Αποκλεισμός ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Office 365 για την αποτροπή ζητημάτων με ψευδή αρνητικά αποτελέσματα

Για να εξασφαλίσετε ότι τα μηνύματα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας αποκλείονται, ρυθμίστε το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Office 365. Αυτό βοηθά στην αποφυγή των ζητημάτων ψευδούς αρνητικού αποτελέσματος, όπου η ανεπιθύμητη αλληλογραφία επιτρέπεται να παραδοθεί στα εισερχόμενα ενός χρήστη. Ως διαχειριστής του Exchange Online ή του Exchange Online Protection (EOP), χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα για να ρυθμίσετε το φίλτρο αντιμετώπισης ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Office 365 και να αποφύγετε την παράδοση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στα εισερχόμενα των χρηστών.

Μόνο για τους πελάτες του EOP: Ρύθμιση του φίλτρου ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Office 365 για τον αποκλεισμό της ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Μόνο για τους πελάτες του EOP με γραμματοκιβώτια εσωτερικής εγκατάστασης: Εάν ρυθμίσετε ένα φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας για την προεπιλεγμένη ενέργεια, Μετακίνηση μηνύματος στο φάκελο " Ανεπιθύμητα email" , ακολουθήστε τα απαραίτητα βήματα που παρέχονται στο θέμα Διασφάλιση δρομολόγησης της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στο φάκελο "Ανεπιθύμητα email" κάθε χρήστη. Προσπαθήσαμε να σας διευκολύνουμε σε αυτό, παρέχοντας τις εντολές του Κελύφους διαχείρισης του Exchange σε ένα ξεχωριστό θέμα, καθώς και μια σύνδεση για περισσότερες γενικές πληροφορίες σχετικά με το πώς να επιτύχετε γρήγορα αποτελέσματα με το κέλυφος.

Θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ψευδή αρνητικά αποτελέσματα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, εάν συγχρονίσετε τις ρυθμίσεις χρηστών με την υπηρεσία μέσω συγχρονισμού καταλόγου, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι αποκλεισμένοι αποστολείς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση του συγχρονισμού καταλόγου για τη διαχείριση των χρηστών αλληλογραφίας" στο θέμα Διαχείριση χρηστών αλληλογραφίας στο EOP.

Το Exchange Online Protection (EOP) είναι μια υπηρεσία φιλτραρίσματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζεται στο cloud, η οποία βοηθά στην προστασία του οργανισμού σας από ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία και λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας. Εάν έχετε γραμματοκιβώτια στο Office 365, προστατεύονται ήδη από προεπιλογή με το EOP. Οι προηγούμενες παράγραφοι σε αυτή την υποενότητα ισχύουν μόνο για πελάτες που χρησιμοποιούν το EOP ως υπηρεσία για την προστασία συστημάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εσωτερικής εγκατάστασης ή ως τμήμα μιας υβριδικής ανάπτυξης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μάθετε περισσότερα για το EOP στην αρχική σελίδα του Exchange Online Protection.

Ήταν χρήσιμες αυτές οι συμβουλές; Στείλτε μας σχόλια χρησιμοποιώντας τις επιλογές σχολίων Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; στο κάτω μέρος αυτού του θέματος.   

Προσαρμογή του φίλτρου αντιμετώπισης της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Office 365 με αυτές τις ρυθμίσεις

Ένας διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορες ρυθμίσεις φίλτρου ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Office 365 για να αποτρέψει την παράδοση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στα εισερχόμενα ενός χρήστη. Το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Office 365 θα αποκλείει την ανεπιθύμητη αλληλογραφία και θα αποτρέπει τα ψευδώς αρνητικά μηνύματα καλύτερα εάν χρησιμοποιήσετε τις επιλογές που αναφέρονται εδώ. Σε αυτό το περιβάλλον, ψευδές αρνητικό αποτέλεσμα είναι τα μηνύματα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας που αποστέλλονται στα εισερχόμενα ενός χρήστη.

