Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Αντιμετώπιση προβλημάτων σε εφαρμογές προγραμμάτων περιήγησης που δεν μπορείτε να εισέλθετε στο Office 365, Azure ή Intune

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Πρόβλημα

Όταν οι χρήστες προσπαθούν να ελέγχουν την ταυτότητα μια εφαρμογή προγραμμάτων περιήγησης σε μια υπηρεσία cloud της Microsoft, όπως το Office 365, το Microsoft Azure ή Microsoft Intune από ένα συγκεκριμένο υπολογιστή-πελάτη, θα παρουσιαστεί ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω θέματα:

 • Οι διαχειριστές δεν είναι δυνατό να τον έλεγχο ταυτότητας για την υπηρεσία cloud, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω εργαλεία διαχείρισης:

  -Microsoft Azure Active εργαλείο συγχρονισμού καταλόγου (στο διακομιστή συγχρονισμού καταλόγου)

  -Microsoft Azure Active Directory λειτουργικής μονάδας για το Windows PowerShell (σε έναν υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένη)
   

 • Οι χρήστες δεν είναι δυνατό να τον έλεγχο ταυτότητας για την υπηρεσία cloud, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω εφαρμογές εμπλουτισμένο πρόγραμμα-πελάτη:

  -Microsoft Outlook

  -Microsoft Lync 2010

  -Microsoft Office Professional Plus

  -Εφαρμογές του Microsoft Office

Όταν οι χρήστες προσπαθούν να αποκτήσετε πρόσβαση στη πύλη υπηρεσία cloud, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης web από τον ίδιο υπολογιστή, οι χρήστες ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα:

 • Internet Explorer δεν μπορεί να εμφανίσει την ιστοσελίδα.

 • Ο χρήστης ειδοποιείται για τα διαπιστευτήρια πριν από την ιστοσελίδα φορτώνεται.

Οι χρήστες δεν αντιμετωπίζουν αυτά τα συμπτώματα κατά την πρόσβαση σε την υπηρεσία cloud από άλλους υπολογιστές, χρησιμοποιώντας το ίδιο πληροφοριών του λογαριασμού χρήστη. Οι χρήστες πρόσβαση με επιτυχία την υπηρεσία cloud από άλλους υπολογιστές.

Αιτία

Συνήθως, αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται σε έναν συγκεκριμένο υπολογιστή-πελάτη υπολογιστή ή σε μια ομάδα των υπολογιστών-πελατών. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να προκύψουν για όλους τους υπολογιστές προγράμματος-πελάτη, μόνο αν δεν υπάρχει υπολογιστές στην εταιρεία έχουν ρυθμιστεί για την υπηρεσία cloud. Εφαρμογή μη περιήγησης ελέγχου ταυτότητας ενδέχεται να μην είναι πλήρως λειτουργικό εάν ρυθμίσεις προγράμματος-πελάτη υπηρεσίας cloud δεν υλοποιήσει σωστά.

Τα ακόλουθα σενάρια προγράμματος-πελάτη υπολογιστή μπορεί να προκαλέσει αυτό το πρόβλημα:

 • Η συνδεσιμότητα του δικτύου για την υπηρεσία cloud είναι περιορισμένη.

 • Το τείχος προστασίας, διακομιστές μεσολάβησης ή και τα δύο απαιτούν τοπικού ελέγχου ταυτότητας.

 • Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της εφαρμογής κάποιο πρόγραμμα περιήγησης.

 • Είναι εγκατεστημένη μια προηγούμενη έκδοση του Microsoft Online Services εισόδου στο Βοηθού.

 • Η εφαρμογή προγραμμάτων περιήγησης δεν έχει ρυθμιστεί για την υπηρεσία cloud.

Πριν να συνεχίσετε να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, βεβαιωθείτε ότι όλες οι ακόλουθες συνθήκες είναι αληθείς:

Λύση

Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μεθόδους, ανάλογα με την πιθανή αιτία του ζητήματος.

