Αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργικών βάσης δεδομένων στο Business Contact Manager

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε αυτό το άρθρο

Δεν είναι δυνατή η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων Business Contact Manager - βάσης δεδομένων δεν είναι επιτυχής, δημιουργία

Θέματα SQL Server

Ζητήματα συμπιεσμένη μονάδα δίσκου, το λογαριασμό επισκέπτη και λείπουν Οδηγό εκκίνησης

Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του Business Contact Manager for Outlook

Δεν είναι δυνατό να Άνοιγμα βάσης δεδομένων - απέτυχε η σύνδεση

Δεν είναι δυνατό να συνδεθείτε στον υπολογιστή ή σε κοινόχρηστη βάση δεδομένων του Business Contact Manager

Δεν είναι δυνατή η Επαναφορά βάσης δεδομένων Business Contact Manager

SQL Server δεν εγκαταστήσετε ή να ξεκινήσετε

Δεν είναι δυνατή η μετεγκατάσταση βάσης δεδομένων Business Contact Manager

Δεν είναι δυνατή η φόρτωση της βάσης δεδομένων Business Contact Manager

Κατάργηση του Business Contact Manager για το Outlook

Λείπουν οι φάκελοι Business Contact Manager

Πού βρίσκεται η βάση δεδομένων του Business Contact Manager;

Εγκατάσταση του Business Contact Manager for Outlook σε ένα διακομιστή

Εγγραφές και στοιχεία δεν ταξινομούνται σωστά

Εισαγωγή επαγγελματικών δεδομένων

Ομάδα εργασίας μόνο για προβλήματα

Πρόσθετοι πόροι

Δεν είναι δυνατή η δημιουργία βάσης δεδομένων του Business Contact Manager - η δημιουργία βάσης δεδομένων δεν είναι επιτυχής

Η βάση δεδομένων του Business Contact Manager χρησιμοποιεί το Microsoft SQL Server Express, μια έκδοση του Microsoft SQL Server με λιγότερες δυνατότητες. Εάν δεν είναι διαθέσιμος ο SQL Server, δεν είναι δυνατή η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων. Η υπηρεσία SQL Server μπορεί να μην είναι διαθέσιμη για διάφορους λόγους.

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω λίστα σεναρίων του SQL Server για την επίλυση του προβλήματος. Ολοκληρώστε τη διαδικασία που είναι πιο σχετική με την περίπτωσή σας.

Ζητήματα με τον SQL Server

Ξεκινήστε τον SQL Server

Εάν δείτε τα παρακάτω μηνύματα, ολοκληρώστε τη διαδικασία για εκκίνηση της υπηρεσίας SQL Server.

 • Η δημιουργία βάσης δεδομένων δεν ήταν επιτυχημένη ή απέτυχε

 • Η δημιουργία της βάσης δεδομένων του Business Contact Manager δεν είναι δυνατή επειδή η υπηρεσία SQL Server (η υπηρεσία βάσης δεδομένων του Business Contact Manager) δεν εκτελείται. Εκκινήστε την υπηρεσία και επανεκκινήστε το Outlook για να εμφανιστεί ξανά ο "Οδηγός έναρξης".

 • Η σύνδεση σε τοπική βάση δεδομένων του Business Contact Manager δεν είναι δυνατή επειδή η υπηρεσία SQL Server (η υπηρεσία βάσης δεδομένων του Business Contact Manager) δεν εκτελείται. Δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε βάση δεδομένων του Business Contact Manager η οποία είναι αποθηκευμένη σε άλλον υπολογιστή.

 • Η εκκίνηση του Business Contact Manager δεν είναι δυνατή επειδή η υπηρεσία SQL Server (η υπηρεσία βάσης δεδομένων του Business Contact Manager) δεν εκτελείται.

  Εκκίνηση της υπηρεσίας SQL Server

  Windows XP

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Απόδοση και συντήρηση.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία διαχειριστή και κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Υπηρεσίες.

  4. Κάντε κύλιση προς τα κάτω, στο στοιχείο SQL Server (MSSMLBIZ) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη.

  Windows Vista

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft SQL Server 2005, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία ρύθμισης παραμέτρων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση ρύθμισης παραμέτρων του SQL Server.

  3. Στο παράθυρο Διαχείριση ρύθμισης παραμέτρων του SQL Server, στο αριστερό τμήμα, κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες του SQL Server 2005.

  4. Στο δεξιό τμήμα, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή SQL Server (MSSMLBIZ) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη.

  5. Ανοίξτε ξανά το Microsoft Outlook. Θα πρέπει να είναι δυνατή η σύνδεση με τη βάση δεδομένων του Business Contact Manager.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Microsoft SQL Server Express, μεταβείτε στην τοποθεσία υποστήριξης της Microsoft στο Webκαι ανατρέξτε στη Γνωσιακή βάση.

Αρχή της σελίδας

Εκχώρηση ο λογαριασμός χρήστη που συνδέεται σε τα δικαιώματα υπηρεσιών SQL Server για να αποκτήσετε πρόσβαση στο φάκελο του Business Contact Manager

Από προεπιλογή, η σύνδεση με την υπηρεσία SQL Server γίνεται με λογαριασμό χρήστη υπηρεσίας δικτύου για να είναι δυνατή η πρόσβαση στο φάκελο του Business Contact Manager και η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων. Εάν δεν είναι δυνατή η δημιουργία της βάσης δεδομένων, ίσως ο λογαριασμός χρήστη υπηρεσίας δικτύου να μην έχει δικαιώματα για σύνδεση στον SQL Server.

Η σύνδεση στον SQL Server είναι δυνατή με διαφορετικό λογαριασμό χρήστη. Εάν άλλος λογαριασμός χρήστη πέρας της υπηρεσίας δικτύου μπορεί να συνδεθεί στον SQL Server, ο λογαριασμός πρέπει να λάβει δικαιώματα ανάγνωσης και εγγραφής για πρόσβαση στο φάκελο Business Contact Manager.

Για εκχώρηση στο λογαριασμό που συνδέεται στην υπηρεσία SQL Server (λογαριασμός χρήσης υπηρεσίας δικτύου ή άλλος λογαριασμός) του δικαιώματος πρόσβασης του φακέλου Business Contact Manager, ολοκληρώστε την παρακάτω διαδικασία:

Windows XP

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου.

 2. Ανοίξτε το φάκελο του Business Contact Manager κάνοντας διπλό κλικ σε κάθε φάκελο, στην παρακάτω διαδρομή:

  C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

  όπου [όνομα_χρήστη] είναι το όνομα του φακέλου του λογαριασμού χρήστη ο οποίος δεν μπορεί να δημιουργήσει τη βάση δεδομένων.

  Σημείωση: Η διαδρομή είναι η προεπιλεγμένη θέση του φακέλου Business Contact Manager. Ορισμένους από τους φακέλους στη διαδρομή είναι κρυφοί από προεπιλογή. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εμφάνισης των κρυφών φακέλων, δείτε τη Βοήθεια και Υποστήριξη.

 3. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο Business Contact Manager και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια και έπειτα στην επιλογή Προσθήκη.

  Σημείωση: Στην καρτέλα ασφάλεια δεν είναι διαθέσιμη εάν ο υπολογιστής είναι μέλος ενός ομάδα εργασίας αντί για ένα τομέας. Δείτε τη Βοήθεια και υποστήριξη για το Microsoft Office Outlook 2007 με τοποθεσία web του Business Contact Manager (όλες οι γλώσσες) να επικοινωνήσετε με έναν επαγγελματία υποστήριξης. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή χρηστών, υπολογιστών ή ομάδων, στο πλαίσιο Εισαγωγή των ονομάτων αντικειμένων για επιλογή, πληκτρολογήστε Υπηρεσία δικτύου, ή το όνομα του λογαριασμού χρήστη που χρησιμοποιείται για σύνδεση στον SQL Server, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος ονομάτων.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Στην καρτέλα Ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσία δικτύου ή στο όνομα του λογαριασμού χρήστη που χρησιμοποιείται για σύνδεση στον SQL Server.

