Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Αποτελέσματα των Διαγνωστικών του Microsoft Office

Διαγνωστικά του Office Αυτή η σελίδα εξηγεί τα αποτελέσματα των διαγνωστικών του Microsoft Office που μόλις εκτελέσατε. Μπορείτε επίσης να δείτε προτάσεις σχετικά με το πώς μπορείτε να βελτιώσετε την εύρυθμη λειτουργία του υπολογιστή σας και την εγκατάσταση του 2007 Microsoft Office system. Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου ισχύουν μόνο για τα αποτελέσματα που εμφανίζονται μετά την εκτέλεση των διαγνωστικών του Microsoft Office. Εάν δεν έχετε ακόμη εκτελέσει τα διαγνωστικά του Microsoft Office, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται στο θέμα διάγνωση και επιδιόρθωση σφαλμάτων του Office με χρήση των διαγνωστικών του Office. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω, ανατρέξτε στην ενότητα "περισσότεροι πόροι" στο κάτω μέρος αυτού του άρθρου για να υποδείξετε άλλους πόρους που μπορεί να σας βοηθήσουν.

Σημείωση: Ίσως να σας φανεί χρήση η εκτύπωση ή η τοποθέτηση σελιδοδείκτη σε αυτήν τη σελίδα για μελλοντική αναφορά.

Αποτελέσματα Διαγνωστικών

Κανένα από τα Διαγνωστικά του Microsoft Office δεν εντόπισε προβλήματα.

Περισσότεροι πόροι

Διαγνωστικά εγκατάστασης — Καταστροφή αρχείου ή τροποποιημένο αρχείο

Τα Διαγνωστικά εγκατάστασης επιδιόρθωσαν τα προβλήματα στην εγκατάσταση του Microsof Office. Πλέον τα προγράμματα του Microsoft Office πρέπει να λειτουργούν σωστά.

Εάν τα προγράμματα του Microsoft Office εξακολουθούν να μην ανταποκρίνονται, το πρόβλημα ενδέχεται να οφείλεται σε σφάλμα υλικού ή σε κάποιο πρόβλημα στη ρύθμιση των παραμέτρων του υλικού. Ελέγξτε τα αποτελέσματα των Διαγνωστικών δίσκων και μνήμης για να δείτε εάν υπάρχει σφάλμα υλικού η οποία επηρεάζει την εγκατάσταση της 2007 Office release.

Περισσότεροι πόροι

Διαγνωστικά εγκατάστασης — Λείπει το μέσο αποθήκευσης

Τα Διαγνωστικά εγκατάστασης δεν ολοκληρώθηκαν επειδή δεν βρέθηκε έγκυρη προέλευση. Είτε λείπει η προέλευση τοπικής εγκατάστασης είτε η αρχική προέλευση που χρησιμοποιήθηκε για την εγκατάσταση του Microsoft Office δεν είναι διαθέσιμη για τη διαδικασία επιδιόρθωσης. Μπορεί να χρειαστεί να παράσχετε την αρχική προέλευση για να μπορέσουν τα διαγνωστικά να εκτελεστούν με επιτυχία. Στις έγκυρες προελεύσεις της 2007 Office release περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 • Το CD εγκατάστασης της 2007 Office release

 • Ο δίσκος εγκατάστασης ή το CD επιδιόρθωσης από τον προμηθευτή του υπολογιστή

 • Σύνδεση σε μια εγκατάσταση δικτύου της 2007 Office release

Μόλις αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα έγκυρο αρχείο προέλευσης, εκτελέστε και πάλι τα Διαγνωστικά του Office.

Περισσότεροι πόροι

Διαγνωστικά δίσκων — Πρόβλεψη για αστοχία στο σκληρό δίσκο

Η δυνατότητα αυτοπαρακολούθησης, ανάλυσης και αναφοράς (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology, SMART) του σκληρού σας δίσκου εντόπισε σφάλματα που ενδέχεται να υποδεικνύουν ένα επερχόμενο σφάλμα. Η δυνατότητα SMART παρέχεται από ορισμένους κατασκευαστές σκληρών δίσκων, προκειμένου να υπάρχει προειδοποίηση για ένα πιθανό σφάλμα σκληρού δίσκου. Η αστάθεια των προγραμμάτων του Microsoft Office ενδέχεται να οφείλεται σε αυτά τα σφάλματα της μονάδας σκληρού δίσκου.

