Αντιμετώπιση προβλημάτων ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου σε πολλές γλώσσες

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Έλεγχος ορθογραφίας και γραμματικής σε πολλές γλώσσες μπορεί να παρουσιάσει μοναδικό προβλήματα, όπως ως σωστά γραμμένες που επισημαίνονται ως λανθασμένες λέξεις ή λανθασμένες λέξεις σε διαφορετική γλώσσα δεν επισημαίνονται ως λανθασμένες. Σε αυτό το άρθρο αντιμετωπίζει προβλήματα και σας βοηθά να βεβαιωθείτε ότι το κείμενο αναγνωρίζεται με τη σωστή γλώσσα. ότι το σωστό λεξικό γλώσσας που χρησιμοποιείται για τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο; και ότι τα εργαλεία αυτοματοποιημένη γλώσσας του Office είναι ενεργοποιημένες.

Σημείωση: Εάν θέλετε να πληκτρολογήσετε μόνο μερικούς χαρακτήρες σε άλλη γλώσσα, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή ένα σημάδι ελέγχου ή άλλου συμβόλου.

Οι λέξεις με ορθογραφικά λάθη δεν επισημαίνονται ως λανθασμένες

Βεβαιωθείτε ότι:

Βεβαιωθείτε ότι η γλώσσα που θέλετε είναι ενεργοποιημένη

Για να ελέγξετε σωστά τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο σε άλλη γλώσσα, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η γλώσσα στο Office. Εάν χρειάζεστε μια γλώσσα που δεν παρατίθεται ως γλώσσας επεξεργασίας στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός προτιμήσεων γλώσσας του Office, ίσως χρειαστεί να αποκτήσετε και να εγκαταστήσετε ένα πακέτο γλώσσας πριν να ελέγξετε την ορθογραφία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να ενεργοποιήσετε τις γλώσσες στο Office, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη γλώσσας ή Ορισμός προτιμήσεων γλώσσας του Office και το Πακέτο βοηθητική γλώσσας για το Office.

Αρχή της σελίδας

Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζεται η σωστή γλώσσα στο κείμενο

Εάν ο ορθογραφικός έλεγχος δεν ελέγχει τις λέξεις που έχουν πληκτρολογηθεί σε άλλη γλώσσα ή επισημαίνει ως λανθασμένες τις λέξεις που έχουν πληκτρολογηθεί σωστά σε άλλη γλώσσα, ενδεχομένως οι λέξεις αυτές να αναγνωρίζονται με λάθος γλώσσα.

Για να αλλάξετε με μη αυτόματο τρόπο τη γλώσσα του συγκεκριμένου λέξεις ή ένα τμήμα του κειμένου στο Word, κάντε τα εξής:

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλώσσα, κάντε κλικ στην επιλογή Γλώσσα > Ορισμός γλώσσας γλωσσικού ελέγχου.

  (Στο Word 2007, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γλώσσας στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος.)

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Γλώσσα, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.

  Σημαντικό: Εάν η γλώσσα που θέλετε δεν εμφανίζεται επάνω από τη διπλή γραμμή, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη γλώσσα προκειμένου να είναι διαθέσιμη στον ορθογραφικό έλεγχο.

 3. Αρχίστε να πληκτρολογείτε.

  Σημείωση: Για να πληκτρολογήσετε χαρακτήρες, όπως τα γερμανικά διαλυτικά (ö), την ισπανική περισπωμένη (ñ), την τουρκική υπογεγραμμένη (Ç) ή ακόμα και ένα σύμβολο, όπως ένα σημάδι ελέγχου, στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Σύμβολα, κάντε κλικ στην επιλογή Σύμβολο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χαρακτήρα που θέλετε.

 4. Για να επιστρέψετε στην αρχική γλώσσα ή για να κάνετε εναλλαγή σε διαφορετική γλώσσα, επαναλάβετε τα βήματα 1–3. Στο βήμα 3, επιλέξτε την επόμενη γλώσσα.

Αρχή της σελίδας

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται το σωστό λεξικό γλώσσας

Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή θέση λεξικού γλώσσας για το κείμενό σας, για παράδειγμα, Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) αντί για Αγγλικά (Ηνωμένου Βασιλείου).

