Αποθήκευση ως

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Κάντε τις επιλογές σας στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως για να αποθηκεύσετε ένα αρχείο με το όνομα αρχείου, τη μορφή και τη θέση που καθορίζετε. Αν αποθηκεύετε ένα αρχείο που δεν έχει προηγουμένως αποθηκευτεί, το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως εμφανίζεται αυτόματα όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Ποιο 2007 Microsoft Office system πρόγραμμα χρησιμοποιείτε;

Πρόσβαση

Excel

Το OneNote

Το Outlook

Το PowerPoint

Έργο

Ο Publisher

Το SharePoint Designer

Το Visio

Το Word

Access

Αποθήκευση αντικειμένου ως     Ακολουθούν τα κουμπιά και άλλες επιλογές του παραθύρου διαλόγου Αποθήκευση ως όταν αποθηκεύετε ένα αντικείμενο βάσης δεδομένων:

 • Αποθήκευση 'Όνομα αντικειμένου' για να      Πληκτρολογήστε το όνομα του νέου αντικειμένου, όπου 'Όνομα αντικειμένου' είναι το τρέχον επιλεγμένο αντικείμενο.

 • Ως      Διατηρήστε τον τύπο του αντικειμένου τον ίδιο με το αρχικό αντικείμενο, ή επιλέξτε τον τύπο του αντικειμένου στον οποίο θέλετε να μετατρέψετε το νέο αντικείμενο. Δεν είναι δυνατή η μετατροπή όλων των αντικειμένων στους διαφορετικούς τύπους αντικειμένων.

 • OK      Για να αποθηκεύσετε το αντικείμενο, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 • Άκυρο      Για να επιστρέψετε στο αντικείμενο χωρίς να το αποθηκεύσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο.

Αποθήκευση βάσης δεδομένων ως    Ακολουθούν τα κουμπιά και άλλες επιλογές του παραθύρου διαλόγου Αποθήκευση ως όταν αποθηκεύετε μια βάση δεδομένων:

 • Αποθήκευση σε      Στη λίστα, κάντε κλικ σε μια θέση στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Αποθήκευση σεγια να μετακινηθείτε προς τα πάνω κατά ένα ή περισσότερα επίπεδα στη δομή φακέλων.

 • Προηγούμενο φάκελο     Εικόνα κουμπιού Καθώς προχωράτε δομής των φακέλων του στη λίστα των αρχείων, αυτό το κουμπί σάς επιτρέπει να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο που προβάλατε. 

 • Ένα επίπεδο επάνω     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να κάνετε αναζήτηση στο φάκελο που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω στην τρέχουσα δομή φακέλων. 

 • Διαγραφή     διαγραφή Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο. 

 • Δημιουργία νέου φακέλου     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο μέσα στον τρέχοντα φάκελο. 

 • Προβολές     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα σε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε τις επιλογές προβολής αρχείων και φακέλων. 

 • Όνομα αρχείου      Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ένα όνομα αρχείου για το αρχείο που θέλετε να αποθηκεύσετε.

 • Αποθήκευση ως τύπου      Στη λίστα, κάντε κλικ στη μορφή αρχείου με την οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο. Τα περισσότερα προγράμματα του 2007 Microsoft Office system μπορούν να αποθηκεύουν αρχεία σε περισσότερες από μία μορφές, και συνεπώς ίσως χρειαστεί να επιλέξετε τη μορφή που θέλετε.

 • Οι θέσεις μου      Κάντε κλικ σε μια συντόμευση στη γραμμή Οι θέσεις μου για να αποθηκεύσετε το αρχείο στη θέση με την οποία αντιστοιχεί η συντόμευση.

  Σημείωση: Γραμμή οι Θέσεις μου μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που φαίνεται επειδή μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να αναδιατάξετε τις συντομεύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Οργάνωση γρήγορης πρόσβασης σε αρχεία, χρησιμοποιώντας τη γραμμή οι θέσεις μου.

  Εικόνα γραμμής 'Οι θέσεις μου'

  1. Γραμμή Οι θέσεις μου.

 • Εργαλεία      Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία για να εμφανίσετε μια λίστα με τις εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε. Τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα εξαρτώνται από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε.

 • Αποθήκευση      Αφού καθορίσετε τη θέση, το όνομα αρχείου και τη μορφή του αρχείου που αποθηκεύετε, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το αρχείο. Για να αποθηκεύσετε το αρχείο χωρίς αντίγραφο ασφαλείας, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Αποθήκευση, και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση με το αντίγραφο ασφαλείας.

 • Άκυρο      Για να επιστρέψετε στο αρχείο χωρίς να το αποθηκεύσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο.

Αρχή της σελίδας

Excel

Ακολουθούν κουμπιά και άλλες επιλογές στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως:

 • Αποθήκευση σε      Στη λίστα, κάντε κλικ σε μια θέση στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Αποθήκευση σεγια να μετακινηθείτε προς τα πάνω κατά ένα ή περισσότερα επίπεδα στη δομή φακέλων.

 • Προηγούμενο φάκελο     Εικόνα κουμπιού Καθώς προχωράτε δομής των φακέλων του στη λίστα των αρχείων, αυτό το κουμπί σάς επιτρέπει να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο που προβάλατε. 

 • Ένα επίπεδο επάνω     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να κάνετε αναζήτηση στο φάκελο που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω στην τρέχουσα δομή φακέλων. 

