Αντιστοίχιση στοιχείων XML σε κελιά σε μια αντιστοίχιση XML

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εισαγωγή και Εξαγωγή δεδομένων XML στο Excel, θα σας φανεί χρήσιμο μια αντιστοίχιση XML που συσχετίζει στοιχεία XML με δεδομένα στα κελιά για να λάβετε τα αποτελέσματα που θέλετε. Για να δημιουργήσετε ένα, πρέπει να έχετε ένα αρχείο σχήματος XML (.xsd) και ένα αρχείο δεδομένων XML (.xml). Αφού δημιουργήσετε την αντιστοίχιση XML, μπορείτε να αντιστοιχίσετε στοιχεία XML τον τρόπο που θέλετε.

Συμβουλή: Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση XML με το Excel αυτή η Επισκόπηση της XML στο Excel.

Εντοπίστε ή δημιουργία σχήματος XML και τα αρχεία δεδομένων XML

Χρησιμοποιήστε το δείγμα σχήματος XML και τα αρχεία δεδομένων XML

Δημιουργία αντιστοίχισης XML

Αντιστοίχιση στοιχείων XML

Εντοπίστε ή δημιουργία σχήματος XML και τα αρχεία δεδομένων XML

Εάν μια άλλη βάση δεδομένων ή εφαρμογή δημιουργήσει ένα σχήμα XML ή αρχείο δεδομένων XML, ενδέχεται να έχετε ήδη τις διαθέσιμες. Για παράδειγμα, ενδέχεται να έχετε μια εφαρμογή γραμμής εταιρικά που εξάγει δεδομένα σε αυτές τις μορφές αρχείων XML, εμπορική τοποθεσία web ή υπηρεσία web που παρέχει αυτά τα αρχεία XML, ή μια προσαρμοσμένη εφαρμογή αναπτύχθηκε από το τμήμα IT που δημιουργεί αυτόματα αυτές τις XML τα αρχεία.

Εάν δεν έχετε τα απαραίτητα αρχεία XML, μπορείτε να τα δημιουργήσετε με την αποθήκευση των δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως αρχείο κειμένου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, στη συνέχεια, Access και το Excel για να μετατρέψετε το αρχείο κειμένου για τα αρχεία XML που χρειάζεστε. Δείτε πώς:

Access

 1. Εισαγάγετε το αρχείο κειμένου που θέλετε να μετατρέψετε και να συνδέσετε σε ένα νέο πίνακα.

  1. Επιλέξτε Αρχείο > Άνοιγμα.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε έναν νέο πίνακα.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εξωτερικά δεδομένα > Αρχείο κειμένου, και ακολουθήστε τις οδηγίες για κάθε βήμα, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να συνδέσετε τον πίνακα με το αρχείο κειμένου.

   Η Access δημιουργεί το νέο πίνακα και τον εμφανίζει στο παράθυρο περιήγησης.

 2. Εξαγάγετε τα δεδομένα από τον συνδεδεμένο πίνακα σε ένα αρχείο δεδομένων XML και ένα αρχείο σχήματος XML.

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Εξωτερικά δεδομένα > Αρχείο XML (στην ομάδα Εξαγωγή ).

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή - αρχείο XML, καθορίστε το όνομα αρχείου και μορφοποίηση και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Κλείστε την Access.

Excel

 1. Δημιουργία αντιστοίχισης XML με βάση το αρχείο σχήματος XML που έχει εξαχθεί από την Access.

  Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Πολλαπλές ρίζες, βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε dataroot, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πίνακα XML.

 2. Δημιουργία ενός πίνακα XML αντιστοιχίζοντας το στοιχείο dataroot. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα στοιχεία XML χάρτη .

 3. Εισαγωγή αρχείου XML που έχει εξαχθεί από την Access.

