Αποθήκευση αρχείου σε μορφή XPS

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μπορείτε να αποθηκεύσετε ως αρχείο PDF ή XPS από ένα πρόγραμμα 2007 Microsoft Office system μόνο μετά την εγκατάσταση του προσθέτου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση υποστήριξης για άλλες μορφές αρχείων, όπως PDF και XPS.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία που δημιουργήθηκαν από πολλά προγράμματα του 2007 Microsoft Office system σε προδιαγραφή χαρτιού XML (XPS), που είναι μια μορφή για το διαμοιρασμό εγγράφων.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση της μορφής XPS

Αποθήκευση ως μορφή XPS σε ένα πρόγραμμα του Office

Επισκόπηση της μορφής XPS

Η μορφή προδιαγραφής χαρτιού XML (XPS) είναι μια ηλεκτρονική μορφή αρχείου σταθερής διάταξης που διατηρεί τη μορφοποίηση του εγγράφου και επιτρέπει το διαμοιρασμό αρχείων. Η μορφή XPS εξασφαλίζει ότι όταν το αρχείο προβάλλεται ηλεκτρονικά ή εκτυπώνεται, διατηρεί ακριβώς τη μορφοποίηση που θέλετε και ότι τα δεδομένα στο αρχείο δεν μπορούν να αλλαχθούν εύκολα.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση ως μορφής XPS σε ένα πρόγραμμα του Office

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μπορείτε να αποθηκεύσετε ως αρχείο PDF ή XPS από ένα πρόγραμμα 2007 Microsoft Office system μόνο μετά την εγκατάσταση του προσθέτου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση υποστήριξης για άλλες μορφές αρχείων, όπως PDF και XPS.

Ποιο πρόγραμμα του 2007 Microsoft Office system χρησιμοποιείτε;

Πρόσβαση

Access

 1. Ανοίξτε τον πίνακα ή την αναφορά που θέλετε να δημοσιεύσετε ως XPS.

 2. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο βέλος δίπλα στην επιλογή Αποθήκευση ως και, στη συνέχεια, επιλέξτε PDF ή XPS.

 3. Στη λίστα Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ένα όνομα για το αρχείο.

 4. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπος, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο XPS.

 5. Δίπλα στην επιλογή Βελτιστοποίηση για, κάντε ένα από τα εξής, ανάλογα με το εάν το είναι σημαντικότερο το μέγεθος του αρχείου ή η ποιότητα εκτύπωσης:

  • Εάν η έκθεση χρειάζεται υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπική (Ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση).

  • Εάν η ποιότητα εκτύπωσης είναι λιγότερο σημαντική από το μέγεθος του αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Ελάχιστο μέγεθος (ηλεκτρονική δημοσίευση).

 6. Για να καθορίσετε διάφορες επιλογές για το αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές. (Συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επιλογές, θα βρείτε στην ενότητα Δείτε επίσης). Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Στο παράθυρο διαλόγου Δημοσίευση ως PDF ή XPS, κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

Excel

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο βέλος δίπλα στην επιλογή Αποθήκευση ως και, στη συνέχεια, επιλέξτε PDF ή XPS.

 2. Στη λίστα Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ένα όνομα για το βιβλίο εργασίας.

 3. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπος, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο XPS.

 4. Δίπλα στην επιλογή Βελτιστοποίηση για, κάντε ένα από τα εξής, ανάλογα με το εάν το είναι σημαντικότερο το μέγεθος του αρχείου ή η ποιότητα εκτύπωσης:

  • Εάν το βιβλίο εργασίας χρειάζεται υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπική (ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση).

  • Εάν η ποιότητα εκτύπωσης είναι λιγότερο σημαντική από το μέγεθος του αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Ελάχιστο μέγεθος (ηλεκτρονική δημοσίευση).

 5. Για να καθορίσετε διάφορες επιλογές για το αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές. (Συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επιλογές, θα βρείτε στην ενότητα Δείτε επίσης). Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

Αρχή της σελίδας

InfoPath

 1. Στο μενού Αρχείο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικού στην επιλογή Εξαγωγή σε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή PDF ή XPS.

 2. Στη λίστα Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ένα όνομα για τη φόρμα.

 3. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπος, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο XPS.

 4. Δίπλα στην επιλογή Βελτιστοποίηση για, κάντε ένα από τα εξής, ανάλογα με το εάν το είναι σημαντικότερο το μέγεθος του αρχείου ή η ποιότητα εκτύπωσης:

  • Εάν η φόρμα χρειάζεται υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπική (ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση).

  • Εάν η ποιότητα εκτύπωσης είναι λιγότερο σημαντική από το μέγεθος του αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Ελάχιστο μέγεθος (ηλεκτρονική δημοσίευση).

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

Αρχή της σελίδας

OneNote

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση ως PDF ή XPS.

 2. Στη λίστα Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ένα όνομα για το αρχείο XPS.

