Αποθήκευση εγγράφου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές Αποθήκευση και Αποθήκευση ως για την αποθήκευση της εργασίας σας και μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιεί το Microsoft Word για να αποθηκεύει τα έγγραφά σας.

Για παράδειγμα, εάν το έγγραφο είναι για δική σας χρήση και δεν σκοπεύετε να το ανοίξετε ποτέ σε μια παλαιότερη έκδοση του Microsoft Word, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Αποθήκευση.

Εάν θέλετε να κάνετε κοινή χρήση του εγγράφου σας με άλλα άτομα που χρησιμοποιούν άλλο λογισμικό εκτός του Microsoft Word 2010 ή του Microsoft Office Word 2007, ή εάν σκοπεύετε να ανοίξετε το έγγραφο σε άλλον υπολογιστή, θα πρέπει να επιλέξετε τη μορφή και τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το έγγραφο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν συνήθως αποθηκεύετε έγγραφα σε μια συγκεκριμένη θέση ή μορφή, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ώστε να είναι αυτές οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Word.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν σκοπεύετε να κάνετε κοινή χρήση του εγγράφου με άλλους αναγνώστες, κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος για θέματα δίπλα στο στοιχείο Προετοιμασία για κοινή χρήση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος εγγράφου πριν από την αποθήκευση του εγγράφου. Η επιλογή Έλεγχος εγγράφου παρέχει εντολές που ενισχύουν την προστασία προσωπικών δεδομένων, την ασφάλεια και την αυθεντικότητα του εγγράφου σας.

Τι θέλετε να κάνετε;

Αποθήκευση εγγράφου για πρώτη φορά

Αποθήκευση υπάρχοντος εγγράφου ως νέο έγγραφο (Αποθήκευση ως)

Αποθήκευση εγγράφου σε CD

Αποθήκευση εγγράφου σε συσκευή μνήμης USB

Αποθήκευση εγγράφου σε θέση με δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης

Αποθήκευση εγγράφου με δυνατότητα ανοίγματος σε παλαιότερη έκδοση του Word

Αποθήκευση εγγράφου σε εναλλακτικές μορφές αρχείων

Προσαρμογή των ρυθμίσεων για την αποθήκευση εγγράφων

Αποθήκευση εγγράφου για πρώτη φορά

 1. Στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση Εικόνα κουμπιού ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+S.

 2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το έγγραφο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

  Το Word αποθηκεύει το έγγραφο σε μια προεπιλεγμένη θέση. Για να αποθηκεύσετε το έγγραφο σε διαφορετική θέση, επιλέξτε έναν άλλο φάκελο στη λίστα των φακέλων, εάν ο υπολογιστής σας εκτελεί Windows 7 ή στο στοιχείο Αγαπημένες συνδέσεις, εάν ο υπολογιστής σας εκτελεί Windows Vista ή στη λίστα Αποθήκευση σε, εάν ο υπολογιστής σας εκτελεί Microsoft Windows XP. Εάν θέλετε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση όπου το Word αποθηκεύει τα έγγραφα, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για την αποθήκευση εγγράφων.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση υπάρχοντος εγγράφου ως νέο έγγραφο (Αποθήκευση ως)

Για να μην αντικατασταθεί το αρχικό έγγραφο, χρησιμοποιήστε την εντολή Αποθήκευση ως, για να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο μόλις ανοίξετε το αρχικό έγγραφο.

 1. Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να αποθηκεύσετε ως νέο αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το έγγραφο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

  Το Word αποθηκεύει το έγγραφο σε μια προεπιλεγμένη θέση.

  Για να αποθηκεύσετε το έγγραφο σε διαφορετική θέση, κάντε κλικ σε έναν άλλο φάκελο στη λίστα Αποθήκευση σε στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως. Εάν θέλετε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση όπου το Word αποθηκεύει τα έγγραφα, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για την αποθήκευση εγγράφων.

