Αποθήκευση και νέα χρήση στοιχείων σχεδίασης βάσης δεδομένων

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η Access σάς παρέχει διάφορους τρόπους για να χρησιμοποιήσετε ξανά τη σχεδίαση μιας βάσης δεδομένων. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια ολόκληρη βάση δεδομένων ως πρότυπο, να αποθηκεύσετε μέρος της βάσης δεδομένων ως τμήμα εφαρμογής ή να αποθηκεύσετε ένα πεδίο ή μια ομάδα πεδίων ως πρότυπο τύπου δεδομένων. Η Access δημιουργεί ένα αρχείο το οποίο μπορείτε να μοιραστείτε, στη συνέχεια, με άλλους χρήστες. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παρόμοια αρχεία από άλλους κατασκευαστές.

Αυτό το άρθρο παρουσιάζει τον τρόπο αποθήκευσης διαφόρων αντικειμένων βάσης δεδομένων ως προτύπων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις. Ασχολείται, επίσης, με τα διάφορα αρχεία προτύπων και τον τρόπο κοινής χρήσης τους. Σε αυτό το άρθρο παρέχονται, επίσης, κάποιες λεπτομέρειες για τα τμήματα εφαρμογής που συνοδεύουν την Access.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Ορισμένες φορές, δεν θέλετε να ξεκινήσετε πάλι από την αρχή. Όταν έχετε αφιερώσει πολλές ώρες για να τελειοποιήσετε τη σχεδίασή σας, θέλετε να την αξιοποιήσετε όσο το δυνατό περισσότερο χρησιμοποιώντας τη ξανά. Ή, ίσως να θέλετε να επωφεληθείτε από την εργασία σχεδίασης που έχουν κάνει ήδη άλλοι. Η Access σάς παρέχει τρεις κύριους τρόπους, για να χρησιμοποιήσετε ξανά τη σχεδίαση μιας βάσης δεδομένων:

 • Τα πρότυπα βάσης δεδομένων    είναι αρχεία (τύπος αρχείων *.accdt) τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε μια νέα βάση δεδομένων. Συνήθως, μια βάση δεδομένων που δημιουργείται από πρότυπο είναι έτοιμη για χρήση, αλλά μπορείτε να την προσαρμόσετε στις ανάγκες σας. Για παράδειγμα, το πρότυπο βάσης δεδομένων Web "Περιουσιακά στοιχεία" παρέχει βασικές δυνατότητες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, μπορείτε όμως να το επεκτείνετε, προσθέτοντας πληροφορίες τμημάτων ή προϋπολογισμού που αφορούν την επιχείρησή σας. Η Access διαθέτει ποικιλία προτύπων βάσης δεδομένων, τα οποία μπορείτε να δείτε στην προβολή Backstage, όταν ανοίγει η Access.

 • τμήματα εφαρμογής    Τα είναι αρχεία όπως και τα πρότυπα βάσης δεδομένων, αλλά χρησιμοποιούνται για την προσθήκη στοιχείων σχεδίασης σε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων και όχι ως βάση για μια νέα βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, το τμήμα εφαρμογής "Σχόλια" παρέχει έναν πίνακα που έχει ρυθμιστεί για να δέχεται σχόλια, συμπεριλαμβανομένων και πεδίων ημερομηνίας/ώρας. Ορισμένα τμήματα εφαρμογής εκκινούν έναν οδηγό που σας βοηθά να δημιουργήσετε μια σχέση, με την οποία μπορείτε να προσδιορίσετε πώς ενσωματώνεται το τμήμα εφαρμογής στους υπάρχοντες πίνακες. Η Access διαθέτει αρκετά τμήματα εφαρμογής, τα οποία μπορείτε να δείτε στην καρτέλα Δημιουργία.

