Αντιγραφή και επικόλληση στα Office Web Apps

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Λόγω των περιορισμών της τεχνολογίας των προγραμμάτων περιήγησης web, η αντιγραφή και η επικόλληση κειμένου στα Office Online της Microsoft διαφέρει από την αντιγραφή και επικόλληση κειμένου στις εφαρμογές υπολογιστή του Office. Αυτό το άρθρο σάς παρέχει τα βήματα για την αντιγραφή και την επικόλληση σε κάθε ένα από τα Office Online.

Ποιο πρόγραμμα χρησιμοποιείτε;

Word Online

PowerPoint Online

OneNote Online

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε Office Online με το SharePoint 2010, ανατρέξτε στο θέμα Αντιγραφή και επικόλληση στα Office Web Apps.

Word Online

Η συμπεριφορά της αντιγραφής και της επικόλλησης διαφέρει ανάλογα με το εάν πραγματοποιείτε προβολή ή επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης και εάν επικολλάτε περιεχόμενο έξω από το Word Online.

Προβολή στο πρόγραμμα περιήγησης

Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο στην προβολή ανάγνωσης, μπορείτε να επιλέξετε μία γραμμή κειμένου κάθε φορά, σύροντας το ποντίκι (χωρίς διπλό κλικ). Στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C (Windows) ή ⌘+C (Mac) για να αντιγράψετε κείμενο. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε επικόλληση των περιεχομένων του πρόχειρου έξω από το έγγραφο. Όταν επικολλάτε το κείμενο, αυτό εισάγεται στη νέα θέση χωρίς τη μορφοποίησή του, όπως έντονη γραφή, πλάγια γραφή ή ένα συγκεκριμένο χρώμα. Μπορείτε να εφαρμόσετε ξανά αυτήν τη μορφοποίηση στη νέα θέση.

Σημείωση: Κατά την προβολή ενός εγγράφου στην προβολή ανάγνωσης, μπορείτε να επιλέξετε τουλάχιστον μία γραμμή κειμένου. Για να επιλέξετε λέξεις ή φράσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης.

Εάν θέλετε να κάνετε επικόλληση μέσα στο έγγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης.

Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης

Στην προβολή επεξεργασίας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση κειμένου και εικόνων μέσα στο έγγραφο, επιλέγοντας κείμενο ή μια εικόνα, όπως ακριβώς κάνετε στην εφαρμογή υπολογιστή του Word. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C για αντιγραφή, CTRL+X για αποκοπή ή CTRL+V για επικόλληση κειμένου (Windows) ή πατήστε τους συνδυασμούς πλήκτρων ⌘+C, ⌘+X ή ⌘+V (Mac).

Σημείωση:  Εάν χρησιμοποιείτε το Firefox και θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές Αντιγραφή, Αποκοπή και Επικόλληση στην κορδέλα του Word Online, πρέπει να επιτρέψετε στη JavaScript να χρησιμοποιήσει το πρόχειρο. Εάν δεν θέλετε να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τις εντολές του πληκτρολογίου -C, -X και -V.

Επικόλληση στοιχείων εκτός του Word Online

Κατά την επικόλληση κειμένου έξω από το Word Online, το κείμενο εισάγεται στο έγγραφο ως απλό κείμενο. Με άλλα λόγια, τα χαρακτηριστικά του κειμένου, όπως η έντονη γραφή, η πλάγια γραφή ή ένα συγκεκριμένο μέγεθος ή χρώμα, δεν διατηρούνται και πρέπει να τα εφαρμόσετε ξανά στο Word Online.

Εικόνες που αντιγράφετε από το Web μπορούν να επικολληθούν στο έγγραφο, αλλά το Word Online δεν υποστηρίζει επικόλληση εικόνων που αντιγράφονται από άλλα έγγραφα ή προγράμματα. Εάν υπάρχει μια εικόνα σε ένα άλλο έγγραφο ή πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο Word Online, αποθηκεύστε την εικόνα στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, μεταβείτε στις επιλογές Εισαγωγή > Εικόνα στο Word Online.