Για να είναι πιο εύκολο να χρησιμοποιήσετε ένα έγγραφο ως βάση για άλλα έγγραφα, αποθηκεύστε το έγγραφο εκεί όπου αποθηκεύονται τα πρότυπα. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως , κάντε κλικ στην επιλογή Πρότυπα, εάν ο υπολογιστής σας εκτελεί Windows Vista, ή κάντε κλικ στο κουμπί Αξιόπιστα πρότυπα, εάν ο υπολογιστής σας εκτελεί Windows XP και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση. Όταν θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο έγγραφο, στο παράθυρο διαλόγου Νέο έγγραφο, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Δημιουργία από υπάρχον.

Ένας άλλος τρόπος για να χρησιμοποιήσετε ένα έγγραφο ως βάση για άλλα έγγραφα είναι να το αποθηκεύσετε ως πρότυπο.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση εγγράφου σε CD

 1. Χρησιμοποιήστε την εντολή Αποθήκευση ή Αποθήκευση ως, για να αποθηκεύσετε το έγγραφο σε ένα φάκελο που μπορείτε να βρείτε εύκολα.

 2. Εισαγάγετε ένα κενό, εγγράψιμο CD στη μονάδα εγγραφής CD. Χρησιμοποιήστε ένα από τα εξής:

  • Εγγράψιμο CD (CD-R)

  • Επανεγγράψιμο CD (CD-RW)

   Με τα επανεγγράψιμα CD, μπορείτε να αντιγράψετε δεδομένα και να διαγράψετε τα δεδομένα από το CD πολλές φορές.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας:

  Windows 7

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή "Υπολογιστής".

  2. Στη λίστα των φακέλων, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το στοιχείο "Υπολογιστής", για να αναπτύξετε τη λίστα των μονάδων δίσκου.

  3. Κάντε κλικ στα αρχεία ή τους φακέλους που θέλετε να αντιγράψετε στο CD και σύρετέ τα στη μονάδα εγγραφής CD στη λίστα των φακέλων.

   Για να επιλέξετε περισσότερα από ένα αρχεία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τα αρχεία που θέλετε.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου "Εγγραφή δίσκου", κάντε κλικ στην επιλογή "Όπως μια μονάδα flash USB" ή "Με μια μονάδα αναπαραγωγής CD/DVD", ανάλογα με τη μορφή CD που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εάν θέλετε βοήθεια με αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή "Ποια πρέπει να επιλέξω;".

  5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το CD στο πλαίσιο "Τίτλος δίσκου" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο".

  6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

  Windows Vista

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Υπολογιστής.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Φάκελοι για να αναπτύξετε τη λίστα των φακέλων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Υπολογιστής, για να αναπτύξετε τη λίστα των μονάδων δίσκου.

  3. Κάντε κλικ στα αρχεία ή τους φακέλους που θέλετε να αντιγράψετε στο CD και σύρετέ τα στη μονάδα εγγραφής CD στη λίστα των φακέλων.

   Για να επιλέξετε περισσότερα από ένα αρχεία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τα αρχεία που θέλετε.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου Εγγραφή δίσκου, κάντε κλικ στην επιλογή Σύστημα αρχείων Live ή Mastered, ανάλογα με τη διαμόρφωση CD που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εάν θέλετε βοήθεια με αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή Ποια διαμόρφωση CD ή DVD πρέπει να επιλέξω;.

  5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το CD στο πλαίσιο Τίτλος δίσκου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

  Windows XP

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου.

  2. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Γραμμή Explorer και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Φάκελοι.

  3. Κάντε κλικ στα αρχεία ή τους φακέλους που θέλετε να αντιγράψετε στο CD και σύρετέ τα στη μονάδα εγγραφής CD στη λίστα των φακέλων.

   Για να επιλέξετε περισσότερα από ένα αρχεία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τα αρχεία που θέλετε.

  4. Κάντε διπλό κλικ στη μονάδα εγγραφής CD. Τα Windows XP εμφανίζουν μια προσωρινή περιοχή όπου βρίσκονται τα αρχεία πριν από την αντιγραφή στο CD. Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία και οι φάκελοι που σκοπεύετε να αντιγράψετε στο CD εμφανίζονται στην περιοχή Αρχεία έτοιμα για εγγραφή στο CD.

