Αποθήκευση ως XPS

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μερικές φορές θέλετε να αποθηκεύσετε τα αρχεία ώστε να μην είναι δυνατή η τροποποίησή τους, αλλά να εξακολουθεί να είναι δυνατή η κοινή χρήση και η εκτύπωσή τους. Με προγράμματα του Microsoft Office μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία ως Προδιαγραφή χαρτιού XML (XPS) χωρίς να χρειάζεται επιπλέον λογισμικό ή πρόσθετα.

Τα αρχεία XPS είναι καλό να τα χρησιμοποιείτε όταν το αρχείο:

 • Εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο στους περισσότερους υπολογιστές

 • Έχει μικρό μέγεθος αρχείου

 • Ακολουθεί μια τυποποιημένη μορφή

Ορισμένα παραδείγματα περιπτώσεων χρήσης αρχείων XPS περιλαμβάνουν βιογραφικά, νομικά έγγραφα, ενημερωτικά δελτία, αρχεία που προορίζονται μόνο για ανάγνωση και εκτύπωση, έγγραφα για επαγγελματική εκτύπωση.

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε το αρχείο σας σε μορφή PDF για να έχετε τα ίδια αποτελέσματα.

Αποθήκευση αρχείου ως XPS

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Access (Πίνακες και αναφορές)

Excel

OneNote

PowerPoint

Project

Publisher

Visio

Word

Αλλαγές σε αρχείο XPS

Access (Πίνακες και αναφορές)

 1. Ανοίξτε τον πίνακα ή την αναφορά που θέλετε να δημοσιεύσετε ως PDF.

 2. Στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα, στην ομάδα Εξαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή PDF ή XPS

  Εικόνα κουμπιού PDF ή XPS

 3. Στο πεδίο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε όνομα για το έγγραφο.

 4. Στη λίστα "Αποθήκευση ως τύπου", κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο XPS.

  • Εάν το έγγραφο απαιτεί υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπικό (ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση).

  • Εάν το μέγεθος αρχείου είναι σημαντικότερο από την ποιότητα εκτύπωσης, επιλέξτε Ελάχιστο μέγεθος (ηλεκτρονική δημοσίευση).

 5. Κάντε κλικ στις Επιλογές, για να ορίσετε τη σελίδα που θα εκτυπωθεί, να επιλέξετε εάν πρέπει να συμπεριληφθούν οι μη εκτυπώσιμες πληροφορίες και να κάνετε επιλογές εξόδου. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

Αρχή της σελίδας

Excel

Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν επίσης για το Microsoft Excel Starter 2010.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε φύλλα του Power View ως αρχεία XPS.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.
  Για να δείτε το πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως στο Excel 2013 ή στο Excel 2016, θα πρέπει να επιλέξετε μια θέση και ένα φάκελο.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, εισαγάγετε όνομα για το αρχείο, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη.

 4. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο XPS.

  • Εάν θέλετε το αρχείο να ανοίξει στην επιλεγμένη μορφή μετά την αποθήκευση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα αρχείου μετά τη δημοσίευση.

  • Εάν το έγγραφο απαιτεί υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπικό (ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση).

  • Εάν το μέγεθος αρχείου είναι σημαντικότερο από την ποιότητα εκτύπωσης, επιλέξτε Ελάχιστο μέγεθος (ηλεκτρονική δημοσίευση).

 5. Κάντε κλικ στις Επιλογές, για να ορίσετε τη σελίδα που θα εκτυπωθεί, να επιλέξετε εάν πρέπει να συμπεριληφθούν οι μη εκτυπώσιμες πληροφορίες και να κάνετε επιλογές εξόδου. Κάντε κλικ στο κουμπί OK όταν τελειώσετε.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

OneNote

OneNote 2013 και το OneNote 2016

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Εξαγωγή.

 3. Στην ενότητα Εξαγωγή, κάντε κλικ στο τμήμα του σημειωματάριου που θέλετε να αποθηκεύσετε ως PDF.

 4. Στην περιοχή Επιλογή μορφής, κάντε κλικ στην επιλογή XPS (*.xps) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, στο πεδίο Όνομα αρχείου, εισαγάγετε ένα όνομα για το σημειωματάριο.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

OneNote 2010

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Επιλέξτε Αποθήκευση ως και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που δηλώνει το τμήμα από το σημειωματάριο που θέλετε να αποθηκεύσετε ως PDF.

 3. Στην περιοχή Αποθήκευση ενότητας ως, επιλέξτε Έγγραφο XPS και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ως.

 4. Στο πεδίο Όνομα αρχείου, εισαγάγετε όνομα για το σημειωματάριο.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.
  Για να δείτε το πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως στο PowerPoint 2013 ή το PowerPoint 2016, θα πρέπει να επιλέξετε μια θέση και ένα φάκελο.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, εισαγάγετε όνομα για το αρχείο, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη.

 4. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο XPS.

  • Εάν θέλετε το αρχείο να ανοίξει στην επιλεγμένη μορφή μετά την αποθήκευση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα αρχείου μετά τη δημοσίευση.

