Αντιμετώπιση προβλημάτων για κοινά θέματα τοποθεσίας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το θέμα παρέχονται πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων για να σας βοηθήσουν στην επίλυση κοινών θεμάτων και σφαλμάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη χρήση του Windows SharePoint Services 3.0.

Όταν προσπαθώ να δημιουργήσετε μια νέα τοποθεσία, λαμβάνω ένα μήνυμα ότι η τοποθεσία χρησιμοποιείται ήδη ή υπάρχει ήδη

Όταν προσπαθώ να δημιουργήσετε μια νέα λίστα ή βιβλιοθήκη, λαμβάνω ένα μήνυμα που το καθορισμένο όνομα χρησιμοποιείται ήδη

Όταν προσπαθώ να δημιουργήσω ένα αρχείο ή φάκελο, λαμβάνω ένα μήνυμα ότι το όνομα αρχείου ή φακέλου είναι πολύ μεγάλη

Δεν μπορώ να διαγράψω μια τοποθεσία. Λαμβάνω το μήνυμα "Δεν μπορείτε να διαγράψετε μια τοποθεσία που περιέχει δευτερεύουσες τοποθεσίες"

Όταν προσπαθώ να δημιουργήσω ένα αρχείο ή φάκελο, λαμβάνω ένα μήνυμα ότι το όνομα αρχείου ή φακέλου περιέχει μη έγκυρους χαρακτήρες

Δεν μπορώ να διαγράψω εγώ ως ο κάτοχος μιας συλλογής τοποθεσιών

Όταν προσπαθώ να διαγράψω ένα αρχείο, λαμβάνω ένα μήνυμα ότι το αρχείο είναι αυτήν τη στιγμή ανάληψη ελέγχου ή κλειδωμένο για επεξεργασία από άλλο χρήστη

Κατά την προβολή την αρχική σελίδα της τοποθεσίας μου, λαμβάνω ένα μήνυμα σφάλματος Τμήματος Web

Λαμβάνω ένα μήνυμα "η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη" όταν προσπαθώ να προβάλετε την τοποθεσία ή τις σελίδες διαχείρισης για την τοποθεσία ή το διακομιστή

Όταν προσπαθώ να προβάλετε τη σελίδα αναφοράς χρήσης τοποθεσίας, λαμβάνω ένα μήνυμα ότι δεν είναι διαθέσιμες αναφορές χρήσης

Όταν προσπαθώ να αποστείλετε ένα αρχείο, λαμβάνω ένα μήνυμα ότι το αρχείο "έχει υπερβεί το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος"

Όταν προσπαθώ να αποστείλετε ένα αρχείο, λαμβάνω ένα μήνυμα ότι το αρχείο έχει αποκλειστεί από τους διαχειριστές του διακομιστή

Δεν μπορώ να στείλω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα χρήστη αφού καταχωρήσετε νέα δικαιώματα χρήστη

Δεν είναι δυνατή η δημιουργία άλλων ειδοποιήσεων

Λαμβάνω ένα μήνυμα ότι η τοποθεσία μου έχει υπερβεί το όριο χώρου αποθήκευσης

Κατά την προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας τοποθεσίας, εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι η τοποθεσία είναι ήδη σε χρήση ή ότι υπάρχει ήδη

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια νέα συλλογή τοποθεσιών, ενδέχεται να εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:

Υπάρχει ήδη μια άλλη τοποθεσία στη h ttp://sitename/Sites/subsitename . Διαγραφή αυτής της τοποθεσίας πριν να επιχειρήσετε να δημιουργήσετε μια νέα τοποθεσία με την ίδια διεύθυνση URL, επιλέξτε μια νέα διεύθυνση URL ή δημιουργήστε μια νέα Συμπερίληψη στη διαδρομή που καθορίσατε αρχικά.

Όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια νέα δευτερεύουσα τοποθεσία, ενδέχεται να εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:

Διεύθυνση τοποθεσίας Web /Sites/subsitename/subsubsitename χρησιμοποιείται ήδη.

Αντιμετώπιση

Η διεύθυνση URL της τοποθεσίας Web που προσπαθείτε να δημιουργήσετε υπάρχει ήδη στην ίδια θέση τοποθεσίας. Κάντε κλικ στο κουμπί Πίσω του προγράμματος περιήγησης και μετά πληκτρολογήστε μια διαφορετική διεύθυνση URL για την τοποθεσία σας.