Πίνακες και λίστες    Όταν κάνετε επικόλληση κειμένου που έχει μορφοποιηθεί έξω Word Online ως γραμμές και στήλες ή ως δευτερεύουσα στοιχείων σε μια λίστα, τον πίνακα ή ιεραρχική δομή δεν εμφανίζεται στο επικολλημένο κείμενο. Η βέλτιστη πρακτική είναι να επικολλήσετε τα στοιχεία κατά ένα κελί ή επίπεδο κάθε φορά. Εναλλακτικά, κατά την επικόλληση λίστας, κατάργηση του αριθμού μορφοποίηση και, στη συνέχεια, να το εφαρμόσετε εκ νέου στο Word Online, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά αρίθμηση και Αύξηση εσοχής (κεντρική καρτέλα) για να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Υπερ-συνδέσεις    Υπερ-συνδέσεις επικολλώνται ως στατικό κείμενο. Για να την αναδομήσετε τη σύνδεση, κάντε τα εξής μετά την επικόλληση του:

  1. Επιλέξτε το κείμενο.

  2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε Σύνδεση.

  3. Στο πλαίσιο Διεύθυνση, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση web (URL) της σύνδεσης.

  4. Αφήστε το κείμενο στο πλαίσιο Εμφανιζόμενο κείμενο ως έχει και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint Online

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση κειμένου μέσα στην παρουσίαση, επιλέγοντας το κείμενο όπως ακριβώς κάνετε στην εφαρμογή υπολογιστή του PowerPoint. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C για αντιγραφή, CTRL+X για αποκοπή ή CTRL+V για επικόλληση κειμένου (Windows) ή πατήστε τους συνδυασμούς πλήκτρων ⌘+C, ⌘+X ή ⌘+V (Mac).

Εικόνες που αντιγράφετε από το Web μπορούν να επικολληθούν σε μια διαφάνεια, αλλά το PowerPoint Online δεν υποστηρίζει επικόλληση εικόνων που αντιγράφονται από άλλες παρουσιάσεις ή προγράμματα. Εάν υπάρχει μια εικόνα σε άλλη παρουσίαση ή πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο PowerPoint Online, αποθηκεύστε την εικόνα στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, μεταβείτε στις επιλογές Εισαγωγή > Εικόνα στο PowerPoint Online.

Για να μετακινήσετε μια εικόνα από μια διαφάνεια σε μια άλλη, αντιγράψτε την εικόνα, επικολλήστε την στη νέα διαφάνεια και, στη συνέχεια, διαγράψτε την από το αρχικό σημείο.

Σημειώσεις: 

  • Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αντιγραφή ή αποκοπή κειμένου στην προβολή ανάγνωσης ή στην προβολή παρουσίασης. Για να αντιγράψετε ή να αποκόψετε κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης.

  • Εάν χρησιμοποιείτε το Firefox και θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές Αντιγραφή, Αποκοπή και Επικόλληση στην κορδέλα του PowerPoint Online, πρέπει να επιτρέψετε στη JavaScript να χρησιμοποιήσει το πρόχειρο. Εάν δεν θέλετε να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τις εντολές του πληκτρολογίου -C, -X και -V.

Αρχή της σελίδας

OneNote Online

Η συμπεριφορά της αντιγραφής και της επικόλλησης διαφέρει ανάλογα με το εάν πραγματοποιείτε προβολή ή επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης και εάν επικολλάτε κείμενο έξω από το Microsoft OneNote Online.