  Σημείωση: Στην καρτέλα ασφάλεια δεν είναι διαθέσιμη εάν ο υπολογιστής είναι μέλος ενός ομάδα εργασίας αντί για ένα τομέας. Δείτε τη Βοήθεια και υποστήριξη για το Microsoft Office Outlook 2007 με τοποθεσία web του Business Contact Manager (όλες οι γλώσσες) να επικοινωνήσετε με έναν επαγγελματία υποστήριξης. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις.

 8. Κάντε κλικ στα πλαίσιο Ανάγνωση και Εγγραφή αντιστοίχως και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Windows Vista

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Υπολογιστής.

 2. Ανοίξτε το φάκελο του Business Contact Manager κάνοντας διπλό κλικ σε κάθε φάκελο, στην παρακάτω διαδρομή:

  C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

  όπου [όνομα_χρήστη] είναι το όνομα του φακέλου του λογαριασμού χρήστη ο οποίος δεν μπορεί να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων.

  Σημείωση: Η διαδρομή είναι η προεπιλεγμένη θέση του φακέλου Business Contact Manager. Ορισμένους από τους φακέλους στη διαδρομή είναι κρυφοί από προεπιλογή. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εμφάνισης των κρυφών φακέλων, δείτε τη Βοήθεια και Υποστήριξη.

 3. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο Business Contact Manager και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια και έπειτα στην επιλογή Επεξεργασία.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Δικαιώματα για το Business Contact Manager, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή χρηστών, υπολογιστών ή ομάδων, στο πλαίσιο Εισαγωγή των ονομάτων αντικειμένων για επιλογή, πληκτρολογήστε Υπηρεσία δικτύου, ή το όνομα του λογαριασμού χρήστη που χρησιμοποιείται για σύνδεση στον SQL Server, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος ονομάτων.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 8. Στην καρτέλα Ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσία δικτύου ή στο όνομα του λογαριασμού χρήστη που χρησιμοποιείται για σύνδεση στον SQL Server.

 9. Στη στήλη Να επιτρέπεται, κάντε κλικ στα πλαίσια διαλόγου Ανάγνωση και Εγγραφή και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Εκχωρείτε το δικαίωμα πλήρους ελέγχου υπηρεσία δικτύου χρήστη λογαριασμού στο φάκελο MSSQL.1\Data

Τα κύρια αρχεία της βάσης δεδομένων Business Contact Manager, τα master.mdf και mastlog.ldf, είναι αποθηκευμένα στο φάκελο C:\Program Files\Microsoft SQL Server'MSSQL.1\MSSQL\Data. Περιστασιακά, ο λογαριασμός χρήστη υπηρεσίας δικτύου που συνδέεται στον SQL Server δεν έχει δικαιώματα για ανάγνωση των κοντέινερ ιδιωτικών κλειδιών, έτσι δεν είναι δυνατή η δημιουργία βάσης δεδομένων.

Για να δώσετε στο λογαριασμό χρήστη υπηρεσίας δικτύου πλήρη έλεγχο στο φάκελο MSSQL.1\Data, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

Windows XP

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου.

 2. Κάντε διπλό κλικ σε κάθε φάκελο στην παρακάτω διαδρομή για να τους ανοίξετε:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο Data και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια και έπειτα στην επιλογή Προσθήκη.

  Σημείωση: Στην καρτέλα ασφάλεια δεν είναι διαθέσιμη εάν ο υπολογιστής είναι μέλος ενός ομάδα εργασίας αντί για ένα τομέας. Δείτε τη Βοήθεια και υποστήριξη για το Microsoft Office Outlook 2007 με τοποθεσία web του Business Contact Manager (όλες οι γλώσσες) να επικοινωνήσετε με έναν επαγγελματία υποστήριξης. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή χρηστών, υπολογιστών ή ομάδων, στο πλαίσιο Εισαγωγή των ονομάτων αντικειμένων για επιλογή, πληκτρολογήστε Υπηρεσία δικτύου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος ονομάτων.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Στην καρτέλα Ασφάλεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσία δικτύου.

  Σημείωση: Στην καρτέλα ασφάλεια δεν είναι διαθέσιμη εάν ο υπολογιστής είναι μέλος ενός ομάδα εργασίας αντί για ένα τομέας. Δείτε τη Βοήθεια και υποστήριξη για το Microsoft Office Outlook 2007 με τοποθεσία web του Business Contact Manager (όλες οι γλώσσες) να επικοινωνήσετε με έναν επαγγελματία υποστήριξης. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις.

 8. Στη στήλη Να επιτρέπεται, κάντε κλικ στα πλαίσια διαλόγου Πλήρης έλεγχος και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Windows Vista

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Υπολογιστής.

 2. Κάντε διπλό κλικ σε κάθε φάκελο στην παρακάτω διαδρομή για να τους ανοίξετε:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο Data και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια και έπειτα στην επιλογή Επεξεργασία.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Δικαιώματα για το Data, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή χρηστών, υπολογιστών ή ομάδων, στο πλαίσιο Εισαγωγή των ονομάτων αντικειμένων για επιλογή, πληκτρολογήστε Υπηρεσία δικτύου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος ονομάτων.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 8. Στην καρτέλα Ασφάλεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσία δικτύου.

 9. Στη στήλη Να επιτρέπεται, κάντε κλικ στα πλαίσια διαλόγου Πλήρης έλεγχος και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Πρωτόκολλο για τον SQL Server δεν είναι ενεργοποιημένη (μόνο για τα Windows Vista)

Το πρωτόκολλο Named Pipe για τον SQL Server είναι απενεργοποιημένο. Αυτό το πρόβλημα προκύπτει ορισμένες φορές όταν χρησιμοποιείτε τα Windows Vista. Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία για ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft SQL Server 2005, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία ρύθμισης παραμέτρων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση ρύθμισης παραμέτρων του SQL Server.

 3. Στο παράθυρο Διαχείριση ρύθμισης παραμέτρων του SQL Server, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων δικτύου του SQL Server 2005 και έπειτα Πρωτόκολλα για MSSMLBIZ.

 4. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Διοχετεύσεις με όνομα.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες διοχετεύσεων με όνομα, κάντε κλικ στο βέλος στα αριστερά της επιλογή Ενεργοποίηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ναι.

  Κλείστε το παράθυρο Διαχείριση ρύθμισης παραμέτρων του SQL Server, εκκινήστε το Outlook για να ολοκληρώσετε τον "Οδηγό έναρξης" και να δημιουργήσετε τη βάση δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Χρησιμοποιήστε το λογαριασμό χρήστη τοπικό σύστημα για να συνδεθείτε στον SQL Server

Εάν, αφού ολοκληρώσετε τις προηγούμενες διαδικασίες, δεν μπορείτε ακόμα να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων επειδή δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της υπηρεσίας SQL Server, χρησιμοποιήστε το λογαριασμό χρήστη τοπικού συστήματος για σύνδεση στον SQL Server.

Windows XP

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Απόδοση και συντήρηση.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία διαχειριστή και κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Υπηρεσίες.

 4. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή SQL Server (MSSMLBIZ) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνδεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο λογαριασμό Τοπικό σύστημα.

 6. Εκκινήστε το Outlook και στη συνέχεια ολοκληρώστε τον "Οδηγό έναρξης".

Windows Vista

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft SQL Server 2005, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία ρύθμισης παραμέτρων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση ρύθμισης παραμέτρων του SQL Server.

