Αντιμετώπιση προβλημάτων ελέγχου Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος σε πολλές γλώσσες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Έλεγχος ορθογραφίας και γραμματικής σε πολλές γλώσσες μπορεί να παρουσιάσει μοναδικό προβλήματα, όπως ως σωστά γραμμένες που επισημαίνονται ως λανθασμένες λέξεις ή λανθασμένες λέξεις σε διαφορετική γλώσσα δεν επισημαίνονται ως λανθασμένες. Σε αυτό το άρθρο αντιμετωπίζει προβλήματα και σας βοηθά να βεβαιωθείτε ότι το κείμενο αναγνωρίζεται με τη σωστή γλώσσα. ότι το σωστό λεξικό γλώσσας που χρησιμοποιείται για τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο; και ότι τα εργαλεία αυτοματοποιημένο γλώσσας του Office είναι ενεργοποιημένες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν θέλετε να πληκτρολογήσετε μόνο μερικούς χαρακτήρες σε άλλη γλώσσα, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή συμβόλων.

Ποιο είναι το πρόβλημα;

Αυτό μπορεί να συμβεί. Βεβαιωθείτε ότι:

Βεβαιωθείτε ότι η γλώσσα που θέλετε είναι ενεργοποιημένη

Για να ελέγξετε σωστά τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο σε άλλη γλώσσα, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η γλώσσα στο Office. Εάν χρειάζεστε μια γλώσσα που δεν παρατίθεται ως γλώσσας επεξεργασίας στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός προτιμήσεων γλώσσας του Office, ίσως χρειαστεί να αποκτήσετε και να εγκαταστήσετε ένα πακέτο γλώσσας πριν να ελέγξετε την ορθογραφία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να ενεργοποιήσετε τις γλώσσες στο Office, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη γλώσσας ή Ορισμός προτιμήσεων γλώσσας του Office και Προσδιορισμός Εάν χρειάζεστε ένα πακέτο γλώσσας, πακέτο γλώσσας περιβάλλοντος εργασίας, ή ένα πακέτο εργαλείων γλωσσικού ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζεται η σωστή γλώσσα στο κείμενο

Εάν ο ορθογραφικός έλεγχος δεν ελέγχει τις λέξεις που έχουν πληκτρολογηθεί σε άλλη γλώσσα ή επισημαίνει ως λανθασμένες τις λέξεις που έχουν πληκτρολογηθεί σωστά σε άλλη γλώσσα, ενδεχομένως οι λέξεις αυτές να αναγνωρίζονται με λάθος γλώσσα.

Για να αλλάξετε με μη αυτόματο τρόπο τη γλώσσα του συγκεκριμένες λέξεις ή ένα τμήμα του κειμένου στο Word, κάντε τα εξής:

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα γλώσσα, κάντε κλικ στην επιλογή γλώσσα > Ορισμός γλώσσας γλωσσικού ελέγχου.

  (Στο Word 2007, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γλώσσας στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος.)

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Γλώσσα, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν η γλώσσα που θέλετε δεν εμφανίζεται επάνω από τη διπλή γραμμή, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη γλώσσα προκειμένου να είναι διαθέσιμη στον ορθογραφικό έλεγχο.

 3. Αρχίστε να πληκτρολογείτε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να πληκτρολογήσετε χαρακτήρες, όπως τα γερμανικά διαλυτικά (ö), την ισπανική περισπωμένη (ñ), την τουρκική υπογεγραμμένη (Ç) ή ακόμα και ένα σύμβολο, όπως ένα σημάδι ελέγχου, στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Σύμβολα, κάντε κλικ στην επιλογή Σύμβολο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χαρακτήρα που θέλετε.

 4. Για να επιστρέψετε στην αρχική γλώσσα, ή να μεταβείτε σε διαφορετική γλώσσα, επαναλάβετε τα βήματα 1-3. Στο βήμα 3, επιλέξτε τη γλώσσα Επόμενο.

Αρχή της σελίδας

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται το σωστό λεξικό γλώσσας

Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο τη σωστή θέση λεξικού γλώσσας για το κείμενό σας — για παράδειγμα, Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) αντί για Αγγλικά (Ηνωμένου Βασιλείου).

Για να αλλάξετε το λεξικό για μια συγκεκριμένη γλώσσα στο Word, κάντε τα εξής:

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα γλώσσα, κάντε κλικ στην επιλογή γλώσσα > Ορισμός γλώσσας γλωσσικού ελέγχου.

