Αξιολόγηση μετεγκατάστασης ανίχνευση: Συσχετισμούς ροής εργασίας 2010

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Επισκόπηση

Η μετεγκατάσταση tooling είναι συνήθως δυνατότητα για τη μετεγκατάσταση των ορισμών ροής εργασίας από την προέλευση του SharePoint στο περιβάλλον προορισμού. Ωστόσο, οποιαδήποτε σε εξέλιξη παρουσίες ροής εργασίας δεν μετεγκαθίστανται. Ως αποτέλεσμα, την πρόοδο των ροών εργασίας επανέρχονται να εμφανίζεται σαν να ήταν ποτέ αποτελέσματα στον προορισμό.

Μετεγκατάσταση δεδομένων

Δεδομένα ροής εργασίας χωρίζεται σε τα ακόλουθα δύο μέρη:

  • Ορισμό της ροής εργασίας: Τον ορισμό περιγράφει τη συνολική διαδικασία ροής εργασίας, π.χ. μια τρεις σταδίου ροής εργασίας έγκρισης με προσαρμοσμένο κανόνων δρομολόγησης για κάθε στάδιο. Αυτά τα δεδομένα συνήθως θα μετεγκατασταθεί με τα υπόλοιπα τα δεδομένα της συλλογής τοποθεσιών και θα είναι διαθέσιμα στο περιβάλλον σας προορισμού.

  • Παρουσίες ροής εργασιών: Κάθε παρουσία ενός ορισμού ροής εργασίας που εκτελείται διατηρεί την κατάσταση της προόδου σε ροή εργασίας, π.χ. Αυτό το έγγραφο βρίσκεται σε δύο στάδιο της διαδικασίας έγκρισης και έχουν ανατεθεί Στέλλα Κωστίδου. Δυστυχώς, δεν είναι δυνατό να μεταφερθούν αυτές τις πληροφορίες στη νέα πλατφόρμα. Το αποτέλεσμα θα χαθούν όλες τις εμφανίσεις εκτελούνται ροής εργασίας. Για παράδειγμα, ένα έγγραφο που έχει στο στάδιο δύο μιας ροής εργασίας στο περιβάλλον προέλευσης θα είναι πίσω από το μηδέν στάδιο (ροή εργασίας δεν ξεκίνησε) καταχωρήσει μετεγκατάσταση στο περιβάλλον προορισμού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οποιαδήποτε τοποθεσία που έχει ρυθμιστεί ως "Χωρίς πρόσβαση" (κλειδωμένο), στο SharePoint θα παραλειφθούν. Για να δείτε μια λίστα των κλειδωμένων τοποθεσία συλλογών ανατρέξτε στις τοποθεσίες κλειδωμένα σάρωση εξόδου.

Προετοιμασία για μετεγκατάσταση

Για να αποφύγετε την επανεκκίνηση του δεν είναι απαραίτητες ροής εργασίας είναι καλύτερα να ολοκληρωθεί εν πτήσει ροές εργασίας πριν από το συμβάν μετεγκατάστασης όταν το περιεχόμενό σας μετακινείται στο περιβάλλον προορισμού.

Δημοσίευση μετεγκατάστασης

Μόλις ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση στο περιβάλλον προορισμού, οι χρήστες θα πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση των ροών εργασίας που έχουν ακόμη στην πτήσεων. Εάν η ροή εργασίας που περιέχεται ταυτότητες, μπορεί να είναι απαραίτητο να δημοσιεύσετε ξανά τη ροή εργασίας χρησιμοποιώντας το SharePoint Designer.

Αποτέλεσμα αναφορές σάρωσης

WorkflowAssociations2010 detail.csv    αυτή η αναφορά σάρωση παρέχει μια λίστα με όλες τις συσχετίσεις ροής εργασίας 2010 στο περιβάλλον μαζί με τον αριθμό των εμφανίσεων εκτελείται κατά το χρόνο που έχει εκτελεστεί η σάρωση.

Στήλη

Περιγραφή

Αναγνωριστικό τοποθεσίας

Μοναδικό αναγνωριστικό της συλλογής τοποθεσιών επηρεαζόμενη.