 3. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπος, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο XPS.

 4. Δίπλα στην επιλογή Εύρος σελίδων, κάντε κλικ στην επιλογή που αντιπροσωπεύει το τμήμα του σημειωματάριου που θέλετε να αποθηκεύσετε ως XPS.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

Αρχή της σελίδας

Outlook

Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση αρχεία XPS στο Microsoft Office Outlook εκτελούνται στα Microsoft Windows Vista, κάνοντας λήψη και εγκατάσταση του Πακέτου Essentials προδιαγραφής χαρτιού XML Microsoft.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο βέλος δίπλα στην επιλογή Αποθήκευση ως και, στη συνέχεια, επιλέξτε PDF ή XPS.

 2. Στη λίστα Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ένα όνομα για την παρουσίαση.

 3. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπος, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο XPS.

 4. Δίπλα στην επιλογή Βελτιστοποίηση για, κάντε ένα από τα εξής, ανάλογα με το εάν το είναι σημαντικότερο το μέγεθος του αρχείου ή η ποιότητα εκτύπωσης:

  • Εάν η παρουσίαση χρειάζεται υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπική (Ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση).

  • Εάν η ποιότητα εκτύπωσης είναι λιγότερο σημαντική από το μέγεθος του αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Ελάχιστο μέγεθος (ηλεκτρονική δημοσίευση).

 5. Για να καθορίσετε διάφορες επιλογές για το αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές. (Συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επιλογές, θα βρείτε στην ενότητα Δείτε επίσης). Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

Αρχή της σελίδας

Publisher

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση ως PDF ή XPS.

 2. Στη λίστα Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ένα όνομα για τη δημοσίευση.

 3. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπος, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο XPS.

 4. Δίπλα στην επιλογή Βελτιστοποίηση για, κάντε κλικ στο κουμπίΑλλαγή.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές δημοσίευσης, κάντε κλικ στη βελτιστοποίηση στη λίστα Καθορίστε πώς θα εκτυπωθεί ή θα διανεμηθεί αυτή η δημοσίευση που αντιστοιχεί στις ανάγκες σας για τη δημοσίευση. Για παράδειγμα, εάν η δημοσίευση θα διανεμηθεί ηλεκτρονικά και η ποιότητα εκτύπωσης έχει μικρότερη σημασία από το μικρό μέγεθος του αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Ελάχιστο μέγεθος. Εάν η ποιότητα εκτύπωσης είναι περισσότερο σημαντική από το μέγεθος του αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση υψηλής ποιότητας.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους για να εμφανίσετε ολόκληρο το παράθυρο διαλόγου και ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε. (Συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επιλογές θα βρείτε στην ενότητα Δείτε επίσης.)

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

Visio

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση ως PDF ή XPS.

 2. Στη λίστα Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ένα όνομα για το σχέδιο.

 3. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπος, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο XPS.

 4. Δίπλα στην επιλογή Βελτιστοποίηση για, κάντε ένα από τα εξής, ανάλογα με το εάν το είναι σημαντικότερο το μέγεθος του αρχείου ή η ποιότητα εκτύπωσης:

  • Εάν το σχέδιο χρειάζεται υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπική (Ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση).

  • Εάν η ποιότητα εκτύπωσης είναι λιγότερο σημαντική από το μέγεθος του αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Ελάχιστο μέγεθος (ηλεκτρονική δημοσίευση).

 5. Για να εκτυπώσετε μόνο μια επιλογή σελίδων ή για να ενεργοποιήσετε άλλες επιλογές δημοσίευσης, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και επιλέξτε τις επιλογές που θέλετε. (Συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επιλογές θα βρείτε στην ενότητα Δείτε επίσης.) Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

Αρχή της σελίδας

Word

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο βέλος δίπλα στην επιλογή Αποθήκευση ως και, στη συνέχεια, επιλέξτε PDF ή XPS.

 2. Στη λίστα Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ένα όνομα για το έγγραφο.

 3. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπος, κάντε κλικ στην επιλογή XPS.

 4. Δίπλα στην επιλογή Βελτιστοποίηση για, κάντε ένα από τα εξής, ανάλογα με το εάν το είναι σημαντικότερο το μέγεθος του αρχείου ή η ποιότητα εκτύπωσης:

  • Εάν το έγγραφο χρειάζεται υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπική (Ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση).

  • Εάν η ποιότητα εκτύπωσης είναι λιγότερο σημαντική από το μέγεθος του αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Ελάχιστο μέγεθος (ηλεκτρονική δημοσίευση).

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές για να ορίσετε το εύρος σελίδων που θα εκτυπωθούν, να επιλέξετε εάν θα εκτυπώνονται οι σημάνσεις και να επιλέξετε τις επιλογές εξόδου. (Συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επιλογές θα βρείτε στην ενότητα Δείτε επίσης.) Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×