  5. Στην περιοχή Εργασίες εγγραφής CD, κάντε κλικ στην επιλογή Εγγραφή αυτών των αρχείων σε CD. Τα Windows εκκινούν τον "Οδηγό εγγραφής CD". Ακολουθήστε τις οδηγίες στον οδηγό.

 • Μην προσπαθήσετε να αντιγράψετε περισσότερα αρχεία στο CD από αυτά που μπορεί να χωρέσει. Ελέγξτε τη συσκευασία του CD για να δείτε τη χωρητικότητα του κάθε CD. Για τα αρχεία που είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν σε CD, μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία σε εγγράψιμο DVD (DVD-R ή DVD+R) ή επανεγγράψιμο DVD (DVD-RW ή DVD+RW). Ωστόσο, τα Windows XP δεν υποστηρίζουν την αντιγραφή σε DVD, επομένως πρέπει να χρησιμοποιήσετε λογισμικό σύνταξης DVD.

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χώρο στο δίσκο στον σκληρό σας δίσκο για την αποθήκευση των προσωρινών αρχείων που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία εγγραφής CD. Για ένα τυπικό CD, τα Windows δεσμεύουν έως 700 megabyte (MB) από τον διαθέσιμο ελεύθερο χώρο. Για CD υψηλής χωρητικότητας, τα Windows δεσμεύουν έως και 1 gigabyte (GB) από τον διαθέσιμο ελεύθερο χώρο.

 • Μετά την αντιγραφή αρχείων ή φακέλων στο CD, μπορείτε να προβάλετε το CD για να επιβεβαιώσετε ότι τα αρχεία έχουν αντιγραφεί.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση εγγράφου σε συσκευή μνήμης USB

 1. Τοποθετήστε τη συσκευή μνήμης σε μια θύρα USB.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  Windows 7

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Υπολογιστής.

  2. Στην περιοχή Συσκευές με αφαιρούμενα μέσα αποθήκευσης, κάντε διπλό κλικ στη συσκευή μνήμης USB.

  Windows Vista

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Υπολογιστής.

  2. Στην περιοχή Συσκευές με αφαιρούμενα μέσα αποθήκευσης, κάντε διπλό κλικ στη συσκευή μνήμης USB.

  Windows XP

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου.

  2. Κάντε διπλό κλικ στη συσκευή μνήμης USB.

 5. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το έγγραφο.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση εγγράφου σε θέση με δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το έγγραφο σε ένα φάκελο δικτύου ή σε ένα διακομιστή Web.

Αποθήκευση εγγράφου σε φάκελο δικτύου

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 3. Εντοπίστε το φάκελο δικτύου.

 4. Εάν έχει αντιστοιχιστεί στον υπολογιστή σας ένας φάκελος δικτύου, από τη λίστα θέσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Υπολογιστής, εάν ο υπολογιστής σας εκτελεί Windows 7 ή Windows Vista, ή κάντε κλικ στο κουμπί Ο Υπολογιστής μου, εάν ο υπολογιστής σας εκτελεί Windows XP και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα του φακέλου.

  Μπορείτε να αποκτήσετε εύκολα πρόσβαση σε ένα φάκελο δικτύου, αντιστοιχίζοντάς τον στον υπολογιστή σας. Εάν δεν έχετε ήδη αντιστοιχίσει ένα φάκελο, κάντε κλικ στο στοιχείο Εργαλεία στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως , κάντε κλικ στο κουμπί Αντιστοίχιση δίσκου δικτύου και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στο παράθυρο διαλόγου Αντιστοίχιση δίσκου δικτύου.

 5. Εάν γνωρίζετε το όνομα και τη θέση του κοινόχρηστου φακέλου δικτύου, πληκτρολογήστε τα στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, ξεκινώντας με δύο χαρακτήρες ανάστροφης καθέτου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 6. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το έγγραφο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Αποθήκευση εγγράφου σε διακομιστή Web

Windows 7

Εάν αποθηκεύετε το έγγραφο σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση & αποστολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Αποθήκευση στο SharePoint.