Σημειώσεις: 

 • Υπάρχουν πολλοί τύποι δομές στοιχείων σχήματος XML δεν υποστηρίζει το Excel. Το παρακάτω στοιχείο δομές σχήματος XML δεν είναι δυνατό να εισαχθούν στο Excel:

 • <any>    Αυτό το στοιχείο σας επιτρέπει να συμπεριλάβετε στοιχεία που δεν έχουν δηλωθεί από το σχήμα.

 • <Anyattribute>    Αυτό το στοιχείο σας επιτρέπει να συμπεριλάβετε χαρακτηριστικά που δεν έχουν δηλωθεί από το σχήμα.

 • Επαναλαμβανόμενες δομές    Ένα συνηθισμένο παράδειγμα μια επαναλαμβανόμενη δομή είναι μια ιεραρχία των υπαλλήλων και οι διαχειριστές στον οποίο είναι τα ίδια στοιχεία XML ένθετες πολλά επίπεδα. Excel δεν υποστηρίζει περισσότερα από ένα επίπεδα βαθύ επαναλαμβανόμενες δομές.

 • Στοιχεία αποσπάσματος    Αυτά τα στοιχεία προορίζονται να δηλωθούν στο σχήμα, αλλά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ ως στοιχεία. Τα στοιχεία αποσπάσματος εξαρτώνται από άλλα στοιχεία που υποκαθίστανται από τα στοιχεία αποσπάσματος.

 • Ομάδες υποκατάστασης    Αυτές οι ομάδες επιτρέπουν την εναλλαγή ενός στοιχείου κάθε φορά που αναφέρεται ένα άλλο στοιχείο. Ένα στοιχείο υποδεικνύει ότι είναι μέλος της ομάδας υποκατάστασης ενός άλλου στοιχείου μέσω του χαρακτηριστικού <substitutionGroup>.

 • Μεικτό περιεχόμενο    Αυτό το περιεχόμενο δηλώνεται χρησιμοποιώντας την τιμή mixed="true" σε έναν ορισμό σύνθετου τύπου. Το Excel δεν υποστηρίζει το απλό περιεχόμενο του σύνθετου τύπου αλλά υποστηρίζει τις θυγατρικές ετικέτες και χαρακτηριστικά που ορίζονται στον συγκεκριμένο σύνθετο τύπο.

Χρησιμοποιήστε το δείγμα σχήματος XML και τα αρχεία δεδομένων XML

Το παρακάτω δείγμα δεδομένων έχει βασικά στοιχεία XML και δομές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ελέγξετε την αντιστοίχιση XML, εάν δεν έχετε XML αρχεία ή αρχεία κειμένου για να δημιουργήσετε τα αρχεία XML. Δείτε τώρα πώς μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτό το δείγμα δεδομένων σε αρχεία στον υπολογιστή σας:

 1. Επιλέξτε το δείγμα κειμένου του αρχείου που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + C.

 2. Ξεκινήστε το Σημειωματάριο και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + V για να επικολλήσετε το δείγμα κειμένου.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + S για να αποθηκεύσετε το αρχείο με το όνομα του αρχείου και την επέκταση του δείγματος δεδομένων που αντιγράψατε.

 4. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + N στο Σημειωματάριο και επαναλάβετε το βήμα 1-3 για να δημιουργήσετε ένα αρχείο για το δεύτερο δείγμα κειμένου.

 5. Κλείστε το Σημειωματάριο.

Δείγμα δεδομένων XML (Δαπάνες.xml)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<Root>
<EmployeeInfo>
<Name>Jane Winston</Name>
<Date>2001-01-01</Date>
<Code>0001</Code>
</EmployeeInfo>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Airfare</Description>
<Amount>500.34</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Hotel</Description>
<Amount>200</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Taxi Fare</Description>
<Amount>100.00</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Long Distance Phone Charges</Description>
<Amount>57.89</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Food</Description>
<Amount>82.19</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-02</Date>
<Description>Food</Description>
<Amount>17.89</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-02</Date>
<Description>Personal Items</Description>
<Amount>32.54</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-03</Date>
<Description>Taxi Fare</Description>
<Amount>75.00</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-03</Date>
<Description>Food</Description>
<Amount>36.45</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-03</Date>
<Description>New Suit</Description>
<Amount>750.00</Amount>
</ExpenseItem>
</Root>

