Απαίτηση έγκρισης στοιχείων σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη τοποθεσίας

Απαίτηση έγκρισης στοιχείων σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη τοποθεσίας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Λίστες και βιβλιοθήκες μπορεί να συχνά περιέχει ευαίσθητες πληροφορίες, όπως προβλεπόμενου μάρκετινγκ πρωτοβουλίες καμπάνιες ή ανθρώπινων πόρων. Μπορεί να είναι σημαντικό να έχετε μόνο "επίσημη" εκδόσεις των στοιχείων ή αρχείων μπορεί να προβληθεί από τους χρήστες. Για να το κάνετε αυτό μπορείτε να απαιτήσετε έγκριση στοιχείου ή αρχείου πριν από το περιεχόμενο θα είναι ορατή στους περισσότερους χρήστες της τοποθεσίας. Από την απαίτηση έγκρισης, η εταιρεία να εφαρμόσετε ένα σημαντικό επίπεδο ποιότητας και την ασφάλεια στο περιεχόμενο στο τις λίστες και βιβλιοθήκες.

 1. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη για την οποία θέλετε να απαιτείται έγκριση.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις: ενημερώστε το προφίλ σας, εγκαταστήστε λογισμικό και συνδέστε το στο cloud , Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

  Εάν δεν μπορείτε να δείτε αυτά τα στοιχεία του μενού, κάντε κλικ στην επιλογή βιβλιοθήκη στην κορδέλα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή

  Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης στην ομάδα ρυθμίσεις.

 3. Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Ρυθμίσεις διαχείρισης εκδόσεων για να ανοίξετε τη σελίδα Ρυθμίσεις διαχείρισης εκδόσεων.

  Παραθύρου ρυθμίσεις βιβλιοθήκης με τη διαχείριση εκδόσεων επιλεγμένο.
 4. Στην ενότητα Έγκριση περιεχομένου, επιλέξτε Ναι σε απάντηση του απαιτείται έγκριση περιεχομένου για στοιχεία που έχουν υποβληθεί; Στην ενότητα Ιστορικό εκδόσεων εγγράφου, καθορίστε εάν θέλετε του SharePoint για να δημιουργήσετε εκδόσεις κατά την επεξεργασία ενός αρχείου. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να περιορίσετε τον αριθμό των εκδόσεων που διατηρούνται.

 5. Στην ενότητα Ασφάλεια στοιχείου προχείρου, προσδιορίστε τους χρήστες που θα μπορούν να βλέπουν τα πρόχειρα στοιχεία στη βιβλιοθήκη εγγράφων.

  Παράθυρο διαλόγου Επιλογές διαχείρισης εκδόσεων

  Συμβουλή:  Εάν απαιτείτε έγκριση περιεχομένου για μια λίστα ή βιβλιοθήκη που περιέχει ήδη στοιχεία, όλα τα στοιχεία στη βιβλιοθήκη επισημαίνονται ως "Εγκρίθηκε".

 6. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Οι χρήστες που μπορούν να διαβάσουν στοιχεία της λίστας

  • Μόνο οι χρήστες που μπορούν να επεξεργαστούν στοιχεία της λίστας

  • Μόνο οι χρήστες που μπορούν να εγκρίνουν στοιχεία στη λίστα και ο συντάκτης του στοιχείου

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 1. Μεταβείτε στη λίστα για την οποία θέλετε να απαιτείται έγκριση.

 2. Στην κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα λίστα.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λίστας.

 4. Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Ρυθμίσεις διαχείρισης εκδόσεων για να ανοίξετε τη σελίδα Ρυθμίσεις διαχείρισης εκδόσεων.

 5. Στην ενότητα Έγκριση περιεχομένου, επιλέξτε Ναι σε απάντηση του απαιτείται έγκριση περιεχομένου για στοιχεία που έχουν υποβληθεί; Στην ενότητα Ιστορικό εκδόσεων στοιχείου, καθορίστε εάν θέλετε του SharePoint για να δημιουργήσετε εκδόσεις κατά την επεξεργασία ενός στοιχείου. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να περιορίσετε τον αριθμό των εκδόσεων που διατηρούνται.