  • Εάν το έγγραφο απαιτεί υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπικό (ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση).

  • Εάν το μέγεθος αρχείου είναι σημαντικότερο από την ποιότητα εκτύπωσης, επιλέξτε Ελάχιστο μέγεθος (ηλεκτρονική δημοσίευση).

 5. Κάντε κλικ στις Επιλογές, για να ορίσετε τη σελίδα που θα εκτυπωθεί, να επιλέξετε εάν πρέπει να συμπεριληφθούν οι μη εκτυπώσιμες πληροφορίες και να κάνετε επιλογές εξόδου. Κάντε κλικ στο κουμπί OK όταν τελειώσετε.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

Έργο

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.
  Για να δείτε το πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως στο Project 2013 ή το Project 2016, θα πρέπει να επιλέξετε μια θέση και ένα φάκελο.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, εισαγάγετε όνομα για το αρχείο, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη.

 4. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο XPS και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές εξαγωγής εγγράφου, μπορείτε να επιλέξετε μια Δημοσίευση περιοχής, καθώς και τα στοιχεία Συμπερίληψη μη εκτυπώσιμων πληροφοριών και τη Συμβατότητα ISO 19500-1 (μόνο PDF).

Αρχή της σελίδας

Publisher

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.
  Για να δείτε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως στον Publisher 2013 ή στον Publisher 2016, θα πρέπει να επιλέξετε μια θέση και ένα φάκελο.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, εισαγάγετε όνομα για το αρχείο, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη.

 4. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο XPS.

 5. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο βελτιστοποίησης εγγράφου, επιλέξτε Αλλαγή.

  • Για να πραγματοποιήσετε αλλαγές στην ανάλυση της εικόνας και στις μη εκτυπώσιμες πληροφορίες, επιλέξτε Για προχωρημένους.

  • Πατήστε Επιλογές εκτύπωσης, για να πραγματοποιήσετε αλλαγές στις επιλογές εκτύπωσης του εγγράφου.

  • Κάντε κλικ στο κουμπί OK όταν τελειώσετε.

 6. Εάν θέλετε το αρχείο να ανοίξει στην επιλεγμένη μορφή μετά την αποθήκευση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα αρχείου μετά τη δημοσίευση.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

Visio

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.
  Για να δείτε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως στο Visio 2013 ή στο Visio 2016, θα πρέπει να επιλέξετε μια θέση και ένα φάκελο.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, εισαγάγετε όνομα για το αρχείο, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη.

 4. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο XPS.

  • Εάν θέλετε το αρχείο να ανοίξει στην επιλεγμένη μορφή μετά την αποθήκευση, επιλέξτε το Άνοιγμα αρχείου μετά τη δημοσίευση του πλαισίου ελέγχου (στο Visio 2016, επιλέξτε Αυτόματη προβολή αρχείο μετά την αποθήκευση ).

  • Εάν το έγγραφο απαιτεί υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπικό (ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση).

  • Εάν το μέγεθος αρχείου είναι σημαντικότερο από την ποιότητα εκτύπωσης, επιλέξτε Ελάχιστο μέγεθος (ηλεκτρονική δημοσίευση).

 5. Κάντε κλικ στις "Επιλογές" για να ορίσετε τη σελίδα που θα εκτυπωθεί, για να επιλέξετε εάν πρέπει να συμπεριληφθούν οι μη εκτυπώσιμες πληροφορίες και για να κάνετε επιλογές εξόδου. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

Λέξη

Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν επίσης για το Microsoft Word Starter 2010.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.
  Για να δείτε το πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως στο Word 2013 ή στο Word 2016, θα πρέπει να επιλέξετε μια θέση και ένα φάκελο.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, εισαγάγετε όνομα για το αρχείο, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη.

 4. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο XPS.

  • Εάν θέλετε το αρχείο να ανοίξει στην επιλεγμένη μορφή μετά την αποθήκευση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα αρχείου μετά τη δημοσίευση.

  • Εάν το έγγραφο απαιτεί υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπικό (ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση).

  • Εάν το μέγεθος αρχείου είναι σημαντικότερο από την ποιότητα εκτύπωσης, επιλέξτε Ελάχιστο μέγεθος (ηλεκτρονική δημοσίευση).

 5. Κάντε κλικ στις Επιλογές, για να ορίσετε τη σελίδα που θα εκτυπωθεί, να επιλέξετε εάν πρέπει να συμπεριληφθούν οι μη εκτυπώσιμες πληροφορίες και να κάνετε επιλογές εξόδου. Κάντε κλικ στο κουμπί OK όταν τελειώσετε.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγές σε αρχείο XPS

Επειδή σκοπός των αρχείων XPS είναι η αποτροπή της τροποποίησης, δεν είναι εύκολη η μετατροπή ή η αποθήκευση ενός αρχείου XPS σε άλλη μορφή αρχείου αν δεν διαθέτετε το αρχείο προέλευσης.

Για να αλλάξετε το XPS αρχείο, oπένα το αρχικό αρχείο του Office στο πρόγραμμα του Office, κάντε τις αλλαγές σας και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το αρχείο σε μορφή XPS ξανά.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×