Δείγμα σχήματος XML (Δαπάνες.xsd)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name="Root">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EmployeeInfo">
<xsd:complexType>
<xsd:all>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Name" />
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Date" />
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Code" />
</xsd:all>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="ExpenseItem">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Date" type="xsd:date"/>
<xsd:element name="Description" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Amount" type="xsd:decimal" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

Δημιουργία αντιστοίχισης XML

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια αντιστοίχιση XML, προσθέτοντας ένα σχήμα XML σε ένα βιβλίο εργασίας. Το σχήμα μπορεί να αντιγραφεί από ένα αρχείο σχήματος XML (.xsd) ή Excel να δοκιμάσετε να υπολογίσει μία από ένα αρχείο δεδομένων XML (.xml).

 1. Επιλέξτε Προγραμματιστής > προέλευσης.

  Εντολές XML στην καρτέλα "Προγραμματιστής"

  Αν δεν βλέπετε την καρτέλα Προγραμματιστής, ανατρέξτε στο θέμα Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματιστής.

 2. Στο παράθυρο εργασιών Προέλευση XML, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιστοιχίσεις XML και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 3. Στη λίστα Διερεύνηση σε, κάντε κλικ στη μονάδα δίσκου, στο φάκελο ή στη θέση Internet που περιέχει το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε.

 4. Κάντε κλικ στο αρχείο και επιλέξτε Άνοιγμα.

  • Για ένα αρχείο σχήματος XML, XML θα δημιουργήσει μια αντιστοίχιση XML με βάση το σχήμα XML. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Πολλαπλές ρίζες, επιλέξτε έναν από τους κόμβους ρίζας που ορίζονται από το αρχείο σχήματος XML.

  • Για ένα αρχείο δεδομένων XML, το Excel θα προσπαθήσει να υπολογίσει το σχήμα XML από τα δεδομένα XML, και, στη συνέχεια, δημιουργεί μια αντιστοίχιση XML.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Η αντιστοίχιση XML εμφανίζεται στο παράθυρο εργασιών Προέλευση XML.

Αντιστοίχιση στοιχείων XML

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε στοιχεία XML σε κελιά μονής αντιστοίχισης και επαναλαμβανόμενα κελιά σε πίνακες XML, έτσι ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε μια σχέση μεταξύ του κελιών και του στοιχείου δεδομένων XML στο σχήμα XML.

 1. Επιλέξτε Προγραμματιστής > προέλευσης.

  Εντολές XML στην καρτέλα "Προγραμματιστής"

  Αν δεν βλέπετε την καρτέλα Προγραμματιστής, ανατρέξτε στο θέμα Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματιστής.

 2. Στο παράθυρο εργασιών Προέλευση XML , επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να αντιστοιχίσετε.

  Για να επιλέξετε μη γειτονικά στοιχεία, κάντε κλικ σε ένα στοιχείο και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και κάντε κλικ σε κάθε στοιχείο που θέλετε να αντιστοιχίσετε.

 3. Για να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία, κάντε τα εξής:

  1. Κάντε δεξί κλικ στα επιλεγμένα στοιχεία και κάντε κλικ στην εντολή Αντιστοίχιση στοιχείου.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου στοιχεία XML χάρτη, επιλέξτε ένα κελί και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Συμβουλή: Επίσης, μπορείτε να μεταφέρετε τα επιλεγμένα στοιχεία στη θέση του φύλλου εργασίας όπου θέλετε να εμφανίζονται.

   Κάθε στοιχείο εμφανίζεται με έντονη γραφή στο παράθυρο εργασιών Προέλευση XML, υποδεικνύοντας ότι το στοιχείο έχει αντιστοιχιστεί.

