Αποθήκευση πολλών τιμών σε ένα πεδίο αναζήτησης

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πεδίο αναζήτησης που αποθηκεύει πολλές τιμές ανά εγγραφή. Αυτό βοηθάει να παρακολουθείτε πολλά διαφορετικά δεδομένα σχετικά με ένα θέμα. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε μια βάση δεδομένων παρακολούθησης θεμάτων και θέλετε να παρακολουθείτε τους εργαζόμενους που επεξεργάζονται τα θέματα. Κάποιος εργαζόμενος μπορεί να επεξεργάζεται πολλά θέματα και με κάθε θέμα μπορεί να ασχολούνται περισσότεροι από ένας εργαζόμενοι. Αυτός ο τύπος δομής δεδομένων ονομάζεται σχέση πολλά προς πολλά. Η Access διευκολύνει την παρακολούθηση αυτού του τύπου σχετικών δεδομένων μέσω της χρήσης πεδίου αναζήτησης πολλών τιμών.

Αυτό το άρθρο εξηγεί τι είναι πεδίο αναζήτησης πολλών τιμών, τον τρόπο προσθήκης ενός τέτοιου πεδίου σε κάποιον πίνακα και τον τρόπο αλλαγής ενός υπάρχοντος πεδίου αναζήτησης.

Σημείωση:  Σε αυτό το άρθρο δεν ισχύει για εφαρμογές web της Access.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Δημιουργία ενός πεδίου αναζήτησης πολλών τιμών σε προβολή φύλλου δεδομένων

Δημιουργία ενός πεδίου αναζήτησης πολλών τιμών σε προβολή σχεδίασης

Χρήση του Οδηγού αναζήτησης για τη δημιουργία ενός πεδίου αναζήτησης πολλών τιμών

Αναθεώρηση ή αλλαγή ιδιοτήτων πεδίου αναζήτησης σε Προβολή σχεδίασης

Αλλαγή της σχεδίασης ενός πεδίου αναζήτησης πολλών τιμών

Επισκόπηση

Ένα πεδίο αναζήτησης είναι ένα πεδίο πίνακα που έχει τιμές που προέρχονται από έναν πίνακα ή ένα ερώτημα ή μια λίστα τιμών. Όταν κάνετε κλικ σε ένα πεδίο αναζήτησης σε ένα φύλλο δεδομένων για να εισαγάγετε δεδομένα, η Access εμφανίζει μια λίστα τιμών από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε. Ένα πεδίο αναζήτησης μπορεί να είναι πολλών τιμών, που σημαίνει ότι μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα στοιχεία από τη λίστα. Μπορείτε να εμφανίσετε τις επιλογές σε ένα σύνθετο πλαίσιο ή σε ένα πλαίσιο λίστας.

Δημιουργία ενός πεδίου αναζήτησης πολλών τιμών

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πεδίο αναζήτησης πολλών τιμών σε προβολή φύλλου δεδομένων ή σε προβολή σχεδίασης. Σε οποιαδήποτε από τις προβολές, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό αναζήτησης για να δημιουργήσετε το πεδίο πολλών τιμών. Ο Οδηγός αναζήτησης απλοποιεί τη διαδικασία και συμπληρώνει αυτόματα τις κατάλληλες ιδιότητες πεδίου και δημιουργεί τις κατάλληλες σχέσεις πίνακα.

Τροποποίηση ενός πεδίου αναζήτησης πολλών τιμών

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε νέα εκτέλεση του Οδηγού αναζήτησης για να τροποποιήσετε ένα υπάρχον πεδίο αναζήτησης πολλών τιμών.

Δεσμευμένες τιμές και τιμές εμφάνισης

Όταν δημιουργείτε ένα πεδίο αναζήτησης που λαμβάνει δεδομένα από έναν πίνακα ή ερώτημα, η Access χρησιμοποιεί το πεδίο κλειδιού από τον πίνακα προέλευσης για να καθορίσει ποια τιμή αντιστοιχεί σε κάθε εγγραφή. Ωστόσο,τα πεδία κλειδιού συνήθως διαθέτουν δεδομένα που δεν είναι πολύ χαρακτηριστικά - συνήθως ένα πεδίο αναγνωριστικού με τον τύπος δεδομένων Αυτόματης Αρίθμησης. Ένα πεδίο αναζήτησης αντικαθιστά την εμφάνιση του πεδίου κλειδιού με κάτι πιο χαρακτηριστικό, όπως ένα όνομα. Η τιμή που αποθηκεύεται ονομάζεται δεσμευμένη τιμή. Η τιμή που εμφανίζεται ονομάζεται τιμή εμφάνισης.

