Αξιολόγηση μετεγκατάστασης ανίχνευση: Συσχετισμούς ροής εργασίας 2013

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μάθετε πώς μπορείτε να διορθώσετε προβλήματα με την οποία προκύψει με ροή εργασίας συσχετίσεων 2013 κατά τη διάρκεια της μετεγκατάστασης.

Επισκόπηση

Όταν γίνεται η μετεγκατάσταση περιεχομένου από το περιβάλλον του SharePoint προέλευσης για το νέο περιβάλλον προορισμού υπάρχουν δύο τύποι ροής εργασίας που μπορεί να συμμετέχουν, ανάλογα με τη χρήση τους στην τρέχουσα συστοιχία.

Ροές εργασίας που έχουν δημιουργηθεί με την υπηρεσία ροής εργασίας που ήταν διαθέσιμες στο SharePoint 2010 και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στο περιβάλλον προέλευσης θα μετεγκατασταθούν στο νέο σύμπλεγμα και θα εξακολουθήσει να λειτουργεί όπως αναμένεται.

Συστοιχίες προέλευσης του SharePoint μπορεί να εκτελείται χρησιμοποιώντας μια έκδοση της ροής εργασίας διαχείρισης 2013 ροής εργασίας. Ως αποτέλεσμα, όταν το περιεχόμενο μετακινηθεί από το περιβάλλον προέλευσης στο περιβάλλον προορισμού, υπάρχει μια διαδικασία για τη μετεγκατάσταση ροής εργασίας 2013 πάνω από το Azure παρουσία της ροής εργασίας διαχείρισης.

Μετεγκατάσταση δεδομένων

Δεδομένα ροής εργασίας χωρίζεται σε δύο μέρη:

  • Ορισμό της ροής εργασίας:    Τον ορισμό περιγράφει τη συνολική διαδικασία ροής εργασίας, π.χ. μια τρεις σταδίου ροής εργασίας έγκρισης με προσαρμοσμένο κανόνων δρομολόγησης για κάθε στάδιο. Αυτά τα δεδομένα βρίσκονται στο Office 365 και θα μετεγκατασταθεί με τα υπόλοιπα από τα δεδομένα του O365 και θα είναι διαθέσιμα στο περιβάλλον σας προορισμού.

  • Παρουσίες ροής εργασιών:    Κάθε παρουσία ενός ορισμού ροής εργασίας που εκτελείται διατηρεί την κατάσταση της ροής εργασίας, π.χ., αυτό το έγγραφο βρίσκεται σε δύο στάδιο της διαδικασίας έγκρισης και έχει ανατεθεί Στέλλα Κωστίδου. Αυτά τα δεδομένα βρίσκονται στη Διαχείριση ροής εργασίας Azure. Δυστυχώς, την ομάδα του Azure δεν διαθέτει την τεχνολογία για τη μετεγκατάσταση δεδομένων Διαχείριση ροής εργασίας από την τρέχουσα προέλευση περιβάλλοντα Azure παρουσίες. Το αποτέλεσμα θα χαθούν όλες τις εμφανίσεις εκτελούνται ροής εργασίας. Για παράδειγμα, ένα έγγραφο που έχει στο στάδιο δύο μιας ροής εργασίας στο περιβάλλον προέλευσης θα είναι στην τιμή μηδέν στάδιο (ροή εργασίας δεν ξεκίνησε) καταχωρήσει μετεγκατάσταση στο περιβάλλον προορισμού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οποιαδήποτε τοποθεσία που έχει ρυθμιστεί ως "Χωρίς πρόσβαση" (κλειδωμένο), στο SharePoint θα παραλειφθούν. Για να δείτε μια λίστα των κλειδωμένων τοποθεσία συλλογών ανατρέξτε στις τοποθεσίες κλειδωμένα σάρωση εξόδου.

Προετοιμασία για μετεγκατάσταση

Για να αποφύγετε την επανεκκίνηση του δεν είναι απαραίτητες ροής εργασίας είναι καλύτερα να ολοκληρωθεί εν πτήσει ροές εργασίας πριν από το συμβάν μετεγκατάστασης όταν το περιεχόμενό σας μετακινείται στο περιβάλλον προορισμού. Εάν η δυνατότητα είναι σήμερα σε το περιβάλλον προέλευσης μπορείτε να λάβετε μια λίστα με παρουσίες των ροών εργασίας πριν από το συμβάν μετεγκατάστασης, έτσι ώστε να μπορείτε να επικοινωνείτε αυτήν την κατάσταση για να τους κατόχους της τοποθεσίας.

Δημοσίευση μετεγκατάστασης

Μόλις ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση, όλοι οι χρήστες θα πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση των ροών εργασίας που έχουν ακόμη στην πτήσεων. Σε ορισμένες ακραίες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να αναδημιουργήσετε μιας ροής εργασίας, εάν το tooling δεν είναι δυνατή η μετεγκατάσταση του.

Σάρωση αποτέλεσμα αναφοράς

WorkflowAssociations2013 detail.csv    αυτήν την αναφορά σάρωση περιέχει ορισμούς ροής εργασίας προέλευσης και όπου αυτά συσχετίζονται με την τοποθεσία. Ορισμοί ροής εργασίας σας κατά μήκος της μετεγκατάστασης, ώστε να αυτό σας δίνει ορισμένα ορατότητα στην το αποτύπωμα ροής εργασίας στη συστοιχία.