Αποκλεισμός διευθύνσεων IP με φίλτρο σύνδεσης

Προσαρμόστε το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Office 365 προσθέτοντας τη διεύθυνση IP του αποστολέα στη λίστα αποκλεισμένων διευθύνσεων IP του φίλτρου σύνδεσης:

 1. Βρείτε τις κεφαλίδες του μηνύματος που θέλετε να αποκλείσετε στο πρόγραμμα-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, όπως το Outlook ή το Outlook Web App, όπως περιγράφεται στο θέμα Ανάλυση κεφαλίδας μηνύματος.

 2. Αναζητήστε τη διεύθυνση IP μετά από την ετικέτα CIP στην κεφαλίδα "X-Forefront-Antispam-Report", χρησιμοποιώντας την ανάλυση κεφαλίδας μηνύματος ή με μη αυτόματο τρόπο.

 3. Προσθέστε τη διεύθυνση IP στη λίστα αποκλεισμένων διευθύνσεων IP, ακολουθώντας τα βήματα στην ενότητα "Χρήση του EAC για επεξεργασία της προεπιλεγμένης πολιτικής φίλτρου σύνδεσης" στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων της πολιτικής φίλτρου σύνδεσης.

Ήταν χρήσιμα αυτά τα βήματα; Στείλτε μας σχόλια χρησιμοποιώντας τις επιλογές σχολίων Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; στο κάτω μέρος αυτού του θέματος.   

Αποκλεισμός ομαδικής αλληλογραφίας με κανόνες μεταφοράς ή με το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας

Η ανεπιθύμητη αλληλογραφία είναι κυρίως ομαδική αλληλογραφία, για παράδειγμα, ενημερωτικά δελτία ή προωθητικές ενέργειες; Μπορείτε να προσαρμόσετε το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στο Office 365 εάν χρησιμοποιήσετε κανόνες μεταφοράς για δυναμικό φιλτράρισμα ομαδικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εάν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Ομαδική αλληλογραφία στις Επιλογές φιλτραρίσματος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας για προχωρημένους του φίλτρου ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Στο Κέντρο διαχείρισης του Exchange, ξεκινήστε κάνοντας κλικ στις επιλογές Προστασία > Φίλτρο περιεχομένου και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην πολιτική φίλτρου που θέλετε να ρυθμίσετε. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες για ανεπιθύμητη και ομαδική αλληλογραφία για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις, όπως φαίνεται εδώ.

Ρύθμιση του φίλτρου μαζικής αλληλογραφίας στο Exchange Online

Αποκλεισμός ανεπιθύμητης αλληλογραφίας χρησιμοποιώντας λίστες αποκλεισμού ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Ρυθμίστε τις παραμέτρους των πολιτικών φίλτρου ανεπιθύμητης αλληλογραφίας για να προσθέσετε τη διεύθυνση του αποστολέα στη λίστα αποκλεισμένων αποστολέων ή τον τομέα του αποστολέα στη λίστα αποκλεισμένων τομέων στο φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από έναν αποστολέα ή τομέα που βρίσκεται σε λίστα αποκλεισμού του φίλτρου ανεπιθύμητης αλληλογραφίας θα επισημαίνονται ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

Επιλογές φιλτραρίσματος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας για προχωρημένους

Ρυθμίστε τις παραμέτρους του φίλτρου ανεπιθύμητης αλληλογραφίας πολιτικές και ενεργοποιήστε πρόσθετες Επιλογές φιλτραρίσματος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας για προχωρημένους.

Για περισσότερα ρυθμίσεις ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την εταιρεία, ρίξτε μια ματιά στο θέμα Αποτροπή σήμανσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ψευδές θετικό αποτέλεσμα ως ανεπιθύμητης αλληλογραφίας με μια ασφαλή λίστα ή άλλες τεχνικές. Αυτό είναι χρήσιμο εάν διαθέτετε έλεγχο σε επίπεδο διαχειριστή και θέλετε να αποτρέψετε ψευδή θετικά αποτελέσματα.

Ήταν χρήσιμες αυτές οι επιλογές; Στείλτε μας σχόλια χρησιμοποιώντας τις επιλογές σχολίων Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; στο κάτω μέρος αυτού του θέματος.   