 • Τα πρότυπα τύπου δεδομένων    είναι αρχεία τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε νέα πεδία και συνδυασμούς πεδίων. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πρότυπα τύπου δεδομένων "Ημερομηνίες έναρξης και λήξης", για να προσθέσετε με ένα κλικ ένα ζεύγος πεδίων ημερομηνίας/ώρας σε έναν πίνακα. Τα πρότυπα τύπου δεδομένων χρησιμοποιούν διαφορετικό τύπο αρχείου (*.accft) από τα πρότυπα βάσης δεδομένων και τα τμήματα εφαρμογής. Η Access διαθέτει ποικιλία προτύπων τύπου δεδομένων, τα οποία μπορείτε να δείτε στην καρτέλα Πεδία, όταν είναι ανοικτός ένας πίνακας στην προβολή "Φύλλο δεδομένων".

Αποθήκευση και κοινή χρήση στοιχείων σχεδίασης βάσης δεδομένων για νέα χρήση

Δημιουργία προτύπου βάσης δεδομένων ή τμήματος εφαρμογής    Αποθήκευση βάσης δεδομένων ως αρχείο *.accdt, χρησιμοποιώντας εντολές από την καρτέλα " αρχείο " (για τα βήματα, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση βάσης δεδομένων ως προτύπου βάσης δεδομένων ή ως τμήματος εφαρμογής (*.accdt).) Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο για να δημιουργήσετε μια νέα βάση δεδομένων ή, εάν πρόκειται για ένα τμήμα εφαρμογής, προσθέστε τις δυνατότητές του σε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων.

Τα πρότυπα βάσης δεδομένων και τμήματα εφαρμογών που δημιουργείτε αποθηκεύονται από προεπιλογή σε περιαγωγής εφαρμογή δεδομένων φάκελο προτύπων σας (για παράδειγμα, C:\Users\ < username > \AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). Μπορείτε να τοποθετήσετε το πρότυπο αρχεία σε αυτόν το φάκελο για να είναι διαθέσιμα ως τα πρότυπα βάσης δεδομένων ή τμήματα εφαρμογών. Παρομοίως, μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία προτύπων από αυτόν το φάκελο και να τους δώσετε σε άλλους χρήστες για τις δικές τους χρήση.

Σημείωση: Όπως πάντα, να είστε προσεκτικοί, όταν χρησιμοποιείτε αρχεία από άλλους κατασκευαστές.

Δημιουργία προτύπου τύπου δεδομένων    Αποθηκεύστε μια επιλογή των πεδίων του πίνακα ως αρχείο *.accft, χρησιμοποιώντας μια εντολή στην καρτέλα πεδία (για τα βήματα, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση πεδίου ως προτύπου τύπου δεδομένων (*.accft).)

Τα πρότυπα τύπου δεδομένων που δημιουργείτε αποθηκεύονται από προεπιλογή σε περιαγωγής εφαρμογή δεδομένων φάκελο προτύπων σας (για παράδειγμα, C:\Users\ < username > \AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). Μπορείτε να τοποθετήσετε αρχεία προτύπου τύπου δεδομένων σε αυτόν το φάκελο ώστε να είναι διαθέσιμη ως τύποι δεδομένων για τα νέα πεδία. Παρομοίως, μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία προτύπων από αυτόν το φάκελο και να τους δώσετε σε άλλους χρήστες για τις δικές τους χρήση.

Σημείωση: Όπως πάντα, να είστε προσεκτικοί, όταν χρησιμοποιείτε αρχεία από άλλους κατασκευαστές.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση βάσης δεδομένων ως προτύπου βάσης δεδομένων ή ως τμήματος εφαρμογής (*.accdt)

Αποθηκεύετε μια βάση δεδομένων ως πρότυπο βάσης δεδομένων ή ως τμήμα εφαρμογής, χρησιμοποιώντας εντολές από την καρτέλα Αποθήκευση και δημοσίευση της προβολής Backstage.

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και δημοσίευση.

 2. Στην περιοχή Αποθήκευση βάσης δεδομένων ως, κάντε κλικ στην επιλογή Πρότυπο.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία νέου προτύπου από αυτήν τη βάση δεδομένων, καθορίστε τα ακόλουθα πεδία:

  • Όνομα    Απαιτείται. Εισαγάγετε το κείμενο που προσδιορίζει το τμήμα προτύπου ή εφαρμογή. Η Access εμφανίζει αυτό το όνομα μαζί με το τμήμα προτύπου ή εφαρμογή.