 • Διαγραφή     διαγραφή Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο. 

 • Δημιουργία νέου φακέλου     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο μέσα στον τρέχοντα φάκελο. 

 • Προβολές     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα σε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε τις επιλογές προβολής αρχείων και φακέλων. 

 • Όνομα αρχείου      Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ένα όνομα αρχείου για το αρχείο που θέλετε να αποθηκεύσετε.

 • Αποθήκευση ως τύπου      Στη λίστα, κάντε κλικ στη μορφή αρχείου στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο. Τα περισσότερα προγράμματα 2007 Microsoft Office system να αποθηκεύσετε αρχεία σε περισσότερες από μία μορφή, επομένως ίσως χρειαστεί να επιλέξετε τη μορφή που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μορφές αρχείων, ανατρέξτε στο θέμα μορφές αρχείων που υποστηρίζονται στο Excel.

 • Οι θέσεις μου      Κάντε κλικ σε μια συντόμευση στη γραμμή Οι θέσεις μου για να αποθηκεύσετε το αρχείο στη θέση με την οποία αντιστοιχεί η συντόμευση.

  Σημείωση: Γραμμή οι Θέσεις μου μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που φαίνεται επειδή μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να αναδιατάξετε τις συντομεύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Οργάνωση γρήγορης πρόσβασης σε αρχεία, χρησιμοποιώντας τη γραμμή οι θέσεις μου.

  Εικόνα γραμμής 'Οι θέσεις μου'

  1. Γραμμή Οι θέσεις μου.

 • Εργαλεία      Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία για να εμφανίσετε μια λίστα με τις εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε. Τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα εξαρτώνται από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε.

 • Αποθήκευση      Αφού καθορίσετε τη θέση, το όνομα αρχείου και τη μορφή του αρχείου που αποθηκεύετε, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το αρχείο.

 • Άκυρο      Για να επιστρέψετε στο αρχείο χωρίς να το αποθηκεύσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο.

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο ως Portable Document Format (.α) ή XML Paper Specification (.xps), βλέπετε τις ακόλουθες επιλογές:

Σημείωση: Μπορείτε να αποθηκεύσετε ως αρχείο PDF ή XPS από ένα πρόγραμμα 2007 Microsoft Office system μόνο μετά την εγκατάσταση του προσθέτου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση υποστήριξης για άλλες μορφές αρχείων, όπως PDF και XPS.

 • Άνοιγμα αρχείου μετά τη δημοσίευση      Αν θέλετε να ανοίξετε το αρχείο στο Adobe Reader αμέσως μετά την αποθήκευσή του, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα αρχείου μετά τη δημοσίευση.

 • Βελτιστοποίηση για      Κάντε αυτήν την επιλογή που είναι η πλέον κατάλληλη για τη δημοσίευση του αρχείου σας ως PDF ή XPS:

  • Τυπική (Ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση)      Αν σκοπεύετε να διανείμετε το αρχείο σε μορφή εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπική (Ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση). Η μορφή αυτή εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, αλλά μπορείτε να το διανείμετε και ηλεκτρονικά.

  • Ελάχιστο μέγεθος (Ηλεκτρονική δημοσίευση)      Αν σκοπεύετε να διανείμετε το αρχείο μόνο ηλεκτρονικά, κάντε κλικ στην επιλογή Ελάχιστο μέγεθος (Ηλεκτρονική δημοσίευση) για να εξασφαλίσετε ότι το μέγεθος του αρχείου είναι όσο το δυνατόν μικρότερο.

 • Επιλογές      Κάντε κλικ στην καρτέλα Επιλογές προκειμένου να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επιλογές για χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την αποθήκευση ως PDF ή XPS.

Αρχή της σελίδας

OneNote

Ακολουθούν τα κουμπιά και άλλες επιλογές στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως:

 • Αποθήκευση σε      Στη λίστα, κάντε κλικ σε μια θέση στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Αποθήκευση σεγια να μετακινηθείτε προς τα πάνω κατά ένα ή περισσότερα επίπεδα στη δομή φακέλων.

 • Προηγούμενο φάκελο     Εικόνα κουμπιού Καθώς προχωράτε δομής των φακέλων του στη λίστα των αρχείων, αυτό το κουμπί σάς επιτρέπει να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο που προβάλατε. 

 • Ένα επίπεδο επάνω     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να κάνετε αναζήτηση στο φάκελο που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω στην τρέχουσα δομή φακέλων. 

 • Διαγραφή     διαγραφή Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο. 

 • Δημιουργία νέου φακέλου     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο μέσα στον τρέχοντα φάκελο. 

 • Προβολές     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα σε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε τις επιλογές προβολής αρχείων και φακέλων. 

 • Όνομα αρχείου      Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ένα όνομα αρχείου για το αρχείο που θέλετε να αποθηκεύσετε.

 • Αποθήκευση ως τύπου      Στη λίστα, κάντε κλικ στη μορφή αρχείου με την οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο. Τα περισσότερα προγράμματα του 2007 Microsoft Office system μπορούν να αποθηκεύουν αρχεία σε περισσότερες από μία μορφές, και συνεπώς ίσως χρειαστεί να επιλέξετε τη μορφή που θέλετε.

