Αποθηκεύστε μια εικόνα ή ένα συνημμένο από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook

Αποθηκεύστε μια εικόνα ή ένα συνημμένο από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτή η ενότητα αποτελεί έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ορισμένα από τα περιεχόμενα ενδέχεται να είναι ελλιπή ή ανακριβή προς το παρόν. Επιστρέψτε εδώ σύντομα για το ολοκληρωμένο άρθρο. Σας ευχαριστούμε!

Χρησιμοποιήστε Outlook 2016 με το πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να αποθηκεύσετε μια ενσωματωμένη εικόνα ή ένα συνημμένο αρχείο από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπολογιστή σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Αποθηκεύστε μια εικόνα από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε εύκολα να αποθηκεύσετε μια εικόνα που είναι ενσωματωμένο στο σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. Στο Outlook, μεταβείτε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει την εικόνα που θέλετε να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να το ανοίξετε.

 2. Πατήστε Caps Lock + δεξιό βέλος μέχρι να ακούτε "Εικόνα".

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν υπάρχουν πολλές εικόνες που είναι ενσωματωμένες στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον Αφηγητή καλεί όλες τις "Εικόνα". Μπορείτε να ζητήσετε από τον αποστολέα να τους στείλετε ως συνημμένα, έτσι ώστε να διατηρούνται τα αρχικά ονόματα αρχείων. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποθηκεύσετε τα συνημμένα, ανατρέξτε για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + F10 για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος για την εικόνα. Μπορείτε να ακούσετε: "Αποκοπή, στοιχείο μενού, απενεργοποιημένη."

 4. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούτε "Αποθήκευση ως εικόνας, το στοιχείο μενού," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να ακούσετε: "Επεξεργασία Αποθήκευση αρχείου, όνομα αρχείου, με δυνατότητα επεξεργασίας,."

 5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο εικόνας.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Κουμπί "Εκτύπωση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Η εικόνα είναι αποθηκευμένο στο φάκελο εικόνες στον υπολογιστή σας και η εστίαση επιστρέφει στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αποθήκευση συνημμένου από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μερικές φορές λαμβάνετε εικόνες ή άλλα αρχεία ως συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να αποθηκεύσετε όλους τους τύπους των συνημμένων με τον ίδιο τρόπο.

 1. Στο Outlook, μεταβείτε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει το συνημμένο που θέλετε να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να το ανοίξετε.

  Συμβουλή: Κατά την περιήγηση στο γραμματοκιβώτιό σας, μπορείτε να ακούσετε "με συνημμένα" πριν από το όνομα του αποστολέα αν το μήνυμα περιέχει ένα ή περισσότερα συνημμένα.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Shift + Tab, μέχρι να ακούτε "Νέο παράθυρο του εγγράφου," ακολουθούμενο από το όνομα και το μέγεθος αρχείου του συνημμένου πρώτη. Εάν υπάρχουν πολλά συνημμένα, ο Αφηγητής σας ενημερώνει πόσες εκεί είναι, για παράδειγμα, "1 2 συνημμένων".

 3. Για να μετακινηθείτε μεταξύ των συνημμένων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους δεξιά και αριστερά.

 4. Για να αποθηκεύσετε το συνημμένο επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + J, Α, V. Μπορείτε να ακούσετε "Αποθήκευση συνημμένου, όνομα αρχείου," ακολουθούμενο από το αρχικό όνομα αρχείου.

  Συμβουλή: Για την αποθήκευση όλων των συνημμένων ταυτόχρονα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + J, A, α. Μπορείτε να ακούσετε: "Αποθήκευση όλων συνημμένα, κουμπί" OK ", συνημμένα, ενημέρωση λίστας". Πατήστε το πλήκτρο Enter, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "κουμπί" OK "" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Όλα τα συνημμένα αποθηκεύονται στο φάκελο έγγραφα και επιστρέφει την εστίαση στη λίστα συνημμένο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 5. Εάν θέλετε να αλλάξετε το όνομα του αρχείου, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Κουμπί "Εκτύπωση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Το αρχείο αποθηκεύεται στο φάκελο έγγραφα στον υπολογιστή σας και η εστίαση επιστρέφει στη λίστα συνημμένο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή εικόνας στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την περιήγηση στην Αλληλογραφία στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Outlook χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτή η ενότητα αποτελεί έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ορισμένα από τα περιεχόμενα ενδέχεται να είναι ελλιπή ή ανακριβή προς το παρόν. Επιστρέψτε εδώ σύντομα για το ολοκληρωμένο άρθρο. Σας ευχαριστούμε!