 4. Αποφασίστε πώς θέλετε να χειριστείτε τις ετικέτες και τις επικεφαλίδες στηλών:

  • Όταν σύρετε ένα μη επαναλαμβανόμενο στοιχείο XML σε ένα φύλλο εργασίας για να δημιουργήσετε ένα κελί μονής αντιστοίχισης, εμφανίζεται μια έξυπνη ετικέτα με τρεις εντολές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ελέγξετε την τοποθέτηση της επικεφαλίδας ή της ετικέτας:

   Τα δεδομένα μου περιέχουν ήδη επικεφαλίδα    Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να παραβλέψετε την επικεφαλίδα του στοιχείου XML, επειδή το κελί έχει ήδη μια επικεφαλίδα (αριστερά ή επάνω από τα δεδομένα).

   Τοποθέτηση της επικεφαλίδας XML στα αριστερά    Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε την επικεφαλίδα του στοιχείου XML ως ετικέτα του κελιού (αριστερά από τα δεδομένα).

   Τοποθέτηση της επικεφαλίδας XML επάνω    Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε την επικεφαλίδα του στοιχείου XML ως επικεφαλίδα του κελιού (επάνω από τα δεδομένα).

  • Όταν σύρετε ένα επαναλαμβανόμενο στοιχείο XML στο φύλλο εργασίας για να δημιουργήσετε επαναλαμβανόμενα κελιά σε έναν πίνακα XML, τα ονόματα των στοιχείων XML χρησιμοποιούνται αυτόματα ως επικεφαλίδες στήλης για τον πίνακα. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τις επικεφαλίδες στήλης σε οποιεσδήποτε επικεφαλίδες θέλετε, με την επεξεργασία των κελιών της κεφαλίδας στήλης.

   Στο παράθυρο εργασιών Προέλευση XML, μπορείτε να κάνετε κλικ στο στοιχείο Επιλογές για περαιτέρω έλεγχο της συμπεριφοράς του πίνακα XML:

   Αυτόματη συγχώνευση στοιχείων κατά την αντιστοίχιση    Όταν είναι επιλεγμένο αυτό το πλαίσιο ελέγχου, οι πίνακες XML αναπτύσσονται αυτόματα όταν σύρετε ένα στοιχείο σε ένα γειτονικό κελί στον πίνακα XML.

   Τα δεδομένα μου έχουν επικεφαλίδες    Όταν είναι επιλεγμένο αυτό το πλαίσιο ελέγχου, τα υπάρχοντα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επικεφαλίδες στήλης όταν αντιστοιχίζετε επαναλαμβανόμενα στοιχεία στο φύλλο εργασίας σας.

   Σημειώσεις: 

   • Εάν όλες οι εντολές XML είναι αχνές και δεν μπορείτε να αντιστοιχίσετε στοιχεία XML σε κανένα κελί, το βιβλίο εργασίας μπορεί να είναι κοινόχρηστο. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναθεώρηση > Κοινή χρήση βιβλίου εργασίας για να επιβεβαιώσετε ότι και για να την καταργήσετε από κοινής χρήσης, όπως απαιτείται.

    Εάν θέλετε να αντιστοιχίσετε στοιχεία XML σε ένα βιβλίο εργασίας που θέλετε να κάνετε κοινή χρήση, αντιστοιχίστε τα στοιχεία XML στα κελιά που θέλετε, εισαγάγετε τα δεδομένα XML, καταργήσετε όλες οι αντιστοιχίσεις XML και, στη συνέχεια, να κάνετε κοινή χρήση του βιβλίου εργασίας.