  (Στο Word 2007, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γλώσσας στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος.)

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Γλώσσα, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν η γλώσσα που θέλετε δεν εμφανίζεται επάνω από τη διπλή γραμμή, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη γλώσσα προκειμένου να είναι διαθέσιμη στον ορθογραφικό έλεγχο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν η έκδοση του Office που διαθέτετε δεν παρέχει εργαλεία γλωσσικού ελέγχου, όπως ο ορθογραφικός έλεγχος, για τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, ενδεχομένως να απαιτείται η λήψη ενός πακέτου γλώσσας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Καθορισμός ανάγκης ενός πακέτου γλώσσας ή ενός πακέτου γλώσσας περιβάλλοντος εργασίας.

Για να αλλάξετε το λεξικό για το επιλεγμένο κείμενο, κάντε τα εξής:

 1. Επιλέξτε το κείμενο για την οποία θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα του λεξικού.

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα γλώσσα, κάντε κλικ στην επιλογή γλώσσα > Ορισμός γλώσσας γλωσσικού ελέγχου.

  (Στο Word 2007, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γλώσσας στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος.)

 3. Στην περιοχή Επισήμανση επιλεγμένου κειμένου ως, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε στην ενότητα του να γίνει αναγνώριση των στοιχείων ως κείμενο. Εάν οι γλώσσες που χρησιμοποιείτε δεν εμφανίζονται πάνω από τη διπλή γραμμή, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτές τις γλώσσες (Ενεργοποίηση επιλογές για τη συγκεκριμένη γλώσσα) για να είναι διαθέσιμα.

Αρχή της σελίδας

Βεβαιωθείτε ότι το Αυτόματος εντοπισμός γλώσσας αυτόματα είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου

Για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματος εντοπισμός γλώσσας στο Word, κάντε τα εξής:

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα γλώσσα, κάντε κλικ στην επιλογή γλώσσα > Ορισμός γλώσσας γλωσσικού ελέγχου.

  (Στο Word 2007, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γλώσσας στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος.)

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Γλώσσα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματος εντοπισμός γλώσσας.

 3. Εξετάστε τις γλώσσες που εμφανίζονται πάνω από τη διπλή γραμμή στη λίστα Σήμανση επιλεγμένου κειμένου ως. Το Word μπορεί να εντοπίσει μόνο τις γλώσσες που αναφέρονται παραπάνω στη διπλή γραμμή. Εάν δεν είναι διαθέσιμες οι γλώσσες που χρειάζεστε, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη γλώσσα επεξεργασίας για να εντοπίσει αυτόματα το Word.

  Παράθυρο διαλόγου "Γλώσσα"

Σημειώσεις: 

 • Αυτόματος εντοπισμός γλώσσας απαιτεί ότι μια πρόταση του κειμένου είναι γραμμένο στη συγκεκριμένη γλώσσα. Ανάλογα με τη διάρκεια των προτάσεων σας, ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε αρκετές προτάσεις πριν από το Word έχει αρκετές πληροφορίες με βάση τα συμφραζόμενα για αυτόματα τη γλώσσα και εφαρμόστε το σωστό λεξικό.

 • Λέξεις που είναι γραμμένες σε πολλές γλώσσες, όπως "Κέντρο" τον ίδιο τρόπο στα Αγγλικά (Ηνωμένου Βασιλείου) και τα Γαλλικά (Γαλλίας) μπορεί να προκαλέσει το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματος εντοπισμός γλώσσας, για να προσδιορίσετε λάθος τη γλώσσα του κειμένου. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, πληκτρολογήστε περισσότερες λέξεις στη γλώσσα που θέλετε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματος εντοπισμός γλώσσας.

Αρχή της σελίδας

Βεβαιωθείτε ότι η αυτόματη αλλαγή πληκτρολογίου ανάλογα με τη γλώσσα του περιβάλλοντος κειμένου του πλαισίου ελέγχου είναι επιλεγμένο

Το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη αλλαγή πληκτρολογίου ανάλογα με τη γλώσσα του περιβάλλοντος κειμένου ενδέχεται να είναι ενεργοποιημένη και να προκαλέσουν τυπογραφικά λάθη, αλλάζοντας τη γλώσσα του πληκτρολογίου κατά την πληκτρολόγηση. Δοκιμάστε να πληκτρολογήσετε περισσότερες λέξεις στη γλώσσα που θέλετε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη αλλαγή πληκτρολογίου ανάλογα με τη γλώσσα του περιβάλλοντος κειμένου.