Επίλυση 1: Περιορίζεται η συνδεσιμότητα του δικτύου

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης και προσπαθήστε να αποκτήσετε πρόσβαση http://www.msn.com. Εάν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την τοποθεσία Web, αντιμετώπιση προβλημάτων συνδεσιμότητας δικτύου.

 1. Σε μια γραμμή εντολών, χρησιμοποιήστε τα εργαλεία ipconfig και ping για την αντιμετώπιση προβλημάτων συνδεσιμότητας διευθύνσεων IP. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης:

      τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων βασικές TCP/IP

 2. Σε μια γραμμή εντολών, εκτελέστε nslookup www.msn.com για να προσδιορίσετε αν DNS επίλυση ονομάτων διακομιστή Internet.

 3. Βεβαιωθείτε ότι των ρυθμίσεων διακομιστή μεσολάβησης στις επιλογές Internet αντικατοπτρίζει το διακομιστή μεσολάβησης κατάλληλο, εάν χρησιμοποιείται διακομιστή μεσολάβησης στον τοπικό δίκτυο.

 4. Εάν έχει εγκατασταθεί τείχος προστασίας πύλης διαχείρισης απειλή Forefront (TMG) στο όριο του δικτύου και το τείχος προστασίας απαιτεί έλεγχο ταυτότητας του προγράμματος-πελάτη, ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε το πρόγραμμα-πελάτη Forefront TMG στη συσκευή προγράμματος-πελάτη για πρόσβαση στο Internet. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή της υπηρεσίας cloud για βοήθεια.

Επίλυση 2: Διακομιστές τείχος προστασίας ή διακομιστή μεσολάβησης απαιτούν επιπλέον ελέγχου ταυτότητας

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ρυθμίστε τις παραμέτρους μιας εξαίρεσης για διευθύνσεις URL του Office 365 και εφαρμογές από το διακομιστή μεσολάβησης ελέγχου ταυτότητας. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Internet Security και επιτάχυνση Server (ISA) 2006, δημιουργήστε έναν κανόνα "να επιτρέπεται" που πληρούν τα εξής κριτήρια:

 • Να επιτρέπονται οι εξερχόμενες συνδέσεις στον προορισμό της παρακάτω: *. microsoftonline.com

 • Να επιτρέπονται οι εξερχόμενες συνδέσεις στον προορισμό της παρακάτω: *.microsoftonline p.com

 • Να επιτρέπονται οι εξερχόμενες συνδέσεις στον προορισμό της παρακάτω: *. sharepoint.com

 • Να επιτρέπονται οι εξερχόμενες συνδέσεις στον προορισμό της παρακάτω: *. outlook.com

 • Να επιτρέπονται οι εξερχόμενες συνδέσεις στον προορισμό της παρακάτω: *. lync.com

 • Να επιτρέπονται οι εξερχόμενες συνδέσεις στον προορισμό της παρακάτω: osub.microsoft.com

 • Θύρες 80/443

 • Τα πρωτόκολλα TCP και HTTPS

 • Πρέπει να εφαρμόσετε τον κανόνα σε όλους τους χρήστες.

 • Ορίστε λήξης χρονικού ορίου HTTPS/SSL σε 8 ώρες

Ανάλυση 3: Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της εφαρμογής κάποιο πρόγραμμα περιήγησης ή το Βοηθό Microsoft Online Services εισόδου στο έχει λήξει

Εάν ορισμένα λειτουργικά συστήματα ή εφαρμογές προγραμμάτων περιήγησης δεν είναι ενημερωθεί με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ενδέχεται να είναι δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στις προβλεπόμενες υπηρεσίες. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής και τις εφαρμογές πληροί τις απαιτήσεις συστήματος για την υπηρεσία cloud. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις συστήματος για το Office 365, κάντε κλικ εδώ:

    Απαιτήσεις συστήματος για το Office 365

Ο ευκολότερος τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι ενημερωμένο κατάλληλα για το Office 365 είναι να εκτελέσετε το εργαλείο εγκατάστασης του Office 365 για υπολογιστή. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να την εγκαταστήσετε:

 1. Σε πρόγραμμα περιήγησης web, μεταβείτε στο https://portal.office.com, είσοδος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή στοιχεία λήψης , στο δεξιό παράθυρο.

