Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένου ή κρυπτογραφημένου μηνύματος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μια ψηφιακή υπογραφή σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βοηθά τον παραλήπτη να επαληθεύσει ότι είστε ο αυθεντικός αποστολέας και όχι κάποιος απατεώνας. Η κρυπτογράφηση ενός μηνύματος κωδικοποιεί το κείμενο του μηνύματος, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωσή του μόνο από τους παραλήπτες για τους οποίους προορίζεται.

Για να χρησιμοποιήσετε ψηφιακές υπογραφές και κρυπτογράφηση, τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης πρέπει να έχουν μια εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποστηρίζει το πρότυπο S/MIME. Το Outlook υποστηρίζει το πρότυπο S/MIME.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Αποστολή μηνύματος με ψηφιακή υπογραφή

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προτού ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία, πρέπει πρώτα να έχετε προσθέσει ένα πιστοποιητικό στην αλυσίδα κλειδιών στον υπολογιστή σας. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να ζητήσετε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Mac.

 1. Στο μενού Tools (Εργαλεία), επιλέξτε Accounts (Λογαριασμοί).

 2. Κάντε κλικ στο λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα με ψηφιακή υπογραφή, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια.

 3. Στην περιοχή Ψηφιακή υπογραφή, στο αναδυόμενο μενού Πιστοποιητικό, επιλέξτε το πιστοποιητικό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το αναδυόμενο μενού Πιστοποιητικό εμφανίζει μόνο τα έγκυρα πιστοποιητικά για ψηφιακή υπογραφή ή κρυπτογράφηση που έχετε ήδη προσθέσει στην αλυσίδα κλειδιών για το λογαριασμό χρήστη Mac OS X που διαθέτετε. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο προσθήκης μιας αλυσίδας κλειδιών πιστοποιητικών, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Mac OS.

 4. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Για

Κάντε το εξής

Να βεβαιωθείτε ότι τα ψηφιακά υπογεγραμμένα μηνύματα μπορούν να ανοιχτούν από όλους τους παραλήπτες, ακόμη και αν δεν έχετε μια εφαρμογή αλληλογραφίας S/MIME και δεν μπορεί να επαληθεύσετε το πιστοποιητικό

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων μηνυμάτων ως απλό κείμενο.

Να επιτρέψετε στους παραλήπτες να σας στείλουν κρυπτογραφημένα μηνύματα

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τα πιστοποιητικά υπογραφής και κρυπτογράφησης σε αυτή την οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να περιλαμβάνονται τα πιστοποιητικά μου στα υπογεγραμμένα μηνύματα.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κλείστε το παράθυρο διαλόγου Λογαριασμοί.

 2. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην καρτέλα Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Ασφάλεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ψηφιακή υπογραφή μηνύματος.

  Κουμπιά ασφάλειας και των δικαιωμάτων στο Outlook 2016

 3. Ολοκληρώστε τη σύνταξη του μηνύματός σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή.

Αποστολή κρυπτογραφημένου μηνύματος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προτού ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία, πρέπει πρώτα να έχετε προσθέσει ένα πιστοποιητικό στην αλυσίδα κλειδιών στον υπολογιστή σας. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να ζητήσετε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Mac. Θα πρέπει επίσης να έχετε ένα αντίγραφο για το πιστοποιητικό κάθε παραλήπτη, αποθηκευμένο μαζί με τις καταχωρήσεις της επαφής στο Outlook. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να προσθέσετε τα πιστοποιητικά της επαφής στο Outlook, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη πιστοποιητικού αποστολέα στο βιβλίο διευθύνσεων. Εναλλακτικά, εάν ο παραλήπτης εμφανίζεται σε μια υπηρεσία καταλόγου LDAP, όπως η καθολική λίστα διευθύνσεων (GAL) στον Microsoft Exchange Server, το πιστοποιητικό του παραλήπτη δημοσιεύεται στην υπηρεσία καταλόγου και είναι διαθέσιμο σε εσάς μαζί με τα άλλα στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης, εάν ο παραλήπτης εμφανίζεται στην υπηρεσία καταλόγου LDAP, το πιστοποιητικό του παραλήπτη δημοσιεύεται στην υπηρεσία καταλόγου και είναι διαθέσιμο μαζί με τα άλλα στοιχεία επικοινωνίας.

 1. Στο μενού Tools (Εργαλεία), επιλέξτε Accounts (Λογαριασμοί).

 2. Κάντε κλικ στο λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να στείλετε ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια.

 3. Στην περιοχή Κρυπτογράφηση, στο αναδυόμενο μενού Πιστοποιητικό, επιλέξτε το πιστοποιητικό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το αναδυόμενο μενού Πιστοποιητικό εμφανίζει μόνο τα έγκυρα πιστοποιητικά για ψηφιακή υπογραφή ή κρυπτογράφηση που έχετε ήδη προσθέσει στην αλυσίδα κλειδιών για το λογαριασμό χρήστη Mac OS X που διαθέτετε. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο προσθήκης μιας αλυσίδας κλειδιών πιστοποιητικών, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Mac OS.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κλείστε το παράθυρο διαλόγου Λογαριασμοί.

 5. Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην καρτέλα Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Ασφάλεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κρυπτογράφηση μηνύματος.

  Κουμπιά ασφάλειας και των δικαιωμάτων στο Outlook 2016

 6. Ολοκληρώστε τη σύνταξη του μηνύματός σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν στέλνετε ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα, το πιστοποιητικό του παραλήπτη που έχετε χρησιμοποιείται για την αποκρυπτογράφηση του αντιγράφου του μηνύματος. Το πιστοποιητικό σας χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση του αντιγράφου που είναι αποθηκευμένο στο φάκελο "Απεσταλμένα" ή "Πρόχειρα" στο Outlook.

Δείτε επίσης

Πληροφορίες σχετικά με την ψηφιακή υπογραφή, την κρυπτογράφηση και τις έξυπνες κάρτες

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια στο Outlook

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×