 • Περιοχή σελίδων      Κάντε μια επιλογή για να επιλέξετε το τμήμα του σημειωματάριου το οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε σε ξεχωριστό αρχείο. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

  • Επιλεγμένη Σελίδα(ες)      Αποθηκεύει τις σελίδες που επιλέξατε στο σημειωματάριο. Οι αποθηκευμένες σελίδες τοποθετούνται σε ξεχωριστή καρτέλα στο σημειωματάριο.

  • Τρέχουσα ενότητα      Αποθηκεύει τις σελίδες στην καρτέλα που εμφανίζεται εκείνη τη στιγμή. Η αποθηκευμένη ενότητα αντιπροσωπεύεται από μια ξεχωριστή καρτέλα.

  • Τρέχον σημειωματάριο      Αποθηκεύει ολόκληρο το σημειωματάριο. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν αποθηκεύετε σε μορφή Portable Document Format (.pdf), XML Paper Specification (.xps), ή OneNote archive (.onea).

   Σημείωση: Μπορείτε να αποθηκεύσετε ως αρχείο PDF ή XPS από ένα πρόγραμμα 2007 Microsoft Office system μόνο μετά την εγκατάσταση του προσθέτου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση υποστήριξης για άλλες μορφές αρχείων, όπως PDF και XPS.

 • Οι θέσεις μου      Κάντε κλικ σε μια συντόμευση στη γραμμή Οι θέσεις μου για να αποθηκεύσετε το αρχείο στη θέση με την οποία αντιστοιχεί η συντόμευση.

  Σημείωση: Γραμμή οι Θέσεις μου μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που φαίνεται επειδή μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να αναδιατάξετε τις συντομεύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Οργάνωση γρήγορης πρόσβασης σε αρχεία, χρησιμοποιώντας τη γραμμή οι θέσεις μου.

  Εικόνα γραμμής 'Οι θέσεις μου'

  1. Γραμμή Οι θέσεις μου.

 • Εργαλεία      Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία για να εμφανίσετε μια λίστα με τις εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε. Τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα εξαρτώνται από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε.

 • Αποθήκευση      Αφού καθορίσετε τη θέση, το όνομα αρχείου και τη μορφή του αρχείου που αποθηκεύετε, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το αρχείο.

 • Άκυρο      Για να επιστρέψετε στο αρχείο χωρίς να το αποθηκεύσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο.

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο ως Portable Document Format (.α) ή XML Paper Specification (.xps), βλέπετε τις ακόλουθες επιλογές:

Σημείωση: Μπορείτε να αποθηκεύσετε ως αρχείο PDF ή XPS από ένα πρόγραμμα 2007 Microsoft Office system μόνο μετά την εγκατάσταση του προσθέτου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση υποστήριξης για άλλες μορφές αρχείων, όπως PDF και XPS.

 • Άνοιγμα αρχείου μετά τη δημοσίευση      Αν θέλετε να ανοίξετε το αρχείο στο Adobe Reader αμέσως μετά την αποθήκευσή του, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα αρχείου μετά τη δημοσίευση.

 • Βελτιστοποίηση για      Κάντε αυτήν την επιλογή που είναι η πλέον κατάλληλη για τη δημοσίευση του αρχείου σας ως PDF ή XPS:

  • Τυπική (Ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση)      Αν σκοπεύετε να διανείμετε το αρχείο σε μορφή εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπική (Ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση). Η μορφή αυτή εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, αλλά μπορείτε να το διανείμετε και ηλεκτρονικά.

  • Ελάχιστο μέγεθος (Ηλεκτρονική δημοσίευση)      Αν σκοπεύετε να διανείμετε το αρχείο μόνο ηλεκτρονικά, κάντε κλικ στην επιλογή Ελάχιστο μέγεθος (Ηλεκτρονική δημοσίευση) για να εξασφαλίσετε ότι το μέγεθος του αρχείου είναι όσο το δυνατόν μικρότερο.

 • Επιλογές      Κάντε κλικ στην καρτέλα Επιλογές προκειμένου να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επιλογές για χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την αποθήκευση ως PDF ή XPS.

Αρχή της σελίδας

Outlook

Ακολουθούν κουμπιά και άλλες επιλογές στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως:

 • Αποθήκευση σε      Στη λίστα, κάντε κλικ σε μια θέση στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Αποθήκευση σεγια να μετακινηθείτε προς τα πάνω κατά ένα ή περισσότερα επίπεδα στη δομή φακέλων.

 • Προηγούμενο φάκελο     Εικόνα κουμπιού Καθώς προχωράτε δομής των φακέλων του στη λίστα των αρχείων, αυτό το κουμπί σάς επιτρέπει να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο που προβάλατε. 

 • Ένα επίπεδο επάνω     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να κάνετε αναζήτηση στο φάκελο που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω στην τρέχουσα δομή φακέλων. 

 • Διαγραφή     διαγραφή Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο. 

 • Δημιουργία νέου φακέλου     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο μέσα στον τρέχοντα φάκελο. 

 • Προβολές     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα σε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε τις επιλογές προβολής αρχείων και φακέλων. 

 • Όνομα αρχείου      Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ένα όνομα αρχείου για το αρχείο που θέλετε να αποθηκεύσετε.