Σημείωση: Τα αποτελέσματα μπορούν να υποδείξουν ένα σοβαρό πρόβλημα, αλλά σε ορισμένους σκληρούς δίσκους τα αποτελέσματα που παράγονται δεν είναι ακριβή.

Σας προτείνουμε να κάνετε τα ακόλουθα:

 1. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για τα σημαντικά σας δεδομένα.

 2. Ελέγξτε τα αποτελέσματα των άλλων διαγνωστικών και ακολουθήστε τις οδηγίες για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που αναφέρουν αυτά τα διαγνωστικά. Αφού επιλύσετε αυτά τα προβλήματα, εκτελέστε ξανά τα Διαγνωστικά του Microsoft Office και δείτε εάν έχει επιλυθεί το πρόβλημα στα Διαγνωστικά δίσκων.

 3. Εάν εξακολουθεί να εμφανίζεται αυτό το αποτέλεσμα, επικοινωνήστε με κάποιον, όπως τον πωλητή του υπολογιστή ή του σκληρού δίσκου.

Περισσότεροι πόροι

Διαγνωστικά δίσκων — Σφάλματα στο αρχείο καταγραφής συμβάντων του συστήματος

Τα Διαγνωστικά δίσκων εντόπισαν ενδείξεις σφαλμάτων στο υλικό. Η αστάθεια των προγραμμάτων του Microsoft Office ενδέχεται να οφείλεται σε αυτά τα σφάλματα του υλικού.

Αυτό το αποτέλεσμα εμφανίζεται εάν στο πρόσφατο παρελθόν έχει συμβεί ένα από τα παρακάτω:

 • Η δυνατότητα αυτοπαρακολούθησης, ανάλυσης και αναφοράς (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology, SMART) του σκληρού σας δίσκου εντόπισε σφάλματα. Η δυνατότητα SMART παρέχεται από ορισμένους κατασκευαστές σκληρών δίσκων, προκειμένου να υπάρχει προειδοποίηση για ένα πιθανό σφάλμα σκληρού δίσκου.

 • Τα Διαγνωστικά του Microsoft Office εντόπισαν αποκλεισμένους (εσφαλμένους) τομείς στον σκληρό σας δίσκο.

 • Το Microsoft Office αντιμετώπισε προβλήματα κατά την πρόσβαση σε αρχεία στο σκληρό δίσκο. Αυτά τα αρχεία είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία.

Σας προτείνουμε να κάνετε τα ακόλουθα:

 1. Ελέγξτε τα αποτελέσματα των άλλων διαγνωστικών και ακολουθήστε τις οδηγίες για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που αναφέρουν αυτά τα διαγνωστικά. Αφού επιλύσετε αυτά τα προβλήματα, εκτελέστε ξανά τα Διαγνωστικά του Microsoft Office και δείτε εάν έχει επιλυθεί το πρόβλημα στα Διαγνωστικά δίσκων.

 2. Εάν εξακολουθεί να εμφανίζεται αυτό το αποτέλεσμα, επικοινωνήστε με κάποιον, όπως τον προμηθευτή του υπολογιστή ή του σκληρού δίσκου.

Περισσότεροι πόροι

Διαγνωστικά μνήμης — Αστοχία μνήμης RAM

Τα Διαγνωστικά μνήμης εντόπισαν ενδείξεις σφάλματος στη μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM).

Σας προτείνουμε να κάνετε τα ακόλουθα:

 1. Ελέγξτε τα αποτελέσματα των άλλων διαγνωστικών και ακολουθήστε τις οδηγίες για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που αναφέρουν αυτά τα διαγνωστικά. Αφού επιλύσετε αυτά τα προβλήματα, εκτελέστε ξανά τα Διαγνωστικά του Microsoft Office και δείτε εάν έχει επιλυθεί το πρόβλημα στα Διαγνωστικά μνήμης.

 2. Εάν συνεχίσετε να λαμβάνετε αυτό το αποτέλεσμα, εκτελέστε μια διαγνωστική μνήμη των Microsoft Windows. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο του Microsoft TechNet, εκτελέστε τα διαγνωστικά για να δείτε το σύστημά σας για προβλήματα μνήμης. Ή επικοινωνήστε με κάποιον, όπως τον προμηθευτή του υπολογιστή σας ή τη μνήμη RAM.

