Αντιγραφή και επικόλληση στα Office Web Apps

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Λόγω των περιορισμών της τεχνολογίας των προγραμμάτων περιήγησης web, η αντιγραφή και η επικόλληση κειμένου στα Microsoft Office Web Apps διαφέρει από την αντιγραφή και επικόλληση κειμένου στις εφαρμογές του Office για υπολογιστές. Αυτό το άρθρο σάς παρέχει τα βήματα για την αντιγραφή και την επικόλληση σε κάθε ένα από τα Office Web Apps.

Ποια εφαρμογή Web χρησιμοποιείτε;

Το Word Web App

Προβολή στο πρόγραμμα περιήγησης

Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης

Επικόλληση έξω από το Word Web App

Excel Web App

Προβολή στο πρόγραμμα περιήγησης

Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης

Επικόλληση έξω από το Excel Web App

Το PowerPoint Web App

Το OneNote Web App

Προβολή στο πρόγραμμα περιήγησης

Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης

Επικόλληση έξω από το OneNote Web App

Word Online

Η συμπεριφορά της αντιγραφής και της επικόλλησης διαφέρει ανάλογα με το εάν πραγματοποιείτε προβολή ή επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης και εάν επικολλάτε περιεχόμενο έξω από το Microsoft Word Online.

Προβολή στο πρόγραμμα περιήγησης

Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο στην προβολή ανάγνωσης, μπορείτε να επιλέξετε μία γραμμή κειμένου κάθε φορά, σύροντας το ποντίκι (χωρίς διπλό κλικ). Στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C (Windows) ή ⌘+C (Mac) για να αντιγράψετε κείμενο. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε επικόλληση των περιεχομένων του πρόχειρου έξω από το έγγραφο. Όταν επικολλάτε το κείμενο, αυτό εισάγεται στη νέα θέση χωρίς τη μορφοποίησή του, όπως έντονη γραφή, πλάγια γραφή ή ένα συγκεκριμένο χρώμα. Μπορείτε να εφαρμόσετε ξανά αυτήν τη μορφοποίηση στη νέα θέση.

Σημείωση: Κατά την προβολή ενός εγγράφου στην προβολή ανάγνωσης, μπορείτε να επιλέξετε τουλάχιστον μία γραμμή κειμένου. Για να επιλέξετε λέξεις ή φράσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης.

Εάν θέλετε να κάνετε επικόλληση μέσα στο έγγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης.

Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης

Στην προβολή επεξεργασίας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση κειμένου και εικόνων μέσα στο έγγραφο, επιλέγοντας κείμενο ή εικόνα, όπως ακριβώς κάνετε στην εφαρμογή υπολογιστή του Word. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C για αντιγραφή, CTRL+X για αποκοπή ή CTRL+V για επικόλληση κειμένου (Windows) ή πατήστε τους συνδυασμούς πλήκτρων ⌘+C, ⌘+X ή ⌘+V (Mac).

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε το Firefox και θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές Αντιγραφή, Αποκοπή και Επικόλληση στην κορδέλα του Word Online, πρέπει να επιτρέψετε στο JavaScript να χρησιμοποιήσει το πρόχειρο. Εάν δεν θέλετε να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τις εντολές του πληκτρολογίου -C, -X και -V. Μάθετε πώς μπορείτε να εκχωρήσετε πρόσβαση JavaScript στο πρόχειρο.

Επικόλληση έξω από το Word Web App

Κατά την επικόλληση κειμένου έξω από το Word Online, το κείμενο εισάγεται στο έγγραφο ως απλό κείμενο. Με άλλα λόγια, τα χαρακτηριστικά του κειμένου, όπως η έντονη γραφή, η πλάγια γραφή ή ένα συγκεκριμένο μέγεθος ή χρώμα, δεν διατηρούνται και πρέπει να τα εφαρμόσετε ξανά στο Word Online.

Σημείωση: Εικόνες δεν είναι δυνατό να επικολληθεί σε έγγραφα από εξωτερική Word Online χωρίς πρώτα να αποθηκεύσετε τις στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, μεταβείτε στην Εισαγωγή > εικόνα για να τα τοποθετήσετε στο έγγραφό σας.

