Αποστείλετε άμεσο μήνυμα χρησιμοποιώντας το Skype για επιχειρήσεις με πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Αποστείλετε άμεσο μήνυμα χρησιμοποιώντας το Skype για επιχειρήσεις με πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Skype για επιχειρήσεις με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows, για αποστολή άμεσων μηνυμάτων σε άτομα που διαθέτουν λογαριασμό Skype για επιχειρήσεις.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Αποστολή μηνύματος κειμένου σε ένα άτομο

 1. Για να εκκινήσετε το Skype για επιχειρήσεις, πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Windows, πληκτρολογήστε Skype για επιχειρήσεις και πατήστε Enter.

  Η εστίαση βρίσκεται αρχικά στο πλαίσιο αναζήτησης Εύρεση ατόμου.

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου. Στον Αφηγητή, όταν ένα όνομα αντιστοιχεί στη συμβολοσειρά της αναζήτησής σας, ακούγεται το μήνυμα: "Αποτελέσματα αναζήτησης, το παράθυρο ενημερώθηκε."

 3. Για να μετακινηθείτε στα αποτελέσματα αναζήτησης, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Θα ακούσετε τα ονόματα των επαφών.

 4. Για να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα σε μια επιλεγμένη επαφή, πατήστε Enter. Με αυτό τον τρόπο ανοίγει το μια λίστα επιλογών για την επαφή.

 5. Ακούγεται το μήνυμα: "Κουμπί Αποστολή άμεσου μηνύματος." Πατήστε Enter για να ανοίξει ένα παράθυρο συνομιλίας άμεσων μηνυμάτων με αυτήν την επαφή.

 6. Θα ακούσετε το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου, καθώς και την τρέχουσα κατάστασή του. Η εστίαση βρίσκεται στο πεδίο Εισαγωγή συνομιλίας. Για να αποστείλετε το μήνυμά σας, πληκτρολογήστε το κείμενό σας και πατήστε Enter.

  Συμβουλή: Αν ένας αποδέκτης άμεσου μηνύματος διαθέτει λογαριασμό στο Skype για επιχειρήσεις, αλλά η κατάστασή του είναι διαφορετική από "Διαθέσιμος", μπορεί να μην απαντήσει άμεσα ή το μήνυμα ενδέχεται να μεταβεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το Ιστορικό συνομιλίας του, αν δεν βρίσκεται σε σύνδεση αυτήν τη στιγμή.

Αποστολή μηνύματος κειμένου σε περισσότερα άτομα

Μπορείτε να συνομιλήσετε με δύο ή περισσότερα άτομα ταυτόχρονα.

 1. Επαναλάβετε τα βήματα 1-5 που περιγράφονται στην ενότητα Αποστολή μηνύματος κειμένου σε ένα άτομο.

 2. Για να προσκαλέσετε άλλες επαφές να συμμετάσχουν στη συνομιλία, πατήστε Alt+V ή Tab μέχρι να ακούσετε το μήνυμα: "Κουμπί Πρόσκληση περισσότερων ατόμων" και, στη συνέχεια, πατήστε Enter. Ανοίγει ένα νέο παράθυρο, με την εστίαση στο πεδίο επεξεργασίας.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να επιλέξετε ένα όνομα από τη λίστα.

 4. Πατήστε Tab μέχρι να ακούσετε το μήνυμα "Κουμπί OK" και, στη συνέχεια, πατήστε Enter για να προσθέσετε το άτομο στη συνομιλία.

 5. Επαναλάβετε τα βήματα 2-4 για να προσκαλέσετε όλα τα άτομα που επιθυμείτε.

Τώρα, όταν στέλνετε ένα μήνυμα, αυτό αποστέλλεται σε όλα τα επιλεγμένα άτομα.

Αποστολή αρχείων σε άμεσο μήνυμα

Όταν έχετε ανοικτό ένα παράθυρο συνομιλίας άμεσων μηνυμάτων, μπορείτε να στείλετε οποιονδήποτε τύπο αρχείου στο άλλο άτομο.

Συμβουλή: Όταν βρίσκεστε σε σύσκεψη ή σε συνομιλία άμεσων μηνυμάτων με πολλαπλά άτομα, τα αρχεία αποστέλλονται σε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτήν τη σύσκεψη ή τη συνομιλία.

 1. Για να περιηγηθείτε στο κουμπί Επιλογή αρχείου για αποστολή, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το μήνυμα: "Επιλογή αρχείου για αποστολή".

