Απάντηση και πραγματοποίηση κλήσεων για μια ομάδα ανταπόκρισης στο Lync 2010

Ως παράγοντας μιας ομάδας ανταπόκρισης επιλέγεστε για να απαντάτε σε τηλεφωνικές κλήσεις για μια συγκεκριμένη ομάδα ή ακόμα και για πολλές ομάδες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό επικοινωνιών Microsoft Lync 2010 για να απαντάτε σε τηλεφωνικές κλήσεις και για να διαχειρίζεστε τις τηλεφωνικές κλήσεις που δέχεται η ομάδα σας.

Τι θέλετε να κάνετε;

Μάθετε σε ποιες ομάδες είστε παράγοντας

Είσοδος σε μια τυπική ομάδα

Απάντηση σε κλήση

Προσθήκη άμεσου μηνύματος σε μια κλήση

Προσθήκη βίντεο σε μια κλήση

Πραγματοποίηση κλήσης εκ μέρους μιας ομάδας ανταπόκρισης

Ανακατεύθυνση κλήσης μιας ομάδας ανταπόκρισης

Μεταφορά κλήσης μιας ομάδας ανταπόκρισης

Απευθείας μεταφορά κλήσης

Μεταφορά κλήσης κατόπιν συνεννόησης

Μάθετε σε ποιες ομάδες είστε παράγοντας

Μπορεί να είστε ανώνυμος παράγοντας, όπου σε αυτήν την περίπτωση ο καλών δεν βλέπει το όνομά σας, αλλά μόνο το όνομα της ομάδας σας. Για να δείτε σε ποιες ομάδες είστε παράγοντας, κάντε τα εξής:

 • Στο κύριο παράθυρο του Lync, κάντε κλικ στο βέλος Εμφάνιση μενού Εικονίδιο "Επιλογές" , επιλέξτε Εργαλεία και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ομάδας ανταπόκρισης.

Εμφανίζεται η σελίδα Ομάδες παραγόντων, όπου περιλαμβάνονται όλες οι ομάδες για τις οποίες είστε παράγοντας και στην οποία φαίνεται εάν έχετε πραγματοποιήσει είσοδο σε κάθε ομάδα. Υπάρχουν δύο τύποι ομάδων:

 • Οι ομάδες με το χαρακτηρισμό Τυπική είναι οι ομάδες στις οποίες χρειάζεται να πραγματοποιήσετε μη αυτόματη είσοδο, προκειμένου να μπορέσετε να λαμβάνετε κλήσεις.

 • Οι ομάδες με το χαρακτηρισμό Άτυπη είναι οι ομάδες στις οποίες πραγματοποιείται αυτόματη είσοδος ταυτόχρονα με την είσοδό σας στο Lync 2010. Δεν μπορείτε να καταργήσετε την επιλογή από το πλαίσιο Έγινε είσοδος για αυτές τις ομάδες.

  Σελίδα ομάδων παραγόντων

Εάν είστε παράγοντας για πολλές τοποθεσίες, έχετε μια ξεχωριστή σελίδα για κάθε τοποθεσία.

Αρχή της σελίδας

Είσοδος σε μια τυπική ομάδα

Για να πραγματοποιήσετε είσοδο σε μια τυπική ομάδα, κάντε τα εξής:

 1. Στο κύριο παράθυρο του Lync, κάντε κλικ στο βέλος Εμφάνιση μενού, επιλέξτε Εργαλεία και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ομάδας ανταπόκρισης.

 2. Στη σελίδα Ομάδες παραγόντων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Έγινε είσοδος, δίπλα στην ομάδα.

Αρχή της σελίδας

Απάντηση σε κλήση

Όταν έχετε πραγματοποιήσει είσοδο σε μια ομάδα, είστε έτοιμοι να λάβετε μια κλήση. Μια ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης υποδεικνύει ποια ομάδα δρομολογεί την κλήση σε σας.

 • Για να απαντήσετε στην κλήση, κάντε κλικ στην εισερχόμενη ειδοποίηση κλήσης.

  Κλικ στην ειδοποίηση για την απάντηση σε κλήση

  Σημείωση: Εάν ο καλών είχε τη δυνατότητα ενεργοποίησης επιλογών κατά την αρχική σύνδεσή του, στο παράθυρο συνομιλίας εμφανίζεται το μήνυμα Σημειώσεις από την ομάδα (όνομα ομάδας) μαζί με τις οδηγίες που άκουσε ο καλών και την επιλογή που ενεργοποίησε. Μπορείτε επίσης να δείτε πόση ώρα περίμενε ο καλών για να συνδεθεί μαζί σας.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη άμεσου μηνύματος σε μια κλήση

Ενώ βρίσκεστε σε μια κλήση, μπορείτε να στείλετε άμεσα μηνύματα χωρίς να διακόψετε την κλήση.