Πίνακες και λίστες    Κατά την επικόλληση κειμένου που έχει μορφοποιηθεί έξω από το Word Online, όπως οι γραμμές και οι στήλες ή τα δευτερεύοντα στοιχεία σε μια λίστα, ο πίνακας ή η ιεραρχική δομή δεν εμφανίζεται στο επικολλημένο κείμενο. Η βέλτιστη πρακτική είναι η επικόλληση τέτοιων στοιχείων κατά ένα κελί ή επίπεδο κάθε φορά. Διαφορετικά, κατά την επικόλληση μιας λίστας, καταργήστε τη μορφοποίηση αριθμών και, στη συνέχεια, εφαρμόστε την ξανά στο Word Online, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Αρίθμηση και Αύξηση εσοχής (Κεντρική καρτέλα), για να πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Υπερ-συνδέσεις     Οι υπερ-συνδέσεις επικολλώνται ως στατικό κείμενο. Για να αναδομήσετε τη σύνδεση, κάντε τα εξής μετά την επικόλλησή της:

 1. Επιλέξτε το κείμενο.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε Σύνδεση.

 3. Στο πλαίσιο Διεύθυνση, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση web (URL) της σύνδεσης.

 4. Αφήστε το κείμενο στο πλαίσιο Εμφανιζόμενο κείμενο ως έχει και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

Αρχή της σελίδας

Excel Online

Η συμπεριφορά της αντιγραφής και της επικόλλησης διαφέρει ανάλογα με το εάν πραγματοποιείτε προβολή ή επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης και εάν επικολλάτε κείμενο έξω από το Microsoft Excel Online.

Προβολή στο πρόγραμμα περιήγησης

Όταν ανοίγετε για πρώτη φορά ένα βιβλίο εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης, μπορείτε να επιλέξετε κελιά, όπως και στην εφαρμογή υπολογιστή του Excel. Στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C (Windows) ή ⌘+C (Mac) για να αντιγράψετε περιεχόμενα κελιών. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε επικόλληση των περιεχομένων του πρόχειρου έξω από το βιβλίο εργασίας. Εάν θέλετε να κάνετε επικόλληση μέσα στο βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης.

Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης

Όταν επεξεργάζεστε ένα βιβλίο εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση κειμένου εντός του βιβλίου εργασίας επιλέγοντας κελιά, όπως ακριβώς κάνετε στην εφαρμογή υπολογιστή του Excel. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C για αντιγραφή, CTRL+X για αποκοπή ή CTRL+V για επικόλληση κειμένου (Windows) ή πατήστε τους συνδυασμούς πλήκτρων ⌘+C, ⌘+X ή ⌘+V (Mac). Όταν πραγματοποιείτε επικόλληση, τα περιεχόμενα του κελιού αποκτούν τα χαρακτηριστικά της νέας θέσης, όπως έντονη γραφή, πλάγια γραφή ή ένα συγκεκριμένο χρώμα.

Επικόλληση έξω από το Excel Online

Κατά την επικόλληση κειμένου έξω από το Excel Online, το κείμενο εισάγεται στο βιβλίο εργασίας ως απλό κείμενο. Με άλλα λόγια, τα χαρακτηριστικά του κειμένου, όπως η έντονη γραφή, η πλάγια γραφή ή ένα συγκεκριμένο μέγεθος ή χρώμα, δεν διατηρούνται και πρέπει να τα εφαρμόσετε ξανά στο Excel Online. Κατά την επικόλληση κελιών από άλλο βιβλίο εργασίας ή πίνακα, η δομή γραμμών και στηλών των κελιών διατηρείται στο Excel Online.

Υπερ-συνδέσεις    Οι υπερ-συνδέσεις επικολλώνται ως στατικό κείμενο. Για να αναδομήσετε τη σύνδεση, κάντε τα εξής μετά την επικόλλησή της:

 1. Επιλέξτε το κείμενο.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε Σύνδεση.

 3. Στο πλαίσιο Διεύθυνση, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση web (URL) της σύνδεσης.

 4. Στο πλαίσιο Εμφανιζόμενο κείμενο , πληκτρολογήστε το κείμενο της σύνδεσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint Online

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση κειμένου μέσα στην παρουσίαση, επιλέγοντας το κείμενο όπως ακριβώς κάνετε στην εφαρμογή υπολογιστή του PowerPoint. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C για αντιγραφή, CTRL+X για αποκοπή ή CTRL+V για επικόλληση κειμένου (Windows) ή πατήστε τους συνδυασμούς πλήκτρων ⌘+C, ⌘+X ή ⌘+V (Mac).

Σημειώσεις: 

 • Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αντιγραφή ή αποκοπή κειμένου στην προβολή ανάγνωσης ή στην προβολή παρουσίασης. Για να αντιγράψετε ή να αποκόψετε κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης.