Προβολή στο πρόγραμμα περιήγησης

Όταν ανοίγετε ένα σημειωματάριο στην προβολή ανάγνωσης, μπορείτε να επιλέξετε κείμενο, όπως ακριβώς κάνετε στην εφαρμογή υπολογιστή του OneNote. Στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C (Windows) ή ⌘+C (Mac) για να αντιγράψετε κείμενο. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε επικόλληση των περιεχομένων του πρόχειρου έξω από το σημειωματάριο. Όταν επικολλάτε το κείμενο, αυτό εισάγεται στη νέα θέση χωρίς τη μορφοποίησή του, όπως έντονη γραφή, πλάγια γραφή ή ένα συγκεκριμένο χρώμα. Μπορείτε να εφαρμόσετε ξανά αυτήν τη μορφοποίηση στη νέα θέση.

Εάν θέλετε να κάνετε επικόλληση μέσα στο σημειωματάριο, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης.

Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης

Στην προβολή επεξεργασίας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση κειμένου και εικόνων μέσα στο σημειωματάριο, επιλέγοντας κείμενο ή εικόνα, όπως ακριβώς κάνετε στην εφαρμογή υπολογιστή του OneNote. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C για αντιγραφή, CTRL+X για αποκοπή ή CTRL+V για επικόλληση κειμένου (Windows) ή πατήστε τους συνδυασμούς πλήκτρων ⌘+C, ⌘+X ή ⌘+V (Mac).

Σημείωση:  Εάν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης Firefox και θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές Αντιγραφή, Αποκοπή και Επικόλληση στην κορδέλα του OneNote Online, πρέπει να επιτρέψετε στη JavaScript να χρησιμοποιήσει το πρόχειρο. Εάν δεν θέλετε να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τις εντολές του πληκτρολογίου -C, -X και -V.

Επικόλληση στοιχείων εκτός του OneNote Online

Κατά την επικόλληση κειμένου έξω από το OneNote Online, το κείμενο εισάγεται στο σημειωματάριο ως απλό κείμενο. Με άλλα λόγια, τα χαρακτηριστικά του κειμένου, όπως η έντονη γραφή, η πλάγια γραφή ή ένα συγκεκριμένο μέγεθος ή χρώμα, δεν διατηρούνται και πρέπει να τα εφαρμόσετε ξανά στο OneNote Online.

Εικόνες που αντιγράφετε από το Web μπορούν να επικολληθούν στο σημειωματάριο, αλλά το OneNote Online δεν υποστηρίζει επικόλληση εικόνων που αντιγράφονται από άλλα σημειωματάρια ή προγράμματα. Εάν υπάρχει μια εικόνα σε άλλο σημειωματάριο ή πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο OneNote Online, αποθηκεύστε την εικόνα στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, μεταβείτε στις επιλογές Εισαγωγή > Εικόνα στο OneNote Online.

Πίνακες και λίστες    Όταν κάνετε επικόλληση κειμένου που έχει μορφοποιηθεί έξω OneNote Online ως γραμμές και στήλες ή ως δευτερεύουσα στοιχείων σε μια λίστα, τον πίνακα ή ιεραρχική δομή δεν εμφανίζεται στο επικολλημένο κείμενο. Η βέλτιστη πρακτική είναι να επικολλήσετε τα στοιχεία κατά ένα κελί ή επίπεδο κάθε φορά. Εναλλακτικά, κατά την επικόλληση λίστας, κατάργηση του αριθμού μορφοποίηση και, στη συνέχεια, να το εφαρμόσετε εκ νέου στο OneNote Online, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά αρίθμηση και Αύξηση εσοχής (κεντρική καρτέλα) για να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Υπερ-συνδέσεις    Οι υπερ-συνδέσεις επικολλώνται ως στατικό κείμενο. Για να αναδομήσετε τη σύνδεση, κάντε τα εξής μετά την επικόλλησή της:

  1. Επιλέξτε το κείμενο.

  2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε Σύνδεση.

  3. Στο πλαίσιο Διεύθυνση, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση web (URL) της σύνδεσης.

  4. Αφήστε το κείμενο στο πλαίσιο Εμφανιζόμενο κείμενο ως έχει και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×