Αντιμετώπιση προβλημάτων αναλυτικών στοιχείων χρήσης Microsoft 365

Εξερευνήστε την ακόλουθη λίστα μηνυμάτων σφάλματος για να λάβετε βοήθεια σχετικά με τα πιο συνηθισμένα ζητήματα με τα αναλυτικά στοιχεία χρήσης του Microsoft 365.

Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία της αίτησής σας. Θα πρέπει να πρώτα να εγγραφείτε σε αυτά τα δεδομένα από την πύλη διαχείρισης του Office 365

Κωδικός σφάλματος : 422

Πού θα δείτε αυτό το μήνυμα: Στο Power BI, όταν συνδέεστε με το πακέτο περιεχομένου δημόσιας προεπισκόπησης υιοθέτησης του Office 365 ή όταν καλείτε απευθείας τα API αναφοράς του Office 365.

Αιτία: Για να μπορέσετε να συνδεθείτε με το πακέτο περιεχομένου πρέπει να εγγραφείτε στα δεδομένα από το Κέντρο διαχείρισης Office 365. Εάν δεν γίνει πρώτα αυτό το βήμα, δεν θα μπορέσετε να συνδεθείτε με το πακέτο περιεχομένου, ακόμα και εάν δώσετε το αναγνωριστικό μισθωτή του Office 365.

Για να διορθώσετε αυτό το σφάλμα:Για να εγγραφείτε στα δεδομένα, μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης Office 365 >Αναφορές >Χρήση και εντοπίστε το πλακίδιο Office 365 Adoption στη σελίδα κύριου πίνακα εργαλείων. Επιλέξτε το κουμπί Γρήγορα αποτελέσματα και, στη συνέχεια, στο παράθυρο Αναφορές που ανοίγει, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Κάντε τα δεδομένα διαθέσιμα στο πακέτο περιεχομένου υιοθέτησης του Office 365 για το Power BI και επιλέξτε Αποθήκευση.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Πού θα δείτε αυτό το μήνυμα: Στο πλακίδιο Υιοθέτηση του Office 365 στον πίνακα εργαλείων Χρήση στο Κέντρο διαχείρισης Office 365.

Αιτία: Όταν επιλέξετε να δείτε δεδομένα στο πακέτο περιεχομένου από την πύλη διαχείρισης του O365, το σύστημα του Office 365 ξεκινά τη δημιουργία ιστορικών δεδομένων χρήσης για τον οργανισμό σας. Ανάλογα με το μέγεθος του μισθωτή σας, αυτό το βήμα μπορεί να διαρκέσει από 2 ώρες έως 48 ώρες.

Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα: Απλώς δείξτε υπομονή, ωστόσο, εάν το μήνυμα δεν αλλάξει σε Τα δεδομένα σας είναι έτοιμα έπειτα από 3 ημέρες, επικοινωνήστε με την υποστήριξη του Office 365 για επιχειρήσεις.

Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία της αίτησής σας αυτήν τη στιγμή. Ετοιμάζουμε ακόμα τα δεδομένα για τον οργανισμό σας

Κωδικός σφάλματος: 423

Πού θα δείτε αυτό το μήνυμα: Στο Power BI, όταν συνδέεστε με το πακέτο περιεχομένου δημόσιας προεπισκόπησης υιοθέτησης του Office 365 ή όταν καλείτε απευθείας τα API αναφοράς του Office 365.

Αιτία: Όταν επιλέξετε να δείτε δεδομένα στο πακέτο περιεχομένου από τη σελίδα διαχείρισης του Office 365, το σύστημα του Office 365 ξεκινά τη δημιουργία ιστορικών δεδομένων χρήσης για τον οργανισμό σας. Ανάλογα με το μέγεθος του μισθωτή σας, αυτό το βήμα μπορεί να διαρκέσει από 2 έως 48 ώρες.

Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα: Απλώς δείξτε υπομονή, ωστόσο, εάν το μήνυμα δεν αλλάξει σε Τα δεδομένα σας είναι έτοιμα ακόμα και έπειτα από 3 ημέρες μετά την έναρξη, επικοινωνήστε με την υποστήριξη του Office 365 για επιχειρήσεις.

Το αναγνωριστικό μισθωτή που δώσατε δεν είναι στη σωστή μορφή

Κωδικός σφάλματος: 400

Πού θα δείτε αυτό το μήνυμα: Στο Power BI, όταν συνδέεστε με το πακέτο περιεχομένου δημόσιας προεπισκόπησης υιοθέτησης του Office 365 ή όταν καλείτε απευθείας τα API αναφοράς του Office 365.

Αιτία: Το αναγνωριστικό μισθωτή είναι ένα guid και πρέπει να είναι στη μορφή xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx. Εάν εισαγάγετε οποιαδήποτε άλλη συμβολοσειρά στο πλαίσιο εισαγωγής μισθωτή, θα εμφανιστεί αυτό το σφάλμα.

Για να διορθώσετε αυτό το σφάλμα:Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης Office 365 >Αναφορές >Χρήση και εντοπίστε το πλακίδιο Office 365 Adoption στην κύρια σελίδα του πίνακα εργαλείων. Το αναγνωριστικό μισθωτή παρατίθεται στο πλακίδιο. Μπορείτε να το αντιγράψετε από εδώ και να το επικολλήσετε στο παράθυρο διαλόγου για να γίνει σύνδεση με το πακέτο περιεχομένου.