Αρχή της σελίδας

Κατά την προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας λίστας ή βιβλιοθήκης, εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι το καθορισμένο όνομα είναι ήδη σε χρήση

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα ή βιβλιοθήκη, ενδέχεται να εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:

Το καθορισμένο όνομα χρησιμοποιείται ήδη. Μια λίστα, έρευνα, πίνακα συζητήσεων ή βιβλιοθήκη εγγράφων δεν είναι δυνατό να έχουν το ίδιο όνομα με μια άλλη λίστα, έρευνα, πίνακα συζητήσεων ή βιβλιοθήκη εγγράφων σε αυτήν την τοποθεσία Web. Χρήση γιο του προγράμματος περιήγησής σας ξανά κουμπί και πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα.

Αντιμετώπιση

Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα ή βιβλιοθήκη που έχει το ίδιο όνομα με μια υπάρχουσα λίστα ή βιβλιοθήκη. Πληκτρολογήστε ένα διαφορετικό όνομα για τη νέα λίστα ή βιβλιοθήκη ή διαγράψτε την παλιά λίστα ή βιβλιοθήκη πριν να δημιουργήσετε τη νέα.

Σημείωση: Εάν εμφανίζεται αυτό το μήνυμα αλλά δεν μπορείτε να εντοπίσετε την υπάρχουσα λίστα ή βιβλιοθήκη με το ίδιο όνομα, ενδέχεται να μην έχετε επαρκή δικαιώματα προβολής της λίστας ή βιβλιοθήκης. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για βοήθεια.

Αρχή της σελίδας

Κατά την προσπάθεια δημιουργίας ενός αρχείου ή φακέλου, εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι το όνομα αρχείου ή φακέλου είναι πολύ μεγάλο

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο ή φάκελο, ενδέχεται να εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:

Το καθορισμένο αρχείο ή φάκελο όνομα είναι πολύ μεγάλο. Η διαδρομή URL για όλα τα αρχεία και τους φακέλους πρέπει να είναι 260 χαρακτήρες ή λιγότερους (και όχι περισσότερους από 128 χαρακτήρες για οποιοδήποτε μεμονωμένο όνομα αρχείου ή φακέλου στη διεύθυνση URL). Πληκτρολογήστε ένα μικρότερο όνομα αρχείου ή φακέλου.

Αντιμετώπιση

Τα ονόματα αρχείων και φακέλων δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν τους 128 χαρακτήρες. Επιπλέον, η πλήρης διεύθυνση URL προς το αρχείο δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τους 260 χαρακτήρες. Κάντε κλικ στο κουμπί Πίσω του προγράμματος περιήγησης και πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα.

Αρχή της σελίδας

Δεν είναι δυνατή η διαγραφή μιας τοποθεσίας. Εμφανίζεται το μήνυμα "Δεν μπορείτε να διαγράψετε μια τοποθεσία που περιέχει δευτερεύουσες τοποθεσίες"

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να διαγράψετε μια τοποθεσία, ενδέχεται να εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:

Σφάλμα κατά τη διαγραφή της τοποθεσίας Web " /sitename/subsitename ". Δεν μπορείτε να διαγράψετε μια τοποθεσία που περιέχει δευτερεύουσες τοποθεσίες.

Αντιμετώπιση

Για να διαγράψετε μια τοποθεσία, πρώτα πρέπει να διαγράψετε τυχόν δευτερεύουσες τοποθεσίες που υπάρχουν κάτω από την τοποθεσία.

Αρχή της σελίδας

Κατά την προσπάθεια δημιουργίας ενός αρχείου ή φακέλου, εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι το όνομα αρχείου ή φακέλου περιέχει μη έγκυρους χαρακτήρες

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο ή φάκελο, ενδέχεται να εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:

Το όνομα αρχείου ή φακέλου " Όνομα αρχείου/φακέλου "περιέχει μη έγκυρους χαρακτήρες. Χρησιμοποιήστε ένα διαφορετικό όνομα. Μη έγκυροι χαρακτήρες περιλαμβάνουν τα εξής: # % & *: < >; / \ { | } .

Επίλυση

Συγκεκριμένους χαρακτήρες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε ονόματα αρχείων και φακέλων σε Windows SharePoint Services 3.0. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο ή τον φάκελο που δεν περιέχει κάποιον από τους μη έγκυρους χαρακτήρες.

Αρχή της σελίδας

Δεν είναι δυνατή η διαγραφή του εαυτού μου ως κατόχου μιας συλλογής τοποθεσιών

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να διαγράψετε τους κατόχους μιας συλλογής τοποθεσιών Web, ενδέχεται να εμφανίζεται ένα από τα παρακάτω μηνύματα:

  • Δεν μπορείτε να διαγράψετε τους κατόχους μιας συλλογής τοποθεσιών Web.

  • Δεν μπορείτε να καταργήσετε τους κατόχους από τη λίστα σας διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών b.

Αντιμετώπιση

Δεν μπορείτε να καταργήσετε τον λογαριασμό σας από την ομάδα Διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών. Επικοινωνήστε με κάποιον άλλο διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών ή με το διαχειριστή του διακομιστή και ζητήστε να καταργηθεί το όνομά σας από την ομάδα Διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών.

