Αντιστοίχιση μακροεντολής σε μια φόρμα ή ένα κουμπί ελέγχου

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κουμπί ελέγχου φόρμας ή ένα κουμπί εντολής (στοιχείο ελέγχου ActiveX) για να εκτελέσετε μια μακροεντολή που πραγματοποιεί μια ενέργεια όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε αυτό. Και τα δύο αυτά τα κουμπιά είναι επίσης γνωστή ως ένα κουμπί push, το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί για την αυτοματοποίηση της εκτύπωσης ενός φύλλου εργασίας, το φιλτράρισμα δεδομένων ή τον υπολογισμό των αριθμών. Σε γενικές γραμμές, ένα κουμπί ελέγχου φόρμας και ένα κουμπί εντολής στοιχείου ελέγχου ActiveX έχουν παρόμοια εμφάνιση και τη συνάρτηση. Ωστόσο, έχουν μερικές διαφορές, τα οποία εξηγούνται στις ενότητες που ακολουθούν.

Κουμπί (Στοιχείο ελέγχου φόρμας)

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου κουμπιού γραμμής εργαλείων φόρμας

Κουμπί εντολής (Στοιχείο ελέγχου ActiveX)

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου κουμπιού εντολής ActiveX

Στις παρακάτω ενότητες, μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε μια μακροεντολή σε ένα κουμπί στο Excel — για Windows ή Mac.

Σημείωση: Στοιχεία ελέγχου ActiveX δεν υποστηρίζονται σε Mac.

Μπορείτε να βρείτε μακροεντολών και VBA εργαλεία στην καρτέλα " Προγραμματιστής ", ο οποίος είναι κρυφός από προεπιλογή.

Το πρώτο βήμα είναι να την ενεργοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο: Εμφάνιση της καρτέλας προγραμματιστής.

Καρτέλα "Προγραμματιστής" στην κορδέλα

Προσθήκη κουμπιού (Στοιχείο ελέγχου φόρμας)

 1. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και, στη συνέχεια, στην περιοχή Στοιχεία ελέγχου φόρμας, κάντε κλικ στο κουμπί Εικόνα κουμπιού .

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή θέση του φύλλου εργασίας όπου θέλετε να βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία της να εμφανίζεται το κουμπί. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Αντιστοίχιση μακροεντολής.

 3. Αντιστοίχιση μακροεντολής στο κουμπί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Για να καθορίσετε τις ιδιότητες στοιχείου ελέγχου του κουμπιού, κάντε δεξιό κλικ στο κουμπί και μετά κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση στοιχείου ελέγχου.

Προσθήκη κουμπιού εντολής (Στοιχείο ελέγχου ActiveX)

 1. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και, στη συνέχεια, στην περιοχή στοιχεία Ελέγχου ActiveX, κάντε κλικ στο Κουμπί εντολής Εικόνα κουμπιού .

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή θέση του φύλλου εργασίας στην οποία θέλετε η επάνω αριστερή γωνία του κουμπιού εντολής για να εμφανίζονται.

 3. Στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή κώδικα. Αυτό εκκινεί το πρόγραμμα επεξεργασίας Visual Basic. Βεβαιωθείτε ότι κάντε κλικ στην επιλογή είναι επιλέξατε στην αναπτυσσόμενη λίστα στα δεξιά. Η διαδικασία sub CommandButton1_Click (ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα) εκτελείται αυτές τις δύο μακροεντολές όταν γίνεται κλικ στο κουμπί: SelectC15 και HelloMessage.

  Μια υπορουτίνα στην Επεξεργασία της Visual Basic

 4. Στο την υπορουτίνα για το κουμπί εντολής, κάντε ένα από τα εξής:

  • Πληκτρολογήστε το όνομα μιας υπάρχουσας μακροεντολής στο βιβλίο εργασίας. Μπορείτε να βρείτε μακροεντολές κάνοντας κλικ στην επιλογή " μακροεντολές " στην ομάδα κώδικας. Μπορείτε να εκτελέσετε μακροεντολές πολλών από ένα κουμπί, πληκτρολογώντας τα ονόματα των μακροεντολών σε ξεχωριστές γραμμές μέσα την υπορουτίνα.

  • Εάν είναι απαραίτητο, προσθέστε το δικό σας κώδικα VBA.