 3. Στο παράθυρο Διαχείριση ρύθμισης παραμέτρων του SQL Server, κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες του SQL Server 2005.

 4. Στο δεξιό παράθυρο, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή SQL Server (MSSMLBIZ) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 5. Στην καρτέλα Σύνδεση, στην περιοχή Ενσωματωμένος λογαριασμός, κάντε κλικ στο βέλος και έπειτα στην επιλογή Τοπικό σύστημα.

 6. Εκκινήστε το Outlook και στη συνέχεια ολοκληρώστε τον "Οδηγό έναρξης".

Δείτε τη Βοήθεια και υποστήριξη για το Microsoft Office Outlook 2007 με τοποθεσία web του Business Contact Manager (όλες οι γλώσσες) να επικοινωνήσετε με έναν επαγγελματία υποστήριξης. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις.

Αρχή της σελίδας

Ζητήματα με συμπιεσμένη μονάδα δίσκου, λογαριασμό επισκέπτη και "Οδηγό έναρξης" που λείπει

Συμπιεσμένη μονάδα δίσκου ή το φάκελο

Σε έναν δίσκο με σύστημα αρχείων NTFS, συμπιέζεται ο φάκελος στον οποίο έχει εγκατασταθεί η βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων του Business Contact Manager δεν μπορεί να δημιουργηθεί σε έναν συμπιεσμένο φάκελο που δημιουργήθηκε σε δίσκο με σύστημα αρχείων TE000129554. Προκειμένου να δημιουργήσετε τη βάση δεδομένων, η ρύθμιση συμπίεσης αρχείων θα πρέπει να απενεργοποιηθεί για το φάκελο του Business Contact Manager.

Σημείωση: Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος ως διαχειριστής προκειμένου να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συμπίεση.

Απενεργοποίηση συμπίεσης φακέλου

 1. Ανοίξτε τον Ο Υπολογιστής μου.

 2. Κάντε διπλό κλικ σε μια μονάδα ή έναν φάκελο.

 3. Κάντε δεξί κλικ στο φάκελο όπου θέλετε να εγκαταστήσετε το Business Contact Manager for Outlook. (Αυτό είναι συνήθως C:\Documents and ρυθμίσεις\ \Τοπικές [όνομα χρήστη] \Local Settings\Application Manager\ επαφή Data\Microsoft\Business.)

 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Ιδιότητες.

 5. Στην καρτέλα Γενικά, κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους.

 6. Καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Συμπίεση περιεχομένων για την εξοικονόμηση χώρου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Αφού απενεργοποιήσετε τη συμπίεση στο φάκελο, επαναλάβετε τη δημιουργία της βάσης δεδομένων.

Έχετε συνδεθεί στο Outlook χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό επισκέπτη

Ως χρήστης guest, δεν έχετε το δικαίωμα δημιουργίας βάσης δεδομένων του Business Contact Manager.

Να έχετε εγκαταστήσει το Business Contact Manager for Outlook, αλλά να έχει δεν σας ζητηθεί να δημιουργήσετε μια νέα βάση δεδομένων

Ο "Οδηγός έναρξης" εκτελείται αυτόματα την πρώτη φορά που θα εκτελέσετε το Outlook μετά από την εγκατάσταση και την ενεργοποίηση του Business Contact Manager for Outlook. Εάν επιλέξετε την εκτέλεση του "Οδηγού έναρξης", θα σας δοθεί η ευκαιρία είτε να δημιουργήσετε μια νέα βάση δεδομένων του Business Contact Manager είτε να επιλέξετε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων.

 1. Βεβαιωθείτε ότι το Business Contact Manager for Outlook είναι εγκατεστημένο.

  Πώς γίνεται;

  Microsoft Windows XP

  1. Στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στον Πίνακα Ελέγχου.

  2. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων και έπειτα στην επιλογή Κατάργηση προγράμματος.

  3. Στη λίστα εγκατεστημένων προγραμμάτων, ελέγξτε εάν εμφανίζεται το Business Contact Manager for Outlook 2007.

  Windows Vista

  1. Στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στον Πίνακα Ελέγχου.

  2. Στον Πίνακα Ελέγχου, στην περιοχή Προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης προγράμματος.

  3. Στη σελίδα Απεγκατάσταση ή αλλαγή προγράμματος, ελέγξτε εάν εμφανίζεται το Business Contact Manager for Outlook 2007.

 2. Εάν το Business Contact Manager for Outlook 2007 δεν εμφανίζεται στη λίστα Εγκατεστημένα προγράμματα, κάντε ένα από τα εξής:

  1. Εάν διαθέτετε το CD του Business Contact Manager for Outlook 2007, εγκαταστήστε το πρόγραμμα από το CD.

   Το CD εγκατάστασης για Business Contact Manager for Outlook περιλαμβάνεται με το εξής οικογένειες προγραμμάτων του Microsoft Office: Microsoft Office Professional 2007, Office Small Business 2007 και Microsoft Office Ultimate 2007.

  2. Εάν λάβατε το Business Contact Manager for Outlook με την αγορά του υπολογιστή σας (και, συνεπώς, δεν διαθέτετε το CD) θα πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Business Contact Manager for Outlook.

   Πώς γίνεται;

   • Στο Outlook, στο μενού Βοήθεια, κάντε κλικ στην εντολή Ρύθμιση παραμέτρων του Business Contact Manager και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Αρχή της σελίδας

Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του Business Contact Manager for Outlook

Δοκιμάστε τις παρακάτω διαδικασίες και έπειτα επανεκκινήστε το Outlook.

Δεν είναι δυνατή η έναρξη Business Contact Manager, επειδή δεν εκτελείται η υπηρεσία SQL Server (η υπηρεσία βάσης δεδομένων Business Contact Manager).

Τα κύρια αρχεία της βάσης δεδομένων Business Contact Manager, τα master.mdf και mastlog.ldf, είναι αποθηκευμένα στο φάκελο C:\Program Files\Microsoft SQL Server'MSSQL.1\MSSQL\Data. Ο φάκελος περιέχει επίσης πιστοποιητικά ασφαλείας (http://support.microsoft.com/kb/900495) που επιτρέπουν στον SQL Server να δημιουργεί τη βάση δεδομένων Business Contact Manager. Περιστασιακά, ο λογαριασμός χρήστη υπηρεσίας δικτύου που συνδέεται στον SQL Server δεν έχει πρόσβαση στο φάκελο, έτσι δεν είναι δυνατή η δημιουργία βάσης δεδομένων.

Αυτό μπορεί να συμβεί αφού αλλάξει το σύστημα αρχείων για μια μονάδα από FAT32 σε NTFS σε υπολογιστή με Windows XP.

Για να δώσετε στο λογαριασμό χρήστη υπηρεσίας δικτύου πλήρη έλεγχο στο φάκελο MSSQL.1\Data, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

Windows XP

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου.

 2. Κάντε διπλό κλικ σε κάθε φάκελο στην παρακάτω διαδρομή για να τους ανοίξετε:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο Data και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια και έπειτα στην επιλογή Προσθήκη.

  Σημείωση: Στην καρτέλα ασφάλεια δεν είναι διαθέσιμη εάν ο υπολογιστής είναι μέλος ενός ομάδα εργασίας αντί για ένα τομέας. Δείτε τη Βοήθεια και υποστήριξη για το Microsoft Office Outlook 2007 με τοποθεσία web του Business Contact Manager (όλες οι γλώσσες) να επικοινωνήσετε με έναν επαγγελματία υποστήριξης. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή χρηστών, υπολογιστών ή ομάδων, στο πλαίσιο Εισαγωγή των ονομάτων αντικειμένων για επιλογή, πληκτρολογήστε Υπηρεσία δικτύου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος ονομάτων.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Στην καρτέλα Ασφάλεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσία δικτύου.

