Αντιγραφή μορφοποίησης μεταξύ των αντικειμένων ή κειμένου στο Office 2011 για Mac

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Word

PowerPoint

Excel

Word

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Αντιγραφή μορφοποίησης σε μια άλλη εικόνα ή αντικείμενο

Μπορείτε να αντιγράψετε τη μορφοποίηση που εφαρμόσατε σε μια αντικείμενο και να προσθέσετε σε ένα άλλο αντικείμενο. Δεν μπορείτε, ωστόσο, να αντιγράψετε το μέγεθος ή εφέ εικόνας όπως στρεβλώσεις ή θόλωμα.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που διαθέτει τη μορφοποίηση που θέλετε να αντιγράψετε.

 3. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί μορφοποίησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αντιγράψετε τη μορφοποίηση.

  Συμβουλή: Για να αντιγράψετε τη μορφοποίηση ενός αντικειμένου σε πολλά άλλα αντικείμενα, κάντε διπλό κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα άλλα αντικείμενα διαδοχικά. Όταν ολοκληρώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί μορφοποίησης ξανά για να την απενεργοποιήσετε.

Αντιγραφή μορφοποίησης κειμένου

Μπορείτε να αντιγράψετε γρήγορα τη μορφοποίηση του κειμένου, όπως, για παράδειγμα, το στυλ, το μέγεθος και το χρώμα της γραμματοσειράς, από ένα μπλοκ κειμένου σε ένα άλλο μπλοκ κειμένου.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Επιλέξτε το κείμενο που διαθέτει τη μορφοποίηση που θέλετε να αντιγράψετε.

  Σημείωση: Δεν μπορείτε να αντιγράψετε τη γραμματοσειρά και το μέγεθος γραμματοσειράς κειμένου WordArt.

 3. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί μορφοποίησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση.

  Συμβουλή: Για να αντιγράψετε τη μορφοποίηση κειμένου σε πολλά μπλοκ κειμένου, κάντε διπλό κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή τα μπλοκ κειμένου στη σειρά. Όταν ολοκληρώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί μορφοποίησης ξανά για να την απενεργοποιήσετε.

Δείτε επίσης

Εφαρμογή ή αλλαγή ενός στυλ ή εφέ για μια εικόνα

Εφαρμογή ή κατάργηση στυλ και εφέ από αντικείμενα

PowerPoint

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Αντιγραφή μορφοποίησης σε μια άλλη εικόνα ή αντικείμενο

Μπορείτε να αντιγράψετε τη μορφοποίηση που έχετε εφαρμόσει σε ένα αντικείμενο και να την προσθέσετε σε ένα άλλο αντικείμενο. Ωστόσο, δεν μπορείτε να αντιγράψετε το μέγεθος ή τα εφέ της εικόνας, όπως οι στρεβλώσεις ή το θάμπωμα.

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που διαθέτει τη μορφοποίηση που θέλετε να αντιγράψετε.

 2. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί μορφοποίησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αντιγράψετε τη μορφοποίηση.

  Συμβουλή: Για να αντιγράψετε τη μορφοποίηση ενός αντικειμένου σε πολλά άλλα αντικείμενα, κάντε διπλό κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα άλλα αντικείμενα διαδοχικά. Όταν ολοκληρώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί μορφοποίησης ξανά για να την απενεργοποιήσετε.

Αντιγραφή μορφοποίησης κειμένου

Μπορείτε να αντιγράψετε γρήγορα τη μορφοποίηση του κειμένου, όπως, για παράδειγμα, το στυλ, το μέγεθος και το χρώμα της γραμματοσειράς, από ένα μπλοκ κειμένου σε ένα άλλο μπλοκ κειμένου.

 1. Επιλέξτε το κείμενο που διαθέτει τη μορφοποίηση που θέλετε να αντιγράψετε.

  Σημείωση: Δεν μπορείτε να αντιγράψετε τη γραμματοσειρά και το μέγεθος γραμματοσειράς κειμένου WordArt.

 2. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί μορφοποίησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση.

  Συμβουλή: Για να αντιγράψετε τη μορφοποίηση κειμένου σε πολλά μπλοκ κειμένου, κάντε διπλό κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή τα μπλοκ κειμένου στη σειρά. Όταν ολοκληρώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί μορφοποίησης ξανά για να την απενεργοποιήσετε.

Δείτε επίσης

Εφαρμογή ή αλλαγή ενός στυλ ή εφέ για μια εικόνα

Εφαρμογή ή κατάργηση στυλ και εφέ από αντικείμενα

Excel

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Αντιγραφή μορφοποίησης σε μια άλλη εικόνα ή αντικείμενο

Μπορείτε να αντιγράψετε τη μορφοποίηση που έχετε εφαρμόσει σε ένα αντικείμενο και να την προσθέσετε σε ένα άλλο αντικείμενο. Ωστόσο, δεν μπορείτε να αντιγράψετε το μέγεθος ή τα εφέ της εικόνας, όπως οι στρεβλώσεις ή το θάμπωμα.

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που διαθέτει τη μορφοποίηση που θέλετε να αντιγράψετε.

 2. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί μορφοποίησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αντιγράψετε τη μορφοποίηση.

  Συμβουλή: Για να αντιγράψετε τη μορφοποίηση ενός αντικειμένου σε πολλά άλλα αντικείμενα, κάντε διπλό κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα άλλα αντικείμενα διαδοχικά. Όταν ολοκληρώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί μορφοποίησης ξανά για να την απενεργοποιήσετε.

Αντιγραφή κειμένου και μορφοποίησης κελιών

Μπορείτε να αντιγράψετε γρήγορα τη μορφοποίηση του κειμένου, όπως, για παράδειγμα, το στυλ, το μέγεθος και το χρώμα της γραμματοσειράς, από ένα μπλοκ κειμένου σε ένα άλλο μπλοκ κειμένου. Όταν αντιγράφετε μορφοποίηση κειμένου, η μορφοποίηση των κελιών, όπως τα μοτίβα, τα περιγράμματα και η στοίχιση, αντιγράφονται στο άλλο κελί.

 1. Επιλέξτε το κείμενο που διαθέτει τη μορφοποίηση που θέλετε να αντιγράψετε.

  Σημείωση: Δεν μπορείτε να αντιγράψετε τη γραμματοσειρά και το μέγεθος γραμματοσειράς κειμένου WordArt.

 2. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί μορφοποίησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση.

  Συμβουλή: Για να αντιγράψετε τη μορφοποίηση κειμένου σε πολλά μπλοκ κειμένου, κάντε διπλό κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή τα μπλοκ κειμένου στη σειρά. Όταν ολοκληρώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί μορφοποίησης ξανά για να την απενεργοποιήσετε.

Δείτε επίσης

Εφαρμογή ή αλλαγή ενός στυλ ή εφέ για μια εικόνα

Εφαρμογή ή κατάργηση στυλ και εφέ από αντικείμενα

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×