 3. Εντοπίστε τη θέση του SharePoint στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου "Αποθήκευση ως", κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Εάν αποθηκεύετε το έγγραφο στο OneDrive, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση & Αποστολή.

 2. Επιλέξτε το στοιχείο Αποθήκευση στο Web.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Είσοδος, εισαγάγετε το Windows Live ID και τον κωδικό πρόσβασης που διαθέτετε και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εάν χρησιμοποιείτε Hotmail, Messenger ή Xbox Live, διαθέτετε ήδη Windows Live ID. Εάν δεν διαθέτετε, κάντε κλικ στην επιλογή Εγγραφή για το OneDrive, για να δημιουργήσετε ένα νέο Windows Live ID.

 4. Επιλέξτε ένα φάκελο στο OneDrive και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο σας και επιλέξτε Αποθήκευση.

  Το έγγραφο αποθηκεύεται στο OneDrive. Με το OneDrive μπορείτε να δώσετε στους χρήστες την άδεια να προβάλουν και να επεξεργάζονται τα περιεχόμενα των φακέλων σας. Όταν θέλετε να κάνετε κοινή χρήση ενός εγγράφου, αποστέλλετε μια σύνδεση προς το φάκελο.

Windows Vista

Εάν αποθηκεύετε το έγγραφο σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων σε μια τοποθεσία Windows SharePoint Services 3.0, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 3. Εντοπίστε το διακομιστή Web.

 4. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 5. Κάντε διπλό κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης εγγράφων.

 6. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το έγγραφο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Εάν αποθηκεύετε το έγγραφο σε μια τοποθεσία Web στο MSN, κάντε τα εξής:

 1. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας MSN σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε στην τοποθεσία.

Εάν αποθηκεύετε το έγγραφο σε μια τοποθεσία πρωτοκόλλου μεταφοράς αρχείων (FTP) της οποίας έχετε ήδη ρυθμίσει τις παραμέτρους, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, αναπτύξτε τη λίστα Φάκελοι και κάντε κλικ στην επιλογή Υπολογιστής.

 4. Κάντε διπλό κλικ στην τοποθεσία FTP στη λίστα Θέση δικτύου.

  Το FTP είναι ένας τρόπος για το άνοιγμα και την αποθήκευση αρχείων σε διακομιστές Web. Εάν γνωρίζετε το όνομα και τα διαπιστευτήρια σύνδεσης για ένα διακομιστή, μπορείτε να προσθέσετε το διακομιστή στις θέσεις δικτύου σας κάνοντας δεξί κλικ στο στοιχείο Υπολογιστής και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Προσθήκη μιας θέσης δικτύου στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως.

Windows XP

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 3. Εντοπίστε το διακομιστή Web.

  • Εάν αποθηκεύετε το έγγραφο σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων σε μια τοποθεσία Windows SharePoint Services 3.0 , πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας στο πλαίσιο Όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Κάντε διπλό κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης εγγράφων.

  • Εάν αποθηκεύετε το έγγραφο σε μια τοποθεσία Web στο MSN, κάντε κλικ στην επιλογή Θέσεις δικτύου και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Οι τοποθεσίες μου Web στο MSN. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας, εάν είναι απαραίτητο και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο όνομα της τοποθεσίας.

  • Εάν αποθηκεύετε το έγγραφο σε μια τοποθεσία πρωτοκόλλου μεταφοράς αρχείων (FTP) της οποίας έχετε ήδη ρυθμίσει τις παραμέτρους, επιλέξτε Τοποθεσίες FTP στη λίστα Αποθήκευση σε και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην τοποθεσία FTP.

   Το FTP είναι ένας τρόπος για το άνοιγμα και την αποθήκευση αρχείων σε διακομιστές Web. Εάν γνωρίζετε το όνομα και τα διαπιστευτήρια σύνδεσης για ένα διακομιστή, μπορείτε να προσθέσετε το διακομιστή στις τοποθεσίες FTP, κάνοντας κλικ στην επιλογή Προσθήκη/τροποποίηση τοποθεσιών FTP στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως.