Για παράδειγμα, ενδέχεται να έχει αποθηκευτεί ένα σύνολο τιμών αναγνωριστικών υπαλλήλων από ένα ερώτημα που ονομάζεται "Επαφές διευρυμένες" σε ένα πεδίο με το όνομα "ΑνάθεσηΣε". Ωστόσο, επειδή το πεδίο "ΑνάθεσηΣε" είναι πεδίο αναζήτησης, η Access εμφανίζει ένα σύνολο τιμών που αναζητήθηκαν στο αποτέλεσμα ερωτήματος — σε αυτή την περίπτωση τα ονόματα επαφών. Οι τιμές αναγνωριστικών εργαζόμενων είναι δεσμευμένες τιμές. Τα ονόματα επαφών είναι οι εμφανιζόμενες τιμές.

Φύλλο δεδομένων με εμφανιζόμενες τιμές έναντι σε ένα φύλλο δεδομένων με δεσμευμένες τιμές

1. Οι εμφανιζόμενες τιμές.

2. Οι δεσμευμένες τιμές.

Γιατί είναι σημαντικές οι δεσμευμένες τιμές

Από προεπιλογή, οι τιμές εμφάνισης εμφανίζονται αυτόματα όταν ανοίγετε τον πίνακα σε προβολή φύλλου δεδομένων. Ωστόσο, οι δεσμευμένες τιμές είναι αυτές που είναι αποθηκευμένες στο πεδίο αναζήτησης, αυτές που χρησιμοποιούνται στα κριτήρια και αυτές που χρησιμοποιεί η Access από προεπιλογή σε συνδέσεις με άλλους πίνακες.

Για παράδειγμα, εάν έχετε ένα ερώτημα που χρησιμοποιεί το πεδίο αναζήτησης ΑνάθεσηΣε όπως εμφανίζεται στην προηγούμενη εικόνα και θέλετε να εξαιρέσετε εγγραφές που αντιστοιχούν σε θέματα που έχουν ανατεθεί στην Στέλλα Κωστίδου, το κριτήριο που χρησιμοποιείτε για να την αποκλείσετε πρέπει να χρησιμοποιεί την δεσμευμένη τιμή (η οποία είναι 9), όχι το όνομά της, δηλαδή, WHERE ΑνάθεσηΣε.Τιμή <> 9.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία ενός πεδίου αναζήτησης πολλών τιμών σε προβολή φύλλου δεδομένων

Μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο αναζήτησης πολλών τιμών σε έναν πίνακα που είναι ανοικτός σε Προβολή φύλλου δεδομένων.

 1. Στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε διπλό κλικ στον πίνακα στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε το πεδίο αναζήτησης — με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο πίνακας στην προβολή "Φύλλο δεδομένων".

 2. Στα δεξιά της τελευταίας στήλης, κάντε κλικ στην επιλογή Κάντε κλικ για προσθήκη και έπειτα στην επιλογή Αναζήτηση και σχέση.

  Θα ξεκινήσει η εκτέλεση του Οδηγού αναζήτησης.

 3. Ακολουθήστε τα υπόλοιπα βήματα του οδηγού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του Οδηγού αναζήτησης για να δημιουργήσετε πεδία αναζήτησης πολλών τιμών.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία ενός πεδίου αναζήτησης πολλών τιμών σε προβολή σχεδίασης

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πεδίο αναζήτησης πολλών τιμών ενώ εργάζεστε σε Προβολή σχεδίασης. Όταν εργάζεστε σε Προβολή σχεδίασης, δημιουργείτε ένα πεδίο αναζήτησης χρησιμοποιώντας τον ίδιο Οδηγό αναζήτησης που χρησιμοποιείτε στην προβολή Φύλλου δεδομένων. Ωστόσο, σε προβολή σχεδίασης, έχετε πλήρη πρόσβαση σε όλες τις ιδιότητες πεδίου, ώστε να μπορείτε να τις επεξεργαστείτε απευθείας.