 • Αποθήκευση ως τύπου      Στη λίστα, κάντε κλικ στη μορφή αρχείου με την οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο. Τα περισσότερα προγράμματα του 2007 Microsoft Office system μπορούν να αποθηκεύουν αρχεία σε περισσότερες από μία μορφές, και συνεπώς ίσως χρειαστεί να επιλέξετε τη μορφή που θέλετε.

 • Οι θέσεις μου      Κάντε κλικ σε μια συντόμευση στη γραμμή Οι θέσεις μου για να αποθηκεύσετε το αρχείο στη θέση με την οποία αντιστοιχεί η συντόμευση.

  Σημείωση: Γραμμή οι Θέσεις μου μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που φαίνεται επειδή μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να αναδιατάξετε τις συντομεύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Οργάνωση γρήγορης πρόσβασης σε αρχεία, χρησιμοποιώντας τη γραμμή οι θέσεις μου.

  Εικόνα γραμμής 'Οι θέσεις μου'

  1. Γραμμή Οι θέσεις μου.

 • Εργαλεία      Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία για να εμφανίσετε μια λίστα με τις εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε. Τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα εξαρτώνται από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε.

 • Αποθήκευση      Αφού καθορίσετε τη θέση, το όνομα αρχείου και τη μορφή του αρχείου που αποθηκεύετε, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το αρχείο.

 • Άκυρο      Για να επιστρέψετε στο αρχείο χωρίς να το αποθηκεύσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint

Ακολουθούν κουμπιά και άλλες επιλογές στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως:

 • Αποθήκευση σε      Στη λίστα, κάντε κλικ σε μια θέση στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Αποθήκευση σεγια να μετακινηθείτε προς τα πάνω κατά ένα ή περισσότερα επίπεδα στη δομή φακέλων.

 • Προηγούμενο φάκελο     Εικόνα κουμπιού Καθώς προχωράτε δομής των φακέλων του στη λίστα των αρχείων, αυτό το κουμπί σάς επιτρέπει να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο που προβάλατε. 

 • Ένα επίπεδο επάνω     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να κάνετε αναζήτηση στο φάκελο που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω στην τρέχουσα δομή φακέλων. 

 • Διαγραφή     διαγραφή Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο. 

 • Δημιουργία νέου φακέλου     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο μέσα στον τρέχοντα φάκελο. 

 • Προβολές     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα σε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε τις επιλογές προβολής αρχείων και φακέλων. 

 • Όνομα αρχείου      Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ένα όνομα αρχείου για το αρχείο που θέλετε να αποθηκεύσετε.

 • Αποθήκευση ως τύπου      Στη λίστα, κάντε κλικ στη μορφή αρχείου στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο. Τα περισσότερα προγράμματα 2007 Microsoft Office system να αποθηκεύσετε αρχεία σε περισσότερες από μία μορφή, επομένως ίσως χρειαστεί να επιλέξετε τη μορφή που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μορφές αρχείων, ανατρέξτε στο θέμα μορφές αρχείων που υποστηρίζονται στο PowerPoint.

 • Οι θέσεις μου      Κάντε κλικ σε μια συντόμευση στη γραμμή Οι θέσεις μου για να αποθηκεύσετε το αρχείο στη θέση με την οποία αντιστοιχεί η συντόμευση.

  Σημείωση: Γραμμή οι Θέσεις μου μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που φαίνεται επειδή μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να αναδιατάξετε τις συντομεύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Οργάνωση γρήγορης πρόσβασης σε αρχεία, χρησιμοποιώντας τη γραμμή οι θέσεις μου.

  Εικόνα γραμμής 'Οι θέσεις μου'

  1. Γραμμή Οι θέσεις μου.

 • Εργαλεία      Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία για να εμφανίσετε μια λίστα με τις εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε. Τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα εξαρτώνται από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε.

 • Αποθήκευση      Αφού καθορίσετε τη θέση, το όνομα αρχείου και τη μορφή του αρχείου που αποθηκεύετε, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το αρχείο.

 • Άκυρο      Για να επιστρέψετε στο αρχείο χωρίς να το αποθηκεύσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο.

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο ως Portable Document Format (.α) ή XML Paper Specification (.xps), βλέπετε τις ακόλουθες επιλογές:

Σημείωση: Μπορείτε να αποθηκεύσετε ως αρχείο PDF ή XPS από ένα πρόγραμμα 2007 Microsoft Office system μόνο μετά την εγκατάσταση του προσθέτου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση υποστήριξης για άλλες μορφές αρχείων, όπως PDF και XPS.

 • Άνοιγμα αρχείου μετά τη δημοσίευση      Αν θέλετε να ανοίξετε το αρχείο στο Adobe Reader αμέσως μετά την αποθήκευσή του, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα αρχείου μετά τη δημοσίευση.

 • Βελτιστοποίηση για      Κάντε αυτήν την επιλογή που είναι η πλέον κατάλληλη για τη δημοσίευση του αρχείου σας ως PDF ή XPS:

  • Τυπική (Ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση)      Αν σκοπεύετε να διανείμετε το αρχείο σε μορφή εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπική (Ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση). Η μορφή αυτή εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, αλλά μπορείτε να το διανείμετε και ηλεκτρονικά.

  • Ελάχιστο μέγεθος (Ηλεκτρονική δημοσίευση)      Αν σκοπεύετε να διανείμετε το αρχείο μόνο ηλεκτρονικά, κάντε κλικ στην επιλογή Ελάχιστο μέγεθος (Ηλεκτρονική δημοσίευση) για να εξασφαλίσετε ότι το μέγεθος του αρχείου είναι όσο το δυνατόν μικρότερο.