Περισσότεροι πόροι

Διαγνωστικά μνήμης — Ο χρήστης δεν είναι διαχειριστής

Δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των Διαγνωστικών μνήμης επειδή δεν έχετε δικαιώματα διαχειριστή σε αυτόν τον υπολογιστή. Για να εκτελέσετε τα Διαγνωστικά μνήμης με επιτυχία, πρέπει να εισέλθετε στον υπολογιστή με δικαιώματα διαχειριστή και να εκτελέσετε ξανά τα Διαγνωστικά του Office.

Περισσότεροι πόροι

Διαγνωστικά ενημερώσεων — Η εγκατάσταση δεν έχει ενημερωθεί

Τα Διαγνωστικά ενημερώσεων εντόπισαν ότι η εγκατάσταση του Microsoft Office δεν διαθέτει εγκατεστημένα τα πιο πρόσφατα service pack. Η εγκατάσταση των service pack βελτιώνει τη σταθερότητα. Συνιστούμε να επισκεφθείτε τη λήψη των πιο πρόσφατων ενημερώσεων για το Office 2007.

Περισσότεροι πόροι

Διαγνωστικά συμβατότητας — Εντοπίστηκαν εκδόσεις του Outlook που προκαλούν διένεξη

Τα Διαγνωστικά συμβατότητας εντόπισαν εκδόσεις του Microsoft Office Outlook που προκαλούν διένεξη. Για να καταργήσετε από τον υπολογιστή σας την έκδοση του Outlook που δεν θέλετε, κάντε τα ακόλουθα:

 • Microsoft Windows Vista    

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.

  2. Επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος.

   Σημείωση: Στην κλασική προβολή, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Προγράμματα και δυνατότητες.

  3. Επιλέξτε την έκδοση του Outlook την οποία θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης .

 • Microsoft Windows XP    

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.

  2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.

  3. Επιλέξτε την έκδοση του Outlook την οποία θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

Περισσότεροι πόροι

Διαγνωστικά εγκατάστασης — Ο έλεγχος ακυρώθηκε

Τα Διαγνωστικά εγκατάστασης ακυρώθηκαν προτού ολοκληρωθεί με επιτυχία η εκτέλεσή τους. Εάν θέλετε να εκτελέσετε αυτόν τον έλεγχο, εκτελέστε και πάλι τα Διαγνωστικά του Microsoft Office.

Σημείωση: Η εκτέλεση των Διαγνωστικών εγκατάστασης ενδέχεται να διαρκέσει 15 λεπτά ή και περισσότερο υπό ορισμένες συνθήκες.

Περισσότεροι πόροι

Διαγνωστικά εγκατάστασης — Δεν εντοπίστηκαν προβλήματα

Τα Διαγνωστικά εγκατάστασης δεν εντόπισαν προβλήματα στην εγκατάσταση του Microsoft Office.

Περισσότεροι πόροι

Διαγνωστικά δίσκων — Δεν εντοπίστηκαν προβλήματα

Τα Διαγνωστικά δίσκων δεν εντόπισαν προβλήματα στο σκληρό σας δίσκο.

Περισσότεροι πόροι

Διαγνωστικά δίσκων — Ο έλεγχος ακυρώθηκε

Τα Διαγνωστικά δίσκων ακυρώθηκαν προτού ολοκληρωθεί με επιτυχία η εκτέλεσή τους. Εάν θέλετε να εκτελέσετε αυτόν τον έλεγχο, εκτελέστε και πάλι τα Διαγνωστικά του Microsoft Office.

Περισσότεροι πόροι

Διαγνωστικά δίσκων — Απενεργοποιήθηκαν από το διαχειριστή του συστήματος

Τα Διαγνωστικά δίσκων έχουν απενεργοποιηθεί από το διαχειριστή του συστήματός σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.

Περισσότεροι πόροι

Διαγνωστικά εγκατάστασης — Απενεργοποιήθηκαν από το διαχειριστή του συστήματος

Τα Διαγνωστικά εγκατάστασης έχουν απενεργοποιηθεί από το διαχειριστή του συστήματός σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.

Περισσότεροι πόροι

Διαγνωστικά μνήμης — Δεν εντοπίστηκαν προβλήματα

Τα Διαγνωστικά μνήμης δεν εντόπισαν προβλήματα στη μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) του συστήματός σας.

Περισσότεροι πόροι

Διαγνωστικά μνήμης — Εκτελούνται υπερβολικά πολλά προγράμματα

Η εκτέλεση των Διαγνωστικών μνήμης απέτυχε διότι εκτελούνται υπερβολικά πολλά προγράμματα τα οποία καταναλώνουν τους πόρους συστήματος που απαιτούνται για την εκτέλεση των διαγνωστικών με επιτυχία. Κλείστε όλα τα άλλα προγράμματα και δοκιμάστε να εκτελέσετε ξανά τα Διαγνωστικά του Microsoft Office.