Αρχή της σελίδας

Κατά την προσπάθεια διαγραφής ενός αρχείου, εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι το αρχείο βρίσκεται σε ανάληψη ελέγχου αυτήν τη στιγμή ή ότι είναι κλειδωμένο για επεξεργασία από άλλον χρήστη

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να διαγράψετε ένα αρχείο, ενδέχεται να εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:

Έχει γίνει ανάληψη ελέγχου του αρχείου ή το αρχείο έχει κλειδωθεί για επεξεργασία από άλλον χρήστη

Αντιμετώπιση

Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα αρχείο το οποίο βρίσκεται σε ανάληψη ελέγχου από κάποιον άλλον χρήστη. Επικοινωνήστε με τον χρήστη που έχει κάνει ανάληψη ελέγχου του αρχείου και ζητήστε του να κάνει μεταβίβαση ελέγχου του αρχείου ή επικοινωνήστε με τον κάτοχο της τοποθεσίας για βοήθεια.

Αρχή της σελίδας

Κατά την προβολή της κεντρικής σελίδας της τοποθεσίας μου, εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους Τμήματος Web

Σύμπτωμα

Όταν προβάλετε την κεντρική σελίδα της τοποθεσίας σας, ενδέχεται να εμφανίζεται ένα από τα παρακάτω μηνύματα:

  • Σφάλμα Τμήματος Web: Μία από τις ιδιότητες του Τμήματος Web δεν έχει κατάλληλη μορφή. Δεν είναι δυνατή η κατάργηση σειράς του Τμήματος Web από τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services. Ελέγξτε τη μορφή των ιδιοτήτων και προσπαθήστε ξανά.

  • Σφάλμα τμήματος web: δεν είναι δυνατή η αποσειριοποίηση (μετατροπή ροής XML πίσω σε ένα αντικείμενο) του Τμήματος Web στο διακομιστή.

Αντιμετώπιση

Εάν εμφανίζεται κάποιο από αυτά τα μηνύματα, ειδοποιήστε το διαχειριστή του διακομιστή.

Αρχή της σελίδας

Εμφανίζεται ένα μήνυμα "Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη" κατά την προσπάθεια προβολής της τοποθεσίας μου ή των σελίδων διαχείρισης για την τοποθεσία ή το διακομιστή μου

Σύμπτωμα

Κατά την προσπάθεια προβολής μιας τοποθεσίας, ενδέχεται να εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:

Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη

Αντιμετώπιση

Εάν εμφανίζεται το μήνυμα "Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη," υπάρχει πρόβλημα με τον χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών για την εφαρμογή Web. Ειδοποιήστε το διαχειριστή του διακομιστή.

Αρχή της σελίδας

Κατά την προσπάθεια προβολής της σελίδας αναφοράς χρήσης τοποθεσίας, εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι δεν είναι διαθέσιμες οι αναφορές χρήσης

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να προβάλετε τη σελίδα αναφοράς χρήσης τοποθεσίας, ενδέχεται να εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:

Δεν είναι διαθέσιμη μια αναφορά χρήσης για αυτήν την τοποθεσία. Η επεξεργασία χρήσης ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένη σε αυτόν το διακομιστή ή ενδέχεται να μην έχει γίνει ακόμη επεξεργασία των δεδομένων χρήσης για αυτήν την τοποθεσία.

Αντιμετώπιση

Επεξεργασία καταγραφής και χρήσης πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και οι χρήστες πρέπει να έχετε επισκεφθεί μια σελίδα στην τοποθεσία σας πριν από οποιαδήποτε δεδομένα μπορούν να εμφανίζονται στη σελίδα αναφοράς χρήσης τοποθεσίας. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή της τοποθεσίας για να επαληθεύσετε ότι επεξεργασία καταγραφής και χρήσης είναι ενεργοποιημένες στο Windows SharePoint Services 3.0. Επίσης, αν η τοποθεσία είναι νέα (δημιουργήθηκε σήμερα) ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί πριν από σήμερα, δεν θα εμφανιστούν δεδομένα μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία αρχείου καταγραφής χρήσης (συνήθως μέσα σε 24 ώρες). Επιπλέον, εάν δεν έχει γίνει καμία δραστηριότητα στην τοποθεσία για τις τελευταίες 31 ημέρες, θα δείτε το μήνυμα "χωρίς δεδομένα".

Αρχή της σελίδας

Κατά την προσπάθεια αποστολής ενός αρχείου, εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι το αρχείο "έχει υπερβεί το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος"

Σύμπτωμα

Κατά την προσπάθεια αποστολής ενός αρχείου, ενδέχεται να εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:

Δεν είναι δυνατή η υποβολή φόρμας, επειδή το μέγεθός της υπερβαίνει το μέγιστο όριο που επιτρέπεται από το διαχειριστή Web.Υποβάλετε ξανά τη φόρμα με λιγότερα δεδομένα.