 • Επιλογές      Κάντε κλικ στην καρτέλα Επιλογές προκειμένου να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επιλογές για χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την αποθήκευση ως PDF ή XPS.

Αρχή της σελίδας

Project

Ακολουθούν κουμπιά και άλλες επιλογές στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως:

 • Αποθήκευση σε      Στη λίστα, κάντε κλικ σε μια θέση στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Αποθήκευση σεγια να μετακινηθείτε προς τα πάνω κατά ένα ή περισσότερα επίπεδα στη δομή φακέλων.

 • Προηγούμενο φάκελο     Εικόνα κουμπιού Καθώς προχωράτε δομής των φακέλων του στη λίστα των αρχείων, αυτό το κουμπί σάς επιτρέπει να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο που προβάλατε. 

 • Ένα επίπεδο επάνω     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να κάνετε αναζήτηση στο φάκελο που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω στην τρέχουσα δομή φακέλων. 

 • Διαγραφή     διαγραφή Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο. 

 • Δημιουργία νέου φακέλου     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο μέσα στον τρέχοντα φάκελο. 

 • Προβολές     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα σε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε τις επιλογές προβολής αρχείων και φακέλων. 

 • Όνομα αρχείου      Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ένα όνομα αρχείου για το αρχείο που θέλετε να αποθηκεύσετε.

 • Αποθήκευση ως τύπου      Στη λίστα, κάντε κλικ στη μορφή αρχείου με την οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο. Τα περισσότερα προγράμματα του 2007 Microsoft Office system μπορούν να αποθηκεύουν αρχεία σε περισσότερες από μία μορφές, και συνεπώς ίσως χρειαστεί να επιλέξετε τη μορφή που θέλετε.

 • Οι θέσεις μου      Κάντε κλικ σε μια συντόμευση στη γραμμή Οι θέσεις μου για να αποθηκεύσετε το αρχείο στη θέση με την οποία αντιστοιχεί η συντόμευση.

  Σημείωση: Γραμμή οι Θέσεις μου μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που φαίνεται επειδή μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να αναδιατάξετε τις συντομεύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Οργάνωση γρήγορης πρόσβασης σε αρχεία, χρησιμοποιώντας τη γραμμή οι θέσεις μου.

  Εικόνα γραμμής 'Οι θέσεις μου'

  1. Γραμμή Οι θέσεις μου.

 • Εργαλεία      Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία για να εμφανίσετε μια λίστα με τις εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε. Τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα εξαρτώνται από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε.

 • Αποθήκευση      Αφού καθορίσετε τη θέση, το όνομα αρχείου και τη μορφή του αρχείου που αποθηκεύετε, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το αρχείο.

 • Άκυρο      Για να επιστρέψετε στο αρχείο χωρίς να το αποθηκεύσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο.

Αρχή της σελίδας

Publisher

Ακολουθούν κουμπιά και άλλες επιλογές στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως:

 • Αποθήκευση σε      Στη λίστα, κάντε κλικ σε μια θέση στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Αποθήκευση σεγια να μετακινηθείτε προς τα πάνω κατά ένα ή περισσότερα επίπεδα στη δομή φακέλων.

 • Προηγούμενο φάκελο     Εικόνα κουμπιού Καθώς προχωράτε δομής των φακέλων του στη λίστα των αρχείων, αυτό το κουμπί σάς επιτρέπει να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο που προβάλατε. 

 • Ένα επίπεδο επάνω     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να κάνετε αναζήτηση στο φάκελο που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω στην τρέχουσα δομή φακέλων. 

 • Διαγραφή     διαγραφή Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο. 

 • Δημιουργία νέου φακέλου     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο μέσα στον τρέχοντα φάκελο. 

 • Προβολές     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα σε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε τις επιλογές προβολής αρχείων και φακέλων. 

 • Όνομα αρχείου      Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ένα όνομα αρχείου για το αρχείο που θέλετε να αποθηκεύσετε.

 • Αποθήκευση ως τύπου      Στη λίστα, κάντε κλικ στη μορφή αρχείου με την οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο. Τα περισσότερα προγράμματα του 2007 Microsoft Office system μπορούν να αποθηκεύουν αρχεία σε περισσότερες από μία μορφές, και συνεπώς ίσως χρειαστεί να επιλέξετε τη μορφή που θέλετε.

 • Οι θέσεις μου      Κάντε κλικ σε μια συντόμευση στη γραμμή Οι θέσεις μου για να αποθηκεύσετε το αρχείο στη θέση με την οποία αντιστοιχεί η συντόμευση.

  Σημείωση: Γραμμή οι Θέσεις μου μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που φαίνεται επειδή μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να αναδιατάξετε τις συντομεύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Οργάνωση γρήγορης πρόσβασης σε αρχεία, χρησιμοποιώντας τη γραμμή οι θέσεις μου.

  Εικόνα γραμμής 'Οι θέσεις μου'

  1. Γραμμή Οι θέσεις μου.

 • Εργαλεία      Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία για να εμφανίσετε μια λίστα με τις εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε. Τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα εξαρτώνται από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε.