 5. Κλείστε την επεξεργασία της Visual Basic και κάντε κλικ στην επιλογή Κατάσταση σχεδίασης Εικόνα κουμπιού για να βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση σχεδίασης είναι απενεργοποιημένη.

 6. Για να εκτελέσετε τον κώδικα VBA που είναι τώρα τμήμα του κουμπιού, κάντε κλικ στο κουμπί εντολής ActiveX που μόλις δημιουργήσατε.

 7. Για να επεξεργαστείτε το στοιχείο ελέγχου ActiveX, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στην κατάσταση σχεδίασης. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, ενεργοποιήστε την επιλογή Κατάσταση σχεδίασης.

 8. Για να καθορίσετε τις ιδιότητες στοιχείου ελέγχου του κουμπιού εντολής, στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες Εικόνα κουμπιού . Μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ στο κουμπί εντολής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

  Σημείωση: Προτού επιλέξετε Ιδιότητες, βεβαιωθείτε ότι το αντικείμενο για την οποία θέλετε να εξετάσετε ή να αλλάξετε τις ιδιότητες είναι ήδη επιλεγμένο.


  Εμφανίζεται το πλαίσιο Ιδιότητες. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κάθε ιδιότητα, επιλέξτε την ιδιότητα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F1 για να εμφανίσετε ένα θέμα Βοήθεια για τη Visual Basic. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε το όνομα της ιδιότητας στο πλαίσιο Βοήθεια για τη Visual Basic αναζήτησης. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ιδιότητες που είναι διαθέσιμες.

Εάν θέλετε να καθορίσετε

Χρησιμοποιήστε αυτήν την ιδιότητα

Γενικά:

Εάν το στοιχείο ελέγχου φορτώνεται, όταν ανοίγει το βιβλίο εργασίας. (Παραβλέπεται για στοιχεία ελέγχου ActiveX.)

AutoLoad (Excel)

Εάν το στοιχείο ελέγχου μπορεί να λάβει εστίαση και να αποκρίνεται σε συμβάντα που δημιουργούνται από το χρήστη.

Enabled (Φόρμα)

Εάν είναι δυνατή η επεξεργασία του στοιχείου ελέγχου.

Locked (Φόρμα)

Το όνομα του στοιχείου ελέγχου.

Name (Φόρμα)

Τον τρόπο σύνδεσης του στοιχείου ελέγχου στα κελιά που βρίσκονται κάτω από αυτό (ελεύθερη αιώρηση, μετακίνηση αλλά όχι αλλαγή μεγέθους ή μετακίνηση και αλλαγή μεγέθους).

Placement (Excel)

Εάν είναι δυνατή η εκτύπωση του στοιχείου ελέγχου.

PrintObject (Excel)

Εάν το στοιχείο ελέγχου είναι ορατό ή κρυφό.

Visible (Φόρμα)

Κείμενο:

Χαρακτηριστικά γραμματοσειράς (έντονη γραφή, πλάγια γραφή, μέγεθος, διακριτή διαγραφή, υπογράμμιση και πάχος).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (Φόρμα)

Περιγραφικό κείμενο στο στοιχείο ελέγχου που το προσδιορίζει ή το περιγράφει.

Caption (Φόρμα)

Εάν τα περιεχόμενα του στοιχείου ελέγχου αναδιπλώνονται αυτόματα στο τέλος μιας γραμμής.

WordWrap (Φόρμα)

Μέγεθος και θέση:

Εάν το μέγεθος του στοιχείου ελέγχου προσαρμόζεται αυτόματα για να εμφανίζει όλα τα περιεχόμενα.

AutoSize (Φόρμα)

Το ύψος ή το πλάτος σε σημεία.

Height, Width (Φόρμα)

Την απόσταση μεταξύ του στοιχείου ελέγχου και του αριστερού ή του επάνω άκρου του φύλλου εργασίας.

Left, Top (Φόρμα)

Μορφοποίηση:

Το χρώμα φόντου.

BackColor (Φόρμα)

Το στυλ φόντου (διαφανές ή αδιαφανές).

BackStyle (Φόρμα)

Το χρώμα πρώτου πλάνου.

ForeColor (Φόρμα)

Εάν το στοιχείο ελέγχου έχει σκιά.

Shadow (Excel)

Εικόνα:

Το bitmap που εμφανίζεται στο στοιχείο ελέγχου.