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε το μήνυμα: "Αποστολή αρχείου σε όλους τους συμμετέχοντες".

 3. Περιηγηθείτε στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου και επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να αποστείλετε.

  Συμβουλή: Μπορείτε να αποστείλετε μια απόκριση κειμένου ή ένα αρχείο, αλλά δεν μπορείτε να στείλετε και τα δύο την ίδια στιγμή. Αν έχετε κείμενο στο πεδίο μηνύματος που δεν έχει αποσταλεί, το κείμενο αυτό θα χαθεί κατά την αποστολή ενός αρχείου.

 4. Όταν επιλέξετε τα αρχεία που θέλετε να αποστείλετε, επιλέξτε το κουμπί Άνοιγμα και πατήστε Enter.

Δείτε επίσης

Συμμετάσχετε σε ηλεκτρονική σύσκεψη χρησιμοποιώντας το Skype για επιχειρήσεις με πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Skype για επιχειρήσεις

Έναρξη χρήσης ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις στο Outlook στο web

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το Skype για επιχειρήσεις για Mac με το πληκτρολόγιό σας και το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης σε Mac OS, για αποστολή άμεσων μηνυμάτων σε άτομα που διαθέτουν λογαριασμό Skype για επιχειρήσεις ή λογαριασμό Skype.

Σημειώσεις: 

Αποστολή μηνύματος κειμένου σε ένα άτομο

 1. Εκκινήστε το Skype για επιχειρήσεις για Mac, στη συνέχεια πατήστε Tab μέχρι να ακούσετε: "Αναζήτηση επαφών, πεδίο κειμένου αναζήτησης".

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα ενός ατόμου ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το VoiceOver ανακοινώνει τον αριθμό των ατόμων που εντοπίστηκαν.

 3. Πατήστε Tab, για να μετακινηθείτε στον πίνακα των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

 4. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πάνω και κάτω βέλους, για περιήγηση στα αποτελέσματα αναζήτησης. Το VoiceOver ανακοινώνει τα ονόματα και τις καταστάσεις διαθεσιμότητας, καθώς προχωρείτε στη λίστα.

 5. Όταν βρίσκεστε σε μια επαφή, πατήστε Control+Option+Shift+πλήκτρο κάτω βέλους για επιλογή στοιχείου.

 6. Πατήστε Tab μέχρι να ακούσετε το VoiceOver να ανακοινώνει το κουμπί Συνομιλία.

 7. Για να ανοίξετε ένα παράθυρο συνομιλίας άμεσων μηνυμάτων, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 8. Η εστίαση βρίσκεται τώρα σε ένα πεδίο κειμένου και μπορείτε να ξεκινήσετε να γράφετε το μήνυμά σας. Για αποστολή του μηνύματος, πατήστε Enter.

 9. Ακούτε έναν ήχο κατά την άφιξη ενός νέου μηνύματος συνομιλίας. Για ακρόαση των μηνυμάτων στη συνομιλία:

  1. Για να μεταβείτε στην περιοχή συνομιλίας παραπάνω, πρέπει να αποχωρήσετε από το πεδίο κειμένου μηνύματος. Για αποχώρηση, πατήστε Control+Option+πλήκτρο αριστερού βέλους μέχρι να ακούσετε "Ιστορικό συνομιλίας, πίνακας".

  2. Για είσοδο στον πίνακα, πατήστε Control+Option+Shift+πλήκτρο κάτω βέλους. Το VoiceOver διαβάζει το πρώτο μήνυμα στη συνομιλία.

  3. Για να συνεχίσετε την ακρόαση των μηνυμάτων, πατήστε Control+Option+πλήκτρο κάτω βέλους.

  4. Για έξοδο από τον πίνακα του ιστορικού συνομιλίας, πατήστε Control+Option+Shift+πλήκτρο πάνω βέλους.

  5. Για να επιστρέψετε στο πεδίο κειμένου άμεσων μηνυμάτων για την πληκτρολόγηση μηνυμάτων, πατήστε Control+Option+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα εδώ, επεξεργασία κειμένου".

Δείτε επίσης

Προσθέστε άτομα στις επαφές σας χρησιμοποιώντας το Skype για επιχειρήσεις με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Πραγματοποιήστε και λάβετε κλήσεις στο Skype για επιχειρήσεις για Mac με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Skype για επιχειρήσεις

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×