 6. Στην ενότητα Ασφάλεια στοιχείου Προχείρου, προσδιορίστε τους χρήστες που μπορούν να βλέπουν τα πρόχειρα στοιχεία στη λίστα.

  Συμβουλή:  Εάν απαιτείτε έγκριση περιεχομένου για μια λίστα ή βιβλιοθήκη που περιέχει ήδη στοιχεία, όλα τα στοιχεία στη βιβλιοθήκη επισημαίνονται ως "Εγκρίθηκε".

 7. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Οι χρήστες που μπορούν να διαβάσουν στοιχεία της λίστας

  • Μόνο οι χρήστες που μπορούν να επεξεργαστούν στοιχεία της λίστας

  • Μόνο οι χρήστες που μπορούν να εγκρίνουν στοιχεία στη λίστα και ο συντάκτης του στοιχείου

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αν κάποιος υποβάλλει ένα στοιχείο σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη που απαιτεί εγκρίσεις, είναι στο εκκρεμεί κατάστασης μέχρι κάποιος (άτομα που έχουν τουλάχιστον επίπεδο δικαιωμάτων διαχείρισης λιστών) εγκρίνει το. Ενώ το αναμένει έγκριση, παραμένει σε κατάσταση σε αναμονή.

Συνήθως, όταν ένα στοιχείο βρίσκεται σε κατάσταση Εκκρεμεί, μόνο ο δημιουργός του στοιχείου και τα άτομα που διαθέτουν δικαιώματα για τη διαχείριση λιστών και βιβλιοθηκών μπορούν να το δουν. Μετά την αλλαγή της κατάστασής του από Εκκρεμεί σε Εγκρίθηκε, γίνεται ορατό σε όλα τα άτομα που έχουν δικαιώματα προβολής της λίστας ή της βιβλιοθήκης. Τα άρθρα που απορρίπτονται παραμένουν στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη μέχρις ότου ο δημιουργός — ή κάποιο άλλο άτομο με τα απαραίτητα δικαιώματα — να τα διαγράψει. Σε όλα τα στοιχεία ή τα αρχεία που υπάρχουν ήδη στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη χορηγείται αυτόματα η κατάσταση Εγκρίθηκε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Εάν οι παράμετροι για την ασφάλεια της βιβλιοθήκης της τοποθεσίας έχουν ρυθμιστεί ώστε η ανάγνωση των στοιχείων να επιτρέπεται σε όλους τους χρήστες, τότε όλα τα άτομα με δικαιώματα ανάγνωσης στην τοποθεσία μπορούν να δουν όλα τα στοιχεία της λίστας ή της βιβλιοθήκης, ανεξάρτητα από το εάν τα στοιχεία βρίσκονται σε κατάσταση Εγκρίθηκε.

Μόνο τα άτομα με τα δικαιώματα "Πλήρης έλεγχος" ή "Σχεδίαση" μπορούν να τροποποιήσουν τις ρυθμίσεις της λίστας ή της βιβλιοθήκης.

Για να εγκρίνετε ένα έγγραφο που έχει προστεθεί σε μια βιβλιοθήκη που απαιτεί εγκρίσεις ή που έχουν αποσταλεί, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Κάντε κλικ στα αποσιωπητικά (...) δίπλα στο στοιχείο που θέλετε να εγκρίνετε.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή/απόρριψη. Εάν Αποδοχή/απόρριψη δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή για προχωρημένους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή/απόρριψη. Εάν η επιλογή δεν εμφανίζονται καθόλου, ενδέχεται να μην έχει ενεργοποιηθεί η διαχείριση εκδόσεων ή ίσως δεν έχετε δικαιώματα για την έγκριση ενός εγγράφου.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή έγκριση είτε με Απόρριψη στην περιοχή κατάσταση έγκρισης. Προαιρετικά, μπορείτε να προσθέσετε σχόλια στην ενότητα Σχόλιο.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×