Picture (Φόρμα)

Τη θέση της εικόνας σε σχέση με τη λεζάντα της (αριστερά, επάνω, δεξιά κ.ο.κ.).

PicturePosition (Φόρμα)

Πληκτρολόγιο και ποντίκι:

Το πλήκτρο συντόμευσης για το στοιχείο ελέγχου.

Accelerator (Φόρμα)

Ένα προσαρμοσμένο εικονίδιο ποντικιού.

MouseIcon (Φόρμα)

Τον τύπο δείκτη που εμφανίζεται, όταν ο χρήστης τοποθετεί το ποντίκι πάνω από ένα συγκεκριμένο αντικείμενο (τυπικός δείκτης, βέλος, δείκτης με μορφή I).

MousePointer (Φόρμα)

Εάν το στοιχείο ελέγχου λαμβάνει την εστίαση όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε αυτό.

TakeFocusOnClick (Φόρμα)


Μπορείτε να βρείτε μακροεντολών και VBA εργαλεία στην καρτέλα " Προγραμματιστής ", ο οποίος είναι κρυφός από προεπιλογή, ώστε το πρώτο βήμα είναι να την ενεργοποιήσετε

 1. Επιλέξτε Excel > Προτιμήσεις… > Κορδέλα και γραμμή εργαλείων.

 2. Στην κατηγορία Προσαρμογή της κορδέλας, στη λίστα Κύριες καρτέλες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προγραμματιστής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο στοιχείο προγραμματιστής για να την προσθέσετε στην κορδέλα

Προσθήκη κουμπιού (Στοιχείο ελέγχου φόρμας)

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, κάντε κλικ στο κουμπί Εικόνα κουμπιού .

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή θέση του φύλλου εργασίας όπου θέλετε να βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία της να εμφανίζεται το κουμπί. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Αντιστοίχιση μακροεντολής.

  Σημείωση: Εάν έχετε ήδη εισαγάγει ένα κουμπί, μπορείτε να κάντε δεξί κλικ σε αυτό και επιλέξτε Αντιστοίχιση μακροεντολής.

 3. Αντιστοίχιση μακροεντολής στο κουμπί και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Για να καθορίσετε τις ιδιότητες στοιχείου ελέγχου του κουμπιού, κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μορφοποίηση στοιχείου ελέγχου....

Προσθήκη κουμπιού εντολής (στοιχείο ελέγχου Visual Basic)

 1. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, κάντε κλικ στο κουμπί Εικόνα κουμπιού .

 2. Κάντε κλικ στη θέση του φύλλου εργασίας όπου θέλετε να εμφανιστεί η επάνω αριστερή γωνία του κουμπιού εντολής.

  Σημείωση: Εάν έχετε ήδη εισαγάγει ένα κουμπί, μπορείτε να κάντε δεξί κλικ σε αυτό και επιλέξτε Αντιστοίχιση μακροεντολής.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Αντιστοίχιση μακροεντολής, επιλέξτε Δημιουργία, που θα ανοίξετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας Visual Basic (VBE ) σε ένα παράθυρο με τον ακόλουθο κώδικα:

   Sub ButtonX_Click() 
  
   End Sub
 4. Στο την υπορουτίνα για το κουμπί εντολής, μεταξύ των Sub και End Sub γραμμές, κάντε ένα από τα εξής:

  • Πληκτρολογήστε το όνομα μιας υπάρχουσας μακροεντολής στο βιβλίο εργασίας. Μπορείτε να εκτελέσετε μακροεντολές πολλών από ένα κουμπί, πληκτρολογώντας τα ονόματα των μακροεντολών σε ξεχωριστές γραμμές μέσα υπορουτίνα

  • Προσθέστε το δικό σας κώδικα VBA.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάσταση σχεδίασης Εικόνα κουμπιού για να βεβαιωθείτε ότι αυτό κατάσταση σχεδίασης είναι απενεργοποιημένη και, στη συνέχεια, κλείστε το παράθυρο επεξεργασίας Visual Basic.

 6. Για να επεξεργαστείτε το κουμπί, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Επεξεργασία Visual Basic.

 7. Για να καθορίσετε τις ιδιότητες στοιχείου ελέγχου του κουμπιού, κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μορφοποίηση στοιχείου ελέγχου....

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×