SiteURL

Διεύθυνση URL για τη συλλογή τοποθεσιών επηρεαζόμενη.

SiteOwner

Κάτοχος της συλλογής τοποθεσιών.

SiteAdmins

Λίστα των ατόμων που αναφέρονται ως διαχειριστές της συλλογής τοποθεσιών.

SiteSizeInMB

Μέγεθος της συλλογής μέγεθος σε megabyte [MB]

NumOfWebs

Αριθμός των περιεχομένων Web που υπάρχουν στη συλλογή τοποθεσιών.

ContentDBName

Το όνομα της βάσης δεδομένων περιεχομένου φιλοξενίας στη συλλογή τοποθεσιών.

ContentDBServerName

SQL Server που φιλοξενεί τη βάση δεδομένων περιεχομένου.

ContentDBSizeInMB

Μέγεθος βάσης δεδομένων περιεχομένου φιλοξενίας στη συλλογή τοποθεσιών.

LastContentModifiedDate

Ημερομηνία/ώρα της συλλογής τοποθεσιών είχε περιεχόμενο που τροποποιήσατε.

TotalItemCount

Συνολικός αριθμός των στοιχείων που βρέθηκαν στη συλλογή τοποθεσιών.

Επισκέψεων

Αριθμός των αιτήσεων καταγραφεί για τη συλλογή τοποθεσιών. Βασίζεται σε δεδομένα από την υπηρεσία καταγραφής χρήσης. Εάν η υπηρεσία καταγραφής χρήση είναι απενεργοποιημένη αυτή η γραμμή θα εμφανίσει δ/υ.

DistinctUsers

Αριθμός διακριτών στους χρήστες που έχουν πρόσβαση στη συλλογή τοποθεσιών. Βασίζεται σε δεδομένα από την υπηρεσία καταγραφής χρήσης. Εάν η υπηρεσία καταγραφής χρήση είναι απενεργοποιημένη αυτή η γραμμή θα εμφανίσει δ/υ.

DaysOfUsageData

Αριθμός των ημερών της υπηρεσίας καταγραφής χρήση διατηρεί δεδομένα. Αυτό παρέχει περιβάλλοντος για επιτυχίες και DistinctUsers. Για παράδειγμα, εάν πρόκειται για 14 ημέρες, τα δεδομένα επιτυχίες και DistinctUsers είναι για τις τελευταίες 14 ημέρες.

Πεδίο εφαρμογής

Είτε λίστας, ContentType ή τοποθεσία. Αυτό είναι το επίπεδο που συσχετίζεται με τη ροή εργασίας.

RunningInstances

Αριθμός των ροών εργασίας που εκτελούνται ενεργά σε συγκεκριμένο εύρος.

WebURL

Διεύθυνση URL για το web που συσχετίζεται με τη ροή εργασίας.

ListTitle

Τίτλος από τη λίστα τη ροή εργασίας είναι που σχετίζεται με. Εάν το πεδίο εφαρμογής είναι τοποθεσίας, η τιμή θα δ/υ.

ListUrl

Διεύθυνση URL για τη λίστα με τα συσχέτιση ροής εργασίας.

ContentTypeName

Το όνομα του τύπου περιεχομένου εάν το πεδίο εφαρμογής είναι ContentType.

IsReusable

Επιστρέφει TRUE εάν η συσχέτιση ροής εργασίας δημοσιεύεται ως μια ροή εργασίας με δυνατότητα επανάληψης χρήσης.

ReusableScope

Καθορίζει την εμβέλεια της ροής εργασίας με δυνατότητα επανάληψης χρήσης. Με δυνατότητα επανάληψης χρήσης ή GlobalReusable.

WorkflowName

Όνομα της η συσχέτιση ροής εργασίας. Αυτό είναι το κείμενο που εμφανίζεται στο SharePoint όταν ξεκινούν τη ροή εργασίας.

WorkflowDescription

Περιγραφή της η συσχέτιση ροής εργασίας.

HasCustomWorkflowActivity

Επιστρέφει TRUE εάν η ροή εργασίας χρησιμοποιεί δραστηριότητα προσαρμοσμένες ροές εργασίας που έχει αναπτυχθεί μέσω πλήρη αξιοπιστία λύσεις.