Χρησιμοποιήστε Outlook 2016 για Mac με το πληκτρολόγιο και VoiceOver, το ενσωματωμένο σύστημα Mac OS πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο αρχείο από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπολογιστή σας.

Σημειώσεις: 

Αποθήκευση συνημμένου από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε όλων των συνημμένων από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μια εργασία.

 1. Στο Outlook, μεταβείτε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει το συνημμένο που θέλετε να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να το ανοίξετε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Λήψη όλων, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Μπορείτε να ακούσετε: "Επιλέξτε έναν κατάλογο για την αποθήκευση αρχείων".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Επιλογή, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Μπορείτε να ακούσετε: "Κλείσιμο του παραθύρου διαλόγου".

 4. Πατήστε το πλήκτρο Control + Option + εντολή + συνάρτηση + αριστερό πλήκτρο βέλους. Μπορείτε να ακούσετε: "Κλείσιμο, κουμπί".

 5. Πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο του διαστήματος για να κλείσετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να επιστρέψετε στα Εισερχόμενά σας.

  Όλα τα συνημμένα αποθηκεύονται στο φάκελο έγγραφα στον υπολογιστή σας με το αρχικό όνομα αρχείου.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή εικόνας στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook για Mac

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Outlook χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτή η ενότητα αποτελεί έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ορισμένα από τα περιεχόμενα ενδέχεται να είναι ελλιπή ή ανακριβή προς το παρόν. Επιστρέψτε εδώ σύντομα για το ολοκληρωμένο άρθρο. Σας ευχαριστούμε!

Χρήση Outlook για Android με TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων Android, για να αποθηκεύσετε μια ενσωματωμένη εικόνα ή ένα συνημμένο αρχείο από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

Σε αυτό το θέμα

Αποθηκεύστε μια εικόνα από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε εύκολα να αποθηκεύσετε μια εικόνα που είναι ενσωματωμένο στο σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Google Drive.

 1. Στο Outlook για Android, μεταβείτε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει την εικόνα που θέλετε να αποθηκεύσετε στη συσκευή σας και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να το ανοίξετε.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να βρείτε την ενσωματωμένη εικόνα. TalkBack συνήθως ανακοινώνει το ως μια μεγάλη συμβολοσειρά γράμματα και αριθμούς, ακολουθούμενο από: "Γραφικού".

 3. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Άνοιγμα με, που εμφανίζει στοιχεία 1 έως 2 του 2." Τον αριθμό των επιλογών ενδέχεται να διαφέρουν.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Φωτογραφίες" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Η λήψη στοιχείο".

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Κοινή χρήση, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε "Να επιτρέπεται φωτογραφίες για πρόσβαση στις επαφές σας", κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Να επιτρέπεται, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Αποθήκευση για να μονάδα" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Κοινή χρήση, η αποθήκευση σε μονάδα δίσκου." Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο Τίτλος εγγράφου.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε "Να επιτρέπεται μονάδα δίσκου για να αποκτήσετε πρόσβαση φωτογραφίες, πολυμέσα και τα αρχεία στη συσκευή σας", κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Να επιτρέπεται, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το προεπιλεγμένο όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πεδίο.

 8. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούτε "Αποθήκευση, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε "Αποστολή ενός αρχείου" όταν η εικόνα έχει αποθηκευτεί.

 9. Κάντε σάρωση προς τα κάτω, στη συνέχεια,-αριστερή για να επιστρέψετε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Η εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο Μονάδα δίσκου μου από το Google Drive.

Αποθήκευση συνημμένου από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μερικές φορές λαμβάνετε εικόνες ή άλλα αρχεία ως συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να αποθηκεύσετε όλους τους τύπους των συνημμένων με τον ίδιο τρόπο.