Περισσότεροι πόροι

Διαγνωστικά μνήμης — Απενεργοποιήθηκαν στα συστήματα διακομιστή

Για λόγους ασφαλείας, η εκτέλεση των Διαγνωστικών μνήμης έχει απενεργοποιηθεί από προεπιλογή στις εκδόσεις διακομιστή των Microsoft Windows. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε τα ακόλουθα:

Περισσότεροι πόροι

Διαγνωστικά μνήμης — Ο έλεγχος ακυρώθηκε

Τα Διαγνωστικά μνήμης ακυρώθηκαν προτού ολοκληρωθεί με επιτυχία η εκτέλεσή τους. Εάν θέλετε να εκτελέσετε αυτόν τον έλεγχο, εκτελέστε ξανά τα Διαγνωστικά του Microsoft Office.

Περισσότεροι πόροι

Διαγνωστικά μνήμης — Απενεργοποιήθηκε από το διαχειριστή του συστήματος

Τα Διαγνωστικά μνήμης έχουν απενεργοποιηθεί από το διαχειριστή του συστήματός σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.

Περισσότεροι πόροι

Διαγνωστικά ενημερώσεων — Δεν εντοπίστηκαν προβλήματα

Τα Διαγνωστικά ενημερώσεων επαλήθευσαν ότι στο σύστημά σας έχουν εγκατασταθεί όλες οι πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις του Microsoft Office.

Περισσότεροι πόροι

Διαγνωστικά ενημερώσεων — Ο έλεγχος ακυρώθηκε

Τα Διαγνωστικά ενημερώσεων ακυρώθηκαν προτού ολοκληρωθεί με επιτυχία η εκτέλεσή τους. Εάν θέλετε να εκτελέσετε αυτόν τον έλεγχο, εκτελέστε και πάλι τα Διαγνωστικά του Microsoft Office.

Περισσότεροι πόροι

Διαγνωστικά ενημερώσεων — Απενεργοποιήθηκαν από το διαχειριστή του συστήματος

Τα Διαγνωστικά ενημερώσεων έχουν απενεργοποιηθεί από το διαχειριστή του συστήματός σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.

Περισσότεροι πόροι

Διαγνωστικά ενημερώσεων  — Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε ένα απαιτούμενο αρχείο

Δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των Διαγνωστικών ενημερώσεων διότι απαιτούν ένα αρχείο του οποίου δεν έχετε πραγματοποιήσει λήψη. Για να επιτρέψετε στο Microsoft Office να πραγματοποιήσει λήψη αυτού του αρχείου, πραγματοποιήστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες σε ένα από τα παρακάτω προγράμματα της 2007 Office release:

 • Access, Excel, PowerPoint ή Word

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί του Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές της Access, επιλογές του Excel, επιλογές του PowerPointή επιλογές του Word.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο αξιοπιστίας, επιλέξτε Ρυθμίσεις Κέντρου αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές απορρήτου.

  3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Περιοδική λήψη αρχείου που βοηθά στον προσδιορισμό προβλημάτων συστήματος.

  4. Περιμένετε μία εβδομάδα περίπου, για να επιτρέψετε τη λήψη του αρχείου, και κατόπιν εκτελέστε ξανά τα Διαγνωστικά του Microsoft Office.

 • Visio, Outlook, Publisher ή InfoPath

  1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Κέντρο αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές απορρήτου.

  2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Περιοδική λήψη αρχείου που βοηθά στον προσδιορισμό προβλημάτων συστήματος.

  3. Περιμένετε μία εβδομάδα περίπου, για να επιτρέψετε τη λήψη του αρχείου, και κατόπιν εκτελέστε ξανά τα Διαγνωστικά του Microsoft Office.

Περισσότεροι πόροι

Διαγνωστικά ενημερώσεων — Έγινε ενημέρωση του Microsoft Office

Τα Διαγνωστικά ενημερώσεων εντόπισαν ότι η εγκατάσταση της 2007 Office release ενημερώθηκε πρόσφατα με επιτυχία με το πιο πρόσφατο service pack. Η εγκατάσταση της 2007 Office release είναι ενημερωμένη.