 • Αποθήκευση      Αφού καθορίσετε τη θέση, το όνομα αρχείου και τη μορφή του αρχείου που αποθηκεύετε, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το αρχείο. Για να αποθηκεύσετε το αρχείο χωρίς αντίγραφο ασφαλείας, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Αποθήκευση, και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση με το αντίγραφο ασφαλείας.

 • Άκυρο      Για να επιστρέψετε στο αρχείο χωρίς να το αποθηκεύσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο.

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο ως Portable Document Format (.α) ή XML Paper Specification (.xps), βλέπετε τις ακόλουθες επιλογές:

Σημείωση: Μπορείτε να αποθηκεύσετε ως αρχείο PDF ή XPS από ένα πρόγραμμα 2007 Microsoft Office system μόνο μετά την εγκατάσταση του προσθέτου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση υποστήριξης για άλλες μορφές αρχείων, όπως PDF και XPS.

 • Άνοιγμα αρχείου μετά τη δημοσίευση      Αν θέλετε να ανοίξετε το αρχείο στο Adobe Reader αμέσως μετά την αποθήκευσή του, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα αρχείου μετά τη δημοσίευση.

 • Βελτιστοποίηση για      Κάντε αυτήν την επιλογή που είναι η πλέον κατάλληλη για τη δημοσίευση του αρχείου σας ως PDF ή XPS:

  • Τυπική (Ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση)      Αν σκοπεύετε να διανείμετε το αρχείο σε μορφή εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπική (Ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση). Η μορφή αυτή εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, αλλά μπορείτε να το διανείμετε και ηλεκτρονικά.

  • Ελάχιστο μέγεθος (Ηλεκτρονική δημοσίευση)      Αν σκοπεύετε να διανείμετε το αρχείο μόνο ηλεκτρονικά, κάντε κλικ στην επιλογή Ελάχιστο μέγεθος (Ηλεκτρονική δημοσίευση) για να εξασφαλίσετε ότι το μέγεθος του αρχείου είναι όσο το δυνατόν μικρότερο.

 • Επιλογές      Κάντε κλικ στην καρτέλα Επιλογές προκειμένου να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επιλογές για χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την αποθήκευση ως PDF ή XPS.

Αρχή της σελίδας

SharePoint Designer

Ακολουθούν κουμπιά και άλλες επιλογές στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως:

 • Αποθήκευση σε      Στη λίστα, κάντε κλικ σε μια θέση στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Αποθήκευση σεγια να μετακινηθείτε προς τα πάνω κατά ένα ή περισσότερα επίπεδα στη δομή φακέλων.

 • Προηγούμενο φάκελο     Εικόνα κουμπιού Καθώς προχωράτε δομής των φακέλων του στη λίστα των αρχείων, αυτό το κουμπί σάς επιτρέπει να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο που προβάλατε. 

 • Ένα επίπεδο επάνω     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να κάνετε αναζήτηση στο φάκελο που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω στην τρέχουσα δομή φακέλων. 

 • Διαγραφή     διαγραφή Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο. 

 • Δημιουργία νέου φακέλου     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο μέσα στον τρέχοντα φάκελο. 

 • Προβολές     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα σε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε τις επιλογές προβολής αρχείων και φακέλων. 

 • Όνομα αρχείου      Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ένα όνομα αρχείου για το αρχείο που θέλετε να αποθηκεύσετε.

 • Αποθήκευση ως τύπου      Στη λίστα, κάντε κλικ στη μορφή αρχείου με την οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο. Τα περισσότερα προγράμματα του 2007 Microsoft Office system μπορούν να αποθηκεύουν αρχεία σε περισσότερες από μία μορφές, και συνεπώς ίσως χρειαστεί να επιλέξετε τη μορφή που θέλετε.

 • Τίτλος σελίδας      Η επιλογή αυτή εμφανίζει τον τίτλο της ιστοσελίδας.

 • Αλλαγή τίτλου      Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή τίτλου για να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου Ορισμός τίτλου σελίδας, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε τον τίτλο της ιστοσελίδας.

 • Οι θέσεις μου      Κάντε κλικ σε μια συντόμευση στη γραμμή Οι θέσεις μου για να αποθηκεύσετε το αρχείο στη θέση με την οποία αντιστοιχεί η συντόμευση.

  Σημείωση: Γραμμή οι Θέσεις μου μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που φαίνεται επειδή μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να αναδιατάξετε τις συντομεύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Οργάνωση γρήγορης πρόσβασης σε αρχεία, χρησιμοποιώντας τη γραμμή οι θέσεις μου.

  Εικόνα γραμμής 'Οι θέσεις μου'

  1. Γραμμή Οι θέσεις μου.

 • Εργαλεία      Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία για να εμφανίσετε μια λίστα με τις εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε. Τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα εξαρτώνται από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε.

 • Αποθήκευση      Αφού καθορίσετε τη θέση, το όνομα αρχείου και τη μορφή του αρχείου που αποθηκεύετε, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το αρχείο.

 • Άκυρο      Για να επιστρέψετε στο αρχείο χωρίς να το αποθηκεύσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο.

Αρχή της σελίδας

Visio

Ακολουθούν κουμπιά και άλλες επιλογές στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως:

 • Αποθήκευση σε      Στη λίστα, κάντε κλικ σε μια θέση στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Αποθήκευση σεγια να μετακινηθείτε προς τα πάνω κατά ένα ή περισσότερα επίπεδα στη δομή φακέλων.