Για να αλλάξετε το λεξικό για μια συγκεκριμένη γλώσσα στο Word, κάντε τα εξής:

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλώσσα, κάντε κλικ στην επιλογή Γλώσσα > Ορισμός γλώσσας γλωσσικού ελέγχου.

  (Στο Word 2007, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γλώσσας στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος.)

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Γλώσσα, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.

  Σημαντικό: Εάν η γλώσσα που θέλετε δεν εμφανίζεται επάνω από τη διπλή γραμμή, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη γλώσσα προκειμένου να είναι διαθέσιμη στον ορθογραφικό έλεγχο.

  Σημείωση: Εάν η έκδοση του Office δεν παρέχει εργαλεία γλωσσικού ελέγχου, όπως τον ορθογραφικό έλεγχο, για τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, ίσως χρειαστεί να λάβετε ένα πακέτο γλώσσας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Πακέτο βοηθητική γλώσσας για το Office.

Για να αλλάξετε το λεξικό για επιλεγμένο κείμενο, κάντε τα εξής:

 1. Επιλέξτε το κείμενο για το οποίο θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα λεξικού.

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλώσσα, κάντε κλικ στην επιλογή Γλώσσα > Ορισμός γλώσσας γλωσσικού ελέγχου.

  (Στο Word 2007, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γλώσσας στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος.)

 3. Στην περιοχή Σήμανση γλώσσας, κάντε κλικ στη γλώσσα που θέλετε να αναγνωρίζεται για την ενότητα κειμένου. Εάν οι γλώσσες που χρησιμοποιείτε δεν εμφανίζονται επάνω από τη διπλή γραμμή, πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτές τις γλώσσες (ενεργοποιήστε τις επιλογές που αφορούν συγκεκριμένη γλώσσα) ώστε να είναι διαθέσιμες.

Αρχή της σελίδας

Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου "Αυτόματος εντοπισμός γλώσσας"

Για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματος εντοπισμός γλώσσας στο Word, κάντε τα εξής:

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλώσσα, κάντε κλικ στην επιλογή Γλώσσα > Ορισμός γλώσσας γλωσσικού ελέγχου.

  (Στο Word 2007, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γλώσσας στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος.)

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Γλώσσα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματος εντοπισμός γλώσσας.

 3. Εξετάστε τις γλώσσες που εμφανίζονται επάνω από τη διπλή γραμμή στη λίστα Σήμανση γλώσσας. Το Word μπορεί να αναγνωρίσει μόνο τις γλώσσες οι οποίες αναγράφονται επάνω από τη διπλή γραμμή. Εάν οι γλώσσες που χρειάζεστε δεν είναι διαθέσιμες, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη γλώσσα επεξεργασίας ώστε να τις εντοπίζει αυτόματα το Word.

  Παράθυρο διαλόγου "Γλώσσα"

Σημειώσεις: 

 • Για τον αυτόματο εντοπισμό γλώσσας απαιτείται μια πρόταση κειμένου να είναι γραμμένη στη συγκεκριμένη γλώσσα. Ανάλογα με το μήκος των προτάσεών σας, ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε αρκετές προτάσεις πριν το Word να αποκτήσει αρκετές πληροφορίες από τα συμφραζόμενα, ώστε η γλώσσα να εντοπιστεί αυτόματα και να εφαρμοστεί το σωστό λεξικό.

 • Οι λέξεις με την ίδια ορθογραφία σε διάφορες γλώσσες, όπως "centre" στα Αγγλικά (Ηνωμένου Βασιλείου) και Γαλλικά (Γαλλίας) μπορεί να οδηγήσουν το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματος εντοπισμός γλώσσας στην εσφαλμένη αναγνώριση γλώσσας για το κείμενο. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, πληκτρολογήστε περισσότερες λέξεις στη γλώσσα που θέλετε ή καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματος εντοπισμός γλώσσας.