Οι χρήστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να εξασφαλίσετε ότι τα ψευδή αρνητικά και τα ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αποκλείονται από το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Office 365

Εάν ενημερώσετε τους χρήστες σας να προσθέσουν τη διεύθυνση του αποστολέα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στη δική τους λίστα αποκλεισμένων αποστολέων στο Outlook ή στο Outlook Web App, αυτό θα βοηθήσει στις προσπάθειες σας να αποτρέψετε τα ψευδή αρνητικά αποτελέσματα και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία στο Office 365. Στο Outlook Web App, ξεκινήστε κάνοντας κλικ στις επιλογές Ρυθμίσεις > Επιλογές > Αποκλεισμός ή αποδοχή και, στη συνέχεια, προσθέστε τη διεύθυνση στη λίστα Αποκλεισμένοι αποστολείς, όπως φαίνεται εδώ.

Αποκλεισμός αποστολέα στο Outlook Web App

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις λίστες ασφαλών αποστολέων, ανατρέξτε στο θέμα Συνήθεις ερωτήσεις για τις λίστες ασφαλών αποστολέων και αποκλεισμένων αποστολέων.

Πελάτες που έχουν μόνο το EOP και δεν χρησιμοποιούν συγχρονισμό καταλόγου

Η υπηρεσία EOP έχει σχεδιαστεί ώστε να λαμβάνει υπόψη τους ασφαλείς και τους αποκλεισμένους αποστολείς του χρήστη, εφόσον οι πληροφορίες αυτές έχουν κοινοποιηθεί στην υπηρεσία. Εάν είστε πελάτης EOP που χρησιμοποιεί το Outlook, αλλά δεν έχετε ρυθμίσει το συγχρονισμό καταλόγου ώστε να συγχρονίζετε τους χρήστες σας με το Office 365, εξακολουθείτε να μπορείτε να σταματήσετε την παράδοση μηνυμάτων στα εισερχόμενα των χρηστών σας χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα αποκλεισμένων αποστολέων. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε ορισμένους κανόνες ροής αλληλογραφίας του Exchange στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Εάν ένα μήνυμα περάσει από το τυπικό φιλτράρισμα αλληλογραφίας μέσω του EOP, παραδοθεί σε έναν τοπικό διακομιστή Exchange εσωτερικής εγκατάσταση και το EOP του εκχωρήσει μια ετυμηγορία ανεπιθύμητης αλληλογραφίας SCL 1-4 (μη ανεπιθύμητη αλληλογραφία), τότε η τοπική λίστα αποκλεισμένων αποστολέων του χρήστη θα παρακάμψει την ετυμηγορία ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του EOP και θα το παραδώσει στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του χρήστη.

 • Εάν σε ένα μήνυμα στο EOP εκχωρηθεί η ετυμηγορία SCL -1 από έναν κανόνα ροής αλληλογραφίας του Exchange ή επειδή η διεύθυνση IP ή ο τομέας βρίσκεται στη λίστα επιτρεπόμενων, το SCL αντιγράφεται στο διακομιστή Exchange εσωτερικής εγκατάστασης με τη χρήση συνδέσεων. Σε αυτή την περίπτωση, η λίστα αποκλεισμένων αποστολέων του χρήστη δεν θα επιβληθεί. Για να αλλάξετε αυτή την επιλογή, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν τοπικό κανόνα ροής αλληλογραφίας που ορίζει το SCL σε 0. Αυτό θα αναγκάσει το Outlook να επιβάλει την τοπική λίστα αποκλεισμένων αποστολέων του χρήστη.

Για να ρυθμίσετε έναν κανόνα ροής αλληλογραφίας για να διακόψετε την παράδοση των μηνυμάτων στα εισερχόμενα των χρηστών, χρησιμοποιώντας τη λίστα αποκλεισμένων αποστολέων
 1. Ανοίξτε το Κέλυφος διαχείρισης Exchange στον διακομιστή εσωτερικής εγκατάστασης. Για να μάθετε πώς μπορείτε να ανοίξετε το Κέλυφος του οργανισμού Exchange εσωτερικής εγκατάστασης, ανατρέξτε στο θέμα Άνοιγμα κελύφους διαχείρισης Exchange.