 1. Στο Outlook για Android, μεταβείτε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει το συνημμένο που θέλετε να αποθηκεύσετε στη συσκευή σας και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να το ανοίξετε.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να βρείτε το συνημμένο που θέλετε να αποθηκεύσετε. TalkBack ανακοινώνει κάθε συνημμένου τύπος αρχείου, όνομα και μέγεθος.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μία φορά. Μπορείτε να ακούσετε "Ενέργεια αρχείου," ακολουθούμενο από το όνομα του αρχείου. Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Αποθήκευση σε συσκευή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε "Να επιτρέπεται το Outlook για να αποκτήσετε πρόσβαση φωτογραφίες, πολυμέσα και τα αρχεία στη συσκευή σας", κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Να επιτρέπεται, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα κάτω, στη συνέχεια,-αριστερά για να επιστρέψετε εστίασης στα Εισερχόμενά σας.

  Το συνημμένο αποθηκεύεται στη συσκευή σας και μπορείτε να το βρείτε στην εφαρμογή στοιχεία λήψης.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή εικόνας στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Outlook χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτή η ενότητα αποτελεί έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ορισμένα από τα περιεχόμενα ενδέχεται να είναι ελλιπή ή ανακριβή προς το παρόν. Επιστρέψτε εδώ σύντομα για το ολοκληρωμένο άρθρο. Σας ευχαριστούμε!

Χρησιμοποιήστε Το Outlook στο Web με το πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο αρχείο, για παράδειγμα μια εικόνα από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπολογιστή σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Outlook στο web.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "Το Outlook στο Web", συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Outlook στο web εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, επομένως οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε Ctrl+F6 αντί για F6 για τη μετάβαση προς και από τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+Ο (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Outlook στο web.

Αποθήκευση συνημμένου από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Στο Το Outlook στο Web, μεταβείτε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει το συνημμένο που θέλετε να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 για μετακίνηση της εστίασης στο παράθυρο ανάγνωσης. Μπορείτε να ακούσετε "Παράθυρο ανάγνωσης," ακολουθούμενο από πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των συνημμένων.

  Συμβουλή: Κατά την περιήγηση στο γραμματοκιβώτιό σας, θα ακούσετε "Συνημμένα αρχεία" μετά το όνομα του αποστολέα αν το μήνυμα περιέχει ένα ή περισσότερα συνημμένα.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να ακούσετε: "Συνομιλία συνημμένα, επιλεγμένο."

 3. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω για να βρείτε οποιοδήποτε από τα συνημμένα αρχεία και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Πατήστε Caps Lock + δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε το όνομα και το μέγεθος αρχείου του συνημμένου που θέλετε να αποθηκεύσετε, ακολουθούμενο από "Σύνδεση, απενεργοποιημένη."

 5. Πατήστε Caps Lock + δεξιό βέλος μία φορά. Μπορείτε να ακούσετε: "περισσότερες ενέργειες, κουμπί συμπτυγμένες." Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε "Λήψη, το στοιχείο μενού," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να ακούσετε "κείμενο ειδοποίησης, τι θέλετε να κάνετε με αυτά," ακολουθούμενο από το όνομα του συνημμένου.

 7. Πατήστε Caps Lock + δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε την ειδοποίηση ξανά.

 8. Πατήστε Caps Lock + πλήκτρο δεξιού βέλος μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Αποθήκευση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 9. Όταν ο Αφηγητής υποδεικνύετε ότι το αρχείο έχει ολοκληρωθεί η λήψη, πατήστε το πλήκτρο Enter για να κλείσετε την ειδοποίηση.

 10. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Συμβουλή εργαλείου, Κλείσιμο και να επιστρέψετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιστρέψετε εστίαση στο παράθυρο ανάγνωσης.

Το αρχείο αποθηκεύεται στο φάκελο έγγραφα στον υπολογιστή σας.

Δείτε επίσης

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εισαγάγετε μια φωτογραφία ή εικόνα στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Outlook στο web

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Outlook χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×