 1. Στο παράθυρο πλοήγησης, κάντε δεξί κλικ στον πίνακα στον οποίο θέλετε να προσθέσετε το πεδίο αναζήτησης πολλών τιμών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 2. Εντοπίστε την πρώτη διαθέσιμη κενή γραμμή στο πλέγμα σχεδίασης του πίνακα.

 3. Στην πρώτη διαθέσιμη κενή σειρά, κάντε κλικ στη στήλη Όνομα πεδίου και στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα πεδίου για το πεδίο αναζήτησης πολλών τιμών.

 4. Κάντε κλικ στη στήλη Τύπος δεδομένων για τη συγκεκριμένη γραμμή, κάντε κλικ στο βέλος και στη συνέχεια, στην αναπτυσσόμενη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός αναζήτησης.

  Θα ξεκινήσει η εκτέλεση του Οδηγού αναζήτησης.

 5. Ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό. Για να μάθετε πώς να ολοκληρώσετε τον Οδηγό αναζήτησης, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του Οδηγού αναζήτησης για να δημιουργήσετε πεδία αναζήτησης πολλών τιμών.

 6. Μετά την ολοκλήρωση του οδηγού, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες του πεδίου αναζήτησης. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με ιδιότητες του πεδίου αναζήτησης, ανατρέξτε στην ενότητα Αναθεώρηση ή αλλαγή ιδιοτήτων πεδίου αναζήτησης σε προβολή σχεδίασης.

Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Τέλος, δημιουργείται ένα πεδίο αναζήτησης, οι ιδιότητες του οποίου έχουν οριστεί με βάση τις επιλογές που κάνατε στον Οδηγό αναζήτησης. Μπορείτε να προβάλετε τις ιδιότητες πεδίου στο κάτω παράθυρο της προβολής "Σχεδίαση", στην περιοχή Ιδιότητες πεδίου. Για να δείτε τις ιδιότητες που αφορούν το συγκεκριμένο πεδίο αναζήτησης, κάντε κλικ στην καρτέλα Αναζήτηση.

Αρχή της σελίδας

Χρήση του Οδηγού αναζήτησης για τη δημιουργία ενός πεδίου αναζήτησης πολλών τιμών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό αναζήτησης για να δημιουργήσετε ένα πεδίο που βασίζεται σε κάποιον πίνακα ή ερώτημα ή βασίζεται σε μια λίστα τιμών που πληκτρολογείτε. Αυτή η ενότητα περιγράφει τα βήματα στον Οδηγό αναζήτησης.

Δημιουργία αναζήτησης πολλών τιμών με βάση έναν πίνακα ή ένα ερώτημα

 1. Στον Οδηγό αναζήτησης, κάντε κλικ στην επιλογή Το πεδίο αναζήτησης να αναζητά τις τιμές σε πίνακα ή ερώτημα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 2. Επιλέξτε τον πίνακα ή το ερώτημα από τη λίστα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 3. Στη λίστα Διαθέσιμα πεδία, επιλέξτε τα πεδία που θέλετε να συμπεριλαμβάνονται στην αναζήτηση.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί με το σύμβολο "μεγαλύτερο από" (>) για να μεταφέρετε τα πεδία που επιλέξατε στη λίστα Επιλεγμένα πεδία. Κάντε κλικ στο κουμπί με το σύμβολο "εισαγωγικών" (») για να μεταφέρετε όλα τα πεδία στη λίστα Επιλεγμένα πεδία και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Προαιρετικά, επιλέξτε από ένα έως τέσσερα πεδία στα οποία θα εκτελεστεί ταξινόμηση των στοιχείων αναζήτησης και κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Αν είναι απαραίτητο, προσαρμόστε το πλάτος των στηλών στο πεδίο αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Στην ενότητα Θέλετε να αποθηκευτούν πολλές τιμές για αυτήν την αναζήτηση;, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δυνατότητα πολλών τιμών.