 2. Μετακινηθείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της σελίδας. Στην περιοχή ορίσετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των εφαρμογών υπολογιστή του Office, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμισηκαι, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε όταν σας ζητηθεί να εκτελέσετε το εργαλείο εγκατάστασης του Office 365 για υπολογιστή.

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε λήψη και εγκατάσταση με μη αυτόματο τρόπο τις απαιτούμενες ενημερώσεις και πακέτα από την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:

Μη αυτόματη εγκατάσταση ενημερώσεων υπολογιστή του Office 365

Ανάλυση 4: Η εφαρμογή προγραμμάτων περιήγησης δεν έχει ρυθμιστεί για την υπηρεσία cloud

Εάν δεν έχει δημιουργηθεί προφίλ για ορισμένες εφαρμογές προγραμμάτων περιήγησης, θα δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σωστά στις προβλεπόμενες υπηρεσίες αυτές τις εφαρμογές.

Ο ευκολότερος τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι ενημερωμένο κατάλληλα για το Office 365 είναι να εκτελέσετε το εργαλείο εγκατάστασης του Office 365 για υπολογιστή. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να την εγκαταστήσετε:

 1. Σε πρόγραμμα περιήγησης web, μεταβείτε στο https://portal.office.com, είσοδος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή στοιχεία λήψης , στο δεξιό παράθυρο.

 2. Μετακινηθείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της σελίδας. Στην περιοχή ορίσετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των εφαρμογών υπολογιστή του Office, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμισηκαι, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε όταν σας ζητηθεί να εκτελέσετε το εργαλείο εγκατάστασης του Office 365 για υπολογιστή.

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε λήψη και εγκατάσταση με μη αυτόματο τρόπο τις απαιτούμενες ενημερώσεις και πακέτα από την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:

Μη αυτόματη εγκατάσταση ενημερώσεων υπολογιστή του Office 365

Εναλλακτικά, μπορείτε να ρυθμίσετε εφαρμογής προφίλ με μη αυτόματο τρόπο.

Ανάλυση 5: Δεν μπορείτε να εισέλθετε με τη χρήση του Office 2016 ή του Office 2013 με σύγχρονο τον έλεγχο ταυτότητας στο Surface Pro 3

Αυτό το ζήτημα έχει διορθωθεί στα Windows 10 έκδοση 1511. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, εγκαταστήστε όλες τις αθροιστικές ενημερώσεις για Windows 10 από το Windows Update. Ή — ελάχιστες — εγκαταστήστε την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για Windows 10:

    Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για Windows 10 έκδοση 1511: 10 Νοεμβρίου 2015


Εάν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε την ενημέρωση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ: Ακολουθήστε τα βήματα σε αυτήν την ενότητα προσεκτικά. Εάν τροποποιήσετε εσφαλμένα το μητρώο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα. Πριν να το τροποποιήσετε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου για επαναφορά , σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα.

 1. Στα Windows 10, στο πλαίσιο "Αναζήτηση" στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε regedit και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε τον Επεξεργαστή μητρώου.

 2. Κάντε ένα από τα εξής, ανάλογα με την έκδοση του Office που χρησιμοποιείτε:

 • Εάν έχετε το Office 2016, διαγράψτε το ακόλουθο κλειδί μητρώου:

      HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Common\Identity\Identities

 • Εάν έχετε εγκαταστήσει το Office 2013, διαγράψτε το ακόλουθο κλειδί μητρώου:

      HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\Common\Identity\Identities

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα για συγκεκριμένες εφαρμογές προγραμμάτων περιήγησης, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής βάσης:

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια; Μεταβείτε στην Κοινότητα της Microsoft ή τοποθεσία Web του Azure Active Directory φόρουμ .

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×