  Σημείωση: Στην καρτέλα ασφάλεια δεν είναι διαθέσιμη εάν ο υπολογιστής είναι μέλος ενός ομάδα εργασίας αντί για ένα τομέας. Δείτε τη Βοήθεια και υποστήριξη για το Microsoft Office Outlook 2007 με τοποθεσία web του Business Contact Manager (όλες οι γλώσσες) να επικοινωνήσετε με έναν επαγγελματία υποστήριξης. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις.

 8. Στη στήλη Να επιτρέπεται, κάντε κλικ στα πλαίσια διαλόγου Πλήρης έλεγχος και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Windows Vista

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Υπολογιστής.

 2. Κάντε διπλό κλικ σε κάθε φάκελο στην παρακάτω διαδρομή για να τους ανοίξετε:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο Data και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια και έπειτα στην επιλογή Επεξεργασία.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Δικαιώματα για το Data, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή χρηστών, υπολογιστών ή ομάδων, στο πλαίσιο Εισαγωγή των ονομάτων αντικειμένων για επιλογή, πληκτρολογήστε Υπηρεσία δικτύου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος ονομάτων.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 8. Στην καρτέλα Ασφάλεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσία δικτύου.

 9. Στη στήλη Να επιτρέπεται, κάντε κλικ στα πλαίσια διαλόγου Πλήρης έλεγχος και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 10. Εκκινήστε το Outlook with Business Contact Manager.

Υπηρεσία του SQL Server δεν ξεκινά μετά την εκχώρηση δικαιωμάτων για το λογαριασμό χρήστη υπηρεσία δικτύου.

Ο διακομιστής SQL Server εκκινείται συνήθως με ένα πιστοποιητικό ασφαλείας και δεν χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση. Ορισμένες φορές, η υπηρεσία SQL Server δεν απενεργοποιεί την κρυπτογράφηση. Εάν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε την κρυπτογράφηση για την παρουσία του SQL Server.

Windows XP

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Απόδοση και συντήρηση και κάντε κλικ στο στοιχείο Εργαλεία διαχειριστή.

 3. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Διαχείριση υπολογιστή.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες και εφαρμογές και κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Διαχείριση ρύθμισης παραμέτρων του SQL Server.

 5. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων δικτύου του SQL Server 2005.

 6. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Πρωτόκολλα για το MSSMLBIZ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 7. Στην καρτέλα Σημαίες, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται στο τέλος της γραμμής Επιβολή κρυπτογράφησης και κάντε κλικ στην επιλογή Όχι.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες SQL Server 2005.

 10. Στο δεξιό τμήμα, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή SQL Server (MSSMLBIZ) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη.

 11. Εκκινήστε ξανά το Outlook και στη συνέχεια ολοκληρώστε τον "Οδηγό έναρξης".

Windows Vista

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft SQL Server 2005, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία ρύθμισης παραμέτρων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση ρύθμισης παραμέτρων του SQL Server.

 3. Στο παράθυρο Διαχείριση ρύθμισης παραμέτρων του SQL Server, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων δικτύου του SQL Server 2005.

 4. Στο δεξιό παράθυρο, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Πρωτόκολλα για MSSMLBIZ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 5. Στην καρτέλα Σημαίες, στη γραμμή Επιβολή κρυπτογράφησης, κάντε κλικ στο βέλος και έπειτα στην επιλογή Όχι.

 6. Εκκινήστε το Outlook και στη συνέχεια ολοκληρώστε τον "Οδηγό έναρξης".

Χρησιμοποιήστε το λογαριασμό χρήστη τοπικό σύστημα για να συνδεθείτε στον SQL Server

Εάν, αφού ολοκληρώσετε τις προηγούμενες διαδικασίες, δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του Business Contact Manager, χρησιμοποιήστε το λογαριασμό χρήστη τοπικού συστήματος για σύνδεση στον SQL Server.

Windows XP

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Απόδοση και συντήρηση.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία διαχειριστή και κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Υπηρεσίες.

 4. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή SQL Server (MSSMLBIZ) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνδεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο λογαριασμό Τοπικό σύστημα.

 6. Εκκινήστε το Outlook και στη συνέχεια ολοκληρώστε τον "Οδηγό έναρξης".

Windows Vista

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft SQL Server 2005, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία ρύθμισης παραμέτρων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση ρύθμισης παραμέτρων του SQL Server.

 3. Στο παράθυρο Διαχείριση ρύθμισης παραμέτρων του SQL Server, κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες του SQL Server 2005.

 4. Στο δεξιό παράθυρο, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή SQL Server (MSSMLBIZ) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 5. Στην καρτέλα Σύνδεση, στην περιοχή Ενσωματωμένος λογαριασμός, κάντε κλικ στο βέλος και έπειτα στην επιλογή Τοπικό σύστημα.

 6. Εκκινήστε το Outlook και στη συνέχεια ολοκληρώστε τον "Οδηγό έναρξης".

Αρχή της σελίδας

Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα βάσης δεδομένων - η σύνδεση απέτυχε

Ο πιο συνηθισμένος λόγος για την εμφάνιση αυτού του μηνύματος κατά τη διάρκεια δημιουργίας της βάσης δεδομένων είναι επειδή ο λογαριασμός χρήστη που χρησιμοποιήθηκε για σύνδεση στην υπηρεσία SQL Server δεν διαθέτει δικαιώματα ανάγνωσης και εγγραφής για το φάκελο του Business Contact Manager.

Από προεπιλογή, η σύνδεση με την υπηρεσία SQL Server γίνεται με λογαριασμό χρήστη υπηρεσίας δικτύου για να είναι δυνατή η πρόσβαση στο φάκελο του Business Contact Manager και η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων. Ο λογαριασμός χρήστη που χρησιμοποιείται από την υπηρεσία SQL Server μπορεί να άλλαξε.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, ολοκληρώστε τις παρακάτω διαδικασίες:

 1. Επαλήθευση των αρχείων καταγραφής λογαριασμού χρήστη στο SQL Server.

  Windows XP

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Απόδοση και συντήρηση.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία διαχειριστή και κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Υπηρεσίες.

  4. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή SQL Server (MSSMLBIZ) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

  5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνδεση και σημειώστε το όνομα του λογαριασμού που αναφέρεται στο πλαίσιο Αυτός ο λογαριασμός.

  Windows Vista

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft SQL Server 2005, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία ρύθμισης παραμέτρων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση ρύθμισης παραμέτρων του SQL Server.

  3. Στο παράθυρο Διαχείριση ρύθμισης παραμέτρων του SQL Server, κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες του SQL Server 2005.

  4. Στο δεξιό παράθυρο, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή SQL Server (MSSMLBIZ) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

  5. Στην καρτέλα Σύνδεση, σημειώστε το όνομα λογαριασμού που χρησιμοποιείται για σύνδεση με τον SQL Server.

 2. Εκχώρηση ο λογαριασμός χρήστη που συνδέεται σε SQL Server δικαιώματα ανάγνωσης και εγγραφής για το φάκελο του Business Contact Manager.

  Windows XP

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου.

  2. Ανοίξτε το φάκελο του Business Contact Manager κάνοντας διπλό κλικ σε κάθε φάκελο, στην παρακάτω διαδρομή:

   C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

   όπου [όνομα_χρήστη] είναι το όνομα του φακέλου του λογαριασμού χρήστη ο οποίος δεν μπορεί να δημιουργήσει τη βάση δεδομένων.

   Η διαδρομή είναι η προεπιλεγμένη θέση του φακέλου Business Contact Manager. Ορισμένους από τους φακέλους στη διαδρομή είναι κρυφοί από προεπιλογή. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εμφάνισης των κρυφών φακέλων, δείτε τη Βοήθεια και Υποστήριξη.