Για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη αλλαγή πληκτρολογίου ανάλογα με τη γλώσσα του περιβάλλοντος κειμένου (στο Office 2010, Office 2013 και του Office 2016):

 1. Ανοίξτε το Word.

 2. Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές > Για προχωρημένους.

 3. Στην ενότητα Επιλογές επεξεργασίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη αλλαγή πληκτρολογίου ανάλογα με τη γλώσσα του περιβάλλοντος κειμένου.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη αλλαγή πληκτρολογίου ανάλογα με τη γλώσσα του περιβάλλοντος κειμένου είναι ορατό μόνο αφού ενεργοποιήσετε μια διάταξη πληκτρολογίου για μια γλώσσα. Εάν δεν βλέπετε αυτήν την επιλογή, Ενεργοποίηση διάταξης πληκτρολογίου για τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Αρχή της σελίδας

Βεβαιωθείτε ότι το να μην γίνει έλεγχος είναι απενεργοποιημένο το πλαίσιο ελέγχου Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος

Εάν δεν έλεγχος ορθογραφίας και γραμματικής το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο, της ορθογραφίας στα έγγραφά σας δεν είναι επιλεγμένο.

Για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αυτόματος εντοπισμός γλώσσας στο Word, κάντε τα εξής:

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα γλώσσα, κάντε κλικ στην επιλογή γλώσσα > Ορισμός γλώσσας γλωσσικού ελέγχου.

  (Στο Word 2007, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γλώσσας στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος.)

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Γλώσσα, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Χωρίς ορθογραφικό ή γραμματικό έλεγχο.

  Παράθυρο διαλόγου "Γλώσσα"

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο σε διαφορετικές γλώσσες.

Αρχή της σελίδας

Βεβαιωθείτε ότι η λανθασμένη λέξη δεν έχει προστεθεί κατά λάθος στο προσαρμοσμένο λεξικό

Εάν μια λανθασμένη λέξη προστέθηκε σε ένα προσαρμοσμένο λεξικό, πρέπει να βρείτε και να διαγράψετε τη λέξη. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να ελέγξετε ένα προσαρμοσμένο λεξικό για λέξεις με ορθογραφικά λάθη, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση προσαρμοσμένων λεξικών για την προσθήκη λέξεων στον ορθογραφικό έλεγχο. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να καταργήσετε μια λέξη από ένα λεξικό, ανατρέξτε στο θέμα μπορώ να καταργήσω μια λέξη από το λεξικό ορθογραφικού ελέγχου στο Office.

Αρχή της σελίδας

Οι πιο συνηθισμένες λόγοι για μια γλώσσα λεξικού που δεν εμφανίζονται στη λίστα Γλώσσα λεξικού στο παράθυρο διαλόγου γλώσσα είναι που δεν έχει ενεργοποιηθεί η γλώσσα επεξεργασίας γλωσσών ή είναι μια γλώσσα που δεν περιλαμβάνεται στο εγκατεστημένη έκδοση του Office και ενός πακέτου γλώσσας για ότι πρέπει να εγκατασταθεί γλώσσα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να ενεργοποιήσετε μια γλώσσα επεξεργασίας, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη γλώσσας ή Ορισμός προτιμήσεων γλώσσας του Office.

Αρχή της σελίδας

Εάν έχετε εγκαταστήσει το Outlook Express 6.0 αλλά Γαλλικά είναι της γλώσσας διατίθεται μόνο ορθογραφικού ελέγχου, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ορθογραφικό έλεγχο τρίτων κατασκευαστών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα ορθογραφικού ελέγχου θέματα με το Outlook Express 6.0.

Αρχή της σελίδας

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Επικοινωνήστε μαζί μας με την ερώτηση ή το πρόβλημα.

Εάν έχετε μια πρόταση ή αίτηση για ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο, κάντε την δημοσιεύσετε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο

Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος

Επιλέξτε γραμματικής και στυλ γραφής

Προσθήκη ή επεξεργασία λέξεων σε ένα λεξικό ορθογραφικού ελέγχου

Ο ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος δεν λειτουργεί όπως αναμένεται

Προσθήκη γλώσσας ή ορισμός προτιμήσεων γλώσσας του Office

Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος σε άλλη γλώσσα

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×