Αποθήκευση δημοσίευσης ως εγγράφου του Word

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να μεταφέρετε πληροφορίες από τον Publisher σε ένα έγγραφο του Word. Για παράδειγμα, εάν η δημοσίευσή σας περιέχει μεγάλο όγκο κειμένου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά, μπορείτε να αποθηκεύσετε το κείμενο από τη δημοσίευσή σας ως έγγραφο του Word. Ή, εάν έχετε σχεδιάσει μια σελίδα στον Publisher που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως εξώφυλλο βιβλίου στο έγγραφο του Word, μπορείτε να επικολλήσετε τη σελίδα στο έγγραφο του Word και, στη συνέχεια, να εκτυπώσετε το έγγραφο από το Word.

Σημείωση: Παρόλο που μπορείτε να εξαγάγετε μέρος ή ολόκληρη τη δημοσίευσή σας στο Word, δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε ολόκληρη τη δημοσίευσή σας — όλο το κείμενο, τα γραφικά και τη διάταξη — σε ένα έγγραφο του Word με ένα βήμα.

Σε αυτό το άρθρο

Τρόποι εξαγωγής της δημοσίευσής σας στο Word

Αποθήκευση του κειμένου στη δημοσίευσή σας ως εγγράφου του Word

Αντιγραφή και επικόλληση σελίδας ή αντικειμένων σε μια σελίδα

Αποθήκευση σελίδας, δύο αντικριστών σελίδων ή αντικειμένων σε μια σελίδα ως αρχείου εικόνας

Τρόποι εξαγωγής της δημοσίευσής σας στο Word

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους για να εξαγάγετε μέρος ή ολόκληρη τη δημοσίευσή σας στο Word:

 • Αποθήκευση του κειμένου στη δημοσίευσή σας ως εγγράφου του Word     Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο για ένα ενημερωτικό δελτίο ή μια δημοσίευση που περιέχει μεγάλη ποσότητα κειμένου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο Word. Αποθηκεύστε τη δημοσίευσή σας στη μορφή αρχείου για την τρέχουσα έκδοση του Word για να ανοίξετε το αποθηκευμένο αρχείο στο Word. Αποθηκεύστε τη μορφή αρχείου του Word 97-2003 για να ανοίξετε το αποθηκευμένο αρχείο σε παλαιότερες εκδόσεις του Word.

 • Αντιγραφή και επικόλληση σελίδας ή αντικειμένων σε μια σελίδα     Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο για ένα φυλλάδιο, μια σελίδα επιστολόχαρτου ή μια δημοσίευση που θέλετε να μεταφέρετε στο Word και να κάνετε αλλαγές. Αντιγράψτε ένα αντικείμενο, μια επιλογή αντικειμένων ή μια σελίδα στη δημοσίευσή σας και επικολλήστε το σε ένα έγγραφο του Word σε μορφή Hypertext Markup Language (HTML).

 • Αποθήκευση σελίδας, δύο αντικριστών σελίδων ή αντικειμένων σε μια σελίδα ως αρχείου εικόνας     Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο για να δημιουργήσετε ένα αρχείο εικόνας που μπορείτε να εισαγάγετε σε ένα έγγραφο του Word. Οι πιθανές χρήσεις περιλαμβάνουν ένα ημερολόγιο, ένα εξώφυλλο βιβλίου ή μια δημοσίευση που περιλαμβάνει έναν πίνακα ή για το οποίο δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο Word.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση του κειμένου στη δημοσίευσή σας ως εγγράφου του Word

Εάν αποθηκεύσετε τη δημοσίευσή σας ως έγγραφο του Word, ο ενσωματωμένος μετατροπέας εμφανίζει ένα μήνυμα που σας πληροφορεί ότι ο επιλεγμένος τύπος αρχείου υποστηρίζει μόνο κείμενο. Η μορφοποίηση κειμένου και γραμματοσειράς (γραμματοσειρά, μέγεθος, στυλ, υπογράμμιση, χρώμα και εφέ) διατηρούνται. Ωστόσο, τα στοιχεία σχεδίασης, όπως τα γραφικά και οι στήλες, δεν διατηρούνται.

Συμβουλές για καλύτερα αποτελέσματα κατά την αποθήκευση του κειμένου σε μια δημοσίευση ως έγγραφο του Word

 • Βεβαιωθείτε ότι τα όρια του πλαισίου κειμένου στη δημοσίευσή σας δεν επικαλύπτονται.

 • Οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα και οι αριθμοί σελίδων διατηρούνται κατά την αποθήκευση της δημοσίευσής σας, αλλά η λειτουργικότητα της κεφαλίδας και του υποσέλιδου δεν είναι. Εάν θέλετε να αλλάξετε τις κεφαλίδες ή τα υποσέλιδα, αποθηκεύστε το έγγραφο και, στη συνέχεια, προσθέστε κεφαλίδες και υποσέλιδα στο έγγραφο του Word.

 • Οι αλλαγές σελίδας στη δημοσίευση αγνοούνται. Μπορείτε να εισαγάγετε αλλαγές σελίδας στο έγγραφο του Word μετά την αποθήκευσή του.