  • Περιγραφή    Πληκτρολογήστε το κείμενο που περιγράφει τα περιεχόμενα ή το σκοπό του τμήματος προτύπου ή εφαρμογή. Αυτό εμφανίζεται στη συμβουλή εργαλείου για το τμήμα προτύπου ή εφαρμογή.

  • Κατηγορία    Επιλέξτε Πρότυπα χρήστη, ώστε να έχετε το τμήμα εφαρμογής που εμφανίζονται στην περιοχή πρότυπα χρήστη στην κορδέλα (προεπιλογή). Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια κατηγορία, πληκτρολογώντας, και, στη συνέχεια, μπορείτε να το ορίσετε και μελλοντικές εφαρμογή μέρη σε αυτήν την κατηγορία. Θα εμφανιστεί η νέα κατηγορία στην κορδέλα.

  • Εικονίδιο    Καθορίστε ένα εικονίδιο για να εμφανίσετε για το τμήμα προτύπου ή εφαρμογή. Για τμήματα εφαρμογής, αυτό το εικονίδιο θα εμφανίζεται στη συλλογή τμημάτων εφαρμογής στην κορδέλα.

  • Προεπισκόπηση    Καθορίστε μια μεγαλύτερη εικόνα για να εμφανίσετε για το πρότυπο στην προβολή Backstage. Όταν κάνετε περιήγηση για ένα πρότυπο, αυτή η εικόνα είναι ό, τι θα βλέπετε για αυτό το πρότυπο.

  • Πρωτεύων πίνακας    Καθορίστε έναν πίνακα που θα στον πρωτεύοντα πίνακα για το τμήμα εφαρμογής. Αυτός ο πίνακας θα χρησιμοποιηθεί από προεπιλογή για να συσχετίσετε με το τμήμα εφαρμογής άλλους πίνακες σε μια βάση δεδομένων στην οποία προστίθεται το τμήμα. Όταν κάποιος χρησιμοποιεί το τμήμα εφαρμογής, η Access ξεκινά έναν οδηγό για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε τη σχέση. Παρόλο που στον πρωτεύοντα πίνακα χρησιμοποιείται από προεπιλογή, μπορείτε να επιλέξετε έναν διαφορετικό πίνακα κατά την εκτέλεση του οδηγού.

  • Φόρμα δημιουργίας    Καθορίστε μια φόρμα που θα ανοίγει από προεπιλογή κατά την πρώτη φορά που έγιναν από αυτό το πρότυπο βάσεων δεδομένων. Αυτή η φόρμα από προεπιλογή ανοίγει μόνο μία φορά. Η φόρμα μπορεί να περιέχει κώδικα που εκτελείται όταν ανοίγει, αλλά η παρουσία του κώδικα θα δημιουργήσει μια προειδοποίηση ασφαλείας.

  • Τμήμα εφαρμογής    Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να αποθηκεύσετε τη βάση δεδομένων ως ως τμήματος εφαρμογής. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να αποθηκεύσετε τη βάση δεδομένων ως προτύπου βάσης δεδομένων.

   Σημείωση:  Πρέπει να επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, για να μπορέσετε να καθορίσετε μια τιμή για το στοιχείο Πρωτεύων πίνακας.

  • Συμπερίληψη δεδομένων στο πρότυπο    Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα που βρίσκεται στη βάση δεδομένων ως τμήμα του προτύπου. Όταν δημιουργούνται νέες βάσεις δεδομένων από το πρότυπο, περιλαμβάνουν αυτών των δεδομένων.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ, για να αποθηκεύσετε το πρότυπό σας. Από προεπιλογή, η Access αποθηκεύει το πρότυπο στη θέση C:\Users\<τρέχων χρήστης>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\.

Αποθήκευση πεδίου ως προτύπου τύπου δεδομένων (*.accft)

Για να δημιουργήσετε ένα πρότυπο τύπου δεδομένων, επιλέγετε ένα πεδίο ή ένα συνδυασμό πεδίων και, στη συνέχεια, χρησιμοποιείτε μια εντολή από την κορδέλα, για να τα αποθηκεύσετε ως πρότυπο. Πριν να ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι το πεδίο ή τα πεδία έχουν ρυθμιστεί όπως ακριβώς θέλετε – ορίστε τις ιδιότητες που θέλετε να διατηρηθούν ως τμήμα του προτύπου τύπου δεδομένων. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα πρότυπο τύπου δεδομένων "ευρώ", μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πεδίο νομισματικής μονάδας και να ορίσετε τη μορφή του σε Ευρώ.