Περισσότεροι πόροι

Διαγνωστικά συμβατότητας — Δεν εντοπίστηκαν προβλήματα

Τα Διαγνωστικά συμβατότητας δεν εντόπισαν προβλήματα συμβατότητας.

Περισσότεροι πόροι

Διαγνωστικά συμβατότητας — Απενεργοποιήθηκαν από το διαχειριστή του συστήματος

Τα Διαγνωστικά συμβατότητας έχουν απενεργοποιηθεί από το διαχειριστή του συστήματός σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.

Περισσότεροι πόροι

Έλεγχος για γνωστές λύσεις — Ο έλεγχος ακυρώθηκε

Τα Διαγνωστικά ελέγχου για γνωστές λύσεις ακυρώθηκαν προτού ολοκληρωθεί με επιτυχία η εκτέλεσή τους. Εάν θέλετε να εκτελέσετε αυτόν τον έλεγχο, εκτελέστε και πάλι τα Διαγνωστικά του Microsoft Office.

Περισσότεροι πόροι

Έλεγχος για γνωστές λύσεις — Απενεργοποιήθηκε από το διαχειριστή του συστήματος

Τα Διαγνωστικά ελέγχου για γνωστές λύσεις έχουν απενεργοποιηθεί από το διαχειριστή του συστήματός σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.

Περισσότεροι πόροι

Έλεγχος για γνωστές λύσεις — Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με το διακομιστή

Τα Διαγνωστικά ελέγχου για γνωστές λύσεις δεν ήταν δυνατό να συνδεθούν με τον απαραίτητο διακομιστή για να εντοπίσουν λύσεις.

Περισσότεροι πόροι

Έλεγχος για γνωστές λύσεις — Δεν εντοπίστηκαν προβλήματα

Τα Διαγνωστικά ελέγχου για γνωστές λύσεις έκαναν σάρωση του συστήματός σας για προβλήματα με επιτυχία και έλεγξαν για την ύπαρξη γνωστών λύσεων. Δεν εντοπίστηκαν προβλήματα που χρήζουν προσοχής.

Περισσότεροι πόροι

Διαγνωστικά ενημερώσεων — Η εγκατάσταση Beta δεν έχει ενημερωθεί

Τα Διαγνωστικά ενημερώσεων εντόπισαν ότι η εγκατάσταση της 2007 Office release (Beta) δεν είναι η πιο πρόσφατη έκδοση. Προτείνουμε να λάβετε τη νεότερη έκδοση.

Περισσότεροι πόροι

Διαγνωστικά εγκατάστασης — Αποκλεισμός από άλλα προγράμματα

Δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των Διαγνωστικών εγκατάστασης διότι ο Microsoft Windows Installer χρησιμοποιείται ήδη από ένα άλλο πρόγραμμα. Για να εκτελέσετε με επιτυχία τα Διαγνωστικά εγκατάστασης, δοκιμάστε τα ακόλουθα:

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα και κατόπιν εκτελέστε ξανά τα Διαγνωστικά του Microsoft Office.

 2. Εάν ο έλεγχος εξακολουθεί να μην εκτελείται με επιτυχία, επανεκκινήστε τα Windows και, στη συνέχεια, εκτελέστε ξανά τα Διαγνωστικά του Office.

Περισσότεροι πόροι

Διαγνωστικά εγκατάστασης — Ο χρήστης δεν είναι διαχειριστής

Δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των Διαγνωστικών εγκατάστασης διότι δεν διαθέτετε δικαιώματα διαχειριστή σε αυτόν τον υπολογιστή. Για να εκτελέσετε τα Διαγνωστικά εγκατάστασης με επιτυχία, πρέπει να εισέλθετε στον υπολογιστή με δικαιώματα διαχειριστή και να εκτελέσετε ξανά τα Διαγνωστικά του Office.

Περισσότεροι πόροι

Περισσότεροι πόροι

Εάν δεν εντοπιστούν προβλήματα ή καμία από τις παραπάνω λύσεις δεν επιδιορθώνει το πρόβλημα, τότε δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ένα από τους ακόλουθους πόρους.

Ασφάλεια

Η λειτουργία των συστημάτων ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά, αν προσβληθούν από ιούς, λογισμικό υποκλοπής ή άλλο κακόβουλο λογισμικό (ονομάζεται και malware). Για πληροφορίες και εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την προστασία του υπολογιστή σας, επισκεφθείτε την ασφαλή τοποθεσία της Microsoft .

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×