 • Τα γραφικά στη δημοσίευση δεν διατηρούνται. Εάν θέλετε να προσθέσετε γραφικά από τη δημοσίευση, μπορείτε να αντιγράψετε τα γραφικά και να τα επικολλήσετε στο έγγραφο του Word ξεχωριστά.

Αποθήκευση της δημοσίευσής σας ως εγγράφου του Word

 1. Ανοίξτε τη δημοσίευση του Publisher που θέλετε να αποθηκεύσετε ως έγγραφο του Word.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο _GT_ Αποθήκευση ωςκαι μεταβείτε στη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το έγγραφο του Word.

 3. Στο πλαίσιο όνομα αρχείου , πληκτρολογήστε ένα όνομα για το έγγραφο του Word.

 4. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου , επιλέξτε την έκδοση του Word για την οποία θέλετε να αποθηκεύσετε την αποθήκευση. Οι παλαιότερες εκδόσεις του Word θα περιλαμβάνουν τον αριθμό έκδοσης. για το Word 2016, επιλέξτε έγγραφο του Word για την τρέχουσα έκδοση του Word.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

Αντιγραφή και επικόλληση σελίδας ή αντικειμένων σε μια σελίδα

Μπορείτε να αντιγράψετε ένα μεμονωμένο αντικείμενο, μια επιλογή αντικειμένων ή όλα τα αντικείμενα σε μια σελίδα της δημοσίευσής σας και να τα επικολλήσετε σε ένα έγγραφο του Word σε μορφή HTML. Όταν κάνετε επικόλληση σε μορφή HTML, τα στυλ μορφοποίησης και κειμένου διατηρούνται και μπορείτε να κάνετε αλλαγές σε αντικείμενα ή κείμενο που επικολλάτε στο έγγραφο του Word.

Συμβουλές για καλύτερα αποτελέσματα κατά την επικόλληση αντικειμένων σε ένα έγγραφο του Word σε μορφή HTML

 • Εάν αντιγράψετε μια σελίδα δημοσίευσης που περιέχει κείμενο που ρέει σε ένα πλαίσιο κειμένου σε μια άλλη σελίδα, κανένα από τα κείμενα δεν επικολλάται στο έγγραφο του Word. Για καλύτερα αποτελέσματα, αντιγράψτε μόνο τις σελίδες με κείμενο που δεν ρέει σε άλλη σελίδα.

 • Εάν αντιγράψετε μια ολόκληρη σελίδα από τη δημοσίευσή σας, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τα περιθώρια και τον προσανατολισμό της σελίδας στο έγγραφο του Word. Αυτό μπορείτε να το κάνετε είτε πριν είτε μετά την επικόλληση της σελίδας στο έγγραφο του Word.

 • Εάν η δημοσίευσή σας περιέχει έναν πίνακα, όπως ένα ημερολόγιο, Αποθηκεύστε τα αντικείμενα στη δημοσίευσή σας ως αρχείο εικόνας για να διατηρήσετε τη διάταξη του πίνακά σας στη σελίδα.

  Σημείωση: Αυτή η μέθοδος διατηρεί τη διάταξη, αλλά δεν θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αλλαγές στον πίνακα στο έγγραφο του Word.

 • Εάν θέλετε να αντιγράψετε πολλά αντικείμενα, μπορεί να σας φανεί πιο εύκολο να ομαδοποιήσετε αυτά τα αντικείμενα πρώτα πριν τα αντιγράψετε.

  1. Κάντε κλικ και σύρετε ένα πλαίσιο επιλογής γύρω από τα αντικείμενα που θέλετε στην ομάδα.

  2. Στη μορφή εργαλεία σχεδίασης ή στην καρτέλα Εργαλεία εικόνας/μορφοποίηση , κάντε κλικ στην επιλογή Ομαδοποίηση.

 • Εάν η δημοσίευσή σας έχει πολλές σελίδες, μπορείτε να αντιγράψετε μια ολόκληρη σελίδα, αλλά όχι ολόκληρη τη δημοσίευση ταυτόχρονα. Εάν προβάλλετε ένα ανάπτυγμα δύο σελίδων σε μια δημοσίευση πολλών σελίδων (στο μενού Προβολή , κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα δύο σελίδων), μπορείτε να αντιγράψετε δύο αντικριστές σελίδες κάθε φορά.

 • Το κείμενο που εμφανίζεται κατακόρυφα (από επάνω προς τα κάτω ή από κάτω προς τα επάνω) στη δημοσίευσή σας θα εμφανίζεται με οριζόντιο προσανατολισμό στο έγγραφο του Word. Μπορείτε να αλλάξετε τον προσανατολισμό του κειμένου στο έγγραφο του Word μετά την επικόλληση.

  1. Στο Word, κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου που περιέχει το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε.

  2. Στην περιοχή Εργαλεία πλαισίου κειμένου, στην καρτέλα μορφοποίηση , στην ομάδα κείμενο , κάντε κλικ στην επιλογή κατεύθυνση κειμένου επανειλημμένα μέχρι να λάβετε τον προσανατολισμό που θέλετε.