 • Για να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα στη διάρκεια μιας κλήσης, στο παράθυρο συνομιλίας κάντε κλικ στο κουμπί IM.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη βίντεο σε μια κλήση

Εάν η εταιρεία σας έχει ενεργοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα και διαθέτετε υλικό ήχου/βίντεο, μπορείτε να προσθέσετε βίντεο σε μια κλήση.

 • Για να προσθέσετε βίντεο στη διάρκεια μιας κλήσης, στο παράθυρο συνομιλίας κάντε κλικ στο κουμπί Βίντεο.

Αρχή της σελίδας

Πραγματοποίηση κλήσης εκ μέρους μιας ομάδας ανταπόκρισης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις μόνο εκ μέρους ανώνυμων ομάδων ανταπόκρισης.

 1. Στο κύριο παράθυρο του Lync, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επαφή που θέλετε να καλέσετε και έπειτα κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Κλήση. (Μπορείτε να κάνετε το ίδιο σε μια κάρτα επαφής.)

 2. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Κλήση, κάντε κλικ στην ομάδα ανταπόκρισης για την οποία πραγματοποιείτε την κλήση.

 3. Κάντε κλικ στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε ή κάντε κλικ στην επιλογή Νέος αριθμός για να καταχωρήσετε έναν νέο αριθμό.

  Σημείωση: Δεν μπορείτε να συμμετάσχετε ή να ξεκινήσετε μια κλήση διάσκεψης ή μια σύσκεψη, να κάνετε κοινή χρήση περιεχομένου ή να εγγράψετε μια κλήση εκ μέρους μιας ομάδας ανταπόκρισης. Αφού πραγματοποιήσετε την κλήση, μπορείτε να προσθέσετε άμεσο μήνυμα ή βίντεο.

Αρχή της σελίδας

Ανακατεύθυνση κλήσης μιας ομάδας ανταπόκρισης

Μπορείτε να ανακατευθύνετε εισερχόμενες κλήσεις σε διαφορετικό αριθμό.

 • Για να ανακατευθύνετε μια κλήση, όταν λαμβάνετε μια ειδοποίηση κλήσης, κάντε κλικ στο κουμπί Ανακατεύθυνση και έπειτα επιλέξτε έναν εναλλακτικό αριθμό.

Σημείωση: Οι παράγοντες δεν μπορούν να ανακατευθύνουν εισερχόμενες κλήσεις στο πρόγραμμα ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων ή στο προσωπικό φωνητικό ταχυδρομείο.

Αρχή της σελίδας

Μεταφορά κλήσης μιας ομάδας ανταπόκρισης

Μπορείτε να μεταφέρετε την κλήση μιας ομάδας ανταπόκρισης με δύο τρόπους:

 • Ως απευθείας μεταφορά, όπου δεν μιλάτε πρώτα με το άτομο στο οποίο θα μεταφέρετε την κλήση.

 • Ως μεταφορά κατόπιν συνεννόησης, όπου πρώτα μιλάτε με το άτομο στο οποίο θα μεταφέρετε την κλήση, για να βεβαιωθείτε ότι μπορεί να δεχτεί την κλήση.

Απευθείας μεταφορά κλήσης

 1. Στο παράθυρο συνομιλίας, κάντε κλικ στο κουμπί Αναμονή και έπειτα στο κουμπί Μεταφορά.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Άλλο άτομο ή αριθμός τηλεφώνου.

 3. Επιλέξτε το άτομο που θέλετε (ή αναζητήστε το πρώτα).

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μεταφορά κλήσης κατόπιν συνεννόησης

 1. Στο παράθυρο συνομιλίας, κάντε κλικ στο κουμπί Αναμονή.

 2. Από το κύριο παράθυρο του Lync (όχι το παράθυρο συνομιλίας), καλέστε τον προοριζόμενο παραλήπτη από τη λίστα επαφών σας (ή πληκτρολογήστε ένα όνομα ή έναν αριθμό).

 3. Αφού επιβεβαιώσετε τη μεταφορά, επιστρέψτε στο αρχικό παράθυρο συνομιλίας.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Μεταφορά, επιλέξτε Τρέχουσες συνομιλίες και έπειτα επιλέξτε το άτομο που θέλετε.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×