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το έγγραφο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση εγγράφου με δυνατότητα ανοίγματος σε παλαιότερη έκδοση του Word

Εάν αποθηκεύσετε το έγγραφό σας στην προεπιλεγμένη μορφή αρχείου .docx, οι χρήστες του Microsoft Word 2003, του Word 2002 και του Word 2000 πρέπει να εγκαταστήσουν το Πακέτο συμβατότητας του Microsoft Office για τις εκδόσεις αρχείων του Word, του Excel και του PowerPoint 2007 για να ανοίξουν το έγγραφο. Εναλλακτικά, μπορείτε να αποθηκεύσετε το έγγραφο σε μορφή που μπορεί να ανοιχθεί απευθείας σε παλαιότερες εκδόσεις του Word —αλλά η μορφοποίηση και διάταξη που εξαρτώνται από νέες δυνατότητες στο Word 2010 ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στις παλαιότερες εκδόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες που είναι διαθέσιμες σε παλαιότερες εκδόσεις του Word, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία εγγράφου που θα χρησιμοποιηθεί από προηγούμενες εκδόσεις του Word.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το έγγραφο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 4. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο Word 97-2003. Αυτή η επιλογή αλλάζει τη μορφή αρχείου σε .doc.

 5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το έγγραφο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Εάν θέλετε συχνά να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο στη μορφή Word 97-2003, ανατρέξτε στο θέμα Αποθήκευση εγγράφων σε προηγούμενη μορφή αρχείου από προεπιλογή.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση εγγράφου σε εναλλακτικές μορφές αρχείων

Εάν δημιουργείτε έγγραφα για άλλους, μπορείτε να ορίσετε να είναι αναγνώσιμα και να μην είναι επεξεργάσιμα ή μπορείτε να ορίσετε να είναι και αναγνώσιμα και επεξεργάσιμα. Εάν θέλετε ένα έγγραφο να είναι αναγνώσιμο αλλά να μην είναι επεξεργάσιμο, αποθηκεύστε το έγγραφο ως αρχείο PDF ή XPS, ή αποθηκεύστε το ως ιστοσελίδα. Εάν θέλετε το έγγραφο να είναι αναγνώσιμο και επεξεργάσιμο, αλλά προτιμάτε μια μορφή αρχείου που δεν είναι .docx ή .doc, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μορφές όπως απλό κείμενο (.txt), μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (.rtf), κείμενο OpenDocument (.odt) και Microsoft Works (.wps).

PDF και XPS    Οι μορφές PDF και XPS είναι μορφές με δυνατότητα ανάγνωσης σε ευρέως διαθέσιμο λογισμικό προβολής. Αυτές οι μορφές διατηρούν τη διάταξη σελίδας του εγγράφου.

Ιστοσελίδες    Οι ιστοσελίδες εμφανίζονται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web. Αυτή η μορφή δεν διατηρεί τη διάταξη σελίδας του εγγράφου σας. Όταν κάποιος χρήστης αλλάζει το μέγεθος του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης, η διάταξη του εγγράφου αλλάζει. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το έγγραφο ως συμβατική ιστοσελίδα (μορφή HTML) ή ως ιστοσελίδα ενός αρχείου (μορφή MHTML). Με τη μορφή HTML, τα συνοδευτικά αρχεία (όπως εικόνες) αποθηκεύονται σε ξεχωριστό φάκελο που σχετίζεται με το έγγραφο. Με τη μορφή MHTML, όλα τα συνοδευτικά αρχεία αποθηκεύονται μαζί με το έγγραφο σε ένα αρχείο. Η μορφή MHTML υποστηρίζεται από τον Microsoft Internet Explorer 4.0 .