Το αναγνωριστικό μισθωτή που δώσατε δεν αναγνωρίζεται από το σύστημα

Κωδικός σφάλματος: 404

Πού θα δείτε αυτό το μήνυμα: Στο Power BI, όταν συνδέεστε με το πακέτο περιεχομένου δημόσιας προεπισκόπησης υιοθέτησης του Office 365 ή όταν καλείτε απευθείας τα API αναφοράς του Office 365.

Αιτία: Το αναγνωριστικό μισθωτή που δώσατε δεν είναι έγκυρο ή δεν υπάρχει.

Για να διορθώσετε αυτό το σφάλμα:Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης Office 365 >Αναφορές >Χρήση και εντοπίστε το πλακίδιο Office 365 Adoption στην κύρια σελίδα του πίνακα εργαλείων. Το αναγνωριστικό μισθωτή παρατίθεται στο πλακίδιο. Μπορείτε να το αντιγράψετε από εδώ και να το επικολλήσετε στο παράθυρο διαλόγου για να γίνει σύνδεση με το πακέτο περιεχομένου.

Εισαγάγετε ξανά τα διαπιστευτήριά σας για να εισέλθετε ξανά στο Power BI

Κωδικός σφάλματος: 302

Πού θα δείτε αυτό το μήνυμα: Στο Power BI, όταν συνδέεστε με το πακέτο περιεχομένου δημόσιας προεπισκόπησης υιοθέτησης του Office 365 ή όταν καλείτε απευθείας τα API αναφοράς του Office 365.

Αιτία: Ο κωδικός εξουσιοδότησης απέτυχε και ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε ξανά τα διαπιστευτήριά σας.

Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα: Αποσυνδεθείτε από το Power BI και, στη συνέχεια, συνδεθείτε ξανά.

Δεν έχετε τη σωστή εξουσιοδότηση για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Για να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα από αυτή την υπηρεσία πρέπει να είστε καθολικός διαχειριστής ή κάποιος από τους διαχειριστές του προϊόντος

Κωδικός σφάλματος: 403

Πού θα δείτε αυτό το μήνυμα: Στο Power BI, όταν συνδέεστε με το πακέτο περιεχομένου δημόσιας προεπισκόπησης υιοθέτησης του Office 365 ή όταν καλείτε απευθείας τα API αναφοράς του Office 365.

Αιτία: Ο κωδικός εξουσιοδότησης απέτυχε επειδή ο χρήστης που προσπάθησε να συνδεθεί στο πακέτο περιεχομένου δεν έχει το κατάλληλο επίπεδο εξουσιοδότησης για να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.

Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα: Δώστε τα διαπιστευτήρια ενός χρήστη ο οποίος είναι καθολικός διαχειριστής, διαχειριστής του Exchange, διαχειριστής του Skype για επιχειρήσεις ή διαχειριστής του SharePoint για να συνδεθείτε με το πακέτο περιεχομένου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρόλοι διαχειριστή του Office 365.

Η ανανέωση απέτυχε

Πού θα δείτε αυτό το μήνυμα: Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Power BI ή κατάσταση αποτυχίας στο ιστορικό ανανέωσης.

Αιτία: Μερικές φορές, τα διαπιστευτήρια του χρήστη που συνδέεται με το πακέτο περιεχομένου επαναφέρονται και δεν ενημερώνονται στις ρυθμίσεις σύνδεσης του πακέτου περιεχομένου, με αποτέλεσμα ο χρήστης να βλέπει σφάλματα αποτυχίας ανανέωσης.

Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα: Στο Power BI, βρείτε το σύνολο δεδομένων που αντιστοιχεί στον πίνακα εργαλείων υιοθέτησης του Office 365 (Office 365 Adoption_preview.pbix), επιλέξτε Προγραμματισμός ανανέωσης και δώστε τα διαπιστευτήρια διαχειριστή του Office 365 που έχετε.

Εάν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, διαγράψτε την cache και δημιουργήστε ξανά το πακέτο περιεχομένου.

Απέτυχε η ενημέρωση των διαπιστευτηρίων προέλευσης δεδομένων

Κωδικός σφάλματος: 400

Πού θα δείτε αυτό το μήνυμα: Στο Power BI, όταν συνδέεστε με το πακέτο περιεχομένου δημόσιας προεπισκόπησης υιοθέτησης του Office 365.

Αιτία: Ορισμένοι χρήστες που έχουν ενεργοποιημένο τον έλεγχο ταυτότητας πολλών παραγόντων (MFA) ενδέχεται να δουν ένα σφάλμα 400 κατά τη σύνδεση με το πακέτο περιεχομένου. Αυτό είναι επί του παρόντος ένα γνωστό ζήτημα και επηρεάζει μόνο τη ροή σύνδεσης.

Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα: Συνδεθείτε με διαπιστευτήρια που δεν έχουν επιβολή MFA.

Ένας καθολικός διαχειριστής μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τον MFA. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση του ελέγχου ταυτότητας πολλών παραγόντων για τους χρήστες του Office 365.

Σχετικά θέματα

Αναλυτικά στοιχεία χρήσης του Microsoft 365
Ενεργοποίηση των αναλυτικών στοιχείων χρήσης του Microsoft 365
Περιήγηση και χρήση αναφορών αναλυτικών στοιχείων χρήσης του Microsoft 365
Προσαρμογή αναφορών αναλυτικών στοιχείων χρήσης του Microsoft 365
Ενεργός χρήστης σε αναφορές χρήσης του Office 365
Μοντέλο δεδομένων αναλυτικών στοιχείων χρήσης του Microsoft 365

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×