 2. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή, για να δρομολογούνται τα μηνύματα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας που φιλτράρονται βάσει περιεχομένου στον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, ώστε να ενημερώνεται το SCL σε κάθε μήνυμα που έχει επισημανθεί με SCL -1:

  New-TransportRule "NameForRule" -HeaderContainsMessageHeader "X-Forefront-Antispam-Report" -HeaderContainsWords "SCL:-1" -SetSCL 0

  Επειδή το SCL είναι 0 στον διακομιστή Exchange εσωτερικής εγκατάστασης, η μη ανεπιθύμητη αλληλογραφία θα παραδίδεται στα εισερχόμενα των χρηστών σας, αλλά θα εξακολουθήσει να επιτρέπεται η αποστολή της στον φάκελο ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από την τοπική λίστα αποκλεισμένων αποστολέων των χρηστών. Εάν χρησιμοποιείτε καραντίνα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στο EOP, εξακολουθεί να υπάρχει η πιθανότητα οι αποστολείς που βρίσκονται στη λίστα ασφαλών αποστολέων του χρήστη να αναγνωριστούν ως αποστολείς ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και τα μηνύματά τους να σταλούν στην καραντίνα. Εάν χρησιμοποιείτε το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στο τοπικό γραμματοκιβώτιό σας, ωστόσο, θα επιτρέπεται η παράδοση στα εισερχόμενα για τους ασφαλείς αποστολείς.

  Προειδοποίηση: Εάν χρησιμοποιείτε έναν κανόνα ροής αλληλογραφίας για να αλλάξετε την τιμή του SCL σε 0 (ή σε οποιαδήποτε άλλη τιμή εκτός από -1), όλες οι επιλογές ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Outlook θα εφαρμοστούν στο μήνυμα. Αυτό σημαίνει ότι οι λίστες αποκλεισμένων και ασφαλών αποστολέων θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, αλλά επίσης σημαίνει ότι τα μηνύματα που δεν διαθέτουν διευθύνσεις από τις λίστες αποκλεισμένων ή ασφαλών αποστολέων θα επισημαίνονται ενδεχομένως ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία από την επεξεργασία φιλτραρίσματος ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη. Εάν θέλετε η επεξεργασία των λιστών ασφαλών και αποκλεισμένων αποστολέων να γίνεται από το Outlook, αλλά να μην χρησιμοποιείτε το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη, πρέπει να ορίσετε την επιλογή σε "Χωρίς αυτόματο φιλτράρισμα" στις επιλογές ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Outlook. Η επιλογή "Χωρίς αυτόματο φιλτράρισμα" είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση στις πιο πρόσφατες εκδόσεις του Outlook, αλλά θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη προκειμένου να μην εφαρμόζεται στα μηνύματα το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη. Ως διαχειριστής, μπορείτε να επιβάλετε την απενεργοποίηση του φιλτραρίσματος ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Outlook, ακολουθώντας τις οδηγίες στο θέμα Outlook: Ρύθμιση πολιτικής για την απενεργοποίηση του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του μηχανισμού ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και φιλτραρίσματος.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Λήψη βοήθειας από τα φόρουμ της κοινότητας του Office 365 Διαχειριστές: Είσοδος και δημιουργία αίτησης υπηρεσίας Διαχειριστές: Τηλεφωνική επικοινωνία με την υποστήριξη

Στείλτε μας τα σχόλιά σας

Ήταν χρήσιμες αυτές οι συμβουλές; Εάν ναι, ενημερώστε μας επιλέγοντας ναι ή όχι στο κάτω μέρος αυτού του θέματος. Εάν δεν ήταν χρήσιμες και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με ψευδή αρνητικά μηνύματα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στα εισερχόμενα των χρηστών, πείτε μας περισσότερα σχετικά με τις επιλογές που προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε ή για το σενάριο που ακολουθείτε και θα χρησιμοποιήσουμε τα σχόλιά σας για να ελέγξουμε προσεκτικά τις συμβουλές μας.

Δείτε επίσης

Προστασία από ανεπιθύμητη αλληλογραφία στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Office 365

Αποτροπή σήμανσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ψευδές θετικό αποτέλεσμα ως ανεπιθύμητης αλληλογραφίας με μια ασφαλή λίστα ή άλλες τεχνικές

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×