   • Εάν δεν μπορείτε να αντιγράψετε έναν πίνακα XML που περιέχει τα δεδομένα σε άλλο βιβλίο εργασίας, στον πίνακα XML μπορεί να έχουν συσχετιστεί αντιστοίχισης XML που ορίζει τη δομή δεδομένων. Αυτή η αντιστοίχιση XML είναι αποθηκευμένη στο βιβλίο εργασίας, αλλά όταν αντιγράφετε τον πίνακα XML σε ένα νέο βιβλίο εργασίας, η αντιστοίχιση XML δεν συμπεριλαμβάνονται αυτόματα. Αντί να την αντιγράψετε τον πίνακα XML, το Excel δημιουργεί έναν πίνακα του Excel που περιέχει τα ίδια δεδομένα. Εάν θέλετε να είναι ένας πίνακας XML τον νέο πίνακα, κάντε τα εξής:

    1. Προσθέστε μια αντιστοίχιση XML στο νέο βιβλίο εργασίας, χρησιμοποιώντας το αρχείο .xml ή .xsd που χρησιμοποιήσατε για τη δημιουργία της αρχικής αντιστοίχισης XML. Θα πρέπει να μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτά τα αρχεία, εάν θέλετε να προσθέσετε αντιστοιχίσεις XML σε άλλα βιβλία εργασίας.

    2. Αντιστοιχίστε τα στοιχεία XML στον πίνακα, για να τον μετατρέψετε σε πίνακα XML.

   • Κατά την αντιστοίχιση ενός επαναλαμβανόμενου στοιχείου XML σε ένα συγχωνευμένο κελί, το Excel καταργεί τη συγχώνευση του κελιού. Αυτό είναι αναμενόμενη συμπεριφορά, επειδή επαναλαμβανόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί για λειτουργία με μόνο χωρίς συγχώνευση κελιών.

    Μπορείτε να αντιστοιχίσετε ενιαία, μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία XML σε ένα συγχωνευμένο κελί, αλλά δεν επιτρέπεται η αντιστοίχιση ενός επαναλαμβανόμενου στοιχείου XML (ή ένα στοιχείο που περιέχει ένα επαναλαμβανόμενο στοιχείο) σε ένα συγχωνευμένο κελί. Στο κελί θα καταργηθεί η συγχώνευση και θα αντιστοιχιστεί στο κελί όπου βρίσκεται το δείκτη του ποντικιού στο στοιχείο.

Συμβουλές: 

 • Μπορείτε να κατάργηση αντιστοίχισης στοιχείων XML που δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε, ή για να αποτρέψετε την αντικατάσταση κατά την εισαγωγή δεδομένων XML τα περιεχόμενα των κελιών. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να προσωρινά κατάργηση αντιστοίχισης ένα στοιχείο XML από ένα μόνο κελί ή επαναλαμβανόμενα κελιά που περιέχουν τύπους που δεν θέλετε να αντικαταστήσετε όταν εισάγετε ένα αρχείο XML. Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή, μπορείτε να αντιστοιχίσετε το στοιχείο XML στα κελιά τύπου ξανά, ώστε να μπορείτε να εξαγάγετε τα αποτελέσματα των τύπων για το αρχείο δεδομένων XML.

 • Για να κατάργηση αντιστοίχισης στοιχείων XML, κάντε δεξιό κλικ στο όνομά του στο παράθυρο εργασιών Προέλευση XML, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση στοιχείου.

Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματιστής"

Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Προγραμματιστής, κάντε τα εξής για να την εμφανίσετε:

 • Στο Excel 2010 και νεότερες εκδόσεις:

  1. Κάντε κλικ στο στοιχείο Αρχείο > Επιλογές.

  2. Κάντε κλικ στην κατηγορία Προσαρμογή κορδέλας.

  3. Στην περιοχή Κύριες καρτέλες, επιλέξτε το πλαίσιο Προγραμματιστής και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 • Στο Excel 2007:

  1. Επιλέξτε το κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office > Επιλογές του Excel.

  2. Κάντε κλικ στην κατηγορία δημοφιλείς.

  3. Στην περιοχή καλύτερες επιλογές για την εργασία με το Excel, επιλέξτε το πλαίσιο Εμφάνιση καρτέλας "Προγραμματιστής" στην κορδέλα και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Δείτε επίσης

Προσάρτησης ή να αντικαταστήσετε αντιστοιχισμένα δεδομένα XML

Επισκόπηση της XML στο Excel

Δεδομένα εισαγωγής XML

Εξαγωγή XML δεδομένων

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×