  3. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο Business Contact Manager και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

  4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια και έπειτα στην επιλογή Προσθήκη.

   Σημείωση: Στην καρτέλα ασφάλεια δεν είναι διαθέσιμη εάν ο υπολογιστής είναι μέλος ενός ομάδα εργασίας αντί για ένα τομέας. Δείτε τη Βοήθεια και υποστήριξη για το Microsoft Office Outlook 2007 με τοποθεσία web του Business Contact Manager (όλες οι γλώσσες) να επικοινωνήσετε με έναν επαγγελματία υποστήριξης. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις.

  5. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή χρηστών, υπολογιστών ή ομάδων, στο πλαίσιο Εισαγωγή των ονομάτων αντικειμένων για επιλογή, πληκτρολογήστε το όνομα του λογαριασμού χρήστη που χρησιμοποιείται για σύνδεση στον SQL Server, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος ονομάτων.

  6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  7. Στην καρτέλα Ασφαλείας, κάντε κλικ στο όνομα του λογαριασμού χρήστη που χρησιμοποιείται για σύνδεση στον SQL Server.

   Σημείωση: Στην καρτέλα ασφάλεια δεν είναι διαθέσιμη εάν ο υπολογιστής είναι μέλος ενός ομάδα εργασίας αντί για ένα τομέας. Δείτε τη Βοήθεια και υποστήριξη για το Microsoft Office Outlook 2007 με τοποθεσία web του Business Contact Manager (όλες οι γλώσσες) να επικοινωνήσετε με έναν επαγγελματία υποστήριξης. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις.

  8. Κάντε κλικ στα πλαίσιο Ανάγνωση και Εγγραφή αντιστοίχως και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Windows Vista

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Υπολογιστής.

  2. Ανοίξτε το φάκελο του Business Contact Manager κάνοντας διπλό κλικ σε κάθε φάκελο, στην παρακάτω διαδρομή:

   C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

   όπου [όνομα_χρήστη] είναι το όνομα του φακέλου του λογαριασμού χρήστη ο οποίος δεν μπορεί να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων.

   Η διαδρομή είναι η προεπιλεγμένη θέση του φακέλου Business Contact Manager. Ορισμένους από τους φακέλους στη διαδρομή είναι κρυφοί από προεπιλογή. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εμφάνισης των κρυφών φακέλων, δείτε τη Βοήθεια και Υποστήριξη.

  3. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο Business Contact Manager και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

  4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια και έπειτα στην επιλογή Επεξεργασία.

  5. Στο παράθυρο διαλόγου Δικαιώματα για το Business Contact Manager, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

  6. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή χρηστών, υπολογιστών ή ομάδων, στο πλαίσιο Εισαγωγή των ονομάτων αντικειμένων για επιλογή, πληκτρολογήστε το όνομα του λογαριασμού χρήστη που χρησιμοποιείται για σύνδεση στον SQL Server, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος ονομάτων.

  7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  8. Στην καρτέλα Ασφαλείας, κάντε κλικ στο όνομα του λογαριασμού χρήστη που χρησιμοποιείται για σύνδεση στον SQL Server.

  9. Στη στήλη Να επιτρέπεται, κάντε κλικ στα πλαίσια διαλόγου Ανάγνωση και Εγγραφή και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με υπολογιστή ή κοινόχρηστη βάση δεδομένων του Business Contact Manager

Έλαβα ένα μήνυμα που αναφέρει ότι δεν είναι δυνατή η εύρεση του υπολογιστή που αναζητώ

 • Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της βάσης δεδομένων στην οποία προσπαθείτε να συνδεθείτε και επιβεβαιώστε το όνομα του υπολογιστή.

 • Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο και είναι προσβάσιμος. Το πρωτόκολλο PING μπορεί να σας βοηθήσει να επιβεβαιώσετε την κατάσταση σύνδεσης του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρωτόκολλο PING, ανατρέξτε στη Βοήθεια των Windows.

 • Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του απομακρυσμένου υπολογιστή για να δείτε εάν κάποιο τείχος προστασίας διακόπτει την επικοινωνία του δικτύου. Στο Τείχος προστασίας των Windows, στην καρτέλα Εξαιρέσεις, βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η εξαίρεση Κοινόχρηστα αρχεία και εκτυπωτές, ώστε το Business Contact Manager for Outlook να μπορεί να εντοπίσει την ύπαρξη ενός απομακρυσμένου υπολογιστή για κοινή χρήση.

Έλαβα ένα μήνυμα που αναφέρει ότι δεν είναι δυνατή η σύνδεση με βάση δεδομένων.

Το πιθανότερο είναι η βάση δεδομένων του Business Contact Manager που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι κοινόχρηστη σε άλλον υπολογιστή και βρίσκεται εκτός σύνδεσης. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής στον οποίο βρίσκεται η βάση δεδομένων είναι ενεργοποιημένος. Η κοινόχρηστη βάση δεδομένων και όλοι οι υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι με αυτή πρέπει να εκτελούν την ίδια έκδοση του Business Contact Manager for Outlook.

Εάν η βάση δεδομένων είναι στον ίδιο υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι έχει ξεκινήσει η υπηρεσία SQL Server. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να ξεκινήσετε την υπηρεσία SQL Server, ανατρέξτε στο θέμα αυτήν την ενότητα, δεν είναι δυνατή η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων Business Contact Manager - βάσης δεδομένων δεν είναι επιτυχής, δημιουργίας.

Έλαβα ένα μήνυμα που αναφέρει ότι είναι δυνατή η πρόσβαση σε διακομιστή βάσης δεδομένων που αναζητώ

 • Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στον υπολογιστή μια κοινόχρηστη βάση δεδομένων του Business Contact Manager.

 • Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του τείχους προστασίας στον απομακρυσμένο υπολογιστή επιτρέπουν συνδέσεις στη βάση δεδομένων του Business Contact Manager (μέσω TCP θύρα 5356).

 • Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής στον οποίο βρίσκεται η βάση δεδομένων είναι ενεργοποιημένος.

 • Η βάση δεδομένων στον απομακρυσμένο υπολογιστή μπορεί να είναι διακοπεί ή σε παύση. Βεβαιωθείτε ότι εκτελείται η υπηρεσία βάσης δεδομένων, SQL Server.

  Πώς γίνεται;

  Εκκίνηση της υπηρεσίας SQL Server

  Windows XP

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Απόδοση και συντήρηση.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία διαχειριστή και κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Υπηρεσίες.

  4. Κάντε κύλιση προς τα κάτω, στο στοιχείο SQL Server (MSSMLBIZ) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη.

  Windows Vista

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft SQL Server 2005, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία ρύθμισης παραμέτρων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση ρύθμισης παραμέτρων του SQL Server.

  3. Στο παράθυρο Διαχείριση ρύθμισης παραμέτρων του SQL Server, στο αριστερό τμήμα, κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες του SQL Server 2005.

  4. Στο δεξιό τμήμα, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή SQL Server (MSSMLBIZ) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη.

  5. Ανοίξτε ξανά το Microsoft Outlook. Θα πρέπει να είναι δυνατή η σύνδεση με τη βάση δεδομένων του Business Contact Manager.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Microsoft SQL Server Express, μεταβείτε στην τοποθεσία υποστήριξης της Microsoft στο Webκαι ανατρέξτε στη Γνωσιακή βάση.

Έλαβα ένα μήνυμα που αναφέρει ότι δεν βρέθηκε η βάση δεδομένων Business Contact Manager που αναζητώ

 • Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της βάση δεδομένων και επιβεβαιώστε ότι σας έχουν εκχωρηθεί δικαιώματα πρόσβασης στην κοινόχρηστη βάση δεδομένων.

 • Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε εγκατεστημένη την ίδια έκδοση του Business Contact Manager for Outlook με την έκδοση που χρησιμοποιείται από την κοινόχρηστη βάση δεδομένων. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κοινόχρηστη βάση δεδομένων έκδοσης του Business Contact Manager for Outlook διαφορετικής από την έκδοση που έχετε εγκαταστήσει.

Αρχή της σελίδας

Δεν είναι δυνατή η επαναφορά βάσης δεδομένων του Business Contact Manager

Έλαβα ένα μήνυμα που αναφέρει ότι δεν είναι δυνατό να να επαναφέρετε μια βάση δεδομένων επειδή να έχει δεν έχετε δικαίωμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή επαναφορά βάσεων δεδομένων ή επειδή δεν είμαι ο κάτοχος της βάσης δεδομένων.

Δεν είστε ο κάτοχος βάσης δεδομένων της βάσης δεδομένων που θέλετε να επαναφέρετε. Περιστασιακά, μετά την αναβάθμιση από Windows XP σε Windows Vista, ο κάτοχος της βάσης δεδομένων δεν αναγνωρίζεται ως κάτοχός της. Για επαναφορά της βάσης δεδομένων, πρέπει να είστε ο διαχειριστής του υπολογιστή όπου θέλετε να επαναφέρετε τη βάση δεδομένων και πρέπει να εκτελέσετε το Outlook ως διαχειριστής. Κάντε τα εξής:

 • Ζητήστε από το διαχειριστή συστήματος να σας προσθέσει στην ομάδα Administrators ή προσθέστε οι ίδιοι τον εαυτό σας στην ομάδα Administrators.

 • Εκτελέστε το Outlook ως διαχειριστής.

Πώς γίνεται;

 1. Στο Outlook, στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Έξοδος για να κλείσετε το Outlook.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπολογιστής.

 3. Κάντε κλικ στη μονάδα δίσκου C, με το όνομα Τοπικός δίσκος (C), για αναζήτηση στον σκληρό δίσκο.

  Σημείωση: Εάν έχετε εγκαταστήσει την μεμονωμένη έκδοση του Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager ή το σύστημα 2007 Office σε άλλη μονάδα δίσκου, μεταβείτε στη θέση.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχεία προγράμματος και έπειτα στο στοιχείο Microsoft Office.

 5. Κάντε κλικ στο στοιχείο Office 12.

 6. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο του Outlook και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση ως διαχειριστής.

Τώρα, μπορείτε να εκτελέσετε όλες τις εργασίες διαχειριστή στο Outlook, συμπεριλαμβανομένης της επαναφοράς μιας βάσης δεδομένων Business Contact Manager.

Αρχή της σελίδας

Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση ή η εκκίνηση του SQL Server

Έλαβα ένα μήνυμα που αναφέρει ότι δεν έχει εγκατασταθεί Microsoft SQL Server

Η βάση δεδομένων του Business Contact Manager είναι ενσωματωμένη με χρήση του Microsoft SQL Server. Χωρίς τον SQL Server, δεν είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε Business Contact Manager for Outlook. Για βοήθεια σχετικά με τον SQL Server, μεταβείτε στην τοποθεσία υποστήριξης της Microsoft στο Webκαι ανατρέξτε στη Γνωσιακή βάση.

Η υπηρεσία SQL Server δεν ξεκίνησε αυτόματα

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο SQL Server, που εγκαθίσταται με τον Business Contact Manager for Outlook εκκινείται αυτόματα. Το Business Contact Manager for Outlook δεν εκκινείται εάν δεν έχει εκκινηθεί η υπηρεσία SQL Service. Εάν δεν βλέπετε άλλα μηνύματα και δεν βλέπετε τα μενού Business Contact Manager for Outlook, εκκινήστε την υπηρεσία SQL Server με μη αυτόματο τρόπο, ολοκληρώνοντας την παρακάτω διαδικασία:

Στα Windows XP

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου και κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση.

 2. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες και εφαρμογές για να αναπτύξετε τη λίστα.

 3. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες.

 4. Στο παράθυρο Υπηρεσίες, κάντε κλικ στο MSSQL$MSMLBIZ.

 5. Στη στήλη Κατάσταση, επαληθεύστε ότι δεν έχει γίνει εκκίνηση της υπηρεσίας MSSQL$MSMLBIZ.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επανεκκίνηση της υπηρεσίας.

 7. Κλείστε το παράθυρο Διαχείριση Υπολογιστή και, στη συνέχεια, εκκινήστε το Outlook.

Στα Windows Vista

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Υπολογιστής και κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες και εφαρμογές.

 3. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Υπηρεσίες.

 4. Στο παράθυρο Υπηρεσίες, κάντε κλικ στην επιλογή SQL Server (MSSMLBIZ).

 5. Στη στήλη "Κατάσταση", επαληθεύστε ότι δεν έχει γίνει εκκίνηση της υπηρεσίας SQL Server (MSSMLBIZ).

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επανεκκίνηση της υπηρεσίας.

 7. Κλείστε το παράθυρο Διαχείριση Υπολογιστή και, στη συνέχεια, εκκινήστε το Outlook.

Θέλω να χρησιμοποιήσετε Business Contact Manager for Outlook με διαφορετικό όνομα παρουσία του SQL Server Express

Εάν η βάση δεδομένων του Business Contact Manager βρίσκεται στον τοπικό σας υπολογιστή, αντί να είναι κοινόχρηστη από απομακρυσμένο υπολογιστή, το υποστηριζόμενο όνομα παρουσίας SQL Server Express είναι το MSSMLBIZ. Δεν υποστηρίζονται άλλα ονόματα παρουσίας.

Αντί να προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε το Business Contact Manager for Outlook με μη υποστηριζόμενο όνομα παρουσίας, εγκαταστήστε άλλη παρουσία του SQL Server Express και ονομάστε την MSSMLBIZ. Η παρουσία του SQL Server Express πρέπει να συνδεθεί με τη χρήση του ενσωματωμένου λογαριασμού χρήστη υπηρεσίας δικτύου.

Για να επαληθεύσετε ότι η παρουσία του SQL Server συνδέεται χρησιμοποιώντας λογαριασμό χρήστη υπηρεσίας δικτύου, ολοκληρώστε την παρακάτω διαδικασία στα Windows Vista:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Όλα τα προγράμματα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft SQL Server 2005 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία ρύθμισης παραμέτρων.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση ρύθμισης παραμέτρων της υπηρεσίας SQL.

 4. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή SQL Server (MSSMLBIZ) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 5. Στην περιοχή Ενσωματωμένος λογαριασμός, επαληθεύστε ότι εμφανίζεται η επιλογή Υπηρεσία δικτύου.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του SQL Server (MSSMLBIZ).

 7. Εκκινήστε το Outlook για εκκίνηση του Οδηγού έναρξης του Business Contact Manager και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Απέτυχε η εγκατάσταση του SQL Server

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος 2147746132 (0x80040154). Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα διαγνωστικών WMI για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σφάλμα. Το εργαλείο βρίσκεται στην εξής τοποθεσία: http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/topics/help/wmidiag.mspx

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις για το SQL Server Express, μπορείτε να τις στείλετε στο SQL Server Express Forum, στο MSDN: http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowForum.aspx?ForumID=385&SiteID=1

Αρχή της σελίδας

Δεν είναι δυνατή η μετεγκατάσταση μιας βάσης δεδομένων του Business Contact Manager

Μπορώ να δω το μήνυμα, μετεγκατάσταση της βάσης δεδομένων δεν ήταν επιτυχής μετά την επιλογή μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων

Δοκιμάστε ξανά να χρησιμοποιήσετε τη βάση δεδομένων, κάνοντας κλικ στο στοιχείο Επιλογή υπάρχουσας βάσης δεδομένων του "Οδηγού έναρξης".