 1. Ανοίξτε τον πίνακα με το πεδίο ή τα πεδία που θέλετε να αποθηκευτούν ως πρότυπο.

 2. Επιλέξτε το πεδίο ή τα πεδία που θέλετε να αποθηκευτούν για εκ νέου χρήση.

 3. Στην καρτέλα Πεδία, στην ομάδα Προσθήκη και διαγραφή, κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερα πεδία και, στη συνέχεια, στο στοιχείο Αποθήκευση επιλογής ως νέου τύπου δεδομένων.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία νέου τύπου δεδομένων από πεδία, καθορίστε τα εξής:

  • Όνομα    Απαιτείται. Προσδιορίζει το πρότυπο τύπου δεδομένων και εμφανίζεται στη λίστα των διαθέσιμων πεδίων όταν επιλέγετε ένα πεδίο από τη λίστα Περισσότερα πεδία.

  • Περιγραφή    Πληκτρολογήστε το κείμενο που περιγράφει τα περιεχόμενα ή σκοπό το πρότυπο τύπου δεδομένων. Αυτό εμφανίζεται στη συμβουλή εργαλείου που εμφανίζεται όταν κάνετε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το πρότυπο τύπου δεδομένων στη λίστα Περισσότερα πεδία.

  • Κατηγορία    Επιλέξτε μια κατηγορία στην οποία θα εμφανίσει το πρότυπο τύπου δεδομένων στη λίστα Περισσότερα πεδία. Από προεπιλογή, η κατηγορία είναι τύπων που ορίζονται από το χρήστη.

  • Φόρμα δημιουργίας    Εάν θέλετε, καθορίστε τη φόρμα που θα ανοίγει από προεπιλογή την πρώτη φορά που χρησιμοποιείται το πρότυπο τύπου δεδομένων.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ, για να αποθηκεύσετε το πρότυπο τύπου δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Επαναχρησιμοποίηση σχεδίασης βάσης δεδομένων άλλου κατασκευαστή

Μπορείτε να καταστήσετε ένα πρότυπο βάσης δεδομένων ή ένα τμήμα εφαρμογής διαθέσιμα στην Κορδέλα, τοποθετώντας ένα αντίγραφο του αρχείου .accdt στον κατάλληλο φάκελο του υπολογιστή σας.

 1. Αποκτήστε το αρχείο προτύπου (θα πρέπει να έχει επέκταση αρχείου .accdt ή .accft).

 2. Τοποθετήστε ένα αντίγραφο του αρχείου στη θέση <Ριζικός φάκελος συστήματος>Users\<τρέχων χρήστης>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\, όπου:

  • <Ριζικός φάκελος συστήματος> είναι ο ριζικός φάκελος της εγκατάστασης των Windows (συνήθως C:\) και

  • <τρέχων χρήστης> είναι το όνομα χρήστη που χρησιμοποιήσατε για να συνδεθείτε στα Windows.

   Σημείωση:  Αν ο φάκελος δεν υπάρχει ακόμα, δημιουργήστε τον.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο βάσης δεδομένων, στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία, κατόπιν στην επιλογή Τα πρότυπά μου, κάντε κλικ στο πρότυπο που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

  • Για να χρησιμοποιήσετε ένα τμήμα εφαρμογής, ανοίξτε τη βάση δεδομένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε το τμήμα και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Δημιουργία, κάντε κλικ στην επιλογή Τμήματα εφαρμογής και κατόπιν επιλέξτε το τμήμα που θέλετε.

  • Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο τύπου δεδομένων, ανοίξτε τον πίνακα στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε ένα πεδίο και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Πεδία, στην ομάδα Προσθήκη και διαγραφή, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα πεδία και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πρότυπο τύπου δεδομένων που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×