 • Εάν χρησιμοποιείτε το Firefox και θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές Αντιγραφή, Αποκοπή και Επικόλληση στην κορδέλα του PowerPoint Online, πρέπει να επιτρέψετε στο JavaScript να χρησιμοποιήσει το πρόχειρο. Εάν δεν θέλετε να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τις εντολές του πληκτρολογίου -C, -X και -V. Μάθετε πώς μπορείτε να εκχωρήσετε πρόσβαση JavaScript στο πρόχειρο.

Αρχή της σελίδας

OneNote Online

Η συμπεριφορά της αντιγραφής και της επικόλλησης διαφέρει ανάλογα με το εάν πραγματοποιείτε προβολή ή επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης και εάν επικολλάτε κείμενο έξω από το Microsoft OneNote Online.

Προβολή στο πρόγραμμα περιήγησης

Όταν ανοίγετε ένα σημειωματάριο στην προβολή ανάγνωσης, μπορείτε να επιλέξετε κείμενο, όπως ακριβώς κάνετε στην εφαρμογή υπολογιστή του OneNote. Στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C (Windows) ή ⌘+C (Mac) για να αντιγράψετε κείμενο. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε επικόλληση των περιεχομένων του πρόχειρου έξω από το σημειωματάριο. Όταν επικολλάτε το κείμενο, αυτό εισάγεται στη νέα θέση χωρίς τη μορφοποίησή του, όπως έντονη γραφή, πλάγια γραφή ή ένα συγκεκριμένο χρώμα. Μπορείτε να εφαρμόσετε ξανά αυτήν τη μορφοποίηση στη νέα θέση.

Εάν θέλετε να κάνετε επικόλληση μέσα στο σημειωματάριο, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης.

Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης

Στην προβολή επεξεργασίας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση κειμένου και εικόνων μέσα στο σημειωματάριο, επιλέγοντας κείμενο ή εικόνα, όπως ακριβώς κάνετε στην εφαρμογή υπολογιστή του OneNote. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C για αντιγραφή, CTRL+X για αποκοπή ή CTRL+V για επικόλληση κειμένου (Windows) ή πατήστε τους συνδυασμούς πλήκτρων ⌘+C, ⌘+X ή ⌘+V (Mac).

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης Firefox και θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές Αντιγραφή, Αποκοπή και Επικόλληση στην κορδέλα του OneNote Online, πρέπει να επιτρέψετε στο JavaScript να χρησιμοποιήσει το πρόχειρο. Εάν δεν θέλετε να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τις εντολές του πληκτρολογίου -C, -X και -V. Μάθετε πώς μπορείτε να εκχωρήσετε πρόσβαση JavaScript στο πρόχειρο.

Επικόλληση έξω από το OneNote Online

Κατά την επικόλληση κειμένου έξω από το OneNote Online, το κείμενο εισάγεται στο σημειωματάριο ως απλό κείμενο. Με άλλα λόγια, τα χαρακτηριστικά του κειμένου, όπως η έντονη γραφή, η πλάγια γραφή ή ένα συγκεκριμένο μέγεθος ή χρώμα, δεν διατηρούνται και πρέπει να τα εφαρμόσετε ξανά στο OneNote Online.

Σημείωση: Εικόνες δεν μπορεί να επικολληθεί σε σημειωματάρια από εξωτερική OneNote Online χωρίς πρώτα να αποθηκεύσετε τις στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή > εικόνα για να τα τοποθετήσετε στο σημειωματάριό σας.

Πίνακες και λίστες    Κατά την επικόλληση κειμένου που έχει μορφοποιηθεί έξω από το OneNote Online, όπως οι γραμμές και οι στήλες ή τα δευτερεύοντα στοιχεία σε μια λίστα, ο πίνακας ή η ιεραρχική δομή δεν εμφανίζεται στο επικολλημένο κείμενο. Η βέλτιστη πρακτική είναι η επικόλληση τέτοιων στοιχείων κατά ένα κελί ή επίπεδο κάθε φορά. Ή, κατά την επικόλληση μιας λίστας, καταργήστε τη μορφοποίηση αριθμών και, στη συνέχεια, εφαρμόστε την ξανά στο OneNote Online, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Αρίθμηση και Αύξηση εσοχής (Κεντρική καρτέλα), για να πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Υπερ-συνδέσεις    Οι υπερ-συνδέσεις επικολλώνται ως στατικό κείμενο. Για να αναδομήσετε τη σύνδεση, κάντε τα εξής μετά την επικόλλησή της:

 1. Επιλέξτε το κείμενο.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε Σύνδεση.

 3. Στο πλαίσιο Διεύθυνση, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση web (URL) της σύνδεσης.

 4. Αφήστε το κείμενο στο πλαίσιο Εμφανιζόμενο κείμενο ως έχει και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×