WorkflowReferencedAssemblies

Όνομα της συγκρότησης που σχετίζεται με μια προσαρμοσμένη δραστηριότητα. Συμπληρωμένο εάν HasCustomWorkflowActivity είναι True.

SolutionNames

Το όνομα του πακέτου λύσης πλήρη αξιοπιστία την προσαρμοσμένη δραστηριότητα συσχετίζεται με. Συμπληρωμένο εάν HasCustomWorkflowActivity είναι True.

WorkflowPublishedBy

Το όνομα του ατόμου που δημοσιεύονται τη ροή εργασίας.

WorkflowID

Μοναδικό αναγνωριστικό που σχετίζεται με τη ροή εργασίας.

AddListItemPermissionsExist

Επιστρέφει TRUE εάν η ροή εργασίας περιέχει μια ενέργεια που προσθέτει δικαιώματα λίστας. Τη δραστηριότητα ενσωματώνει μια ταυτότητα χρηστών και ενδέχεται να μην συνάρτηση δημοσίευση μετεγκατάστασης χωρίς μη αυτόματη αναδημοσιεύστε της ροής εργασίας.

RemoveListItemPermissionsExists

Επιστρέφει TRUE εάν η ροή εργασίας περιέχει μια ενέργεια που καταργεί τα δικαιώματα της λίστας. Τη δραστηριότητα ενσωματώνει μια ταυτότητα χρηστών και ενδέχεται να μην συνάρτηση δημοσίευση μετεγκατάστασης χωρίς μη αυτόματη αναδημοσιεύστε της ροής εργασίας.

ReplaceListItemPermissionsExists

Επιστρέφει TRUE εάν η ροή εργασίας περιέχει μια ενέργεια που αντικαθιστά τα δικαιώματα της λίστας. Τη δραστηριότητα ενσωματώνει μια ταυτότητα χρηστών και ενδέχεται να μην συνάρτηση δημοσίευση μετεγκατάστασης χωρίς μη αυτόματη αναδημοσιεύστε της ροής εργασίας.

EmailActivityExists

Επιστρέφει TRUE εάν η ροή εργασίας περιέχει μια ενέργεια που σας στέλνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τη δραστηριότητα ενσωματώνει μια ταυτότητα χρηστών και ενδέχεται να μην συνάρτηση δημοσίευση μετεγκατάστασης χωρίς μη αυτόματη αναδημοσιεύστε της ροής εργασίας.

ImpersonationExists

Επιστρέφει TRUE εάν η ροή εργασίας περιέχει μια ενέργεια που μιμείται ένα λογαριασμό για την εκτέλεση μιας ενέργειας. Τη δραστηριότητα ενσωματώνει μια ταυτότητα χρηστών και ενδέχεται να μην συνάρτηση δημοσίευση μετεγκατάστασης χωρίς μη αυτόματη αναδημοσιεύστε της ροής εργασίας.

RulesFileExists

Επιστρέφει TRUE εάν η ροή εργασίας περιέχει κανόνες υπό όρους που περιέχουν τις ταυτότητες. Τη δραστηριότητα ενσωματώνει μια ταυτότητα χρηστών και ενδέχεται να μην συνάρτηση δημοσίευση μετεγκατάστασης χωρίς μη αυτόματη αναδημοσιεύστε της ροής εργασίας.

ContentAppovalExists

Επιστρέφει TRUE εάν η ροή εργασίας περιέχει δραστηριότητες έγκριση περιεχομένου. Τη δραστηριότητα ενσωματώνει μια ταυτότητα χρηστών και ενδέχεται να μην συνάρτηση δημοσίευση μετεγκατάστασης χωρίς μη αυτόματη αναδημοσιεύστε της ροής εργασίας.

WorkflowFileCheckedOut

Εάν το αρχείο ροής εργασίας είναι επιλεγμένο το στοιχείο ελέγχου δεν θα μετεγκατασταθεί με τον αναμενόμενο τρόπο.

ScanID

Μοναδικό αναγνωριστικό που έχουν εκχωρηθεί σε μια συγκεκριμένη εκτέλεση του εργαλείου αξιολόγησης μετεγκατάστασης του SharePoint.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×