  Σημείωση: Για να είναι δυνατή η αποθήκευση πολλών τιμών πρέπει να είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Τέλος, δημιουργείται ένα πεδίο αναζήτησης, οι ιδιότητες του οποίου έχουν οριστεί με βάση τις επιλογές που κάνατε στον Οδηγό αναζήτησης.

 9. Για να αποθηκεύσετε τον πίνακα, στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

  Συντόμευση πληκτρολογίου CTRL + S

Δημιουργία αναζήτησης πολλών τιμών με βάση τις τιμές που εισάγετε

 1. Στον "Οδηγό αναζήτησης", κάντε κλικ στην επιλογή Θα πληκτρολογώ τις τιμές που θέλω. και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 2. Εισαγάγετε τον αριθμό στηλών. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε κάθε τιμή. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη στήλη, πατήστε το πλήκτρο TAB.

  Σημείωση:  Εάν θέλετε να μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα τιμών, χρησιμοποιήστε μόνο μία στήλη.

 3. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή τιμών, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Εάν καθορίσατε περισσότερες από μία στήλες στο βήμα 2, πρέπει να επιλέξετε ποια στήλη θα χρησιμοποιήσετε για να προσδιορίσετε μοναδικά κάθε τιμή. Στο πλαίσιο Διαθέσιμα πεδία, κάντε διπλό κλικ στη στήλη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να προσδιορίσετε μοναδικά κάθε τιμή.

  Σημείωση: Αυτό το βήμα δεν εμφανίζεται αν δεν καθορίσατε περισσότερες από μία στήλες στο βήμα 2.

 5. Στον Οδηγό αναζήτησης, πληκτρολογήστε την ετικέτα για το πεδίο αναζήτησης.

 6. Στην ενότητα Θέλετε να αποθηκευτούν πολλές τιμές για αυτήν την αναζήτηση;, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δυνατότητα πολλών τιμών.

  Σημείωση: Για να είναι δυνατή η αποθήκευση πολλών τιμών πρέπει να είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

 8. Για να αποθηκεύσετε τον πίνακα, στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

  Συντόμευση πληκτρολογίου CTRL + S

Εφόσον δημιουργήσετε το πεδίο πολλών τιμών, το πεδίο εμφανίζεται ως πλαίσιο ελέγχου αναπτυσσόμενης λίστας σε προβολή Φύλλου δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Αναθεώρηση ή αλλαγή ιδιοτήτων πεδίου αναζήτησης σε Προβολή σχεδίασης

Μπορείτε να αναθεωρείτε τις ιδιότητες πεδίου αναζήτησης στο κάτω παράθυρο της Προβολής σχεδίασης, στην περιοχή Ιδιότητες πεδίου. Για να δείτε τις ιδιότητες που αφορούν το συγκεκριμένο πεδίο αναζήτησης, κάντε κλικ στην καρτέλα Αναζήτηση.

 1. Στο παράθυρο πλοήγησης, κάντε δεξί κλικ στον πίνακα που θέλετε να προσθέσετε το πεδίο αναζήτησης και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης, από το μενού συντόμευσης.

 2. Κάντε κλικ στο όνομα του πεδίου αναζήτησης στη στήλη Όνομα πεδίου.

 3. Στην ενότητα Ιδιότητες πεδίων, κάντε κλικ στην καρτέλα Αναζήτηση.

  Εμφανίζονται οι ιδιότητες αναζήτησης.

  Ιδιότητες πεδίου αναζήτησης πολλών τιμών

Όταν ορίζετε την τιμή για την πρώτη ιδιότητα (Στοιχείο ελέγχου ως), η λίστα με τις διαθέσιμες ιδιότητες αλλάζει σύμφωνα με την επιλογή σας. Μπορείτε να ορίσετε τις ιδιότητες του πεδίου αναζήτησης ώστε να αλλάζουν τη συμπεριφορά ενός πεδίου αναζήτησης. Σημειώστε ότι όταν χρησιμοποιείτε τον Οδηγό αναζήτησης για να δημιουργήσετε ένα πεδίο αναζήτησης, οι ιδιότητες του πεδίου αναζήτησης ορίζονται από τον οδηγό.