Εάν συνεχίσετε να λαμβάνετε το μήνυμα Η μετεγκατάσταση της βάσης δεδομένων δεν ήταν επιτυχής, δοκιμάστε τα ακόλουθα:

 1. Καταργήστε την εγκατάσταση του Business Contact Manager for Outlook 2007.

  Πώς γίνεται;

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Business Contact Manager for Outlook 2007 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή/Κατάργηση.

 2. Εγκαταστήστε ξανά το Business Contact Manager for Outlook 2003.

 3. Στον "Οδηγό έναρξης", κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή βάσης δεδομένων και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

 4. Πραγματοποιήστε εξαγωγή όλων των πληροφοριών στη βάση δεδομένων του Business Contact Manager for Outlook 2003.

  Πώς γίνεται;

  1. Στο μενού Αρχείο, τοποθετήστε το δείκτη στην εντολή Εισαγωγή και εξαγωγή και κάντε κλικ στην επιλογή Business Contact Manager for Outlook.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή αρχείου.

  3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Δεδομένα Business Contact Manager (.bcm) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

 5. Εγκαταστήστε το Business Contact Manager for Outlook 2007.

 6. Στον "Οδηγό έναρξης", κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία βάσης δεδομένων και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

 7. Στο μενού Αρχείο, τοποθετήστε το δείκτη στην εντολή Εισαγωγή και εξαγωγή και κάντε κλικ στην επιλογή Business Contact Manager for Outlook.

 8. Κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή αρχείου.

 9. Κάντε κλικ στο στοιχείο Δεδομένα Business Contact Manager (.bcm) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Εάν η μετεγκατάσταση της βάσης δεδομένων εξακολουθεί να είναι επιτυχής, ανατρέξτε στο θέμα η Βοήθεια και υποστήριξη για το Microsoft Office Outlook 2007 με τοποθεσία web του Business Contact Manager (όλες οι γλώσσες). Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις.

Αρχή της σελίδας

Δεν είναι δυνατή η φόρτωση μιας βάσης δεδομένων του Business Contact Manager

Έλαβα ένα μήνυμα που αναφέρει ότι δεν είναι δυνατή η φόρτωση τη βάση δεδομένων μετά την αναβάθμιση σε Windows Vista από τα Windows XP.

Εμφανίζονται μηνύματα του Business Contact Manager for Outlook που δηλώνουν ότι υπάρχουν προβλήματα με τη βάση δεδομένων του Business Contact Manager μετά την αναβάθμιση σε Windows Vista.

Μπορεί να εμφανιστούν τα παρακάτω μηνύματα:

 • Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση του Business Contact Manager for Outlook με κοινόχρηστη βάση δεδομένων.

  • Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της βάσης δεδομένων Business Contact Manager.

  • Αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να ολοκληρωθεί επειδή το Business Contact Manager δεν έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων

  • Προέκυψε σφάλμα κατά την εδραίωση σύνδεσης με το διακομιστή

Προσπαθήστε τα εξής:

Αλλάξτε την ιδιότητα Log On για την παρουσία του SQL Server (MSSMLBIZ) σε Local System.

Πώς γίνεται;

 1. Στα Windows Vista, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft SQL Server 2005, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία ρύθμισης παραμέτρων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση ρύθμισης παραμέτρων του SQL Server.

 3. Στο παράθυρο Διαχείριση ρύθμισης παραμέτρων του SQL Server, κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες του SQL Server 2005, κάντε δεξιό κλικ στο SQL Server (MSSMLBIZ) και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή ιδιότητες.

 4. Στην περιοχή Ενσωματωμένος λογαριασμός, κάντε κλικ στην επιλογή Τοπικό σύστημα και έπειτα στο κουμπί OK.

 5. Κάντε επανεκκίνηση του Outlook.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση του Business Contact Manager for Outlook

Θέλω να καταργήσετε Business Contact Manager for Outlook από όλα τα προφίλ χρηστών σε έναν υπολογιστή

Η απεγκατάσταση του Business Contact Manager for Outlook το καταργεί από όλους τους χρήστες σε αυτόν τον υπολογιστή.

Ίσως χρειαστεί να καταργήσετε το Business Contact Manager for Outlook εάν δεν ανοίγει το Outlook ή εάν θέλετε να διακόψετε την εμφάνιση του "Οδηγού έναρξης" και να παραλείψετε τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Business Contact Manager for Outlook 2007 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή/Κατάργηση.

Μπορείτε να καταργήσετε το Business Contact Manager for Outlook από το προφίλ σας σε έναν υπολογιστή με πολλούς χρήστες και έτσι δεν πρόκειται να καταργηθεί από τα προφίλ των άλλων χρηστών.

Πώς γίνεται;

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση αρχείων δεδομένων.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχεία δεδομένων.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Business Contact Manager και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

Οι φάκελοι του Business Contact Manager λείπουν

Δεν μπορώ να δω φακέλους του Business Contact Manager

Εάν δεν εμφανίζονται οι φάκελοί σας Business Contact Manager στο Παράθυρο περιήγησης, πρέπει να συσχετίσετε Business Contact Manager for Outlook με το προφίλ σας.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση αρχείων δεδομένων.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχεία δεδομένων.

 3. Κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Νέο αρχείο δεδομένων του Outlook, στην περιοχή Τύποι αποθήκευσης, κάντε κλικ στην επιλογή Βάση δεδομένων Business Contact Manager.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Στον Οδηγό έναρξης, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Εάν εγκαταστήσατε το Business Contact Manager for Outlook για πρώτη φορά, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία βάσης δεδομένων.

  • Στο πλαίσιο Όνομα βάσης δεδομένων, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα βάση δεδομένων, το οποίο είναι από προεπιλογή MSSmallBusiness, και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  • Εάν ανακτάτε μια προηγούμενη βάση δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή βάσης δεδομένων.

  • Από το πλαίσιο Όνομα υπολογιστή, πληκτρολογήστε το όνομα του υπολογιστή όπου βρίσκεται η βάση δεδομένων και κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση.

  • Στο πλαίσιο Όνομα βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στη βάση δεδομένων που θέλετε να ανακτήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Κάντε επανεκκίνηση του Outlook.

Αρχή της σελίδας

Πού είναι η βάση δεδομένων του Business Contact Manager;

Πού βρίσκεται η βάση δεδομένων του Business Contact Manager μου;

Το όνομα της βάσης δεδομένων του Business Contact Manager είναι το όνομα που χρησιμοποίησε ο κάτοχος της βάσης δεδομένων όταν δημιούργησε τη βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων του Business Contact Manager είναι μια βάση δεδομένων SQL Server έτσι, διαθέτει δύο στοιχεία, την κύρια βάση δεδομένων και ένα αρχείο καταγραφής για τη βάση δεδομένων.

Τα αρχεία της βάσης δεδομένων βρίσκονται στον παρακάτω φάκελο:

Windows XP

Στα Windows XP, η βάση δεδομένων του Business Contact Manager και τα αρχεία καταγραφής αποθηκεύονται στον παρακάτω φάκελο:

C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

όπου όνομα_χρήστη είναι το όνομα του κατόχου της βάσης δεδομένων και όνομα βάσης δεδομένων είναι το όνομα, από προεπιλογή το MSSmallBusiness, της βάσης δεδομένων του Business Contact Manager.

Σημείωση: Πρέπει να εμφανίσετε κρυφά αρχεία και φακέλους σε ορισμένα από τα αρχεία στη διαδρομή. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εμφάνισης των κρυφών φακέλων, δείτε τη Βοήθεια και Υποστήριξη.

C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

όπου όνομα_χρήστη είναι το όνομα του κατόχου της βάσης δεδομένων και όνομα βάσης δεδομένων είναι το όνομα, από προεπιλογή το MSSmallBusiness, της βάσης δεδομένων του Business Contact Manager.