 • Προηγούμενο φάκελο     Εικόνα κουμπιού Καθώς προχωράτε δομής των φακέλων του στη λίστα των αρχείων, αυτό το κουμπί σάς επιτρέπει να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο που προβάλατε. 

 • Ένα επίπεδο επάνω     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να κάνετε αναζήτηση στο φάκελο που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω στην τρέχουσα δομή φακέλων. 

 • Διαγραφή     διαγραφή Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο. 

 • Δημιουργία νέου φακέλου     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο μέσα στον τρέχοντα φάκελο. 

 • Προβολές     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα σε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε τις επιλογές προβολής αρχείων και φακέλων. 

 • Όνομα αρχείου      Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ένα όνομα αρχείου για το αρχείο που θέλετε να αποθηκεύσετε.

 • Αποθήκευση ως τύπου      Στη λίστα, κάντε κλικ στη μορφή αρχείου με την οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο. Τα περισσότερα προγράμματα του 2007 Microsoft Office system μπορούν να αποθηκεύουν αρχεία σε περισσότερες από μία μορφές, και συνεπώς ίσως χρειαστεί να επιλέξετε τη μορφή που θέλετε.

 • Οι θέσεις μου      Κάντε κλικ σε μια συντόμευση στη γραμμή Οι θέσεις μου για να αποθηκεύσετε το αρχείο στη θέση με την οποία αντιστοιχεί η συντόμευση.

  Σημείωση: Γραμμή οι Θέσεις μου μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που φαίνεται επειδή μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να αναδιατάξετε τις συντομεύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Οργάνωση γρήγορης πρόσβασης σε αρχεία, χρησιμοποιώντας τη γραμμή οι θέσεις μου.

  Εικόνα γραμμής 'Οι θέσεις μου'

  1. Γραμμή Οι θέσεις μου.

 • Εργαλεία      Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία για να εμφανίσετε μια λίστα με τις εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε. Τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα εξαρτώνται από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε.

 • Αποθήκευση      Μετά τον προσδιορισμό της θέσης, του ονόματος του αρχείου και της μορφής του αρχείου που αποθηκεύετε, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το αρχείο. Για να αποθηκεύσετε το αρχείο ως μόνο για ανάγνωση, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Αποθήκευση και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Μόνο για ανάγνωση.

 • Άκυρο      Για να επιστρέψετε στο αρχείο χωρίς να το αποθηκεύσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο.

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο ως Portable Document Format (.α) ή XML Paper Specification (.xps), βλέπετε τις ακόλουθες επιλογές:

Σημείωση: Μπορείτε να αποθηκεύσετε ως αρχείο PDF ή XPS από ένα πρόγραμμα 2007 Microsoft Office system μόνο μετά την εγκατάσταση του προσθέτου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση υποστήριξης για άλλες μορφές αρχείων, όπως PDF και XPS.

 • Άνοιγμα αρχείου μετά τη δημοσίευση      Αν θέλετε να ανοίξετε το αρχείο στο Adobe Reader αμέσως μετά την αποθήκευσή του, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα αρχείου μετά τη δημοσίευση.

 • Βελτιστοποίηση για      Κάντε αυτήν την επιλογή που είναι η πλέον κατάλληλη για τη δημοσίευση του αρχείου σας ως PDF ή XPS:

  • Τυπική (Ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση)      Αν σκοπεύετε να διανείμετε το αρχείο σε μορφή εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπική (Ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση). Η μορφή αυτή εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, αλλά μπορείτε να το διανείμετε και ηλεκτρονικά.

  • Ελάχιστο μέγεθος (Ηλεκτρονική δημοσίευση)      Αν σκοπεύετε να διανείμετε το αρχείο μόνο ηλεκτρονικά, κάντε κλικ στην επιλογή Ελάχιστο μέγεθος (Ηλεκτρονική δημοσίευση) για να εξασφαλίσετε ότι το μέγεθος του αρχείου είναι όσο το δυνατόν μικρότερο.

 • Επιλογές      Κάντε κλικ στην καρτέλα Επιλογές προκειμένου να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επιλογές για χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την αποθήκευση ως PDF ή XPS.

Αρχή της σελίδας

Word

Ακολουθούν τα κουμπιά και άλλες επιλογές στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως:

 • Αποθήκευση σε      Στη λίστα, κάντε κλικ σε μια θέση στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Αποθήκευση σεγια να μετακινηθείτε προς τα πάνω κατά ένα ή περισσότερα επίπεδα στη δομή φακέλων.

 • Προηγούμενο φάκελο     Εικόνα κουμπιού Καθώς προχωράτε δομής των φακέλων του στη λίστα των αρχείων, αυτό το κουμπί σάς επιτρέπει να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο που προβάλατε. 

 • Ένα επίπεδο επάνω     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να κάνετε αναζήτηση στο φάκελο που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω στην τρέχουσα δομή φακέλων. 

 • Διαγραφή     διαγραφή Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο. 

 • Δημιουργία νέου φακέλου     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο μέσα στον τρέχοντα φάκελο. 

 • Προβολές     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα σε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε τις επιλογές προβολής αρχείων και φακέλων. 

