Αντιστοίχιση μακροεντολής σε κουμπί

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κουμπί (ένα στοιχείο ελέγχου φόρμας) για να εκτελέσετε μια μακροεντολή που πραγματοποιεί μια ενέργεια όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε αυτό. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κουμπί για να αυτοματοποιήσετε την εκτύπωση ενός φύλλου εργασίας, το φιλτράρισμα δεδομένων ή τον υπολογισμό αριθμών.

Αφού δημιουργήσετε μια μακροεντολή, μπορείτε να το εκχωρήσετε σε ένα κουμπί κάνετε κλικ για να εκτελέσετε τη μακροεντολή. Μπορείτε να εκχωρήσετε μια μακροεντολή σε ένα κουμπί στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης ή σε ένα κουμπί στη δική σας προσωπική ομάδα στην κορδέλα.

Εάν θέλετε ένα κουμπί μακροεντολής να είναι διαθέσιμο σε άλλα βιβλία εργασίας, αντιστοιχίστε το σε μια μακροεντολή που έχει δημιουργηθεί στο προσωπικό βιβλίο εργασίας.

Προσθήκη κουμπιού μακροεντολής στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές > Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

 2. Στη λίστα Επιλογή εντολών από, κάντε κλικ στην επιλογή μακροεντολές.

  Εντολές για τη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης
 3. Επιλέξτε τη μακροεντολή στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα κουμπί.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη για να μετακινήσετε τη μακροεντολή στη λίστα των κουμπιών της γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

 5. Για να αντικαταστήσετε το προεπιλεγμένο εικονίδιο μακροεντολής με ένα διαφορετικό κουμπί για τη μακροεντολή σας, κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση.

 6. Στην περιοχή Σύμβολο, επιλέξτε ένα εικονίδιο κουμπιού για τη μακροεντολή σας.

  Παράθυρο διαλόγου "Τροποποίηση κουμπιού"
 7. Για να χρησιμοποιήσετε ένα πιο φιλικό όνομα για το κουμπί, στο πλαίσιο εμφανιζόμενο όνομα, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε.

  Το όνομα κουμπιού μπορεί να περιέχει κενό διάστημα.

 8. Κάντε κλικ δύο φορές στο κουμπί OK.

Το νέο κουμπί εμφανίζεται στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης και μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτό για να εκτελεστεί η μακροεντολή.

Συμβουλή: Όταν αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας, τα κουμπιά έχετε αντιστοιχίσει σε μακροεντολές στο προσωπικό βιβλίο εργασίας θα είναι διαθέσιμες σε κάθε βιβλίο εργασίας που ανοίγετε.

Προσθήκη κουμπιού μακροεντολής στη δική σας ομάδα στην κορδέλα

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές > Προσαρμογή κορδέλας.

 2. Στην περιοχή Προσαρμογή της Κορδέλας, στη λίσταΚύριες καρτέλες, επιλέξτε το πλαίσιο Προγραμματιστής, εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένο.

  Παράθυρο διαλόγου "Προσαρμογή κορδέλας"
 3. Επιλέξτε την καρτέλα στην οποία θέλετε να προσθέσετε τη δική σας ομάδα.

  Για παράδειγμα, επιλέξτε Κεντρική, για να προσθέσετε την ομάδα σας στην καρτέλα Κεντρική.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ομάδα.

  Αυτή η ενέργεια θα προσθέσει την ετικέτα Νέα ομάδα (προσαρμογή) στην καρτέλα που επιλέξατε.

 5. Για να χρησιμοποιήσετε ένα καλύτερο όνομα για τη νέα ομάδα, κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε στο πλαίσιο Εμφανιζόμενο όνομα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  Το όνομα μπορεί να περιέχει κενό διάστημα. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε Οι μακροεντολές μου.

 6. Για να προσθέσετε μια μακροεντολή στην ομάδα, στη λίστα Επιλογή εντολών από, κάντε κλικ στην επιλογή μακροεντολές.

 7. Επιλέξτε τη μακροεντολή που θέλετε να προσθέσετε στη νέα ομάδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Η μακροεντολή θα προστεθεί στην ομάδα Οι μακροεντολές μου.

 8. Για να χρησιμοποιήσετε ένα πιο φιλικό όνομα, κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασίακαι, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε στο πλαίσιο Εμφανιζόμενο όνομα.

  Το όνομα μπορεί να περιέχει κενό διάστημα.

 9. Στην περιοχή Σύμβολο, επιλέξτε ένα εικονίδιο κουμπιού για τη μακροεντολή σας.

 10. Κάντε κλικ δύο φορές στο κουμπί OK.

Το νέο κουμπί εμφανίζεται στην καρτέλα που επιλέξατε και μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτό για να εκτελεστεί η μακροεντολή.

Συμβουλή: Όταν αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας, τα κουμπιά έχετε αντιστοιχίσει σε μακροεντολές στο προσωπικό βιβλίο εργασίας θα είναι διαθέσιμες σε κάθε βιβλίο εργασίας που ανοίγετε.

Excel 2016 για Mac

 1. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί.

  Εάν η καρτέλα "Προγραμματιστής" δεν είναι διαθέσιμη

  1. Μεταβείτε στις επιλογές Excel > Προτιμήσεις... > κορδέλα & γραμμή εργαλείων.

  2. Στην ενότητα Προσαρμογή της κορδέλας, στην περιοχή Κύριες καρτέλες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προγραμματιστής και πατήστε το πλήκτρο OK.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή θέση του φύλλου εργασίας όπου θέλετε να βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία της να εμφανίζεται το κουμπί.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Αντιστοίχιση μακροεντολής, κάντε κλικ στο όνομα της μακροεντολής που θέλετε να αντιστοιχίσετε στο κουμπί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Για να αλλάξετε το μέγεθος του κουμπιού, σύρετε τις λαβές αλλαγής μεγέθους.

 5. Για να καθορίσετε τις ιδιότητες του στοιχείου ελέγχου του κουμπιού, Control + κλικ ή κάντε δεξί κλικ στο κουμπί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση στοιχείου ελέγχου.

Excel 2011 για Mac

 1. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Στοιχείου ελέγχου φόρμας, κάντε κλικ στο κουμπί.

  Εάν η καρτέλα "Προγραμματιστής" δεν είναι διαθέσιμη

  1. Στη δεξιά πλευρά της κορδέλας, κάντε κλικ στο Αναδυόμενο μενού "Ενέργεια" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Προτιμήσεις κορδέλας.

  2. Στην περιοχή Προσαρμογή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προγραμματιστής.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή θέση του φύλλου εργασίας όπου θέλετε να βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία της να εμφανίζεται το κουμπί.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Αντιστοίχιση μακροεντολής, κάντε κλικ στο όνομα της μακροεντολής που θέλετε να αντιστοιχίσετε στο κουμπί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Για να καθορίσετε τις ιδιότητες του στοιχείου ελέγχου του κουμπιού, Control + κλικ ή κάντε δεξί κλικ στο κουμπί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση στοιχείου ελέγχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×