Ιδιότητες του πεδίου αναζήτησης

Ορισμός της ιδιότητας

Για να

Στοιχείο ελέγχου ως

Ορισμός του τύπου στοιχείου ελέγχου σε Πλαίσιο ελέγχου, Πλαίσιο κειμένου, Πλαίσιο λίστας ή Σύνθετο πλαίσιο. Το Σύνθετο πλαίσιο είναι η πιο κοινή επιλογή για ένα πεδίο αναζήτησης.

Τύπος προέλευσης γραμμής

Επιλέξτε αν θα συμπληρώσετε το πεδίο αναζήτησης με τιμές από έναν άλλο πίνακα ή ερώτημα ή από μια λίστα τιμών που έχετε ορίσει. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη συμπλήρωση της λίστας με τα ονόματα των πεδίων σε έναν πίνακα ή ένα ερώτημα.

Προέλευση γραμμής

Καθορίστε τον πίνακα, το ερώτημα ή τη λίστα τιμών που παρέχει τις τιμές για το πεδίο αναζήτησης. Όταν η ιδιότητα Τύπος προέλευσης γραμμής έχει οριστεί ως Πίνακας/Ερώτημα ή Λίστα πεδίων, η ιδιότητα αυτή πρέπει να οριστεί σε έναν πίνακα ή ένα ερώτημα ή μια πρόταση SQL που αντιπροσωπεύει το ερώτημα. Όταν η ιδιότητα Τύπος προέλευσης γραμμής έχει οριστεί σε Λίστα τιμών, η ιδιότητα αυτή πρέπει να περιέχει μια λίστα τιμών διαχωρισμένων με ερωτηματικά.

Δεσμευμένη στήλη

Ορισμός της στήλης στην προέλευση γραμμής που παρέχει την τιμή που έχει αποθηκευτεί στο πεδίο αναζήτησης. Η τιμή αυτή μπορεί να είναι από 1 έως τον αριθμό στηλών στην προέλευση γραμμής.

Σημείωση: Η στήλη που παρέχει την τιμή για αποθήκευση δεν χρειάζεται να είναι η ίδια με την εμφανιζόμενη στήλη.

Πλήθος στηλών

Καθορίστε τον αριθμό στηλών στην προέλευση γραμμής που μπορεί να εμφανίζεται στο πεδίο αναζήτησης. Για να επιλέξετε ποιες στήλες θα εμφανίζονται, θα πρέπει να παρέχετε ένα πλάτος στήλης στην ιδιότητα Πλάτη στηλών.

Κεφαλίδες στηλών

Καθορίστε εάν θα εμφανίζονται επικεφαλίδες στήλης.

Πλάτη στηλών

Εισαγάγετε το πλάτος στήλης για κάθε στήλη. Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται μια στήλη, όπως μια στήλη αναγνωριστικού αριθμού, ορίστε το πλάτος της σε 0.

Γραμμές λίστας

Καθορίστε τον αριθμό γραμμών που θα εμφανίζονται όταν εμφανίζεται το πεδίο αναζήτησης.

Πλάτος λίστας

Καθορίστε το πλάτος του στοιχείου ελέγχου που εμφανίζεται όταν εμφανίζεται το πεδίο αναζήτησης.

Περιορισμός σε λίστα

Επιλέξτε αν θα είναι δυνατή η εισαγωγή μιας τιμής που δεν υπάρχει στη λίστα.

Δυνατότητα πολλών τιμών

Υποδεικνύει αν το πεδίο αναζήτησης επιτρέπει την επιλογή πολλών τιμών.

Σημείωση:  Δεν είναι δυνατή η αλλαγή της τιμής αυτής της ιδιότητας από "Ναι" σε "Όχι".

Δυνατότητα επεξεργασίας λίστας τιμών

Ορισμός αν θα είναι δυνατή η επεξεργασία των στοιχείων σε ένα πεδίο αναζήτησης που βασίζεται σε μια λίστα τιμών. Όταν η ιδιότητα αυτή έχει οριστεί σε Ναι και κάνετε δεξί κλικ σε ένα πεδίο αναζήτησης που είναι βασισμένο σε μια λίστα τιμών μίας στήλης, θα δείτε την επιλογή μενού Επεξεργασία στοιχείων λίστας. Εάν το πεδίο αναζήτησης έχει περισσότερες από μία στήλες, η ιδιότητα αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη.