Windows Vista

C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

όπου όνομα_χρήστη είναι το όνομα του κατόχου της βάσης δεδομένων και όνομα βάσης δεδομένων είναι το όνομα, από προεπιλογή το MSSmallBusiness, της βάσης δεδομένων του Business Contact Manager.

Σημείωση: Πρέπει να εμφανίσετε κρυφά αρχεία και φακέλους σε ορισμένα από τα αρχεία στη διαδρομή. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εμφάνισης των κρυφών φακέλων, δείτε τη Βοήθεια και Υποστήριξη.

C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

όπου όνομα_χρήστη είναι το όνομα του κατόχου της βάσης δεδομένων και όνομα βάσης δεδομένων είναι το όνομα, από προεπιλογή το MSSmallBusiness, της βάσης δεδομένων του Business Contact Manager.

Εγκατάσταση του Business Contact Manager for Outlook σε διακομιστή

Θέλω να εγκαταστήσω Business Contact Manager for Outlook σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση Business Contact Manager for Outlook σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή, εγκαταστήστε το Εργαλείο διαχείρισης βάσης δεδομένων Business Contact Manager.

Αρχή της σελίδας

Δεν γίνεται σωστή ταξινόμηση εγγραφών και στοιχείων

Οι εγγραφές και τα στοιχεία δεν ταξινομούνται σωστά

Για να ταξινομήσετε σωστά εγγραφές και στοιχεία σε μια βάση δεδομένων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ίδια έκδοσης γλώσσας του Business Contact Manager for Outlook με την έκδοση γλώσσας των Windows που έχουν εγκατασταθεί στον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις γλώσσας, ανατρέξτε στο θέμα "Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας" στη Βοήθεια των Windows.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή επαγγελματικών δεδομένων

Αναζητώ πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής εταιρικών δεδομένων από ένα διαφορετικό πρόγραμμα.

Για πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή επαγγελματικών δεδομένων από ένα άλλο πρόγραμμα, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή και εξαγωγή επαγγελματικών δεδομένων στο Business Contact Manager.

Μόνο για προβλήματα ομάδας εργασίας

Έλαβα ένα μήνυμα που δηλώνει ότι ο απομακρυσμένος λογαριασμός χρήστη που ψάχνω δεν βρέθηκε

Σε περιβάλλοντα ομάδα εργασίας, θα πρέπει να διαθέτετε έναν λογαριασμό χρήστη στον υπολογιστή στον οποίο βρίσκεται η κοινόχρηστη βάση δεδομένων. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του απομακρυσμένου υπολογιστή για να επιβεβαιώσετε ότι υπάρχει ο λογαριασμός χρήστη.

Να επαναφέρει μια κοινόχρηστη βάση δεδομένων, αλλά οι χρήστες δεν είναι δυνατό να έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων

Εάν έχετε επαναφέρει μια βάση δεδομένων που προηγουμένως χρησιμοποιούντα από κοινού σε διαφορετικούς υπολογιστές, τα παλαιά ονόματα χρήστη και κωδικοί πρόσβασης δεν θα αναγνωριστούν από το νέο υπολογιστή. Θα πρέπει να διακόψετε την κοινή χρήση της βάσης δεδομένων και να την ενεργοποιήσετε και πάλι μετά από την επαναφορά της. Στη διαδικασία επανενεργοποίησης της κοινής χρήσης, μπορείτε να προσθέσετε χρήστες για πρόσβαση στη βάση δεδομένων.

Έλαβα ένα μήνυμα που αναφέρει ότι η επαλήθευση του απομακρυσμένου λογαριασμού χρήστη απέτυχε

Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του απομακρυσμένου υπολογιστή και επιβεβαιώσετε ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί η "Απλή κοινή χρήση αρχείων" και ότι η βάση δεδομένων είναι κοινόχρηστη.

Έλαβα ένα μήνυμα που αναφέρει τα εξής: Αποτυχία σύνδεσης: περιορισμός λογαριασμού χρήστη

Ο υπολογιστής στον οποίο βρίσκεται η βάση δεδομένων μπορεί να μην επιτρέπει τους κενούς κωδικούς πρόσβασης, μπορεί να έχει περιορισμούς σύνδεση με την ώρα ή μπορεί να διαθέτει μια πολιτική που περιορίζει τη συχνότητα αλλαγών του κωδικού πρόσβασης που επιτρέπεται. Ζητήστε από το διαχειριστή να επαναφέρει μη αυτόματα τον κωδικό πρόσβασής σας.

Αρχή της σελίδας

Έλαβα ένα μήνυμα που δηλώνει ότι ο κωδικός πρόσβασης δεν πληροί πολιτική απαιτήσεων κωδικού πρόσβασης.

Ο υπολογιστής στον οποίο βρίσκεται η βάση δεδομένων μπορεί να διαθέτει πολιτικές κωδικού πρόσβασης που απαιτούν ένα ελάχιστο μήκος κωδικού πρόσβασης ή την εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων σε έναν κωδικό πρόσβασης ή το ιστορικό του κωδικού πρόσβασης μπορεί να παρακολουθείτε, ώστε να αποφεύγεται η επαναχρησιμοποίηση παλαιότερων κωδικών πρόσβασης. Ζητήστε από το διαχειριστή να αλλάξει μη αυτόματα τον κωδικό πρόσβασής σας.

Έλαβα ένα μήνυμα που αναφέρει αυτό Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager δεν μπορεί να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής μου

 • Ο απομακρυσμένος λογαριασμός μπορεί να έχει αποκλειστεί. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να προκύψει εάν πληκτρολογήσετε τον απομακρυσμένο κωδικό πρόσβασης λανθασμένα και η πολιτική ασφαλείας έχει ρυθμιστεί να αποκλείει τους λογαριασμούς χρήστη μετά από έναν καθορισμένων αριθμό αποτυχημένων προσπαθειών σύνδεσης. Ενδέχεται να χρειάζεται η επαναφορά του λογαριασμού χρήστη από το διαχειριστή.

 • Ο απομακρυσμένος λογαριασμός μπορεί να μην είναι διαθέσιμος. Ζητήστε από το διαχειριστή να επαναφέρει το λογαριασμό σας.

 • Ο απομακρυσμένος λογαριασμός μπορεί διαθέτει ενεργοποιημένη τη ρύθμιση Ο χρήστη πρέπει να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης στην επόμενη σύνδεση. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αλλαγής απομακρυσμένου κωδικού πρόσβασης με το Business Contact Manager for Outlook εάν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η ρύθμιση. Ζητήστε από το διαχειριστή του απομακρυσμένου υπολογιστή να απενεργοποιήσει αυτή τη ρύθμιση στο δικό σας απομακρυσμένο λογαριασμό χρήστη ή να επαναφέρει μη αυτόματα τον κωδικό πρόσβασής σας.

 • Ο απομακρυσμένος λογαριασμός μπορεί να έχει ενεργοποιημένη τη ρύθμιση Ο χρήστης δεν μπορεί να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης. Ο διαχειριστής πρέπει επαναφέρει μη αυτόματα τον κωδικό πρόσβασής σας ή να απενεργοποιήσει αυτή τη ρύθμιση στον λογαριασμό χρήστη.

 • Εάν έχετε κενό κωδικό πρόσβασης, η χρήση κενών κωδικών πρόσβασης για τον έλεγχος ταυτότητας δικτύου μπορεί να έχει απενεργοποιηθεί. Συνιστάται η χρήση μη κενών κωδικών πρόσβασης για πρόσβαση σε απομακρυσμένες βάσεις δεδομένων του Business Contact Manager.

Αρχή της σελίδας

Πρόσθετοι πόροι

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×