Αποθήκευση αρχείου σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία του Microsoft Office 2010 εύκολα και άμεσα σε μια βιβλιοθήκη του Microsoft SharePoint από το αρχείο σας ή σε ένα χώρο εργασίας του SharePoint για μελλοντικό συγχρονισμό τους.

Οι βιβλιοθήκες του SharePoint είναι θέσεις σε μια τοποθεσία SharePoint, όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε αρχεία, των οποίων κάνετε κοινή χρήση με τα μέλη της ομάδας σας. Αφού προσθέσετε αρχεία στη βιβλιοθήκη, τα άλλα άτομα θα έχουν τη δυνατότητα να τα διαβάσουν και να τα επεξεργαστούν ανάλογα με τα δικαιώματά τους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες του SharePoint Server 2010, ανατρέξτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον SharePoint Server 2010.

Ένα χώρο εργασίας του SharePoint είναι ένα αντίγραφο της τοποθεσίας του SharePoint ή επιλεγμένες ενότητες που έχετε λάβει στον υπολογιστή σας, ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για εργασία χωρίς σύνδεση. Συγχρονισμός του χώρου εργασίας σας με την τοποθεσία του SharePoint σάς επιτρέπει να αποστείλετε έγγραφα που έχετε εργαστεί χωρίς σύνδεση, καθώς και αρχεία λήψης ενημερώνονται από τα μέλη της ομάδας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους χώρους εργασίας του SharePoint και άλλα εργαλεία για την κοινή χρήση αρχείων, ανατρέξτε στο θέμα μάθουν περισσότερα σχετικά με τους χώρους εργασίας στο SharePoint Workspace 2010.

Σε αυτό το άρθρο

Αποθήκευση αρχείου σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint

Αποθήκευση αρχείου σε ένα χώρο εργασίας του SharePoint

Σχετικές συνδέσεις

Αποθήκευση αρχείου σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint

Ποιο πρόγραμμα του Office 2010 χρησιμοποιείτε;

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

Visio

Word

Access

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να αποθηκεύσετε μια βάση δεδομένων της Access 2010 σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκ. & δημοσίευση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση βάσης δεδομένων ως ή στην εντολή Αποθήκευση αντικειμένου ως.

 3. Στην περιοχή Σύνθετες επιλογές, επιλέξτε το στοιχείο SharePoint και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως.

  1. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, εντοπίστε τη θέση του SharePoint, στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε και κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση.

   Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, ανατρέξτε στο θέμα Αποθήκευση αρχείου.

Αρχή της σελίδας

Excel

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να αποθηκεύσετε ένα υπολογιστικό φύλλο ή ένα βιβλίο εργασίας του Excel 2010 σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση & Αποστολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση στο SharePoint.

 3. Εντοπίστε τη θέση του SharePoint, στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε και κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

  Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, ανατρέξτε στο θέμα Αποθήκευση αρχείου.

Αρχή της σελίδας

InfoPath

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να αποθηκεύσετε μια φόρμα του InfoPath 2010 σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση & Αποστολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση στο SharePoint.

 3. Εντοπίστε τη θέση του SharePoint, στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε και κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

  Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, ανατρέξτε στο θέμα Αποθήκευση αρχείου.

Αρχή της σελίδας

OneNote

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να αποθηκεύσετε μια σελίδα, μια ενότητα ή ένα σημειωματάριο του OneNote 2010 σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 3. Στην περιοχή "Αποθήκευση τρέχοντος", επιλέξτε εάν θα αποθηκεύσετε μια Σελίδα, μια Ενότητα ή ένα Σημειωματάριο.

 4. Επιλέξτε τη μορφή, με την οποία θέλετε να τα αποθηκεύσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, εντοπίστε τη θέση του SharePoint, στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση.

  Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, ανατρέξτε στο θέμα Αποθήκευση αρχείου.

Αρχή της σελίδας

Outlook

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να αποθηκεύσετε ένα στοιχείο του Outlook 2010 σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint:

 1. Επιλέξτε ή ανοίξτε το στοιχείο που θέλετε να αποθηκεύσετε.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, εντοπίστε τη θέση του SharePoint, στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση.

  Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, ανατρέξτε στο θέμα Αποθήκευση αρχείου.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να αποθηκεύσετε μια παρουσίαση του PowerPoint 2010 σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση & Αποστολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση στο SharePoint.

 3. Εντοπίστε τη θέση του SharePoint, στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε και κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, επιλέξτε Αποθήκευση

  Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, ανατρέξτε στο θέμα Αποθήκευση αρχείου.

Αρχή της σελίδας

Project

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να αποθηκεύσετε ένα έργο του Project 2010 σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση & Αποστολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση στο SharePoint.

 3. Εντοπίστε τη θέση του SharePoint, στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε και κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

  Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, ανατρέξτε στο θέμα Αποθήκευση αρχείου.

Αρχή της σελίδας

Publisher

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να αποθηκεύσετε μια δημοσίευση του Publisher 2010 σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, εντοπίστε τη θέση του SharePoint, στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση.

  Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, ανατρέξτε στο θέμα Αποθήκευση αρχείου.

Αρχή της σελίδας

Visio

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να αποθηκεύσετε ένα σχέδιο του Visio 2010 σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση & Αποστολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση στο SharePoint.

 3. Εντοπίστε τη θέση του SharePoint, στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε και κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

  Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, ανατρέξτε στο θέμα Αποθήκευση αρχείου.

  Αρχή της σελίδας

Word

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο του Word 2010 σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση & Αποστολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση στο SharePoint.

 3. Εντοπίστε τη θέση του SharePoint, στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε και κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

  Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, ανατρέξτε στο θέμα Αποθήκευση αρχείου.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση αρχείου σε ένα χώρο εργασίας του SharePoint

Μπορείτε να προσθέσετε έγγραφα σε βιβλιοθήκες του SharePoint σε ένα χώρο εργασίας του SharePoint, στον οποίο έχετε συγχρονιστεί από μα τοποθεσία SharePoint στον υπολογιστή σας. Αυτά τα έγγραφα θα συγχρονιστούν αυτόματα στην τοποθεσία SharePoint την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε σε ένα διακομιστή.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να προσθέσετε νέα ή υπάρχοντα έγγραφα σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint σε ένα χώρο εργασίας του SharePoint.

 1. Ανοίξτε το SharePoint Workspace.

 2. Επιλέξτε τη βιβλιοθήκη του SharePoint, στην οποία θέλετε να προσθέσετε νέα ή υπάρχοντα έγγραφα.

 3. Για να προσθέσετε ένα νέο έγγραφο, κάντε κλικ στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Νέο έγγραφο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον τύπο του εγγράφου που θέλετε.

 4. Για να προσθέσετε ένα έγγραφο από το σύστημα αρχείων σας, κάντε κλικ στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη εγγράφων, επιλέξτε το έγγραφο που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους χώρους εργασίας του SharePoint, ανατρέξτε στο θέμα Συγχρονισμός περιεχομένου σε ένα χώρο εργασίας του SharePoint.

Σχετικές συνδέσεις

Προσαρμογή της λίστας των θέσεων που επισκεφτήκατε πρόσφατα

Αποθήκευση αρχείου

Κέντρο αποστολής του Microsoft Office 2010

Γρήγορα αποτελέσματα με τον SharePoint Server 2010

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×