 • Όνομα αρχείου      Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ένα όνομα αρχείου για το αρχείο που θέλετε να αποθηκεύσετε.

 • Αποθήκευση ως τύπου      Στη λίστα, κάντε κλικ στη μορφή αρχείου με την οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο. Τα περισσότερα προγράμματα του 2007 Microsoft Office system μπορούν να αποθηκεύουν αρχεία σε περισσότερες από μία μορφές, και συνεπώς ίσως χρειαστεί να επιλέξετε τη μορφή που θέλετε.

 • Τίτλος σελίδας      Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο ως ιστοσελίδα (Ιστοσελίδα), Τίτλος σελίδας εμφανίζεται ο τίτλος της ιστοσελίδας.

 • Αλλαγή τίτλου      Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο ως ιστοσελίδα (Ιστοσελίδα), κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή τίτλου για να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου Ορισμός τίτλου σελίδας, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε τον τίτλο της ιστοσελίδας.

 • Οι θέσεις μου      Κάντε κλικ σε μια συντόμευση στη γραμμή Οι θέσεις μου για να αποθηκεύσετε το αρχείο στη θέση με την οποία αντιστοιχεί η συντόμευση.

  Σημείωση: Γραμμή οι Θέσεις μου μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που φαίνεται επειδή μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να αναδιατάξετε τις συντομεύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Οργάνωση γρήγορης πρόσβασης σε αρχεία, χρησιμοποιώντας τη γραμμή οι θέσεις μου.

  Εικόνα γραμμής 'Οι θέσεις μου'

  1. Γραμμή Οι θέσεις μου.

 • Εργαλεία      Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία για να εμφανίσετε μια λίστα με τις εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε. Τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα εξαρτώνται από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε.

 • Αποθήκευση      Αφού καθορίσετε τη θέση, το όνομα αρχείου και τη μορφή του αρχείου που αποθηκεύετε, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το αρχείο.

 • Άκυρο      Για να επιστρέψετε στο αρχείο χωρίς να το αποθηκεύσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο.

 • Μετασχηματισμός      Αν με το αρχείο που αποθηκεύετε συσχετίζεται ένα αρχείο Extensible Stylesheet Language Transformation (αρχείο .xsl ή .xslt, γνωστό και ως μετασχηματισμός), η διαδρομή προς το μετασχηματισμό εμφανίζεται εδώ.

 • Εφαρμογή μετασχηματισμού      Αν αποθηκεύετε το αρχείο σε μορφή εγγράφου του Microsoft Office Word 2003 XML, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα μετασχηματισμό που καθορίζει τα δεδομένα του αρχείου XML που θα αποθηκευτούν. Το αποθηκευμένο αρχείο περιέχει μόνο τα αποτελέσματα του μετασχηματισμού.

 • Αποθήκευση μόνο δεδομένων      Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, αν έχετε επισυνάψει μια προσαρμοσμένη διάταξη για την εφαρμογή προσαρμοσμένων ετικετών XML, και θέλετε να απορρίψετε τη μορφοποίηση του Word και να αποθηκεύσετε μόνο τα προσαρμοσμένα δεδομένα. Για να αποθηκεύσετε ετικέτες σχετικές με το Word, ιδιότητες καθώς και πληροφορίες μορφοποίησης και διάταξης, καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου.

 • Μετασχηματισμός      Για να επιλέξετε ένα αρχείο .xsl ή .xslt το οποίο θα εφαρμόσετε στο αρχείο XML, επιλέξτε Μετασχηματισμός. Το κουμπί Μετασχηματισμός είναι διαθέσιμο όταν επιλέγετε το πλαίσιο ελέγχου Εφαρμογή μετασχηματισμού.

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο ως Portable Document Format (.α) ή XML Paper Specification (.xps), βλέπετε τις ακόλουθες επιλογές:

Σημείωση: Μπορείτε να αποθηκεύσετε ως αρχείο PDF ή XPS από ένα πρόγραμμα 2007 Microsoft Office system μόνο μετά την εγκατάσταση του προσθέτου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση υποστήριξης για άλλες μορφές αρχείων, όπως PDF και XPS.

 • Άνοιγμα αρχείου μετά τη δημοσίευση      Αν θέλετε να ανοίξετε το αρχείο στο Adobe Reader αμέσως μετά την αποθήκευσή του, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα αρχείου μετά τη δημοσίευση.

 • Βελτιστοποίηση για      Κάντε αυτήν την επιλογή που είναι η πλέον κατάλληλη για τη δημοσίευση του αρχείου σας ως PDF ή XPS:

  • Τυπική (Ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση)      Αν σκοπεύετε να διανείμετε το αρχείο σε μορφή εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπική (Ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση). Η μορφή αυτή εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, αλλά μπορείτε να το διανείμετε και ηλεκτρονικά.

  • Ελάχιστο μέγεθος (Ηλεκτρονική δημοσίευση)      Αν σκοπεύετε να διανείμετε το αρχείο μόνο ηλεκτρονικά, κάντε κλικ στην επιλογή Ελάχιστο μέγεθος (Ηλεκτρονική δημοσίευση) για να εξασφαλίσετε ότι το μέγεθος του αρχείου είναι όσο το δυνατόν μικρότερο.

 • Επιλογές      Κάντε κλικ στην καρτέλα Επιλογές προκειμένου να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επιλογές για χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την αποθήκευση ως PDF ή XPS.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×