστή δικτύου ή σε μια τοποθεσία Web. Όταν κάνετε κλικ στην υπερ-σύνδεση, οι συνδεδεμένες πληροφορίες εμφανίζονται σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Μια υπερ-σύνδεση δεν αυξάνει το μέγεθος του αρχείου έργου. Υπερ-συνδέσεις διάθεση ενημερώσεις για τις συνδεδεμένες πληροφορίες αμέσως. Ωστόσο, όταν εργάζεστε χωρίς σύνδεση που ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες με υπερ-σύνδεση.

  Για να εισαγάγετε μια υπερ-σύνδεση σε ένα έργο, επιλέξτε μια εργασία ή πόρο και, στη συνέχεια, στο μενού " Εισαγωγή ", κάντε κλικ στην επιλογή υπερ-σύνδεσης.

 • Αντιγράψτε και επικολλήστε τις πληροφορίες     Μπορείτε να αντιγράψετε πληροφορίες από άλλο πρόγραμμα που βασίζεται σε Windows και να επικολλήσετε στο αρχείο του έργου σας. Πληροφορίες επικολλημένου γίνεται μέρος του αρχείου έργου, γεγονός που αυξάνει το μέγεθος του αρχείου σας. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο αντιγραφής και επικόλλησης για μικρές ποσότητες κειμένου και γραφικών που δεν θα ενημερώνονται τακτικά, όπως ένα λογότυπο εταιρείας έχει επικολληθεί σε ένα κεφαλίδα.

  Μάθετε πώς μπορείτε να αντιγράψετε μια εργασία, έναν πόρο ή στοιχείου του έργου.

 • Ενσωμάτωση των πληροφοριών με χρήση OLE     Μπορείτε να ενσωματώσετε μια αντικείμενο, όπως μια εικόνα, ένα ολόκληρο το αρχείο ή μέρος ενός αρχείου, στο αρχείο του έργου σας χρησιμοποιώντας το αντικείμενο σύνδεσης και ενσωμάτωσης αντικειμένων (OLE). Ενσωματωμένο αντικείμενο μπορεί να ενημερωθεί στο πρόγραμμα προέλευση. Επειδή ένα ενσωματωμένο αντικείμενο γίνεται μέρος του αρχείου έργου, γεγονός που αυξάνει το μέγεθος του αρχείου σας. Επιπλέον, οι πληροφορίες στο αρχείο έργου σας δεν θα αλλάξει αν κάποιος τροποποιήσει το αρχείο προέλευσης.

  Μάθετε πώς μπορείτε να ενσωματώσετε ένα αντικείμενο σε ένα έργο.

 • Σύνδεση ενός αντικειμένου που χρησιμοποιεί OLE     Όταν συνδέετε ένα αντικείμενο, το ίδιο το αντικείμενο ή ένα εικονίδιο που εμφανίζεται στο αρχείο του έργου σας. Ενημερώσεις στην αρχική περιοχή αντικατοπτρίζονται αυτόματα στο αρχείο σας. Επειδή τα συνδεδεμένα δεδομένα αποθηκεύονται στο αρχείο προέλευσης, ένα συνδεδεμένο αντικείμενο δεν αυξάνει το μέγεθος του αρχείου έργου.

  Μάθετε πώς μπορείτε να συνδέσετε ένα αντικείμενο σε ένα έργο.

 • Χρήση υπηρεσιών Microsoft Windows® SharePoint™ Services για διαχείριση εγγράφων     Εάν χρησιμοποιείτε Microsoft Office Project Professional 2007 με Office Project Server 2007, μπορείτε να επωφεληθείτε από το έγγραφο δυνατότητες διαχείρισης των υπηρεσιών Windows SharePoint Services. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Office Project Web Access για να συνδέσετε έγγραφα σε εργασίες και να προβάλετε τις πληροφορίες.

  Μάθετε πώς μπορείτε να προβάλετε και να αποστείλετε έγγραφα στον Project Server.

Πού μπορώ να προσθέσω τις πληροφορίες;

Το είδος των πληροφοριών και ο τρόπος που επιλέγετε για να επισυνάψετε το έργο σας καθορίζει όπου μπορείτε να την προσθέσετε. Λάβετε υπόψη τα παρακάτω όταν θέλετε να προσθέσετε επιπλέον πληροφορίες στο έργο σας.

 • Μπορείτε να συσχετίσετε σημειώσεις με οποιαδήποτε εργασία, πόρο ή ανάθεση. Εκτός από την προσθήκη μηνυμάτων κειμένου στις σημειώσεις, μπορείτε να συμπεριλάβετε υπερ-συνδέσεις σε πληροφορίες που βασίζεται στο Web ή συνδέσεων σε αρχεία αποθηκευμένα σε άλλη θέση.

 • Μπορείτε να εισαγάγετε μια μεμονωμένη υπερ-σύνδεση που θα εμφανίζεται στη στήλη "Δείκτες" σε μια προβολή φύλλο. Μπορείτε να τοποθετήσετε οποιονδήποτε αριθμό των υπερ-συνδέσεων σε μια σημείωση. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες στήλες κειμένου στο έργο σας για υπερ-συνδέσεις.

 • Μπορείτε να επικολλήσετε αντικείμενα σε ένα περιοχή γραφικών στο Project.

 • Μπορείτε να τοποθετήσετε αντικείμενα σε μια περιοχή γραφικών ή σε προβολή φύλλου.

 • Μπορείτε να συνδέσετε ή να ενσωματώσετε ολόκληρα αρχεία ή τμήματα αρχείων σε μια περιοχή γραφικών.

 • Μπορείτε να αποστείλετε έγγραφα του Word στο Office Project Web Access.

Περισσότερες πληροφορίες   

Πώς μπορείτε να βρείτε των πληροφοριών;

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες συνημμένων με διάφορους τρόπους.

 • Στις προβολές φύλλου, υπερ-σύνδεση δείκτες Εικόνα κουμπιού και σημειώσεις δείκτες Δείκτης σημείωσης εμφανίζονται στη στήλη δείκτες. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει το πεδίο "υπερ-σύνδεση" ή ένα πρόσθετο πεδίο, αυτές οι υπερ-συνδέσεις είναι ορατές σε καθώς και οι προβολές φύλλου. Για να δείτε πού μια υπερ-σύνδεση οδηγεί ή τι περιέχει μια σημείωση, μπορείτε να αφήσετε το δείκτη του ποντικιού στο δείκτη.

 • Πληροφορίες που προστίθενται σε μια κεφαλίδα, υποσέλιδο ή υπόμνημα εμφανίζεται στην εκτυπωμένη σελίδα.

 • Υπερ-συνδέσεις μπορούν να εμφανιστούν στο πλαίσιο αντικειμένων σε φόρμες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εργασίες με συνημμένα φίλτρο για να εντοπίσετε γρήγορα τους.

 • Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε σημειώσεις όταν εκτυπώνετε αναφορές και ορισμένες προβολές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×