Φόρμα επεξεργασίας στοιχείων λίστας

Ονομασία μιας υπάρχουσας φόρμας για χρήση στην επεξεργασία στοιχείων λίστας σε ένα πεδίο αναζήτησης που βασίζεται σε έναν πίνακα ή ένα ερώτημα.

Εμφάνιση μόνο των τιμών της προέλευσης γραμμής

Εμφανίστε μόνο τις τιμές που ταιριάζουν με την τρέχουσα προέλευση γραμμής όταν η ιδιότητα Δυνατότητα πολλών τιμών έχει οριστεί ως Ναι.

Η δεσμευμένη τιμή σε ένα πεδίο αναζήτησης προσδιορίζεται από την ιδιότητα Δεσμευμένη στήλη. Η εμφανιζόμενη τιμή σε ένα πεδίο αναζήτησης είναι η στήλη ή οι στήλες που αντιπροσωπεύονται στην ιδιότητα Πλάτη στηλών με μη μηδενικό πλάτος.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή της σχεδίασης ενός πεδίου αναζήτησης πολλών τιμών

Για να αλλάξετε τη σχεδίαση ενός πεδίου αναζήτησης πολλών τιμών, έχετε τις εξής επιλογές:

 • Επεξεργασία της λίστας τιμών ενός πεδίου αναζήτησης πολλών τιμών με βάση μια λίστα

  Σημείωση:  Για να ενεργοποιήσετε τις επεξεργασίες, η λίστα τιμών πρέπει να έχει μόνο μία στήλη και η ιδιότητα Δυνατότητα επεξεργασίας λίστας τιμών πρέπει να έχει οριστεί σε Ναι.

 • Επεξεργασία των ιδιοτήτων του πεδίου αναζήτησης σε προβολή σχεδίασης

 • Τροποποιήστε ένα πεδίο αναζήτησης εκτελώντας τον Οδηγό αναζήτησης με το πεδίο αναζήτησης που επιλέξατε.

Επεξεργασία της λίστας τιμών ενός πεδίου αναζήτησης πολλών τιμών που βασίζεται με μια λίστα τιμών

Στη λίστα τιμών μπορείτε να κάνετε προσθήκες, αλλαγές ή να ορίσετε μια προεπιλεγμένη τιμή.

 1. Στο Παράθυρο πλοήγησης, κάντε διπλό κλικ στον πίνακα που περιέχει το πεδίο πολλών τιμών.

  Ο πίνακας ανοίγει σε προβολή "Φύλλο δεδομένων".

 2. Κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε κελί στο πεδίο αναζήτησης πολλών τιμών.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στοιχείων λίστας.

 4. Αλλάξτε τη λίστα τιμών και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Επεξεργασία των ιδιοτήτων του πεδίου αναζήτησης σε προβολή σχεδίασης

Για να αλλάξετε ένα πεδίο αναζήτησης πολλών τιμών, μπορείτε να ανοίξετε τον πίνακα σε Προβολή σχεδίασης και να τροποποιήσετε τις ιδιότητες του πεδίου αναζήτησης. Για πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες του πεδίου αναζήτησης, ανατρέξτε στην ενότητα Αναθεώρηση ή αλλαγή ιδιοτήτων πεδίου αναζήτησης σε Προβολή σχεδίασης.

Τροποποίηση ενός πεδίου αναζήτησης πολλών τιμών σε Προβολή φύλλου δεδομένων

Μπορείτε να τροποποιήσετε ένα πεδίο αναζήτησης σε Προβολή φύλλου δεδομένων με επανεκτέλεση του Οδηγού αναζήτησης

 1. Ανοίξτε τον πίνακα σε Προβολή φύλλου δεδομένων και επιλέξτε το πεδίο αναζήτησης.

 2. Στην καρτέλα Πεδία, στην ομάδα Ιδιότητες, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση αναζητήσεων.

 3. Ακολουθήστε τα βήματα του οδηγού για να εφαρμόσετε τις επιθυμητές αλλαγές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του Οδηγού αναζήτησης για να δημιουργήσετε ένα πεδίο αναζήτησης πολλών τιμών.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×