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο σε άλλες μορφές που μπορούν να ανοιχθούν από διάφορα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου. Αυτές οι μορφές περιλαμβάνουν το απλό κείμενο (.txt), τη μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (.rtf), το κείμενο OpenDocument (.odt) και τη μορφή Microsoft Works (.wps). Ωστόσο, η αποθήκευση ενός εγγράφου του Office Word 2007 ή νεότερης έκδοσης σε αυτές τις μορφές δεν διατηρεί αξιόπιστα τη μορφοποίηση, τη διάταξη ή τις άλλες δυνατότητες του εγγράφου. Χρησιμοποιήστε αυτές τις μορφές μόνο εάν δεν σας απασχολεί να χάσετε αυτές τις πτυχές του εγγράφου σας. Μπορείτε να επιλέξετε αυτές τις μορφές στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως.

Αποθήκευση εγγράφου ως αρχείου PDF ή XPS

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο.

 4. Στη λίστα Αποθήκευση ως, επιλέξτε το στοιχείο PDF ή Έγγραφο XPS.

 5. Εάν το έγγραφο προορίζεται μόνο για ηλεκτρονική προβολή, μπορείτε να συμπιέσετε το μέγεθος του αρχείου, κάνοντας κλικ στην επιλογή Ελάχιστο μέγεθος (ηλεκτρονική δημοσίευση) δίπλα στην επιλογή Βελτιστοποίηση για.

 6. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε μόνο ένα τμήμα του εγγράφου, εάν θέλετε να συμπεριλάβετε σημάδια αναθεώρησης ή ιδιότητες εγγράφου, ή εάν θέλετε να δημιουργήσετε αυτόματα υπερ-συνδέσεις με επικεφαλίδες ή σελιδοδείκτες στο έγγραφο, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Αποθήκευση εγγράφου ως ιστοσελίδας

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 3. Εάν δημοσιεύετε το έγγραφο σε διακομιστή Web, αναζητήστε το όνομα του διακομιστή και κάντε μονό κλικ σε αυτό (όχι διπλό κλικ).

 4. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο.

 5. Στο πλαίσιο Αποθήκευση ως , κάντε κλικ στην επιλογή Ιστοσελίδα ή Ιστοσελίδα ενός αρχείου.

  Εάν αποθηκεύσετε το έγγραφο ως ιστοσελίδα (μορφή HTML) και αργότερα θέλετε να το μετακινήσετε ή να το στείλετε ως συνημμένο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να θυμηθείτε να συμπεριλάβετε το φάκελο που περιέχει τυχόν συνοδευτικά αρχεία. Αυτός ο φάκελος έχει το ίδιο όνομα με το όνομα αρχείου του εγγράφου. Εάν αποθηκεύσετε το έγγραφο ως αρχείο ιστοσελίδας ενός αρχείου, όλες οι πληροφορίες περιέχονται στο έγγραφο.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Αποθήκευση εγγράφου στη μορφή κειμένου OpenDocument

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο.

 4. Στο πλαίσιο Αποθήκευση ως τύπου, επιλέξτε το στοιχείο Κείμενο OpenDocument.

  Εάν θέλετε να διατηρήσετε μια έκδοση του αρχείου ως έγγραφο του Word, πρέπει να την αποθηκεύσετε ως έγγραφο του Word (για παράδειγμα, μορφή αρχείου .docx) πριν να κλείσετε το Word.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

Προσαρμογή των ρυθμίσεων για την αποθήκευση εγγράφων

 1. Κάνετε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Στην περιοχή Βοήθεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 4. Στο πλαίσιο Αποθήκευση αρχείων σε αυτή τη μορφή, επιλέξτε τη μορφή αρχείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 5. Δίπλα στο πλαίσιο Προεπιλεγμένη θέση αρχείων, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε το φάκελο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε τα αρχεία σας.

  Αυτές οι επιλογές ελέγχουν την προεπιλεγμένη συμπεριφορά την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε τις εντολές Άνοιγμα, Αποθήκευση ή Αποθήκευση ως, όταν ξεκινάτε το Word. Κάθε φορά που αποθηκεύετε ένα έγγραφο, μπορείτε να αντικαταστήσετε αυτές τις ρυθμίσεις, καθορίζοντας μια διαφορετική θέση ή μορφή στα παράθυρα διαλόγου Άνοιγμα, Αποθήκευση ή Αποθήκευση ως.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×