Στήλη

Περιγραφή

Αναγνωριστικό τοποθεσίας

Μοναδικό αναγνωριστικό της συλλογής τοποθεσιών επηρεαζόμενη.

SiteURL

Διεύθυνση URL για τη συλλογή τοποθεσιών επηρεαζόμενη.

SiteOwner

Κάτοχος της συλλογής τοποθεσιών.

SiteAdmins

Λίστα των ατόμων που αναφέρονται ως διαχειριστές της συλλογής τοποθεσιών.

SiteSizeInMB

Μέγεθος της συλλογής μέγεθος σε megabyte [MB]

NumOfWebs

Αριθμός των περιεχομένων Web που υπάρχουν στη συλλογή τοποθεσιών.

ContentDBName

Το όνομα της βάσης δεδομένων περιεχομένου φιλοξενίας στη συλλογή τοποθεσιών.

ContentDBServerName

SQL Server που φιλοξενεί τη βάση δεδομένων περιεχομένου.

ContentDBSizeInMB

Μέγεθος βάσης δεδομένων περιεχομένου φιλοξενίας στη συλλογή τοποθεσιών.

LastContentModifiedDate

Ημερομηνία/ώρα της συλλογής τοποθεσιών είχε περιεχόμενο που τροποποιήσατε.

TotalItemCount

Συνολικός αριθμός των στοιχείων που βρέθηκαν στη συλλογή τοποθεσιών.

Επισκέψεων

Αριθμός των αιτήσεων καταγραφεί για τη συλλογή τοποθεσιών. Βασίζεται σε δεδομένα από την υπηρεσία καταγραφής χρήσης. Εάν η υπηρεσία καταγραφής χρήση είναι απενεργοποιημένη αυτή η γραμμή θα εμφανίσει δ/υ.

DistinctUsers

Αριθμός διακριτών στους χρήστες που έχουν πρόσβαση στη συλλογή τοποθεσιών. Βασίζεται σε δεδομένα από την υπηρεσία καταγραφής χρήσης. Εάν η υπηρεσία καταγραφής χρήση είναι απενεργοποιημένη αυτή η γραμμή θα εμφανίσει δ/υ.

DaysOfUsageData

Αριθμός των ημερών της υπηρεσίας καταγραφής χρήση διατηρεί δεδομένα. Αυτό παρέχει περιβάλλοντος για επιτυχίες και DistinctUsers. Για παράδειγμα, εάν πρόκειται για 14 ημέρες, τα δεδομένα επιτυχίες και DistinctUsers είναι για τις τελευταίες 14 ημέρες.

Πεδίο εφαρμογής

Λίστα ή τοποθεσία. Αυτό είναι το επίπεδο που θα εκτελεστεί η ροή εργασίας. Θα πρέπει να μπορεί να βοηθήσει τον κάτοχο της τοποθεσίας εντοπίστε των ορισμών επηρεαζόμενη ροής εργασίας.

RunningInstances

Αριθμός των παρουσιών που εκτελούνται που συνδέονται με αυτή τη συσχέτιση ροής εργασίας.

WebUrl

Διεύθυνση URL για τη δευτερεύουσα τοποθεσία.

ListTitle

Εάν η ροή εργασίας είναι συσχετισμένη με μια λίστα, αυτό θα εμφανίσει τον τίτλο της αυτήν τη λίστα.

ListUrl

Εάν η ροή εργασίας είναι συσχετισμένη με μια λίστα, αυτό θα εμφανίσει τη διεύθυνση url στη ρίζα της λίστας.

IsReusable

True/False. Προσδιορίζει ποιες ροές εργασίας έχουν δημοσιευτεί ως ροών εργασίας με δυνατότητα επανάληψης χρήσης.

WorkflowAssociationName

Εμφανιζόμενο όνομα που δίνεται η συσχέτιση ροής εργασίας.

WorkflowDescription

Περιγραφή που δίνεται για τη συσχέτιση ροής εργασίας.

WorkflowPublishedBy

Ταυτότητα του λογαριασμού που χρησιμοποιείται για να δημοσιεύσετε τη ροή εργασίας.

WorkflowAssociationID

Μοναδικό αναγνωριστικό για τη συσχέτιση ροής εργασίας.

EmailActivityExists

Επιστρέφει TRUE εάν υπάρχουν δραστηριότητες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχονται στη ροή εργασίας. Ίσως χρειαστεί να διορθώσετε τις ταυτότητες στη μετεγκατάσταση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δραστηριότητες δημοσίευση προς τα επάνω.

ConditionalRuleExists

Επιστρέφει TRUE εάν υπάρχουν κανόνες υπό όρους που περιέχονται στη ροή εργασίας. Ίσως χρειαστεί να διορθώσετε τις ταυτότητες στη μετεγκατάσταση δημοσίευση κανόνες υπό όρους προς τα επάνω.

WorkflowFileCheckedOut

Επιστρέφει TRUE εάν η ροή εργασίας έχουν γίνει ανάληψη ελέγχου αρχείων. Ανάληψη ελέγχου αρχείων δεν θα μετεγκατασταθούν.

ScanID

Μοναδικό αναγνωριστικό που έχουν εκχωρηθεί σε μια συγκεκριμένη εκτέλεση του εργαλείου αξιολόγησης μετεγκατάστασης του SharePoint.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×