Αντιγραφή σελίδας ή αντικειμένων στο Word

 1. Επιλέξτε τα αντικείμενα του Publisher που θέλετε να αντιγράψετε.

  Σημείωση: Για να επιλέξετε ολόκληρη τη σελίδα, κάντε κλικ σε μια κενή περιοχή της δημοσίευσης ή κάντε κλικ στο περιοχή εκτός σελίδας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή CTRL + a.

 2. Κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

 3. Ανοίξτε το έγγραφο του Word.

 4. Στη σελίδα όπου θέλετε να επικολλήσετε τα αντικείμενα, κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση.

 5. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 μέχρι να επικολλήσετε όλα τα αντικείμενα ή τις σελίδες που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση σελίδας, δύο αντικριστών σελίδων ή αντικειμένων σε μια σελίδα ως αρχείου εικόνας

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα μεμονωμένο αντικείμενο, μια επιλογή αντικειμένων, μια ολόκληρη σελίδα ή ένα ανάπτυγμα δύο σελίδων στη δημοσίευσή σας ως αρχείο εικόνας και, στη συνέχεια, να εισαγάγετε αυτήν την εικόνα σε ένα έγγραφο του Word.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο κείμενο ή τα αντικείμενα της δημοσίευσης που εισάγετε στο έγγραφο του Word, όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη μέθοδο.

Συμβουλές για καλύτερα αποτελέσματα κατά την επικόλληση αντικειμένων ή σελίδων ως αρχείων εικόνας

 • Εάν αποθηκεύσετε μια ολόκληρη σελίδα ή ένα ανάπτυγμα δύο σελίδων από τη δημοσίευσή σας, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τα περιθώρια και τον προσανατολισμό της σελίδας στο έγγραφο του Word. Αυτό μπορείτε να το κάνετε είτε πριν είτε μετά την εισαγωγή του αρχείου εικόνας στο έγγραφο του Word.

 • Εάν η δημοσίευσή σας έχει πολλές σελίδες, μπορείτε να αποθηκεύσετε μια ολόκληρη σελίδα, αλλά όχι ολόκληρη τη δημοσίευση ταυτόχρονα. Εάν προβάλλετε ένα ανάπτυγμα δύο σελίδων σε μια δημοσίευση πολλών σελίδων (στο μενού Προβολή , κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα δύο σελίδων), μπορείτε να αποθηκεύσετε δύο αντικριστές σελίδες κάθε φορά.

 • Για καλύτερα αποτελέσματα με την προβολή και την εκτύπωση αντικειμένων ή μιας σελίδας από τη δημοσίευσή σας στο Word, αποθηκεύστε τα αντικείμενα επιλέγοντας τη μορφή γραφικών δικτύου PNG, τη μορφή ανταλλαγής αρχείων JPEGή τη μορφή εμπλουτισμένου μετα -αρχείου στο υψηλότερη ανάλυση και επιλέγοντας Εκτύπωση υψηλής ποιότητας ή εμπορικό πιεστήριο (300 dpi)και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα αντικείμενα ή τη σελίδα στο έγγραφο του Word.

Σημειώσεις: 

 • Ορισμένες εικόνες PNG ή JPEG μπορεί να είναι ήδη συμπιεσμένες, επομένως η επίλυσή τους μπορεί να είναι μικρότερη από 600 κουκκίδες ανά ίντσα (dpi).

 • Τα βελτιωμένα μετα-αρχεία μπορούν να αποθηκευτούν μόνο στα 96 dpi.

Εισαγωγή σελίδας, δύο αντικριστών σελίδων ή αντικειμένων από τη δημοσίευσή σας στο Word ως εικόνα

 1. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να αποθηκεύσετε, κάνοντας ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο _GT_ Αποθήκευση ως για να αποθηκεύσετε ολόκληρη τη σελίδα ή δύο αντικριστές σελίδες ως εικόνα.

  • Κάντε δεξί κλικ στην εικόνα, το αντικείμενο WordArt, το σχήμα ή την ομάδα των αντικειμένων που θέλετε να αποθηκεύσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως εικόνας στο μενού συντόμευσης.

 2. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου , επιλέξτε μια μορφή εικόνας, όπως η μορφή γραφικών φορητών δικτύων PNG ή η μορφή ανταλλαγής αρχείων JPEG.

 3. Εάν η μορφή εικόνας υποστηρίζει πολλές αναλύσεις (το κουμπί Αλλαγή είναι διαθέσιμο στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως ), κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή, επιλέξτε την επιλογή επίλυσης που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση: Για καλύτερα αποτελέσματα, επιλέξτε Εκτύπωση υψηλής ποιότητας ή εμπορικό πιεστήριο (300 dpi).

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 5. Ανοίξτε το έγγραφο του Word και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε την εικόνα.

 6. Επιλέξτε Εισαγωγή > Εικόνα.

 7. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας , μεταβείτε στο σημείο όπου αποθηκεύσατε το αρχείο, κάντε κλικ στο αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

 8. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 7 μέχρι να εισαγάγετε όλα τα αντικείμενα ή τις σελίδες που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×