Αντιγραφή μορφοποίησης μεταξύ αντικειμένων ή κειμένου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Word

PowerPoint

Excel

Word

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Αντιγραφή μορφοποίησης σε μια άλλη εικόνα ή αντικείμενο

Μπορείτε να αντιγράψετε τη μορφοποίηση που έχετε εφαρμόσει σε ένα αντικείμενο και να την προσθέσετε σε ένα άλλο αντικείμενο. Ωστόσο, δεν μπορείτε να αντιγράψετε το μέγεθος ή τα εφέ της εικόνας, όπως οι στρεβλώσεις ή το θάμπωμα.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που διαθέτει τη μορφοποίηση που θέλετε να αντιγράψετε.

 3. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αντικείμενο στο οποίο θέλετε να αντιγράψετε τη μορφοποίηση.

  Συμβουλή: Για να αντιγράψετε τη μορφοποίηση ενός αντικειμένου σε πολλά άλλα αντικείμενα, κάντε διπλό κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα άλλα αντικείμενα διαδοχικά. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης   ξανά για να το απενεργοποιήσετε.

Αντιγραφή μορφοποίησης κειμένου

Μπορείτε να αντιγράψετε γρήγορα τη μορφοποίηση του κειμένου, όπως, για παράδειγμα, το στυλ, το μέγεθος και το χρώμα της γραμματοσειράς, από ένα μπλοκ κειμένου σε ένα άλλο μπλοκ κειμένου.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Επιλέξτε το κείμενο που διαθέτει τη μορφοποίηση που θέλετε να αντιγράψετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν μπορείτε να αντιγράψετε τη γραμματοσειρά και το μέγεθος γραμματοσειράς κειμένου WordArt.

 3. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κείμενο στο οποίο θέλετε να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση.

  Συμβουλή: Για να αντιγράψετε τη μορφοποίηση κειμένου σε πολλά μπλοκ κειμένου, κάντε διπλό κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα μπλοκ κειμένου διαδοχικά. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης ξανά για να το απενεργοποιήσετε.

Δείτε επίσης

Εφαρμογή ή αλλαγή ενός στυλ ή εφέ για μια εικόνα

Εφαρμογή ή κατάργηση στυλ και εφέ από αντικείμενα

PowerPoint

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Αντιγραφή μορφοποίησης σε μια άλλη εικόνα ή αντικείμενο

Μπορείτε να αντιγράψετε τη μορφοποίηση που έχετε εφαρμόσει σε ένα αντικείμενο και να την προσθέσετε σε ένα άλλο αντικείμενο. Ωστόσο, δεν μπορείτε να αντιγράψετε το μέγεθος ή τα εφέ της εικόνας, όπως οι στρεβλώσεις ή το θάμπωμα.

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που διαθέτει τη μορφοποίηση που θέλετε να αντιγράψετε.

 2. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αντικείμενο στο οποίο θέλετε να αντιγράψετε τη μορφοποίηση.

  Συμβουλή: Για να αντιγράψετε τη μορφοποίηση ενός αντικειμένου σε πολλά άλλα αντικείμενα, κάντε διπλό κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα άλλα αντικείμενα διαδοχικά. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης   ξανά για να το απενεργοποιήσετε.

Αντιγραφή μορφοποίησης κειμένου

Μπορείτε να αντιγράψετε γρήγορα τη μορφοποίηση του κειμένου, όπως, για παράδειγμα, το στυλ, το μέγεθος και το χρώμα της γραμματοσειράς, από ένα μπλοκ κειμένου σε ένα άλλο μπλοκ κειμένου.

 1. Επιλέξτε το κείμενο που διαθέτει τη μορφοποίηση που θέλετε να αντιγράψετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν μπορείτε να αντιγράψετε τη γραμματοσειρά και το μέγεθος γραμματοσειράς κειμένου WordArt.

 2. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κείμενο στο οποίο θέλετε να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση.

  Συμβουλή: Για να αντιγράψετε τη μορφοποίηση κειμένου σε πολλά μπλοκ κειμένου, κάντε διπλό κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα μπλοκ κειμένου διαδοχικά. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης ξανά για να το απενεργοποιήσετε.

Δείτε επίσης

Εφαρμογή ή αλλαγή ενός στυλ ή εφέ για μια εικόνα

Εφαρμογή ή κατάργηση στυλ και εφέ από αντικείμενα

Excel

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Αντιγραφή μορφοποίησης σε μια άλλη εικόνα ή αντικείμενο

Μπορείτε να αντιγράψετε τη μορφοποίηση που έχετε εφαρμόσει σε ένα αντικείμενο και να την προσθέσετε σε ένα άλλο αντικείμενο. Ωστόσο, δεν μπορείτε να αντιγράψετε το μέγεθος ή τα εφέ της εικόνας, όπως οι στρεβλώσεις ή το θάμπωμα.

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που διαθέτει τη μορφοποίηση που θέλετε να αντιγράψετε.

 2. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αντικείμενο στο οποίο θέλετε να αντιγράψετε τη μορφοποίηση.

  Συμβουλή: Για να αντιγράψετε τη μορφοποίηση ενός αντικειμένου σε πολλά άλλα αντικείμενα, κάντε διπλό κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα άλλα αντικείμενα διαδοχικά. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης   ξανά για να το απενεργοποιήσετε.

Αντιγραφή κειμένου και μορφοποίησης κελιών

Μπορείτε να αντιγράψετε γρήγορα τη μορφοποίηση του κειμένου, όπως, για παράδειγμα, το στυλ, το μέγεθος και το χρώμα της γραμματοσειράς, από ένα μπλοκ κειμένου σε ένα άλλο μπλοκ κειμένου. Όταν αντιγράφετε μορφοποίηση κειμένου, η μορφοποίηση των κελιών, όπως τα μοτίβα, τα περιγράμματα και η στοίχιση, αντιγράφονται στο άλλο κελί.

 1. Επιλέξτε το κείμενο που διαθέτει τη μορφοποίηση που θέλετε να αντιγράψετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν μπορείτε να αντιγράψετε τη γραμματοσειρά και το μέγεθος γραμματοσειράς κειμένου WordArt.

 2. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κείμενο στο οποίο θέλετε να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση.

  Συμβουλή: Για να αντιγράψετε τη μορφοποίηση κειμένου σε πολλά μπλοκ κειμένου, κάντε διπλό κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα μπλοκ κειμένου διαδοχικά. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης ξανά για να το απενεργοποιήσετε.

Δείτε επίσης

Εφαρμογή ή αλλαγή ενός στυλ ή εφέ για μια εικόνα

Εφαρμογή ή κατάργηση στυλ και εφέ από αντικείμενα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×