Αρχή της σελίδας

Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου "Αυτόματη αλλαγή πληκτρολογίου ανάλογα με τη γλώσσα του περιβάλλοντος κειμένου"

Η επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αυτόματη αλλαγή πληκτρολογίου ανάλογα με τη γλώσσα του περιβάλλοντος κειμένου ενδεχομένως να είναι ενεργοποιημένη και να προκαλεί τυπογραφικά λάθη αλλάζοντας τη γλώσσα του πληκτρολογίου ενώ πληκτρολογείτε. Δοκιμάστε να πληκτρολογήσετε περισσότερες λέξεις στη γλώσσα που θέλετε ή να καταργήσετε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη αλλαγή πληκτρολογίου ανάλογα με τη γλώσσα του περιβάλλοντος κειμένου.

Για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη αλλαγή πληκτρολογίου ανάλογα με τη γλώσσα του περιβάλλοντος κειμένου (στο Office 2010, Office 2013 και Office 2016):

 1. Ανοίξτε το Word.

 2. Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές > Για προχωρημένους.

 3. Στην ενότητα Επιλογές επεξεργασίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη αλλαγή πληκτρολογίου ανάλογα με τη γλώσσα του περιβάλλοντος κειμένου.

  Σημείωση: Το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη αλλαγή πληκτρολογίου ανάλογα με τη γλώσσα του περιβάλλοντος κειμένου εμφανίζεται μόνο αφού ενεργοποιήσετε μια διάταξη πληκτρολογίου για μια γλώσσα. Εάν αυτή η επιλογή δεν εμφανίζεται, ενεργοποιήστε μια διάταξη πληκτρολογίου για τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Αρχή της σελίδας

Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου "Χωρίς ορθογραφικό ή γραμματικό έλεγχο"

Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Χωρίς ορθογραφικό ή γραμματικό έλεγχο, δεν είναι δυνατός ο ορθογραφικός έλεγχος των εγγράφων σας.

Για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αυτόματος εντοπισμός γλώσσας στο Word, κάντε τα εξής:

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλώσσα, κάντε κλικ στην επιλογή Γλώσσα > Ορισμός γλώσσας γλωσσικού ελέγχου.

  (Στο Word 2007, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γλώσσας στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος.)

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Γλώσσα, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Χωρίς ορθογραφικό ή γραμματικό έλεγχο.

  Παράθυρο διαλόγου "Γλώσσα"

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο σε διαφορετικές γλώσσες.

Αρχή της σελίδας

Βεβαιωθείτε ότι η λανθασμένη λέξη δεν έχει προστεθεί κατά λάθος στο προσαρμοσμένο λεξικό

Εάν μια λανθασμένη λέξη προστέθηκε σε ένα προσαρμοσμένο λεξικό, πρέπει να βρείτε και να διαγράψετε τη λέξη. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να ελέγξετε ένα προσαρμοσμένο λεξικό για λέξεις με ορθογραφικά λάθη, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση προσαρμοσμένων λεξικών για την προσθήκη λέξεων στον ορθογραφικό έλεγχο. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να καταργήσετε μια λέξη από ένα λεξικό, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ή επεξεργασία λέξεων σε ένα λεξικό ορθογραφικού ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Η γλώσσα λεξικού που θέλω δεν εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου "Γλώσσα"

Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι για τους οποίους δεν εμφανίζεται η γλώσσα ενός λεξικού στη λίστα Γλώσσα λεξικού του παραθύρου διαλόγου Γλώσσα είναι ότι αυτή η γλώσσα δεν έχει ενεργοποιηθεί ως γλώσσα επεξεργασίας ή δεν περιλαμβάνεται στην εγκατεστημένη έκδοση του Office και, επομένως, πρέπει να εγκατασταθεί ένα πακέτο γλώσσας για τη συγκεκριμένη γλώσσα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης μιας γλώσσας επεξεργασίας, ανατρέξτε στο άρθρο Αλλαγή της γλώσσας που χρησιμοποιεί το Office στα μενού και τα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Επικοινωνήστε μαζί μας με την ερώτησή σας ή το πρόβλημά σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο

Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος

Ρύθμιση επιλογών γραμματικής και στυλ γραφής

Προσθήκη ή επεξεργασία λέξεων σε ένα λεξικό ορθογραφικού ελέγχου

Ο ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος δεν λειτουργεί όπως αναμένεται

Προσθήκη γλώσσας ή ορισμός προτιμήσεων γλώσσας του Office

Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος σε άλλη γλώσσα

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×