Αντιμετώπιση

Το προεπιλεγμένο μέγιστο μέγεθος αρχείου για ένα αρχείο που αποστέλλεται σε Windows SharePoint Services 3.0 είναι 50 megabyte (MB). Οι διαχειριστές του διακομιστή μπορούν να αυξήσετε ή να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου, ανάλογα με τις ανάγκες. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή για να ζητήσετε αύξηση του μεγέθους αρχείου αποστολής.

Αρχή της σελίδας

Κατά την προσπάθεια αποστολής ενός αρχείου, εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι το αρχείο έχει αποκλειστεί από τους διαχειριστές του διακομιστή

Σύμπτωμα

Κατά την προσπάθεια αποστολής ενός αρχείου, ενδέχεται να εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:

Το αρχείο που επιχειρείτε να Αποθήκευση ή ανάκτηση έχει αποκλειστεί από αυτήν την τοποθεσία Web από τους διαχειριστές του διακομιστή.

Επίλυση

Από προεπιλογή, Windows SharePoint Services 3.0 αποτρέπει ορισμένους τύπους αρχείων που έχουν αποσταλεί στο διακομιστή. Οι διαχειριστές διακομιστή να προσθέσετε ή να καταργήσετε τύπους αρχείων από αυτήν τη λίστα, όπως απαιτείται. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή για να ζητήσετε από ότι ο τύπος αρχείου η αναίρεση αποκλεισμού.

Αρχή της σελίδας

Δεν είναι δυνατή η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε χρήστη μετά την παροχή νέων δικαιωμάτων στον χρήστη

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν χρήστη μετά την παροχή νέων δικαιωμάτων στον χρήστη, ενδέχεται να εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:

Στο χρήστη ή στους χρήστες έχουν προστεθεί με επιτυχία, αλλά Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο διακομιστής μπορεί να μην έχει ρυθμιστεί σωστά για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να επαληθεύσετε ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έχει ρυθμιστεί σωστά, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή.

Αντιμετώπιση

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται, αν ο διακομιστής SMTP δεν είναι έγκυρος ή αν δεν αποκρίνεται μετά την ενεργοποίηση του πλαισίου ελέγχου Αποστολή μηνύματος υποδοχής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους νέους χρήστες, ενώ προσθέτετε κάποιον νέο χρήστη σε τοποθεσία, λίστα ή βιβλιοθήκη. Ειδοποιήστε το διαχειριστή του διακομιστή ότι υπάρχει πρόβλημα με το διακομιστή SMTP.

Αρχή της σελίδας

Δεν είναι δυνατή η δημιουργία άλλων ειδοποιήσεων

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια προειδοποίηση για λίστα ή βιβλιοθήκη, ενδέχεται να εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:

Έχετε δημιουργήσει τον μέγιστο αριθμό ειδοποιήσεων που επιτρέπονται για αυτήν την τοποθεσία. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ειδοποιήσεις σας, από τη σελίδα "Οι ειδοποιήσεις μου σε αυτήν την τοποθεσία".

Αντιμετώπιση

Windows SharePoint Services 3.0 ορίζει ένα όριο στον αριθμό των ειδοποιήσεων που μπορεί να δημιουργήσει ένα χρήστη. Αυτός ο αριθμός ορίζεται αυτόματα από προεπιλογή, αλλά μπορεί να αυξάνεται ή μικρότερο από το διαχειριστή του διακομιστή σας. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή για να ζητήσετε αύξηση του ορίου ειδοποίησης.

Αρχή της σελίδας

Εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι η τοποθεσία μου έχει υπερβεί το όριο αποθηκευτικού χώρου

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να προσθέσετε δεδομένα στην τοποθεσία σας, ενδέχεται να εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:

Δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση τις αλλαγές σας, επειδή αυτή η τοποθεσία Web του SharePoint έχει υπερβεί η οποία παρέχεται με στόχο χώρου αποθήκευσης δεδομένων περιορίσετε. Πρέπει να αποθηκεύσετε την εργασία σας σε άλλη θέση. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή για να αλλάξετε τα όρια μεγέθους για την τοποθεσία Web.

Αντιμετώπιση

Οι διαχειριστές του διακομιστή μπορούν να ορίσουν όρια για το μέγεθος του αποθηκευτικού χώρου που μπορούν να χρησιμοποιούν οι τοποθεσίες στο διακομιστή. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή για να ζητήσετε την αύξηση του ορίου αποθηκευτικού χώρου της τοποθεσίας Web.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×